top of page

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     19 - 26.03.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu 19.03.2023 r.

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 1/+ Henryka Jędrzejewskiego, Kazimierę i Władysława Podyma.

         2/+ Sabinę i Mariana Walczak.

         3/ W Bogu znanej intencji.

 

12.00 REKOLEKCJE / kl. 5 – 8 / Spowiedź w konfesjonale od 11.30

         1/+ Józefa Łaskawca – im., od małżonki z rodziną.

         2/ W intencji dzieci i młodzieży o dary Ducha Świętego.

====================================================================================

W tym tygodniu:

Poniedziałek – 20 marca, św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

 

Piątek – 24 marca, Narodowy Dzień Życia

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 + Grażynę Cebo – int. od sąsiadów z ul. Chmielnej i Browarnej.

17.00 + Dorotę i Krzysztofa Probierz.

 

Sobota – 25 marca, Zwiastowanie Pańskie, Dzień Świętości Życia

16.00 + Jadwigę Weryńską – 18 r. śm., int. od małżonka, syna i córki z rodzinami.

16.30 + Józefę Olesińską – im., – od Adeli i Stanisława Kłapcińskich z córką Ewą.

===================================================================================

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu / przejście na czas letni / 26.03.2023 r.

 

  7.30 + Zofię, Jakuba Molęda, +Franciszkę i Stanisława Pęgiel, +Marię, Mariannę, Adama Cebo.

 

  9.30 + Stanisławę i Władysława Czyż, Danutę i Andrzeja Skrzypiciel.

 

12.00 REKOLEKCJE /kl. 1 – 4 /

        1/+ Edwarda, Anielę, Wacława Sikora, +Kazimierza i Mieczysławę Zygmunt.

        2/ W intencji dzieci i rodziców o potrzebne dary Ducha Świętego.

===================================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję rodz. p. Dąbków z Lasek. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

    Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę zapraszam r. p. Pacuń i Kurzawa z Kolonii.

    Ofiarę na potrzeby parafii w minionym tygodniu złożyła p. Ilona Noceń. Bóg zapłać.

 

   Dziękuję p. Elżbiecie Wiktor, Stanisławie Porębskiej i p. Lucjanowi Wilkowi za grabienie liści.  Jest ich jeszcze dużo przy kościele,

   zapraszamy chętnych do pomocy.

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę za tydzień 26 marca,      

    serdecznie zapraszam.

 

3. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 serdecznie zapraszam na Rekolekcje dzieci i młodzież od klas 5 do 8 szkół podstawowych

    oraz szkół   ponadpodstawowych.  Za dwa tygodnie dzieci młodsze oraz od 1 do 4 klas szkół podstawowych.

    Spowiedź dla dzieci i młodzieży w konfesjonale przed Mszą św.

 

Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież,            „Idź, obmyj się ...” J 9,7

Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze.  „Wyjdź z grobu !” J 11,43

Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich.      „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.Mt 27,54

 

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy składają ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    12 - 26.03.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkiego Postu     12.03.2023 r.

 

  7.30 + Stanisława, Stanisławę Liszka. + Weronikę, Zygmunta Żurek.

  9.30 + Marię Gomółka – 12 r. śm., od męża z rodziną, Michalinę, Kazimierę, Emila Gomółka.

12.00 1/ + Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

         2/ + Stanisławę Ziębę – ur. (91), od syna Zbigniewa z rodziną.

================================================================================

W tym tygodniu:

Piątek – 17 marca

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 + Bogusławę Perek, Beniamina Wójcika – ur., Marię Stanek, Helenę Dudek.

​17.00 + Bogdana Kwiecińskiego – tydzień po pogrzebie, od kuzynów Adama i Jana Fajfer.

Sobota – 18 marca

16.00 + Wiesława Żurka – 5 r. śm.

​16.30 1/+ Wiesławę, Mariana, Mirosława Wójcików – od najbliższej rodziny.

         2/+ Mariana, Stanisławę Szlęzak – od rodziny Śliwków.

=================================================================================

​​

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu       19.03.2023 r.

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

​​

  9.30 1/+ Henryka Jędrzejewskiego, Kazimierę i Władysława Podyma.

          2/+ Sabinę i Mariana Walczak.

          3/ W Bogu znanej intencji.

12.00 1/+ Józefa Łaskawca – im., od małżonki z rodziną.

         2/ W intencji dzieci i młodzieży o dary Ducha Świętego.

=================================================================================

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję Edycie Kika oraz Anecie Nawara. Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę

    zapraszam rodz. p. Dąbków z Lasek.

    Ofiary na potrzeby parafii w minionym tygodniu złożyli p. Sowula Magdalena i Rafał, Tarnówka Maria i Stanisław,

    Kika Edyta i Sławomir. Bóg zapłać.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej będzie w niedzielę za dwa tygodnie 26 marca, 

    serdecznie zapraszam.

 

3. Za tydzień w niedzielę na Mszę św. o 12.00 serdecznie zapraszam na Rekolekcje dzieci i młodzież od klas 5 do 8 szkół

    podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

    Za dwa tygodnie dzieci młodsze oraz od 1 do 4 klas szkół podstawowych.

 

Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież, „Idź, obmyj się ...” J 9,7

Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze „Wyjdź z grobu !” J 11,43

Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.Mt 27,54

 

4. Bardzo proszę o składanie ofiar na kwiaty do Grobu Bożego, tam, gdzie będzie to możliwe proszę o pomoc w dostarczeniu Gazetki

    do domów parafian.

5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii śp. Grażynę Cebo (68 l.) oraz śp. Bogdana Kwiecińskiego (72 l.). Niech odpoczywają

    w pokoju.

 

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę błogosławionej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     5 - 12.03.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu 5.03.2023 r.

 

  7.30 + Halinę Spyrkę – 6 r. śm., +Władysławę Mrzygłód – 6 r. śm.

 

  9.30 + Kazimierza Pietrzyka – im., Bronisławę Pietrzyk, - od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

12.00 1/+ Tomasza Jarońskiego – im., urodz.

         2/ Z prośbą o łaskę uzdrowienia i powrotu do domu dla Bogdana.

===================================================================================

W tym tygodniu:

Środa – 8 marca, Dzień Kobiet

Piątek – 10 marca

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 + Stanisławę, Aleksandra Łaskawców, + Stanisławę, Stefana Fulbiszewskich – od syna Jurka z r.

