O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E   5 - 12.XII.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Adwentu / 05.XII.2021 r. /

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z rodz. Sikorów. + Mariana, Kazimierza, Feliksa i zm. z r. Ozioro. + Zbigniewa 

          Stojewskiego, Teresę Młynek, zm. z rodz. Zykóbków i Cieślików.

  9.30 + Kazimierza Pietrzyka – ur., Bronisławę Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

12.00 1/ Barbórka – Msza Święta Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Barbary dla Górników,

             Hutników i Pracowników ZGH "Bolesław" S.A.

         2/ + Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak, Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 6 grudnia, św. Mikołaja, biskupa

Środa – 8 grudnia, Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość

 

Czwartek – 9 grudnia

15.00 Pogrzeb śp. Stanisławy Szlęzak

17.00 + Kazimierę Urbanek – int. od sołtys Steni Pichlak

 

Sobota – 11 grudnia

16.00 + Stanisława Żurka – 4 r. śm.

16.30 + Henryka Jędrzejewskiego – int. od szwagra Emila z rodz.

17.00 + Sławomira Gadomskiego – 8 r. śm., int. od małżonki i dzieci, +Józefę i Edwarda Dreksa, +Janusza Ziębę

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 3 Adwentu / 12 grudnia 2021 r. /

 

​  7.30 + Jana Dołhania – int. od Marka Chmiest z rodziną

  9.30 + Barbarę i Bolesława Jedlińskich.

​12.00 + Jana, Kazimierza Ziębów, Ignacego, Marię, Jana i Stefana Poczęsnych.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Poświęcone opłatki możemy nabywać w kościele. Jeśli to możliwe to proszę o dostarczenie Gazetki i opłatków do domów

    parafian, szczególnie tych, którzy nie mogą przyjść do kościoła.

2. Dzisiaj na Mszy św. o 12.00 będziemy szczególnie polecać Bogu i świętej Barbarze górników i pracowników ZGH

    Bolesław.  Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Górnikom i Hutnikom życzymy wszelkiej 

    pomyślności,  Bożego błogosławieństwa, opieki św. Barbary. Szczęść Boże.

3. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję rodzinie p. Elżbiecie Mastalerz, Ziętek Alfredzie i Wiesławowi, Sylwi i Karolowi

    Stoleckim. Bóg zapłać.

4. W ostatnim tygodniu Kościół Polskokatolicki pożegnał dwóch kapłanów: Ks. inf. Aleksandra Bielca z Tarłowa (85 l.)

    i ks. Zygmunta Fedorczyka z Olsztyna (73 l.). Niech odpoczywają w pokoju.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, odpoczynku,   

    wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E      28.XI. - 05.XII.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 1 Adwentu  / 28 listopada 2021 r. /

 

  7.30 + Jana Dołhania – od małżonki.

 

  9.30 + Annę, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława Lekston, + Wiesławę i Antoniego Sochackich.

 

12.00 + Marka Mastalerza – 14 r. śm.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Piątek – 3 grudnia, św. Franciszka Ksawerego, wspomnienie

17.00 + Henryka Jędrzejewskiego – int. od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, pracowników obecnych i emerytowanych 

            Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Olkuszu.

 

Sobota – 4 grudnia, św. Barbary, dziewicy i męczennicy

16.00 + Kazimierę Urbanek – int. od sąsiadów (ul. Główna w Bolesławiu)

16.30 + Czesława Cebulę – int. od swatowej Janiny.

___________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Adwentu / 05.XII.2021 r. /

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z rodz. Sikorów. + Mariana, Kazimierza, Feliksa i zm. z r. Ozioro. + Zbigniewa 

            Stojewskiego, Teresę Młynek, zm. z rodz. Zykóbków i Cieślików.

  9.30 + Kazimierza Pietrzyka – ur., Władysławę Straszak, Bronisławę Pietrzyk, Bolesława Chrostka.

12.00  1/ Barbórka – Msza Święta Dziękczynna w intencji Górników i Pracowników ZGH BolesławSA.

          2/ + Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak, Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

____________________________________________________________________________________

1. Za sprzątanie kościoła oraz złożoną ofiarę do ołtarza dziękuję Krystynie Makuch, Helenie i Konstantemu Sośnierz.

    Dzisiaj rano poświęciłem opłatki. Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu opłatków i Gazetki do domów parafian. Możemy

    je  również nabywać w kościele.

2. Dzisiaj na Msze św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

3. W niedziele 5 grudnia o g. 12.00 będzie odprawiona Msza Święta Barbórkowa w intencji górników i pracowników ZGH 

    Bolesław. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Już dzisiaj wszystkim górnikom życzymy Bożego 

    błogosławieństwa i opieki św. Barbary.

 

4. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję rodzinie p. Rzepków z Olkusza oraz p. Teresie Czerniak z Lasek. Bóg zapłać.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele

   radości.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E      21 - 28.XI.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata / 21.XI.2021 r. /

 

  7.30 + Tadeusza i Helenę Gondek.

 

  9.30 + Józefa Gołębia – 1 r. śm., int. od małżonki Grażyny i dzieci z rodzinami.

12.00 + Andrzeja Krzemińskiego – 2 r. śm., int. małżonki i dzieci z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Środa – 24 listopada

16.30 + Krzysztofa Probierza – 1 r. śm., int. od dzieci z rodzinami.

17.00 + Stanisława Żurka – ur.

Piątek – 26 listopada

17.00 + Czesława Cebulę – int. od córki Bożeny z rodziną.

Sobota – 27 listopada

15.30 + Henryka Jędrzejewskiego – int. od małżonki i synów z rodzinami.

16.00 + Jana Dołhania – int. od sąsiadów Jana i Małgorzaty Furmanik z rodziną.

16.30 + Kazimierę Urbanek – int. od dzieci siostry Janiny Barczyk: Ewy, Oli, Olka i Wioletki z rodz.

___________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 1 Adwentu / 28 listopada 2021 r. /

 

  7.30 + Jana Dołhania – od małżonki.

  9.30 + Annę, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława Lekston, + Wiesławę i Antoniego Sochackich.

 

12.00 + Marka Mastalerza – 14 r. śm.

____________________________________________________________________________________

1. Za tydzień poświęcę opłatki. Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu ich do domów parafian. Możemy je również nabywać

    w kościele.

2. Za tydzień na Msze św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

 

3. Za dwa tygodnie 5 grudnia o g. 12.00 będzie odprawiona Msza Święta Barbórkowa w intencji górników i pracowników ZGH

    Bolesław. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy.

4. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję p. Barbarze i Władysławowi Filipkom, Bogu znanej osobie z Kolonii i rodzinie

    z Hutek. Bóg zapłać.

5. W środę 17 listopada pożegnaliśmy w parafii śp. Henryka Jędrzejewskiego (67 l.) Niech Bóg przyjmie go do nieba.

 

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

   wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     14 - 21.XI.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 33 Zwykła / 14 listopada 2021 r. /

 

​  7.30 + Tadeusza i Władysławę Cebo.

  9.30 + Kazimierę – 22 r. śm., Mariana Puz, int. od córek i syna z rodzinami.

12.00 + Elżbietę Czyż – 7 r. śm., int. od dzieci z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Piątek – 19 listopada

16.30 + Kazimierę Urbanek – miesiąc po śmierci.

17.00 + Jana Dołhania – int. od Barbary Banyś.

​​

Sobota – 20 listopada, wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.

16.00 + Włodzimierza Słupskiego – 26 r. śm., Bronisławę i Władysława Słupskich, zm. z rodz. Kuchta, Sosnowskich, 

            Jaroszek, + Elżbietę i Stanisława Czerniak.

16.30 + Czesława Cebulę – int. od syna Marcina z rodziną.

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata / 21.XI.2021 r. /

  7.30 + Tadeusza i Helenę Gondek.

  9.30 + Józefa Gołębia – 1 r. śm., int. od małżonki Grażyny i dzieci z rodzinami.

12.00 + Andrzeja Krzemińskiego – 2 r. śm., int. małżonki i dzieci z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

1. Dziękuję za  sprzątanie kościoła  p. Elżbiecie Kaźmierczak i Alinie Glanowskiej. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu

    ofiarę do ołtarza.

2. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję Bogu znanej rodzinie z Hutek. Bóg zapłać.

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zaplanowaliśmy na 28 listopada, będzie to

   1 niedziela Adwentu.

4. W sobotę 13 listopada pożegnaliśmy w parafii śp. Czesława Cebulę (84 l.) Niech odpoczywa w pokoju.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa  Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     7 - 14.XI.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła / 7 listopada 2021 r. /

 

  7.30 + Sabinę i Stanisława Wilk.

  9.30 + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, + Mariannę, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak,Stefanię Stanisławską.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 11 listopada, Święto Niepodległości

Piątek – 12 listopada

17.00 + Kazimierę Urbanek – int. od Eli Bednarz z małżonkiem.

Sobota – 13 listopada

16.00 + Jana Dołhania – int. od koleżanek z pracy córki Zofii z Firmy Gellwe

16.30 + Jana Czerniaka – int. od sąsiadów z ul. Chmielnej (1)

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 33 Zwykła / 14 listopada 2021 r. /

​  7.30 + Tadeusza i Władysławę Cebo.

  9.30 + Kazimierę – 22 r. śm., Mariana Puz, int. od córek i syna z rodzinami.

12.00 + Elżbietę Czyż – 7 r. śm., int. od dzieci z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i alei głównej Agnieszce i Dariuszowi Liber, Agnieszce i Zbyszkowi Siodłak, Dorotce

    i Elizie Jędrzejewskim

2. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej za zmarłych w kaplicy na cmentarzu w Uroczystość

    Wszystkich Świętych oraz szli w procesji do nowego krzyża, który poświęciliśmy i odprawiliśmy przy nim stację za

    wszystkich zmarłych.

​    Bóg zapłać p. Marianowi Mystkowi, Stanisławie Porębskiej i Barbarze Czerniak za przygotowanie kaplicy.

    Wypominki będziemy odmawiać przez cały listopad w niedziele przed Mszą św. o 9.30.

3. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję Elizie i Jarosławowi Jędrzejewskim. Bóg zapłać.

4. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zaplanowaliśmy na 28 listopada, będzie to

   1 niedziela Adwentu.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele łask Bożych. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    31.X. - 07.XI.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 31 Zwykła /przejście na czas zimowy, 31 października 2021 r. /

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 + Mariana Olesińskiego – 16 r. śm.

 

12.00 + Władysława Łaskawca – 2 r. śm., int. od mamy, siostry i syna, + Halinę Łaskawiec.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

 

Kościół:  9.30 + Konstantego, Mariannę Bilczyńskich, Benignę i Czesława Głąb, + Walentynę i Bogusława Bilczyńskich.

 

Cmentarz: 13.00 + W intencji zmarłych polecanych Kościołowi w wypominkach.

 

Wtorek – 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Piątek – 5 listopada

17.00 + Kazimierę Urbanek – int. od córki Danuty z mężem Robertem i synem Szymonem.

Sobota – 6 listopada

16.00 + Jana Dołhania – int. od wnuka Michała z Magdą i prawnuczką Amelką.

16.30 + Jana Czerniaka – int. od syna Janusza z rodziną

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła / 7 listopada 2021 r. /

  7.30 + Sabinę i Stanisława Wilk.

  9.30 + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, + Mariannę, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

____________________________________________________________________________________

 

1. Jutro obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza Święta w kościele będzie odprawiona o g. 9.30.

    Na cmentarzu  o g. 13.00. Po Mszy Świętej procesja żałobna do nowego krzyża, który zostanie poświęcony.

    Listopad to czas szczególnej troski i pamięci o zmarłych. Ofiarujmy im modlitwę Kościoła – wypominki, Msze święte.

    Wypominki będziemy odmawiać przez cały listopad w niedziele przed Mszą św. o 9.30.

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zaplanowaliśmy na 28 listopada,

    będzie to 1 niedziela Adwentu.

3. W piątek (29.X.) pożegnaliśmy śp. Janusza Galasa (74 l.). Pochówek odbył się na cmentarzu parafialnym w Żarnowcu.

    Niech Chrystus Pan przyjmie go do chwały nieba.

4. Imiennie dziękuję ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Wacławie Pieróg, Marcie i Przemysławowi Mystek, Gabrieli i

    Zdzisławowi Ozioro, Janinie Kajda, Adriannie i Markowi Imielskim, Danucie i Ryszardowi Godyń, Halinie i Mirosławowi

    Tomczyk. Bóg zapłać.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

     wiele radości.  

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      24 - 31.X.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła / 24 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Alfreda Cebo

 

  9.30 + Zofię i Karola Godyń, + Barbarę Grzywniak.

 

12.00 + Rafała Liszkę – int. od brata Mariusza z małżonką Różą i dziećmi.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 28 października , świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, święto.

16.30 + Kazimierę Urbanek – tydzień po pogrzebie, int. od syna Mariana z żoną Teresą i rodziną.

17.00 + Tadeusza Probierza – im., od Sołtys Steni Pichlak z rodz.

 

Piątek – 29 października

17.00 + Zygfryda Todora, + Grażynę Ślusarczyk.

 

Sobota – 30 października

16.00 + Jana Dołhania – int. od syna Jana z małżonką Agnieszką i córką Klaudią.

16.30 + Zenonę Stępień – int. od rodz. Wenclów.

17.00 + Jana Czerniaka – int. od syna Ryszarda z rodz.

___________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 31 Zwykła / 31 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 + Mariana Olesińskiego – 16 r. śm.

 

12.00 + Władysława Łaskawca – 2 r. śm., int. od mamy, siostry i syna, + Halinę Łaskawiec.

____________________________________________________________________________________

 

1. Wczoraj (sobota, 23 października ) przeżywaliśmy Eucharystię podczas której 16 uczniów szkół ponadpodstawowych

   przyjęło sakrament bierzmowania. Bardzo dziękuję księżom, którzy do nas przyjechali z Warszawy: Ks. inf. kanclerzowi 

   Marianowi Madziarowi oraz ks. Mariuszowi Łukaszewskiemu. Dziękuję młodzieży za aktywny i świadomy udział we Mszy

   św., rodzicom za współudział w przygotowaniu kandydatów do przyjęcia sakramentu, wszystkim, którzy modlili się z nami.

   Dzisiaj oraz w niedzielę za tydzień po Mszy Świętej o 12.00 młodzież, która przyjęła bierzmowanie będzie mogła odebrać

   dyplomiki – pamiątki bierzmowania.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zaplanowaliśmy na 28 listopada, będzie to

    1 niedziela Adwentu.

3. W miniony czwartek (21.X.) pożegnaliśmy w parafii śp. Kazimierę Urbanek (87 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

4. Wkrótce listopad – miesiąc szczególnej troski o groby bliskich i pamięci o zmarłych. Ofiarujmy im modlitwę Kościoła – 

   wypominki, Msze święte. Uroczystość Wszystkich Świętych wypada w tym roku w poniedziałek. Msze Święte

   będą odprawione w kościele o 9.30., na cmentarzu w kaplicy o 13.00, po Mszy św. krótka procesja żałobna do nowego 

   krzyża, który zostanie poświęcony.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

   wiele  radości.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    17 - 24.X.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 29 Zwykła / 17 października 2021 r. /

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Andrzeja, Norberta Gołąb, dziadków Czerniaków, Owczarków, siostrę Krystynę i chrzestną Wandę.

            Rez. +Lilianna Gołąb.

 

12.00 + Stefanię, Anastazję, Józefa Łaskawiec, zm. z rodz. Łaskawiec.

 

            We Mszy Świętej chrzest Klary Hanny

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 21 października

16.00 + Piotra Mitkę – 10 r. śm., Teresę Mitka, Annę Imielską, Marka i Pawła Turskich.

16.30 + Stanisławę Lubaszkę – int. od Wiesławy i Henryka Walnik z Klucz

 

Piątek – 22 października, św. Jana Pawła 2, wspomnienie

16.30 – 16.55 Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.

17.00 + Jana Czerniaka – miesiąc po śmierci.

 

Sobota – 23 października

11.00 Msza św. koncelebrowana z udzieleniem sakramentu bierzmowania:

1/ w intencji młodzieży i ich rodzin

2/ + Zdzisława Daneckiego – 1 r. śm., int. od małżonki i synów z rodzinami,

3/ + Jana Dołhania – int. od wnuczki Sylwi z Radkiem oraz prawnuków Wiktorii i Kamila.

___________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła / 24 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Alfreda Cebo

  9.30 + Zofię i Karola Godyń, + Barbarę Grzywniak.

12.00 + Rafała Liszkę – int. od brata Mariusza z małżonką Różą i dziećmi. ____________________________________________________________________________________

 

1. Dziękuję za pomoc przy sprzątaniu kościoła p. Krystynie Kopczyk, Jadwidze, Krzysztofowi Łaskawcom,

    Włodzimierzowi Gomółce. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

 

2. Zbliża się listopad – miesiąc szczególnej troski o groby bliskich i pamięci o zmarłych. Ofiarujmy im modlitwę Kościoła –

    wypominki, Msze święte.

    Uroczystość Wszystkich Świętych wypada w tym roku w poniedziałek. Msze Święte będą odprawione w kościele o 9.30., 

    na cmentarzu w kaplicy o 13.00, po Mszy św. krótka procesja żałobna do nowego krzyża, który zostanie poświęcony.

 

3. W piątek 22.X. na g. 16.00 zapraszam do spowiedzi młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

    W niedzielę za tydzień po Mszy Świętej o 12.00 młodzież, która przyjmie bierzmowanie w sobotę będzie mogła odebrać 

    dyplomiki – pamiątki bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

 

4. Dzisiaj na g. 12.00 zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami. Podczas Mszy Św. poświęcimy

    różańce komunijne. Zapraszam wszystkie dzieci z różańcami. Przynieśmy do kościoła różańce zrobione własnoręcznie

    z kasztanów, żołędzi, innych nasion, czy owoców.

 

5. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: Stanisławowi Spyrka, Danucie Wójcik, Janinie Gołąb, Joli Łaskawiec,

    Wandzie Sośnierz, Anicie, Krzysztofowi i Kacperkowi Łaskawcom. Niech Pan Jezus wynagrodzi Wam hojnie Waszą

    dobroć.

 

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości. 

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E      10 - 17.X.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 28 Zwykła / 10 października 2021 r. /

 

  7.30 + Czesława Taborka, Antoninę i Jana Białas.

 

  9.30 + Jana – 33 r. śm., Marię Wilk. + Romana Gołębia, Bronisławę, Józefa Gołąb.

 

12.00 + Barbarę i Bolesława Jedlińskich, Tadeusza Siołę.

 

            We Mszy Świętej chrzest Nikoli Kai

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 14 października / Dzień Edukacji /

17.00 + Annę Hajdułę – 20 r. śm, + Stanisława Hajdułę.

 

Piątek – 15 października, św. Teresy od Jezusa, wspomnienie

17.00 + Zenonę Stępień – miesiąc po śmierci.

17.30 + Jana Czerniaka – int. od szwagra Stanisława Muchy z rodziną.

 

Sobota – 16 października, św. Jadwigi Śląskiej, wspomnienie

16.30 + Jana Dołhania – int. od wnuka Tomasza.

17.00 + Stanisławę Lubaszkę – int. od kolegów i koleżanek syna Piotra z Firmy INTERMAG Sp.z o.o.

17.30 + Edwarda Skubisa – ur., + Stanisława, Stanisławę Kozieł. _______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 29 Zwykła / 17 października 2021 r. /

 

​  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

  9.30 + Andrzeja, Norberta Gołąb, dziadków Czerniaków, Owczarków, siostrę Krystynę i chrzestną Wandę.

                                                                                                                            Zam. +Lilianna Gołąb.

​12.00 + Stefanię, Anastazję, Józefa Łaskawiec, zm. z rodz. Łaskawiec.

 

          We Mszy Świętej chrzest Klary Hanny

____________________________________________________________________________________

 

1. W październiku pamiętajmy o modlitwie różańcowej. We wspólnocie parafialnej będziemy go rozważać w niedzielę przed 

    Mszą Świętą o 9.30 oraz w tygodniu przed Mszami intencyjnymi.

2. Pamiętajmy również o naszych zmarłych. Można już zamawiać wypominki oraz Msze Święte. Przed Uroczystością 

    Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Zmarłych zadbajmy o groby bliskich i ofiarujmy im modlitwę Kościoła.

3. Za tydzień 17 października na Mszę św. o 12.00 zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami. 

    Podczas Mszy Św. poświęcimy różańce komunijne. Zapraszam wszystkie dzieci z różańcami. Przynieśmy do kościoła 

    różańce zrobione własnoręcznie z kasztanów, żołędzi, innych nasion, czy owoców.

4. W parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na 23.10.2021 r. g. 11.00.

    Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i starszą. Uczestniczymy we Mszy św.

    w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości. 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E        3 - 10.X.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 27 Zwykła / 3 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę, Stanisława Kępków, Elżbietę, Waldemara, Marcina, Annę, Lucjana Poczęsnych. + Marię, Władysława, 

                                                                                                            Zdzisława Sajdak, Jadwigę i Antoniego Skubis.

​  9.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od rodz. Biesikirskich.

12.00  1/ + Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewicz, Władysławę, Władysława Leśniak.

          2/ + Krystynę Nasidłowską - 4 r. śm.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 4 października, św. Franciszka z Asyżu, wspomnienie

Wtorek – 5 października, św. Faustyny Kowalskiej, wspomnienie

Czwartek – 7 października, NMP Różańcowej, wspomnienie

 

Piątek – 8 października

17.00 + Jana Dołhania – int. od Ireny Perek z rodziną, dla przyjaciela rodziny.

17.30 + Zenonę Stępień – int. od córki Mirosławy z mężem i dziećmi.

 

Sobota – 9 października

16.30 + Jana Czerniaka – int. od córki Barbary z rodz.

17.00 + Jana Żertkę – 6 r. śm., int. od małżonki, synów i córek.

17.30 + Stanisławę Lubaszkę – int. od sąsiadów z ul. Środkowej w Kluczach. _______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 28 Zwykła / 10 października 2021 r. /

 

  7.30 + Czesława Taborka, Antoninę i Jana Białas.

  9.30 + Jana – 33 r. śm., Marię Wilk. + Romana Gołębia, Bronisławę, Józefa Gołąb.

 

12.00 + Barbarę i Bolesława Jedlińskich, Tadeusza Siołę.

 

            We Mszy Świętej chrzest Nikoli Kai

____________________________________________________________________________________

 

1. W sobotę 25 września został zamontowany nowy krzyż na cmentarzu. Stary krzyż był drewniany i uległ zniszczeniu. 

    Nowy  jest wykonany ze stali. Ofiarodawcy i wykonawcy firmie HENMAR serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

2. W październiku pamiętajmy o modlitwie różańcowej. We wspólnocie parafialnej będziemy go rozważać w niedzielę przed 

    Mszą Świętą o 9.30 oraz w tygodniu przed Mszami intencyjnymi.

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej zaplanowaliśmy na 17 października na

    g. 12.00. Podczas Mszy Św. poświęcimy różańce komunijne.

 

4. W parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na 23.10.2021 r. g. 11.00.

    Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i starszą. Uczestniczymy we Mszy św.

    w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

 

5. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj dziękuję imiennie p. Euzebi Todor, Mirosławie

    Porębskiej, Dorocie i Cezarowi Ostalakom, Wiesławie i Włodzimierzowi Lesiom, Janinie Sośnierz.

