top of page

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E         04 - 111.06.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - Najświętszej Trójcy, Uroczystość     04.06.2023 r.

 

  7.30 + Halinę Lipską – 3 r. śm.

 

  9.30 + Adama Cabaja – 11 r. śm., + Otylię, Franciszka Cabaj, Marię, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską .

 

12.00. 1/+ Stefana Kępkę – 23 r. śm., od małżonki z rodziną.

          2/+ Annę Wilk – miesiąc po śmierci.

========================================================================================

 

W tym tygodniu:

Wtorek – 6 czerwca, 15.00 Chrzest Matvii

 

Czwartek – 8 czerwca, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało

 

  7.30 + Irenę Kika – od syna Jerzego.

 

  9.30 + Bogdana Kwiecińskiego – od Ireny Perek z rodziną.  

            Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy

12.00 + Danutę – ur., Marię, Andrzeja Wójcickich, +Janinę, Eugeniusza Bigaj, Zygmunta Mączkę.

 

Sobota – 10 czerwca

16.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i świętych patronów dla Zofii Wadas z okazji 18 urodzin,

                                                                                                                                                                           zam. rodzice.

16.30 +Janinę Pietrzyk – od wnuczek Edyty i Agnieszki z rodzinami.

17.00 +Grażynę Cebo – od p. Sołtys Steni Pichlak.

=====================================================================================

N I E D Z I E L A - 10 Zwykła                            11.06.2023 r.

 

  7.30 + Ks. Bp. Wiktora Wysoczańskiego.

  9.30 + Józefę Olesińską – od wnuczki Oli z mężem Jakubem i dziećmi.

12.00 + Józefa Łaskawca, + Eugeniusza i zm. z r. Ślusarczyk.

 

==================================================================================

 

1. Za pomoc, prace w kościele i przy kościele dziękuję p. Jadwidze, Anecie, Krzysztofowi, Kamilowi,  ( 'Nicoli' ) Łaskawiec, Krystynie   

    Kopczyk, Włodzimierzowi Gomółce, Sebastianowi Domuratowi.  Bóg zapłać za złożone ofiary do ołtarza przy sprzątaniu kościoła.

 

    Ofiarę na potrzeby parafii złożyli również: Anna i Martyna Małeccy, Grażyna Gołąb.

 

    Za prace porządkowe w minionym tygodniu dziękuję p. Mirosławie i Józefowi Bargieł, Bożenie Bondyra, Paniom Bożenie, Teresie

    i Teresie Mystek dziękuję za pranie szat liturgicznych.

 

2. W czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. To dla naszej parafii Uroczystość

    Patronalna. Zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy. W tym dniu dzieci mają rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

    Zapraszam tegoroczne dzieci komunijne i rocznicowe w strojach komunijnych na Mszę Świętą i procesję eucharystyczną na g. 9.30.

    Prosimy również o pomoc w budowie i przygotowaniu 4 ołtarzy przy kościele.

 

3. Trwa przygotowanie kandydatów do bierzmowania. Do przyjęcia sakramentu mogą zacząć przygotowanie uczniowie Szkół 

    Podstawowych z klas 7 i 8 oraz młodzież Szkół Ponadpodstawowych. Kandydaci uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach 

    Świętych o g. 12.00. Bierzmowanie zaplanowałem na 16 września 2023 r. (sobota, g. 11.00) lub niedziela 17 września o g. 12.00.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.  

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     28.05.2023 r.  -  04.06.2023 r.

 

 

N I E D Z I E L A - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO            28.05.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od wnuczki Anny z małż. Bartoszem i dziećmi.

 

  9.30 + Krystynę, Kazimierza Filipek, Jadwigę Gomółkę, Franciszka Jędrzejewskiego, +Stefanię i Władysława Podyma.

 

12.00 + Edwarda Czarnotę – od małżonki z rodziną.

=====================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 29 maja, Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, święto

 

Środa – 31 maja, Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, święto

 

Czwartek – 1 czerwca, Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto

 

Piątek – 2 czerwca, Świętych Męczenników Marcelina i Piotra

18.00 + Janinę Pietrzyk – miesiąc po śmierci

 

Sobota – 3 czerwca

16.00 + Grażynę Cebo – od rodziny Jabłońskich

16.30 + Bogdana Nidzińskiego – r. śm., + Bronisławę, Antoniego Nidzińskich.

=====================================================================================

 

N I E D Z I E L A - Najświętszej Trójcy, Uroczystość                                   04.06.2023 r.

 

  7.30 + Halinę Lipską – 3 r. śm.

 

  9.30 + Adama Cabaja – 11 r. śm., + Otylię, Franciszka Cabaj, Marię, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską .

 

12.00. 1/+ Stefana Kępkę – 23 r. śm., od małżonki z rodziną.

          2/+ Annę Wilk – miesiąc po śmierci.

=====================================================================================

 

 

1. W czwartek 8 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. To dla naszej parafii

    Uroczystość Patronalna. Już dzisiaj zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy. W tym dniu dzieci mają rocznicę Pierwszej

    Komunii Świętej.  Zapraszam tegoroczne dzieci komunijne i rocznicowe w strojach komunijnych na Mszę Świętą i procesję

    eucharystyczną na g. 9.30.

    Prosimy również o pomoc w budowie i przygotowaniu 4 ołtarzy przy kościele.

 

2. Trwa przygotowanie kandydatów do bierzmowania. Do przyjęcia sakramentu mogą zacząć przygotowanie uczniowie Szkół

    Podstawowych z klas 7 i 8 oraz młodzież Szkół Ponadpodstawowych. Kandydaci uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach

    Świętych o g. 12.00.

    Bierzmowanie zaplanowałem na 16 września 2023 r. (sobota, g. 11.00) lub niedziela 17 września o g. 12.00.

 

3. Ofiarę na potrzeby parafii złożyła p. Wacława Pieróg,   Bóg zapłać.

 

4. Wczoraj pożegnaliśmy śp. Janusza Łaskawca (87 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrze przeżytej niedzieli, darów Ducha Świętego.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E          21 - 28.05.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - Wniebowstąpienie Pańskie, Uroczystość 21.05.2023 r.

 

  7.30 + Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód, + Halinę Spyrka.

 

  9.30 + Zofię – im., Leona Olesińskich.

 

12.00 + Zofię Topolską – im., od małżonka, córek i syna z rodzinami.

===========================================================================================

 

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 22 maja, św. Rity z Cascii

 

Środa – 24 maja, Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

 

Piątek – 26 maja, Dzień Matki, św. Filipa Neri

17.30 + Helenę Mitkę – w Dniu Matki, +Piotra Mitkę, Annę Imielską, Marka i Pawła Turskich.

18.00 + Bogusławę Perek w Dniu Matki, int. od córki Ani z rodziną.

 

Sobota – 27 maja

16.00 + Grażynę Cebo – od Darka z rodziną.

16.30 + Bogdana Kwiecińskiego – od Tomasza i Pawła Cholewki.

=============================================================================================

 

N I E D Z I E L A - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO                            28.05.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od wnuczki Anny z małż. Bartoszem i dziećmi.

 

  9.30 + Krystynę, Kazimierza Filipek, Jadwigę Gomółkę, Franciszka Jędrzejewskiego, +Stefanię i Władysława Podyma.

 

12.00 + Edwarda Czarnotę – od małżonki z rodziną.

 

======================================================================================

 

​​

1. Dziękuję dzieciom komunijnym oraz rodzicom za udział we Mszach św. w Białym Tygodniu. Niech udział w niedzielnej i świątecznej 

    Eucharystii będzie stałą praktyką w waszym życiu.    

    Za ofiarę złożoną na potrzeby parafii dziękuję p. Jolancie i Krzysztofowi Wadas. Bóg zapłać.

 

2. Za tydzień na Mszę św. o 12.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania. Do przyjęcia sakramentu mogą zacząć przygotowanie

    uczniowie Szkół Podstawowych z klas 7 i 8 oraz młodzież Szkół Ponadpodstawowych.

 

3. Ósmoklasistom życzę darów Ducha Świętego, zapewniam o modlitwie.

 

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrze przeżytej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    14 - 21.05.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocy    14.05.2023 r.

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę, zm. z r. Sikorów. +Mariannę, Mariana, Kazimierza, zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików.

                                                                         +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek.

  9.30 + Stanisławę, Tadeusza Zięba, Alfreda i Kazimierę Zięba, zm. z r. Wójcik i Szyguła. +Alfredę i Pawła Lekston.

12.00 Dziękczynna w intencji dzieci przystępujących do I Komunii, rodziców i gości.

         +Stanisławę, Juliana Porębskich.

 

========================================================================================

 

W tym tygodniu: BIAŁY TYDZIEŃ

 

Poniedziałek – 15 maja, Zofii

18.00 + Bogdana Kwiecińskiego – od swata Janusza

Wtorek – 16 maja, św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski

18.00 + Janinę Pietrzyk – od wnuków i prawnuków ze Sławkowa

Środa – 17 maja

18.00 + Annę Wilk – od syna Leszka z rodziną

Czwartek – 18 maja

18.00 + Bogdana Kwiecińskiego – od rodziny Luks

Piątek – 19 maja

18.00 + śp. Rodziców: Barbarę i Eugeniusza.

Sobota – 20 maja, św. Bernardyna ze Sieny

17.30 + Annę Wilk – od wnuczki Magdaleny Dziedziny z mężem i dziećmi.

18.00 + Mariana, Mirosława Wójcików, +Andrzeja, Mariannę, Wiktorię Wójcickich.

========================================================================================

 

N I E D Z I E L A - Wniebowstąpienie Pańskie,  Uroczystość     21.05.2023 r.

 

  7.30 + Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód, + Halinę Spyrka.

 

  9.30 + Zofię – im., Leona Olesińskich.

 

12.00 + Zofię Topolską – im., od małżonka, córek i syna z rodzinami.

 

=======================================================================================

 

 

1. We wtorek, 9 maja pożegnaliśmy śp. ks. bp Wiktora Wysoczańskiego - Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego (1995 – 2023).

    Pogrzeb odbył się w Warszawie, w katedrze Kościoła Polskokatolickiego przy ul. Szwoleżerów, ciało zmarłego spoczęło

    na Cmentarzu Powązkowskim. Niech odpoczywa w pokoju.

 

    Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Wiktor, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Polskokatolicki,     

    wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

2. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli rodzicom dzieci komunijnych, dziękujemy za wykoszenie trawy, za prace

    porządkowe przy kościele.

    Za ofiary złożone na potrzeby parafii dziękuję p. Janinie Gołąb, Adriannie i Tomaszowi Wasińskim, Agnieszce i Grzegorzowi Nurskim

    oraz pozostałym ofiarodawcom. Bóg zapłać.

 

3. Dzieci komunijne, rodziców, babcie i dziadków, rodzeństwo zapraszam do udziału w Eucharystii w Białym Tygodniu. Msze Święte

    będą odprawiane codziennie o g. 18.00.

 

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     7 -14.05.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocy 7.05.2023 r.

 

  7.30 + Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

 

  9.30 1/ + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława, Włodzimierza Sroków. +Stanisławę, Jana Kurowskich.

         2/ + Stanisławę Zięba – im., od syna Zbigniewa z rodziną, +Stanisławę Skupień.

 

12.00 + Stanisławę – im., Tadeusza Probierz, + Sławomira Gadomskiego, + Mieczysława Ślusarczyka.

 

=================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Piątek – 12 maja, św. Pankracego, męczennika

18.00 + Janinę Pietrzyk – od córki Basi.

 

Sobota – 13 maja, Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

16.00 + Stanisławę, Edwarda, Wiesława, Stanisława Kopa.

16.30 + Grażynę Cebo – in. od chrześnicy Elżbiety z rodziną.

Od g. 16.40 Pierwsza spowiedź dzieci komunijnych.

==================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocy 14.05.2023 r.

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę, zm. z r. Sikorów. +Mariannę, Mariana, Kazimierza, zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików. +Zbigniewa

            Stojewskiego, Teresę Młynek.

  9.30 + Stanisławę, Tadeusza Zięba, Alfreda i Kazimierę Zięba, zm. z r. Wójcik i Szyguła. +Alfredę i Pawła Lekston.

 

12.00   Dziękczynna w intencji dzieci przystępujących do I Komunii, rodziców i gości.

          +Stanisławę, Juliana Porębskich.

==================================================================================

 

1. W dniu czwartek, 27 kwietnia 2023 r. w wieku 84 lat odszedł do Pana ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański -  

    Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego (1995 – 2023). 

    Pogrzeb odbędzie się 9 maja (wtorek) w Warszawie, o g. 12.00 w katedrze Kościoła przy ul. Szwoleżerów, o 14.00 na Cmentarzu   

    Powązkowskim. Niech odpoczywa w pokoju.

 

    Wszechmogący   Boże,   spraw,  aby Twój sługa,  nasz   biskup   Wiktor,    któremu powierzyłeś troskę

    o Kościół  Polskokatolicki, wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy.

    Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

2. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli p. Halinie Ślusarczyk, Ewelinie, Filipowi Julii   Walczyńskim.

    Za wpłatę ofiary na potrzeby parafii dziękuję p. Mariuszowi Kita. Bóg zapłać.

    Do kolejnej niedzieli kościół przygotują rodzice dzieci komunijnych.

 

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w rodzinie parafialnej śp. Janinę Pietrzyk (88 l.) oraz Annę Wilk 102 l.)

    Niech odpoczywają w pokoju.

 

4. Dzisiaj na Msze św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Po Mszy św. będzie spotkanie

    i próba.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     30.04. - 07.05.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocy,       30.04.2023 r.

 

  7.30 + Zygmunta, Stefanię, Konstantego, Zofię Czerniak. +Mariana, Genowefę Kocjan.

 

  9.30 + Mariana Perka – 6 r. śm., Anielę, Jana Perek. +Martę i Stanisława Wcisło, zm. z rodziny.

 

12.00+ Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

           Chrzest Szymona

======================================================================================

 

W tym tygodniu:

Poniedziałek – 1 maja, Święto Pracy, św. Józefa, rzemieślnika

9.30 + Józefę Olesińską – int. od córki Aliny z małżonkiem Grzegorzem.

Wtorek – 2 maja, Dzień Flagi RP

 

Środa – 3 maja, Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

  7.30 + Bogdana Kwiecińskiego - od rodziny Nidzińskich

  9.30 + Kazimierę i Janusza Ziębów – r. śm.

12.00 + Romana Gołębia, Bronisławę i Józefa Gołąb. +Marię i Jana Wilk

 

Czwartek – 4 maja, św. Floriana, męczennika, wspomnienie.

Piątek – 5 maja, św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera

17.00 + Mieczysława Wilka – 37 r. śm., Lidię Wilk. +Teofilę, Stanisława Kaczmarzyk – od syna Józefa z rodz.

 

Sobota – 6 maja, Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, święto

17.30 + Stanisława Żurka – im.

18.00 + Stanisława Bargieła – im., Stanisława – im. i Martę Wcisło. +Mariana, Bogusławę Perek.

===================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocy                             7.05.2023 r.

 

  7.30 + Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

 

  9.30 1/ + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława, Włodzimierza Sroków. +Stanisławę, Jana Kurowskich.

         2/ + Stanisławę Zięba – im., od syna Zbigniewa z rodziną, +Stanisławę Skupień.

 

12.00 + Stanisławę – im., Tadeusza Probierz, + Sławomira Gadomskiego, + Mieczysława Ślusarczyka.

 

===================================================================================

 

 

1. W czwartek, 27 kwietnia 2023 r., w wieku 84 lat odszedł do Pana ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik  

    Kościoła    Polskokatolickiego (1995 – 2023).

    Pogrzeb Księdza Biskupa odbędzie się 9 maja (wtorek) w Warszawie, o g. 12.00 w katedrze Kościoła przy ul. Szwoleżerów, o 14.00  

    na Cmentarzu Powązkowskim.

    Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Wiktor, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Polskokatolicki,

    wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

2. We wtorek 25 kwietnia pożegnaliśmy w rodzinie parafialnej śp. Irenę Kikę (86 l.)  Niech odpoczywa w pokoju.

 

3. W sobotę 6 maja na Polanie Nullo w Krzykawce oraz przy Dworku odbędą się uroczyste obchody 160 rocznicy Bitwy pod Krzykawką,

    na które zaprasza nas p. Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

 

4. W niedzielę za tydzień na Msze św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Po Mszy św.

    będzie spotkanie i próba.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli i wolnych dni majowych.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E     23 - 30.04.2023 r.

 

N I E D Z I E L A  -  3 Wielkanocy         23.04.2023 r.

 

  7.30 + Katarzynę i Stanisława Kulanty.

 

  9.30 + Krystyę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków. +Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś. +Jana Czułę

 

12.00 1/+ Lidię Tomsię – 1 r. śm., Stefana, Jana, Franciszkę Tomsiów. + Mariannę i Stanisława Kolczyk.

         2/+ Liliannę Gołąb – 2 r. śm., Andrzeja i Norberta Gołąb – int. od syna Irka z rodziną.

 

======================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 24 kwietnia, św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, urocz.

Wtorek – 25 kwietnia, św. Marka, ewangelisty, święto.

 

Sobota – 29 kwietnia, św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

17.00 + Elżbietę Czerniak – 1/ miesiąc po pogrzebie.

                                         2/ od sąsiadów z bloku nr 20 przy ul. Legionów Polskich w Olkuszu,

                                         3/ od koleżanek i kolegów córki Edyty z pracy, z PGK w Olkuszu.

======================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocy           30.04.2023 r.

 

  7.30 + Zygmunta, Stefanię, Konstantego, Zofię Czerniak. +Mariana, Genowefę Kocjan.

 

  9.30 + Mariana Perka – 6 r. śm., Anielę, Jana Perek. +Martę i Stanisława Wcisło, zm. z rodziny.

 

12.00+ Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

 

           Chrzest Szymona

 

======================================================================================

​​​​

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy p. Marcie, Przemysławowi, Zosi i Mateuszowi Mystek.

    Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

    Do sprzątania kościoła w sobotę 29 kwietnia zapraszam p. Martę Łaskawiec z ul. Kopalnianej.

2. Dzisiaj na 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Po Mszy św. będzie spotkanie i próba.

3. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia p. Monice i Januszowi Kosno, Zbigniewowi Ziębie, Janinie i Edwardowi Łaskawcom.  

    Szczególnie dziękujemy p. Alicji i Jarosławowi za wykonane prace w kościele, za witraże w oknach, zakup i wymianę doniczek dla

    ozdobnych krzewów, pranie i prasowanie obrusów i za inne prace.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     16 - 23.04.2023 r.

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego       16.04.2023 r.

 

  7.30 + Janusza Kulantego – od chrzestnej.

 

  9.30 1/ +Lucynę, Mieczysława, zm. z r. Sikorów i Sroków, +Krystynę i Eugeniusza Strzałków.

         2/ Dziękczynna z okazji 4 urodzin Jasia, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dziecka, rodziców, babci i dziadków.

 

12.00 + Mieczysława Łaskawca – ur.

=======================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Piątek – 21 kwietnia, św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła

17.30 +Stanisława Kikę – miesiąc po pogrzebie/śmierci

 

Sobota – 22 kwietnia

16.00 + Grażynę Cebo – od Jadwigi z rodziną.

16.30 + Bogdana Kwiecińskiego – od Urszuli i Tadeusza Fajfer z rodziną.

==================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkanocy                        23.04.2023 r.

 

  7.30 + Katarzynę i Stanisława Kulanty.

 

  9.30 + Krystyę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków. +Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś. +Jana Czułę

 

12.00 1/+ Lidię Tomsię – 1 r. śm., Stefana, Jana, Franciszkę Tomsiów. + Mariannę i Stanisława Kolczyk.

 

         2/+ Liliannę Gołąb – 2 r. śm., Andrzeja i Norberta Gołąb – int. od syna Irka z rodziną.

==========================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy p. Monice i Dominice Probierz. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

    Do sprzątania kościoła w sobotę 22 kwietnia zapraszam r. p. Mystek z ul. Browarnej.

 

2. Dzisiaj na 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Po Mszy św. będzie spotkanie i próba.

 

3. Dziękuję wszystkim, którzy podpisali listy zgłaszające mnie na kandydata na biskupa na Synod Kościoła. Na 10 stronach papieru 

    formatu A4 złożono łącznie 201 podpisów.

 

4. Bóg zapłać za dar wspólnego świętowania, wspólnej modlitwy w Wielkim Tygodniu oraz w Święta Zmartwychwstania Pańskiego.   

    Dziękuję za wszelką pomoc przy organizacji liturgii, procesji rezurekcyjnej, dziękujemy Druhom Strażakom, Pocztom Sztandarowym.

    Niech Chrystus Zmartwychwstały udzieli wszystkim błogosławieństwa, zdrowia, pokoju, odwagi i radości w wyznawaniu wiary.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim   dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

 

    „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka    

     ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” (św. Jan Paweł 2).

 

     Jezu, ufam Tobie ! „Dziękujmy Panu, bo jest miłosierny”. Niech wszyscy dostąpią darowania wszystkich grzechów nawet

     tych najcięższych.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    9 - 16.04.2023 r.

 

Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 9 kwietnia

 

   6.00 REZUREKCJA - Msza św. za parafian, +Marka, Pawła, Stefana, Barbarę Turskich, Piotra, Helenę, Teresę Mitków,

                                                                    Józefa i Zofię Kopczyk, Annę Imielską.

 

   9.30 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysławę i Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

12.00 + Zofię Topolską – int. od małżonka, córek i syna z rodzinami.

            Chrzest Adriana Adama

 

Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia

 

7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

9.30 1/+ Sabinę Mizera – Jałowiec – ur., +Stanisława Jałowca.

       2/ +Adama Muchę, Ryszarda Kopczyka.

 

12.00 + Apolonię i Mariana Żmuda, +Celinę i Stefana Leś.

===========================================================================================

W tym tygodniu: OKTAWA WIELKANOCY

 

Piątek – 14 kwietnia Święto Chrztu Polski

Sobota – 15 kwietnia

16.00 +Józefę Olesińską – int. od Władzi Gołąź, r. Pakosz, r. Byczki.

16.30 + Grażynę Cebo – od bratowej Stasi

===========================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocy,   czyli Miłosierdzia Bożego             16.04.2023 r.

   7.30 + Janusza Kulantego – od chrzestnej.

 

   9.30 1/ +Lucynę, Mieczysława, zm. z r. Sikorów i Sroków, +Krystynę i Eugeniusza Strzałków.

          2/ Dziękczynna z okazji 4 urodzin Jasia, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dziecka, rodziców, babci i dziadków.

 

12.00 + Mieczysława Łaskawca – ur.