Sobota – 11 marca

16.00 + Lucjana , Alinę Kasprzyk – r. śm.

16.30 + Kazimierę i Józefa Urbanek.

==================================================================================

N I E D Z I E L A - 3 Wielkiego Postu 12.03.2023 r.

  7.30 + Stanisława, Stanisławę Liszka. + Weronikę, Zygmunta Żurek.

 

  9.30 + Marię – 12 r. śm., od męża z rodziną, Michalinę, Kazimierę, Emila Gomółka.

 

12.00 1/ + Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

         2/ + Stanisławę Zięba – ur. (91), od syna Zbigniewa z rodziną.

=================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję Helenie, Konstantemu Sośnierz, Krystynie i Kindze Makuch.

    Bóg zapłać za ofiarę złożoną do ołtarza, do której dołączyła p. Krystyna Pietras.

    Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę zapraszam rodz. p. Kika i Nawara z Kolonii.

2. Dzisiaj po Mszy św. o 12.00 będzie spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej,

    serdecznie zapraszam.

3. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych proponuję w formie niedzielnych spotkań na Eucharystii według planu

    zamieszczonego w Gazetce Wielkanocnej.   "Niedzielna Eucharystia - źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia".

Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież, „Idź, obmyj się ...” J 9,7

Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze „Wyjdź z grobu !” J 11,43

Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.Mt 27,54

4. Bardzo proszę o składanie ofiar na kwiaty do Grobu Bożego, tam, gdzie będzie to możliwe proszę o pomoc w dostarczeniu Gazetki

    do domów parafian.

5. Wszystkim Niewiastom z okazji ich święta życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, dużo miłości i wdzięczności od

    najbliższych. W Najświętszym Sercu Jezusa znajdźcie pełnię miłości i zaspokojenie wszelkich pragnień.

 

    Solenizantom, Jubilatom również życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     26.02. - 5.03.2023 r.

N I E D Z I E L A - 1 Wielkiego Postu         26.02.2023 r.

  7.30 + Mariana Kalecińskiego – od siostry Teresy z rodziną.

 

  9.30 + Stanisławę Ziębę – miesiąc po śmierci.

 

12.00 + Jerzego Stępnia – miesiąc po pogrzebie.

=================================================================================

W tym tygodniu:

Piątek – 3 marca

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Helenę Mitkę – im., Piotra Mitkę, Annę Imielską – 11 r. śm., + Marka i Pawła Turskich.

17.30 + Józefę Olesińską – miesiąc po śmierci

Sobota – 4 marca, św. Kazimierza, królewicza

16.30 + Leona Starczynowskiego – 42 r. śm.

17.00 + Władysława, Jana, Anastazję Krawczyk, +Andrzeja i Marię Wójcickich.

=================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu                            5.03.2023 r.

  7.30 + Halinę Spyrkę – 6 r. śm., +Władysławę Mrzygłód – 6 r. śm.

 

  9.30 + Kazimierza Pietrzyka – im., Bronisławę Pietrzyk, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

12.00 + Tomasza Jarońskiego – im., urodz.

=================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję Anecie, Grażynie i Krzysztofowi Kosno. Bóg zapłać za ofiarę złożoną do ołtarza.

    Do sprzątania kościoła w sobotę 4marca zapraszam rodz. p. Sośnierz i Makuch z Kolonii.

2. W tym tygodniu w piątek pierwsza w naszej parafii Droga Krzyżowa, serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

3. Za tydzień w niedzielę na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej, po Mszy będzie

    spotkanie.

4. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych proponuję w formie niedzielnych spotkań na Eucharystii według planu

   zamieszczonego w Gazetce Wielkanocnej.

   Niedziela 19 marca g. 12.00: klasy 5 – 8 +młodzież,               "Idź, obmyj się ..." J 9,7

   Niedziela 26 marca g. 12.00: klasy 1 – 4 + dzieci młodsze,     "... wyjdź z grobu".  J 11,43

   Niedziela Palmowa 2 kwietnia g. 12.00: dla wszystkich          "Prawdziwie, Ten był Synem Bożym"  Mt 27,54

5. Bardzo proszę o składanie ofiar na kwiaty do Grobu Bożego, tam, gdzie będzie to możliwe proszę o pomoc w dostarczeniu Gazetki

    do domów parafian.

 

6. Solenizantom, Jubilatom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, świętych Aniołów i Patronów.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      19 - 26.02.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 7 Zwykła, 19.02.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od sąsiadów Agnieszki i Dariusza Liber z dziećmi.

 

  9.30 + Marię Krawczyk – 6 r. śm., od małżonka i córki.

 

12.00 1/+ Mariana Kalecińskiego – od brata Jurka z rodziną, miesiąc po śmierci,

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mariusza Liszki z okazji 40 urodzin,

                                                                                                                                zamawia małżonka z dziećmi.

================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Środa – 22 lutego POPIELEC

17.00 +Kazimierę i Kazimierza Cecułów.

 

Sobota – 25 lutego

 

16.00 + Zofię Topolską – od siostry Barbary Markot z rodziną.

 

16.30 + Józefę Olesińską – od sąsiadek: p. Gajdziszewskiej, Brody, Wisły.

===============================================================================

N I E D Z I E L A - 1 Wielkiego Postu 26.02.2023 r.

 

  7.30 + Mariana Kalecińskiego – od siostry Teresy z rodziną.

 

  9.30 + Stanisławę Ziębę – miesiąc po śmierci.

 

12.00 + Jerzego Stępnia – miesiąc po pogrzebie.

 

==============================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję Ani i Bartłomiejowi Łaskawcom z Lasek oraz Oli i Jakubowi Moździerz .

   Bóg zapłać za ofiary złożone do ołtarza i potrzeby parafii.

Do sprzątania kościoła w sobotę 25 lutego zapraszam p. Anetę i Krzysztofa Kosno.

2. Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post – okres przygotowania do Wielkanocy. Gest posypania głów popiołem niech nie

    będzie jedynie zewnętrznym znakiem, niech ten czas będzie wypełniony modlitwą, regularnym udziałem w niedzielnej Eucharystii,  

    Drodze Krzyżowej, walką ze słabościami, budowaniem relacji z Jezusem. Zechciejmy przyjść w środę na Mszę świętą i podjąć trud

    nawrócenia się.