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E           26.09. - 03.10.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła  / 26 września 2021 r. /

 

  7.30 + Jana Borówkę – 8 r. śm.

 

  9.30 + Kamilę Moń – ur., + Władysławę, Stefana i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 + Zenobię Kika – 3 r. śm., int. od córki Eli i syna Krzysztofa z rodzinami.

------------

14.00  Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla dzieci: Fabiana (roczek)

                                                                                                                   i Emilki (5 urodziny) oraz rodziców.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Wtorek – 28 września, św. Wacława, męczennika, wspomnienie.

17.00 + Wacława Lekstona – im., int. od małżonki i córek z rodzinami.

 

Środa – 29 września, Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, święto.

 

Czwartek – 30 września, św. Hieronima, wspomnienie.

17.00 + Adama Wójcika – 2 r. śm.

17.30 + Zenonę Stępień, int. od chrześnika Kazimierza z rodziną.

 

Piątek – 1 października, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wspomnienie.

 

Sobota – 2 października, Świętych Aniołów Stróżów, wspomnienie.

16.30 + Jana Czerniaka – int. od córki Stanisławy z rodz.

17.00 + Jana Dołhania – int. od syna Andrzeja z małżonką Marią.

17.30 + Stanisławę Lubaszkę – int. od Mateusza Kwietnia z rodziną. _______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 27 Zwykła / 3 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę, Stanisława Kępków, Elżbietę, Waldemara, Marcina, Annę, Lucjana Poczęsnych.

         + Marię, Władysława, Zdzisława Sajdak, Jadwigę i Antoniego Skubis.

  9.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od rodz. Biesikirskich.

12.00 + Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewicz, Władysławę, Władysława Leśniak.

____________________________________________________________________________________

1. W sobotę 25 września został zamontowany nowy krzyż na cmentarzu. Stary krzyż był drewniany i uległ zniszczeniu.

    Nowy jest wykonany ze stali. Ofiarodawcy i wykonawcy firmie HENMAR serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej zaplanowaliśmy na 17 października

    na g. 12.00. Podczas Mszy Św. poświęcimy różańce komunijne.

3. Trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą połowę października (sobota,

    23.10.2021 r. g. 11.00). Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i starszą.

    Uczestniczymy we Mszy św. w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj dziękuję 'Bogu znanej rodzinie' z Krzykawki Nowej.

                                                                     

5. W piątek 24 września pożegnaliśmy w parafii śp. Jana Czerniaka (94 l.) Niech odpoczywa w pokoju.

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej.

​    Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości.  

O G Ł O S Z E N I A           P A R A F I A L N E                       19 - 26.09.2021 r.

 

N I E D Z I E L A -  25 Zwykła  / 19 września 2021 r. /

 

​  7.30 + Halinę Borówka – 1 r. śm.

 

  9.30 + Michalinę i Henryka Sowula.

 

12.00 1/+ Helenę i Jana Figiel.

         2/ W intencji narzeczonych Oli i Artura. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

         3/ O błogosławieństwo dla Milenki z okazji 3 urodzin.

We Mszy Świętej chrzest Jacka

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 23 września, św. Pio z Pietrelciny, wspomnienie, pierwszy dzień jesieni.

17.00 + Bogusławę Perek – im., int. od mamy Danuty i dzieci z rodzinami.

17.30 + Wandę Kowalewską , int. od rodziny Łaskawców z Bukowna.

 

Piątek – 24 września

17.00 + Jana Dołhania – int. od rodziny Skubisów

17.30 + Stanisławę Lubaszkę – int. od Edyty Madej z rodziną.

 

Sobota – 25 września

15.00 Ślub Oli Gawąd i Artura Januszka

 

17.00 + Mieczysława Łaskawca – 9 r. śm., int. od małżonki.

17.30 + Lidię Wilk – 2 r. śm., Mieczysława Wilka – int. od syna Józefa z dziećmi, + Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła / 26 września 2021 r. /

 

  7.30 + Jana Borówkę – 8 r. śm.

  9.30 + Kamilę Moń – ur., + Władysławę, Stefana i Andrzeja Wójcików.

12.00 + Zenobię Kika – 3 r. śm., int. od córki Eli i syna Krzysztofa z rodzinami.

14.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla dzieci: Fabiana (roczek) i Emilki

                                                                                                                                            (5 urodziny) oraz rodziców.

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli, kwiaty, ofiary złożone do ołtarza dziękuję p. Małgorzacie i Arturowi Kozioł.

    Bóg zapłać !

2. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się w naszej parafii do I Komunii Świętej.

    Po Mszy będzie krótkie spotkanie organizacyjne.

3. W naszej parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą połowę

    października (sobota, 23.10.2021 r. g. 11.00).  Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych

    i starszą.

    Uczestniczymy we Mszy św. w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Teresie Słupskiej, Rodzinie

    p. Krzemińskich i Bogu znanej rodzinie, p. Małgorzacie i Waldemarowi Kozioł, Arturowi, Ewie i Jasiowi Kozioł, Janinie

    i Edwardowi Łaskawcom (PKO).

 

5. We wtorek 14 września pożegnaliśmy w parafii śp. Zenonę Stępień (85 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E     12 - 19.09.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła / 12 września 2021 r. /

 

  7.30 + Stefana, Marię i Stanisława Obara. + Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

 

  9.30 1/+ Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich, Andrzeja Krzemińskiego.

         2/+ Juliana Barańskiego – 6 r. śm.

 

12.00 + Józefa Urbanka – 16 r. śm.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Wtorek – 14 września, Podwyższenie Krzyża Świętego, święto

17.00 + Jadwigę Gosek - 3 r. śm., int. od małżonka Wiesława.

 

Środa – 15 września, Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, wspomnienie

17.30 + Stanisławę Lubaszka – int. od teściów Janiny i Stanisława Kwiecień

18.00 + Bronisławę Pietrzyk – ur., int. od córki Bogusi z mężem i dziećmi, + Kazimierza Pietrzyka, Władysławę Straszak, 

                                                                                                                Bolesława Chrostka.

Piątek – 17 września

17.00 + Jana Dołhania – int. od Dyrekcji, koleżanek córki Ireny z Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu

Sobota – 18 września, św. Stanisława Kostki, patrona Polski, święto

16.00 + Urszulę Dąbek – int. od Janiny Kapustka z rodziną .

16.30 + Jana Dołhania – int. od córki Ireny z synem Łukaszem.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 25 Zwykła / 19 września 2021 r. /

 

​  7.30 + Halinę Borówka – 1 r. śm.

  9.30  1/+ Michalinę i Henryka Sowula.

          2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oleńki Kosno z okazji 4 urodzin oraz dla 

              rodziców.

12.00 1/+ Helenę i Jana Figiel.

         2/ W intencji narzeczonych Oli i Artura. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

         3/ O błogosławieństwo dla Milenki z okazji 3 urodzin.

We Mszy Świętej chrzest Jacka

____________________________________________________________________________________

1. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o g. 12.00 poświęcę plecaki i przybory szkolne pierwszoklasistom. Serdecznie zapraszamy

    dzieci wraz z rodzicami do udziału we wspólnej modlitwie.

2. W niedzielę za tydzień na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się w naszej parafii do I Komunii 

    Świętej. Po Mszy będzie krótkie spotkanie organizacyjne.

3. W naszej parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą połowę 

    października (sobota, 2310.2021 r. g. 11.00). Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych

    i starszą.  Uczestniczymy we Mszy św. w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej.  Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.  

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E      5 - 12 września 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 23 Zwykła   / 5 września 2021 r. /

 

​  7.30 + Lidię i Czesława Mrówka – int. od dzieci z rodzinami.

 

  9.30 + Stefanię i Bolesława Kika.

 

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyk.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Środa – 8 września, Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, święto

 

Czwartek – 9 września

17.00 + Barbarę Karoń z okazji ziemskich urodzin – int. od wnuczki Edyty

17.30 + Stanisławę Lubaszka – int. od syna Wojciecha z rodziną

 

Sobota – 11 września

16.30 + Urszulę Dąbek – int. od brata Jacka z rodziną .

17.00 + Wandę Kowalewską – int. od Zarządu i Rady Powiatu w Olkuszu.

17.30 + Jana Dołhania – miesiąc po śmierci.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła / 12 września 2021 r. /

 

  7.30 + Stefana, Marię i Stanisława Obara. + Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

 

  9.30 1/+ Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich, Andrzeja Krzemińskiego.

         2/+ Juliana Barańskiego – 6 r. śm.

12.00 + Józefa Urbanka – 16 r. śm.

____________________________________________________________________________________

 

1. Zakończyliśmy wakacje. Zapraszam wszystkie dzieci i młodzież do udziału we Mszy Świętej dzisiaj o 12.00 inaugurującej 

    nowy rok nauki. Przystąpmy do spowiedzi świętej. Będę dyżurował w konfesjonale przed Mszą św. Pamiętajmy o

    spotkaniu  z Jezusem – naszą drogą, prawdą i życiem w każdą niedzielę.

2. W niedzielę za tydzień podczas Mszy Świętej o g. 12.00 poświęcę plecaki i przybory szkolne pierwszoklasistom.

    Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału we wspólnej modlitwie.

3. W naszej parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą połowę

    października (sobota, 2310.2021 r. g. 11.00). Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i

    starszą. Uczestniczymy we Mszy św. w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania

    organizacyjne.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Mieczysławie i Leszkowi

    Skrzypiciel, Barbarze Banyś.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, 

    wiele radości. 

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     29.08. - 05.09.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 22 Zwykła / 29 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię Sroków + Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Mariannę – ur., Ignacego Puz, + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, Stefanię Stanisławską.

 

12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Środa – 1 września

17.00 + Stanisławę Lubaszka – miesiąc po śmierci

 

Piątek – 3 września

17.00 + Jana Dołhania – int. od córki Zofii z synem Arturem

Sobota – 4 września

16.30 + Mariana Perka, Stanisława i Martę Wcisło, +Stanisława Bargieł, + Bogusławę Perek.

17.00 + Wandę Kowalewską – int. od rodz. Lekstonów.

17.30 + Urszulę Dąbek – int. od chrzestnej Janiny Dąbek.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 23 Zwykła               / 5 września 2021 r. /

  7.30 + Lidię i Czesława Mrówka – int. od dzieci z rodzinami.

  9.30 + Stefanię i Bolesława Kika.

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyk. ____________________________________________________________________________________

 

1. Kończą się wakacje. Rozpoczynamy w tym tygodniu nowy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszam wszystkie dzieci i 

    młodzież do udziału we Mszy Świętej inaugurującej nowy rok nauki w niedzielę za tydzień o 12.00. Przystąpmy do 

    spowiedzi świętej. Będę dyżurował w konfesjonale przed Mszą św.

    Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach naszej gminy odbywać się będzie w środę 1 września według informacji 

    zamieszczonych na stronach internetowych szkół. W Szkole Podstawowej w Bolesławiu nie planuje się wspólnego

    spotkania dla wszystkich uczniów. Jedynie klasy 1 mają wspólne spotkanie w dużej sali gimnastycznej o 9.00 oraz klasy 4

    o 8.30 w małej sali gimnastycznej

2. W naszej parafii rozpoczynamy przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą

    połowę października (sobota, 2310.2021 r. g. 11.00). Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół

    ponadpodstawowych i starszą. Na pierwsze spotkanie zapraszam dzisiaj na Mszę św. o g. 12.00.

 

​3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Barbarze Lipskiej.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele

   radości.

   ZAPOWIEDZI

   Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Ola Katarzyna Gawąd l. 27 , panna wyznania

   rzymskokatolickiego  z Parafii pw. Macierzyństwa N.M.P. i św. Michała Archanioła w Bolesławiu, zam. w Bolesławiu

   oraz Artur Andrzej Januszek l. 27, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Podlipiu.

   O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E          22 - 29.08.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 21 Zwykła / 22 sierpnia 2021 r. /

  7.30 + Witolda Lipskiego – 8 r. śm., Eugeniusza Pietrzyka.

​  9.30 + 1/ Norberta Gołębia – 20 r. śm., Andrzeja Gołębia i zm. rodziców.

         + 2/ Liliannę Gołąb – z okazji 68 urodzin zmarłej, int. od Beaty z rodz.

​12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Piątek – 27 sierpnia, św. Moniki, wspomnienie

17.00 + Ewę Lewandowską – ur., int. od męża i dzieci z rodzinami

17.30 + Urszulę Dąbek – int. od sąsiadów z ul. Ponikowskiej i Wyzwolenia (Górki) (4).

18.00 + Wandę Kowalewską – int. od Starosty Olkuskiego p. Bogumiła Sobczyka

 

Sobota – 28 sierpnia, św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie

16.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla p. Marka Imielskiego z okazji 50

         urodzin oraz dla Jubilatów Adrianny i Marka z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

17.00 + Beniamina Wójcika – 1 r. śm., int. od małżonki.

17.30 + Jana Dołhania – int. od rodziny Kulig.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 22 Zwykła / 29 sierpnia 2021 r. /

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię Sroków + Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

​  9.30 + Mariannę – ur., Ignacego Puz, + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, Stefanię Stanisławską.

​12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

____________________________________________________________________________________

1. Dziękuję wszystkim, którzy w minioną niedzielę w naszej parafii uczcili Maryję Wniebowziętą, modlili się z nami,

    dziękowali  Bogu za wszelkie dary i prosili o obfite plony.

    Bóg zapłać wszystkim, którzy włożyli swoją pracę w przygotowanie świątyni, chleba i wieńców dożynkowych. Niech 

    Maryja  Wniebowzięta wstawia się za nami u Boga i wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski.

2. W naszej parafii rozpoczynamy przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą

    połowę października (sobota, 2310.2021 r. g. 11.00).

    Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i starszą. Warunkiem dopuszczenia do

    przyjęcia sakramentu jest udział w lekcjach religii polskokatolickiej, w niedzielnej Eucharystii i spotkaniach

    przygotowujących. Na pierwsze spotkanie zapraszam w niedzielę za tydzień na Mszę św. o g. 12.00.

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie pragnę podziękować p. Lidii Tomsia,

    Wandzie i Józefowi Sośnierz, Janinie Sośnierz, Iwonie i Marianowi Sroka.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

   wiele radości.

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Ola Katarzyna Gawąd l. 27 , panna wyznania rzymskokatolickiego z Parafii pw. Macierzyństwa N.M.P. i św. Michała Archanioła w Bolesławiu, zam. w Bolesławiu

oraz Artur Andrzej Januszek l. 27, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Podlipiu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.     

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E          15 - 22.08.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny / 15 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Rozalię i Jana Ziębów.

  9.30 + Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyk, Zdzisławę Tarnówkę.

12.00 + Zofię, Mariana, Marię, Władysława Sroków, +Stanisławę, Jana Kurowskich.

            We Mszy Świętej chrzest Aleksandry

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Piątek – 20 sierpnia

16.30 + Jana Dołhania – int. od małżonki w tydzień po śmierci / pogrzebie. (1)

17.00 + Urszulę Dąbek – miesiąc po śmierci, int. od uczestników.

17.30 + Stanisławę Lubaszka – int. od rodz. Turlejów.

Sobota – 21 sierpnia

16.30 + Mariana Kawskiego – int. od rodz. Kowalewskich.

17.00 + Ewę Lewandowską – int. od cioci Gorochow z dziećmi.

17.30 + Jana Dołhania – int. od kolegów i koleżanek syna Jana z firmy Handlowej Drewex z Olkusza.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 21 Zwykła / 22 sierpnia 2021 r. /

 

​  7.30 + Witolda Lipskiego – 8 r. śm., Eugeniusza Pietrzyka.

 

  9.30 + 1/ Norberta Gołębia – 20 r. śm., Andrzeja Gołębia i zm. rodziców.

         + 2/ Liliannę Gołąb – z okazji 68 urodzin zmarłej, int. od Beaty z rodz.

 

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma.

____________________________________________________________________________________

1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Jana Dołhania (80 l.). Niech Chrystus Pan przyjmie go do chwały 

    nieba.

2. Dzisiaj przez ręce Maryi dziękujemy Bogu za wszelkie dary i prosimy obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba.

    W naszej parafii obchodzimy przy tej okazji dożynki parafialne. Bóg zapłać wszystkim, którzy włożyli swoją pracę

    w przygotowanie świątyni, chleba i wieńców dożynkowych. Niech Maryja Wniebowzięta wstawia się za nami u Boga

    i wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski.

3. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dziękuję za wpłaty na konto parafii i ofiary składane

    w kościele. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Beacie i Robertowi Frycz, Janinie Sośnierz, Sowuli Mariannie z Olkusza oraz

    Bogu  znanym ofiarodawcom.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości. 

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Ola Katarzyna Gawąd l. 27 , panna wyznania rzymskokatolickiego z Parafii pw. Macierzyństwa N.M.P. i św. Michała Archanioła w Bolesławiu, zam. w Bolesławiu  oraz

Artur Andrzej Januszek l. 27, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Podlipiu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.   Zap. 1

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    08 - 15 sierpnia 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 19 Zwykła    / 08 sierpnia 2021 r. /

 

​  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od brata Henryka z rodziną.

  9.30 + Annę i Romana Lekston.

 

12.00 1/ + Katarzynę, Władysława, Władysławę, Janinę, Kazimierza Zimnych.

         2/ + Dorotę Probierz – im., int. od córek i syna z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Piątek – 13 sierpnia

17.00 + Urszulę Dąbek – int. od sąsiadów z ul. Ponikowskiej i Wyzwolenia – Górki (3).

17.30 + Stanisławę Lubaszka – int. 1/ od Anny Piłka z córkami i rodziną,

                                                    2/ od Basi Piłka z synami i rodziną.

 

Sobota – 14 sierpnia Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

16.30 + Wandę Kowalewską – int. od p. Sołtys Bolesławia.

17.00 + Janinę Łaskawiec – int. od sąsiadów.

17.30 + Ewę Lewandowską – int. od wnuczki Marty z narzeczonym Mateuszem.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny / 15 sierpnia 2021 r. /

 

7.30 + Rozalię i Jana Ziębów.

 

9.30 + Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyk, Zdzisławę Tarnówkę.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Marię, Władysława Sroków, +Stanisławę, Jana Kurowskich.

 

           We Mszy Świętej chrzest Aleksandry

______________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie świątyni do niedzieli dziękuję p. Marii Turskiej. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu kościoła ofiarę do

   ołtarza.

2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Stanisławę Lubaszka (74 l.). Niech Chrystus Pan przyjmie ją do 

    chwały nieba.

3. W niedzielę za tydzień będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie 

    wszystkich zapraszam do udziału w wybranej Mszy Świętej. Święcenie bukietów z kwiatów, zbóż, warzyw i owoców będzie

    podczas każdej Mszy św. Poświęcenie chleba, wieńców dożynkowych i procesja będzie na Mszy Świętej o 9.30.

    Bardzo proszę o przygotowanie wieńców podobnie jak w ubiegłych latach. Oddajmy cześć Maryi Wniebowziętej, która

    wstawia się za  nami u Boga, podziękujmy Stwórcy za plony, życie i wszelkie łaski. Prośmy o oddalenie wszelkiej zarazy

    i zła. Będziemy modlić się za rolników, sadowników, ogrodników, działkowców.

4. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dziękuję za wpłaty na konto parafii i ofiary składane

    w kościele. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Magdalenie i Rafałowi Sowula, Ani i Bartoszowi Łaskawiec oraz Bogu znanym

    ofiarodawcom.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.

6. Parafia Polskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce ( powiat Sanok) obchodzi Jubileusz 100 – 

    lecia. Księdzu Dziekanowi Andrzejowi Pastuszkowi – Proboszczowi Parafii, Komitetowi Obchodów, Wiernym i wszystkim

    mieszkańcom Bażanówki życzę Bożego błogosławieństwa, wszelkich łask od Serca Jezusa. Uświęcajcie się i wzrastajcie

    w miłości do Boga, do Kościoła i do ludzi.

   Zapewniam o mojej pamięci i modlitwie za Was wszystkich. Szczęść Boże.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     1- 8 sierpnia 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła / 1 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od sąsiadów z ul. Bolesławskiej.

  9.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od rodziny Jarosów

12.00 + Martę i Stefana Wilk, Janinę i Jerzego Lubaszka – int. od wnuczki Edyty z rodz.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Piątek – 6 sierpnia, Przemienienie Pańskie, święto

Sobota – 7 sierpnia

16.30 + Wandę Kowalewską – int. od wnuków Artura i Sebastiana z rodzinami.

17.00 + Urszulę Dąbek – int. od sąsiadów z ul. Ponikowskiej i Wyzwolenia – Górki (2).

17.30 + Ewę Lewandowską – int. od męża Janusza.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 19 Zwykła     / 08 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od brata Henryka z rodziną.

​  9.30 + Annę i Romana Lekston.

​12.00  1/ + Katarzynę, Władysława, Władysławę, Janinę, Kazimierza Zimnych.

          2/ + Dorotę Probierz – im., int. od córek i syna z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie świątyni do niedzieli dziękuję p. Adriannie i Markowi Imielskim oraz Irenie Dołhań. Bóg zapłać za złożone 

    przy sprzątaniu kościoła ofiary do ołtarza, dziękuję za przyniesione środki czystości.

 

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dziękuję za wpłaty na konto parafii i ofiary składane w

    kościele. Imiennie dziękuję p. Elizie i Jarosławowi Jędrzejewskim, Urszuli i Tadeuszowi Fajfer, Janinie Gołąb, Edycie

    i Krzysztofowi Mielnik, Alinie i Zdzisławowi Daneckim, Zofii, Irenie, Janowi Dołhań, Adriannie i Markowi Imielskim.

    Bogu znanym ofiarodawcom.

3. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej.

    Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości.

4. Parafia Polskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce ( powiat Sanok) obchodzi Jubileusz

    100 – lecia. Księdzu Dziekanowi Andrzejowi Pastuszkowi – Proboszczowi Parafii, Komitetowi Obchodów, Wiernym

    i wszystkim mieszkańcom Bażanówki życzę Bożego błogosławieństwa, wszelkich łask od Serca Jezusa. Uświęcajcie się,

    wzrastajcie w miłości do Boga, do Kościoła i do ludzi. Niech Najświętsze Serce Boże będzie zawsze otwarte na Wasze

    potrzeby.

    Zapewniam o mojej pamięci i modlitwie za Was wszystkich. Szczęść Boże.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   25 lipca - 01 sierpnia 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 17 Zwykła / 25 lipca 2021 r. /

 

​  7.30 + Waldemara Plizgę – int. od małżonki, teściów i szwagra.

​  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

12.00 + Marię i Jana Wilk, + Romana, Bronisławę i Józefa Gołąb.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 26 lipca, świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, wspomn.

 

Piątek – 30 lipca

17.00 + Urszulę Dąbek – int. od sąsiadów z ul. Ponikowskiej i Wyzwolenia – Górki (1)

 

Sobota – 31 lipca

16.30 + Ewę Lewandowską – miesiąc po pogrzebie.

17.00 + Janinę Łaskawiec – miesiąc po pogrzebie.

17.30 + Wandę Kowalewską – miesiąc po pogrzebie.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła / 1 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od sąsiadów z ul. Bolesławskiej.