===========================================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do Świąt dziękujemy p. Annie Turskie, Marii Łaskawiec, Krystynie Lorek. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do 

    ołtarza. Do sprzątania kościoła w sobotę 15 kwietnia zapraszam r. p. Probierz z ul. Wyzwolenia.

    Za ofiary złożone na potrzeby parafii oraz dary w innej postaci dziękuję r. Alfredzie Gadomskiej, Bogu znanej osobie z ul. Browarnej, 

    Barbarze i Władysławowi Filipkom, Zofii Dołhań, Markowi i Irenie Izdebskim, Marzenie i Waldemarowi Jankowskim, Mariuszowi Kita  

    oraz pozostałym ofiarodawcom. Bóg zapłać.

 

2. Dziękujemy Alicji i Jarosławowi Hejzner za pomysł i wykonanie witraży w oknach kościelnych. Zostały wykonane również prace

    planowane w czasie po świątecznym. Zdemontowaliśmy piece. W najbliższym czasie będzie przerobiona instalacja elektryczna na

    ścianach bocznych i zostaną odnowione same ściany. Za pomoc przy demontażu i wywozie pieców dziękujemy p. Marianowi

    Mystkowi i Aleksandrowi Moniowi.

 

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę 16 kwietnia o 12.00.

 

4. Minęło 5 lat od ostatniego Synodu naszego Kościoła. Zgromadzenie to winno według prawa kościelnego odbywać się co 5 lat. Rada

    Kościoła wyznaczyła datę Synodu na 13 czerwca 2023 r. Jednym z punktów obrad będzie wybór biskupów. Kandydatów należy

    zgłosić do 17 kwietnia. Bardzo proszę o poparcie mojej kandydatury. Listy do podpisania są wyłożone przy wyjściu z kościoła.

 

5. Bóg zapłać wszystkim, którzy już złożyli lub złożą ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.

 

6. Z Okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim życzę zdrowia, pokoju, odwagi i radości w wyznawaniu wiary w Tego, który

    za nas umarł i zmartwychwstał. Alleluja !!!

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E    2 - 10.04.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - PALMOWA,   Męki Pańskiej      2.04.2023 r.

 

  7.30 + Barbarę i Jana Kula.

 

  9.30 + Lidię i Czesława Mrówka, int. od dzieci z rodzinami.

 

12.00 + Józefę Olesińską – int., od córki Elżbiety z małżonkiem Robertem.

========================================================================

 

WIELKI TYDZIEŃ

 

Wielki Czwartek – 6 kwietnia

18.00 1/ Dziękczynna za dar kapłaństwa i Eucharystii. 2/ + Grażynę Cebo – miesiąc po pogrzebie.

 

Wielki Piątek – 7 kwietnia

18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota – 8 kwietnia                                                       Święcenie Pokarmów → → →

19.00 Liturgia Wielkiej Soboty, Msza św. + Bogdana Kwiecińskiego – miesiąc po śmierci/pogrzebie

==========================================================================

 

Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 9 kwietnia

 

  6.00 REZUREKCJA - 1/ Msza św. za parafian, 2/+Marka, Pawła, Stefana, Barbarę Turskich, Piotra, Helenę, Teresę Mitków, Józefa i

                                                                           Zofię Kopczyk, Annę Imielską.

  9.30 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysławę i Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Zofię Topolską – int. od małżonka, córek i syna z rodzinami.

Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 1/+ Sabinę Mizera – Jałowiec – ur., +Stanisława Jałowca.

         2/ +Adama Muchę, Ryszarda Kopczyka.

 

12.00 + Apolonię i Mariana Żmuda, +Celinę i Stefana Leś.

 

===================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Katarzynie i Tadeuszowi Cabaj. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

   Do sprzątania kościoła w tym tygodniu (poniedziałek) zapraszam r. p. Turskich, Lorek, Łaskawiec z ul. Kopalnianej.

   Za ofiary złożone na potrzeby parafii oraz dary w innej postaci dziękuję r. p. Kucharek Janinie, Stefanowi i Arkadiuszowi. Bóg zapłać.

2. Bóg zapłać Alicji i Jarosławowi Hejzner za pomysł i wykonanie witraży w czterech oknach kościelnych. Sądzę, że wszystkim się 

   podobają ? Jeśli tak, to Ala i Jarek są gotowi przyozdobić nam pozostałe okna.

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę 16 kwietnia o 12.00.

4. Dziękuję wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach w niedzielę 19 i 26 marca. Dziękuję za aktywny udział

    w śpiewie, czytaniu Słowa Bożego. Ponadto dziękujemy Zosi, Nikoli, Erice, Wiktorowi i Emilce za udział i prowadzenie Drogi

    Krzyżowej w 2 kolejne piątki.

    Dzieci i młodzież zapraszam do spowiedzi w konfesjonale przed każdą Mszą św.

    Dorośli mogą dzisiaj i w święta przystąpić do spowiedzi „ogólnej”. Proszę przyjść przygotowanym, z pogłębionym rachunkiem

    sumienia dokonanym przed liturgią.

5. We wtorek 28 marca pożegnaliśmy śp. Elżbietę Czerniak (73 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

6. Minęło 5 lat od ostatniego Synodu naszego Kościoła. Zgromadzenie to winno według prawa kościelnego odbywać się co 5 lat. Rada 

    Kościoła wyznaczyła datę Synodu na 13 czerwca 2023 r.  Jednym z punktów obrad będzie wybór biskupów. Kandydatów należy   

    zgłosić do 17 kwietnia. Bardzo proszę o poparcie mojej kandydatury. Listy do podpisania są wyłożone przy wyjściu z kościoła.

7. Bóg zapłać wszystkim, którzy już złożyli lub złożą ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.

8. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów. Wszystkim

    dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

 

------------------------- ---------------------------------------

 

ŚWIĘCENIE POKARMÓW

 

W kościele w Bolesławiu o g. 9.oo i 13.oo.

Poza kościołem: Hutki – g. 9.45.

Ponikowska – g. 10.00.

Podlipie od 10.30: 1/ początek przy krzyżu na posesji p. Zofii Januszek,

                           2/ u p. Taborek,

                           3/ przy krzyżu u p. Poczęsnych

Bukowno,  ul. Sławkowska      g. 11.45

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   26.03. - 02.04.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu / przejście na czas letni /    26.03.2023 r.

 

  7.30 + Zofię, Jakuba Molęda, +Franciszkę i Stanisława Pęgiel, +Marię, Mariannę, Adama Cebo.

  9.30 + Stanisławę i Władysława Czyż, Danutę i Andrzeja Skrzypiciel.

12.00 REKOLEKCJE /kl. 1 – 4 /

         1/+ Edwarda, Anielę, Wacława Sikora, +Kazimierza i Mieczysławę Zygmunt.

         2/ W intencji dzieci i rodziców o potrzebne dary Ducha Świętego.

=================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Piątek – 31 marca

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 + Bogdana Kwiecińskiego – int. od Dyrekcji, koleżanek i kolegów córki i wnuczki zmarłego ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.

 

====================================================================================

N I E D Z I E L A - PALMOWA, Męki Pańskiej                       2.04.2023 r.

 

  7.30 + Barbarę i Jana Kula.

 

  9.30 + Lidię i Czesława Mrówka, int. od dzieci z rodzinami.

12.00 + Józefę Olesińską – int., od córki Elżbiety z małżonkiem Robertem.

 

====================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Zbigniewowi Pacuń. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

   Dziękuję p. Elżbiecie Wiktor, Stanisławie Porębskiej i p. Lucjanowi Wilkowi za prace porządkowe przy kościele.

   Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę zapraszam r. p. Cabaj z ul. Wyzwolenia.

   Za ofiary złożone na potrzeby parafii oraz dary w innej postaci dziękuję r. p. Bargieł Mirosławie i Józefowi. Bóg zapłać.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie dzisiaj po Mszy św. o 12.00.

 

3. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 serdecznie zapraszam na Rekolekcje dzieci z klas 1 – 3 szkół podstawowych oraz pozostałe,

    które nie  mogły uczestniczyć w rekolekcjach tydzień temu.  Spowiedź dla dzieci i młodzieży w konfesjonale przed Mszą św.

    Dziękujemy Mai Kaczmarczyk oraz uczennicom klasy 8 i 7 za śpiew, czytanie Słowa Bożego podczas Eucharystii. Dzisiaj Maja

    z koleżankami również będzie nam pomagać podczas Mszy św. o 12.00.

    Uczniowie klas 7 i 8 prowadzili Drogę Krzyżową w miniony piątek. Bardzo dziękujemy Zosi, Nikoli, Erice, Wiktorowi za rozważania

    przy stacjach i zapraszamy ponownie w kolejny piątek.

 

REKOLEKCJE:

Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież, „Idź, obmyj się ...” J 9,7

Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze „Wyjdź z grobu !” J 11,43

Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.Mt 27,54

 

4. W czwartek 23 marca pożegnaliśmy śp. Stanisława Kikę (91 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

5. Za tydzień w niedzielę poświęcenie palm będzie w czasie każdej Mszy św. Procesja z palmami o 9.30.

 

6. Bóg zapłać wszystkim, którzy składają ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.

 

7. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     19 - 26.03.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu 19.03.2023 r.

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 1/+ Henryka Jędrzejewskiego, Kazimierę i Władysława Podyma.

         2/+ Sabinę i Mariana Walczak.

         3/ W Bogu znanej intencji.

 

12.00 REKOLEKCJE / kl. 5 – 8 / Spowiedź w konfesjonale od 11.30

         1/+ Józefa Łaskawca – im., od małżonki z rodziną.

         2/ W intencji dzieci i młodzieży o dary Ducha Świętego.

====================================================================================

W tym tygodniu:

Poniedziałek – 20 marca, św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

 

Piątek – 24 marca, Narodowy Dzień Życia

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 + Grażynę Cebo – int. od sąsiadów z ul. Chmielnej i Browarnej.

17.00 + Dorotę i Krzysztofa Probierz.

 

Sobota – 25 marca, Zwiastowanie Pańskie, Dzień Świętości Życia

16.00 + Jadwigę Weryńską – 18 r. śm., int. od małżonka, syna i córki z rodzinami.

16.30 + Józefę Olesińską – im., – od Adeli i Stanisława Kłapcińskich z córką Ewą.

===================================================================================

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu / przejście na czas letni / 26.03.2023 r.

 

  7.30 + Zofię, Jakuba Molęda, +Franciszkę i Stanisława Pęgiel, +Marię, Mariannę, Adama Cebo.

 

  9.30 + Stanisławę i Władysława Czyż, Danutę i Andrzeja Skrzypiciel.

 

12.00 REKOLEKCJE /kl. 1 – 4 /

        1/+ Edwarda, Anielę, Wacława Sikora, +Kazimierza i Mieczysławę Zygmunt.

        2/ W intencji dzieci i rodziców o potrzebne dary Ducha Świętego.

===================================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję rodz. p. Dąbków z Lasek. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

    Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę zapraszam r. p. Pacuń i Kurzawa z Kolonii.

    Ofiarę na potrzeby parafii w minionym tygodniu złożyła p. Ilona Noceń. Bóg zapłać.

 

   Dziękuję p. Elżbiecie Wiktor, Stanisławie Porębskiej i p. Lucjanowi Wilkowi za grabienie liści.  Jest ich jeszcze dużo przy kościele,

   zapraszamy chętnych do pomocy.

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę za tydzień 26 marca,      

    serdecznie zapraszam.

 

3. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 serdecznie zapraszam na Rekolekcje dzieci i młodzież od klas 5 do 8 szkół podstawowych

    oraz szkół   ponadpodstawowych.  Za dwa tygodnie dzieci młodsze oraz od 1 do 4 klas szkół podstawowych.

    Spowiedź dla dzieci i młodzieży w konfesjonale przed Mszą św.

 

Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież,            „Idź, obmyj się ...” J 9,7

Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze.  „Wyjdź z grobu !” J 11,43

Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich.      „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.Mt 27,54

 

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy składają ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    12 - 26.03.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkiego Postu     12.03.2023 r.

 

  7.30 + Stanisława, Stanisławę Liszka. + Weronikę, Zygmunta Żurek.

  9.30 + Marię Gomółka – 12 r. śm., od męża z rodziną, Michalinę, Kazimierę, Emila Gomółka.

12.00 1/ + Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

         2/ + Stanisławę Ziębę – ur. (91), od syna Zbigniewa z rodziną.

================================================================================

W tym tygodniu:

Piątek – 17 marca

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 + Bogusławę Perek, Beniamina Wójcika – ur., Marię Stanek, Helenę Dudek.

​17.00 + Bogdana Kwiecińskiego – tydzień po pogrzebie, od kuzynów Adama i Jana Fajfer.

Sobota – 18 marca

16.00 + Wiesława Żurka – 5 r. śm.

​16.30 1/+ Wiesławę, Mariana, Mirosława Wójcików – od najbliższej rodziny.

         2/+ Mariana, Stanisławę Szlęzak – od rodziny Śliwków.

=================================================================================

​​

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu       19.03.2023 r.

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

​​

  9.30 1/+ Henryka Jędrzejewskiego, Kazimierę i Władysława Podyma.

          2/+ Sabinę i Mariana Walczak.

          3/ W Bogu znanej intencji.

12.00 1/+ Józefa Łaskawca – im., od małżonki z rodziną.

         2/ W intencji dzieci i młodzieży o dary Ducha Świętego.

=================================================================================

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję Edycie Kika oraz Anecie Nawara. Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę

    zapraszam rodz. p. Dąbków z Lasek.

    Ofiary na potrzeby parafii w minionym tygodniu złożyli p. Sowula Magdalena i Rafał, Tarnówka Maria i Stanisław,

    Kika Edyta i Sławomir. Bóg zapłać.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę za dwa tygodnie 26 marca, 

    serdecznie zapraszam.

 

3. Za tydzień w niedzielę na Mszę św. o 12.00 serdecznie zapraszam na Rekolekcje dzieci i młodzież od klas 5 do 8 szkół

    podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

    Za dwa tygodnie dzieci młodsze oraz od 1 do 4 klas szkół podstawowych.

 

Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież, „Idź, obmyj się ...” J 9,7

Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze „Wyjdź z grobu !” J 11,43

Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.Mt 27,54

 

4. Bardzo proszę o składanie ofiar na kwiaty do Grobu Bożego, tam, gdzie będzie to możliwe proszę o pomoc w dostarczeniu Gazetki

    do domów parafian.

5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii śp. Grażynę Cebo (68 l.) oraz śp. Bogdana Kwiecińskiego (72 l.). Niech odpoczywają

    w pokoju.

 

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     5 - 12.03.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu 5.03.2023 r.

 

  7.30 + Halinę Spyrkę – 6 r. śm., +Władysławę Mrzygłód – 6 r. śm.

 

  9.30 + Kazimierza Pietrzyka – im., Bronisławę Pietrzyk, - od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

12.00 1/+ Tomasza Jarońskiego – im., urodz.

         2/ Z prośbą o łaskę uzdrowienia i powrotu do domu dla Bogdana.

===================================================================================

W tym tygodniu:

Środa – 8 marca, Dzień Kobiet

Piątek – 10 marca

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 + Stanisławę, Aleksandra Łaskawców, + Stanisławę, Stefana Fulbiszewskich – od syna Jurka z r.

Sobota – 11 marca

16.00 + Lucjana , Alinę Kasprzyk – r. śm.

16.30 + Kazimierę i Józefa Urbanek.

==================================================================================

N I E D Z I E L A - 3 Wielkiego Postu 12.03.2023 r.

  7.30 + Stanisława, Stanisławę Liszka. + Weronikę, Zygmunta Żurek.

 

  9.30 + Marię – 12 r. śm., od męża z rodziną, Michalinę, Kazimierę, Emila Gomółka.

 

12.00 1/ + Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

         2/ + Stanisławę Zięba – ur. (91), od syna Zbigniewa z rodziną.

=================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję Helenie, Konstantemu Sośnierz, Krystynie i Kindze Makuch.

    Bóg zapłać za ofiarę złożoną do ołtarza, do której dołączyła p. Krystyna Pietras.

    Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę zapraszam rodz. p. Kika i Nawara z Kolonii.

2. Dzisiaj po Mszy św. o 12.00 będzie spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej,

    serdecznie zapraszam.

3. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych proponuję w formie niedzielnych spotkań na Eucharystii według planu

    zamieszczonego w Gazetce Wielkanocnej.   "Niedzielna Eucharystia - źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia".

Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież, „Idź, obmyj się ...” J 9,7

Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze „Wyjdź z grobu !” J 11,43

Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.Mt 27,54

4. Bardzo proszę o składanie ofiar na kwiaty do Grobu Bożego, tam, gdzie będzie to możliwe proszę o pomoc w dostarczeniu Gazetki

    do domów parafian.

5. Wszystkim Niewiastom z okazji ich święta życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, dużo miłości i wdzięczności od

    najbliższych. W Najświętszym Sercu Jezusa znajdźcie pełnię miłości i zaspokojenie wszelkich pragnień.

 

    Solenizantom, Jubilatom również życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     26.02. - 5.03.2023 r.

N I E D Z I E L A - 1 Wielkiego Postu         26.02.2023 r.

  7.30 + Mariana Kalecińskiego – od siostry Teresy z rodziną.

 

  9.30 + Stanisławę Ziębę – miesiąc po śmierci.

 

12.00 + Jerzego Stępnia – miesiąc po pogrzebie.

=================================================================================

W tym tygodniu:

Piątek – 3 marca

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Helenę Mitkę – im., Piotra Mitkę, Annę Imielską – 11 r. śm., + Marka i Pawła Turskich.

17.30 + Józefę Olesińską – miesiąc po śmierci

Sobota – 4 marca, św. Kazimierza, królewicza

16.30 + Leona Starczynowskiego – 42 r. śm.

17.00 + Władysława, Jana, Anastazję Krawczyk, +Andrzeja i Marię Wójcickich.

=================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu                            5.03.2023 r.

  7.30 + Halinę Spyrkę – 6 r. śm., +Władysławę Mrzygłód – 6 r. śm.

 

  9.30 + Kazimierza Pietrzyka – im., Bronisławę Pietrzyk, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

12.00 + Tomasza Jarońskiego – im., urodz.

=================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję Anecie, Grażynie i Krzysztofowi Kosno. Bóg zapłać za ofiarę złożoną do ołtarza.

    Do sprzątania kościoła w sobotę 4marca zapraszam rodz. p. Sośnierz i Makuch z Kolonii.

2. W tym tygodniu w piątek pierwsza w naszej parafii Droga Krzyżowa, serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

3. Za tydzień w niedzielę na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej, po Mszy będzie

    spotkanie.

4. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych proponuję w formie niedzielnych spotkań na Eucharystii według planu

   zamieszczonego w Gazetce Wielkanocnej.

   Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież,               "Idź, obmyj się ..." J 9,7

   Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze,     "... wyjdź z grobu".  J 11,43

   Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich          "Prawdziwie, Ten był Synem Bożym"  Mt 27,54

5. Bardzo proszę o składanie ofiar na kwiaty do Grobu Bożego, tam, gdzie będzie to możliwe proszę o pomoc w dostarczeniu Gazetki

    do domów parafian.

 

6. Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      19 - 26.02.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 7 Zwykła, 19.02.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od sąsiadów Agnieszki i Dariusza Liber z dziećmi.

 

  9.30 + Marię Krawczyk – 6 r. śm., od małżonka i córki.

 

12.00 1/+ Mariana Kalecińskiego – od brata Jurka z rodziną, miesiąc po śmierci,

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mariusza Liszki z okazji 40 urodzin,

                                                                                                                                zamawia małżonka z dziećmi.

================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Środa – 22 lutego POPIELEC

17.00 +Kazimierę i Kazimierza Cecułów.

 

Sobota – 25 lutego

 

16.00 + Zofię Topolską – od siostry Barbary Markot z rodziną.

 

16.30 + Józefę Olesińską – od sąsiadek: p. Gajdziszewskiej, Brody, Wisły.

===============================================================================

N I E D Z I E L A - 1 Wielkiego Postu 26.02.2023 r.

 

  7.30 + Mariana Kalecińskiego – od siostry Teresy z rodziną.

 

  9.30 + Stanisławę Ziębę – miesiąc po śmierci.

 

12.00 + Jerzego Stępnia – miesiąc po pogrzebie.

 

==============================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję Ani i Bartłomiejowi Łaskawcom z Lasek oraz Oli i Jakubowi Moździerz .

   Bóg zapłać za ofiary złożone do ołtarza i potrzeby parafii.

Do sprzątania kościoła w sobotę 25 lutego zapraszam p. Anetę i Krzysztofa Kosno.

2. Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post – okres przygotowania do Wielkanocy. Gest posypania głów popiołem niech nie

    będzie jedynie zewnętrznym znakiem, niech ten czas będzie wypełniony modlitwą, regularnym udziałem w niedzielnej Eucharystii,  

    Drodze Krzyżowej, walką ze słabościami, budowaniem relacji z Jezusem. Zechciejmy przyjść w środę na Mszę świętą i podjąć trud

    nawrócenia się.

    Nabożeństwa Drogi Krzyżowej rozpoczniemy odprawiać w piątki po 1 Niedzieli Wielkiego Postu.

 

3. Na kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zapraszam w niedzielę 5 marca o g. 12.00.

4. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku. 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     12 - 19.02.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła        12.02.2023 r.

 

  7.30 +Mariana Kalecińskiego – od siostry Barbary z rodziną.

 

  9.30 + Stefana Chojętę – od chrześniaka.

 

12.00 1/+Jana Dołhania, +zm. z rodziny Babczyk.

         2/+Jerzego Stępnia – od dyr. Ewy Marczyńskiej i koleżanek z pracy córki Tatiany z Przedszkola Mały Bystrzak oraz Klubów  

                                                                                                                                        Malucha Bystrzaczek z Andrychowa.

=====================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 14 lutego, Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, Walentynki -Dzień Zakochanych

Czwartek – 16 lutego, Tłusty Czwartek

 

Sobota – 18 lutego

 

16.00 + Mariana Szlęzaka – miesiąc po pogrzebie.

 

16.30 Msza Święta Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów Katarzyny i Tadeusza Cabaj

                                                                                        z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

=====================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 7 Zwykła,                19.02.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od sąsiadów Agnieszki i Dariusza Liber z dziećmi.

 

  9.30 + Marię Krawczyk – 6 r. śm., od małżonka i córki.

 

12.00 1/+ Mariana Kalecińskiego – od brata Jurka z rodziną, miesiąc po śmierci.

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mariusza Liszki z okazji 40 urodzin,

                                                                                                                                zamawia małżonka z dziećmi.