    Nabożeństwa Drogi Krzyżowej rozpoczniemy odprawiać w piątki po 1 Niedzieli Wielkiego Postu.

 

3. Na kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zapraszam w niedzielę 5 marca o g. 12.00.

4. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku. 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     12 - 19.02.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła        12.02.2023 r.

 

  7.30 +Mariana Kalecińskiego – od siostry Barbary z rodziną.

 

  9.30 + Stefana Chojętę – od chrześniaka.

 

12.00 1/+Jana Dołhania, +zm. z rodziny Babczyk.

         2/+Jerzego Stępnia – od dyr. Ewy Marczyńskiej i koleżanek z pracy córki Tatiany z Przedszkola Mały Bystrzak oraz Klubów  

                                                                                                                                        Malucha Bystrzaczek z Andrychowa.

=====================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 14 lutego, Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, Walentynki -Dzień Zakochanych

Czwartek – 16 lutego, Tłusty Czwartek

 

Sobota – 18 lutego

 

16.00 + Mariana Szlęzaka – miesiąc po pogrzebie.

 

16.30 Msza Święta Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów Katarzyny i Tadeusza Cabaj

                                                                                        z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

=====================================================================================

 

N I E D Z I E L A - 7 Zwykła,                19.02.2023 r.

 

  7.30 + Józefę Olesińską – od sąsiadów Agnieszki i Dariusza Liber z dziećmi.

 

  9.30 + Marię Krawczyk – 6 r. śm., od małżonka i córki.

 

12.00 1/+ Mariana Kalecińskiego – od brata Jurka z rodziną, miesiąc po śmierci.

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mariusza Liszki z okazji 40 urodzin,

                                                                                                                                zamawia małżonka z dziećmi.

=====================================================================================

 

 

​1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję rodzinom p. Ozioro z Lasek i Woźniczko z Klucz.

 

    Bóg zapłać za ofiary złożone do ołtarza i potrzeby parafii.

 

    Do sprzątania kościoła w sobotę 18 lutego zapraszam rodzinę p. Annę i Bartłomieja Łaskawiec z Lasek oraz Olę i Jakuba

    Moździerz z Olkusza.

 

2. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     5 - 12.02.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Zwykła, 05.02.2023 r.

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Bolesława Żmudę – r. śm.

 

12.00 1/+ Zofię Topolską – od Krystyny i Stanisława Baran z Przegini.

         2/+ Ks. Czesława Siepetowskiego – int. od syna z rodziną, +zm. z rodz. Siepetowskich, Lenartów, Stańczyków, Domoniów,

                                                                                                                   Talarków, Pajorów.

=================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Sobota – 11 lutego, Najświętszej Maryi Panny z Loures. Dzień Chorego

 

16.00 + Zofię Topolską – int. od mamy Wiesławy Todor.

 

16.30 + Jana Żertkę – ur., od synów i córek z rodzinami.

================================================================================

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła 12.02.2023 r.

 

  7.30 +Mariana Kalecińskiego – od siostry Barbary z rodziną.

 

  9.30 +Jerzego Stępnia – od dyr. Ewy Marczyńskiej i koleżanek z pracy córki Tatiany z Przedszkola Mały Bystrzak oraz Klubów 

                                                                                                                                Malucha Bystrzaczek z Andrychowa.

 

12.00 +Jana Dołhania, +zm. z rodziny Babczyk.

================================================================================

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Agnieszce i Dariuszowi Liber. Do sprzątania kościoła w sobotę 11 lutego

   zapraszam rodzinę p. Ozioro i Woźniczko.

 

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby parafii p. Teresie Dąbek i Bogu znanej rodzinie.

 

3. W poniedziałek 30 stycznia pożegnaliśmy śp. Stanisławę Ziębę (90 l.), w piątek 3 lutego śp. Józefę Olesińską (86 l.). Wieczny

    odpoczynek racz im dać, Panie, …

 

4. Dzisiaj podczas Mszy św. o 12.00 poświęcimy świece komunijne. Zapraszam do wspólnej modlitwy rodziców i dzieci

    przygotowujące się do I Komunii Świętej.

 

5. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, dobrego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E       29.01. - 05.02.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Zwykła             29.01.2023 r.

 

  7.30  1/+Janinę Imielską – od rodz. Wojtowiczów z Podkarpacia.

          2/+Janinę, Alfreda Sikorów, Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 +Ryszarda Kopczyka – 2 r. śm.

 

12.00 +Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię, Stefana Sikora.

============================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 30 stycznia

13.00 Pogrzeb śp. Stanisławy Zięba (91 l.)

 

Czwartek – 2 lutego, Matki Bożej Gromnicznej, Ofiarowanie Pańskie, święto

17.00 +Mariana Kalecińskiego – int. od koleżanek córki z Firmy Woal.

 

Sobota – 4 lutego

16.00 +Wiesławę Wójcik – miesiąc po śmierci, od uczestników pogrzebu.

============================================================================

 

N I E D Z I E L A - 5 Zwykła,                05.02.2023 r.

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Marię, Mieczysławę, Annę, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Bolesława Żmudę – r. śm.

 

12.00 1/+ Zofię Topolską – od Krystyny i Stanisława Baran z Przegini.

         2/+ Ks. Czesława Siepetowskiego – int. od syna z rodziną, +zm. z rodz. Siepetowskich, Lenartów, Stańczyków, Domoniów, 

                                                                                                                   Talarków, Pajorów.

 

=============================================================================

 

1. Dziękuję wszystkim, którzy w minioną niedzielę uczestniczyli we Mszy Świętej o g. 12.00. Z okazji Niedzieli Słowa Bożego,

    Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Dnia Seniora podczas Mszy świętej kolędy śpiewała Maja Kaczmarczyk - laureatka wielu

    konkursów wokalnych. Towarzyszyła jej mama Marta oraz koleżanki Nikola, Erika i Zuzia, które odczytały Słowo Boże, zaśpiewały

    psalm i aklamację przed Ewangelią. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

 

2. W niedzielę 22 stycznia pożegnaliśmy śp. Mariana Kalecińskiego (79 l.) W środę 25 stycznia śp. Jerzego Stępnia (73 l.)