  9.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od rodziny Jarosów

12.00 + Martę i Stefana Wilk, Janinę i Jerzego Lubaszka – int. od wnuczki Edyty z rodz.

____________________________________________________________________________________

 

1. Dzisiaj szczególnie polecamy Bogu wszystkich podróżujących i kierowców. Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa - patrona

   prośmy o bezpieczne poruszanie się po drogach i szczęśliwe powroty do domów. Za chwilę po wspólnej modlitwie

   wyjdziemy na zewnątrz poświęcić nasze pojazdy.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dziękuję za wpłaty na konto parafii i ofiary składane

   w kościele. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Kazimierzowi Wilkowi, Gabrieli i Zdzisławowi Ozioro oraz anonimowym

   ofiarodawcom.

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Urszulę Dąbek (65 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

4. Solenizantom, Jubilatom nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki świętych Patronów i Matki

    Bożej.  Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   18 - 25 lipca 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła / 18 lipca 2021 r. /

 

  7.30 + Aleksandra – 5 r. śm., Józefę – 25 r. śm. Sadowskich.

  9.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od szwagra Włodzimierza z rodziną.

12.00 + Jana – ur., Stanisławę – r. śm., Dreksa.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Piątek – 23 lipca, św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, święto

​18.00 + Wandę Kowalewską – int. od Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu Olkuskiego

 

Sobota – 24 lipca, św. Kingi, dziewicy, wspomnienie

16.30 + Henryka Kajdę, zm. z rodz. Kajda i Kaziród, + Franciszkę i Stanisława Pęgiel.

17.00 + Annę Imielską – im., Piotra i Teresę Mitka, Marka i Pawła Turskich.

17.30 + Krzysztofa Probierza – im., + Ryszarda Probierza – 5 r. śm.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 17 Zwykła / 25 lipca 2021 r. /   Św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących

 

​  7.30 + Waldemara Plizgę – int. od małżonki, teściów i szwagra.

​  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

12.00 + Marię i Jana Wilk, + Romana, Bronisławę i Józefa Gołąb.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

1. W niedzielę za tydzień do udziału we Mszy św. i wspólnej modlitwie szczególnie zapraszam właścicieli pojazdów

    mechanicznych i wszystkich podróżujących. Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa - patrona będziemy prosić Boga

    o bezpieczne poruszanie się po drogach i szczęśliwe powroty do domów.

    Po każdej Mszy św. będzie poświęcenie pojazdów.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Danucie i Ryszardowi Godyń, 

    Alinie i Zbigniewowi Zięba, Bogu znanej rodzinie z Olkusza.

    Pamiętajmy o swojej wspólnocie parafialnej, o jej potrzebach. Jest nas wciąż mało w kościele i tylko dzięki waszej

    życzliwości i wsparciu możemy nadal funkcjonować. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w tą materialną troskę o nasz kościół

    to z łatwością znajdziemy numer konta bankowego naszej parafii na stronie internetowej lub w gazetce „Nasza Parafia”.

3. Solenizantom, Jubilatom nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki świętych Patronów i Matki

    Bożej.

    Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   11 - 18 lipca 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 15 Zwykła / 11 lipca 2021 r. /

  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Lasek.

​  9.30 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Krystynę Filipek, Jadwigę Gumółkę.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Sobota – 17 lipca

16.30 + Wandę Kowalewską – int. od syna Jerzego z małżonką Danutą.

17.00 + Ewę Lewandowską – int. od córki Moniki z mężem Dariuszem i dziećmi Martusią, Izą i Alinką.

17.30 + Janinę Łaskawiec – int. od wnuczki Moniki, wnuków Łukasza, Rafała, Damiana, Piotra z rodzinami.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła / 18 lipca 2021 r. /

 

  7.30 + Aleksandra – 5 r. śm., Józefę – 25 r. śm. Sadowskich.

  9.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od szwagra Włodzimierza z rodziną.

12.00 + Jana – ur., Stanisławę – r. śm., Dreksa.

____________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Barbarze, Władysławowi i Damianowi Filipek. Bóg zapłać za złożoną 

    przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

 

2. Ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Gdula Zenobia i Tadeusz, Alicja i Jarosław Hejzner.  Wszystkim wspierającym naszą

    parafię składam serdeczne Bóg zapłać.

    Pamiętajmy o swojej wspólnocie parafialnej, o jej potrzebach. Jest nas wciąż mało w kościele i tylko dzięki waszej

    życzliwości i wsparciu możemy nadal funkcjonować. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w tą materialną troskę o nasz kościół

    to z łatwością znajdziemy numer konta bankowego naszej parafii na stronie internetowej lub w gazetce „Nasza Parafia”.

3. Solenizantom, Jubilatom nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki świętych Patronów i Matki

    Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości. 

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    04 - 11.07.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 14 Zwykła / 4 lipca 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Jerzego Lubaszków.

  9.30 1/ + Mariana Olesińskiego – im.

          2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci Mikołaja, Mai, 

              Maksymiliana, rodziców i dziadków.

12.00 + Mirosława, Mariana, Wiktorię Wójcik, Władysława, Józefę Kulanty.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Sobota – 3 lipca

16.30 + Wandę Kowalewską – int. pracowników Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

17.00 + Ewę Lewandowską – int. od syna Rafała z małżonką Justyną, córką Wiktorią i synem Emilem.

17.30 + Janinę Łaskawiec – int. rodziny Staszewskich z Bukowna.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 15 Zwykła / 11 lipca 2021 r. /

 

​  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Lasek.

  9.30 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Krystynę Filipek, Jadwigę Gumółkę.

____________________________________________________________________________________

 

 

1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy parafian: śp. Janinę Łaskawiec (89 l.), śp. Ewę Lewandowską (64 l.), Wandę

    Kowalewską (95 l.).

    Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

2. Przeżywamy wakacje, czas wolny dany nam przez Boga. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej

    Eucharystii. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, dobrego odpoczynku.

3. W ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Wacława Pieróg, Stolecka Sylwia i Karol, Lorek Małgorzata

    i Zygmunt. Wszystkim wspierającym naszą parafię składam serdeczne Bóg zapłać. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      27.06. - 04.07.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 13 Zwykła / 27 czerwca 2021 r. /

 

 

  7.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

  9.30 + Władysława, Stanisława Łaskawiec. + Władysława, Zofię Babczyk.

12.00 + Barbarę, Kazimierza Straszak. Bogumiłę, Czesława Straszak. + Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

 

Podczas Mszy świętej do wspólnoty kościoła przez sakrament chrztu przyjęty zostanie Franciszek

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Wtorek – 29 czerwca, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

17.00 + Piotra Mitkę – im., Pawła Turskiego – im., + Teresę Mitka, Annę Imielską, Marka Turskiego.

Środa – 30 czerwca

16.00 + Grażynę Ślusarczyk – 1 r. śm., int. od mamy, męża, córek i syna z rodzinami.

Sobota – 3 lipca

17.00 + Liliannę Gołąb – int. od mieszkańców ul. Błędowskiej w Laskach (2)

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 14 Zwykła / 4 lipca 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Jerzego Lubaszków.

  9.30 + Mariana Olesińskiego – im.

12.00  1/+ Mirosława, Mariana, Wiktorię Wójcik, Władysława, Józefę Kulanty.

          2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla dzieci Mikołajka, Mai

              i Maksymiliana.

____________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Monice Probierz oraz Katarzynie i Tadeuszowi Cabaj. Bóg zapłać za

    złożoną przy sprzątaniu kościoła ofiarę do ołtarza.

 

2. W piątek zakończyliśmy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkich uczniów zapraszam dzisiaj do kościoła na Msze św. na

    godzinę 12.00. Razem podziękujmy Panu Jezusowi za ten rok pracy i nauki. Poprośmy też o dobry i bezpieczny

    wypoczynek. Niech w wolnym czasie danym nam przez Boga nie zabraknie miejsca na niedzielne i świąteczne Msze

    święte, modlitwę.

 

3. Ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Filipowicz Ryszarda i Józef, Kajda Janina, Imielscy Adrianna i Marek, Bargieł Mirosława

    i Józef. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.    

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E        20 - 27 czerwca 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła / 20 czerwca 2021 r. /

  7.30 + Janinę i Alfreda Sikorów.

  9.30 + 1/ Jana Szymczyka, Eleonorę, Antoniego Kopów, Andrzeja Szota.

            2/ Rafała Liszkę – 6 r. śm.

            3/ Elżbietę, Zofię i Tadeusza Domoń.

12.00 + Krzysztofa Kikę – 31 r. śm.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 24 czerwca, Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość

17.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od rodziny p. Adamczyków ze Sławkowa.

18.00 + Jana Żertkę – im., int. od żony, synów i córek.

Piątek – 25 czerwca

17.30 + Barbarę Kołodziejczyk - 13 r. śm., Eugeniusza Kołodziejczyka.

            Antoninę, Antoniego Remesz, Mariannę i Jana Kołodziejczyk.

18.00 + Liliannę Gołąb – int. od mieszkańców ul. Błędowskiej w Laskach.

Sobota – 26 czerwca

16.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie i długie lata życia dla p. Janiny Żurek z okazji 90 urodzin.

16.30 + Stefana Obarę – r. śm., Marię i Jana Dąbek, Marię i Stanisława Obarę.

17.00 + Władysława, Jana, Anastazję Krawczyk. + Andrzeja, Mariannę Wójcickich.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 13 Zwykła     / 27 czerwca 2021 r. /

 

  7.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

  9.30 + Władysława, Stanisława Łaskawiec. + Władysława, Zofię Babczyk.

12.00 + Barbarę, Kazimierza Straszak. Bogumiłę, Czesława Straszak.

         + Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

Podczas Mszy świętej do wspólnoty kościoła przez sakrament chrztu przyjęty zostanie Franciszek

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Ewie Todor, Katarzynie i Wiktorii Puch.

 

2. W piątek zakończymy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkich uczniów zapraszam do kościoła na Msze św.

w najbliższą niedzielę na godzinę 12.00. Przed Mszą św. będę czekał w konfesjonale na chętnych do spowiedzi.

 

3. Ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Mirosława i Kazimierz Wadas, Janina i Edward Łaskawiec.

Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.

 

 

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Monika Skipiała l. 29 , panna wyznania rzymskokatolickiego z Parafii św. Andrzeja Apostoła  w Olkuszu, zam. w Sienicznie

oraz Tomasz Bargieł l. 34, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Bolesławiu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    13 - 20.06.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 11 Zwykła / 13 czerwca 2021 r. /

 

 

  7.30 + Danutę – ur. , Marię, Andrzeja Wójcickich. Eugeniusza i Janinę Bigaj.

 

  9.30 + Kamilę Moń – 4 r. śm.

12.00 + Józefa, Stefanię Kolczyk, Marka Mastalerza.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Sobota – 19 czerwca

17.30 + Liliannę Gołąb – 1/ od Eli z mężem i rodziną, 2/ od Basi z mężem i rodziną.

18.00 + Leszka Piszczka – 2 r. śm., int. od małżonki Krystyny z dziećmi, i teścia Piotra.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła / 20 czerwca 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Alfreda Sikorów.

  9.30 + 1/ Jana Szymczyka, Eleonorę, Antoniego Kopów, Andrzeja Szota.

            2/ Rafała Liszkę – 6 r. śm.

            3/ Elżbietę, Zofię i Tadeusza Domoń.

12.00 + Krzysztofa Kikę – 31 r. śm.

____________________________________________________________________________________

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Ewelinie i Grzegorzowi Walczyńskim, Marcie i Przemysławowi Mystkom

   oraz towarzyszącym im dzieciom: Zosi, Filipowi, Mateuszowi, Julii.

 

2. Bardzo dziękuję dzieciom, rodzicom i wszystkim, którzy wzięli udział we Mszy Świętej i procesji eucharystycznej na

    zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

    Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali ołtarze. Niech Chrystus wynagrodzi Wam trud, poświęcony czas i

    środki.

 

3. Za złożone ofiary na potrzeby parafii dziękuję p. Iwonie Skupińskiej, rodzinie p. Siepetowskich z Krakowa, Bogu znanej

    rodzinie z Hutek, parafianom z Podlipia i Bukowna przygotowującym 2 ołtarz na Boże Ciało i wszystkim pozostałym. Bóg 

    zapłać.               

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Monika Skipiała l. 29 , panna wyznania rzymskokatolickiego z Parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, zam. w Sienicznie

oraz Tomasz Bargieł l. 34, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Bolesławiu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    6 - 13 czerwca 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 10 Zwykła / 6 czerwca 2021 r. /

 

  7.30 + Halinę Lipską – 1 r. śm.

  9.30 + Annę, Jana, Władysława, Krzysztofa Sośnierz.

 

12.00 + Alfreda i Kazimierę Ziębów, zm. z r. Szyguła i Wójcików, Alfredę i Pawła Lekston.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 7 czerwca

18.00 + Stefanię Wilczak – 12 r. śm., + Stanisława i Józefa Wilczak.

Wtorek – 8 czerwca, św. Jadwigi Królowej, wspomnienie

18.00 + Stefanię Gomółka – miesiąc po śmierci / pogrzebie

Środa – 9 czerwca

18.00 + Stanisława i Elżbietę Czerniak w 12 i 4 r. śm.

Czwartek – 10 czerwca, Zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

18.00. 1/+ Krystynę – 13 r. śm., Stanisława Pacuń, + Zdzisławę, Franciszka Owczarek.

          2/+Liliannę i Andrzeja Gołąb – od szwagra Zbigniewa z córką Klaudią.

 

Piątek – 11 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.00 + Liliannę Gołąb – int. od sąsiadów mieszkańców Kolonii.

Sobota – 12 czerwca, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie.

16.00 Msza dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Młodej Pary Doroty i Tomasza.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 11 Zwykła / 13 czerwca 2021 r. /

 

  7.30 + Danutę – ur. , Marię, Andrzeja Wójcickich. Eugeniusza i Janinę Bigaj.

 

  9.30 + Kamilę Moń – 4 r. śm.

12.00 + Józefa, Stefanię Kolczyk, Marka Mastalerza. ____________________________________________________________________________________

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Marii Łaskawiec, Krystynie Lorek, Bartkowi Turskiemu.

    Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

2. Kończymy Biały Tydzień. Rodzicom i dzieciom dziękuję za udział w codziennej Mszy Świętej, dziękuję wszystkim 

    bielankom, dzieciom i dorosłym za udział w procesji eucharystycznej w Boże Ciało.

    Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali ołtarze. Niech Chrystus wynagrodzi Wam trud, poświęcony 

    czas i środki. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę na kwiaty do ołtarzy oraz z okazji moich imienin. Bóg zapłać za 

    pamięć, prezent i modlitwę.

 

    W czwartek kończymy Oktawę Bożego Ciała. Podczas Mszy Świętej poświęcę wianki z polnych ziół. Zapraszam dzieci

    z rodzicami na Msze Świętą o g. 18.00 i procesję eucharystyczną. Na zakończenie liturgii będzie błogosławieństwo dzieci.

3. Bóg zapłać wszystkim składającym ofiary na utrzymanie parafii.       

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     23.05. - 06.06.2021 r.

N I E D Z I E L A - Trójcy Najświętszej / 30 maja 2021 r. /

 

  7.30 1/ + Józefa Gołębia – int. od mieszkańców Lasek z ul. Błędowskiej.

         2/ + Liliannę Gołąb – int. od szwagierki Grażyny z rodziną.

 

  9.30   + Adama Cabaja – 9 r. śm., Mariannę – 6 r. śm., Ignacego Puz, + Otylię, Franciszka Cabaj, Stefanię Stanisławską.

12.00 1/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i ich rodzin, aby przyjaźń

             z Panem Jezusem przynosiła święte owoce.

         2/+ Bogusława Nidzińskiego – 1 r. śm., int. od małżonki i synów z rodzinami.

_________________________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 31 maja, Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, święto

18.00 Msza Święta w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.

 

Wtorek – 1 czerwca Dzień Dziecka, św. Justyna, męczennika, wspomnienie

18.00 + Stefanię Gomółka – int. od swatów Drzewieckich

 

Środa – 2 czerwca

18.00 + Barbarę Karoń – miesiąc po śmierci, int. od córki Grażyny z rodz.

 

Czwartek – 3 czerwca, Boże Ciało, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość.

  7.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od Heni Wikarek i Grażyny Dworzeckiej

  9.30 + Mariana Straszaka, Rudolfa i Pelagię Nocoń.  Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.

12.00 + Leszka Piszczka – im., int. od brata Zbigniewa z rodziną.

Piątek – 4 czerwca

18.00 + Liliannę Gołąb – int. od sąsiadów r. Śpiewaków i Sobczyków.

 

Sobota – 5 czerwca

13.00 Chrzest Fabiana Jakuba.

17.00 + Ryszarda Kopczyka – int. od mamy Józefy.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 10 Zwykła / 6 czerwca 2021 r. /

  7.30 + Halinę Lipską – 1 r. śm.

  9.30 + Annę, Jana, Władysława, Krzysztofa Sośnierz.

12.00 + Alfreda i Kazimierę Ziębów, zm. z r. Szyguła i Wójcików, Alfredę i Pawła Lekston.

____________________________________________________________________________________

1. W tym tygodniu w naszej parafii będziemy przeżywać kolejny Biały Tydzień. Zapraszam dzieci z rodzicami na    

    codzienną   Eucharystię na g. 18.00.

    Wyjątkowo w czwartek w Boże Ciało wszystkie dzieci zapraszam na Mszę Świętą i procesję o g. 9.30. Boże Ciało jest

    Uroczystością Patronalną w naszej parafii. Zechciejmy wszyscy okazać wdzięczność Jezusowi  za Jego obecność w

    Eucharystii, uwielbiajmy Go i prośmy o wszelkie łaski dla nas, naszych rodzin, dla parafii i Kościoła.

    Bardzo proszę o pomoc w przygotowaniu ołtarzy oraz podczas procesji.

2. Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych i wszystkim, którzy w minionym tygodniu porządkowali teren przy kościele

    i sprzątali świątynię.

3. Wszystkim ofiarodawcom dziękuję za składane ofiary na tacę, w zakrystii lub na konto parafialne. Dzisiaj serdeczne Bóg

   zapłać składam dwóm Bogu znanym rodzinom z Kolonii.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     23 - 30 maja 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego / 23 maja 2021 r. /

 

  7.30 + Zdzisława Warzechę – 4 r. śm., zm. z r. Janta.

  9.30 + Zofię i Leona Olesińskich.

12.00 + Stanisławę i Juliana Porębskich.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 24 maja, Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, święto

18.00 + Liliannę Gołąb – miesiąc po śmierci.

Środa – 26 maja, Dzień Matki

18.00 + Bogusławę Perek – w Dniu Matki, int. od dzieci z rodzinami.

Czwartek – 27 maja, Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto.

18.00 Int. wł.

Sobota – 29 maja

15.00 Spowiedź dzieci przed I Komunią Świętą.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Trójcy Najświętszej / 30 maja 2021 r. /

 

 

  7.30 1/ + Józefa Gołębia – int. od mieszkańców Lasek z ul. Błędowskiej.

         2/ + Liliannę Gołąb – int. od szwagierki Grażyny z rodziną.

 

  9.30 + Adama Cabaja – 9 r. śm., Mariannę – 6 r. śm., Ignacego Puz, + Otylię, Franciszka Cabaj, Stefanię Stanisławską.

12.00 1/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i ich rodzin, aby przyjaźń

                                                                                                                      z Panem Jezusem przynosiła święte owoce.

         2/+ Bogusława Nidzińskiego – 1 r. śm., int. od małżonki i synów z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

1. Za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli dziękuję p. Annie Opala i Andrzejowi Cebo.

2. W niedzielę za tydzień podczas Mszy Świętej o 12.00 druga grupa dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii Św.

3. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Imiennie dzisiaj pragnę podziękować p. Józefie Poczęsnej, 

    Alicji i Jarosławowi Hejzner, Teresie Słupskiej, Tomaszowi Bargieł. Bóg zapłać.

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Dorota Cupiał, panna z naszej parafii zamieszkała w Laskach

oraz Tomasz Noceń, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Bolesławiu.   Ślub odbędzie się 12 czerwca

Zap. 3

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych do zawarcia małżeństwa należy powiadomić proboszcza parafii.             

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     16 - 23 maja 2021 r.

N I E D Z I E L A - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego        / 16 maja 2021 r. /

 

​7.30 + Stefana Wilka – 20 r. śm., Martę i Wiesława Wilk.

9.30 + Stanisławę i Tadeusza Ziębów.

12.00 + Kazimierę i Janusza Ziębów.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek - 17 maja,  św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

18.00 Msza św. wł.

Piątek – 21 maja

17.30 + Liliannę Gołąb – od chrześnicy Dominiki z rodziną

18.00 + Dorotę Probierz – od bratowej Antoniny i Jarka

 

Sobota – 22 maja / św. Rity z Cascii

17.30 + Tadeusza Probierza – int. od Krajowego Delegata Sołtysów p. Marcina Macka.

18.00 + Mariana, Mirosława, Wiktorię Wójcik + Andrzeja, Mariannę Wójcickich.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego       / 23 maja 2021 r. /

 

7.30 + Zdzisława Warzechę – 4 r. śm., zm. z r. Janta.

 

9.30 + Zofię i Leona Olesińskich.

 

12.00 + Stanisławę i Juliana Porębskich.

____________________________________________________________________________________

 

1. Zakończyliśmy Biały Tydzień. Codziennie dziękowaliśmy Panu Jezusowi za Pokarm Eucharystyczny, prosiliśmy

   o to, aby przyjaźń z Jezusem przynosiła święte owoce w życiu naszych rodzin. Dziękuję dzieciom za codzienną obecność, 

   rodzicom za czytanie Słowa Bożego. Druga grupa dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii 30 maja. Dzisiaj po Mszy św.

   o 12.00 będzie spotkanie z dziećmi i rodzicami.

2. Bóg zapłać p. Teresie i Marianowi Mystek oraz Monice Warzecha za zakup kwiatów przyozdabiających naszą

   świątynię.

   Dziękuję wszystkim ofiarodawcom naszej parafii. Imiennie dzisiaj pragnę podziękować p. Euzebii Todor oraz Halinie

   Krzemińskiej. Bóg zapłać.

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii śp. Stefanię Gomółkę. Niech odpoczywa w pokoju.

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Dorota Cupiał, panna z naszej parafii zamieszkała w Laskach oraz Tomasz Noceń, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Bolesławiu.  Ślub odbędzie się 12 czerwca.  Zapowiedź  2

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych do zawarcia małżeństwa należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   9 - 16  maja 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocy / 9 maja 2021 r. /

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę, zm. z r. Sikorów, + Mariana, Kazimierza, Feliksa i zm. z r. Ozioro. + Zbyszka Stojewskiego,

                                                                                                          + Teresę Młynek, + zm. z r. Zykóbków i Cieślików.

  9.30 + Stanisławę – im., Tadeusza Pobierz, + Sławomira Gadomskiego.

12.00:  1/ Dziękczynna z prośbą o to, aby Pan Jezus na zawsze zamieszkał w sercach dzieci przystępujących

              do Pierwszej  Komunii Świętej.

           2/ + Zofię, Mariana, Marię, Władysława Sroków, +Stanisławę i Jana Kurowskich. .