=====================================================================================

 

 

​1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję rodzinom p. Ozioro z Lasek i Woźniczko z Klucz.

 

    Bóg zapłać za ofiary złożone do ołtarza i potrzeby parafii.

 

    Do sprzątania kościoła w sobotę 18 lutego zapraszam rodzinę p. Annę i Bartłomieja Łaskawiec z Lasek oraz Olę i Jakuba

    Moździerz z Olkusza.

 

2. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     5 - 12.02.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Zwykła, 05.02.2023 r.

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Bolesława Żmudę – r. śm.

 

12.00 1/+ Zofię Topolską – od Krystyny i Stanisława Baran z Przegini.

         2/+ Ks. Czesława Siepetowskiego – int. od syna z rodziną, +zm. z rodz. Siepetowskich, Lenartów, Stańczyków, Domoniów,

                                                                                                                   Talarków, Pajorów.

=================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Sobota – 11 lutego, Najświętszej Maryi Panny z Loures. Dzień Chorego

 

16.00 + Zofię Topolską – int. od mamy Wiesławy Todor.

 

16.30 + Jana Żertkę – ur., od synów i córek z rodzinami.

================================================================================

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła 12.02.2023 r.

 

  7.30 +Mariana Kalecińskiego – od siostry Barbary z rodziną.

 

  9.30 +Jerzego Stępnia – od dyr. Ewy Marczyńskiej i koleżanek z pracy córki Tatiany z Przedszkola Mały Bystrzak oraz Klubów 

                                                                                                                                Malucha Bystrzaczek z Andrychowa.

 

12.00 +Jana Dołhania, +zm. z rodziny Babczyk.

================================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Agnieszce i Dariuszowi Liber. Do sprzątania kościoła w sobotę 11 lutego

   zapraszam rodzinę p. Ozioro i Woźniczko.

 

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby parafii p. Teresie Dąbek i Bogu znanej rodzinie.

 

3. W poniedziałek 30 stycznia pożegnaliśmy śp. Stanisławę Ziębę (90 l.), w piątek 3 lutego śp. Józefę Olesińską (86 l.). Wieczny

    odpoczynek racz im dać, Panie, …

 

4. Dzisiaj podczas Mszy św. o 12.00 poświęcimy świece komunijne. Zapraszam do wspólnej modlitwy rodziców i dzieci

    przygotowujące się do I Komunii Świętej.

 

5. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E       29.01. - 05.02.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Zwykła             29.01.2023 r.

 

  7.30  1/+Janinę Imielską – od rodz. Wojtowiczów z Podkarpacia.

          2/+Janinę, Alfreda Sikorów, Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 +Ryszarda Kopczyka – 2 r. śm.

 

12.00 +Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię, Stefana Sikora.

============================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 30 stycznia

13.00 Pogrzeb śp. Stanisławy Zięba (91 l.)

 

Czwartek – 2 lutego, Matki Bożej Gromnicznej, Ofiarowanie Pańskie, święto

17.00 +Mariana Kalecińskiego – int. od koleżanek córki z Firmy Woal.

 

Sobota – 4 lutego

16.00 +Wiesławę Wójcik – miesiąc po śmierci, od uczestników pogrzebu.

============================================================================

 

N I E D Z I E L A - 5 Zwykła,                05.02.2023 r.

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Bolesława Żmudę – r. śm.

 

12.00 1/+ Zofię Topolską – od Krystyny i Stanisława Baran z Przegini.

         2/+ Ks. Czesława Siepetowskiego – int. od syna z rodziną, +zm. z rodz. Siepetowskich, Lenartów, Stańczyków, Domoniów, 

                                                                                                                   Talarków, Pajorów.

 

=============================================================================

 

1. Dziękuję wszystkim, którzy w minioną niedzielę uczestniczyli we Mszy Świętej o g. 12.00. Z okazji Niedzieli Słowa Bożego,

    Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Dnia Seniora podczas Mszy świętej kolędy śpiewała Maja Kaczmarczyk - laureatka wielu

    konkursów wokalnych. Towarzyszyła jej mama Marta oraz koleżanki Nikola, Erika i Zuzia, które odczytały Słowo Boże, zaśpiewały

    psalm i aklamację przed Ewangelią. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

 

2. W niedzielę 22 stycznia pożegnaliśmy śp. Mariana Kalecińskiego (79 l.) W środę 25 stycznia śp. Jerzego Stępnia (73 l.)

   Jutro (poniedziałek 30 stycznia) pożegnamy śp. Stanisławę Ziębę (90 l.) Niech odpoczywają w pokoju.

 

3. W czwartek o 17.00 serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy z okazji Święta Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej

    Gromnicznej. Poświęcenie gromnic i procesja ze świecami będzie na początku Eucharystii.

 

4. W niedzielę za tydzień 5 lutego podczas Mszy św. o 12.00 poświęcimy świece komunijne. Zapraszam do wspólnej modlitwy 

    rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej.

 

5. Nauczycielom, dzieciom i młodzieży życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Mieszkamy między

    województwem małopolskim i śląskim, gdzie ferie są w różnych terminach. Współczujemy tym, którzy muszą wracać do szkół ale

    głowa do góry ! Do przerwy wielkanocnej czas szybko minie.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    22 - 29.01.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Zwykła, Niedziela Słowa Bożego, Dzień Dziadka 22.01.2023 r.

 

  7.30 + Helenę Mitkę – w Dniu babci, int. od wnuków Ani i Karola z rodzinami.

 

  9.30 + Zofię Topolską, int. od teściowej Ireny.

 

12.00 1/+ Jana, Annę, Andrzeja Szymczyk, +Artura i Henryka Frycz.

         2/+ Tomasza Jarońskiego – 6 r. śm.

         3/+ Ks. Czesława Siepetowskiego – w Dniu Dziadka, int. od syna Tomasza z małżonką i córkami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym tygodniu:

Sobota – 28 stycznia, św. Tomasza z Akwinu

 

16.00 +Stefana Czerniaka, zm. z rodz. Czerniak, Kaziród, +Franciszkę i Stanisława Pęgiel.

16.30 +Zofię Topolską – od kuzynek Jolanty Getler i Teresy Ubik z rodzinami.

17.00 +Wiesławę Wójcik – od mieszkańców Kolonii.(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

N I E D Z I E L A - 4 Zwykła                               29.01.2023 r.

  7.30 1/+Janinę Imielską – od rodz. Wojtowiczów z Podkarpacia.

         2/+Janinę, Alfreda Sikorów, Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 +Ryszarda Kopczyka – 2 r. śm.

 

12.00 +Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię, Stefana Sikora.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyjmowali mnie po kolędzie. Dziękuję za ofiary składane na pomoc dla parafii.

2. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przebiega on pod hasłem: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości. (Iz 1,17). 

    W naszych modlitwach pamiętajmy o testamencie Jezusa wypowiedzianym w Wieczerniku: „...aby wszyscy stanowili jedno, jak 

    Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” J 17,21

3. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o g. 12.00  będziemy mogli posłuchać kolęd w wykonaniu Mai Kaczmarczyk - laureatki wielu

    konkursów wokalnych. Serdecznie zapraszamy na "KONCERT  PRZY  ŻŁÓBKU"    szczególnie seniorów z okazji Dnia Babci

    i Dziadka oraz wszystkich parafian i chętnych.

    Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzę zdrowia, sił, miłości, radości z wnuków, wdzięczności. Bożego 

    błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

4. W środę 18 stycznia pożegnaliśmy śp. Mariana Szlęzaka (91 l.) Dzisiaj o 14.00 odbędzie się pogrzeb śp. Mariana Kalecińskiego

    (79 l.) Niech odpoczywają w pokoju.

 

5. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli, błogosławionego świątecznego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A          P A R A F I A L N E    15 - 22.01.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Zwykła 15.01.2023 r.

 

  7.30 + Lidię, Andrzeja, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś. + Jana, Amelię, Witolda, Zofię, Jana, Marię Fulbiszewskich.

 

  9.30 + Janinę Imielską, int. od rodziny Mroziaków z Podkarpacia.

 

12.00 + Danutę Wójcicką – 6 r. śm., od męża i dzieci z rodzinami, +Andrzeja, Mariannę Wójcickich, Janinę i Eugeniusza Bigaj,                                                                                                               +Zygmunta Mączkę.

=======================================================================================

W tym tygodniu:

 

Sobota – 21 stycznia, Dzień Babci

 

16.00 +Wiesławę Wójcik – od mieszkańców Kolonii.

========================================================================================

N I E D Z I E L A - 3 Zwykła, Niedziela Słowa Bożego, Dzień Dziadka 22.01.2023 r.

 

  7.30 + Helenę Mitkę – w Dniu babci, int. od wnuków Ani i Karola z rodzinami.

 

  9.30 + Zofię Topolską, int. od teściowej Ireny.

 

12.00 1/+ Jana, Annę, Andrzeja Szymczyk, +Artura i Henryka Frycz.

         2/+ Tomasza Jarońskiego – 6 r. śm.

         3/+ Ks. Czesława Siepetowskiego – w Dniu Dziadka, int. od syna Tomasza z małżonką i córkami.

========================================================================================

 

 

1. Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują mnie po kolędzie. Bóg zapłać za ofiary składane na pomoc dla parafii.

 

2. W tym tygodniu odwiedzę wiernych mieszkających poza terenem naszej gminy i powiatu.

 

3. W środę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będzie on przebiegał pod hasłem: Czyńcie dobro; szukajcie  

    sprawiedliwości (por. Iz 1,17). W naszych modlitwach pamiętajmy o testamencie Jezusa wypowiedzianym w Wieczerniku: „...aby

    wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty 

    Mnie posłał.” J 17,21

 

4. W niedzielę za tydzień 22 stycznia podczas Mszy św. o 12.00 będzie śpiewać kolędy Maja Kaczmarczyk – laureatka wielu   

    konkursów wokalnych. Serdecznie zapraszamy na „KONCERT PRZY ŻŁÓBKU” seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, parafian

    i wszystkich chętnych.

5. We środę 11 stycznia pożegnaliśmy śp. Wiesławę Wójcik (84 l.).  Niech odpoczywa w pokoju.

 

6. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli, błogosławionego świątecznego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    08 -15.01.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - Chrztu Pańskiego                             08.01.2023 r.

 

  7.30 + Bronisławę – 2 r. śm., Kazimierza Pietrzyk, int. od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

  9.30 + Jarosława – 1 r. śm., Stanisława Dąbrowskiego, + Czesława, Józefa Bilczyńskich, Salomeę, Jana Molęda, Małgorzatę Sikora

 

12.00 1/+ Mateusza Wizora – 1 r. śm., od małżonki z dziećmi,

         2/+ Rafała Liszkę – ur.

==============================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Sobota – 14 stycznia

 

16.00 Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla bliźniaków Weroniki i Szymona

                                                              z okazji 18 urodzin, zam. rodzice i rodzeństwo.

==============================================================================

 

N I E D Z I E L A - 2 Zwykła 15.01.2023 r.

 

  7.30 + Lidię, Andrzeja, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś. + Jana, Amelię, Witolda, Zofię, Jana, Marię Fulbiszewskich.

 

  9.30 + Janinę Imielską, int. od rodziny Mroziaków z Podkarpacia.

 

12.00 + Danutę Wójcicką – 6 r. śm., od męża i dzieci z rodzinami, +Andrzeja, Mariannę Wójcickich, Janinę i Eugeniusza Bigaj,

                                                                                                   Zygmunta Mączkę.

 

=============================================================================

 

 

 

1. Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują mnie po kolędzie. Bóg zapłać za ofiary składane na pomoc dla parafii.

 

2. W tym tygodniu odwiedzę wiernych mieszkających w Bolesławiu przy ul. Głównej i Cichej, wiernych z Olkusza, Bukowna i innych

    odległych miejsc.

 

3. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, błogosławionego świątecznego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   01 - 08.01.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Uroczystość, Dzień Pokoju 01.01.2023 r.

 

  7.30 + W pewnej intencji.

 

  9.30 + Krzysztofa Nocenia – 4 r. śm., od małżonki i dzieci z rodzinami.

 

12.00 + Ks. Marka Pawełczyka – 8 r. śm., Władysława Pawełczyka.

____________________________________________________________________________________________

 

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 3 stycznia, Najświętszego Imienia Jezus.

 

Piątek – 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli.

 

  9.30 + Zofię Topolską, od rodziny p. Ćwięczków.

 

12.00 1/+ Zdzisława Opalę – 7 r. śm., Mariana i Walerię Kotwinowskich.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Michała z okazji 18 urodzin, zam. rodzice.

______________________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Chrztu Pańskiego 08.01.2023 r.

 

  7.30 + Bronisławę – 2 r. śm., Kazimierza Pietrzyk, int. od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

  9.30 + Jarosława – 1 r. śm., Stanisława Dąbrowskiego, + Czesława, Józefa Bilczyńskich, Salomeę, Jana Molęda, Małgorzatę Sikora.

 

12.00 1/+ Mateusza Wizora – 1 r. śm., od małżonki z dziećmi,

         2/+ Rafała Liszkę – ur.

______________________________________________________________________________________________

1. W piątek w Uroczystość Trzech Króli Msze święte będą odprawione o 9.30 i 12.00. Nie będzie Mszy św. o 7.30. Poświęcenie kredy, 

    kadzidła i wody będzie po pierwszej Mszy świętej.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy przeżywali Święta Bożego Narodzenia modląc się z nami i uczestnicząc w Pasterce i Mszach 

   Świętych Świątecznych. Niech Jezus Chrystus – Słowo Wcielone błogosławi Was, Wasze domy i bliskich.

 

3. Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują mnie po kolędzie. Bóg zapłać za ofiary składane na pomoc dla parafii.

 

4. W tym tygodniu odwiedzę wiernych na Podlipiu, Krzu, Ujkowie, Małobadzu, Krzykawce, Krzykawie Nowej, Krążku, Hutkach,

    ul. Chmielnej i Polnej w Bolesławiu.

 

5. Wszystkim życzę błogosławionego, pełnego pokoju, zdrowia, lepszego Nowego Roku 2023.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    25.12.2022 r. - 01.01.2023 r.

N I E D Z I E L A - Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25.12.2022 r.

  7.30 + Z prośbą o łaskę uzdrowienia, # W Bogu znanej intencji.

 

  9.30 + Elżbietę i Stanisława Czerniak – od córek z rodzinami.

 

12.00 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

PONIEDZIAŁEK - Świętego Szczepana, pierwszego męczennika 26.12.2022 r.

  7.30 + Eugenię, Eugeniusza Kołodziejczyk, Antoninę, Antoniego Remesz, Marię, Jana Kołodziejczyk,

       + Juliana, Krystynę, Marka Barańskich, + Kazimierę, Kazimierza Cecuła.

 

  9.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

12.00 + Eugenię i Michała Mielnik.

=============================================================================

W tym tygodniu:

Wtorek – 27 grudnia, św. Jana, apostoła i ewangelisty, święto

Środa – 28 grudnia, Świętych Młodzianków, męczenników, święto

Piątek – 30 grudnia, Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, święto.

17.00 Msza Święta w intencji śp. Parafian, których żegnaliśmy w mijającym roku.

 

=============================================================================

N I E D Z I E L A - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Uroczystość, Dzień Pokoju 01.01.2023 r.

  7.30 + W pewnej intencji.

 

  9.30 + Krzysztofa Nocenia – 4 r. śm., od małżonki i dzieci z rodzinami.

 

12.00 + Ks. Marka Pawełczyka – 8 r. śm., Władysława Pawełczyka.

=============================================================================

1. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt, za obsadzenie choinek, przyniesienie, umycie i ustawienie szopki i

    figurek p. kościelnemu Marianowi Mystkowi, Lucjanowi Wilkowi, Robertowi Piątkowi, Mateuszowi Królowi i innym Bogu

    znanym osobom.

2. Bóg zapłać ofiarodawcom: p. Barbarze i Władysławowi Filipek, Zofii Dołhań, Irenie i Łukaszowi Łabuś, Elżbiecie Mastalerz, za

    dary w naturze Bogu znanym osobom.

3. W imieniu własnym i rodziny, która straciła dom i dobytek w pożarze w dn. 3 grudnia w Hutkach dziękujemy za złożone ofiary

    do puszki. Pomoc przekazałem w niedzielę 18 grudnia.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy dostarczali opłatki i Gazetkę do naszych domów. Niech Pan Jezus wynagrodzi im trud misyjnej

    pracy zdrowiem, pokojem, błogosławieństwem.

5. W Święta Bożego Narodzenia niech nikogo nie zabraknie w kościele na Eucharystii. Chrystus przychodzi do nas pod postacią

    Chleba i Wina. Zróbmy Mu miejsce w naszych sercach, w naszym życiu, w rodzinach. Przyjmijmy Go z wiarą i

    wdzięcznością, zaprośmy do naszych domów.​

    Odwiedziny duszpasterskie – Kolęda będzie realizowana według planu zamieszczonego w Gazetce.

6. Wszystkim przeżywającym święta w naszej świątyni życzę błogosławieństwa Bożego, niech Jezus – Słowo Wcielone

    umacnia nas wszystkich swoją obecnością, niech nas karmi Swoim Ciałem.

​Kolęda 2022/2023

 

27 grudnia /Wt. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

28 grudnia /Śr./ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

29 grudnia / Cztk. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

30 grudnia / Ptk/ od g. 9.30 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

31 grudnia / Ptk / od g. 10.00 Bolesław, ul. Kluczewska

02 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Podlipie / od Krążka/

03 stycznia /Wt../ od g. 9.00 Podlipie c. d.

04 stycznia /Śr./ od g. 15.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

05 stycznia / Cztk. / od g. 15.30 Krążek, Tłukienka, Bolesław, ul. Polna

06 stycznia /Ptk/ od g. 13.30 Hutki

07 stycznia /Sob./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

08 stycznia /Ndla/ od g. 15.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja,

Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

09 stycznia /Pon. / od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do ul. Zacisze

10 stycznia /Wt./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

11 stycznia / Śr. / od g. 15.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka, Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

12 stycznia / Cztk. / od g. 9.00 -11.00 i 16.00 -19.00 Bukowno, ul. 1 Maja, ul. Wodąca, ul. Sławkowska, Przeń

14 – 15 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń.

O G Ł O S Z E N I A              P A R A F I A L N E     18 - 26.12.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - IV Adwentu 18.12.2022 r.

 

7.30 + Stanisławę Szlęzak – 1 r. śm.

 

9.30 1/+ Eugeniusza Ślusarczyka – 1 r. śm., od małżonki i dzieci.

       2/+ Kazimierza Wadasa – 1 r. śm., od małżonki i dzieci z rodzinami.

12.00 + Jana, Kazimierza Ziębów, Marię, Ignacego, Stefana, Jana Poczęsnych.

===========================================================================================

W tym tygodniu:

 

Czwartek – 22 grudnia, pierwszy dzień zimy (-;

 

Sobota – 24 grudnia, Wigilia Narodzenia Pańskiego

22.00  PASTERKA,  Msza święta rozpoczynająca obchody Uroczystości Narodzenia Pańskiego. #W intencji wszystkich rodzin,

                               wiernych naszej parafii i polecanych Bogu.

 

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25.12.2022 r.

 

  7.30 + Z prośbą o łaskę uzdrowienia, # W Bogu znanej intencji.

  9.30 + Elżbietę i Stanisława Czerniak – od córek z rodzinami.

12.00 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

________________________________________________________________________________________________

 

 

PONIEDZIAŁEK - Świętego Szczepana, pierwszego męczennika 26.12.2022 r.

 

  7.30 + Eugenię, Eugeniusza Kołodziejczyk, Antoninę, Antoniego Remesz, Marię, Jana Kołodziejczyk,

         + Juliana, Krystynę, Marka Barańskich, + Kazimierę, Kazimierza Cecuła.

 

  9.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

12.00 + Eugenię i Michała Mielnik.

________________________________________________________________________________________________

 

1. Dziękujemy za przygotowanie kościoła p. Jadwidze, Marioli, Anicie Łaskawiec, Krystynie Kopczyk, Sebastianowi Domurat.

 

2. Bóg zapłać ofiarodawcom: p. Elżbiecie Mastalerz, Teresie Cebo, Marii Dąbek, Beacie Domurat, Emilii Stolarczyk i pozostałym 

    Bogu znanym  osobom.

3. Dzisiaj możemy złożyć do puszki ofiarę na pomoc rodzinie z ul. Karnej w Hutkach, która w pożarze 3 grudnia straciła

    dom i dobytek. W miarę możliwości pomóżmy tej rodzinie. W imieniu rodziny i własnym składamy serdeczne Bóg zapłać.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy dostarczali opłatki i Gazetkę do naszych domów. Niech Pan Jezus wynagrodzi im trud misyjnej

    pracy zdrowiem, pokojem, błogosławieństwem.

5. W Święta Bożego Narodzenia niech nikogo nie zabraknie w kościele na Eucharystii. Chrystus przychodzi do nas pod postacią 

    Chleba i Wina. Zróbmy Mu miejsce w naszych sercach, w naszym życiu, w rodzinach. Przyjmijmy Go z wiarą

    i wdzięcznością, zaprośmy do naszych domów.​

    Odwiedziny duszpasterskie – Kolęda będzie realizowana według planu zamieszczonego w Gazetce.

 

6. Solenizantom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg zapłać za dar

    wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

 

O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E                  11 - 18.12.2022 r.

N I E D Z I E L A - III Adwentu 11.12.2022 r.

 

  7.30 + Stanisława Żurka – 5 r. śm.

 

  9.30 + 1/ +Kamilę , Aleksandra Moń , Janinę Barczyk, + Janusza Kulantego.

            2/ +Adama Muchę – miesiąc po śmierci, +Danielę, Gerharda Szczygieł, Ryszarda Kopczyka, Jana Stolarczyka.

     #Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatki Beaty Domurat z okazji 50 urodzin.

 

12.00 1/ + Marka Mastalerza – 15 r. śm.

         2/ + Zbigniewa Wyrzychowskiego – 1 r. śm., od małżonki i córek z rodzinami.

=================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 12 grudnia, Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe

Wtorek – 13 grudnia, św. Łucji, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

Środa – 14 grudnia, św. Jana od Krzyża, wspomnienie

 

Sobota – 17 grudnia

16.00 + Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

16.30 + Janinę Imielską – od sąsiadów z Ćmielówki.

=================================================================================

N I E D Z I E L A - IV Adwentu 18.12.2022 r.

 

  7.30 + Stanisławę Szlęzak – 1 r. śm.

 

  9.30 1/+ Eugeniusza Ślusarczyka – 1 r. śm., od małżonki i dzieci.

         2/+ Kazimierza Wadasa – 1 r. śm., od małżonki i dzieci z rodzinami.