   Jutro (poniedziałek 30 stycznia) pożegnamy śp. Stanisławę Ziębę (90 l.) Niech odpoczywają w pokoju.

 

3. W czwartek o 17.00 serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy z okazji Święta Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej

    Gromnicznej. Poświęcenie gromnic i procesja ze świecami będzie na początku Eucharystii.

 

4. W niedzielę za tydzień 5 lutego podczas Mszy św. o 12.00 poświęcimy świece komunijne. Zapraszam do wspólnej modlitwy 

    rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej.

 

5. Nauczycielom, dzieciom i młodzieży życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Mieszkamy między

    województwem małopolskim i śląskim, gdzie ferie są w różnych terminach. Współczujemy tym, którzy muszą wracać do szkół ale

    głowa do góry ! Do przerwy wielkanocnej czas szybko minie.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    22 - 29.01.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Zwykła, Niedziela Słowa Bożego, Dzień Dziadka 22.01.2023 r.

 

  7.30 + Helenę Mitkę – w Dniu babci, int. od wnuków Ani i Karola z rodzinami.

 

  9.30 + Zofię Topolską, int. od teściowej Ireny.

 

12.00 1/+ Jana, Annę, Andrzeja Szymczyk, +Artura i Henryka Frycz.

         2/+ Tomasza Jarońskiego – 6 r. śm.

         3/+ Ks. Czesława Siepetowskiego – w Dniu Dziadka, int. od syna Tomasza z małżonką i córkami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym tygodniu:

Sobota – 28 stycznia, św. Tomasza z Akwinu

 

16.00 +Stefana Czerniaka, zm. z rodz. Czerniak, Kaziród, +Franciszkę i Stanisława Pęgiel.

16.30 +Zofię Topolską – od kuzynek Jolanty Getler i Teresy Ubik z rodzinami.

17.00 +Wiesławę Wójcik – od mieszkańców Kolonii.(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

N I E D Z I E L A - 4 Zwykła                               29.01.2023 r.

  7.30 1/+Janinę Imielską – od rodz. Wojtowiczów z Podkarpacia.

         2/+Janinę, Alfreda Sikorów, Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 +Ryszarda Kopczyka – 2 r. śm.

 

12.00 +Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię, Stefana Sikora.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyjmowali mnie po kolędzie. Dziękuję za ofiary składane na pomoc dla parafii.

2. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przebiega on pod hasłem: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości. (Iz 1,17). 

    W naszych modlitwach pamiętajmy o testamencie Jezusa wypowiedzianym w Wieczerniku: „...aby wszyscy stanowili jedno, jak 

    Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” J 17,21

3. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o g. 12.00  będziemy mogli posłuchać kolęd w wykonaniu Mai Kaczmarczyk - laureatki wielu

    konkursów wokalnych. Serdecznie zapraszamy na "KONCERT  PRZY  ŻŁÓBKU"    szczególnie seniorów z okazji Dnia Babci

    i Dziadka oraz wszystkich parafian i chętnych.

    Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzę zdrowia, sił, miłości, radości z wnuków, wdzięczności. Bożego 

    błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

4. W środę 18 stycznia pożegnaliśmy śp. Mariana Szlęzaka (91 l.) Dzisiaj o 14.00 odbędzie się pogrzeb śp. Mariana Kalecińskiego

    (79 l.) Niech odpoczywają w pokoju.

 

5. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli, błogosławionego świątecznego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A          P A R A F I A L N E    15 - 22.01.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Zwykła 15.01.2023 r.

 

  7.30 + Lidię, Andrzeja, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś. + Jana, Amelię, Witolda, Zofię, Jana, Marię Fulbiszewskich.

 

  9.30 + Janinę Imielską, int. od rodziny Mroziaków z Podkarpacia.

 

12.00 + Danutę Wójcicką – 6 r. śm., od męża i dzieci z rodzinami, +Andrzeja, Mariannę Wójcickich, Janinę i Eugeniusza Bigaj,                                                                                                               +Zygmunta Mączkę.

=======================================================================================

W tym tygodniu:

 

Sobota – 21 stycznia, Dzień Babci

 

16.00 +Wiesławę Wójcik – od mieszkańców Kolonii.

========================================================================================

N I E D Z I E L A - 3 Zwykła, Niedziela Słowa Bożego, Dzień Dziadka 22.01.2023 r.

 

  7.30 + Helenę Mitkę – w Dniu babci, int. od wnuków Ani i Karola z rodzinami.

 

  9.30 + Zofię Topolską, int. od teściowej Ireny.

 

12.00 1/+ Jana, Annę, Andrzeja Szymczyk, +Artura i Henryka Frycz.

         2/+ Tomasza Jarońskiego – 6 r. śm.

         3/+ Ks. Czesława Siepetowskiego – w Dniu Dziadka, int. od syna Tomasza z małżonką i córkami.

========================================================================================

 

 

1. Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują mnie po kolędzie. Bóg zapłać za ofiary składane na pomoc dla parafii.

 

2. W tym tygodniu odwiedzę wiernych mieszkających poza terenem naszej gminy i powiatu.

 

3. W środę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będzie on przebiegał pod hasłem: Czyńcie dobro; szukajcie  

    sprawiedliwości (por. Iz 1,17). W naszych modlitwach pamiętajmy o testamencie Jezusa wypowiedzianym w Wieczerniku: „...aby

    wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty 

    Mnie posłał.” J 17,21

 

4. W niedzielę za tydzień 22 stycznia podczas Mszy św. o 12.00 będzie śpiewać kolędy Maja Kaczmarczyk – laureatka wielu   

    konkursów wokalnych. Serdecznie zapraszamy na „KONCERT PRZY ŻŁÓBKU” seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, parafian

    i wszystkich chętnych.

5. We środę 11 stycznia pożegnaliśmy śp. Wiesławę Wójcik (84 l.).  Niech odpoczywa w pokoju.

 

6. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli, błogosławionego świątecznego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    08 -15.01.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - Chrztu Pańskiego                             08.01.2023 r.

 

  7.30 + Bronisławę – 2 r. śm., Kazimierza Pietrzyk, int. od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

  9.30 + Jarosława – 1 r. śm., Stanisława Dąbrowskiego, + Czesława, Józefa Bilczyńskich, Salomeę, Jana Molęda, Małgorzatę Sikora

 

12.00 1/+ Mateusza Wizora – 1 r. śm., od małżonki z dziećmi,

         2/+ Rafała Liszkę – ur.

