top of page

Your details were sent successfully!

INFORMACJE

Adres i dane parafii:
ul. Główna 5a, 32-329 Bolesław
tel.                    32 6424 005

tel. kom.    +48 602 488 143     
Regon 356298185
NIP 637 211 39 04
Bank PeKaO S.A.  Oddz. w Olkuszu 

Nr rachunku:

95 1240 4940 1111 0010 3546 6339

 

Proboszcz parafii: 

ks. dziekan Leszek Kołodziejczyk

 

 

 

bottom of page