 

12.00 + Jana, Kazimierza Ziębów, Marię, Ignacego, Stefana, Jana Poczęsnych.

=================================================================================

 

 

1. Dzisiaj i w niedzielę za tydzień możemy złożyć do puszki ofiarę na pomoc rodzinie z naszej gminy, która w pożarze 3

    grudnia straciła dom i dobytek. Pomóżmy w miarę naszych możliwości. Za zrozumienie i okazaną pomoc z góry w imieniu

    rodziny składam serdeczne Bóg zapłać.

2. W kościele możemy nabywać opłatki. Proszę również o pomoc w dostarczeniu opłatków z Gazetką do domów naszych

    parafian.

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy w minioną niedzielę podczas Mszy św. o 12.00 przeżywali z nami naszą parafialną „Barbórkę”, 

    modlili się z nami w intencji górników i ich rodzin. Dziękuję Górniczemu Pocztowi Sztandarowemu, dzieciom z lampami

    adwentowymi, rodzicom.

4. Solenizantom i Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia  życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.  

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    4 - 11.12.2022 r.

N  I E D Z I E L A  -   II   Adwentu,  /św. Barbary, patronki górników/                   04.12.2022 r.  


  7.30 + Zofię, Teresę, Barbarę i zm. z r. Sikorów,+ Kazimierza, Mariana, Feliksa i zm.
             z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików, +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek.
                               
  9.30 + Kazimierza – ur., Bronisławę Pietrzyk, - od córki Bogusi z rodz. +Władysławę  Straszak, Bolesława Chrostka.                                                                                  
12.00   1/   W intencji Górników z okazji Barbórki, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę
                 Matki Bożej i św. Patronki Barbary.
           2/ + Barbarę – im., Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak, +Mariannę,Antoniego, Adama Sikorów.

=============================================================================

                            
W tym tygodniu:  

Wtorek  – 6 grudnia:  św. Mikołaja, biskupa
Środa – 7 grudnia: św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Czwartek – 8 grudnia: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

 

Sobota - 10 grudnia

16.00 + Sławomira Gadomskiego - 9 r. śm., +Janusza Ziębę, +Józefę i Edwarda Dreksa      

   
=============================================================================      


N  I E D Z I E L A  -   III   Adwentu                                                                        11.12.2022 r.  

  7.30 + Stanisława  Żurka – 5 r. śm.
                               
  9.30  1/+ Kamilę , Aleksandra Moń ,  Janinę  Barczyk,  + Janusza Kulantego.

          2/ + Adama Muchę -  w miesiąc po śmierci, +Danielę i Gerharda Szczygieł, Ryszarda Kopczyka, +Jana Stolarczyka,

              # Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Beaty Domurat z okazji 50 urodzin.   
       
12.00   1/ + Marka  Mastalerza – 15 r. śm.
           2/ + Zbigniewa Wyrzychowskiego – 1 r. śm., od małżonki i córek z rodzinami.                                               
==============================================================================


1. W kościele możemy nabywać opłatki. Proszę również o pomoc w dostarczeniu opłatków z Gazetką  
  do domów naszych parafian.

  Za ofiary złożone na potrzeby parafii dziękuję p. Marii Miska, p. Magdalenie i Rafałowi Sowula.
  Bóg zapłać.  

2. Dzisiaj imieniny Barbary, wspominamy również tę św. Barbarę – patronkę m.in. górników. Zapraszam
  wszystkich górników do wspólnej modlitwy na Mszę św. o g. 12.00.  Do udziału we Mszy św.
  zapraszam również dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami.

3. Solenizantom minionego i nadchodzącego tygodnia: Barbarom, Mikołajom, Krystynom, Sabinom,
  Mariom i innym życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg zapłać za dar wspólnej
  modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.


 

 O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E       27.11. - 04.12.2022 r.

N  I E D Z I E L A  -   I   Adwentu                                                                           27.11.2022 r.  


  7.30 + Tadeusza  i  Helenę  Gondek.
                               
  9.30 + Annę, Apolonię, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława, Zdzisława  Lekston., +Wiesławę i Antoniego Sochackich,

            Władysława Sośnierza, Zbigniewa Goleńca.
       
12.00   1/ + Zdzisława  Daneckiego – im., od małżonki i dzieci.
           2/ + Antoninę, Ryszarda Pietryckich, Apolonię, Andrzeja Lekston.                                               
=============================================================================
                           
Msze święte intencyjne w tygodniu:  

Piątek  – 2 grudnia  
      
16.30 + Alinę  Kasprzyk – 2 r. śm., Lucjana  Kasprzyka.

Sobota – 3 grudnia
16.00 + Zofię  Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.
16.30 + Janinę Imielską – miesiąc po śmierci/pogrzebie, od uczestników.
      
=============================================================================

N  I E D Z I E L A  -   II   Adwentu,  wspomnienie św. Barbary, patronki górników  04.12.2022 r.  

  7.30 + Zofię, Teresę, Barbarę i zm. z r. Sikorów,+ Kazimierza, Mariana, Feliksa i zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików, 

                                                                       +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek.
                               
  9.30 + Kazimierza – ur., Bronisławę Pietrzyk, - od córki Bogusi z rodz. +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.                    
12.00   1/   W intencji Górników z okazji Barbórki, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Patronki Barbary.
           2/ + Barbarę – im., Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak, +Mariannę,Antoniego, Adama Sikorów.                                                                                                            ==============================================================================

1. Dzisiaj po pierwszej Mszy Św. poświęciliśmy opłatki, zechciejmy je nabyć w kościele w swojej parafii. Proszę również

    o pomoc w dostarczeniu opłatków z Gazetką do domów naszych parafian.

2. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej  w naszej parafii.

3. Za tydzień w niedzielę 4 grudnia wypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników.  Serdecznie zapraszam wszystkich

   górników do wspólnej modlitwy na Mszę św. o g. 12.00

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     20 - 27.11.2022 r.

N  I E D Z I E L A  -  Jezusa  Chrystusa Króla  Wszechświata      / 20 listopada 2022 r. /


  7.30  + Władysławę,   Tadeusza  Cebo.
                               
  9.30  + Andrzeja   Krzemińskiego  –  3 r. śm.
       
12.00  + Józefa  Gołębia – 2 r. śm., od małżonki, dzieci i wnuków.                                         

=========================================================================

Msze święte intencyjne w tygodniu:  

Czwartek – 24 listopada

17.00 + Stanisława Żurka – ziemskie ur. zm.

Piątek  – 25 listopada, św. Katarzyny  Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy        
16.30 + Janinę  Imielską – od  rodziny Kordzi  z Krakowa.
17.00 + Zofię  Topolską  –  od uczestników  pogrzebu.

Sobota – 26 listopada
16.00 + Krzysztofa  Probierza – 2 r. śm.,  - od siostry,  +Dorotę Probierz.
16.30 + Elżbietę i Stanisława Czerniak, + Włodzimierza Słupskiego.  
_____________________________________________________________________________________


N  I E D Z I E L A  -   I   Adwentu                                                                           27.11.2022 r.  

  7.30 + Tadeusza  i  Helenę  Gondek.
                               
  9.30 + Annę, Apolonię, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława, Zdzisława  Lekston.,  
         +Wiesławę i Antoniego Sochackich, Władysława Sośnierza, Zbigniewa Goleńca.
       
12.00   1/ + Zdzisława  Daneckiego – im., od małżonki i dzieci.
           2/ + Antoninę, Ryszarda Pietryckich, Apolonię, Andrzeja Lekston.
      
==============================================================================

1. W imieniu rodziny śp. Andrzeja Łukowskiego i własnym dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli  w piątek 18 listopada we

    Mszy Świętej żałobnej i pożegnalnej. Bóg zapłać druhom strażakom,  sąsiadom,  wszystkim znajomym.  Niech w krainie

    życia ujrzy dobroć Boga.

2. Za tydzień po pierwszej Mszy Św. poświęcę opłatki, zechciejmy je nabyć w kościele w swojej parafii. Proszę również o pomoc

    w dostarczeniu opłatków do domów naszych parafian.

3. W niedzielę za tydzień na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w naszej

    parafii.

4. Za dwa tygodnie w niedzielę 4 grudnia wypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników.  Serdecznie zapraszam

    wszystkich górników do wspólnej modlitwy na Mszę św. o g. 12.00

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa  i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.                         

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      13 - 20.11.2022 r.

 

 

N I E D Z I E L A - 33 Zwykła 13.11.2022 r.

 

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikora, Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 + Zygmunta Puza – 4 r. śm., Kazimierę Puz – 23 r. śm.

 

12.00 1/ + Henryka Jędrzejewskiego – 1 r. śm.

         2/ + Bogusława Nidzińskiego – rocznica ziemskich urodzin.

___________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

Piątek – 18 listopada, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, męczennicy

17.00  1/+ Zofię Topolską – od Anny i Stanisława Barczyków. 2/ +Adama Muchę, Danielę, Gerharda Szczygieł,

                                                                                                                        Ryszarda Kopczyka.

17.30 + Andrzeja Łukowskiego (+28.X.2022 r.) – pożegnanie zmarłego przez rodzinę i Druhów Strażaków.

Sobota – 19 listopada

16.00 + Marka Banasika – 15 r. śm., od siostry Joli z mężem , dziećmi i wnukami, + Mieczysławę Banasik

16.30 + Włodzimierza, Bronisławę, Władysława Słupskich, + Elżbietę i Stanisława Czerniak, zm. z r. Kuchta

_____________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata / 20 listopada 2022 r. /

  7.30 + Władysławę, Tadeusza Cebo.

  9.30 + Andrzeja Krzemińskiego – 3 r. śm.

12.00 + Józefa Gołębia – 2 r. śm., od małżonki, dzieci i wnuków.

______________________________________________________________________________________

​​​1. Wypominki czytamy i modlimy się za zmarłych w niedziele przed Mszą Świętą o 9.30. Bóg zapłać za składane przy tej okazji

    ofiary.

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii  zaplanowaliśmy na 27

    listopada (I Adwentu).

3. W I niedzielę Adwentu 27 listopada zostaną poświęcone opłatki, będziemy mogli nabywać je w kościele oraz u osób

    przynoszących je do naszych domów.

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa  i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E     6 - 13.11.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła / 6 listopada 2022 r. /

 

  7.30 + Zmarłych rodziców: Stefanię, Jana i Jana Furman.

  9.30 + Barbarę, Mariana Siodłak – od syna Zbigniewa z małżonką, +Damiana Siodłaka – od rodziców.

12.00 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, +Władysławę, Władysława Kościelniak, +Stefanię Stanisławską.

====================================================================================

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Piątek – 11 listopada,  Święto  Niepodległości

 

9.30 1/ w intencji Ojczyzny

        2/+ Marię Kopa – miesiąc po śmierci, od uczestników pogrzebu.

Sobota – 12 listopada

16.30 + Janinę Imielską – od rodziny Król – Łęgowskich z Zakopanego

17.00 + Zofię Topolską – od swatów z Jaworzna

_____________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 33 Zwykła 13.11.2022 r.

 

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikora, Agatę i Stefana Żak.

  9.30 + Zygmunta Puza – 4 r. śm., Kazimierę Puz – 23 r. śm.

 

12.00  1/+ Henryka Jędrzejewskiego – 1 r. śm.

          2/+ Bogusława Nidzińskiego - ziemskie urodziny zmarłego - od synów z rodzinami.

===================================================================================

 

1. W piątek 4 listopada pożegnaliśmy śp. Janinę Imielską (84 l.) Była nauczycielką, przez wiele lat pracowała w naszej Szkole

    w Bolesławiu. Niech odpoczywa w pokoju.

    W imieniu rodziny i własnym jeszcze raz wszystkim dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania

    kierujemy do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz p. Romana Piaśnika, Zastępcy Burmistrza p. Marcina Wierciocha, Zastępcy

    Wójta Gminy Bolesław p. Agaty Borkiewicz, Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Bolesławiu p. Małgorzaty Dyrdy oraz

    Wicedyrektorki p. Małgorzaty Rudnickiej. Dziękujemy całej rodzinie zmarłej, szczególnie tej przyjezdnej  z Podkarpacia,

    Zakopanego i Krakowa, sąsiadom, nauczycielom, wychowankom śp. Janiny.  

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy we wtorek 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych uczestniczyli we Mszy Świętej

    i procesji na cmentarzu. Dziękuję p. Władysławowi Filipkowi za niesienie krzyża, Mateuszkowi za podawanie kropidła i wody

    święconej, p. Ani za robienie zdjęć, p. kościelnemu za służbę.

​     Jeszcze raz dziękuję wiernym, którzy przygotowali kaplicę na cmentarzu na Uroczystość Wszystkich Świętych: p. Elżbiecie

    Wiktor, Teresie Poczęsnej, Stanisławie Porębskiej, Barbarze Czerniak, p. kościelnemu Marianowi Mystkowi.

3. Zapraszamy do sprzątania świątyni nowe rodziny, które jeszcze tego nie czyniły. Przy wyjściu z kościoła na stoliku leży 

   kartka z kalendarzem dyżurów sprzątania kościoła. Prosimy o pomoc przy sprzątaniu w soboty o g. 10.00

   

4. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii zaplanowaliśmy

    na 27 listopada (I Adwentu).

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E       30.10. - 06.11.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 31 Zwykła / przejście na czas zimowy / 30.10.2022 r.

 

  7.30 + Helenę Mitkę – od Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

 

  9.30 + Mariana Olesińskiego – 17 r. śm.

 

12.00 + Władysława Łaskawca – 3 r. śm., int. od mamy, +Halinę Łaskawiec.

________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Wtorek – 1 listopada

13.00 Cmentarz Msza św. 1/ +Marię Kopa – int.1/ od dr Agaty Knapik z rodziną,

                                                                     2/ od Doroty Bork z rodziną,

                                                                     3/ od Mieczysławy Piekoszewskiej z rodziną,

                                                                     4/ od Renaty Dylewskiej z rodziną.

                                      2/ za +zmarłych polecanych w wypominkach.

Środa – 2 listopada,  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

17.00 za +Barbarę, Eugeniusza, Mariannę, Jana Kołodziejczyk, +Antoninę, Antoniego Remesz, + Juliana Barańskiego,

             +biskupów i kapłanów, ss.fmm. Kazimierę Chodyczko, Wiktorię Kamińską , zmarłych polecanych w wypominkach ...

 

Sobota – 5 listopada

​16.00 + Helenę Mitkę – od koleżanek Waci i Marysi z pracy z Ośrodka Zdrowia.

​16.30 + Zofię Topolską – tydzień po pogrzebie, int. od małżonka, córek i syna z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła / 6 listopada 2022 r. /

 

  7.30 + Zmarłych rodziców: Stefanię, Jana i Jana Furman.

 

  9.30 + Barbarę, Mariana Siodłak – od syna Zbigniewa z małżonką, +Damiana Siodłaka – od rodziców.

 

12.00 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, +Władysławę, Władysława Kościelniak, +Stefanię Stanisławską.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy Wiesławie i Lucjanowi Wilk.  Zapraszamy do sprzątania świątyni nowe 

    rodziny, które jeszcze tego nie czyniły. Przy wyjściu z kościoła na stoliku leży kartka z kalendarzem dyżurów sprzątania

    kościoła. Prosimy o pomoc przy sprzątaniu w soboty o g. 10.00.

2. Wczoraj (29.X.) pożegnaliśmy śp. Zofię Topolską (61 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

3. Dziękuję ofiarodawcom minionego tygodnia: Halinie i Mirosławowi Tomczyk, Jolancie i Krzysztofowi Wadas.

4. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii zaplanowaliśmy na 27

    listopada (I Adwentu).

5. We wtorek w Uroczystość Wszystkich Świętych będzie odprawiona Msza Święta w kaplicy na cmentarzu o g. 13.00.

    Zapraszam do wspólnej modlitwy wszystkich wiernych oraz rodziny zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu.

    Bóg zapłać wiernym, którzy przygotowali już kaplicę na cmentarzu na Uroczystość Wszystkich Świętych: p. Elżbiecie  

    Wiktor, Teresie Poczęsnej, Stanisławie Porębskiej, Barbarze Czerniak, p. kościelnemu Marianowi Mystkowi.

    Msza św. żałobna w kaplicy na cmentarzu będzie odprawiona 1 listopada o g. 13.00

6. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    23 - 30.10.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła / 23 października 2022 r. /

 

  7.30 + Mieczysławę, Kazimierza Zygmunt, Edwarda Sikorę.

 

  9.30 + Zofię, Karola Godyń, Barbarę Grzywniak, Marka Kowalskiego.

 

12.00 + Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewiczów, +Władysławę i Władysława Leśniak.

_________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 29 października

 

16.00 + Marię Kopa – od Katarzyny i Mateusza Lisków - Wadowskich.

 

16.30 + Zygfryda Todora – r. śm., Grażynę Ślusarczyk.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 31 Zwykła / przejście na czas zimowy / 30.10.2022 r.

 

  7.30 + Helenę Mitkę – od Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

 

  9.30 + Mariana Olesińskiego – 17 r. śm.

 

12.00 + Władysława Łaskawca – 3 r. śm., int. od mamy, +Halinę Łaskawiec.

__________________________________________________________________________________

 

1. Przy wyjściu z kościoła na stoliku leży kartka z kalendarzem dyżurów sprzątania kościoła. Prosimy o pomoc przy sprzątaniu 

    w soboty o g. 10.00. Zapraszamy rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły pomóc w wyznaczonym czasie lub

    rodziny/osoby, które jeszcze nie pomagały a mogłyby pomóc.

 

2. Wczoraj (22.X.) pożegnaliśmy śp. Franciszka Sikorę (79 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

3. Dziękuję ofiarodawcom minionego tygodnia: Stanisławowi Spyrce, Rodzinie p. Gołąb: Janinie, Bożenie, Andrzejowi, Danucie

    Robertowi, Mirosławie i Józefowi Bargieł, Dorocie i Cezarowi Ostalak, Adriannie i Markowi Imielskim, Janinie Kajda, Teresie

    Czerniak, Klaudii i Michałowi Imielskim, Janinie i Edwardowi Łaskawcom.

 

4. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii zaplanowaliśmy na 27

    listopada (I Adwentu).

 

5. Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o zmarłych. Naszej troski nie ograniczmy tylko do uporządkowania grobów, pamiętajmy

    również o pomocy duchowej dla zmarłych – wypominkach i Mszy Świętej.

 

   Bóg zapłać wiernym, którzy przygotowali już kaplicę na cmentarzu na Uroczystość Wszystkich Świętych: p. Elżbiecie Wiktor,

   Teresie Poczęsnej, Stanisławie Porębskiej, Barbarze Czerniak, p. kościelnemu Marianowi Mystkowi.

 

   Msza św. żałobna w kaplicy na cmentarzu będzie odprawiona 1 listopada o g. 13.00

 

6. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, dary materialne, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    16- 23.10.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 29 Zwykła   / 16 października 2022 r. /

 

  7.30 + Teresę, Antoninę, Annę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

 

  9.30 + Jana, Marię Wilk + Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb.

 

12.00 + Józefa, Stefanię, Anastazję, zm. z rodz. Łaskawiec.

____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Środa – 19 października

17.00 + Kazimierę Urbanek – 1 r. śm., int. od syna i córki z rodzinami.

 

Piątek – 21 października

17.00 + Marię Kopa – tydzień po pogrzebie, od Doroty i Wojciecha Noworytów z dziećmi.

 

Sobota – 22 października

16.00 + Sabinę Mizerę – od córki Beaty z rodziną.

16.30 + Halinę Dudek – miesiąc po śmierci, od uczestników pogrzebu.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła / 23 października 2022 r. /

 

  7.30 + Mieczysławę, Kazimierza Zygmunt, Edwarda Sikorę.

 

  9.30 + Zofię, Karola Godyń, Barbarę Grzywniak, Marka Kowalskiego.

 

12.00 + Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewiczów, +Władysławę i Władysława Leśniak.

=====================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy Joannie i Patrykowi Nasidłowskim.  Przy wyjściu z kościoła na stoliku leży

    kartka z kalendarzem dyżurów sprzątania kościoła. Prosimy o pomoc przy sprzątaniu  w soboty o g. 10.00. zapraszamy 

    rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły pomóc w wyznaczonym czasie lub  rodziny/osoby, które jeszcze nie pomagały   

    a  mogłyby pomóc.

2. Dziękuję ofiarodawcom minionego tygodnia: Adriannie i Markowi Imielskim, Janinie Kajda, Teresie Czerniak, Janinie i

    Edwardowi Łaskawcom, Klaudii i Michałowi Imielskim, Dorocie i Cezarowi Ostalakom.

3. Dzisiaj na Mszę Św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej. Podczas Mszy św.

   poświęcimy różańce komunijne i różańce wykonane przez dzieci. Na Msze św. zapraszam wszystkie dzieci z różańcami 

   wykonanymi z owoców, nasion lub innych naturalnych produktów. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi

   się do I Komunii Świętej w naszej parafii będzie 27 listopada (I Adwentu).

 

​4. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, katechetom oraz uczniom z okazji minionego Dnia Edukacji życzę wytrwałości,

    zdrowia, darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego.

5. Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o zmarłych. Naszej troski nie ograniczmy tylko do uporządkowania grobów, pamiętajmy

    również o pomocy duchowej dla zmarłych – wypominkach i Mszy Świętej.

6. W czwartek 13 października pożegnaliśmy śp. Marię Kopa (85 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

7. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, za dary materialne, wszystkim życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E      9 - 16.10.2022 r.

N  I E D Z I E L A  -   28  Zwykła                / 09 października 2022 r. /


   7.30  + Zdzisława  Daneckiego – od rodz. Gudzowskich i Madejskich.
                               
  9.30  + Helenę Mitkę – od Jerzego i Teresy Poczęsnych z rodziną.
       
12.00  + Jana, Franciszkę, Stefana, Lidię Tomsiów,  +Mariannę i Stanisława  Kolczyków.   
____________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:  

Piątek – 14 października,  Dzień  Edukacji

17.00 + Edwarda  Skubisa,  + Stanisława, Stanisławę Kozieł.

Sobota  – 15 października,  Św. Teresy od Jezusa, wspomnienie     
16.00 + Jana  Żertkę – 7 r. śm.

16.30 + Helenę  Mitkę – od kuzynki Steni Pichlak z rodziną.   
__________________________________________________________________________________


N  I E D Z I E L A  -   29  Zwykła                                           / 16 października 2022 r. /
 

  7.30 + Teresę, Antoninę, Annę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.
                               
  9.30 + Jana, Marię Wilk + Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb.
       