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 10 maja

12.00 Pogrzeb śp. Stefanii Gomółka ( po Mszy św. w Bolesławiu przejazd na cmentarz w Sławkowie).

18.00 1/ Biały Tydzień - w intencji dzieci komunijnych i ich rodzin

         2/ + Dorotę Probierz, miesiąc po śmierci, int. od uczestników.

Wtorek – 11 maja

18.00 1/ Biały Tydzień - w intencji dzieci komunijnych i ich rodzin

         2/ + Ks. Marka Pawełczyka, Władysława Pawełczyka.

Środa – 12 maja św. Pankracego, męczennika / ogrodnika

18.00 1/ Biały Tydzień - w intencji dzieci komunijnych i ich rodzin

         2/ + Marię Chojowską – miesiąc po śmierci

Czwartek – 13 maja Najświętszej Maryi Panny z Fatimy / Serwacego - ogrodnika

17.30 + Tadeusza Probierza – int. od sąsiadów z ul. Browarnej

18.00 1/ Biały Tydzień - w intencji dzieci komunijnych i ich rodzin

         2/ + Ryszarda Kopczyka – int. od chrześniaka Michała z małżonką Olą i dziećmi.

Piątek – 14 maja / św. Macieja Ap. / Bonifacego - ogrodnika

18.00 1/ Biały Tydzień - w intencji dzieci komunijnych i ich rodzin

         2/ + Kazimierza, Józefę Miska, Stanisława i Katarzynę Kulanty.

         3/ O zdrowie, Boże błogosławieństwo, zgodne i pomyślne życie dla Alicji i Jarosława

Sobota – 15 maja / Zofii

17.00 Msza Święta dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla p. Reginy Łaskawiec

                                                                                                                         z okazji 70 urodzin, zam. rodzina.

17.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od rodz. Oczkowiczów.

18.00 1/ Biały Tydzień - w intencji dzieci komunijnych i ich rodzin

         2/ + Stanisławę, Edwarda, Wiesława, Stanisława Kopów.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego / 16 maja 2021 r. /

  7.30 + Stefana Wilka – 20 r. śm., Martę i Wiesława Wilk.

  9.30 + Stanisławę i Tadeusza Ziębów.

12.00 + Kazimierę i Janusza Ziębów.

____________________________________________________________________________________

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy swoją modlitwą, pracą, troską, zaangażowaniem przyczynili się do przygotowania

    i przeprowadzenia dzisiejszej Uroczystości Pierwszej Komunii.  Dla drugiej grupy dzieci Uroczystość ta odbędzie się

    30 maja.    W niedzielę za tydzień zapraszam na spotkanie dzieci i rodziców po Mszy św. o 12.00.

2. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom naszej parafii. Imiennie dzisiaj pragnę podziękować p. Zbigniewowi, Alinie, Stanisławie

    Zięba. Bóg zapłać.

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii śp. Lucynę Galas (75 l.) śp. Barbarę Karoń (93 l.),

    śp. Stefanię Gomółka (74 l.). Niech odpoczywają w pokoju.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E         2 - 9.05.2021 r.

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocy / 2 maja 2021 r. /

  7.30 + Bronisławę Pietrzyk – int. od syna Kazimierza z małżonką Beatą i synem Adrianem.

  9.30 + Romana Gołębia – 3 r. śm., Marię i Jana Wilk, + Bronisławę i Józefa Gołąb.

12.00 + Zygmunta, Stefanię, Konstantego, Zofię Czerniak. + Mariana i Genowefę Kocjan.

__________________________________________________________________________________

Poniedziałek - 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

  7.30 + Mieczysława Wilka – 35 r. śm., Lidię Wilk, Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk – int. od syna Józefa z dziećmi.

  9.30 + Halinę Spyrka – 4 r. śm., Władysławę – 4 r. śm., Zdzisława – 5 r. śm., Jana, Mirosławę, Stanisławę, Stanisława 

                                                                                                                                  Mrzygłód, Jana i Józefę Gdula.

12.00 + Bogusława, Walentynę Bilczyńskich. + Benignę i Czesława Głąb.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Wtorek – 4 maja, wspomnienie św. Floriana, męczennika

12.00 Pogrzeb śp. Lucyny Galas (75 l.) ( ok. 14.00 pochówek na cmentarzu w Żarnowcu)

Czwartek  – 6 maja

15.00 Pogrzeb śp. Barbary  Karoń (93 l.)

Piątek – 7 maja

17.30 + Liliannę Gołąb – int. od przyjaciółki Beaty z rodziną.

18.00 + Dorotę Probierz – int. od teściowej Janiny.

Sobota – 8 maja, Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika.

15.00 Spowiedź dzieci przed I Komunią

17.30 + Tadeusza Probierza – int. od Koła Gospodyń Wiejskich (Bolesław, Hutki).

18.00 + Stanisława Żurka – im.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocy / 9 maja 2021 r. /

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę, zm. z r. Sikorów, + Mariana, Kazimierza, Feliksa i zm. z r. Ozioro.

         + Zbyszka Stojewskiego, + Teresę Młynek, + zm. z r. Zykóbków i Cieślików.

  9.30 + Stanisławę – im., Tadeusza Pobierz, + Sławomira Gadomskiego.

12.00 1/ Dziękczynna z prośbą o to, aby Pan Jezus na zawsze zamieszkał w sercach dzieci przystępujących do Pierwszej 

                                                                                                                                                           Komunii Świętej.

         2/ + Zofię, Mariana, Marię, Władysława Sroków, +Stanisławę i Jana Kurowskich.

____________________________________________________________________________________

 

1. W czwartek na g. 16.30 zapraszam rodziców dzieci komunijnych do prac w kościele .

2. Spowiedź dzieci, które przystąpią do I Komunii św. 9 maja będzie w sobotę 8 maja od g. 15.00.

3. Uroczystość I Komunii w naszej parafii będzie dla dzieci z pierwszej grupy 9 maja, a dla dzieci z drugiej grupy 30 maja.

4. Za przygotowanie kościoła do niedzieli i Uroczystości Komunijnych dziękuję p. Marianowi Mystkowi.

5. Wszystkim, którzy składają ofiary na pomoc dla parafii składam serdeczne Bóg zapłać. imiennie dzisiaj pragnę

    podziękować p. Halinie Wójcik, p. Danucie i Ryszardowi Godyń. Bóg zapłać.

6. Do Pana na  wieczne "Gody Baranka” odeszła śp. Lucyna Galas. Pokój jej duszy.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E          25.04. - 03.05.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocy, Dobrego Pasterza               / 25 kwietnia 2021 r. /

 

  7.30 + Józefa Gołębia – int. od mieszkańców Lasek z ul. Błędowskiej.

  9.30 + Krystynę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków, Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś, Jana Czuła.

12.00 1/ + Helenę Twardowską – 1 r. śm., int. od córki Haliny z rodz.

         2/ O światło Ducha Świętego dla Weroniki Czopik, pomyślność na egzaminie maturalnym.

         3/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny p. Godyń .

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Środa - 28 kwietnia

15.00  Pogrzeb + Lilianny Gołąb 

Piątek – 30 kwietnia

18.00 + Dorotę Probierz – int. od mamy Haliny i siostry Danuty z rodziną.

Sobota – 1 maja, Św. Józefa, rzemieślnika. Święto Pracy.

17.00 + Liliannę Gołąb - int. od syna Irka z małżonką Anią i dziećmi.

17.30 + Tadeusza Probierza – int. od siostry Marianny.

18.00 + Lubomirę Jaros Wilk – od rodziny Domagałów.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocy / 2 maja 2021 r. /

 

  7.30 + Bronisławę Pietrzyk – int. od syna Kazimierza z małżonką Beatą i synem Adrianem.

  9.30 + Romana Gołębia – 3 r. śm., Marię i Jana Wilk, + Bronisławę i Józefa Wilk.

12.00 + Zygmunta, Stefanię, Konstantego, Zofię Czerniak. + Mariana i Genowefę Kocjan.

__________________________________________________________________________________

Poniedziałek - 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

  7.30 + Mieczysława Wilka – 35 r. śm., Lidię Wilk, Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk – int. od syna Józefa z dziećmi.

  9.30 + Halinę Spyrka – 4 r. śm., Władysławę – 4 r. śm., Zdzisława – 5 r. śm., Jana, Mirosławę, Stanisławę, Stanisława      

                                                                                                                   Mrzygłód, Jana i Józefę Gdula.

12.00 + Bogusława, Walentynę Bilczyńskich. + Benignę i Czesława Głąb.

____________________________________________________________________________________

1. Dzisiaj po Mszy Św. o 12.00 będzie kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej

    Komunii Świętej. W związku z niepewnością dotyczącą limitów wiernych w kościele przyjęliśmy plan alternatywny 

    Pierwszej Komunii, według której Uroczystość odbędzie się w kilku terminach ( 9 maja, 30 maja oraz 6 czerwca).

 

 

2. Wszystkim, którzy składają ofiary na pomoc dla parafii składam serdeczne Bóg zapłać.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    18 - 25.04.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkanocy / 18 kwietnia 2021 r. /

 

  7.30 + Bronisławę Pietrzyk – int. od Zbyszka z małżonką Renatą i dziećmi.

  9.30 1/+ Helenę, Eugeniusza, Wilhelma Janta. + Zdzisława Warzechę, Jana Mrówkę.

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jasia z okazji 2 urodzin oraz dla rodziców

             i dziadków.

12.00 + Mariana Perka – 4 r. śm., za zm. z r. Perek i Wcisło.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Wtorek – 20 kwietnia

18.00 + Dorotę Probierz, 56 ziemskie urodziny, int. od córek i syna z rodzinami.

 

Piątek – 23 kwietnia, św. Wojciecha, biskupa i męczennika, uroczystość

18.00 + Dorotę Probierz, tydzień po pogrzebie, int. od dzieci z rodzinami.

Sobota – 24 kwietnia

​18.00 + Tadeusza Probierza – int. od wnuczki Joanny z rodziną, od prawnuczka Sebastiana, od wnuczki Martyny z rodz.,

                                                  od prawnuczka Kacpra i Jakuba.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocy / 25 kwietnia 2021 r. /

 

  7.30 + Józefa Gołębia – int. od mieszkańców Lasek z ul. Błędowskiej.

  9.30 + Krystynę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków, Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś.

12.00 1/ + Helenę Twardowską – 1 r. śm., int. od córki Haliny z rodz.

         2/ O światło Ducha Świętego dla Weroniki Czopik i zdanie matury.

         3/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny p. Godyń . __________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie świątyni do niedzieli oraz za ofiarę złożoną do ołtarza bardzo dziękuję p. Elżbiecie Wiktor, Monice 

    Kosno, Stanisławie Porębskiej, Agnieszce Zajączkowskiej.

2. Szczególne podziękowania składam firmie HENMAR - Henrykowi Nidzińskiemu i pracownikom za szybką pomoc

    i usunięcie awarii pieca c.o. oraz zabezpieczenie plebanii w ciepło.

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej będzie w niedzielę za tydzień

    25 kwietnia po Mszy św. o 12.00.

    W związku z niepewnością dotyczącą limitów wiernych w kościele przyjęliśmy plan alternatywny Pierwszej Komunii,

    według której Uroczystość odbędzie się w kilku terminach ( 9 maja oraz 6 czerwca).

4. Wszystkim, którzy składają ofiary na pomoc dla parafii składam serdeczne Bóg zapłać. Dzisiaj imiennie pragnę

    podziękować p. Fredzi Gadomskiej, Teresie Cebo, Zbigniewowi i Klaudii Pacuń i Bogu znanym darczyńcom. Bóg zapłać.

5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Marię Chojowską (89 l.) oraz Dorotę Probierz (56 l.)  Niech

    odpoczywają w pokoju.  

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     11 -18 kwietnia 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocy, Miłosierdzia Bożego / 11 kwietnia 2021 r. /

 

  7.30 +Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

  9.30 + Andrzeja Gołębia – 12 r. śm., Norberta Gołębia, za zm. rodziców i teściów.

 

12.00 + Sabinę i Mariana Walczak, Kazimierza i Mariana Filipek.

____________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Sobota – 17 kwietnia

17.00 + Ryszarda Kopczyka – int. od brata Jurka.

 

17.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od rodziny Nowaków.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkanocy / 18 kwietnia 2021 r. /

 

  7.30 + Bronisławę Pietrzyk – int. od Zbyszka z małżonką Renatą i dziećmi.

  9.30 1/+ Helenę, Eugeniusza, Wilhelma Janta. + Zdzisława Warzechę, Jana Mrówkę.

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jasia z okazji 2 urodzin oraz dla rodziców

             i dziadków.

12.00 + Mariana Perka – 4 r. śm., za zm. z r. Perek i Wcisło.

__________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie świątyni do niedzieli oraz za ofiarę złożoną do ołtarza bardzo dziękuję p. Marii, Henrykowi i Pawłowi 

   Nidzińskim. Bóg zapłać.

 

2. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy w naszej świątyni przeżywali z nami Liturgię Wielkiego Tygodnia i Święta

   Wielkanocne. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, za obecność i wsparcie. Niech Chrystus Zmartwychwstały uzdrawia 

   nasze dusze i ciała, niech nas prowadzi, daje nadzieję, obdarza miłością.

3. Dzisiaj po Mszy św. o 12.00 będzie kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej

    Komunii Świętej.

4. Wszystkim, którzy składali ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, tym, którzy nadal składają ofiary na pomoc dla parafii

    składam serdeczne Bóg zapłać.

    Dzisiaj imiennie pragnę podziękować p. Markowi i Marcie Hapeta, Ewie, Marii i Zygmuntowi Musiałek, Martynie

    i Sławomirowi Hałat, ofiarodawcom anonimowym. Niech Waszą hojność nagrodzi sam Pan Bóg.

O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E            04 - 11.04.2021 r.

 

N I E D Z I E L A     Wielkanocy     Zmartwychwstania Pańskiego     / 4 kwietnia 2021 r. /

 

  6.00 Rezurekcja - Msza św. w intencji parafian, + Sylwię Szelka, + Barbarę, Eugeniusza Kołodziejczyk.

  9.30 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od córek z rodzinami.

Poniedziałek    Wielkanocny    05.04.2021 r.

  7.30 + Edwarda Sikorę, Kazimierza Zygmunta.

  9.30 + Władysławę Straszak, Kazimierza i Bronisławę Pietrzyk, Bolesława Chrostka.

​12.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Karolinki Wiktor z okazji 2 urodzin, o opiekę Matki Bożej,

                                              łaskę zdrowia i pomyślności dla rodziców dziecka Ani i Dariusza.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Sobota – 10 kwietnia

 

17.00 + Lubomirę Jaros Wilk – od kolegów i koleżanek z pracy, z Firmy Stalprofil S.A.

 

17.30 + Tadeusza Probierza – int. od córki Fredzi

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocy, Miłosierdzia Bożego / 11 kwietnia 2021 r. /

 

  7.30 +Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

  9.30 + Andrzeja Gołębia – 12 r. śm., Norberta Gołębia, za zm. rodziców i teściów.

12.00 + Sabinę i Mariana Walczak, Kazimierza i Mariana Filipek.

__________________________________________________________________________________

1. Wszystkim przeżywającym z nami Liturgię Wielkiego Tygodnia i Święta Wielkanocne w naszej świątyni dziękuję za dar 

    wspólnej modlitwy, za obecność i wsparcie. Życzę Wam radosnego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który

    uzdrawia, niesie nadzieję, obdarza miłością.

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej będzie w niedzielę 11 kwietnia

    o g. 12.00.

3. Wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, tym, którzy nadal składają ofiary na pomoc dla parafii

    składam serdeczne Bóg zapłać.

    Dzisiaj imiennie pragnę podziękować p. Monice i Januszowi Kosno, Annie i Andrzejowi Nidzińskim, Barbarze

    i Władysławowi Filipek, Mieczysławie i Zdzisławowi Bień, Mirosławie Porębskiej, Bożenie i Włodzimierzowi Bondyra,

    Jackowi i Dorocie Fałowskim, Lidii, Eugeniuszowi, Zofi, Zdzisławowi Kubańskim, Lidii, Kazimierzowi, Józefie Poczęsnym,

    ofiarodawcom anonimowym. Niech Waszą hojność nagrodzi sam Pan Bóg.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E         28.03. - 04.04.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - Palmowa , czyli Męki Pańskiej / 28 marca 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od mieszkańców Lasek z ul. Błędowskiej.

  9.30 Msza św. + Bronisławę Pietrzyk – int. od wnuczków Kamili i Sylwestra.

​12.00 Msza św. + Władysława i Kazimierę Podyma.

____________________________________________________________________________________

 

WIELKI TYDZIEŃ - Intencje mszalne w tym tygodniu:

 

Triduum Paschalne

 

Wielki Czwartek – 1 kwietnia

18.00 1/ Dziękczynna za dar kapłaństwa i Eucharystii, w intencji własnej

         2/ +Tadeusza Probierza – int. od szwagra Ryszarda z rodziną.

Wielki Piątek – 2 kwietnia

18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Wielka Sobota – 3 kwietnia

Święcenie pokarmów: w Bolesławiu przy kościele o g. 8.30, 9.00, 9.30 i 13.00.

                                       Hutki ;  o g. 10.00, na ul. Ponikowskiej (przy kapliczce) o 10.30

                                       Podlipie: o 11.00 przy krzyżu na posesji nr 48, o g.11.20 na posesji nr 183 ( przed domem

                                       p. Taborek), o 11.40 przy krzyżu na posesji 308 (p. Poczęśni).

Uwaga ! Przy poświęceniu może być tylko 5 osób w maseczkach zachowując dystans 1,5 m. Zatem przynosimy święconkę, zostawiamy, po poświęceniu odbieramy w dowolnym czasie zachowując przepisy.

19.00 LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

+ Józefa Gołębia – int. od ks. dziekana Pawła Walczyńskiego z rodziną

+ Stanisławę i Zygmunta Lorek – int. od syna Gabryela

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego / 4 kwietnia 2021 r. /

 

  6.00 Rezurekcja - Msza św. w intencji parafian  / Liturgia przy Grobie Pańskim, bez procesji na zewnątrz /.

  9.30 Msza św. + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

12.00 Msza św. + Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od córek z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

1. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej będzie w niedzielę 11 kwietnia

    o g. 12.00.

2. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli i złożone ofiary do ołtarza p. Krystynie, Julii Piszczek i Andrzejowi

    Weryńskiemu.

    Za prace przy kościele dziękuję p. Alinie i Krzysztofowi Daneckim z Podlipia. 

3. Wszystkim składającym ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, na pomoc dla parafii składam serdeczne Bóg zapłać.  

    Szczególne podziękowania kieruję do osób roznoszących Gazetkę i zbierających ofiary: p. Teresie Słupskiej, Grażynie

    Gołąb, Marii Turskiej, Arturowi Januszkowi, Wiesławie Wilk i innym osobom.

4. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbędzie się zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami.

    Przy kościele w Bolesławiu o g. 8.30, 9.00, 9.30 i 13.00.

    Na Hutkach o g. 10.00, na ul. Ponikowskiej (przy kapliczce) o 10.30

    Na Podlipiu o 11.00 przy krzyżu na posesji nr 48, o g.11.20 na posesji nr 183 ( przed domem p. Taborek), o 11.40 przy 

    krzyżu na posesji 308 (p. Poczęśni).

Uwaga ! Przy poświęceniu może być tylko 5 osób w maseczkach zachowując dystans 1,5 m. Zatem przynosimy święconkę,

             zostawiamy, po poświęceniu odbieramy w dowolnym czasie zachowując przepisy.

5. Za złożone ofiary na utrzymanie parafii dziękuję p. Teresie, Jerzemu Poczęsnym, Rozalii i Mariuszowi Liszce, Zofii, Janowi,

    Irenie Dołhań, ofiarodawcom składającym datki w kopertach, anonimowym. Bóg zapłać.  

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     21 - 28.03.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu      / 21 marca 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od koleżanek córki zmarłego z Przedszkola Integracyjnego w Olkuszu (2).

  9.30 Msza św. + Mariannę, Jana, Michała, Zdzisława Woźniczko z Chechła + Zofię i Stefana Sikorów z Lasek.

12.00 Msza św. 1/ + Bronisławę Pietrzyk – int. od mieszkańców Ujkowa Nowego.

                        2/ + Halinę Spyrka – 4 r. śm., Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Czwartek – 25 marca. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia

17.00 + W pewnej intencji.

Piątek – 26 marca.

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Lubomirę Jaros Wilk , int. od kuzynki Małgorzaty i Andrzeja Krążków.

17.30 + Tadeusza Probierza – miesiąc po pogrzebie, int. od uczestników.

Sobota – 27 marca

17.00 + Jadwigę Weryńską – 16 r. śm., int. od męża Piotra, syna Andrzeja i córki Krystyny z rodzinami.

17.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od małżonki, córki i syna.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - Palmowa , czyli Męki Pańskiej / 28 marca 2021 r. /

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od mieszkańców Lasek z ul. Błędowskiej.

  9.30 Msza św. + Bronisławę Pietrzyk – int. od wnuczków Kamili i Sylwestra.

 

12.00 Msza św. + Władysława i Kazimierę Podyma.

__________________________________________________________________________________

1. Dzisiaj po Mszy Świętej o g. 12.00 będzie krótkie spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej

    Komunii Świętej.

2. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli i złożone ofiary do ołtarza p. Mirosławie, Józefowi, Tomaszowi Bargieł,

    Magdalenie, Marysi Sowula, Marii Tarnówka.

    Dziękuję bardzo p. Jadwidze, Józef owi Pilarskim, Bogusławie i Andrzejowi Jarońskim z Podlipia za prace porządkowe przy

    kościele.

    Zapraszam kolejne rodziny z Podlipia do prac porządkowych w najbliższą sobotę na g. 10.00. Proszę wziąć z sobą grabie.

    Wszystkim składającym ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, na pomoc dla parafii składam serdeczne Bóg zapłać.

    Szczególne podziękowania kieruję do osób roznoszących Gazetkę i zbierających ofiary: p. Teresie Słupskiej, Grażynie 

    Gołąb, Marii Turskiej, Arturowi Januszkowi, Wiesławie Wilk i innym osobom.

3. Dzisiaj i w niedzielę za tydzień możemy przystąpić do spowiedzi ogólnej. Proszę o dobre przygotowanie się do przyjęcia

    sakramentu już w domu wypełniając warunki dobrej spowiedzi.

    Poświęcenie palm w Niedzielę Palmową będzie w czasie każdej Mszy Świętej.

    Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbędzie się zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami.

    Przy kościele o g. 8.30, 9.00, 9.30 i 13.00.  

    Na Hutkach o g. 10.00,

    na ul. Ponikowskiej (przy kapliczce) o 10.30

    Na Podlipiu o 11.00 przy krzyżu na posesji nr 48, o g.11.20 na posesji nr 183 ( przed domem p. Taborek), o 11.40 przy

    krzyżu na posesji nr 308 (p. Poczęśni).

    Uwaga !

    Przy poświęceniu może być tylko 5 osób w maseczkach zachowując dystans 1,5 m.

    Zatem przynosimy święconkę, zostawiamy, po poświęceniu odbieramy w dowolnym czasie zachowując przepisy.