==============================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Sobota – 14 stycznia

 

16.00 Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla bliźniaków Weroniki i Szymona

                                                              z okazji 18 urodzin, zam. rodzice i rodzeństwo.

==============================================================================

 

N I E D Z I E L A - 2 Zwykła 15.01.2023 r.

 

  7.30 + Lidię, Andrzeja, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś. + Jana, Amelię, Witolda, Zofię, Jana, Marię Fulbiszewskich.

 

  9.30 + Janinę Imielską, int. od rodziny Mroziaków z Podkarpacia.

 

12.00 + Danutę Wójcicką – 6 r. śm., od męża i dzieci z rodzinami, +Andrzeja, Mariannę Wójcickich, Janinę i Eugeniusza Bigaj,

                                                                                                   Zygmunta Mączkę.

 

=============================================================================

 

 

 

1. Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują mnie po kolędzie. Bóg zapłać za ofiary składane na pomoc dla parafii.

 

2. W tym tygodniu odwiedzę wiernych mieszkających w Bolesławiu przy ul. Głównej i Cichej, wiernych z Olkusza, Bukowna i innych

    odległych miejsc.

 

3. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, błogosławionego świątecznego odpoczynku.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   01 - 08.01.2023 r.

 

N I E D Z I E L A - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Uroczystość, Dzień Pokoju 01.01.2023 r.

 

  7.30 + W pewnej intencji.

 

  9.30 + Krzysztofa Nocenia – 4 r. śm., od małżonki i dzieci z rodzinami.

 

12.00 + Ks. Marka Pawełczyka – 8 r. śm., Władysława Pawełczyka.

____________________________________________________________________________________________

 

W tym tygodniu:

 

Wtorek – 3 stycznia, Najświętszego Imienia Jezus.

 

Piątek – 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli.

 

  9.30 + Zofię Topolską, od rodziny p. Ćwięczków.

 

12.00 1/+ Zdzisława Opalę – 7 r. śm., Mariana i Walerię Kotwinowskich.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Michała z okazji 18 urodzin, zam. rodzice.

______________________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Chrztu Pańskiego 08.01.2023 r.

 

  7.30 + Bronisławę – 2 r. śm., Kazimierza Pietrzyk, int. od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

 

  9.30 + Jarosława – 1 r. śm., Stanisława Dąbrowskiego, + Czesława, Józefa Bilczyńskich, Salomeę, Jana Molęda, Małgorzatę Sikora.

 

12.00 1/+ Mateusza Wizora – 1 r. śm., od małżonki z dziećmi,

         2/+ Rafała Liszkę – ur.

______________________________________________________________________________________________

1. W piątek w Uroczystość Trzech Króli Msze święte będą odprawione o 9.30 i 12.00. Nie będzie Mszy św. o 7.30. Poświęcenie kredy, 

    kadzidła i wody będzie po pierwszej Mszy świętej.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy przeżywali Święta Bożego Narodzenia modląc się z nami i uczestnicząc w Pasterce i Mszach 

   Świętych Świątecznych. Niech Jezus Chrystus – Słowo Wcielone błogosławi Was, Wasze domy i bliskich.

 

3. Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują mnie po kolędzie. Bóg zapłać za ofiary składane na pomoc dla parafii.

 

4. W tym tygodniu odwiedzę wiernych na Podlipiu, Krzu, Ujkowie, Małobadzu, Krzykawce, Krzykawie Nowej, Krążku, Hutkach,

    ul. Chmielnej i Polnej w Bolesławiu.

 

5. Wszystkim życzę błogosławionego, pełnego pokoju, zdrowia, lepszego Nowego Roku 2023.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    25.12.2022 r. - 01.01.2023 r.

N I E D Z I E L A - Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25.12.2022 r.

  7.30 + Z prośbą o łaskę uzdrowienia, # W Bogu znanej intencji.

 

  9.30 + Elżbietę i Stanisława Czerniak – od córek z rodzinami.

 

12.00 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

PONIEDZIAŁEK - Świętego Szczepana, pierwszego męczennika 26.12.2022 r.

  7.30 + Eugenię, Eugeniusza Kołodziejczyk, Antoninę, Antoniego Remesz, Marię, Jana Kołodziejczyk,

       + Juliana, Krystynę, Marka Barańskich, + Kazimierę, Kazimierza Cecuła.

 

  9.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

12.00 + Eugenię i Michała Mielnik.

=============================================================================

W tym tygodniu:

Wtorek – 27 grudnia, św. Jana, apostoła i ewangelisty, święto

Środa – 28 grudnia, Świętych Młodzianków, męczenników, święto

Piątek – 30 grudnia, Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, święto.

17.00 Msza Święta w intencji śp. Parafian, których żegnaliśmy w mijającym roku.

 

=============================================================================

N I E D Z I E L A - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Uroczystość, Dzień Pokoju 01.01.2023 r.

  7.30 + W pewnej intencji.

 

  9.30 + Krzysztofa Nocenia – 4 r. śm., od małżonki i dzieci z rodzinami.

 

12.00 + Ks. Marka Pawełczyka – 8 r. śm., Władysława Pawełczyka.

=============================================================================

1. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt, za obsadzenie choinek, przyniesienie, umycie i ustawienie szopki i

    figurek p. kościelnemu Marianowi Mystkowi, Lucjanowi Wilkowi, Robertowi Piątkowi, Mateuszowi Królowi i innym Bogu

    znanym osobom.

2. Bóg zapłać ofiarodawcom: p. Barbarze i Władysławowi Filipek, Zofii Dołhań, Irenie i Łukaszowi Łabuś, Elżbiecie Mastalerz, za

    dary w naturze Bogu znanym osobom.

3. W imieniu własnym i rodziny, która straciła dom i dobytek w pożarze w dn. 3 grudnia w Hutkach dziękujemy za złożone ofiary

    do puszki. Pomoc przekazałem w niedzielę 18 grudnia.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy dostarczali opłatki i Gazetkę do naszych domów. Niech Pan Jezus wynagrodzi im trud misyjnej

    pracy zdrowiem, pokojem, błogosławieństwem.