12.00 + Józefa, Stefanię, Anastazję, zm. z rodz.  Łaskawiec.              
      
___________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Elżbiecie i Henrykowi Wiktor, Stanisławie Porębskiej, Monice i Oli Kosno.

    Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza oraz za zakupione kwiaty.

  Do sprzątania kościoła w wybraną sobotę zapraszam rodziny, które z jakichś względów nam nie pomagały a chciałyby  pomóc.   

2. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Alicji i Jarosławowi Hejzner, Marii Furman, Wacławie Pieróg.

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii będzie w niedzielę 16 

    października na Mszy św. o 12.00.  Po Mszy św. poświęcimy różańce  komunijne.
    Na Mszę św. zapraszam wszystkie dzieci z różańcami wykonanymi z owoców, nasion lub innych naturalnych produktów.
 
4. Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o zmarłych. Naszej troski nie ograniczmy tylko do uporządkowania grobów, pamiętajmy 

    również o pomocy duchowej dla zmarłych – wypominkach i Mszy Świętej.   
   
5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg 

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.    

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    2 - 9.10.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 27 Zwykła       / 2 października 2022 r. /

 

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od sąsiadów Kosirowskiego i Libuda.

 

  9.30 + Janinę Rodasik – od sąsiadów Pogoda, Łaskawiec, Piórkowskich, Dąbek,  Kubańskich, Król.

 

12.00 1/+ Mieczysława Łaskawca – 10 r. śm.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Jubilatów p. Barbary i Piotra Strzałka z okazji

             40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

14.00 Pogrzeb śp. Haliny Dudek (73 l.) ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 3 października

17.00 + Helenę Mitkę – miesiąc po śmierci, od uczestników.

 

Piątek – 7 października, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie

17.00 + Helenę Mitkę 1/ od Koła Gospodyń Wiejskich, 2/ od Anny Lorek z rodziną.

 

Sobota – 8 października

16.00 + Sabinę Mizera 1/ od córki Ewy z mężem Wiesławem,

                                  2/ od wnuczki Tatiany z rodziną,

                                  3/ od wnuczki Rity z rodziną.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 28 Zwykła      / 09 października 2022 r. /

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od rodz. Gudzowskich i Madejskich.

 

  9.30 + Helenę Mitkę – od Jerzego i Teresy Poczęsnych z rodziną.

 

12.00 + Jana, Franciszkę, Stefana, Lidię Tomsiów, +Mariannę i Stanisława Kolczyków.

 

=====================================================================

1. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii będzie w niedzielę

   16 października na Mszy św. o 12.00. Po Mszy św. poświęcimy różańce komunijne.

   Na Mszę św. zapraszam wszystkie dzieci z różańcami wykonanymi z owoców, nasion lub innych naturalnych produktów.

2. Do sprzątania kościoła w sobotę zapraszam rodziny, które z jakichś względów nam nie pomagały a chciałyby pomóc.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać  za dar wspólnej modlitwy, dary materialne, wszystkim życzę dobrej niedzieli.  

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E       25.09. - 02.10.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła            / 25 września 2022 r. /

 

  7.30 + Halinę – 2 r.śm., Jana Borówkę – 9 r.śm.

 

  9.30 1/+ Kamilę Moń – ur., Władysławę, Stefana, Andrzeja Wójcików.

         2/ Dziękczynna z okazji 14 urodzin Agatki Jędrzejewskiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej,

            o pomyślność i dary Ducha Świętego szczególnie w nauce i ukończeniu Szkoły Podstawowej - 8 klasy.

 

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyków. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 26 września

17.00 + Helenę Mitkę – od sąsiadów z ul. Chmielnej.

17.30 1/ +Marię Borysewicz – od Stanisławy Olesińskiej z małżonkiem i dziećmi,

         2/ +Janinę i Czesława Cebulę – od siostry ze szwagrem

 

Środa – 28 września

17.00 + Damiana Siodłaka – im., od babci i dziadka z Olkusza

 

Czwartek – 29 września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, święto

 

Piątek – 30 września, św. Hieronima, wspomnienie

17.00 + Adama Wójcika – 3 r. śm.

 

Sobota – 1 października, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wspomnienie

 

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 27 Zwykła               / 2 października  2022 r. /

 

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od sąsiadów Kosirowskiego i Libuda.

 

  9.30 + Janinę Rodasik – od sąsiadów Pogoda, Łaskawiec, Piórkowskich, Dąbek, Kubańskich, Król.

 

12.00 1/+ Mieczysława Łaskawca – 10 r. śm.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Jubilatów p. Barbary i Piotra Strzałka

             z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

___________________________________________________________________________________

 

1. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św. w naszej parafii

    w przyszłym roku.

 

2. Bóg zapłać rodzicom i dzieciom, które przyszły poświęcić plecaki i przybory szkolne w minioną niedzielę, te dzieci,

    które z jakichś przyczyn nie były w kościele mogą jeszcze przyjść i poprosić o modlitwę i błogosławieństwo.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    18 - 25.09.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 25 Zwykła          / 18 września 2022 r. /

 

  7.30 + Lidię i Czesława Mrówka – od dzieci.

 

  9.30 1/+ Zenobię Kika – 4 r. śm., - od córki Elżbiety i syna Krzysztofa z rodzinami, + Helenę i Henryka Kika.

         2/ +Barbarę i Bolesława Jedlińskich.

 

12.00 1/+ Janinę i Jerzego Lubaszka, +Martę i Stefana Wilk.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Oli Kosno z okazji 5 urodzin,

             o błogosławieństwo dla  rodziców.

We Mszy św. chrzest Alicji

Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych, błogosławieństwo pierwszoklasistów. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Piątek – 23 września, św. o. Pio z Pietrelciny, wspomnienie. Pierwszy dzień jesieni

17.00 + Bogusławę Perek – im.

17.30 + Sabinę Mizera – miesiąc po śmierci, od córki Eweliny z małżonkiem Irkiem i od męża Jerzego

 

Sobota – 24 września

17.00 + Wacława Lekstona – im., od małżonki i córek z rodzinami.

17.30 + Lidię Wilk – 3 r. śm., Mieczysława Wilka, + Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła                / 25 września 2022 r. /

 

  7.30 + Halinę – 2 r.śm., Jana Borówkę – 9 r.śm.

 

  9.30 1/+ Kamilę Moń – ur., Władysławę, Stefana, Andrzeja Wójcików.

         2/ Dziękczynna z okazji 14 urodzin Agatki Jędrzejewskiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej,

             o pomyślność i dary Ducha Świętego szczególnie w nauce i ukończeniu Szkoły Podstawowej - 8 klasy.

 

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyków.  

======================================================================================

 

 

1. We środę 14 września pożegnaliśmy śp. Marię Borysewicz ( z d. Cebula). Niech Pan obdarzy ją zbawieniem.

 

2. Dzisiaj podczas Mszy św. o 12.00 poświęcę plecaki i przybory szkolne pierwszoklasistom. Serdecznie zapraszam dzieci

    z rodzicami.

    Spotkanie z dziećmi i rodzicami w sprawie I Komunii św. w przyszłym roku będzie w niedzielę za tydzień - 25 września

    podczas Mszy św. o 12.00.

 

3. Młodzież szkół średnich zapraszam na lekcję religii w salce katechetycznej w piątki oraz w niedzielę po Mszy św. o 9.00 lub

    przed Mszą św. o 12.00.

   Bierzmowanie:  Młodzież klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież klas I Szkół Ponadpodstawowych rozpoczęła 

   przygotowanie do bierzmowania. Spotykamy się na Mszy św. niedzielnej o 12.00. Po Mszy krótkie spotkanie

   organizacyjne.

 

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, dary materialne, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     11 - 18.09.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła / 11 września 2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 1/+ Bronisławę – im. i ur., Kazimierza Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka – int. od córki Bogusi z rodz.

         2/+ Stanisława, Eleonorę, Antoniego Kopów.

 

12.00 + Helenę i Jana Figiel.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 12 września, Najświętszego Imienia Maryi

17.00 + Helenę Mitkę – tydzień po śmierci/pogrzebie, od córek i syna z rodzinami.

 

Środa – 14 września, Podwyższenie Krzyża Świętego, święto

Czwartek – 15 września, Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, wspomnienie

 

Sobota – 17 września

16.00 +Sabinę Mizerę – od kolegów i koleżanek z pracy córki Eweliny.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 25 Zwykła / 18 września 2022 r. /

 

  7.30 + Lidię i Czesława Mrówka – od dzieci.

 

  9.30 1/+ Zenobię Kika – 4 r. śm., - od córki Elżbiety i syna Krzysztofa z rodzinami, + Helenę i Henryka Kika.

         2/ +Barbarę i Bolesława Jedlińskich.

 

12.00 1/+ Janinę i Jerzego Lubaszka, +Martę i Stefana Wilk.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Oli z okazji 5 urodzin, o błogosławieństwo dla  

             rodziców.

We Mszy św. chrzest Alicji

Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych, błogosławieństwo pierwszoklasistów.

========================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli bardzo dziękujemy Teresie Słupskiej, Małgorzacie i Lence Kowalskim.

    Ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Halina Krzemińska, Joanna Nasidłowska. Bóg zapłać.

2. We wtorek 6 września pożegnaliśmy śp. Helenę Mitkę (85 l.)  Niech "umarła dla świata, żyje dla Boga".

 

3. Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dla uczniów I klas będzie w niedzielę 18 września podczas

    Mszy św. o 12.00.

    Spotkanie z dziećmi i rodzicami w sprawie I Komunii św. w przyszłym roku będzie w niedzielę 25 września podczas 

    Mszy św. o 12.00.

4. Młodzież szkół średnich zapraszam na lekcję religii w salce katechetycznej w piątki oraz w niedzielę po Mszy św. o 9.00 lub

   przed Mszą św. o 12.00.

    Młodzież klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież klas I Szkół Ponadpodstawowych rozpoczyna przygotowanie do

    bierzmowania. Spotykamy się na Mszy św. niedzielnej o 12.00. Po Mszy krótkie spotkanie organizacyjne. Pierwsze  

    spotkanie w niedzielę za tydzień 11 września o 12.00.

 

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    04 - 11.09.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 23 Zwykła / 04 września 2022 r. /

 

  7.30 + Damiana Siodłaka – od sąs. r. Kaźmierczak i Olesińskich.

  9.30 + Stefanię i Bolesława Kika.

12.00 + Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich, Andrzeja Krzemińskiego. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

Czwartek – 8 września, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

18.00 + W Bogu znanej intencji.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła / 11 września 2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 1/+ Bronisławę – im. i ur., Kazimierza Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka – int. od córki Bogusi z rodz.

         2/+ Stanisława, Eleonorę, Antoniego Kopów.

 

12.00 + Helenę i Jana Figiel.

______________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli bardzo dziękujemy Agnieszce i Grzegorzowi Nurskim oraz Miłoszowi Stachowi.

2. W czwartek 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież, rodziców serdecznie zapraszam

    na Msze Świętą inaugurującą nowy rok nauki dzisiaj na Mszę św. o 12.00. Przed Mszą świętą będziemy mogli przystąpić do 

    spowiedzi świętej.

    Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dla uczniów I klas planujemy w niedzielę 18 września podczas

    Mszy św. o 12.00.

 

    Spotkanie z dziećmi i rodzicami w sprawie I Komunii św. w przyszłym roku będzie w niedzielę 25 września podczas  

    Mszy św. o 12.00.

 

3. Młodzież szkół średnich zapraszam na lekcję religii w salce katechetycznej w piątki oraz w niedzielę po Mszy św. o 9.00

    lub przed Mszą św. o 12.00.

    Młodzież klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież klas I Szkół Ponadpodstawowych rozpoczyna przygotowanie

    do bierzmowania.   Spotykamy się na Mszy św. niedzielnej o 12.00. Po Mszy krótkie  spotkanie organizacyjne. Pierwsze

    spotkanie w niedzielę za tydzień 11 września o 12.00.

 

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, dary materialne, wszystkim życzę dobrej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   28.08. - 04.09.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 22 Zwykła / 28 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Stefana, Marię, Stanisława Obarów + Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

 

12.00 + Martę i Stanisława Wcisło, + Stanisława Bargieła, Bogusławę, Mariana Perek. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 3 września

 

18.00 + Martę, Stanisława, Mariannę Wcisło.

 

18.30 + Janinę Rodasik, int. od Anicety Chojowskiej z rodziną.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 23 Zwykła / 04 września 2022 r. /

 

  7.30 + Damiana Siodłaka – od sąs. r. Kaźmierczak i Olesińskich.

 

  9.30 + Stefanię i Bolesława Kika.

 

12.00 + Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich, Andrzeja Krzemińskiego.

__________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli bardzo dziękujemy Marii Tarnówka, Magdalenie, Marii, Tymkowi Sowula. Bóg zapłać 

    za  złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

2. W czwartek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież, rodziców serdecznie zapraszam

    na Msze Świętą inaugurującą nowy rok nauki w niedzielę za tydzień o 12.00. Przed Mszą świętą będziemy mogli przystąpić  

    do spowiedzi świętej.

    Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dla uczniów I klas planujemy w niedzielę 18 września podczas

    Mszy św. o 12.00.

 

    Spotkanie z dziećmi i rodzicami w sprawie I Komunii św. w przyszłym roku będzie w niedzielę 25 września podczas

    Mszy św. o 12.00.

 

3. W środę 24 sierpnia pożegnaliśmy śp. Sabinę Mizerę (81 l.). Niech umarła dla świata żyje dla Boga.

 

4. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Barbarze Lipskiej i Janinie Pietrzyk z Podlipia, Mariannie Sowuli z Olkusza, 

    Bogu znanej rodzinie z Bolesławia oraz pozostałym darczyńcom.

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     21 - 28.08.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 21 Zwykła  / 21 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Damiana Siodłaka – od sąs. r. Czart i Glanowskich.

 

  9.30 + Witolda Lipskiego, Eugeniusza Pietrzyka.

 

12.00 + Janinę Bartkowiak – 10 r. śm., Franciszka Bartkowiaka – 19 r. śm., od córek z rodzinami. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Piątek – 26 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, uroczystość

 

Sobota – 27 sierpnia, św. Moniki, wspomnienie

 

17.30 + Janinę Rodasik – miesiąc po śmierci, od wnuczki Ani z rodziną.

​18.00 + Norberta Gołębia – r. śm., Liliannę i Andrzeja Gołąb.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 22 Zwykła / 28 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Stefana, Marię, Stanisława Obarów + Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

 

12.00 + Martę i Stanisława Wcisło, + Stanisława Bargieła, Bogusławę, Mariana Perek.

========================================================================

 

​1. Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych parafialnych dożynkach w poniedziałek 15 sierpnia. Bardzo dziękuję 

    Wojtowi Gminy Bolesław p. Krzysztofowi Dudzińskiemu za obecność, ofiarowane nam chleby i wygłoszone słowo nadziei,

    dziękujemy p. Mirosławowi Ćwięczkowi, radnemu Gminy Bolesław oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Podlipia za udział

    i wieniec dożynkowy. Dziękujemy pozostałym członkiniom Kół Gospodyń, naszym parafiankom p. Elżbiecie Wiktor

    i Stanisławie Porębskiej za przygotowanie parafialnego wieńca dożynkowego, dziękuję wszystkim, którzy pomogli

    w przygotowaniu i przebiegu uroczystości, którzy modlili się z nami.

    Niech Maryja Królową nieba i ziemi wyprasza wszystkim potrzebne łaski.

2. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Iwonie i Marianowi Sroka, p. Mirosławie Porębskiej, Bogu znanej rodzinie

    z Bolesławia oraz pozostałym darczyńcom.

 

 

    P. Krystynie Piszczek dziękujemy za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli, Bóg zapłać.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

ZAPOWIEDZI

​Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz  Szlęzak l. 28, zam. w Podlipiu, kawaler z naszej parafii oraz Ewelina  Śliwka, l. 27, zam. w  Krakowie, panna z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Tylmanowej.

​O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 3    

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    14 - 21.08.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 20 Zwykła / 14.08.2022 r. /

 

  7.30 + Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyków, Zdzisławę Tarnówkę.

 

  9.30 + Annę i Romana Lekston.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława Sroków. + Stanisławę i Jana Kurowskich. ____________________________________________________________________________________

 

Poniedziałek - 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od sąs. Kalembków z rodziną.

 

  9.30 1/ Dziękczynna za plony, z prośbą o błogosławieństwo dla żniwiarzy, rolników, ogrodników, działkowców, bartników

         2/+ Jana Dołhania – 1 r. śm.

 

12.00 + Rozalię i Jana Ziębów – od synów Edwarda i Marka z rodzinami. __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 20 sierpnia

 

16.00 + Gizelę – 1 r. śm., Jana Puśkę, zm. z r. Conka.

 

16.30 + Zdzisława Daneckiego – int. od sąs. rodz. Kulawik i Bryzik.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 21 Zwykła / 21 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Damiana Siodłaka – od sąs. r. Czart i Glanowskich.

 

  9.30 + Witolda Lipskiego, Eugeniusza Pietrzyka.

 

12.00 + Janinę Bartkowiak – 10 r. śm., Franciszka Bartkowiaka – 19 r. śm., od córek z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

 

1. Jutro (poniedziałek 15 sierpnia) obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte w naszej 

    parafii będą odprawione w porządku niedzielnym (7.30, 9.30, 12.00). Podczas każdej Mszy świętej będzie poświęcenie

    bukietów z kwiatów, ziół, warzyw i owoców.

    Szczególnie zapraszam parafian do udziału we Mszy Świętej o g. 9.30. Swoją obecnością zaszczyci nas Wójt Gminy

    Bolesław p. Krzysztof Dudziński. Przed Mszą św. poświęcimy chleby ofiarowane nam przez Pana Wójta, wieńce dożynkowe

    oraz bukiety z kwiatów, ziół, warzyw i owoców. Do wspólnej modlitwy zapraszamy również Koła Gospodyń Wiejskich i Druhów

    Strażaków. Podziękujmy Bogu za tegoroczne plony i prośmy Go przez Królową nieba i ziemi, aby zachował nas

    od suszy, gradu, powodzi, głodu, wojny i wszelkiej szkody.

2. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Zenonie i Tadeuszowi Gdula, Genowefie Izdebskiej oraz pozostałym 

   darczyńcom.

 

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz  Szlęzak l. 28, zam. w Podlipiu, kawaler z naszej parafii oraz Ewelina  Śliwka, l. 27, zam. w  Krakowie, panna z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Tylmanowej.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 1

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E       7 -15.08.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 19 Zwykła / 7 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Janinę Rodasik – tydzień po pogrzebie – od córki Emilii z mężem i rodziną, + Mieczysława Rodasika. .

 

  9.30 + Eugenię i Eugeniusza Kołodziejczyk, Antoninę i Antoniego Remesz, +Mariannę i Jana Kołodziejczyk,

         +Juliana Barańskiego.

 

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma, + Henryka Jedrzejewskiego. __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 13 sierpnia

 

16.00 Msza Święta dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów

         p. Łucji i Benedykta Łaskawców z okazji Złotego Jubileuszu Małżeństwa, int. od dzieci z rodzinami.

 

16.30 + Janinę Rodasik – int. od wnuczki Gosi z rodziną.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 20 Zwykła    / 14.08.2022 r. /

 

  7.30 + Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyków, Zdzisławę Tarnówkę.

 

  9.30 + Annę i Romana Lekston.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława Sroków. + Stanisławę i Jana Kurowskich. ____________________________________________________________________________________

 

Poniedziałek - 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od sąs. Kalembków z rodziną.

 

  9.30 1/ Dziękczynna za plony, z prośbą o błogosławieństwo dla żniwiarzy, rolników, ogrodników, działkowców, bartników

         2/+ Jana Dołhania – 1 r. śm.

 

12.00 + Rozalię i Jana Ziębów – od synów Edwarda i Marka z rodzinami.

=======================================================================================

 

 

1. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali udział w remoncie i malowaniu drzwi kościelnych. Bóg zapłać za 

    trud  i poświęcony czas.

2. Za złożone ofiary na potrzeby parafii dziękuję p. Danucie i Ryszardowi Godyń, Wandzie i Józefowi Sośnierz, Janinie Sośnierz, 

    Janinie Gołąb i wszystkim anonimowym darczyńcom. Bóg zapłać.

3. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian, Koła Gospodyń Wiejskich, Druhów Strażaków do wspólnej 

    modlitwy w poniedziałek 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na g. 9.30.

    Zechciejmy razem podziękować Bogu za tegoroczne plony i prosić Go przez Królową nieba i ziemi, aby zachował nas od 

    suszy, gradu, powodzi, głodu i wszelkiej szkody.

    Przed Mszą św. poświęcimy wieńce dożynkowe, chleb oraz bukiety z kwiatów, ziół, warzyw i owoców.

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg  

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E        31.07. -07.08.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła / 31.07.2022 r. /

 

  7.30 + Eugeniusza Jantę, Helenę i Wilhelma Janta.

 

  9.30 + Waldemara Plizgę – od małżonki, szwagra i teściów. + Zdzisława Daneckiego.

 

12.00 + Damiana Siodłaka – od Agnieszki i Dariusza Liber z dziećmi.

 

14.00 Pogrzeb śp. Janiny Rodasik (89 l.) __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 6 sierpnia, Przemienienie Pańskie, święto.

 

14.00 Ślub Darii i Kamila.

 

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 19 Zwykła / 7 sierpnia 2022 r. /

  7.30 + Janinę Rodasik – tydzień po pogrzebie – od córki Emilii z mężem i rodziną, + Mieczysława Rodasika.

  9.30 + Eugenię i Eugeniusza Kołodziejczyk, Antoninę i Antoniego Remesz, +Mariannę i Jana Kołodziejczyk,

            +Juliana Barańskiego.

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma, + Henryka Jedrzejewskiego. ____________________________________________________________________________________

 

1. W sobotę 23 lipca zostały wyremontowane dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne w kościele: od dzwonnicy (najcięższe

    i największe), od strony drogi, od południa i od zakrystii. Razem siedem skrzydeł.  Prace te wykonał p. Marcin Kowalski,

    pomagał mu szwagier p. Adam Kowalski. Prace nadzorowała p. Teresa Słupska. W minionym tygodniu pomalowaliśmy drzwi

    od strony ul. Głównej i drzwi od dzwonnicy. Bóg zapłać za pomoc p. Lucjanowi Wilkowi i Marianowi Mystkowi.

    Wszystkim bardzo dziękujemy za trud i poświęcony czas. Bóg zapłać. Chętnych do pracy i pomocy przy malowaniu 

    kolejnych drzwi zapraszamy na najbliższą sobotę na g. 9.00, ewentualnie w innym wygodnym czasie.