4. Za złożone ofiary na utrzymanie parafii dziękuję p. Janinie i Katarzynie Gołąb, Urszuli i Edwardowi Dąbek, ofiarodawcom

    składającym datki w kopertach, anonimowym. Bóg zapłać.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E      14 - 21 marca 2021 r.

 

N I E D Z I E L A   -   4 Wielkiego Postu     / 14 marca 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. 1/+ Eugenię Mielnik – int. od syna Krzysztofa z rodziną.

                        2/ Z prośbą o zdrowie dla taty.

  9.30 Msza św. 1/+ Stanisławę i Władysława Czyż, Danutę i Andrzeja Skrzypiciel.

                        2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie o Boże błogosławieństwo dla Jubilata p. Józefa Sośnierza z okazji 90 urodzin.

 

12.00 Msza św. + Kazimierza Pietrzyka – im. zmarłego, Bronisławę Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka. ____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Wtorek – 16 marca

17.00 + Krzysztofa Probierza – ur. od małżonki z rodziną.

Środa – 17 marca

17.00 + Lubomirę Jaros Wilk – miesiąc po pogrzebie, od uczestników.

Czwartek – 18marca

17.00 + Wiesława Żurka – 3 r. śm.

Piątek – 19 marca. Św. Józefa, oblubieńca NMP, uroczystość

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Józefa Łaskawca – im., int. od małżonki Marianny, siostry Alfredy, Andrzeja i Danuty z rodzin.

17.30 + Józefa Urbanka – im. int. od żony i dzieci z rodzinami.

Sobota – 20 marca

16.00 + Józefa Łaskawca – im., int. od syna Mirosława z rodziną.

16.30 + Tadeusza Probierza – int. od wnuczki Eweliny z mężem Grzegorzem i dziećmi Filipem i Julią.

17.00 + Józefa Gołębia – im, int. od siostry Lili i ks. dziekana Ryszarda Walczyńskiego.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu                   / 21 marca 2021 r. /

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od koleżanek córki zmarłego z Przedszkola Integracyjnego w Olkuszu (2).

  9.30 Msza św. + Mariannę, Jana, Michała, Zdzisława Woźniczko z Chechła + Zofię i Stefana Sikorów z Lasek.

​12.00 Msza św. 1/ + Bronisławę Pietrzyk – int. od mieszkańców Ujkowa Nowego.

                        2/ + Halinę Spyrka – 4 r. śm., Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód.

__________________________________________________________________________________

1. W niedzielę za tydzień na Mszę Świętą o g. 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii

    Świętej.

2. W gazetce wielkanocnej „Nasza Parafia” znajdziemy terminy sprzątania kościoła. W sobotę zapraszam na g. 10.00 parafian

    z ul. Chmielnej w Bolesławiu: r. p. Bargieł M.J., Sowula M.R., Tarnówka M.S.

    Również na sobotę zapraszam parafian z Podlipia do prac porządkowych przy kościele. Proszę wziąć z sobą grabie.

​    Proszę o dostarczenie gazetki do parafian i składanie ofiar na kwiaty do Grobu Bożego. Z góry dziękuję za pomoc

    i składane ofiary.

3. W związku z trwającą pandemią nie planujemy w tym roku rekolekcji szkolnych i parafialnych. W zamian zapraszam na  

    niedzielne Msze Święte w Wielkim Poście, podczas których głoszę nauki o charakterze wielkopostnym. Spowiedź święta

    ogólna będzie w niedzielę 21 i 28 marca podczas każdej Mszy Świętej. Do spowiedzi w konfesjonale zawsze możecie mnie

    poprosić przed Mszą Świętą. O sposobie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę będę informował na bieżąco w kościele

    i na stronie parafii: www.boleslawparafia.pl

    Ponieważ mamy duży parking i dwa wjazdy biorę pod uwagę święcenie „mobilne” na parkingu.

4. Za złożone ofiary w minionym tygodniu dziękuję p. Gabryelowi Lorkowi z Katowic, p. Edycie i Krzysztofowi Mielnik

    z Podlipia, Danucie i Ryszardowi Godyń z Podlipia, Janinie i Edwardowi Łaskawiec, Agacie i Piotrowi Domańskim

    z Bolesławia, ofiarodawcom anonimowym  oraz Bogu znanym osobom.  Bóg zapłać.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    7 - 14 marca 2021 r.

N I E D Z I E L A – 3 Wielkiego Postu            / 7 marca 2021 r./

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od koleżanek córki zmarłego, z Przedszkola Integracyjnego w Olkuszu.

 

  9.30 Msza św. + Władysława Sośnierza – r. śm., +Wacława Lekstona – 1 r. śm.

 

12.00 Msza św. + Tomasza Jarońskiego – int. od rodziców, babci i brata. ____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Czwartek – 11 marca

16.30 + Annę Imielską – 9 r. śm., Piotra, Teresę Mitka, Marka i Pawła Turskich.

17.00 + Marię – 10 r. śm., Michalinę Gomółka.

17.30 + Bogusławę Perek – 3 r. śm., int. od mamy i dzieci z rodzinami.

 

Piątek – 12 marca

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Leszka Marca – int. od sąsiadów.

17.30 + Tadeusza Probierza – int. od córki Haliny z mężem Mieczysławem.

 

Sobota – 13 marca

14.00 Chrzest Antoniego

16.00 + Bronisławę Pietrzyk – int. od wnuczki Justyny z rodziną.

16.30 + Leszka Marca – miesiąc po pogrzebie, int. od uczestników liturgii.

17.00 + Wacława Lekstona – 1 r. śm., int. od małżonki i córek.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu / 14 marca 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. 1/+ Eugenię Mielnik – int. od syna Krzysztofa z rodziną.

                        2/ Z prośbą o zdrowie dla taty.

  9.30 Msza św. 1/+ Stanisławę i Władysława Czyż, Danutę i Andrzeja Skrzypiciel.

                        2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie o Boże błogosławieństwo dla Jubilata

                            p. Józefa Sośnierza z okazji 90 urodzin.

12.00 Msza św. + Kazimierza Pietrzyka – im. zmarłego, Bronisławę Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

__________________________________________________________________________________

 

1. W gazetce wielkanocnej „Nasza Parafia” zamieściłem nazwiska parafian i propozycje terminów sprzątania kościoła.

    Zaczniemy od soboty 20 marca. Na ten dzień zapraszam parafian z ul. Chmielnej w Bolesławiu: r. p. Bargieł M.J., Sowula 

    M.R., Tarnówka M.S. Nie wszyscy zostali zaproszeni do pomocy. Ci, których nie wymieniłem zawsze mogą dołączyć do

    sprzątających. Parafian z Podlipia proszę o pomoc przy pracach porządkowych przy kościele w sobotę 20 marca.

    Proszę o dostarczenie gazetki do parafian i składanie ofiar na kwiaty do Grobu Bożego. Z góry dziękuję za pomoc

    i składane ofiary.

2. W związku z trwającą pandemią nie planujemy w tym roku rekolekcji szkolnych i parafialnych. W zamian zapraszam na

    niedzielne Msze Święte w Wielkim Poście, podczas których głoszę nauki o charakterze wielkopostnym. Spowiedź święta

    ogólna będzie w niedzielę 21 i 28 marca podczas każdej Mszy Świętej. Do spowiedzi w konfesjonale zawsze możecie mnie

    poprosić przed Mszą Świętą. O sposobie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę będę informował na bieżąco w kościele

    i na stronie parafii: www.boleslawparafia.pl.  Ponieważ mamy duży parking i dwa wjazdy biorę pod uwagę święcenie

    „mobilne” na parkingu.

3. W minionym tygodniu (środa) pożegnaliśmy śp. Mariana Świdę (84 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

4. Za ofiarę i pomoc dla parafii dziękuję p. Janinie Sośnierz, rodzinie p. Kozioł M.W, E.A, Słonka B.J. Bóg zapłać. 

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E       28.02. - 07.03.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu / 28 lutego 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. + Janinę i Alfreda Sikorów, +Agatę i Stefana Żak.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od rodziny Muzyków i Krawczyków z Jerzmanowic.

12.00 Msza św. 1/ + Krystynę Filipek – int. od wnuczki Elizy z rodziną.

                        2/ + Walentynę, Bogusława, Konstantego i Mariannę Bilczyńskich. + Benignę i Czesława Głąb.

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Środa – 3 marca

17.00 + Henryka Kopczyka – 15 r. śm., (+Ryszarda Kopczyka).

 

Czwartek – 4 marca, św. Kazimierza, królewicza

17.00 + Tadeusza Probierza – int. od Barbary i Jerzego Łaskawców z synem.

 

Piątek – 5 marca

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Jana, Władysława, Anastazję Krawczyk.

 

Sobota – 6 marca

17.00 + Ryszarda Kopczyka – miesiąc po pogrzebie, int. od uczestników liturgii.

17.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od rodziny Pawulów.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – 3 Wielkiego Postu / 7 marca 2021 r./

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od koleżanek córki zmarłego, z Przedszkola Integracyjnego w Olkuszu.

  9.30 Msza św. + Władysława Sośnierza – kolejna r. śm., +Wacława Lekstona – 1 r. śm.

 

12.00 Msza św. + Tomasza Jarońskiego – int. od rodziców, babci i brata.

__________________________________________________________________________

 

 

1. W gazetce wielkanocnej „Nasza Parafia” zamieściłem nazwiska parafian i propozycje terminów sprzątania kościoła.

    Zaczniemy od soboty 20 marca. Na ten dzień zapraszam parafian z ul. Chmielnej w Bolesławiu: r. p. Bargieł M.J., Sowula

    M.R., Tarnówka M.S.  Nie wszyscy zostali zaproszeni do pomocy. Ci, których nie wymieniłem zawsze mogą dołączyć do

    sprzątających. Parafian z Podlipia będę prosił o pomoc przy pracach porządkowych przy kościele (przed Wielkanocą i na 

    jesieni). Proszę o dostarczenie gazetki do parafian i składanie ofiar na kwiaty do Grobu Bożego. Z góry dziękuję za pomoc 

    i  składane ofiary. 

2. W związku z trwającą pandemią nie planujemy w tym roku rekolekcji szkolnych i parafialnych. W zamian zapraszam na 

    niedzielne Msze Święte w Wielkim Poście, podczas których głoszę nauki o charakterze wielkopostnym. Spowiedź święta 

    ogólna będzie w niedzielę 21 i 28 marca podczas każdej Mszy Świętej. Do spowiedzi w konfesjonale zawsze możecie mnie

    poprosić przed Mszą Świętą.

 

   O sposobie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę będę informował na bieżąco w kościele i na stronie parafii: 

   www.boleslawparafia.pl Ponieważ mamy duży parking i dwa wjazdy biorę pod uwagę święcenie „mobilne”. Wjazd od strony

   Bolesławia, poświęcenie na parkingu bez wychodzenia z auta, wyjazd w kierunku Olkusza.

3. W sobotę 27 lutego pożegnaliśmy śp. Tadeusza Probierza (93 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

​4. Za ofiarę i pomoc dla parafii dziękuję p. Danucie i Jerzemu Kowalewskim. Bóg zapłać.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E       / 21 - 28 lutego 2021 r./

 

N I E D Z I E L A – 1 Wielkiego Postu / 21 lutego 2021 r./

 

  7.30 Msza św. + Krzysztofa Probierza – int. od siostry Grażynki z mężem.

  9.30 Msza św. + Stefana Srokę – 26 r. śm., int. od małżonki z rodziną.

12.00 Msza św. + Marię Krawczyk – 4 r. śm., int. od męża i córki z synem.

____________________________________________________________________________________

MSZE  ŚWIĘTE  INTENCYJNE  W  TYM  TYGODNIU:

Wtorek – 23 lutego

17.00 Msza św. przebłagalna o Dar Jedności w Duchu Świętym między Pasterzami Kościoła a Ludem Wiernym w łasce

                                                                                                                                 kroczenia ku życiu wiecznemu.

​Piątek – 19 lutego

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 W pewnej intencji.

Sobota – 27 lutego

16.00 + Stefanię Jauernik – int. od mieszkańców z ul. Błędowskiej w Laskach. (2)

16.30 + Leona Starczynowskiego – 40 r. śm.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu / 28 lutego 2021 r. /

  7.30 Msza św. + Janinę i Alfreda Sikorów, +Agatę i Stefana Żak.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od rodziny Muzyków i Krawczyków z Jerzmanowic.

12.00 Msza św. 1/ + Krystynę Filipek – int. od wnuczki Elizy z rodziną.

                        2/ + Walentynę, Bogusława, Konstantego i Mariannę Bilczyńskich.  + Benignę i Czesława Głąb. __________________________________________________________________________

​1. Popielcem rozpoczęliśmy Wielki Post. Niech będzie on czasem przygotowującym nas do owocnego obchodzenia Świąt

    Wielkanocnych z czystym sercem tutaj na ziemi, a ostatecznie dojściem do Paschy wieczystej.   

2. W środę 17 lutego pożegnaliśmy śp. Lubomirę Jaros Wilk (59 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

3. Za ofiarę i pomoc dla parafii dziękuję p. Mirosławowi i Annie Łaskawiec. Bóg zapłać.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    14 - 21 lutego 2021 r.

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła / 14 lutego 2021 r. /

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od chrześniaka Daniela z żoną i dzieckiem.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od wnuka Damiana z żoną Pauliną i prawnukiem Jasiem.

12.00 Msza św. + Jana Kulę – 50 r. śm., Barbarę Kula.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Środa Popielcowa – 17 lutego

17.00 + Ryszarda Kopczyka – int. od szwagra Kazika z rodziną.

Piątek – 19 lutego

17.00 + Ryszarda Kopczyka – int. od szwagierki Jadwigi z rodziną.

Sobota – 20 lutego

16.00 + Bronisławę Pietrzyk – int. od wnuczki Anety z rodziną.

16.30 + Jana Ziębę – 2 r. śm., Rozalię Zięba.

17.00 + Lubomirę Jaros Wilk - int. od małżonka Jacka i syna Pawła.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – 1 Wielkiego Postu / 21 lutego 2021 r./

  7.30 Msza św. + Krzysztofa Probierza – int. od siostry Grażynki z mężem.

  9.30 Msza św. + Stefana Srokę – 26 r. śm., int. od małżonki z rodziną.

12.00 Msza św. + Marię Krawczyk – 4 r. śm., int. od męża i córki z synem.

__________________________________________________________________________

 

 

​1. Środą Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Zapraszam do udziału w wieczornej Eucharystii. Na nasze głowy

   przyjmiemy poświęcony popiół na znak naszej gotowości do podjęcia pokuty, nawrócenia i życia według Ewangelii.

2. W piątek 12 lutego pożegnaliśmy śp. Leszka Marca (72 l.). Niech dobry Bóg da mu wieczne szczęście w niebie.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     07 - 14 lutego 2021 r.

 

N I E D Z I E L A – 5 Zwykła, / 7 lutego 2021 r./

 

  7.30 Msza św. + Kazimierza Straszaka – int. od rodz. Łaskawców z ul. Browarnej

 

  9.30 Msza św. 1/+ Krzysztofa Probierza – int. od siostry Antoniny i Jarka.

                        2/+ Bolesława Żmudę – 9 r. śm., int. od małżonki i córki Joli z rodziną.

 

12.00 Msza św. + Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa z rodziny Sroków.

                          Poświęcenie świec komunijnych

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Czwartek – 11 lutego, Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Dzień Chorego, tłusty czwartek

 

Sobota – 13 lutego

16.30 + Lidię Probierz, Tadeusza, Stanisława Banyś, +Jana i Amelię Fulbiszewskich.

 

17.00 + Krzysztofa Probierza – int. od mamy Janiny i siostry Iwonki z mężem.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła / 14 lutego 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od chrześniaka Daniela z żoną i dzieckiem.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od wnuka Damiana z żoną Pauliną i prawnukiem Jasiem.

12.00 Msza św. + Jana Kulę – 50 r. śm., Barbarę Kula.

__________________________________________________________________________

 

​1. Dziękuję braciom p. Pawłowi i Tadeuszowi Cabaj za demontaż krzyża na cmentarzu. Krzyż uległ zniszczeniu  po ostatnich 

    silnych wiatrach.

 

2. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o g. 12.00 poświęcimy świece komunijne. Serdecznie zapraszam rodziców i wszystkie 

    dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej do udziału w Eucharystii i na spotkanie.

3. W sobotę 6 lutego pożegnaliśmy śp. Ryszarda Kopczyka (69 l.). Niech dobry Bóg da mu wieczne szczęście w niebie.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      /31.01. - 07.02.2021 r./

 

N I E D Z I E L A - 4 Zwykła        / 31 stycznia 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od siostry Basi z mężem i rodziną.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od syna Dariusza z żoną Jolą.

12.00 Msza św. + Stefana Czerniaka, zm. z rodziny Czerniak, Kaziród, + Franciszkę i Stanisława Pęgiel.

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Wtorek – 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej

17.00 + Czesława i Lidię Mrówka – int. od dzieci z rodzinami.

 

Środa – 3 lutego, św. Błażeja

17.00 + Jana Żertkę – ur., int. od małżonki, synów i córek z rodz.

 

Piątek – 5 lutego, wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

 

Sobota – 6 lutego, wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i towarzyszy

16.00 + Bronisławę Pietrzyk – int. od syna Stanisława z małzonką.

____________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – 5 Zwykła, / 7 lutego 2021 r./

  7.30 Msza św. + Kazimierza Straszaka – int. od rodz. Łaskawców z ul. Browarnej

​  9.30 Msza św. 1/+ Krzysztofa Probierza – int. od siostry Antoniny i Jarka.

                        2/+ Bolesława Żmudę – 9 r. śm., int. od małżonki i córki Joli z rodziną.

​12.00 Msza św. + Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa z rodziny Sroków.

                        

                            Poświęcenie świec komunijnych

____________________________________________________________________________________

​1. Bóg zapłać panom Marianowi Mystkowi i Lucjanowi Wilkowi za rozebranie dekoracji bożonarodzeniowej

    i wyniesienie choinek.

2. We wtorek podczas Mszy świętej o g. 17.00 poświecę gromnice. W niedzielę 7 lutego podczas Mszy Świętej o g. 12.00 

   poświęcimy świece komunijne. Serdecznie zapraszam rodziców i wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej

   do udziału w Eucharystii i na spotkanie.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E      24-31 stycznia 20121 r.

 

N I E D Z I E L A – 3 Zwykła, Niedziela Słowa Bożego 24 stycznia 2021 r.

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od siostry Eli z mężem i rodziną.

  9.30 Msza św. + Kazimierza Straszaka – int. od szwagra Włodzimierza z żoną i dziećmi.

12.00 Msza św. 1/+ Tomasza Jarońskiego – 4 r. śm., int. od rodziców, brata i babci.

                        2/+ za śp. (…) i dusze w czyśćcu cierpiące.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Sobota – 30 stycznia 2021 r.

16.00 + Stefanię Jauernik, int. od mieszkańców z ul. Błędowskiej w Laskach

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 4 Zwykła / 31 stycznia 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od siostry Basi z mężem i rodziną.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od syna Dariusza z żoną Jolą.

12.00 Msza św. + Stefana Czerniaka, zm. z rodziny Czerniak, Kaziród, + Franciszkę i Stanisława Pęgiel. __________________________________________________________________________

1. KOLĘDA  " DO  PROGU " dobiega końca .

   W minionym tygodniu kolędowałem jeszcze w Bolesławiu, Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Bóg zapłać za zaproszenie

   i możliwość wspólnej modlitwy w Waszych mieszkaniach i domach. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjmowali

   w swoich domach, „w progach” czy z kolędą przychodzili do kościoła. Bóg zapłać za składane ofiary. Imiennie dziękuję  

   wszystkim w niedzielę po Mszy św. o 9.30. Za Was wszystkich dziękuję Bogu i proszę w Nowennie do Najświętszego 

   Serca Pana Jezusa o potrzebne dla Was łaski. Kolęda w tym roku przebiegała nieco inaczej. Jestem wdzięczny Bogu

   i Wam wszystkim za możliwość spotkania się i wspólnej modlitwy. To dobra okazja do poznania naszych wspólnych

   problemów, modlitwy o uzdrowienie, podzielenia się troskami i radościami życia. 

 

   Modlitwa na zakończenie nowenny

   Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, 

   oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które

   prosiłem. Udziel mi także szczególnej łaski, o którą Cię przez te dni gorąco błagałem ( zdrowia i wszelkich

   łask dla moich parafian, którzy przyjmowali mnie w swoich domach, mieszkaniach, którzy składają ofiary i troszczą

   się o dobro parafii). A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu,

   jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta

   wola w niebie i na ziemi. Amen.

 

2. Babciom i Dziadkom z okazji ich Dnia jeszcze raz życzę dużo zdrowia, siły, wytrwałości, długich lat życia, Bożego

   błogosławieństwa.

3. Kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tygodnia są słowa z Ewangelii św. Jana: „Trwajcie w mojej

   miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5–9). Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność  

   Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Decyzje o jego przebiegu w poszczególnych

   regionach są podejmowane lokalnie. Krakowskie Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne odbędzie się dzisiaj - 24 stycznia

   o g. 15.30 w Sanktuarium św. Jana Pawła 2.

 

4. W niedzielę 7 lutego podczas Mszy Świętej o g. 12.00 poświęcimy świece komunijne. Zapraszam rodziców i wszystkie

   dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej do udziału w Eucharystii i na spotkanie.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    17 - 24 stycznia 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Zwykła / 17 stycznia 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od córki Katarzyny z zięciem Rafałem i wnukami Nikolasem, Mateuszem i Beniaminem.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od wnuczki Darii z mężem Mariuszem i synem Kacperkiem.

12.00 Msza św. + Jana, Annę, Andrzeja Szymczyk.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Czwartek – 21 stycznia, św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, wspomnienie. Dzień Babci.

Piątek – 22 stycznia, św. Wincentego. Dzień Dziadka.

16.30 Msza św. + Józefa Łaskawca – 1 r. śm., int. od małżonki Marianny, siostry Alfredy, od Andrzeja i Danuty z rodzinami.

17.00 Msza św. + Beniamina Wójcika, + Mariana Perka – w Dniu Dziadka, int. od wnuczki Ani z rodz.

Sobota – 23 stycznia 2021 r.

16.00 + Bronisławę Pietrzyk, int. od córki Ewy z rodziną.

16.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki Adrianny z okazji

                                             50 urodzin, oraz dla Kuby z okazji 24 urodzin, zamawia rodzina.

17.00 Msza św. + Krzysztofa Probierza, int. od dzieci z rodzinami.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – 3 Zwykła, Niedziela Słowa Bożego 24 stycznia 2021 r.

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od siostry Eli z mężem i rodziną.

  9.30 Msza św. + Kazimierza Straszaka – int. od szwagra Włodzimierza z żoną i dziećmi.

12.00 Msza św. + Tomasza Jarońskiego – 4 r. śm., int. od rodziców, brata i babci. __________________________________________________________________________

 

1. KOLĘDA  " DO  PROGU " dobiega końca .

​   Odwiedziny duszpasterskie dobiegają końca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjmowali w swoich domach,

   „w progach”, czy z kolędą przychodzili do kościoła. Bóg zapłać za składane ofiary. Imiennie dziękuję wszystkim w niedzielę 

   po Mszy św. o 9.30. Za Was wszystkich dziękuję Bogu i proszę w Nowennie ojca Pio o potrzebne dla Was łaski.