5. W Święta Bożego Narodzenia niech nikogo nie zabraknie w kościele na Eucharystii. Chrystus przychodzi do nas pod postacią

    Chleba i Wina. Zróbmy Mu miejsce w naszych sercach, w naszym życiu, w rodzinach. Przyjmijmy Go z wiarą i

    wdzięcznością, zaprośmy do naszych domów.​

    Odwiedziny duszpasterskie – Kolęda będzie realizowana według planu zamieszczonego w Gazetce.

6. Wszystkim przeżywającym święta w naszej świątyni życzę błogosławieństwa Bożego, niech Jezus – Słowo Wcielone

    umacnia nas wszystkich swoją obecnością, niech nas karmi Swoim Ciałem.

​Kolęda 2022/2023

 

27 grudnia /Wt. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

28 grudnia /Śr./ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

29 grudnia / Cztk. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

30 grudnia / Ptk/ od g. 9.30 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

31 grudnia / Ptk / od g. 10.00 Bolesław, ul. Kluczewska

02 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Podlipie / od Krążka/

03 stycznia /Wt../ od g. 9.00 Podlipie c. d.

04 stycznia /Śr./ od g. 15.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

05 stycznia / Cztk. / od g. 15.30 Krążek, Tłukienka, Bolesław, ul. Polna

06 stycznia /Ptk/ od g. 13.30 Hutki

07 stycznia /Sob./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

08 stycznia /Ndla/ od g. 15.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja,

Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

09 stycznia /Pon. / od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do ul. Zacisze

10 stycznia /Wt./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

11 stycznia / Śr. / od g. 15.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka, Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

12 stycznia / Cztk. / od g. 9.00 -11.00 i 16.00 -19.00 Bukowno, ul. 1 Maja, ul. Wodąca, ul. Sławkowska, Przeń

14 – 15 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń.

O G Ł O S Z E N I A              P A R A F I A L N E     18 - 26.12.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - IV Adwentu 18.12.2022 r.

 

7.30 + Stanisławę Szlęzak – 1 r. śm.

 

9.30 1/+ Eugeniusza Ślusarczyka – 1 r. śm., od małżonki i dzieci.

       2/+ Kazimierza Wadasa – 1 r. śm., od małżonki i dzieci z rodzinami.

12.00 + Jana, Kazimierza Ziębów, Marię, Ignacego, Stefana, Jana Poczęsnych.

===========================================================================================

W tym tygodniu:

 

Czwartek – 22 grudnia, pierwszy dzień zimy (-;

 

Sobota – 24 grudnia, Wigilia Narodzenia Pańskiego

22.00  PASTERKA,  Msza święta rozpoczynająca obchody Uroczystości Narodzenia Pańskiego. #W intencji wszystkich rodzin,

                               wiernych naszej parafii i polecanych Bogu.

 

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25.12.2022 r.

 

  7.30 + Z prośbą o łaskę uzdrowienia, # W Bogu znanej intencji.

  9.30 + Elżbietę i Stanisława Czerniak – od córek z rodzinami.

12.00 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

________________________________________________________________________________________________

 

 

PONIEDZIAŁEK - Świętego Szczepana, pierwszego męczennika 26.12.2022 r.

 

  7.30 + Eugenię, Eugeniusza Kołodziejczyk, Antoninę, Antoniego Remesz, Marię, Jana Kołodziejczyk,

         + Juliana, Krystynę, Marka Barańskich, + Kazimierę, Kazimierza Cecuła.

 

  9.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

12.00 + Eugenię i Michała Mielnik.

________________________________________________________________________________________________

 

1. Dziękujemy za przygotowanie kościoła p. Jadwidze, Marioli, Anicie Łaskawiec, Krystynie Kopczyk, Sebastianowi Domurat.

 

2. Bóg zapłać ofiarodawcom: p. Elżbiecie Mastalerz, Teresie Cebo, Marii Dąbek, Beacie Domurat, Emilii Stolarczyk i pozostałym 

    Bogu znanym  osobom.

3. Dzisiaj możemy złożyć do puszki ofiarę na pomoc rodzinie z ul. Karnej w Hutkach, która w pożarze 3 grudnia straciła

    dom i dobytek. W miarę możliwości pomóżmy tej rodzinie. W imieniu rodziny i własnym składamy serdeczne Bóg zapłać.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy dostarczali opłatki i Gazetkę do naszych domów. Niech Pan Jezus wynagrodzi im trud misyjnej

    pracy zdrowiem, pokojem, błogosławieństwem.

5. W Święta Bożego Narodzenia niech nikogo nie zabraknie w kościele na Eucharystii. Chrystus przychodzi do nas pod postacią 

    Chleba i Wina. Zróbmy Mu miejsce w naszych sercach, w naszym życiu, w rodzinach. Przyjmijmy Go z wiarą

    i wdzięcznością, zaprośmy do naszych domów.​

    Odwiedziny duszpasterskie – Kolęda będzie realizowana według planu zamieszczonego w Gazetce.

 

6. Solenizantom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg zapłać za dar

    wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

 

O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E                  11 - 18.12.2022 r.

N I E D Z I E L A - III Adwentu 11.12.2022 r.

 

  7.30 + Stanisława Żurka – 5 r. śm.

 

  9.30 + 1/ +Kamilę , Aleksandra Moń , Janinę Barczyk, + Janusza Kulantego.

            2/ +Adama Muchę – miesiąc po śmierci, +Danielę, Gerharda Szczygieł, Ryszarda Kopczyka, Jana Stolarczyka.

     #Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatki Beaty Domurat z okazji 50 urodzin.

 

12.00 1/ + Marka Mastalerza – 15 r. śm.

         2/ + Zbigniewa Wyrzychowskiego – 1 r. śm., od małżonki i córek z rodzinami.

=================================================================================

 

W tym tygodniu:

 

Poniedziałek – 12 grudnia, Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe

Wtorek – 13 grudnia, św. Łucji, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

Środa – 14 grudnia, św. Jana od Krzyża, wspomnienie

 

Sobota – 17 grudnia

16.00 + Zofię Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.

16.30 + Janinę Imielską – od sąsiadów z Ćmielówki.

=================================================================================

N I E D Z I E L A - IV Adwentu 18.12.2022 r.

 

  7.30 + Stanisławę Szlęzak – 1 r. śm.

 

  9.30 1/+ Eugeniusza Ślusarczyka – 1 r. śm., od małżonki i dzieci.