 

2. Bożemu miłosierdziu polecamy nagle zmarłego księdza Mariusza Gajkowskiego, proboszcza parafii w Poznaniu. Pogrzeb 

    kapłana był wczoraj (30.08.2022 r.) w Olsztynie. „Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej

    ułomności, aby umarły dla świata żył dla Ciebie”.

 

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg 

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   24 - 31.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 17 Zwykła / 24 lipca 2022 r. /

 

​  7.30 + Lidię Tomsię – od rodziny Barczyków.

​  9.30 + Annę Lekston, Annę Sośnierz, Wiesławę Sochacką.

​12.00 + Marię, Jana Wilk, Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb.

 

            Chrzest Karoliny Nikoli __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 25 lipca, św. Jakuba, apostoła, św. Krzysztofa

Wtorek – 26 lipca, Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP, wspomnienie.

 

Sobota – 30 lipca

 

16.30 + Zdzisława Daneckiego – od rodziny Wilk i Szczerba.

 

17.00 + Lidię Tomsię – od Teresy i Krzysztofa Adamczyków

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła / 31.07.2022 r. /

 

  7.30 + Eugeniusza Jantę, Helenę i Wilhelma Janta.

  9.30 + Waldemara Plizgę – od małżonki, szwagra i teściów. + Zdzisława Daneckiego.

 

12.00 + Damiana Siodłaka – od Agnieszki i Dariusza Liber z dziećmi.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

1. W sobotę 23 lipca zostały wyremontowane dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne w kościele: od dzwonnicy (najcięższe

    i  największe), od strony drogi, od południa i od zakrystii. Razem siedem skrzydeł.  Prace te wykonał doskonały ślusarz

    i  spawacz p. Marcin Kowalski, pomagał mu szwagier p. Adam Kowalski. Prace nadzorowała p. Teresa Słupska.

    Wszystkim bardzo dziękujemy za trud i poświęcony czas. Bóg zapłać.

    Wszystkie drzwi chcielibyśmy pomalować nową farbą. Chętnych do pracy i pomocy zapraszamy na najbliższą sobotę

    na g. 9.00, ewentualnie w innym wygodnym czasie.

 

2. Bożemu miłosierdziu polecamy nagle zmarłego księdza Mariusza Gajkowskiego, proboszcza parafii w Poznaniu. Pogrzeb

    kapłana ma być w najbliższą sobotę w Olsztynie. Ks. Mariusz kilka razy gościł w naszej parafii, głosił również rekolekcje.

    Niech wolny od ludzkich ułomności wejdzie do Królestwa Bożego.   

3.  Dzisiaj szczególnie modlimy się w intencji kierowców i podróżujących, po Mszach świętych poświęcamy samochody i inne 

     pojazdy na parkingu.

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E   17 - 24.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła / 17.07.2022 r. /

 

  7.30 + Lidię Tomsię – int. od syna Włodzimierza z rodziną.

  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 + Jana, Stanisława Dreksa.

__________________________________________________________________________________

 

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 23 lipca, św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, święto.

 

16.00 + Henryka Kajdę, zm. z r. Kajda i Kaziród, + Franciszkę, Stanisława Pęgiel.

 

16.30 + Zdzisława Daneckiego – miesiąc po pogrzebie.

 

17.00 + Urszulę Dąbek – 1 r. śm., int. od małżonka, + Janinę, Władysława, Andrzeja Dąbek, Janinę Góra

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 17 Zwykła / 24 lipca 2022 r. /

 

  7.30 + Lidię Tomsię – od rodziny Barczyków.

  9.30 + Annę Lekston, Annę Sośnierz, Wiesławę Sochacką.

​12.00 + Marię, Jana Wilk, Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb.

            Chrzest Karoliny Nikoli

____________________________________________________________________________________

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Wioli, Karolince, Mariuszowi Daneckim.

   W minionym tygodniu ofiary na potrzeby parafii złożyli: Kazimierz Wilk, Żelazny Marta, Gabrysia, Krzysztof. Bóg zapłać.

2. W niedzielę za tydzień po każdej Mszy Świętej będziemy modlić się za kierowców i podróżujących oraz poświęcimy 

    samochody i inne pojazdy. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   10 - 17.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 15 Zwykła          / 10 lipca 2022 r. /

 

​  7.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

​  9.30 + Józefa Łaskawca – 4 r. śm.

12.00 + Krystynę i Kazimierza Filipków, Jadwigę Gumółka, + Franciszka i Henryka Jędrzejewskich.

__________________________________________________________________________________

 

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 16 lipca, Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, wspomnienie

 

16.30 + Zdzisława Daneckiego – od rodziny p. Godyń i Sośnierz.

 

17.00 + Mateusza Wizora – 34 ziemskie urodziny, int. od małżonki z córkami.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła / 17.07.2022 r. /

 

  7.30 + Lidię Tomsię – int. od syna Włodzimierza z rodziną.

  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 + Jana, Stanisława Dreksa.

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Katarzynie, Tadeuszowi i Michalince Cabaj. Bóg zapłać za złożoną przy

    sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

​2. Przeżywamy najpiękniejszy czas wakacji i urlopów. Niech czas wolny nie będzie czasem pozbawionym modlitwy,  

    kontemplacji stworzenia, niedzielnej Mszy Świętej. "W wakacyjne niedziele nie zapomnij o kościele.",  "Do kościoła

    chodzić trzeba, żeby potem pójść do nieba."

    Wszystkim życzę bezpiecznego i dobrego odpoczynku. Tym, którzy muszą pracować życzę nadziei, siły, zdrowia, zdolności.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Daria Łaskawiec l. 25 , zam. w Podlipiu, panna z naszej parafii oraz Kamil Żuławiński l. 26, zam. w Olkuszu, kawaler z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Ap.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 3

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     3 - 10.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 14 Zwykła   / 03.07.2022 r. /

 

  7.30 + Janinę i Jerzego Lubaszka.

  9.30 + Mariana Olesińskiego – im.

 

12.00 + Władysława i Halinę Łaskawiec, + Stanisława Łaskawca, +Władysława i Zofię Babczyk.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

Sobota – 9 lipca

16.30 + Lidię Tomsię – od siostry Heleny.

17.00 + Mirosława, Mariana, Wiktorię Wójcik, + Władysława i Józefę Kulanty.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 15 Zwykła / 10 lipca 2022 r. /

​  7.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

​  9.30 + Józefa Łaskawca – 4 r. śm.

 

​12.00 + Krystynę i Kazimierza Filipków, Jadwigę Gumółka, + Franciszka i Henryka Jędrzejewskich.

____________________________________________________________________________________

 

 

​1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Zbigniewowi Pacuniowi oraz Januszowi Małeckiemu. Panowie złożyli  

    również ofiary do ołtarza. Pan Zbigniew Pacuń dodatkowo złożył ofiarę na Kościół. Bóg zapłać.

   Ofiary na potrzeby parafii złożyli: p. Daneccy Alina i Krzysztof, Plizga Marlena, p. Musiałek Maria, Zygmunt, Ewa – ofiara na

   Kościół i na sprzątanie. Agata i Piotr Domańscy, Euzebia Todor.  Bóg zapłać.

2. Przeżywamy najpiękniejszy czas wakacji i urlopów. Niech czas wolny nie będzie czasem pozbawionym modlitwy, 

    kontemplacji stworzenia, niedzielnej Mszy Świętej. W wakacyjne niedziele nie zapomnij o kościele. Do kościoła chodzić

    trzeba, żeby potem pójść do nieba.

    Wszystkim życzę bezpiecznego i dobrego odpoczynku. Tym, którzy muszą pracować życzę nadziei, siły, zdrowia, zdolności.

 

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa

    i opieki Matki Bożej. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

 

 

ZAPOWIEDZI

 

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Daria Łaskawiec l. 25 , zam. w Podlipiu, panna z naszej parafii oraz Kamil Żuławiński l. 26, zam. w Olkuszu, kawaler z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Ap.

 

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 2

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   26.06. - 03.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 13 Zwykła / 26 czerwca 2022 r. /

 

​  7.30 a/ + Janinę, Alfreda Sikora, Agatę, Stefana Żak.

         b/ Dziękczynna – 91 urodziny Janiny Żurek, int. od córek z rodzinami.

  9.30 a/ + Jana Szymczyka, Eleonorę i Antoniego Kopa, Andrzeja Szota.

         b/ + Jana Furmana – im.

12.00 a/ + Stefana Obarę – r. śm., Marię i Jana Dąbek, Marię i Stanisława Obarę.

         b/ + Mateusza Wizora – od córek Eriki i Julii z okazji Dnia Ojca, od małżonki.

         c/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów Barbary i Władysława Filipków

             z okazji 40 lecia małżeństwa.

         d/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Jubilatki p. Ireny Cebo z okazji 90 urodzin.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Środa – 29 czerwca, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

18.00 Msza Św. wł.

Sobota – 2 lipca

16.30 + Zdzisława Daneckiego – int. 1/ od małżonki i dzieci, 2/ od sąsiadów r.: Wójcik, Nitszke, Kopa.

17.00 + Lidię Tomsię – od rodziny Czerniaków i Piwowarskich.

17.30 + Grażynę Ślusarczyk – r. śm., +Zygfryda Todora.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 14 Zwykła / 03.07.2022 r. /

 

  7.30 + Janinę i Jerzego Lubaszka.

  9.30 + Mariana Olesińskiego – im.

 

12.00 + Władysława i Halinę Łaskawiec, + Stanisława Łaskawca, +Władysława i Zofię Babczyk. ____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Helenie, Konstantemu Sośnierz, Makuch Krystynie i Kindze. Do ofiary

    złożonej do ołtarza dołącza się również p. Pietras Krystyna. Bóg zapłać.

  

    Ofiarę na potrzeby parafii złożyli: p. Urszula J., p. Mastalerz Elżbieta, Ziętek Wiesława i Alfred, Stoleccy Sylwia i Karol.

    Rodziny te złożyły jeszcze osobną ofiarę na sprzątanie kościoła.  Bóg zapłać.

 

2. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Eucharystii i procesji w czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Jeszcze

    raz dziękuję wszystkim, przygotowali ołtarze. Trzeba było je odsłonić, odświeżyć, wymienić kwiaty i drzewka. Znowu

    poświęciliście swój czas, włożyliście pracę, wysiłek. Niech Najświętsze Serce Jezusa wynagrodzi wam ten trud. Bóg zapłać.

 

3. W piątek zakończyliśmy rok szkolny i katechetyczny. Dzieciom, młodzieży, nauczycielom życzę dobrego, bezpiecznego

    wypoczynku. Niech czas wolny nie będzie czasem pozbawionym modlitwy i niedzielnej Mszy Świętej. W wakacyjne   

    niedziele nie zapomnij o kościele. Do kościoła chodzić trzeba, żeby potem pójść do nieba.

 

4. Wczoraj pożegnaliśmy śp. Zdzisława Daneckiego (79 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg  zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

 

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Daria Łaskawiec l. 25 , zam. w Podlipiu, panna z naszej parafii oraz Kamil Żuławiński l. 26, zam. w Olkuszu, kawaler z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 1

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E        19 - 26.06.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła / 19.06.2022 r. /

 

  7.30 + Przemysława, Stefanię, Czesława Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

  9.30 + Rafała Liszkę – r. śm.

12.00 a/ + Marka Mastalerza, Stefanię, Józefa Kolczyk.

         b/ + Jana Pietrzaka – od wnuczka Dariusza z narzeczoną Angelą.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Czwartek – 23 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Dzień Ojca, Zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

18.00 + Lidię Tomsię – od wnuczki Kingi z mężem Marcinem i córką Oliwią.

            Procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy, błogosławieństwo dzieci.

Piątek – 24 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30 + Barbarę Olesińską – r. śm., zm. z r. Michalik + Zbigniewa Goleńca – od małżonki.

17.00 + Jana Żertkę – im., od dzieci z rodzinami i małżonki.

17.30 + Jana Pietrzaka – int. od siostry Heleny z rodziną.

 

Sobota – 25 czerwca

16.00 + Ewę Lewandowską – 1 r. śm., od córki Moniki i syna Rafała z rodzinami.

16.30 + Ewę Lewandowską – 1 r. śm., od małżonka, sąsiadów i dzieci z rodzinami.

17.00 + Władysława, Jana, Anastazję Krawczyk, +Andrzeja, Mariannę Wójcickich.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 13 Zwykła / 26 czerwca 2022 r. /

 

​  7.30 a/ + Janinę, Alfreda Sikora, Agatę, Stefana Żak.

         b/ Dziękczynna – 91 urodziny Janiny Żurek, int. od córek z rodzinami.

9.30 a/ + Jana Szymczyka, Eleonorę i Antoniego Kopa, Andrzeja Szota.

       b/ + Jana Furmana – im.

12.00 a/ + Stefana Obarę – r. śm., Marię i Jana Dąbek, Marię i Stanisława Obarę.

         b/ + Mateusza Wizora – od córek Eriki i Julii z okazji Dnia Ojca, od małżonki.

         c/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów Barbary i Władysława Filipków

             z okazji 40 lecia małżeństwa. ____________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Anecie, Grażynie i Krzysztofowi Kosno. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do

    ołtarza i na potrzeby parafii.

 

    Ofiarę na potrzeby parafii złożyli wierni od ołtarza z Podlipia – Bukowna, wierni od ołtarza z Hutek oraz: p. Teresa i Jerzy

    Poczęśni, Adrianna i Marek Imielscy, Janina Kajda, Aneta, Grażyna i Krzysztof Kosno. Bóg zapłać.

 

​2. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas, środki pieniężne, ofiarowali wysiłek przy budowie ołtarzy na Boże

    Ciało i porządkowanie terenu przy kościele.  Bóg zapłać.

 

3. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Eucharystii i procesji. 

    Zapraszamy dzieci komunijne i rocznicowe oraz te młodsze do sypania kwiatków w czasie procesji. Kończymy rok szkolny.  

    Mamy okazję do podziękowania Panu Bogu za mijający rok nauki. Rozpocznijmy wakacje z Bogiem, prosząc Go o pokój

    i bezpieczeństwo.  

4. Solenizantom, jubilatom  minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, niech Bóg da Wam dobry, spokojny dzień.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    12 - 19.06.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Najświętszej Trójcy, / 12 czerwca 2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – od Marii, Barbary i Anny z rodzinami.

  9.30 + Kamilę Moń – 5 r. śm., od mamy.

 

12.00 + Annę i Jana Sośnierz.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Czwartek – 16 czerwca, Boże Ciało, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

  7.30 + Jerzego i Jana Dołhania, + Stanisława, Anastazję i Stanisława Babczyk.

  9.30 + Danutę, Andrzeja i Mariannę Wójcickich, + Janinę i Eugeniusza Bigaj, + Zygmunta, Jadwigę i Ewę Mączka.

            Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.    

12.00 + Eugeniusza Ślusarczyka, Józefa Łaskawca.

 

Piątek – 17 czerwca, św. Brata Alberta Chmielowskiego, wspomnienie

18.00 + Annę Srokę – int. od córki Jadwigi z mężem Piotrem.

Sobota – 18 czerwca

16.00 + Leszka Piszczka – 3 r. śm., int. od małżonki z dziećmi.

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – od sąsiadów p. Janusów.

17.00 + Elżbietę i Stanisława Czerniaków, + Włodzimierza, Bronisławę, Władysława Słupskich.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła              / 19.06.2022 r. /

 

  7.30 + Przemysława, Stefanię, Czesława Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

  9.30 + Rafała Liszkę – r. śm.

12.00 1/ + Marka Mastalerza, Stefanię, Józefa Kolczyk.

         2/ + Jana Pietrzaka – od wnuczka Dariusza z narzeczoną Angelą.

____________________________________________________________________________________

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Elżbiecie Kaźmierczak, Alicji .  Za porządkowanie terenu przy  

    kościele  dziękujemy p. Damianowi Filipkowi, Danucie i Ryszardowi Godyniom, kościelnemu p. Marianowi Mystkowi.

    Ofiarę na potrzeby parafii złożyli p. Teresa i Stanisław Todor, Barbara i Władysław Filipek.  Bóg zapłać.

2. W czwartek będziemy przeżywać Uroczystość Patronalna naszej parafii – Boże Ciało. Do wspólnej  modlitwy, adoracji Jezusa

    w Najświętszym Sakramencie, udziału w procesji zapraszam wszystkich parafian. Podczas Mszy św. o 9.30 będzie Rocznica

    I Komunii dla dzieci z ubiegłego roku. Serdecznie zapraszam do udziału w Eucharystii i procesji wszystkie dzieci, rodziców,

    młodzież i wszystkich wiernych.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   5 - 12.06.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość / 05.06.2022 r. /

 

  7.30 + Halinę Lipską – 2 r. śm.

  9.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jacka Trendy z okazji 1 urodzin,

                                                                                                             o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Milenki.

 

12.00 + Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak + Mariannę, Antoniego, Adama Sikora.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 6 czerwca, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, święto

18.00 W Bogu znanej intencji

 

Czwartek – 9 czerwca, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto

18.00 + Lidię Tomsię – od KGW Laski - Kolonia

 

Sobota – 11 czerwca

16.00 + Stanisławę Adamczyk – od wnuka Dawida z rodziną.

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – od kuzyna Zbyszka z żoną i dziećmi.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Najświętszej Trójcy, / 12 czerwca 2022 r. /

 

​  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – od Marii, Barbary i Anny z rodzinami.

​  9.30 + Kamilę Moń – 5 r. śm., od mamy.

 

12.00 + Annę i Jana Sośnierz.

____________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Dariuszowi Liber. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu ofiarę

    pieniężną do ołtarza.

2. Zbliża się Uroczystość Patronalna naszej parafii – Boże Ciało. Dobrze byłoby zadbać o teren przy kościele, uporządkować go,

    wykosić trawę, oczyścić chodnik wokół kościoła. Zapraszam wiernych do pomocy przy tych pracach w sobotę 11 czerwca na

    g. 10.00.

3. Rocznica I Komunii Świętej będzie 16 czerwca w Boże Ciało o g. 9.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w Eucharystii

    i procesji wszystkie dzieci, młodzież i wiernych.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    29.05.- 05.06.2022

 

N I E D Z I E L A - Wniebowstąpienie Pańskie / 29 maja 2022 r. /

  7.30 + Mariannę Cupryn – od wnuka Roberta z rodziną.

  9.30 1/+ Zofię i Leona Olesińskich.  2 /+ Kazimierza Wadasa – od żony i córki.

 

12.00 + Stanisławę i Tadeusza Probierz, +Sławomira Gadomskiego, Mieczysława Ślusarczyka.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Czwartek – 2 czerwca

18.00 + Bogusława Nidzińskiego – 2 r. śm., zm z rodziny Nidzińskich

 

Piątek – 3 czerwca

17.30 + Stefanię – 13 r. śm., Stanisława, Józefa Wilczaków

18.00 + Lidię Tomsię – od sąsiadów z Kolonii

 

Sobota – 4 czerwca

16.30 + Stanisławę Adamczyk – od Grzegorza i Katarzyny Łaskawiec z Lasek.

17.00 + Mariannę Cupryn, Halinę, Waldemara Siwek, Antoniego Kolczyka.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość        / 05.06.2022 r. /

 

  7.30 + Halinę Lipską – 2 r. śm.

 

  9.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jacka Trendy z okazji 1 urodzin,

                                                         o  zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Milenki.

 

12.00 + Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak + Mariannę, Antoniego, Adama Sikora.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Gabrieli Ozioro i Edwardzie Woźniczko. Bóg zapłać za złożoną przy 

    sprzątaniu ofiarę pieniężną do ołtarza.

 

2. Wszystkim dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzę, aby Duch Święty pomagał im rozwijać wrodzone dary

    i uzdolnienia, niech w pokoju osiągają ludzką i chrześcijańską dojrzałość, niech sam Pan Jezus obejmie je swoimi ramionami 

    i im błogosławi.

 

3. Rocznica I Komunii Świętej będzie 16 czerwca w Boże Ciało o g. 9.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w Eucharystii

    i procesji wszystkie dzieci, młodzież i wiernych.   

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    22 - 29.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocna / 22.05.2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

 

  9.30 + Mirosława Wójcika, Mariana, Wiktorię Wójcików, Andrzeja i Mariannę Wójcickich.

 

12.00 1/ Mariana Filipka, Janinę i Jana Jończyk.

         2/ O błogosławieństwo dla dziecka i rodziców – roczek Aleksandry Łaskawiec

         3/ Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Jubilatek.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Wtorek – 24 maja, Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, wspomnienie.

18.00 W pewnej intencji

 

Czwartek – 26 maja, św. Filipa Neri, prezbitera, wspomnienie. Dzień Matki

18.00 + Bogusławę Perek – od córki Ani z rodziną, w Dniu Matki

18.30 + Lidię Tomsię – od wnuka Wojciecha z żoną Karoliną i dziećmi Bartoszem i Emilią.

Piątek – 27 maja

18.00 + Stanisławę Adamczyk – od siostry Marii z rodziną.

Sobota – 28 maja

16.00 + Kazimierę Urbanek – od wnuka Radka z rodziną, + zm. z rodziny Urbanek

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – od kuzyna Grzegorza z żoną Urszulą i dziećmi.

17.00 + Adama Cabaja – 10 r. śm., Otylię i Franciszka Cabaj, Mariannę i Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Wniebowstąpienie Pańskie / 29 maja 2022 r. /

 

​  7.30 + Mariannę Cupryn – od wnuka Roberta z rodziną.

  9.30 1/+ Zofię i Leona Olesińskich.

         2/+ Kazimierza Wadasa – od żony i córki.

 

12.00 + Stanisławę i Tadeusza Probierz, +Sławomira Gadomskiego, Mieczysława Ślusarczyka.

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Anicie, Łukaszowi Łaskawiec, Włodzimierzowi Gomółce, Sebastianowi

    Domuratowi. Bóg zapłać.

 

2. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

    Zapraszam do udziału w Uroczystości również tegoroczne dzieci pierwszokomunijne.  Dziewczynki w strojach komunijnych  

    posypujcie kwiatkami drogę Panu Jezusowi, chłopcy w garniturach asystujcie dziewczynkom, prowadźcie Jezusa, do

    czterech ołtarzy.

 

3. Wszystkim Matkom z okazji ich święta życzę opieki Matki Bożej, miłości i wdzięczności od dzieci, Bożego

    błogosławieństwa.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    15 - 22.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocna / 15 maja 2022 r. /

 

​  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm z r. Sikora, +Kazimierza, Mariana, Mariannę, Feliksa i zm z r. Ozioro, +Zbigniewa 

                                                                        Stojewskiego, Teresę Młynek, zm. z r. Zykubków, Cieslików.