   Od wielu lat po zakończeniu kolędy zaczynam odmawiać w intencji parafian Nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusa

   zalecaną przez św. ojca Pio.

   Kolęda w tym roku przebiegała nieco inaczej. Jestem wdzięczny Bogu i Wam wszystkim za możliwość spotkania się

   i wspólnej modlitwy. To dobra okazja do poznania naszych wspólnych problemów, modlitwy o uzdrowienie, podzielenia się 

   troskami i radościami życia.

   MODLITWA: Ojcze wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba świętego Anioła Swego,

                       aby strzegł, otaczał opieką i bronił wszystkich, których Ci polecam w pokornej i ufnej modlitwie.

2. Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tygodnia są słowa z Ewangelii św. Jana: „Trwajcie w 

   mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5–9).

   Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach

   ubiegłych. Decyzje o jego przebiegu w poszczególnych regionach są podejmowane lokalnie.

   Krakowskie Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne odbędzie się w niedzielę 24 stycznia o g. 15.30 w Sanktuarium św.

   Jana Pawła II.

3. W piątek (15 stycznia ) pożegnaliśmy śp. Stefanię Stanisławę Jauernik z Lasek (87l.). Niech Pan da jej radość życia

    w niebie

​4. W niedzielę 7 lutego podczas Mszy Świętej o g. 12.00 poświęcimy świece komunijne. Zapraszam rodziców i wszystkie 

    dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej do udziału w Eucharystii i na spotkanie.   

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E             /10 - 17.01.2021 r./

 

N I E D Z I E L A – Święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2021 r.

 

  7.30 Msza św. + Danutę Suwalską – int. od koleżanki Ireny Łaskawiec z Wodącej.

  9.30 Msza św. + Danutę Wójcicką – 4 r. śm., Marię i Andrzeja Wójcickich + Eugeniusza i Janinę Bigaj.

12.00 Msza św. 1/+ Zdzisława Opalę – 5 r. śm., Mariana i Walerię Kotwinowskich.

                        2/+ Kazimierza Pietrzyka – 5 r. śm., Bronisławę Pietrzyk. +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka. ____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Sobota – 16 stycznia 2021 r.

17.00 + Pawła, Marka, Barbarę, Stefana Turskich + Piotra, Teresę Mitka, Annę Imielską, Zofię i Józefa Kopczyk.

___________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Zwykła / 17 stycznia 2021 r. /

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od córki Katarzyny z zięciem Rafałem i wnukami Nikolasem, Mateuszem i Beniaminem.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od wnuczki Darii z mężem Mariuszem i synem Kacperkiem.

12.00 Msza św. + Jana, Annę, Andrzeja Szymczyk.

__________________________________________________________________________

​1. KOLĘDA  " DO  PROGU ".

   Odwiedziny duszpasterskie realizowane są zgodnie z programem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wyprzedzają mnie z 

   kolędą, przychodząc do zakrystii po błogosławieństwo i składają ofiary kolędowe. Dziękuję również tym, którzy czekają na

   mnie w swoich domach czy w progach domów. W związku ze szczególną sytuacją odwiedziny duszpasterskie zasadniczo

   odbywają się w inny niż dotychczas sposób. Jestem zbudowany Waszą postawą, pomysłowością, życzliwością

   i ofiarnością. Lista darczyńców jest długa. Wszystkim już składam serdeczne Bóg zapłać. Imiennie dziękuję w kościele w 

   niedzielę po kolejnym etapie kolędy.

2. Dziękujemy rodzicom Dorocie i Tomaszowi oraz siostrom Rózi, Mariannie i Ani za piękny koncert kolęd granych w

    naszym kościele podczas Mszy Świętej o 12.00 w Święto Trzech Króli środę 6 stycznia. Mamy nadzieję, że podobnych

    występów będzie w tym roku jeszcze więcej.

3. W niedzielę 7 lutego podczas Mszy Świętej o g. 12.00 poświęcimy świece komunijne. Zapraszam rodziców i wszystkie 

   dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej do udziału w Eucharystii i na spotkanie.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E                    /03 - 10.01.2021/

 

N I E D Z I E L A - 2 po Narodzeniu Pańskim / 3 stycznia 2021 r. /

 

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od córki Anny z Kubą i Martynką.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od syna Mariusza z żoną Wiolą i dziećmi Karoliną i Konradem.

12.00 Msza św. + Alinę Kasprzyk – miesiąc po śmierci, int. od uczestników pogrzebu.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Środa – 6 stycznia 2021 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli

  7.30 + Krzysztofa Probierza – int. od brata Mariana z żoną Moniką i dziećmi.

  9.30 + Krzysztofa Nocenia – 2 r. śm., int. od małżonki, synów i córki z rodzinami.

12.00 + Zofię, Jakuba Molęda, Stanisława i Franciszkę Pęgiel, + Marię, Marię i Adama Cebo.

___________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – Święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2021 r.

  7.30 Msza św. + Danutę Suwalską – int. od koleżanki Ireny Łaskawiec z Wodącej.

  9.30 Msza św. + Danutę Wójcicką – 4 r. śm., Marię i Andrzeja Wójcickich + Eugeniusza i Janinę Bigaj.

12.00 Msza św.  1/ + Zdzisława Opalę – 5 r. śm., Mariana i Walerię Kotwinowskich.

                         2/ + Kazimierza Pietrzyka - 5 r. śm., int. od małżonki Bronisławy, + Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka

__________________________________________________________________________

 

1. KOLĘDA  " DO  PROGU ".

    Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wyprzedzają mnie z kolędą przychodząc do zakrystii po błogosławieństwo i składają 

    ofiary kolędowe.  Dziękuję również tym, którzy czekają na mnie w swoich domach czy w progach domów. W związku ze

    szczególną sytuacją odwiedziny duszpasterskie (kolęda) zasadniczo odbywają się w inny niż dotychczas sposób.

    Jestem zbudowany Waszą postawą, pomysłowością i życzliwością. Odwiedziny realizuję według programu z gazetki

    "Nasza Parafia".  Lista ofiarodawców jest długa. Wszystkim już składam serdeczne Bóg zapłać. Imiennie będę dziękował

    w kościele w niedzielę po kolejnym etapie kolędy.

 

Kolęda 2020/2021

28 grudnia /Pon. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

29 grudnia /Wt./ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

30 grudnia / Śr. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

31 grudnia / Cztk / od g. 9.00 Bolesław, ul. Kluczewska

02 stycznia /Sob./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

03 stycznia /Ndla/ od g. 14.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

04 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Podlipie

05 stycznia / Wt. / od g. 9.00 Podlipie c.d. / Międzygórze /

06 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Krążek, Tłukienka, Bolesław, ul. Polna

07 stycznia /Cztk./ od g. 10.00 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

08 stycznia /Ptk / od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do ul. Zacisze

09 stycznia / Sob. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

10 stycznia / Ndla / od g. 14.00 Hutki

11 stycznia / Pon./ od. g. 9.00 Bukowno, ul. 1 Maja, ul. Wodąca , ul. Sławkowska, Przeń

12 stycznia / Wt. / od g. 10.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka, Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

13 stycznia /Śr. / od g. 10.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja, Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

14 – 16 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń.

2. W środę 6 stycznia w święto Trzech Króli po Mszy Świętej porannej poświęcę kredę, kadzidło i wodę.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E

 

N I E D Z I E L A – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, 27 grudnia 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Barbarę i Eugeniusza Kołodziejczyk.

  9.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych z naszej wspólnoty w 2020 r.

12.00 Msza św. dziękczynna w intencji małżeństw, które w 2020 r. obchodzą kolejny jubileusz małżeństwa.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Piątek – 1 stycznia 2021 r. Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 

  9.30 + Kazimierza Straszaka – int. od kuzyna Zdzisława z Bydlina.

12.00 + Henryka Frycza – 1 r. śm., Artura Frycza.

___________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 2 po Narodzeniu Pańskim / 3 stycznia 2021 r. /

  7.30 Msza św. + Józefa Gołębia – int. od córki Anny z Kubą i Martynką.

  9.30 Msza św. + Zdzisława Daneckiego – int. od syna Mariusza z żoną Wiolą i dziećmi Karoliną i Konradem.

12.00 Msza św. + Alinę Kasprzyk – miesiąc po śmierci, int. od uczestników pogrzebu.

______________________________________________________________________

W Święto Świętej Rodziny serdecznie zapraszam na Mszę Świętą małżonków, którzy w 2020 r. obchodzą kolejny jubileusz małżeństwa, zapraszam  Wasze  rodziny  i  wszystkich  chętnych  do  wspólnej  modlitwy.  Razem podziękujmy Panu za dar sakramentu  małżeństwa i  poprośmy  o  łaski  potrzebne  dla  rodzin  do  dalszego trwania w jedności w dzisiejszym trudnym czasie.

Modlitwa małżonków:

Wszechmogący,  wieczny  Boże,  bez  Ciebie nic nie jest mocne ani trwałe; dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś zachować nasz  związek  małżeński,  niegdyś  w  imię  Twoje zawarty, i pokornie prosimy, abyś nam pobłogosławił. Przedłużaj nam lata życia i  obdarzaj  łaską,  abyśmy  posłuszni  Twojej  woli,  przyjmowali radości i ciężary życia. Niech przez wierność i miłość stajemy  się  coraz  doskonalszym  obrazem  związku  Kościoła  z  Chrystusem,  Twoim Synem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

_______________________________________________________________________________

​1. Dziękuję wszystkim, którzy modlili się ze mną w tych dniach w kościele i przeżywali z nami Uroczystość Narodzenia 

    Pańskiego. Bóg zapłać Basi, Emilce i Wioli za oprawę muzyczną w czasie Pasterki oraz podczas Mszy Świętej zbiorowej 

    za zmarłych.

 

2. Kolejnym ofiarodawcom dziękuję za wsparcie dla parafii. Bóg zapłać p. Elżbiecie i Andrzejowi Dudzic, Dorocie i

    Cezaremu Ostalak, Jadwidze i Ireneuszowi Dreksa, Jarosławowi Hejznerowi, Ani i Bartoszowi Łaskawcom.

    Niech Bóg „zleje na Was całą obfitość łaski.

 

2. KOLĘDA  " DO  PROGU ".

    Bóg zapłać wszystkim, którzy wyprzedzają mnie z kolędą i przychodzą z życzeniami i ofiarami do kościoła i na plebanię. 

    W związku ze szczególną sytuacją odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym roku będą inne niż dotychczas. Będę chciał 

    pobłogosławić wiernych naszej parafii w progu ich domów. Zachowując środki ostrożności (maseczka, dystans) w progu 

    domu, nie wchodząc do wewnątrz domu (mieszkania), wręczę przedstawicielowi rodziny obrazek kolędowy i odmówię 

    modlitwę błogosławieństwa.

    Przedstawiciel rodziny będzie mógł wraz z pozostałymi domownikami w dowolnym czasie odmówić modlitwę kolędową

    z obrazka, kończąc ją wspólnym Ojcze nasz ...

    Odwiedziny będę realizował zgodnie z programem kolędy zawartym w gazetce "Nasza Parafia":

Kolęda 2020/2021

28 grudnia /Pon. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

29 grudnia /Wt./ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

30 grudnia / Śr. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

31 grudnia / Cztk / od g. 9.00 Bolesław, ul. Kluczewska

02 stycznia /Sob./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

03 stycznia /Ndla/ od g. 14.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

04 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Podlipie

05 stycznia / Wt. / od g. 9.00 Podlipie c.d. / Międzygórze /

06 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Krążek, Tłukienka, Bolesław, ul. Polna

07 stycznia /Cztk./ od g. 10.00 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

08 stycznia /Ptk / od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do ul. Zacisze

09 stycznia / Sob. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

10 stycznia / Ndla / od g. 14.00 Hutki

11 stycznia / Pon./ od. g. 9.00 Bukowno, ul. 1 Maja, ul. Wodąca , ul. Sławkowska, Przeń

12 stycznia / Wt. / od g. 10.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka, Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

13 stycznia /Śr. / od g. 10.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja, Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

14 – 16 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń.

O G Ł O S Z E N I A             P A R A F I A L N E                          20 - 27.12.2020 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Adwentu / 20 grudnia 2020 r. /

 

  7.30 Msza św. + Danutę Suwalską – int. od Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

  9.30 Msza św. + Kamilę Moń, Aleksandra Monia, Janinę Barczyk.

12.00 Msza św. + Grażynę Kurowską – int. od syna Krystiana z rodziną.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Środa – 23 grudnia

16.30 + Józefa Gołębia – miesiąc po pogrzebie/śmierci, int. od uczestników pogrzebu.

17.00 + Krzysztofa Probierza – miesiąc po śmierci, int. od uczestników pogrzebu.

 

Czwartek – 24 grudnia WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

22.00 Msza Święta – Pasterka w intencji wszystkich parafian

 

Piątek – 25 grudnia UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

  7.30 + Jana, Marię, Zbigniewa Fulbiszewskich, Jana i Mariannę Czerniak, Mieczysławę i Stefana Tomczyk,

                                                                                                                         Apolonię i Jana Kolczyk.

  9.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

Sobota – 26 grudnia – Świętego Szczepana, święto

  7.30 + Kazimierza Straszaka – int. od rodziny z Pilicy.

  9.30 + Adama – im., Otylię, Franciszka Cabaj, Mariannę i Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od wnuka Alana, Kasi i Marcelka.

            We Mszy Świętej chrzest Artura Adriana

___________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, 27 grudnia 2020 r.

  7.30 Msza św. + Barbarę i Eugeniusza Kołodziejczyk.

  9.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych z naszej wspólnoty w 2020 r.

12.00 Msza św. dziękczynna w intencji małżeństw, które w 2020 r. obchodzą kolejny jubileusz małżeństwa.

W Święto Świętej Rodziny serdecznie zapraszam na Mszę Świętą małżonków, którzy w 2020 r. obchodzą kolejny jubileusz małżeństwa, zapraszam  Wasze  rodziny  i  wszystkich  chętnych  do  wspólnej  modlitwy.  Razem podziękujmy Panu za dar sakramentu  małżeństwa i  poprośmy  o  łaski  potrzebne  dla  rodzin  do  dalszego trwania w jedności w dzisiejszym trudnym czasie.

Modlitwa małżonków:

Wszechmogący,  wieczny  Boże,  bez  Ciebie nic nie jest mocne ani trwałe; dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś zachować nasz  związek  małżeński,  niegdyś  w  imię  Twoje zawarty, i pokornie prosimy, abyś nam pobłogosławił. Przedłużaj nam lata życia  i  obdarzaj  łaską,  abyśmy  posłuszni  Twojej  woli,  przyjmowali radości i ciężary życia. Niech przez wierność i miłość stajemy  się  coraz  doskonalszym  obrazem  związku  Kościoła  z  Chrystusem,  Twoim Synem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

_______________________________________________________________________________

1. Poświęcone opłatki oraz gazetkę „Nasza Parafia” możemy brać z kościoła. Do większości rodzin z naszej parafii opłatki 

    dotarły dzięki ofiarnej pracy naszych Wolontariuszy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę służbę p. Marioli Kika (Kolonia), 

    Włodzimierzowi Gomółce (Laski), Krystynie Kopczyk (Poręba), Teresie Słupskiej (Hutki), Marii Turskiej (Bolesław), Arturowi

    Januszkowi (Podlipie). Wszystkim, którzy przyjmują opłatki i Gazetkę oraz składają ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. 

    Wraz z opłatkami niech zagości w naszych rodzinach i domach Boże błogosławieństwo.

​2. Kolejnym ofiarodawcom imiennie dziękuję za wsparcie parafii: Bóg zapłać p. Barbarze i Władysławowi Filipek, Adriannie

    i Markowi Imielskim, Gabrieli i Zdzisławowi Ozioro, Janinie Sośnierz, Wandzie i Józefowi Sośnierz.

    Niech Bóg „zleje na Was całą obfitość łaski”. Pamiętam o Was w modlitwie. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają 

    duchowo i materialnie. Utrzymujemy się wyłącznie z ofiar  wiernych. Dlatego wszyscy pamiętajmy o regularnej pomocy dla 

    parafii. Ofiary możemy wpłacać również na konto parafii: Parafia Polskokatolicka w Bolesławiu, Bank PKO S.A. w Olkuszu

    nr konta: 95 1240 4940 1111 0010 3546 6339 Pomoc dla parafii. Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

3. KOLĘDA  " DO  PROGU ".

    Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wyprzedzili mnie z kolędą i już dotarli na plebanię z życzeniami świątecznymi i ofiarami

    kolędowymi. 

    W związku ze szczególną sytuacją odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym roku będą inne niż dotychczas.

    Jeśli nie pojawią się kolejne przeszkody, to będę chciał pobłogosławić wiernych naszej parafii w progu ich domów.

    Zachowując środki ostrożności (maseczka, dystans) w progu domu, nie wchodząc do wewnątrz domu (mieszkania),

    wręczę przedstawicielowi rodziny obrazek kolędowy i odmówię modlitwę błogosławieństwa. Przedstawiciel rodziny będzie

    mógł wraz z pozostałymi domownikami w dowolnym czasie odmówić modlitwę kolędową z obrazka, kończąc ją wspólnym

    Ojcze nasz ... 

    Odwiedziny będę realizował zgodnie z programem kolędy zawartym w gazetce "Nasza Parafia":
 

Kolęda 2020/2021

28 grudnia /Pon. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

29 grudnia /Wt./ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

30 grudnia / Śr. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

31 grudnia / Cztk / od g. 9.00 Bolesław, ul. Kluczewska

02 stycznia /Sob./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

03 stycznia /Ndla/ od g. 14.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

04 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Podlipie

05 stycznia / Wt. / od g. 9.00 Podlipie c.d. / Międzygórze /

06 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Krążek, Tłukienka, Bolesław, ul. Polna

07 stycznia /Cztk./ od g. 10.00 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

08 stycznia /Ptk / od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do ul. Zacisze

09 stycznia / Sob. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

10 stycznia / Ndla / od g. 14.00 Hutki

11 stycznia / Pon./ od. g. 9.00 Bukowno, ul. 1 Maja, ul. Wodąca , ul. Sławkowska, Przeń

12 stycznia / Wt. / od g. 10.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka, Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

13 stycznia /Śr. / od g. 10.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja, Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

14 – 16 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E          13 - 20.12.2020 r.

 

N I E D Z I E L A – 3 Niedziela Adwentu 13 grudnia 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Kazimierza Pietrzyka – int. od małżonki i córki, +Władysławę Straszak w 11 r. śm., Bolesława Chrostka.

  9.30 Msza św. + Krystynę – 4 r. śm., Ryszarda Kolczyk – int. od siostry Barbary z rodziną.

​12.00 Msza św. + Jana, Kazimierza Ziębów, + Ignacego, Marię, Jana, Stefana Poczęsnych.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Piątek – 18 grudnia

17.00 + Bogdana Bryję – int. od brata Benedykta z żoną.

Sobota – 19 grudnia

16.00 + Zdzisława Daneckiego – int. od rodziny Daneckich i Stencel.

16.30 + Kazimierza Straszaka – miesiąc po pogrzebie, int. od uczestników.

___________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 4 Adwentu / 20 grudnia 2020 r. /

  7.30 Msza św. + Danutę Suwalską – int. od Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

  9.30 Msza św. + Kamilę Moń, Aleksandra Monia, Janinę Barczyk.

12.00 Msza św. + Grażynę Kurowską – int. od syna Krystiana z rodziną.

_______________________________________________________________________________

1. W minionym tygodniu ze Wspólnoty w Olkuszu pożegnaliśmy śp. Bogdana Bryję (87 l. ). Niech Chrystus Pan da mu udział

    w Zmartwychwstaniu.

2. Poświęcone opłatki oraz gazetkę „Nasza Parafia” możemy brać z kościoła. Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu ich do

    domów tych, którzy nie mogą osobiście przyjść do kościoła. Bóg zapłać naszym Wolontariuszom, którzy zachowując

    środki ostrożności dostarczają opłatki i Gazetkę do naszych domów. Są to: Mariola Kika (Kolonia), Włodzimierz Gomółka 

    (Laski), Krystyna Kopczyk (Poręba), Teresa Słupska (Hutki), Maria Turska (Bolesław), Artur Januszek (Podlipie).

    Wszystkim, którzy przyjmują opłatki i Gazetkę oraz składają ofiary bardzo dziękujemy. Wraz z opłatkami niech zagości

    w naszych rodzinach i domach Boże błogosławieństwo.

3. Dzisiaj pragnę podziękować kolejnym ofiarodawcom wspierających parafię. Bóg zapłać p. Monice i Januszowi Kosno (z

    Olkusza), Magdalenie Ćwięka (z Mielca), Jerzemu Czyżowi (z Olkusza). Niech Bóg „zleje na Was całą obfitość łaski”. 

    Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają duchowo i materialnie. Utrzymujemy się wyłącznie z ofiar wiernych. Dlatego

    wszyscy pamiętajmy o regularnej pomocy dla parafii. Ofiary możemy wpłacać również na konto parafii:

    Parafia Polskokatolicka w Bolesławiu, Bank PKO S.A. w Olkuszu nr konta: 95 1240 4940 1111 0010 3546 6339 Pomoc dla 

    parafii. Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

    „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, 

    albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego 

     i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki...” 2 Kor 9,7-8

4. W minioną niedzielę 6 grudnia gościliśmy na Mszy Świętej o g. 12.00 Górników z okazji Barbórki. Bardzo dziękuję

    wszystkim za obecność i wspólną modlitwę, dziękuję pocztowi sztandarowemu ZGH „Bolesław” S.A., Górnikom i

    wszystkim, którzy modlili się z nami. Bóg zapłać p. Katechetce Danucie za przygotowanie dzieci, a dzieciom: Dorotce,

    Julci, Gabrysi i Filipowi za wierszyki.  Lucjanowi Wilkowi, który w tym dniu pełnił rolę górniczego Mikołaja dziękujemy 

    przygotowanie prezentów dla dzieci. Niech Bóg błogosławi Górnikom i ich rodzinom, a święta Barbara wyprasza im 

    potrzebne łaski.

O G Ł O S Z E N I A               P A R A F I A L N E            06 - 13 grudnia 2020 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Adwentu / 06 grudnia 2020 r. /

 

  7.30 Msza św. + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z r. Sikorów. +Kazimierza, Mariana, Feliksa, zm. z r. Oziorów, +Zbigniewa

                           Stojewskiego, Teresę Młynek, zm. z r. Zykóbków i Cieślików.

​  9.30 Msza św. + Barbarę – im., Bolesława Jedlińskich.

12.00 Msza św. 1/ dziękczynna - BARBÓRKA . Msza św. w intencji Górników z ZGH „Bolesław” i ich rodzin z prośbą o 

                   Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi i św. Barbary – patronki. Intencja od Dyrekcji i Zarządu ZGH Bolesław S.A.

                        2/ + Barbarę – im., Kazimierza, Czesława, Bogumiłę Straszak, + Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Czwartek – 10 grudnia

17.00 + Danutę Suwalską – int. od rodz. Obrzut z Nowego Sącza z okazji 88 ziemskich urodzin zmarłej.

Piątek – 11 grudnia

17.00 + Stanisława Żurka – 3 r. śm.