         2/+ Kazimierza Wadasa – 1 r. śm., od małżonki i dzieci z rodzinami.

 

12.00 + Jana, Kazimierza Ziębów, Marię, Ignacego, Stefana, Jana Poczęsnych.

=================================================================================

 

 

1. Dzisiaj i w niedzielę za tydzień możemy złożyć do puszki ofiarę na pomoc rodzinie z naszej gminy, która w pożarze 3

    grudnia straciła dom i dobytek. Pomóżmy w miarę naszych możliwości. Za zrozumienie i okazaną pomoc z góry w imieniu

    rodziny składam serdeczne Bóg zapłać.

2. W kościele możemy nabywać opłatki. Proszę również o pomoc w dostarczeniu opłatków z Gazetką do domów naszych

    parafian.

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy w minioną niedzielę podczas Mszy św. o 12.00 przeżywali z nami naszą parafialną „Barbórkę”, 

    modlili się z nami w intencji górników i ich rodzin. Dziękuję Górniczemu Pocztowi Sztandarowemu, dzieciom z lampami

    adwentowymi, rodzicom.

4. Solenizantom i Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia  życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.  

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    4 - 11.12.2022 r.

N  I E D Z I E L A  -   II   Adwentu,  /św. Barbary, patronki górników/                   04.12.2022 r.  


  7.30 + Zofię, Teresę, Barbarę i zm. z r. Sikorów,+ Kazimierza, Mariana, Feliksa i zm.
             z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików, +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek.
                               
  9.30 + Kazimierza – ur., Bronisławę Pietrzyk, - od córki Bogusi z rodz. +Władysławę  Straszak, Bolesława Chrostka.                                                                                  
12.00   1/   W intencji Górników z okazji Barbórki, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę
                 Matki Bożej i św. Patronki Barbary.
           2/ + Barbarę – im., Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak, +Mariannę,Antoniego, Adama Sikorów.

=============================================================================

                            
W tym tygodniu:  

Wtorek  – 6 grudnia:  św. Mikołaja, biskupa
Środa – 7 grudnia: św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Czwartek – 8 grudnia: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

 

Sobota - 10 grudnia

16.00 + Sławomira Gadomskiego - 9 r. śm., +Janusza Ziębę, +Józefę i Edwarda Dreksa      

   
=============================================================================      


N  I E D Z I E L A  -   III   Adwentu                                                                        11.12.2022 r.  

  7.30 + Stanisława  Żurka – 5 r. śm.
                               
  9.30  1/+ Kamilę , Aleksandra Moń ,  Janinę  Barczyk,  + Janusza Kulantego.

          2/ + Adama Muchę -  w miesiąc po śmierci, +Danielę i Gerharda Szczygieł, Ryszarda Kopczyka, +Jana Stolarczyka,

              # Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Beaty Domurat z okazji 50 urodzin.   
       
12.00   1/ + Marka  Mastalerza – 15 r. śm.
           2/ + Zbigniewa Wyrzychowskiego – 1 r. śm., od małżonki i córek z rodzinami.                                               
==============================================================================


1. W kościele możemy nabywać opłatki. Proszę również o pomoc w dostarczeniu opłatków z Gazetką  
  do domów naszych parafian.

  Za ofiary złożone na potrzeby parafii dziękuję p. Marii Miska, p. Magdalenie i Rafałowi Sowula.
  Bóg zapłać.  

2. Dzisiaj imieniny Barbary, wspominamy również tę św. Barbarę – patronkę m.in. górników. Zapraszam
  wszystkich górników do wspólnej modlitwy na Mszę św. o g. 12.00.  Do udziału we Mszy św.
  zapraszam również dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami.

3. Solenizantom minionego i nadchodzącego tygodnia: Barbarom, Mikołajom, Krystynom, Sabinom,
  Mariom i innym życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg zapłać za dar wspólnej
  modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.


 

 O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E       27.11. - 04.12.2022 r.

N  I E D Z I E L A  -   I   Adwentu                                                                           27.11.2022 r.  


  7.30 + Tadeusza  i  Helenę  Gondek.
                               
  9.30 + Annę, Apolonię, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława, Zdzisława  Lekston., +Wiesławę i Antoniego Sochackich,

            Władysława Sośnierza, Zbigniewa Goleńca.
       
12.00   1/ + Zdzisława  Daneckiego – im., od małżonki i dzieci.
           2/ + Antoninę, Ryszarda Pietryckich, Apolonię, Andrzeja Lekston.                                               
=============================================================================
                           
Msze święte intencyjne w tygodniu:  

Piątek  – 2 grudnia  
      
16.30 + Alinę  Kasprzyk – 2 r. śm., Lucjana  Kasprzyka.

Sobota – 3 grudnia
16.00 + Zofię  Topolską – od małżonka, córek i syna z rodzinami.
16.30 + Janinę Imielską – miesiąc po śmierci/pogrzebie, od uczestników.
      
=============================================================================

N  I E D Z I E L A  -   II   Adwentu,  wspomnienie św. Barbary, patronki górników  04.12.2022 r.  

  7.30 + Zofię, Teresę, Barbarę i zm. z r. Sikorów,+ Kazimierza, Mariana, Feliksa i zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieślików, 

                                                                       +Zbigniewa Stojewskiego, Teresę Młynek.
                               
  9.30 + Kazimierza – ur., Bronisławę Pietrzyk, - od córki Bogusi z rodz. +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.                    
12.00   1/   W intencji Górników z okazji Barbórki, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Patronki Barbary.
           2/ + Barbarę – im., Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak, +Mariannę,Antoniego, Adama Sikorów.                                                                                                            ==============================================================================

1. Dzisiaj po pierwszej Mszy Św. poświęciliśmy opłatki, zechciejmy je nabyć w kościele w swojej parafii. Proszę również

    o pomoc w dostarczeniu opłatków z Gazetką do domów naszych parafian.

2. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej  w naszej parafii.

3. Za tydzień w niedzielę 4 grudnia wypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników.  Serdecznie zapraszam wszystkich

   górników do wspólnej modlitwy na Mszę św. o g. 12.00

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     20 - 27.11.2022 r.

N  I E D Z I E L A  -  Jezusa  Chrystusa Króla  Wszechświata      / 20 listopada 2022 r. /


  7.30  + Władysławę,   Tadeusza  Cebo.
                               
