top of page

  Galeria

DSC03570.JPG
DSC03570.JPG
press to zoom
DSC03539.JPG
DSC03539.JPG
press to zoom
DSC03552.JPG
DSC03552.JPG
press to zoom
DSC03550.JPG
DSC03550.JPG
press to zoom
DSC03547.JPG
DSC03547.JPG
press to zoom
DSC03544.JPG
DSC03544.JPG
press to zoom
DSC03558.JPG
DSC03558.JPG
press to zoom
DSC03574.JPG
DSC03574.JPG
press to zoom

Ekumeniczna Droga Krzyżowa  -  Pierwsze lody przełamane -

Pierwsze w powiecie olkuskim ekumeniczne spotkanie tego typu.                                                                                          27.03.2015 r.

 

     Witając gości powiedziałem m.in.:  Słowa  Jezusa  Chrystusa z Ew. św. Łukasza z rozdziału 9 wiersz  23:  "Mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ”  "Mówił  do wszystkich" - świadomie powtarzam słowa zapisane w Biblii.  Pochodzimy  z  różnych środowisk,  należymy  do  różnych wspólnot kościelnych, łączy nas wiara w Jezusa Chrystusa, którego uznajemy za Syna Bożego, który przyszedł na świat dla naszego zbawienia. „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” –  stwierdza św. Paweł Apostoł w liście do Efezjan (Ef 4,5), te słowa najlepiej oddają  głęboki sens i ekumeniczną wymowę naszego spotkania.

Gromadzimy się , by wspólnie rozważać  to, co Jezus wycierpiał  dla naszego zbawienia, by uczyć się od Niego  posłuszeństwa  Ojcu Niebieskiemu,  by naśladować Chrystusa w całym naszym życiu, by żyć Ewangelią.

    Serdecznie witam przybyłych na nabożeństwo Ekumenicznej Drogi Krzyżowej gości:

Ks. prof. dr hab. Łukasza  Kamykowskiego - Dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Duszpasterza ekumenicznego Archidiecezji Krakowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ks. Superintendenta Józefa Bartosa - Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, Zwierzchnika Okręgu Południowego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego,

Ks. Dawida Barona – wikariusza parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie,

Ks. Andrzeja Langa – kamilianina,  kapelana w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Hutkach.

    Z racji ważnych zajęć duszpasterskich nie mogą dzisiaj być z nami fizycznie  ale  łączą się z nami duchowo  i  serdecznie wszystkich pozdrawiają   księża: Ks. Dziek. Sylwester Kulka – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Bolesławiu, Kapłan Henryk Staroszyński z parafii p.w. MB Różańcowej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Sosnowcu, Ks. dr Mikołaj  Dziewiatowski - wikariusz parafii prawosławnej p.w. Śww. : Wiery , Nadziei, Luby i ich Matki Zofii w  Sosnowcu. Ks. Jarosław Antosiuk – proboszcz parafii prawosławnej  p.w. Zaśnięcia NMP  w  Krakowie, Ks. inf. Czesław Siepetowski – proboszcz parafii polskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Krakowie. Serdecznie witam wszystkich obecnych w kościele, wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy. Módlmy się o zjednoczenie chrześcijan,  prośmy też Boga o pokój na świecie.

    Stacje Drogi Krzyżowej rozważaliśmy zamiennie. Po 14 stacji Ewangelię (Mk 14, 26-52) odczytał i Słowo Boże wygłosił ks. Józef Bartos. Wstęp - rozważanie i Modlitwę Pańską poprowadził ks. Dawid Baron. Spotkanie podsumował ks. prof. Łukasz Kamykowski, który akurat dzisiaj obchodzi swoje 64 urodziny. Jubilatowi złożyliśmy życzenia i poprosiliśmy o przewodniczenie obrzędowi wspólnego błogosławieństwa. Po odśpiewaniu pieśni udaliśmy się na agapę. Kochane parafianki przygotowały wiele sałatek, potraw rybnych i ciast, chcieliśmy bowiem przyjąć gości w piątkowej tradycji katolickiej bez wędlin i mięsa. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

Wkrótce spotkamy się znowu, tym razem w Krakowie na Maratonie Biblijnym.

​                                                                                                                                               Ks. Leszek Kołodziejczyk

DSCN8595.JPG
DSCN8595.JPG
press to zoom
DSCN8604.JPG
DSCN8604.JPG
press to zoom
DSCN8620.JPG
DSCN8620.JPG
press to zoom
DSCN8614.JPG
DSCN8614.JPG
press to zoom
DSCN8627.JPG
DSCN8627.JPG
press to zoom
DSCN8630.JPG
DSCN8630.JPG
press to zoom

Pierwsza Niedziela Wielkiego  Postu,                           9 marca 2014 r.

Chór  Kantare  inauguruje Wielki Post w naszej parafii

DSC01912.JPG
DSC01912.JPG

press to zoom
DSC01896.JPG
DSC01896.JPG

press to zoom
DSC01911.JPG
DSC01911.JPG

press to zoom
DSC01912.JPG
DSC01912.JPG

press to zoom
1/5

Uroczystość    Objawienia   Pańskiego -

Matki Bożej Gromnicznej,  02.02.2014 r.

 

Jak  Symeon i Anna  przybyliśmy do naszej świą-tyni,  by  rozpoznać  Chrystusa  w  Eucharystii i z radością wyznać w Niego wiarę. Z poświęconymi świecami   szliśmy   w  procesji, niech  Chrystus - Światło, które   nie  zna zmierzchu, prowadzi nas przez całe życie.

DSCN8416.JPG
DSCN8416.JPG

press to zoom
DSC01726.JPG
DSC01726.JPG

press to zoom
DSCN8365.JPG
DSCN8365.JPG

press to zoom
DSCN8416.JPG
DSCN8416.JPG

press to zoom
1/9

Barbórka, 08.12.2013 r.

DSC01638.JPG
DSC01638.JPG

press to zoom
DSC01602.JPG
DSC01602.JPG

press to zoom
DSC01586.JPG
DSC01586.JPG

press to zoom
DSC01638.JPG
DSC01638.JPG

press to zoom
1/6

Uroczystość Wszystkich Świętych 2013

Cmentarz Polskokatolicki w Bolesławiu

DSC01510.JPG
DSC01510.JPG

press to zoom
DSC01509.JPG
DSC01509.JPG

press to zoom
DSC01504.JPG
DSC01504.JPG

press to zoom
DSC01510.JPG
DSC01510.JPG

press to zoom
1/4
  Jak Szymon
  został ministrantem         29.09.2013
DSC01450.JPG
DSC01450.JPG

press to zoom
DSC01453.JPG
DSC01453.JPG

press to zoom
DSC01464.JPG
DSC01464.JPG

press to zoom
DSC01450.JPG
DSC01450.JPG

press to zoom
1/7
    Witaj szkoło                   2.9.2013
 
    Tornistry poświęcone,
    dzieci pobłogosławione...   15.9.2013

 

     Złoty Jubileusz Małżeństwa
     p. Barbary i Czesława Taborek z Podlipia

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10
 
   Jubileusz 55 -lecia   
   parafii,     22.09.2012

​​
 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20
 
 
     25 rocznica święceń 
     kapłańskich
     ks. proboszcza  
     Leszka Kołodziejczyka,
     7.08.2010     

 

​​
 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8
 
    Barbórka 2011

​​
 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13
Niedziela Palmowa

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
 Pierwsza Komunia Św.  
 09.05.2010

 

 

 

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13
 ​WIELKANOC,  31.03.2013 

 

 

 Tym razem szliśmy po śniegu... 

 

bottom of page