Sobota – 12 grudnia

16.00 + Bartka Jusińskiego – int. od koleżanki Ani z Krakowa.

___________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – 3 Niedziela Adwentu 13 grudnia 2020 r.

  7.30 Msza św. + Kazimierza Pietrzyka – int. od małżonki i córki, +Władysławę Straszak w 11 r. śm., Bolesława Chrostka.

  9.30 Msza św. + Krystynę – 4 r. śm., Ryszarda Kolczyk – int. od siostry Barbary z rodziną.

 

12.00 Msza św. + Jana, Kazimierza Ziębów, + Ignacego, Marię, Jana, Stefana Poczęsnych.

_______________________________________________________________________________

1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Alinę Kasprzyk (85 l. ). Niech Bóg przyjmie ją do grona swoich wybranych.

2. Poświęcone opłatki oraz gazetkę „Nasza Parafia” możemy brać z kościoła. Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu ich

   do domów tych, którzy nie mogą osobiście przyjść do kościoła. Bóg zapłać naszym Wolontariuszom, którzy zacho-

   wując środki ostrożności dostarczają opłatki i Gazetkę do naszych domów. Są to: Mariola Kika (Kolonia), Krystyna 

   Kopczyk (Poręba), Włodzimierz Gomółka (Laski), Teresa Słupska (Hutki), Maria Turska (Bolesław), Artur Januszek

   (Podlipie). Wszystkim, którzy przyjmują opłatki i Gazetkę "Nasza Parafia" oraz składają ofiary bardzo dziękujemy.

   Wraz z opłatkami niech zagości w Waszych rodzinach i domach Boże błogosławieństwo.

 

3. Po raz kolejny w tym roku dziękuję za cykliczną ofiarę i pomoc dla parafii p. Janinie i Edwardowi Łaskawiec.

   Niech nasz najlepszy Lekarz – JEZUS udzieli Wam zdrowia i wsparcia na ciele i na duszy. Pamiętam o Was w modlitwie.

 

   Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają duchowo i materialnie. Utrzymujemy się wyłącznie z ofiar wiernych. Dlatego  

   wszyscy pamiętajmy o regularnej pomocy dla parafii. Ofiary możemy wpłacać również na konto parafii: Parafia 

   Polskokatolicka w Bolesławiu, Bank PKO S.A. w Olkuszu nr konta: 95 1240 4940 1111 0010 3546 6339 Pomoc dla parafii.

   Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

​   „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, 

   albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego 

   i  zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki...” 2 Kor 9,7-8

4. Dzisiaj w naszej parafii szczególnie modlimy się w intencji Górników. Niech Bóg błogosławi Waszej ciężkiej pracy, a święta

   Barbara wyprasza Wam potrzebne łaski. My Wam życzymy dużo zdrowia, bezpiecznej pracy, zawsze wracajcie cali

   i zdrowi do Waszych rodzin i domów. Szczęść Boże.  

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E         29.11.2020 r.  -  06.12.2020 r.

 

N I E D Z I E L A – 1 Niedziela Adwentu 29 listopada 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Halinę Borówka – od wnuka Mirosława.

  9.30 Msza św. + Mariana Żmudę – int. od wnuków Dominiki i Krzysia.

​12.00 Msza św. + Marka Mastalerza – 13 r. śm.

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Piątek – 04 grudnia, św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

17.00 + Krzysztofa Probierza – int. od małżonki Doroty w tydzień po pogrzebie.

Sobota – 05 grudnia

16.00 + Zdzisława Daneckiego – miesiąc po pogrzebie – od uczestników pogrzebu.

16.30 + Józefa Gołębia – int. od małżonki Grażyny.

___________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Adwentu / 06 grudnia 2020 r. /

  7.30 Msza św. + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z r. Sikorów. +Kazimierza, Mariana, Feliksa, zm. z r. Oziorów,

                        +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek, zm. z r. Zykóbków i Cieślików.

  9.30 Msza św. + Barbarę – im., Bolesława Jedlińskich.

12.00 Msza św. 1/ dziękczynna - BARBÓRKA . Msza św. w intencji Górników z ZGH „Bolesław” i ich rodzin z prośbą o Boże 

                           błogosławieństwo i opiekę Maryi i św. Barbary – patronki. Intencja od Dyrekcji i Zarządu ZGH Bolesław S.A.

                        2/ + Barbarę – im., Kazimierza, Czesława, Bogumiłę Straszak, + Mariannę i Antoniego Adama Sikorów.

_______________________________________________________________________________

1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefa Gołębia (63 l. ) oraz śp. Krzysztofa Probierza (57 l.). Niech Bóg włączy ich

    do społeczności Swoich Świętych.

2. Poświęcone opłatki oraz gazetkę „Nasza Parafia” możemy brać z kościoła. Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu ich

     do domów tych, którzy nie mogą osobiście przyjść do kościoła.

3. Zarząd Zakładów Górniczo Hutniczych „Bolesław” S.A., podobnie jak w ubiegłych latach, zamówił w naszej parafii Mszę 

    Świętą w intencji Górników z okazji Barbórki. Msza będzie odprawiona w niedzielę za tydzień 6 grudnia o g. 12.00. Ze  

    względu na epidemię i obostrzenia sanitarne we Mszy Świętej nie będzie uczestniczyć Orkiestra Zakładowa i Górnicy tak

    jak w poprzednich latach. Proszę o reprezentowanie Górników przez nasz Górniczy Poczet Sztandarowy. Kto może, niech

    weźmie udział we wspólnej modlitwie w kościele, zachowując dystans i ostrożność sanitarną. Zapraszam do wspólnej

    modlitwy. Dyrektorowi Naczelnemu ZGH Bolesław S.A. p. Bogusławowi Ochabowi dziękujemy za pamięć i intencję

    mszalną.

4. Dzisiaj pragnę również podziękować za ofiary, pomoc dla parafii, p. Marioli i Jackowi Czekaj, p. Halinie Krzemińskiej,

    Teresie Słupskiej, Magdalenie i Rafałowi Sowula oraz wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami.

    „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym,  

    albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego

    i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki...” 2 Kor 9,7-8.  W tej wyjątkowej sytuacji

    pamiętajmy wszyscy  o potrzebie regularnej pomocy dla parafii. Utrzymujemy się wyłącznie z ofiar wiernych. Ofiary

    możemy wpłacać również na konto parafii: Parafia Polskokatolicka w Bolesławiu, Bank PKO S.A. w Olkuszu nr konta:

    95 1240 4940 1111 0010 3546 6339 Pomoc dla parafii. Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

5. Niech dobry Bóg przywróci zdrowie wszystkim, którzy chorują na Covid-19 i na inne choroby. Wszystkich polecam

    w codziennej modlitwie Bogu i Matce Najświętszej. Wszyscy trwajmy na modlitwie za siebie nawzajem. Niech Bóg oddali

    od nas wszelkie zagrożenia.                           

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E                       22 - 29 listopada 2020 r.

 

N I E D Z I E L A - Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata / 22 listopada 2020 r. /

 

  7.30 Msza św. + Helenę i Tadeusza Gondek.

  9.30 Msza św. + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj + Mariannę i Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 Msza św. + Andrzeja Krzemińskiego – 1 r. śm., int. od małżonki i dzieci z rodzinami.

We Mszy św. chrzest Mai Amelii

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Środa – 25 listopada

16.30 + Helenę Dudek – 8 r. śm., Beniamina Wójcika.

17.00 + Stanisława Żurka – ur.

Piątek – 27 listopada

17.00 + Kazimierza Straszaka – int. od sąsiadów z ul. Kluczewskiej w Bolesławiu

Sobota – 28 listopada

16.00 + Zdzisława Daneckiego – w dniu imienin, int. od małżonki Klary.

16.30 + Grażynę Kurowską – int. od kuzyna Janusza Adamczyka z rodziną.

17.00 + Włodzimierza Słupskiego – 25 r. śm., Bronisławę, Władysława Słupskich, + zm. z rodz. Kuchta,  + Elżbietę

                                                                                                                                          i Stanisława Czerniak.

___________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – 1 Niedziela Adwentu                          29 listopada 2020 r.

  7.30 Msza św. + Halinę Borówka – od wnuka Mirosława.

  9.30 Msza św. + Mariana Żmudę – int. od wnuków Dominiki i Krzysia.

 

12.00 Msza św. + Marka Mastalerza – 13 r. śm.

_______________________________________________________________________________

1. W środę 18 listopada pożegnaliśmy śp. Kazimierza Straszaka (90 l.). Niech Bóg Ojciec przyjmie go do grona zbawionych.

2. Dzisiaj poświęciłem opłatki. Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu ich wraz z gazetką „Nasza Parafia” do domów parafian.

3. Zarząd Zakładów Górniczo Hutniczych „Bolesław” S.A., podobnie jak w ubiegłych latach, zamówił w naszej parafii Mszę 

    Świętą w intencji Górników z okazji Barbórki. Msza będzie odprawiona 6 grudnia o g. 12.00. Ze względu na epidemię

    i obostrzenia sanitarne we Mszy Świętej nie będzie uczestniczyć Orkiestra Zakładowa i Górnicy tak jak w poprzednich 

    latach. Sądzę, że Górników może reprezentować nasz Poczet Sztandarowy. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

    Dyrektorowi Naczelnemu ZGH Bolesław S.A. p. Bogusławowi Ochabowi dziękujemy za pamięć i intencję mszalną.

4. Dzisiaj pragnę również podziękować za ofiary, pomoc dla parafii, p. Urszuli i Edwardowi Dąbek, Barbarze Banyś

    i wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami.

   „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym,  

    albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego

    i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki...”  2 Kor 9,7-8

    W tej wyjątkowej sytuacji pamiętajmy wszyscy o potrzebie regularnej pomocy dla parafii. Utrzymujemy się wyłącznie z ofiar

    wiernych. Ofiary możemy wpłacać również na konto parafii: Parafia Polskokatolicka w Bolesławiu, Bank PKO S.A. w 

    Olkuszu nr konta: 95 1240 4940 1111 0010 3546 6339 Pomoc dla parafii. Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

 

5. Wciąż na trwam modlitwie za wszystkich chorych, za parafian i bliskich mojemu sercu. Pandemia nas nie omija. Niech 

    dobry Bóg przywróci zdrowie wszystkim, którzy chorują na Covid-19 i na inne choroby. Wszystkich polecam w codziennej 

    modlitwie Bogu i Matce Najświętszej. Wszyscy trwajmy na modlitwie za siebie nawzajem. Niech Bóg oddali od nas

    wszelkie zagrożenia.  

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E       33 Zw. /15 - 22.11.2020 r./    

N I E D Z I E L A – 33 Zw. 15 listopada 2020 r.

  7.30 Msza św. + Władysławę i Tadeusza Cebo.

  9.30 Msza św. + Annę, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława Lekston + Wiesławę i Antoniego Sochackich.

​12.00 Msza św. + Elżbietę Czyż – 6 r. śm., int. od dzieci z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Sobota – 21 listopada Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie

16.00 + Adelę, Józefa, Karolinę, Franciszka Warwas.

16.30  Msza dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla p. Janiny Sośnierz z okazji 80 urodzin oraz dla

          wnuków Jasia z okazji 4 urodzin i dla Maciusia.

___________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata / 22 listopada 2020 r. /

 

  7.30 Msza św. + Helenę i Tadeusza Gondek.

  9.30 Msza św. + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj + Mariannę i Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 Msza św. + Andrzeja Krzemińskiego – 1 r. śm., int. od małżonki i dzieci z rodzinami.

         We Mszy św. chrzest Mai Amelii

_______________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli oraz za porządki przy kościele bardzo dziękuję p. Danucie i Ryszardowi Godyń, 

    Bogusławie, Andrzejowi Jarońskim, Jadwidze, Józefowi Pilarskim. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza 150,- zł.

2. W niedzielę 22 listopada na pierwszej Mszy św. poświęcę opłatki. Proszę o pomoc w dostarczeniu ich wraz z 

    gazetką "Nasza Parafia" do domów wiernych naszej parafii. Możemy je również odbierać w kościele.

3. Od soboty 7 listopada weszły w życie nowe obostrzenia dotyczące ilości wiernych w kościołach. Może nas być

    jednorazowo podczas liturgii do 24 osób. /Wyłączając prezbiterium/ ( tj.1 osoba na 15 m2 powierzchni, ponadto uczestnicy 

    zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny).

4. Planowane na 15 listopada spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej

    przekładamy na późniejszy, bezpieczniejszy czas.

5. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego

    własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może 

    zlać na was  całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie 

    dobre uczynki...”  2 Kor 9,7-8

    W tej wyjątkowej sytuacji pamiętajmy wszyscy o potrzebie regularnej pomocy dla parafii. Utrzymujemy się wyłącznie z 

    ofiar  wiernych. Ofiary możemy wpłacać również na konto parafii: Parafia Polskokatolicka w Bolesławiu,

    Bank PKO S.A. w Olkuszu nr konta: 95 1240 4940 1111 0010 3546 6339 Pomoc dla parafii.  Z góry dziękuję za hojność i 

    zrozumienie.

 

6. Pandemia nie omija wiernych naszej parafii. Niech dobry Bóg przywróci zdrowie wszystkim, którzy chorują na Covid-19 i na

    inne choroby. Wszystkich polecam w codziennej modlitwie Bogu i Matce Najświętszej. Wszyscy trwajmy na modlitwie za

    siebie nawzajem. Niech Bóg oddali od nas wszelkie zagrożenia.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E       32 Niedziela Zwykła /08 - 15.XI.2020 r./

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła, / 8 listopada 2020 r. /

 

  7.30 Msza św. + Janinę i Alfreda Sikora, Agatę i Stefana Żak.

  9.30 Msza św. + Kazimierę Puz – 21 r. śm., Zygmunta Puza – 2 r. śm., int. od córek i syna.

12.00 Msza św. + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

We Mszy świętej chrzest Emmy Eleny

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Wtorek – 10 listopada

17.00 Msza św. + Beniamina Wójcika – 90 urodziny zmarłego, int. od małżonki Danuty.

 

Środa – 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

  9.00 Msza wł. + Eugeniusza Kołodziejczyka - 42 r. śm., + Barbarę Kołodziejczyk.

Sobota – 14 listopada

16.30 + Stanisława i Stanisławę Kozieł – int. od córek.

17.00 + Krzysztofa Lorka – 20 r. śm.

___________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – 33 Zw. 15 listopada 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Władysławę i Tadeusza Cebo.

  9.30 Msza św. + Annę, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława Lekston + Wiesławę i Antoniego Sochackich.

 

12.00 Msza św. + Elżbietę Czyż – 6 r. śm., int. od dzieci z rodzinami. _______________________________________________________________________________

 

1. Bardzo dziękuję p. Halinie i Włodzimierzowi Słota za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli. Bóg zapłać za złożoną

    ofiarę do ołtarza 100,- zł.

 

2. Od soboty 7 listopada weszły w życie nowe obostrzenia dotyczące ilości wiernych w kościołach. Może nas być 

    jednorazowo podczas liturgii do 24 osób. /Wyłączając prezbiterium/ ( tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni, ponadto 

    uczestnicy  zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny).

3. W sobotę 7 listopada pożegnaliśmy śp. Zdzisława Daneckiego. Niech Bóg przyjmie go do chwały nieba.

4. Planowane na 15 listopada spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej 

   przekładamy na późniejszy, bezpieczniejszy czas.

5.  Kolejnym rodzinom dziękuję za finansowe wsparcie parafii. Bóg zapłać. Bardzo proszę, aby w tej wyjątkowej sytuacji

    pamiętać o naszym obowiązku utrzymania parafii. Ofiary możemy wpłacać również na konto parafii: Parafia Polskokatolicka

    w Bolesławiu, Bank PKO S.A. w Olkuszu nr konta: 95 1240 4940 1111 0010 3546 6339 Pomoc dla parafii

    Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

 

6. Niech dobry Bóg przywróci zdrowie wszystkim, którzy chorują na Covid-19 i na inne choroby.  Wszystkich bliskich mojemu

    sercu i wszystkich parafian polecam w codziennej modlitwie Bogu i Matce Najświętszej. Wszyscy trwajmy na modlitwie za

    siebie nawzajem. Niech Bóg oddali od nas wszelkie zagrożenia. 

O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E        01 - 08 listopada 2020 r.

 

N I E D Z I E L A – Uroczystość Wszystkich Świętych, 01 listopada 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + za zmarłych polecanych Kościołowi w wypominkach.

  9.30 Msza św. + Władysława Łaskawca – 1 r. śm., int. od mamy i siostry.

 

12.00 Msza św. + Elżbietę i Stanisława Czerniak, za zmarłych biskupów i kapłanów Kościoła Polskokatolickiego, 

                           szczególnie  za tych, którzy pracowali w naszej parafii, za zmarłych kapłanów rzymskokatolickich –

                           naszych wychowawców, proboszczów, za siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi: s. Kazimierę Chodyczko 

                           i s. Wiktorię Kamińską, za zmarłych z naszych rodzin.

________________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Poniedziałek – 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

  9.30 Msza św. + Barbarę i Eugeniusza Kołodziejczyk, Antoninę i Antoniego Remesz, Mariannę i Jana Kołodziejczyk,

                           Juliana Barańskiego, Kazimierza i Kazimierę Cecuła.

Sobota – 7 listopada

16.00 + Grażynę Kurowską – int. od brata Mirosława z rodziną.

16.30 + Danutę Sadowską – miesiąc po śmierci.

_________________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła, / 8 listopada 2020 r. /

 

  7.30 Msza św. + Janinę i Alfreda Sikora, Agatę i Stefana Żak.

​  9.30 Msza św. + Kazimierę Puz – 21 r. śm., Zygmunta Puza – 2 r. śm., int. od córek i syna.

​12.00 Msza św. + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

​        We Mszy świętej chrzest Emmy Eleny

________________________________________________________________________________________

1. Bóg zapłać p. Edycie i Klaudii Mielnik za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli.

 

2. Decyzją rządu zostały zamknięte cmentarze do 2 listopada włącznie. Prosimy w tym czasie nie odwiedzać grobów bliskich

    zmarłych i nie narażać się na płacenie mandatów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele.

    Imiona i nazwiska  zmarłych polecanych Kościołowi w wypominkach będziemy czytać i polecać zmarłych Bogu podczas 

    Mszy Świętych w każdą niedzielę przez cały listopad. Bóg zapłać za złożone ofiary przy okazji zamawiania wypominków.

3. W związku z nową sytuacją pandemiczną w Polsce w naszym kościele podczas sprawowanej liturgii może jednorazowo

    przebywać do 52 osób. ( tj. 1 osoba na 7 m2 powierzchni, ponadto uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,

    z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny).

4. Planowane na 15 listopada spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej

    przekładamy na późniejszy, bezpieczniejszy czas.

5. Kolejnym rodzinom dziękuję za finansowe wsparcie parafii. Bóg zapłać. Bardzo proszę, aby w tej wyjątkowej sytuacji

    pamiętać o naszym obowiązku utrzymania parafii. Ofiary możemy wpłacać również na konto parafii: Parafia Polskokatolicka

    w Bolesławiu, Bank PKO S.A. w Olkuszu nr konta: 95 1240 4940 1111 0010 3546 6339 Pomoc dla parafii

    Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

 

6. Niech dobry Bóg przywróci zdrowie wszystkim, którzy chorują na Covid-19 i na inne choroby. Wszystkich bliskich mojemu

    sercu i wszystkich parafian polecam w codziennej modlitwie Bogu i Matce Najświętszej. Wszyscy trwajmy na modlitwie

    za siebie nawzajem. Niech Bóg oddali od nas wszelkie zagrożenia.

CMENTARZE   ZAMKNIĘTE  !

Decyzją rządu cmentarze mają być zamknięte od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada. W związku z tą decyzją prosimy o nie wchodzenie na teren cmentarza - nie narażajmy się na płacenie mandatów. Wszystkie obrzędy (Msze święte, wypominki)  będziemy sprawować w kościele parafialnym.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

Niedziela - Uroczystość Wszystkich Świętych

  7.30 Msza św. za zmarłych polecanych Kościołowi w Wypominkach  (wypominki).

  9.30 Msza św. za śp.Władysława Łaskawca – 1 r. śm., int. od mamy i siostry.

12.00 Msza św. za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, za biskupów polskokatolickich, za

                          zmarłe siostry zakonne (fmm): s. Kazimierę Chodyczko, s. Wiktorię Kamińską, duchownych

                          rzymskokatolickich, zmarłych z naszych rodzin.

​​

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A            P A R A F I A L N E     /30 Zwykła/

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła, 25 października 2020 r. /przejście na czas zimowy/

 

  7.30 Msza św. + Jana, Stefanię Furman i śp. rodziców Jana, +Jana Furmana.

  9.30 Msza św. + Mariana Olesińskiego – 15 r. śm.

12.00 Msza św. + Rafała Liszkę – int. od brata Mariusza z małżonką Rozalią i dziećmi.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Czwartek – 29 października

17.00 + Zygfryda Todora, + Grażynę Ślusarczyk.

___________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – Uroczystość Wszystkich Świętych,   01 listopada 2020 r.

  7.30 Msza św. + za zmarłych polecanych Kościołowi w wypominkach.

  9.30 Msza św. + Władysława Łaskawca – 1 r. śm., int. od mamy i siostry.

 

13.00 CMENTARZ - nabożeństwo żałobne za zmarłych polecanych Kościołowi w wypominkach.

_______________________________________________________________________________

 

 

1. Bóg zapłać p. Grażynie i Andrzejowi Cybulskim za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli oraz za złożoną ofiarę do 

    ołtarza – 100 zł, za ofiarowane środki czystości i świece.

2. Informujemy, że w związku z nową sytuacją pandemiczną w Polsce w naszym kościele podczas sprawowanej liturgii może 

   jednorazowo przebywać do 52 osób. ( tj. 1 osoba na 7 m2 powierzchni, ponadto uczestnicy zobowiązani są do zakrywania

   ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny).

3. W sobotę 24 października pożegnaliśmy śp. Danutę Suwalską (88l.). Niech Bóg Ojciec przyjmie ją do królestwa światła

    i pokoju.

4. Planowane na 15 listopada spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej 

    przekładamy na późniejszy, bezpieczniejszy czas.

5. Kolejnym rodzinom dziękuję za finansowe wsparcie parafii. Bóg zapłać. Bardzo proszę, aby w tej wyjątkowej sytuacji 

    pamiętać o naszym obowiązku utrzymania parafii. Ofiary możemy wpłacać również na konto parafii: Parafia Polskokatolicka

    w Bolesławiu, Bank PKO S.A. w Olkuszu nr konta: 95 1240 4940 1111 0010 3546 6339 Pomoc dla parafii.  Z góry dziękuję 

    za hojność i zrozumienie.

6. W Uroczystość Wszystkich Świętych będą odprawione Msze Święte w kościele o g. 7.30 i 9.30.  Na cmentarzu w kaplicy

    o g. 13.00 rozpoczniemy nabożeństwo żałobne za zmarłych polecanych Kościołowi w wypominkach. Pamiętajmy

    o zmarłych ofiarując im modlitwę Kościoła – Wypominki.