 

  9.30 1/+ Stanisławę i Tadeusza Ziębów. 2/+ Alfreda i Kazimierę Ziębów, zm. z r. Wójcik i Szyguła, + Alfredę i Pawła Lekston.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława Sroków +Stanisławę i Jana Kurowskich.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 16 maja, św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona Polski.

18.00 W pewnej intencji

 

Czwartek – 19 maja

18.00 + Lidię Tomsię – miesiąc po śmierci

Piątek – 20 maja

17.30 + Stanisławę Adamczyk – od siostry Danuty z mężem i rodziną.

18.00 + Damiana Siodłaka – od rodziny Skorupów.

Sobota – 21 maja

16.30 + Jana Pietrzaka – od sąsiadów z klatki

17.00 + Stanisławę, Edwarda, Wiesława i Stanisława Kopa.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocna / 22.05.2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

 

  9.30 + Mirosława Wójcika, Mariana, Wiktorię Wójcików, Andrzeja i Mariannę Wójcickich.

 

12.00 1/ Mariana Filipka, Janinę i Jana Jończyk.

         2/ O błogosławieństwo dla dziecka i rodziców – roczek Aleksandry Łaskawiec

         3/ Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Jubilatek.

____________________________________________________________________________________

 

1. Rodzicom dzieci komunijnych jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc w przygotowaniu Uroczystości Pierwszej Komunii  

    Świętej, za aktywny udział w liturgii oraz w Mszach Świętych w Białym Tygodniu. Dzieciom życzymy, by Pan Jezus był  

    częstym Gościem w ich sercach. Wszystkim, którzy przeżywali z nami tę uroczystość dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

 

2. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

    Zapraszam do udziału w Uroczystości również tegoroczne dzieci pierwszokomunijne.  Dziewczynki w strojach komunijnych   

    posypujcie kwiatkami drogę Panu Jezusowi, chłopcy w garniturach asystujcie dziewczynkom, prowadźcie Jezusa, do

    czterech ołtarzy.

 

3. Za wsparcie finansowe parafii dziękuję p. Markowi Hapecie, rodzinie Krawczyk, Furmańskich , Sroka oraz pozostałym 

    ofiarodawcom. Bóg zapłać. 

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     8 - 15.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocna  / 08.05.2022 r. /

 

  7.30 + Stanisława – im., Stefana Bargieł, + Zofię, Władysława Sroka.

 

  9.30 + Stanisławę, Juliana Porębskich.

 

12.00 Pierwsza Komunia Święta, Msza Święta dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dzieci i rodziców, o godne 

         mieszkanie  w naszych sercach dla Jezusa, o to, by Pierwsza Komunia pogłębiła nasz związek i naszych rodziców z  

         Jezusem i pomnożyła wiarę, nadzieję i miłość .

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu : (Biały Tydzień)

 

Poniedziałek – 9 maja, św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski

18.00 + Damiana Siodłaka – od koleżanek i kolegów ze szkoły średniej "na Skałce" w Bukownie wraz z wychowawczynią

                                                                                                                                                        p. Katarzyną.

Wtorek – 10 maja,

18.00 + Stanisławę Adamczyk – od rodziny Słotów.

Środa – 11 maja

18.00 + Jarosława Dąbrowskiego – 57 ziemskie urodziny, od siostrzeńca Mirosława z rodziną.

Czwartek – 12 maja, św. Pankracego, męczennika

18.00 + Elżbietę Czerniak – 5 r. śm., +Stanisława Czerniaka – im.

Piątek – 13 maja, Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

18.00 + Ks. inf. Czesława Siepetowskiego – od rodziny.

Sobota – 14 maja, św. Bonifacego, św. Macieja apostoła

17.00 + Zdzisława Warzechę – 5 r. śm., od żony i córki.

17.30 + Damiana Siodłaka – od kolegów z klasy: Piotrka, Sebastiana i Daniela.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocna    / 15 maja 2022 r. /

 

​  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm z r. Sikora, +Kazimierza, Mariana, Feliksa i zm z r. Ozioro, +Zbigniewa Stojewskiego, 

                                                                                                Teresę Młynek, zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieslików.

​  9.30 1/+ Stanisławę i Tadeusza Ziębów.  2/+ Alfreda i Kazimierę Ziębów, zm. z r. Wójcik i Szyguła, + Alfredę i Pawła Lekston.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława Sroków +Stanisławę i Jana Kurowskich.

____________________________________________________________________________________

 

1. Rodzicom, Dzieciom komunijnym, Katechetom, Nauczycielom, wszystkim modlącym się z nami dziękuję za wsparcie

    i wszelką pomoc w przygotowaniu dzisiejszej Uroczystości Pierwszej Komunii. Niech sam Pan Jezus wynagrodzi Wam trud 

    przygotowania dzieci, świątyni, uroczystości zdrowiem, pojednaniem, pokojem, radością życia, pomnożeniem wiary.

 

    W parafii będziemy przeżywać Biały Tydzień. Wraz z dziećmi komunijnymi, rodzicami, dziadkami będziemy codziennie 

    dziękować Jezusowi za to, że doczekaliśmy Pierwszej Komunii Świętej, że Pan Jezus przyszedł do naszych serc i dusz,

    że karmi nas swoim Ciałem. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej.

 

2. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

    Was Drogie Dzieci i Rodzice również zapraszam do udziału w Uroczystości Bożego Ciała. Dziewczynki w strojach

    komunijnych posypujcie kwiatkami drogę Panu Jezusowi, chłopcy w garniturach asystujcie dziewczynkom, prowadźcie

    Jezusa, do czterech ołtarzy.

 

3. Za wsparcie finansowe parafii dziękuję p. Mariannie Sowuli, Janinie Gołąb oraz pozostałym ofiarodawcom. Bóg zapłać.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     01 - 08.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkanocna / Święto Pracy /                 / 01 maja 2022 r. /

 

  7.30 + Helenę Szygułę – od siostry Edwardy i Andrzeja z rodziną.

 

  9.30 + Zygmunta Czerniaka, Konstantego, Stefanię, Zofię Czerniak, + Mariana i Genowefę Kocjan.

 

12.00 + Stefana Kepkę – 22 r. śm., int. od małżonki z rodziną. __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu :

 

Wtorek – 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

 

  7.30 + Romana Gołębia, Bronisławę, Józefa Gołąb + Marię i Jana Wilk.

  9.30 + Janusza i Kazimierę Zięba w 8 i 5 r. śm.

12.00 1/+ Danutę i Lucjana Ulman, Janinę i Alfreda Cebo,

           2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla dzieci: Mai, Maksymiliana i Mikołaja oraz dla rodziców, babci 

               i dziadków.

           3/ + Bogusława, Walentynę Bilczyńskich, Benignę i Czesława Głąb.

______________________________________________________________________-

Czwartek – 5 maja

18.00 + Lidię Tomsię – od córki Haliny z mężem Henrykiem.

Piątek – 6 maja, Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

18.00 + Mieczysława Wilka – 36 r. śm., Lidię Wilk. + Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk.

Sobota – 7 maja

15.00 Spowiedź dzieci przed I Komunią

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od kuzyna Marka z żoną.

17.00 + Stanisława Żurka – im.

17.30 + Mieczysławę Banasik – 35 r. śm., int. od córki Joli z mężem, dziećmi i wnukami, + Marka Banasika

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocna / 08.05.2022 r. /

 

7.30 + Stanisława – im., Stefana Bargieł, + Zofię, Władysława Sroka.

 

9.30 + Stanisławę, Juliana Porębskich.

 

12.00 Pierwsza Komunia Święta, Msza Święta dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dzieci i rodziców, o godne mieszkanie

                                                 w naszych sercach dla Jezusa, o to, by Pierwsza Komunia pogłębiła nasz związek i naszych

                                                 rodziców z Jezusem i pomnożyła wiarę, nadzieję i miłość .

__________________________________________________________________________________

 

1. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami.  Po Mszy będzie    

    spotkanie i kolejna próba.

 

2. We wtorek 3 maja będziemy przeżywać święto NMP Królowej Polski, Msze Święte będą odprawiane w porządku

    niedzielnym, zechciejmy przyjść w tym dniu do świątyni i oddać cześć Matce Bożej, którą nazywamy naszą Królową.

 

3. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

 

4. Wciąż możemy dołączyć do pomagających uchodźcom wojennym i Ukrainie składając ofiarę do puszki "Pomoc Ukrainie".

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     24.04. - 01.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego / 24.04.2022 r. /

 

  7.30 + Jarosława Dąbrowskiego - int. od mamy Wandy.

  9.30 + Krystynę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków, Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś, Jana Czuła.

12.00 1/+ Edwarda Czarnotę – od małżonki z rodziną.

         2/+ Liliannę Gołąb – 1 r. śm., od syna z rodziną, +Andrzeja Gołąb.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu :

 

Czwartek – 28 kwietnia

17.00 + Stanisławę Adamczyk – od wnuka Tomasza z Martą i Antosią.

Piątek – 29 kwietnia

16.30 + Damiana Siodłaka – int. od rodz. Jachimowiczów

17.00 + Kazimierza Kwiecińskiego – od brata Włodka z rodziną.

Sobota – 30 kwietnia

16.00 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od Grzegorza i Katarzyny Łaskawiec i rodziny Adamczyków.

16.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – int. od córki Sandry z mężem Patrykiem i wnuczkiem Nikodemem.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkanocna / Święto Pracy / / 01 maja 2022 r. /

 

  7.30 + Helenę Szygułę – od siostry Edwardy i Andrzeja z rodziną.

  9.30 + Zygmunta Czerniaka, Konstantego, Stefanię, Zofię Czerniak, + Mariana i Genowefę Kocjan.

12.00 + Stefana Kepkę – 22 r. śm., int. od małżonki z rodziną.

____________________________________________________________________________________

 

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy przeżywali Święta Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii, modlili się z nami w czasie 

    Triduum Paschalnego, pomagali podczas sprawowania liturgii. Dziękujemy Druhom Strażakom za trzymanie straży przy 

    Grobie Pańskim, udział w Rezurekcji.

    Jeszcze raz dziękuję za złożone ofiary na utrzymanie i potrzeby parafii. Do ofiarodawców dołączyli p. Elżbieta, Andrzej i

    Gniewko Dudzic, p. Wiesława, Włodzimierz, Dominika i Krzysztof Leś.

    Dziękuję ofiarodawcom Wielkiego Tygodnia : Danucie i Ryszardowi Godyniom, Janinie Sośnierz, Wandzie i Józefowi

    Sośnierz, Alfredzie Gadomskiej, Barbarze i Władysławowi Filipkom, Bogu znanej rodzinie z Hutek, Mirosławie Porębskiej,

    Markowi i Irenie Izdebskim, Edwardowi Dąbkowi, Zofii i Zdzisławowi Kubańskim, Oli i Marcinowi Nidzińskim, Zofii Dołhań,  

    Janinie i Edwardowi Łaskawcom oraz pozostałym.

2. Dziękujemy rodzinie p. Liszka Rozalii, Mariuszowi, Oliwce i Filipowi oraz rodzinie p. Nawara Anecie i Oliwierowi za sprzątanie

    kościoła i terenu przy kościele.  Rodzinie p. Walczyńskich Ewelinie, Grzegorzowi i Filipowi dziękujemy za odnowienie

    zewnętrznej tablicy ogłoszeń. Wszystkim dobroczyńcom niech wynagrodzi Chrystus Zmartwychwstały zdrowiem

    i pokojem.

3. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami. Po Mszy będzie

    spotkanie i próba.

4. W czwartek 21 kwietnia pożegnaliśmy śp. Lidię Tomsię (87 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

5. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

6. Przy wyjściu z kościoła stoi puszka „Pomoc Ukrainie”. Wciąż możemy dołączyć do pomagających  uchodźcom wojennym i

    Ukrainie.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   17 -24.04.2022 r.

 

N I E D Z I E L A Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc / 17 kwietnia 2022 r. /

 

​  6.00 Rezurekcja, Msza św. w intencji parafian.

  9.30 + Przemysława, Stefanię, Czesława Marczewskich, +Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

12.00 + Sabinę, Mariana Walczak, Stefanię i Władysława Podyma, Henryka Jędrzejewskiego.

__________________________________________________________________________________

 

Poniedziałek Wielkanocny / 18 kwietnia 2022 r. /

 

  7.30 + Andrzeja Machnika – od siostry Elżbiety z rodz. +Marcina, Danielę, Stanisława Machnik, Mariannę, Juliana Wiktor.                                                                                                                                                           +Jerzego Kanię.

  9.30 + Lucynę – 17 r. śm., Mieczysława – 16 r. śm. Sikorów.

 

12.00 1/+ Apolonię i Mariana Żmuda, +Celinę i Stefana Leś

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Jasia Kozioł ( 3-cie urodziny).

____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu :

 

Piątek – 22 kwietnia

17.00 + Stanisławę Adamczyk – miesiąc po śmierci, od syna Janusza z małżonką Iwoną i rodziną.

Sobota – 23 kwietnia

17.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – int. od siostry Joli z mężem i dziećmi.

18.00 + Annę Srokę – int. od syna Adama z małżonką Beatą i rodziną.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego / 24.04.2022 r. /

 

  7.30 + Jarosława Dąbrowskiego - int. od mamy Wandy.

  9.30 + Krystynę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków, Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś, Jana Czuła.

12.00 1/+ Edwarda Czarnotę – od małżonki z rodziną.

         2/+ Liliannę Gołąb – 1 r. śm., od syna z rodziną, +Andrzeja Gołąb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy przeżywają Święta Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii, modlili się z nami w czasie  

   Triduum Paschalnego, pomagali podczas sprawowania liturgii. Dziękujemy Druhom Strażakom z Podlipia za trzymanie straży 

   przy Grobie Pańskim.

   Dziękuję za składane ofiary na potrzeby parafii: p. Danucie i Ryszardowi Godyniom, Janinie Sośnierz, Wandzie i Józefowi 

   Sośnierz, Alfredzie Gadomskiej, Barbarze i Władysławowi Filipkom, Bogu znanej rodzinie z Hutek, Mirosławie Porębskiej,

   Markowi i Irenie Izdebskim, Edwardowi Dąbkowi, Zofii i Zdzisławowi Kubańskim, Oli i Marcinowi Nidzińskim, Zofii Dołhań,

   Janinie i Edwardowi Łaskawcom oraz pozostałym ofiarodawcom.

 

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej zapraszam z rodzicami za tydzień 24 kwietnia na Msze św. o 12.00. Po Mszy

    będzie spotkanie.

 

3. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało na Mszy św. o g. 9.30.

 

4. Przy wyjściu z kościoła stoi puszka „Pomoc Ukrainie”. Wciąż możemy dołączyć do pomagających uchodźcom wojennym i 

    Ukrainie.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   10 - 18.04.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej / 10.04.2022 r. /

 

  7.30 + Annę Srokę, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

  9.30 + Lidię Mrówkę – int. od dzieci.

12.00 + Mariana Perka – 5 r. śm., Jana, Anielę Perek, Stanisława, Martę Wcisło, zm. z rodziny.

____________________________________________________________________________________

 

WIELKI TYDZIEŃ       Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Środa – 13 kwietnia

18.00 + Dorotę Probierz – 1 r. śm., ziemskie urodziny, +Krzysztofa Probierza – ur.

Wielki Czwartek – 14 kwietnia

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od siostry Urszuli z rodz.

Wielki Piątek – 15 kwietnia

18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota – 16 kwietnia      9.00 i 13.00 Poświęcenie pokarmów w kościele.

19.00 Liturgia Wielkiej Soboty Msza św. + Damiana Siodłaka – int. od r. Cupiał i Góralczyk.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc / 17 kwietnia 2022 r. /

 

  6.00 Rezurekcja, Msza św. w intencji parafian.

​  9.30 + Przemysława, Stefanię, Czesława Marczewskich, +Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

​12.00 + Sabinę, Mariana Walczak, Stefanię i Władysława Podyma, Henryka Jędrzejewskiego.

__________________________________________________________________________________

 

Poniedziałek Wielkanocny / 18 kwietnia 2022 r. /

 

  7.30 + Andrzeja Machnika – od siostry Elżbiety z rodz. +Marcina, Danielę, Stanisława Machnik, Mariannę, Juliana Wiktor.

  9.30 + Lucynę – 17 r. śm., Mieczysława – 16 r. śm. Sikorów.

​12.00 1/+ Apolonię i Mariana Żmuda, +Celinę i Stefana Leś

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Jasia Kozioł ( 3-cie urodziny).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dziękujemy p. Piotrowi Domańskiemu za sprzątanie kościoła przed niedzielą. Dziękuję również p. Wiesławie i Lucjanowi

    Wilk, którzy po raz drugi poświęcili kilka godzin na grabienie liści przy kościele.

2. Bóg zapłać za składane ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Bożego. Gazetkę parafialną możemy wziąć z kościoła.

    Dziękujemy parafianom, którzy przynosili Gazetkę do naszych domów i zbierali ofiary na kwiaty. Bóg zapłać p. Marii Turskiej,

    Helenie Sośnierz, Zbigniewowi Siodłakowi, Arturowi Januszkowi, Julii Wójcickiej, Katarzynie Cabaj i innym.

3. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę będzie tak jak przed pandemią:

    W kościele w Bolesławiu o g. 9.oo i 13.oo. Poza kościołem:  Hutki – g. 9.45. Ponikowska – g. 10.00.

    Podlipie od 10.30: 1/ początek przy krzyżu na posesji p. Zofii Januszek, 2/ u p. Taborek, 3/ przy krzyżu u p. 

    Poczęsnych/,   Bukowno / ul. Sławkowska / g. 11.45

4. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Liturgii Triduum Paschalnego, w Rezurekcji, w Eucharystii Wielkanocnej,

    zapraszam Druhów Strażaków, Koła Gospodyń, Poczty Sztandarowe. Wszyscy okażmy Jezusowi wdzięczność, 

    przyjmijmy Go do naszych dusz i serc jako Pokarm dający Życie.

5. Przy wyjściu z kościoła stoi puszka „Pomoc Ukrainie”. Wciąż możemy dołączyć do pomagających uchodźcom wojennym i

    Ukrainie.

​6. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    3 - 10.04.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu / 3 kwietnia 2022 r. /

 

​  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od cioci Gieni Piątek.

  9.30 1/ + Weronikę, Zygmunta Żurek + Stanisławę i Stanisława Liszka.

         2/ + Jana Pietrzaka – int. od małżonki Barbary i córki Edyty.

12.00 1/ Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów p. Danuty i Ryszarda 

             Godyń w 55 rocznicę małżeństwa, o zdrowie i pomyślność dla całej rodziny.

         2/ O błogosławieństwo dla dziecka i rodziców - Roczek Klary Dudek.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Środa – 6 kwietnia

17.00 + Stanisławę Adamczyk, int. od wnuczki Agnieszki z małżonkiem Pawłem.

Czwartek – 7 kwietnia

17.00 + Annę Srokę – int. od siostry Marii z rodziną.

17.30 + Damiana Siodłaka – int. od Dariusza Kępki i Haliny Kępki.

Piątek – 8 kwietnia

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Mariannę Cupryn – int. od rodziny Łaskawców z Okradzionowa.

17.30 + Jana Pietrzaka – int. od rodziny Jędrejów

Sobota – 9 kwietnia

16.00 + Marię Chojowską – 1 r. śm., Jana Chojowskiego, int. od córek z rodzinami.

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od Adama Łaskawca z rodziną.

17.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od mamy Heleny.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej       / 10.04.2022 r. /

 

7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

 

9.30 + Lidię Mrówkę – int. od dzieci.

 

12.00 + Mariana Perka – 5 r. śm., Jana, Anielę Perek, Stanisława, Martę Wcisło, zm. z rodziny.

__________________________________________________________________________________

 

1. Dziękujemy p. Halinie i Ilonie Kapitan za przygotowanie, sprzątanie kościoła przed niedzielą. Bóg zapłać za złożoną ofiarę 

    do ołtarza.

    Zmiana pogody, śnieg przeszkodził nam w porządkowaniu terenu przy kościele, może w najbliższą sobotę będą ku temu 

    sprzyjające warunki, zapraszam chętnych do pracy w sobotę o g. 10.00 lub w innym wolnym czasie.

    Dziękuję p. Wiesławie i Lucjanowi Wilk, którzy w środę przed załamaniem pogody poświęcili kilka godzin na grabienie liści 

    przy kościele i część terenu została już uporządkowana.

2. Trwają rekolekcje w formie niedzielnych spotkań z Jezusem. Dzisiaj zapraszam na g. 11.30 klasy 3 i 4, a na g. 12.00 klasy 

    1 i 2. Przestrzegajmy Bożych przykazań a trzecie przykazanie „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” niech nie będzie

    łamane z byle powodu.

3. Bóg zapłać za składane ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Bożego. Gazetkę parafialną możemy wziąć z kościoła.

    Dziękujemy parafianom, którzy przynosili Gazetkę do naszych domów i zbierali ofiary na kwiaty. Bóg zapłać p. Marii

    Turskiej, Helenie Sośnierz, Zbigniewowi Siodłakowi, Arturowi Januszkowi, Julii Wójcickiej, Katarzynie Cabaj i innym.

4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm będzie podczas każdej Mszy Świętej. Zapraszam do modlitwy dzieci,

    młodzież, rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich.

5. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę będzie w tych samych miejscach i godzinach tak jak przed pandemią.

​    W kościele w Bolesławiu o g. 9.oo i 13.oo.

    Poza kościołem:  Hutki – g. 9.45

    Ponikowska – g. 10.00

    Podlipie od 10.30: / początek na dole 1/ przy krzyżu, 2/ u p. Taborek, 3/ przy krzyżu u p. Poczęsnych/

    Bukowno / Sławkowska/ g. 11.45

6. Przy wyjściu z kościoła stoi puszka „Pomoc Ukrainie”. Wciąż możemy dołączyć do pomagających uchodźcom wojennym i

    Ukrainie.

7. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   27.03. - 03.04.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu / 27.III.2022 r. /

 

  7.30 + Zofię, Jakuba Molęda, + Adama, Marię, Marię Cebo. +Franciszkę, Stanisława Pęgiel.

  9.30 + Barbarę Kulę – 8 r. śm., Jana Kulę.

 

12.00 + Jana Pietrzaka – int. od syna Roberta z małżonką Małgorzatą.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Środa – 30 marca

17.00 + Stanisławę Adamczyk, tydzień po śmierci, int. od syna Andrzeja z żoną Dorotą

 

Czwartek – 31 marca

17.00 + Annę Srokę – int. od znajomych Michaliny i Jana Kowalików z Okrajnika.

17.30 + Antoniego Twardowskiego – 14 r. śm., Helenę Twardowską – 2 r. śm.

 

Piątek – 1 kwietnia

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Jana Pietrzaka – int. od małżonki Barbary i córki Edyty.

 

Sobota – 2 kwietnia

16.00 + Mateusza Wizora – int. od koleżanek i kolegów z pracy z firmy „InGremio - Peszel.”

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od sąsiadów Władka i Eli Lorków z rodziną.

17.00 + Damiana Siodłaka – miesiąc po śmierci.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu / 3 kwietnia 2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od cioci Gieni Piątek.

  9.30 + Weronikę, Zygmunta Żurek + Stanisławę i Stanisława Liszka.

 

12.00 1/ Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów, p. Danuty i Ryszarda

             Godyń w 55 rocznicę małżeństwa, o zdrowie i pomyślność dla całej rodziny.

​         2/ O błogosławieństwo dla dziecka i rodziców - Roczek Klary Dudek.

__________________________________________________________________________________

 

1. Bardzo proszę o pomoc w porządkowaniu terenu przy kościele, w grabieniu liści, zamiataniu alei i parkingu. Chętnych   

    proszę o przyjście w sobotę o g. 10.00 lub w innym wolnym czasie.

 

2. Dziękuję wszystkim, którzy w piątek podczas Drogi Krzyżowej poprzez modlitwę włączyli się w Akt Zawierzenia

    i Poświęcenia nas samych, Kościoła, ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Kiedy zawodzi 

    dyplomacja a my mamy coraz większe poczucie bezsilności warto zwrócić się do samego Boga i Jego prosić

    o interwencję. Zrobiliśmy to przez Niepokalane Serce Maryi, zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej, w duchowej 

    łączności z całym Kościołem podczas piątkowej Drogi Krzyżowej. Czytając fragmenty Tekstu Poświęcenia przechodziliśmy

    od stacji do stacji. Tekst mówiący o zawierzeniu i poświęceniu Rosji i Ukrainy odmówiliśmy klęcząc przy 14 stacji.

    Czas Wielkiego Postu niech będzie okazją do pobudzenia naszego życia religijnego, ożywionego życia duchowego,

    budowania relacji z Jezusem i Jego Matką, zerwania z grzechem, nawrócenia do Boga, czasem modlitwy o pokój

    w Ukrainie, w Polsce i na świecie.

3. Trwają rekolekcje w formie niedzielnych spotkań z Jezusem. Dzisiaj zapraszam na g. 11.30 klasy 5 i 6, a za tydzień klasy 

    1,2,3,4. Niech trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” będzie przez nas przestrzegane w każdą

    niedzielę.

​4. Proszę o składanie ofiar na kwiaty i dekorację Grobu Bożego. Proszę o pomoc w rozniesieniu Gazetki parafialnej.

    Dziękuję parafianom, którzy w tym pomagają: p. Marii Turskiej, Teresie Słupskiej, Helenie Sośnierz, Zbigniewowi 

    Siodłakowi, Arturowi  Januszkowi, Julii Wójcickiej, Katarzynie Cabaj i innym. Bóg zapłać wszystkim za składane ofiary.

5. Wrzucając ofiarę do puszki „Pomoc Ukrainie” stojącej przy wyjściu z kościoła możemy dołączyć do pomagających

    uchodźcom wojennym i Ukrainie.

6. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   20 - 27.III.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkiego Postu / 20 marca 2022 r. /

 

​  7.30 + Janinę, Alfreda Sikora, + Agatę i Stefana Żak.

  9.30 + Józefa i Kazimierę Urbanek – im., int. od dzieci z rodzinami.

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma, + Henryka Jędrzejewskiego.

____________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Środa – 23 marca

17.00 + Annę Srokę – miesiąc po pogrzebie

Czwartek – 24 marca

16.30 + Damiana Siodłaka – 30 ziemskie urodziny, int. od dziadków Wacławy i Stanisława Grabowskich.

17.00 + Mateusza Wizora – int. od siostry Pauliny z rodziną.

17.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – miesiąc po pogrzebie.

Piątek – 25 marca, Zwiastowanie Pańskie, Uroczystość

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Beniamina Wójcika, Helenę Dudek, Marię Stanek, Bogusławę Perek.

17.30 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od KGW Laski - Kolonia.

Sobota – 26 marca

16.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od kuzyna Marka Piątka z małżonką.

16.30 + Leona Starczynowskiego – r. śm.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu / 27.III.2022 r. /

  7.30 + Zofię, Jakuba Molęda, + Adama, Marię, Marię Cebo. +Franciszkę, Stanisława Pęgiel.

  9.30 + Barbarę Kulę – 8 r. śm., Jana Kulę.

 

12.00 + Jana Pietrzaka – int. od syna Roberta z małżonką Małgorzatą.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Marzenie i Markowi Cebo oraz Ryszardzie Kępka. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do 

    ołtarza. Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę Poczęsnych i Niezgoda z Podlipia.

2. Czas Wielkiego Postu niech będzie okazją do pobudzenia naszego życia religijnego, ożywionego życia duchowego,

    budowania relacji z Jezusem, zerwania z grzechem, nawrócenia do Boga, czasem modlitwy o pokój w Ukrainie, w Polsce i

    na świecie.

    W tym tygodniu w piątek 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek w łączności z biskupami

    całego świata ma poświęcić Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. O taki akt prosiła Maryja podczas objawień w

    Fatimie. Zechciejmy w tym dniu przyjść do kościoła i włączyć się w modlitwę o pokój i nawrócenie grzeszników. Weźmy

    udział w Drodze Krzyżowej, we Mszy Świętej, przyjmijmy Komunię Świętą.

3. Dziękuję za składane ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Bożego. Możemy to zrobić w kościele lub u osób roznoszących

    Gazetkę Parafialną.

 

4. Wrzucając ofiarę do puszki „Pomoc Ukrainie” stojącej przy wyjściu z kościoła możemy dołączyć do pomagających

    uchodźcom wojennym i Ukrainie.

 

5. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

REKOLEKCJE - w formie niedzielnych spotkań: „Niedziele pojednania” z Bogiem dzieci, rodziców, parafian. Zapraszam

                        młodzież, dzieci i rodziców:

Klasy 7 i 8 oraz młodzież - 20 marca,

klasy 5 i 6                         - 27 marca,

klasy 1, 2, 3 i 4                   - 3 kwietnia.

Proszę o włączenie się w liturgię, podejmując się czytań mszalnych i modlitwy wiernych. Spowiedź święta w konfesjonale przed Mszą Świętą. Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     13 - 20 marca 2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu / 13.III.2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od Elżbiety i Edwarda Machnik z rodziną.

 

  9.30 + Stanisławę i Władysława Czyż, + Danutę i Andrzeja Skrzypicieli.

 

12.00 + Halinę Spyrkę – 5 r. śm., + Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Czwartek – 17 marca

17.00 + Zbigniewa Goleńca – im., od małżonki z dziećmi.

17.30 + Jana Pietrzaka – int. od chrześnicy Hani z rodziną.

 

Piątek – 18 marca

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 1/+ Wiesława Żurka – 4 r. śm.

         2/+ Józefa – im., Irenę Kwiecińskich – od syna Irka z rodz., - od córki Grażyny z rodz.,

            + Kazimierza Kwiecińskiego – od brata i siostry z rodzinami.

17.30 + Mariannę Cupryn – od siostry Zofii.

Sobota – 19 marca, Św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość.

16.00 + Józefa Łaskawca – im.

16.30 + Jadwigę Kika – miesiąc po pogrzebie.

17.00 + Annę Srokę – od siostry Danuty z mężem i rodziną.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 3 Wielkiego Postu / 20 marca 2022 r. /

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikora, + Agatę i Stefana Żak.

  9.30 + Józefa i Kazimierę Urbanek – im., int. od dzieci z rodzinami.

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma, + Henryka Jędrzejewskiego.

__________________________________________________________________________________

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Anecie, Grzegorzowi Kania. Halinie i Włodzimierzowi Słota. Bóg zapłać za złożoną 

   ofiarę do ołtarza. Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę Małeckich i Cebo z Podlipia.

2. Czas Wielkiego Postu niech będzie okazją do pobudzenia naszego życia religijnego, ożywionego życia duchowego, 

    budowania relacji z Jezusem, zerwania z grzechem, nawrócenia do Boga, czasem modlitwy o pokój w Ukrainie, w Polsce i

    na świecie.

3. Proszę o składanie ofiar na kwiaty i dekorację Grobu Bożego oraz o pomoc w rozniesieniu Gazetki parafialnej.

 

4. Wrzucając ofiarę do puszki „Pomoc Ukrainie” stojącej przy wyjściu z kościoła możemy dołączyć do pomagających

    uchodźcom wojennym i Ukrainie.

5. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

 

REKOLEKCJE - w formie niedzielnych spotkań: „Niedziele pojednania” z Bogiem dzieci, rodziców, parafian.

Zapraszam młodzież, dzieci i rodziców:

Klasy 7 i 8 oraz młodzież 20 marca, klasy 5 i 6 - 27 marca, klasy 1, 2, 3 i 4 - 3 kwietnia.

Proszę o włączenie się w liturgię, podejmując się czytań mszalnych i modlitwy wiernych.

Spowiedź święta w konfesjonale przed Mszą Świętą. Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    06 - 13 marca 2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 1 Wielkiego Postu    / 6 marca 2022 r. /

 

​  7.30 + Kazimierza Wadasa – int. od Marcina Macka – Krajowego Delegata Sołtysów.

​  9.30 + 1/ Kazimierza – im., Bronisławę Pietrzyk – int. od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

         + 2/ Tomasza Jarońskiego – im. i ur., int. od rodziców

​12.00 + 1/ Jana Środulę – int. od Basi i Józka – przyjaciół rodziny.

         + 2/ Walentynę – 4 r. śm., Bogusława Bilczyńskich, Benignę i Czesława Głąb. ____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

 

Czwartek – 10 marca

17.00 + Annę Srokę, int. dla bratowej od szwagra Stanisława.

 

17.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – int. 1/ od bratanicy Eli Kuś z rodziną,

                                                           2/ od chrześniaka Michała z rodziną.

Piątek – 11 marca

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od siostry Teresy i chrześniaka Michała z rodziną.

 

17.30 + Marię, Michalinę i zmarłych z rodziny Gomółka i Kopczyk.

 

Sobota – 12 marca

16.00 + Mateusza Wizora – int. od siostry Agnieszki z rodziną.

16.30 1/+ Mariannę Cupryn – int. od wnuków.

         2/+ Jadwigę Weryńską – 17 r. śm., int. od męża, córki i syna z rodzinami + Leszka Piszczka.

17.00 + Damiana Siodłaka – tydzień po pogrzebie, int. 1/ od rodziców, 2/ od wujka Krystiana z rodziną

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu       / 13.III.2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od Elżbiety i Edwarda Machnik z rodziną.

  9.30 + Stanisławę i Władysława Czyż, + Danutę i Andrzeja Skrzypicieli.

 

12.00 + Halinę Spyrkę – 5 r. śm., + Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Joli i Dariuszowi Daneckim, Darii i Mariuszowi Muzyk z Podlipia. Bóg zapłać za 

    złożoną ofiarę do ołtarza. Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Kania i Słota z Podlipia.

 

2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Damiana Siodłaka (29 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

3. Rozpoczęliśmy Wielki Post - czas przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten czas będzie okazją 

    do  pobudzenia życia religijnego, intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, czasem 

    modlitwy o pokój na świecie.

 

REKOLEKCJE - w formie niedzielnych spotkań: „Niedziele pojednania” z Bogiem dzieci, rodziców, parafian.

                        Zapraszam młodzież, dzieci i rodziców w niedziele Wielkiego Postu na Msze Święte o 12.00:

                        III Niedziela Wielkiego Postu  - 20 marca: klasy 7 i 8 oraz młodzież,

                        IV Niedziela Wielkiego Postu - 27 marca: klasy 5 i 6,

                        V Niedziela Wielkiego Postu - 3 kwietnia: klasy 1, 2, 3 i 4. 

Proszę o włączenie się w liturgię, podejmując się czytań mszalnych i modlitwy wiernych.

Spowiedź święta w konfesjonale będzie w tych dniach przed Mszą Świętą.

Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.

 

4. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.  

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     27.02. - 06.03.2022 r.     

N I E D Z I E L A - 8 Zwykła / 27.II.2022 r. /

 

  7.30 + Mieczysława Ślusarczyka – int. od Dyrekcji i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Olkuszu.

 

  9.30 + Władysława Sośnierza – r. śm.

 

12.00 + Stanisława i Stefana Bargieł. + Zofię i Władysława Sroka.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

 

Środa Popielcowa – 2 marca

17.00 Msza z posypaniem głów popiołem w intencji nawrócenia grzeszników, powrotu do Boga i kościoła tych, którzy odeszli, 

                                                                           o pokój na Ukrainie, w Polsce i na świecie. Zamawia grupa wiernych.

Czwartek – 3 marca

17.00 + Kazimierza Kwiecińskiego – im., tydzień po pogrzebie, int. 1/ od brata Irka z rodziną, 2/ od siostry Grażyny z rodziną.

 

Piątek – 4 marca, św. Kazimierza, królewicza, święto

​16.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – im., int. od teściów Barbary i Marka

​17.00 + Jana Pietrzaka – miesiąc po śmierci/pogrzebie

​17.30 + Annę Srokę – int. od wnuków: 1/ Grzegorza z małżonką Iwoną i dziećmi Kacprem i Kingą,

                                                        2/ od wnuka Michała z małżonką Justyną.

 

Sobota – 5 marca

13.00  Pogrzeb śp. Damiana Siodłaka (29 l.)

 

16.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od Zarządu i Pracowników Zakładu Usług Przemysłowych Certus Sp. z o.o.

                                                                                                                                                            w Olkuszu.

16.30 + Władysława, Jana, Anastazję Krawczyk. + Andrzeja, Mariannę Wójcickich.

17.00 + Wacława Lekstona - 5 r.śm., int. od małżonki i córek z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 1 Wielkiego Postu / 6 marca 2022 r. /

 

  7.30 + Kazimierza Wadasa – int. od Marcina Macka – Krajowego Delegata Sołtysów.

 

  9.30 + 1/ Kazimierza – im., Bronisławę Pietrzyk – int. od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława 

                                                                                                                                                                Chrostka.

          + 2/ Tomasza Jarońskiego – im. i ur., int. od rodziców

12.00 + 1/ Jana Środulę – int. od Basi i Józka – przyjaciół rodziny.

         + 2/ Walentynę – 4 r. śm., Bogusława Bilczyńskich, Benignę i Czesława Głąb.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Marioli i Tadeuszowi Szlęzak oraz Edycie i Klaudii Mielnik z Podlipia. Bóg zapłać za 

    złożoną ofiarę do ołtarza. Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Daneckich i Muzyk z Podlipia.

 

2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Srokę (84 l.) i Kazimierza Kwiecińskiego (51 l.). Niech odpoczywają

    w pokoju.

 

3. Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post - czas przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten 

    czas będzie okazją do pobudzenia życia religijnego, intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia

    do Boga, czasem modlitwy o pokój na świecie.

4. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      20 - 27.II.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 7 Zwykła / 20 lutego 2022 r. /

 

​  7.30 + Janinę i Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

  9.30 + Marię Krawczyk – 5 r. śm.

12.00 + Kazimierza Wadasa – int. od brata Jana z rodziną.

____________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Tłusty Czwartek – 24 lutego

17.00 + Jana Pietrzyka – int. od bratowej Kazimiery z rodziną.

 

17.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od rodziny Koźbiał.

 

Piątek – 25 lutego

​17.00 1/+ Mieczysława Ślusarczyka – int. od Barbary i Jerzego Łaskawców.

         2/+ Tadeusza Probierza – 1 r. śm.

         3/+ Mieczysława Ślusarczyka – int. od małżonki i córki z rodziną.

17.30 + Mateusza Wizora – int. od przyjaciół z Lasek i Kolonii: Darka, Asi, Darka i Kamila.

Sobota – 26 lutego

​16.00 + Kazimierza Wadasa – int. od pracowników Zakładu Opiekuńczo Leczniczego o. Kamilianów w Hutkach.

 

16.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od Jolanty i Grzegorza Piątek z dziećmi.

 

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 8 Zwykła               / 27.II.2022 r. /

 

  7.30 + Mieczysława Ślusarczyka – int. od Dyrekcji i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

 

  9.30 + Władysława Sośnierza – r. śm.

 

12.00 + Stanisława i Stefana Bargieł. + Zofię i Władysława Sroka.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Joannie Rejmer i Marii Nocoń z ul. Głównej w Bolesławiu. Bóg zapłać za złożoną  

    ofiarę do ołtarza.  Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Szlęzak i Mielnik z Podlipia.

 

2. W środę 16 lutego pożegnaliśmy śp. Jadwigę Kika (84 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

3. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    13 - 20.II.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła / 13.II.2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od rodziny Madejów z Bochni.

  9.30 + Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię i Stefana Sikorów.

 

12.00 + Jana Środulę – od rodziny Wilków i Ucinków.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Poniedziałek – 14 lutego, Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Dzień Zakochanych.

 

Czwartek – 17 lutego

17.00 + Lubomirę Jaros Wilk – 1 r. śm., int. od małżonka Jacka i syna Pawła.

 

Piątek – 18 lutego

​17.00 + Mieczysława Ślusarczyka – int. od Kasi Grzebinogi i Ani Miś z rodziną.

17.30 + Marię i Władysława Krawczyk – int. od wnuczki Bożeny.

Sobota – 19 lutego

​16.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od rodziny Koźbiał.

 

16.30 + Eugeniusza Ślusarczyka – int. od małżonki i dzieci.

 

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 7 Zwykła              / 20 lutego 2022 r. /

  7.30 + Janinę i Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

​  9.30 + Marię Krawczyk – 5 r. śm.

​12.00 + Kazimierza Wadasa – int. od brata Jana z rodziną.

__________________________________________________________________________________

 

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Oli i Milence Szałbińskim z Hutek.  Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

    Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Rejmer i Nocoń z ul. Głównej w Bolesławiu.

2. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   6 - 13.II.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Zwykła / 6 lutego 2022 r. /

 

  7.30  1/+ Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od małżonki Joli, córki Marty i Moniki z rodziną.

          2/+ Piotra, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

 

  9.30 + Ryszarda Kopczyka – 1 r. śm., int. od małżonki, syna i córki z rodzinami.

 

12.00 + Bolesława Żmudę – r. śm.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Piątek – 11 lutego, Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Dzień Chorego.

 

17.00 + Jarosława Dąbrowskiego – miesiąc po śmierci/pogrzebie.

 

17.30 + Mateusza Wizora – miesiąc po pogrzebie.

 

18.00 + Mariannę Cupryn – miesiąc po śmierci.

 

Sobota – 12 lutego

 

15.30 + Lidię Probierz, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś, +Jana, Amelię Fulbiszewskich.

 

16.00 + Kazimierza Wadasa – int. od szwagierki Marii z rodziną Piekoszewskich.

 

16.30 + Eugeniusza Ślusarczyka – int. od sąsiadów z Olkusza, z klatki w bloku.

 

17.00 Msza Św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii Małeckiej z okazji

                                                                                                                                  18 urodzin, zam. rodzice.

​__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła            / 13.II.2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od rodziny Madejów z Bochni.

 

  9.30 + Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię i Stefana Sikorów.

 

12.00 + Jana Środulę – od rodziny Wilków i Ucinków.

__________________________________________________________________________________

 

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. lidii Kamilowi i Arturowi Januszek oraz Beacie Frycz. Bóg zapłać.

    Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Szałbińskich z Hutek.

 

2. W piątek pożegnaliśmy w parafii śp. Jana Pietrzaka z Olkusza (79 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

3. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o 12.00. poświęcę świece komunijne. Zapraszam do wspólnej modlitwy rodziców i dzieci

    przygotowujące się do I Komunii.

4. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    30.I. - 06.II.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Zwykła / 30.I.2022 r. /

 

  7.30  1/ + Jana Środulę – int. od rodziny Krzystańskich.

          2/ + Stefana Srokę – 27 r. śm., od małżonki z rodziną.

  9.30 + Zbigniewa Goleńca – int. od rodziny Godyń i Sośnierz.

12.00 + Daniela i Krystynę Gołąb, + Zofię i Stanisława Kurzawa.

____________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Wtorek – 1 lutego

17.00 + Jana Żertkę – z okazji ziemskich urodzin zmarłego.

17.30 + Mateusza Wizora – int. od teściowej Grażyny z mężem Sławkiem.

 

Środa – 2 lutego, Matki Bożej Gromnicznej, Święto Ofiarowania Pańskiego

16.30 + Helenę Szygułę – miesiąc po śmierci.

​17.00 + Mieczysława Ślusarczyka – int. od sąsiadów z ul. Browarnej i Chmielnej.

 

Czwartek – 3 lutego, św. Błażeja, biskupa i męczennika

17.00 + Mariannę Cupryn – int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Lasek i Kolonii.

 

Piątek – 4 lutego

17.00 + Ludwika Skorusa – int. od małżonki.

 

17.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – od Marzeny Muszalskiej i Macieja Janika – pracowników Związku Komunalnego Gmin 

                                                                                                                        „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

Sobota – 5 lutego

16.00 + Kazimierza Wadasa – int. od p. Sołtys Steni Pichlak.

16.30 + Zbigniewa Goleńca – int. od pracowników i Zarządu Firmy „GĄSKA”.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 5 Zwykła / 6 lutego 2022 r. /

 

  7.30  + 1/ Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od małżonki Joli, córki Marty i Moniki z rodziną.

           + 2/ Piotra, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

 

​  9.30 + Ryszarda Kopczyka – 1 r. śm., int. od małżonki, syna i córki z rodzinami.

​12.00 + Bolesława Żmudę – r. śm.

__________________________________________________________________________________

1. Bóg zapłać p. kościelnemu Marianowi Mystkowi oraz p. Lucjanowi Wilkowi za rozebranie i wyniesienie z kościoła szopki

    i choinek.

 

2. W sobotę zapraszam do sprzątania kościoła parafian z Podlipia – rodzinę p. Januszek, Piasny i Frycz.

3. W środę w Święto Matki Bożej Gromnicznej przyjdźmy do kościoła z gromnicami. Poświęcenie gromnic będzie o 16.30

    i o 17.00.

 

4. Poświęcenie świec komunijnych będzie w niedzielę za tydzień podczas Mszy Świętej o 12.00.  Zapraszam na Mszę św.

    rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii. Świece wraz ze stroikami są już zakupione.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     23 - 30.01.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Zwykła - Słowa Bożego / 23 stycznia 2022 r. /