7. Niech dobry Bóg przywróci zdrowie wszystkim, którzy chorują na Covid-19 i na inne choroby. Wszystkich bliskich mojemu

    sercu i wszystkich parafian polecam w codziennej modlitwie Bogu i Matce Najświętszej. Wszyscy trwajmy na modlitwie za

    siebie nawzajem. Niech Bóg oddali od nas wszelkie zagrożenia.

O G Ł O S Z E N I A          P A R A F I A L N E   XXIX Zw

 

N I E D Z I E L A – 29 Zwykła, Dzień Misyjny 18 października 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Grażynę Ślusarczyk – int. od Zarządu i Członków Orkiestry ZGH „Bolesław”.

  9.30 Msza św. + Romana Gołębia, Jana i Marię Wilk, + Bronisławę i Józefa Gołąb.

 

12.00 Msza św. + Bonifacego, Anielę i Teofila Binkiewicz + Władysława, Władysławę, Mariannę, Antoniego Leśniak.

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Środa – 21 października

17.00 + Piotra – 9 r. śm., Teresę Mitka. + Marka, Pawła Turskich. Annę Imielską, Helenę Rodak.

 

Sobota – 24 października

17.00 + Beniamina Wójcika – int. od brata Leszka z rodziną.

___________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła, 25 października 2020 r. /przejście na czas zimowy/

 

  7.30 Msza św. + Jana, Stefanię Furman i śp. rodziców Jana, +Jana Furmana.

  9.30 Msza św. + Mariana Olesińskiego – 15 r. śm.                     

12.00 Msza św. + Rafała Liszkę – int. od brata Mariusza z małżonką Rozalią i dziećmi.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

1. Na kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej zapraszam w niedzielę

   15 listopada na g. 12.00.

2. Mamy dużą powierzchnię kościoła, w związku z czym nie ma obawy, że przekroczymy limit wiernych podczas 

    sprawowania liturgii. Według nowych zarządzeń w kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni, to oznacza, 

    że w naszej świątyni jednorazowo może uczestniczyć we Mszy Świętej 52 osoby.

3. Kolejnym parafianom dziękuję za wsparcie parafii. Oprócz ofiar składanych na moje ręce były tez wpłaty na konto parafii.  

    Jest nas w kościele coraz mniej, a opłaty są coraz wyższe. Proszę o regularną pomoc wszystkie rodziny z parafii. Z góry

   dziękuję za hojność i zrozumienie.

4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym roku wypada ona w niedzielę. Msze Święte w kościele będą o 7.30

    i 9.30. Na cmentarzu w kaplicy o 13.00, po Mszy św. krótka procesja żałobna do krzyża. Pamiętajmy o zmarłych ofiarując 

    im modlitwę Kościoła – Wypominki.

5. Wszystkich chorych na Covid-19 i na inne choroby, parafian, przebywających na kwarantannie polecam w codziennej

    modlitwie Bogu i Matce Najświętszej. Wszyscy trwajmy na modlitwie za siebie nawzajem. Niech Bóg oddali od nas 

    wszelkie zagrożenia.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A           P A R A F I A L N E     XXVIII Zw.

N I E D Z I E L A - 28 Zwykła, 11 października 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Antoninę, Teresę, Annę, Mieczysława, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

​  9.30 Msza św. + Zofię i Karola Godyń, Barbarę Grzywniak.

​12.00 Msza św. 1/ dziękczynna o błogosławieństwo Boże i opiekę dla małżonków Edyty i Krzysztofa Mielnik z okazji 

                            kolejnego  jubileuszu małżeństwa.

                       2/ +Janinę i Stanisława Kępków, Elżbietę, Annę, Waldemara, Marcina, Lucjana Poczęsnych.

__________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Środa – 14 października, Dzień Edukacji

Czwartek – 15 października, św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, wspomnienie

17.00 + Halinę Borówka – miesiąc po pogrzebie, int. od uczestników.

17.30 + Ryszarda Kanię – pogrzebowa, int. od siostry Marii z rodziną.

Piątek – 16 października, św. Jadwigi Śląskiej, wspomnienie

Sobota – 17 października, św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, wspomnienie.

16.00 + Edwarda Skubisa – 7 r. śm., int. od małżonki i córki z rodziną.

16.30 + Grażynę Kurowską – miesiąc po śmierci.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – 29 Zwykła, Dzień Misyjny 18 października 2020 r.

  7.30 Msza św. + Grażynę Ślusarczyk – int. od Zarządu i Członków Orkiestry ZGH „Bolesław”.

  9.30 Msza św. + Romana Gołębia, Jana i Marię Wilk, + Bronisławę i Józefa Gołąb.

​12.00 Msza św. + Bonifacego, Anielę i Teofila Binkiewicz + Władysława, Władysławę, Mariannę, Antoniego Leśniak.

_______________________________________________________________________________

1. Za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli dziękuję p. Alinie, Krzysztofowi Daneckim, Marlenie Plizga. Bóg zapłać

    za ufundowane kwiaty i złożoną ofiarę do ołtarza 100 zł.

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej będzie w niedzielę

   15 listopada o 12.00.

3. W piątek pożegnaliśmy śp. Ryszarda Kanię (62 l.) i Danutę Sadowską (65 l.). „Niech aniołowie zawiodą ich do raju.”

4. Nauczycielom, katechetom, pedagogom, wychowawcom z okazji Dnia Edukacji życzę dużo zdrowia, cierpliwości, 

    wytrwałości. Niech sam Duch Święty kieruje naszym nauczaniem i wychowywaniem przyszłych pokoleń.

5. Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców powiatu o stosowanie się do

    zaleceń wynikających z nowych obostrzeń związanych z ogłoszeniem na terenie całego kraju żółtej strefy. „Nośmy

    maseczki, zachowujmy dystans społeczny, dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych”. - Czytamy w Apelu.

6. Kolejnym parafianom dziękuję za wsparcie parafii. Oprócz ofiar składanych na moje ręce były tez wpłaty na konto parafii.

   Jest nas w kościele coraz mniej, a opłaty są coraz wyższe. Proszę o regularną pomoc wszystkie rodziny z parafii. Z góry

   dziękuję za hojność i zrozumienie.

7. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym roku wypada ona w niedzielę. Msze Święte w kościele będą o 7.30

   i 9.30. Na cmentarzu w kaplicy o 13.00, po Mszy św. krótka procesja żałobna do krzyża. Pamiętajmy o zmarłych ofiarując

    im modlitwę Kościoła – Wypominki.

8. Wszystkich chorych na Covid-19 i na inne choroby, parafian, przebywających na kwarantannie polecam w codziennej

    modlitwie Bogu i Matce Najświętszej. Wszyscy trwajmy na modlitwie za siebie nawzajem. Niech Bóg oddali od nas

    wszelkie zagrożenia. 

O G Ł O S Z E N I A              P A R A F I A L N E   XXVII Zw

N I E D Z I E L A – 27 Zwykła, 4 października 2020 r.

  7.30 Msza św. + Lidię Wilk – 1 r. śm. + Mieczysława Wilka – int. od syna Józefa z rodz.

                                                         + Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk.

  9.30 Msza św. + Jana Borówkę – 7 r. śm., Halinę Borówkę, Halinę Lipską.

12.00 Msza św. 1/+ Stefana, Franciszkę, Jana Tomsia. + Mariannę, Stanisława Kolczyk.

                       2/ w intencji rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Poniedziałek – 5 października św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, wspomnienie

Środa – 7 października Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie

Sobota – 10 października

15.30 + Krystynę Nasidłowską - 3 r. śm., +Józefę i Stanisława Czarnota, Stanisławę i Andrzeja Nasidłowskich.

16.00 + Grażynę Kurowską – int. od kuzynki Ryszardy Kępka i Urszuli Małeckiej z rodziną.

16.30 + Leszka Piszczka – int. od brata Zbigniewa z małżonką i dziećmi Patrykiem i Kamilem. + Zofię i Henryka Piszczek

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 28 Zwykła, 11 października 2020 r.

  7.30 Msza św. + Antoninę, Teresę, Annę, Mieczysława, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

  9.30 Msza św. + Zofię i Karola Godyń, Barbarę Grzywniak.

12.00 Msza św. 1/ dziękczynna o błogosławieństwo Boże i opiekę dla małżonków Edyty i Krzysztofa z okazji kolejnego 

                            jubileuszu małżeństwa.

                        2/+ Janinę i Stanisława Kępków, Elżbietę, Annę, Waldemara, Marcina, Lucjana Poczęsnych.

_______________________________________________________________________________

1. Dzisiaj po Mszy Świętej o g. 12.00 będzie kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej

    Komunii Świętej. Pod koniec Mszy św. poświęcimy różańce komunijne dla dzieci klas 2 oraz różańce wykonane przez  

    pozostałe dzieci z różnych nasion lub owoców. Zapraszamy z różańcami wszystkie dzieci.

2. W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie śp. Grażynę Kurowską. Niech zmarła odnajdzie pokój w Tym, który za nią 

   umarł na krzyżu.

3. Różaniec będziemy odmawiać w niedzielę przed Sumą, w tygodniu przed Mszami intencyjnymi.

4. Wypominki za zmarłych  można zamawiać w zakrystii lub wypisane na kartkach kładziemy przy składaniu ofiary na tacę.

    Pamiętajmy o zmarłych a  nie tylko o ich grobach. Msza Święta, modlitwa wypominkowa w listopadzie niech będzie 

    wyrazem naszej wiary w "świętych obcowanie", naszej pamięci i miłości.

5. Kolejnym parafianom dziękuję za wsparcie parafii. Oprócz ofiar składanych na moje ręce były tez wpłaty na konto parafii. 

   Jest nas w kościele coraz mniej, a opłaty są coraz wyższe. Proszę o regularną pomoc wszystkie rodziny z parafii. Z góry 

   dziękuję za hojność i zrozumienie.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki

    Bożej. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A            P A R A F I A L N E     XXVI  Zw.

 

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła, 27 września 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Wacława Lekstona – im., int. od małżonki i córek z rodzinami.

  9.30 Msza św. + Kamilę Moń – ur., +Władysławę, Stefana, Andrzeja Wójcik.

12.00 Msza św. + Zenobię Kika – 2 r. śm.

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Wtorek – 29 września świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, święto

Środa – 23 września św. Hieronima, wspomnienie

14.00 Pogrzeb śp. Grażyny Kurowskiej

17.00 Msza św. + Adama Wójcika – 1 r. śm.

17.30 Msza św. + Beniamina Wójcika – miesiąc po śmierci – int. od uczestników pogrzebu.

Czwartek – 1 października św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wspomnienie

Piątek – 2 października świętych Aniołów Stróżów, wspomnienie

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – 27 Zwykła, 4 października 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Lidię Wilk – 1 r. śm. + Mieczysława Wilka – int. od syna Józefa z rodz. + Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk.

  9.30 Msza św. + Jana Borówkę – 7 r. śm., Halinę Borówkę, Halinę Lipską.

 

12.00 Msza św. 1/+ Stefana, Franciszkę, Jana Tomsia. + Mariannę, Stanisława Kolczyk.

                        2/ w intencji rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

_______________________________________________________________________________

1. W niedzielę za tydzień na Mszę św. o g. 12.00 zapraszam rodziców i dzieci klas 2 i 3. Po Mszy Świętej będzie kolejne 

    spotkanie przygotowujące do Pierwszej Komunii Świętej. Pod koniec Mszy św. poświęcimy różańce komunijne dla dzieci 

    klas 2 oraz różańce wykonane przez pozostałe dzieci z różnych nasion lub owoców.

    Zapraszamy z różańcami wszystkie dzieci.

2. Do wieczności Bóg powołał śp. Grażynę Kurowską. Jej pogrzeb odbędzie się we środę o 14.00. Niech nasza modlitwa

    pomoże jej w drodze do nieba.

3. Różaniec będziemy odmawiać w niedzielę przed Sumą, w tygodniu przed Mszami intencyjnymi.

4. Kolejnym parafianom  dziękuję za wsparcie parafii. Bóg zapłać ofiary składane na moje ręce lub wpłacane na konto parafii.

    Jest nas w kościele coraz mniej, a opłaty są coraz wyższe. Proszę o regularną pomoc wszystkie rodziny z parafii. Z góry

    dziękuję za hojność i zrozumienie.

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki

    Bożej. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A               P A R A F I A L N E

 

N I E D Z I E L A – 25 Zwykła, 20 września 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Janinę i Alfreda Cebo.

  9.30 Msza św. + Barbarę (1 r. śm.) i Bolesława (3 r. śm.) Jedlińskich.

 

12.00 Msza św. 1/+ Jana i Helenę Figiel.

                       2/ w intencji rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Poniedziałek – 21 września Św. Mateusza, ap. i ewangelisty, święto

Środa – 23 września Św. ojca Pio, wspomnienie . Pierwszy dzień jesieni

17.00 Msza św. + Bogusławę Perek – im., int. od przyjaciół. + Beniamina Wójcika – int. od r. Kościelny i Skrzypiciel.

Piątek – 25 września

17.00 Msza św. + Halinę Borówka – od córki Grażyny z rodziną

Sobota – 26 września

17.00 Msza św. + Annę Dudek, Helenę, Wilhelma, Eugeniusza Jantów. + Barbarę Trzcionkowską, Jana Puśkę.

17.30 Msza św. + Mieczysława Łaskawca – 8 r. śm.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła, 27 września 2020 r.

  7.30 Msza św. + Wacława Lekstona – im., int. od małżonki i córek z rodzinami.

  9.30 Msza św. + Kamilę Moń – ur., +Władysławę, Stefana, Andrzeja Wójcik.

12.00 Msza św. + Zenobię Kika – 2 r. śm. _______________________________________________________________________________

 

 

1. Za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli dziękuję rodzinie p. Barbarze Lipskiej i Oli Stach. Bóg zapłać za złożoną

    ofiarę do ołtarza 200 zł ( Lipska Barbara, Pietrzyk Janina).

2. Bardzo dziękuję rodzicom i dzieciom, które w minioną niedzielę przyszły do Jezusa po błogosławieństwo dla siebie,

    rodziców i przyborów szkolnych.

    Panie Jezu, ustrzeż nasze dzieci od wszelkiego zła i wlej na nich obfite Twoje błogosławieństwo. Niech wzrastają w latach i 

    rozwijają się w mądrości, otocz ich swoją łaską i miłosierdziem, niech  poznają i miłują Ciebie i niech strzegą przykazań, 

    aby osiągnęli szczęście doczesne i wieczne.

    Na dzieci, które z jakichś względów nie mogły przyjść do kościoła czekamy w każdą niedzielę.

3. Dzisiaj na Msze Świętą o 12.00 zapraszam rodziców z dziećmi klas 2 i 3. Po Mszy św. będzie spotkanie w sprawie I

    Komunii Świętej w 2021 r..

4. W miniony wtorek pożegnaliśmy śp. Halinę Borówkę. Zmarła miała 81 l. Niech Chrystus Pan przyjmie ją do Królestwa

    Niebieskiego.

5. Kolejnym osobom dziękuję za wsparcie parafii. Bóg zapłać ofiary składane na moje ręce lub wpłacane na konto parafii. Jest

    nas w kościele coraz mniej, a opłaty są coraz wyższe. Proszę o regularną pomoc wszystkie rodziny z parafii. Z góry 

    dziękuję za hojność i zrozumienie.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

    Bożej. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A     P A R A F I A L N E

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła, 13 września 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Halinę Spyrka – 3 r. śm., Zdzisława Mrzygłoda – 4 r. śm., Władysławę, Mirosławę, Jana, Stanisławę, 

                                                                                                                                  Stanisława Mrzygłód.

  9.30 Msza św. + Juliana Barańskiego – 5 r.śm., int. od córki z rodziną.

12.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie, wzrost w łasce u Boga i u ludzi, o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi

                        dla Milenki z okazji 2 urodzin, dla rodziców i całej rodziny.

         Poświęcenie przyborów szkolnych i błogosławieństwo pierwszoklasistów.

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Poniedziałek – 14 września Podwyższenie Krzyża Świętego, święto

Wtorek – 15 września Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, wspomnienie

Piątek – 18 września św. Stanisława Kostki , patrona Polski, święto

 

Sobota – 19 września

17.00 Msza św. + Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich. +Andrzeja, Krzemińskiego.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – 25 Zwykła, 20 września 2020 r.

  7.30 Msza św. + Janinę i Alfreda Cebo.

  9.30 Msza św. + Barbarę (1 r. śm.) i Bolesława (3 r. śm.) Jedlińskich.

 

12.00 Msza św. + Jana i Helenę Figiel.

_______________________________________________________________________________

 

1. Za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli dziękuję rodzinie p. Wioletcie, Mariuszowi, Karolince, Konradkowi,

    p. Klarze Daneckim. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza 100 zł.

2. Dzisiaj na podczas Mszy Świętej o 12.00 będziemy poświęcać plecaki i przybory szkolne pierwszoklasistom. Zapraszamy 

    dzieci z opiekunami do wspólnej modlitwy.

3. Za tydzień 20 września na Msze Świętą o g. 12.00 zapraszam rodziców z dziećmi klas 2 i 3. Po Mszy św. będzie spotkanie

   w sprawie I Komunii Świętej w 2021 r..

 

4. Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu przestrzega przed oszustami próbującymi wyłudzić pieniądze „na wnuczka”, „na 

    policjanta” lub w inny sposób. Policja apeluje o zachowanie rozsądku i ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami

    obcymi. W sytuacjach podejrzanych dzwońmy na numer alarmowy 112.

5. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane ofiary na potrzeby parafii na 

    moje ręce oraz za wpłaty na konto parafialne. Bardzo proszę wszystkie rodziny naszej parafii o regularną pomoc. Jest nas 

    w kościele coraz mniej a opłaty są coraz wyższe. Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki

    Bożej. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E

 

N I E D Z I E L A - 23 Zwykła,   6 września 2020 r.

 

  7:30 Msza św. + Stefana, Marię, Stanisława Obara, Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbek.

  9.30 Msza św. + Stefanię i Bolesława Kika.

12.00 Msza św. 1/ + Stefanię i Józefa Kolczyk.

                        2/ Pierwsza Komunia Grzesia – z prośbą o to, aby Jezus zagościł w sercu dziecka i rodziców,

                            o błogosławieństwo, pomnożenie wiary, nadziei i miłości.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Piątek – 11 września

17.00 Msza św. + Józefa Urbanka – 15 r. śm., int. od małżonki i dzieci z rodzinami.

 

Sobota – 12 września Najświętszego Imienia Maryi

17.00 Msza św. + Andrzeja, Mariannę, Danutę Wójcickich, Władysława i Józefę Kulanty.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła, 13 września 2020 r.

  7.30 Msza św. + Halinę Spyrka – 3 r. śm., Zdzisława Mrzygłoda – 4 r. śm., Władysławę, Mirosławę, Jana, Stanisławę, 

                                                                                                               Stanisława Mrzygłód.

  9.30 Msza św. + Juliana Barańskiego – 5 r.śm., int. od córki z rodziną.

12.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie, wzrost w łasce u Boga i u ludzi, o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi 

                        dla  Milenki z okazji 2 urodzin, dla rodziców i całej rodziny.

_______________________________________________________________________________

1. Za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli dziękuję rodzinie p. Muzyk i Daneckim. Bóg zapłać za złożoną przy 

   sprzątaniu ofiarę do ołtarza 100 zł.

   Bóg zapłać rodzinie p. Mystek za kwiaty i pomoc w przygotowaniu świątyni do Pierwszej Komunii Świętej Grzesia.

2. We wtorek 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszam dzieci, młodzież i rodziców do 

   kościoła na Msze Świętą. Powierzchnia naszego kościoła jest duża. Możemy zachować między sobą odległości i czuć się 

   bezpiecznie. Wierzmy bardziej Bogu i u Niego szukajmy ocalenia. Niedzielna Eucharystia niech będzie ważnym 

   wydarzeniem w życiu każdego z nas.

   Przy parafii działa międzyszkolny punkt katechetyczny. Młodzież szkół średnich zapraszamy do zgłaszania chęci udziału

   w zajęciach z religii polskokatolickiej.

3. W minionym tygodniu w środę pożegnaliśmy śp. Beniamina Wójcika (89 l ). Niech Pan da mu radość życia wiecznego

   w niebie.

4. W niedzielę za tydzień 13 września podczas Mszy Świętej o 12.00 będziemy poświęcać plecaki i przybory szkolne 

   pierwszoklasistom. Zapraszamy dzieci z opiekunami do wspólnej modlitwy.

   Za dwa tygodnie 20 września na Msze Świętą zapraszam rodziców z dziećmi klas 2 i 3. Po Mszy św. będzie spotkanie

   w sprawie I Komunii Świętej.

5. Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu przestrzega przed oszustami próbującymi wyłudzić pieniądze „na wnuczka”, „na

   policjanta” lub w inny sposób. Policja apeluje o zachowanie rozsądku i ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami 

   obcymi. W sytuacjach podejrzanych dzwońmy na numer alarmowy 112.

6. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane ofiary na potrzeby parafii na

   moje ręce oraz za wpłaty na konto parafialne. Bardzo proszę wszystkie rodziny naszej parafii o regularną pomoc. Jest nas

   w kościele coraz mniej a opłaty są coraz wyższe. Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

   Bożej.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E

 

N I E D Z I E L A - 22 Zwykła,   30 sierpnia 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Stefana Srokę – im., int. od małżonki z rodziną.

  9.30 Msza św. + Mariannę – ur., Ignacego Puz + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, Stefanię Stanisławską

12.00 Msza św. + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Sobota – 5 września

17.00 Msza św. + Lidię Mrówka – 6 r. śm., int. od wnuczki Marzeny z rodziną

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – 23 Zwykła,     6 września 2020 r.

 

  7.30 Msza św. + Stefana, Marię, Stanisława Obara, Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbek.

  9.30 Msza św. + Stefanię i Bolesława Kika.

12.00 Msza św. + Stefanię i Józefa Kolczyk.

_______________________________________________________________________________

 

1. Dziękujemy panu kościelnemu Marianowi Mystkowi za umycie i wypastowanie podłogi w kościele – Bóg zapłać.

2. We wtorek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Pomimo wielu obaw ze strony dyrektorów szkół, 

    nauczycieli i rodziców zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej. Miejmy nadzieję, że pandemia nie przerwie tej f 

    formy nauczania.

    Program rozpoczęcia nowego roku szkolnego i plany lekcji można znaleźć na stronach internetowych szkół

    i w e-dziennikach.

    Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i rodziców do kościoła na Msze Świętą. Pan Jezus nie zaraża

    a leczy wszystkie choroby i wyrzuca złe duchy. Wierzmy bardziej Bogu i u Niego szukajmy ocalenia.

    Przy parafii działa międzyszkolny punkt katechetyczny. Młodzież szkół średnich zapraszamy do zgłaszania chęci udziału 

    w zajęciach z religii polskokatolickiej.

3. W niedzielę za tydzień podczas Mszy Świętej o 12.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpi Grzegorz - uczeń 3 klasy 

    Szkoły Podstawowej w Olkuszu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane ofiary na potrzeby parafii na

    moje ręce oraz za wpłaty na konto parafialne. Bardzo proszę wszystkie rodziny naszej parafii o regularną pomoc. Jest nas 

    w kościele coraz mniej a opłaty są coraz wyższe. Z góry dziękuję za hojność i zrozumienie.

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

    Bożej. 

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.