  9.30  + Andrzeja   Krzemińskiego  –  3 r. śm.
       
12.00  + Józefa  Gołębia – 2 r. śm., od małżonki, dzieci i wnuków.                                         

=========================================================================

Msze święte intencyjne w tygodniu:  

Czwartek – 24 listopada

17.00 + Stanisława Żurka – ziemskie ur. zm.

Piątek  – 25 listopada, św. Katarzyny  Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy        
16.30 + Janinę  Imielską – od  rodziny Kordzi  z Krakowa.
17.00 + Zofię  Topolską  –  od uczestników  pogrzebu.

Sobota – 26 listopada
16.00 + Krzysztofa  Probierza – 2 r. śm.,  - od siostry,  +Dorotę Probierz.
16.30 + Elżbietę i Stanisława Czerniak, + Włodzimierza Słupskiego.  
_____________________________________________________________________________________


N  I E D Z I E L A  -   I   Adwentu                                                                           27.11.2022 r.  

  7.30 + Tadeusza  i  Helenę  Gondek.
                               
  9.30 + Annę, Apolonię, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława, Zdzisława  Lekston.,  
         +Wiesławę i Antoniego Sochackich, Władysława Sośnierza, Zbigniewa Goleńca.
       
12.00   1/ + Zdzisława  Daneckiego – im., od małżonki i dzieci.
           2/ + Antoninę, Ryszarda Pietryckich, Apolonię, Andrzeja Lekston.
      
==============================================================================

1. W imieniu rodziny śp. Andrzeja Łukowskiego i własnym dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli  w piątek 18 listopada we

    Mszy Świętej żałobnej i pożegnalnej. Bóg zapłać druhom strażakom,  sąsiadom,  wszystkim znajomym.  Niech w krainie

    życia ujrzy dobroć Boga.

2. Za tydzień po pierwszej Mszy Św. poświęcę opłatki, zechciejmy je nabyć w kościele w swojej parafii. Proszę również o pomoc

    w dostarczeniu opłatków do domów naszych parafian.

3. W niedzielę za tydzień na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w naszej

    parafii.

4. Za dwa tygodnie w niedzielę 4 grudnia wypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników.  Serdecznie zapraszam

    wszystkich górników do wspólnej modlitwy na Mszę św. o g. 12.00

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa  i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.                         

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      13 - 20.11.2022 r.

 

 

N I E D Z I E L A - 33 Zwykła 13.11.2022 r.

 

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikora, Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 + Zygmunta Puza – 4 r. śm., Kazimierę Puz – 23 r. śm.

 

12.00 1/ + Henryka Jędrzejewskiego – 1 r. śm.

         2/ + Bogusława Nidzińskiego – rocznica ziemskich urodzin.

___________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

Piątek – 18 listopada, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, męczennicy

17.00  1/+ Zofię Topolską – od Anny i Stanisława Barczyków. 2/ +Adama Muchę, Danielę, Gerharda Szczygieł,

                                                                                                                        Ryszarda Kopczyka.

17.30 + Andrzeja Łukowskiego (+28.X.2022 r.) – pożegnanie zmarłego przez rodzinę i Druhów Strażaków.

Sobota – 19 listopada

16.00 + Marka Banasika – 15 r. śm., od siostry Joli z mężem , dziećmi i wnukami, + Mieczysławę Banasik

16.30 + Włodzimierza, Bronisławę, Władysława Słupskich, + Elżbietę i Stanisława Czerniak, zm. z r. Kuchta

_____________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata / 20 listopada 2022 r. /

  7.30 + Władysławę, Tadeusza Cebo.

  9.30 + Andrzeja Krzemińskiego – 3 r. śm.

12.00 + Józefa Gołębia – 2 r. śm., od małżonki, dzieci i wnuków.

______________________________________________________________________________________

​​​1. Wypominki czytamy i modlimy się za zmarłych w niedziele przed Mszą Świętą o 9.30. Bóg zapłać za składane przy tej okazji

    ofiary.

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii  zaplanowaliśmy na 27

    listopada (I Adwentu).

3. W I niedzielę Adwentu 27 listopada zostaną poświęcone opłatki, będziemy mogli nabywać je w kościele oraz u osób

    przynoszących je do naszych domów.

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa  i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E     6 - 13.11.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła / 6 listopada 2022 r. /

 

  7.30 + Zmarłych rodziców: Stefanię, Jana i Jana Furman.

  9.30 + Barbarę, Mariana Siodłak – od syna Zbigniewa z małżonką, +Damiana Siodłaka – od rodziców.

12.00 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, +Władysławę, Władysława Kościelniak, +Stefanię Stanisławską.

====================================================================================

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Piątek – 11 listopada,  Święto  Niepodległości

 

9.30 1/ w intencji Ojczyzny

        2/+ Marię Kopa – miesiąc po śmierci, od uczestników pogrzebu.

Sobota – 12 listopada

16.30 + Janinę Imielską – od rodziny Król – Łęgowskich z Zakopanego

17.00 + Zofię Topolską – od swatów z Jaworzna

_____________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 33 Zwykła 13.11.2022 r.

 

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikora, Agatę i Stefana Żak.

  9.30 + Zygmunta Puza – 4 r. śm., Kazimierę Puz – 23 r. śm.

 

12.00  1/+ Henryka Jędrzejewskiego – 1 r. śm.

          2/+ Bogusława Nidzińskiego - ziemskie urodziny zmarłego - od synów z rodzinami.

===================================================================================

 

1. W piątek 4 listopada pożegnaliśmy śp. Janinę Imielską (84 l.) Była nauczycielką, przez wiele lat pracowała w naszej Szkole

    w Bolesławiu. Niech odpoczywa w pokoju.

    W imieniu rodziny i własnym jeszcze raz wszystkim dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania

    kierujemy do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz p. Romana Piaśnika, Zastępcy Burmistrza p. Marcina Wierciocha, Zastępcy

    Wójta Gminy Bolesław p. Agaty Borkiewicz, Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Bolesławiu p. Małgorzaty Dyrdy oraz

    Wicedyrektorki p. Małgorzaty Rudnickiej. Dziękujemy całej rodzinie zmarłej, szczególnie tej przyjezdnej  z Podkarpacia,

    Zakopanego i Krakowa, sąsiadom, nauczycielom, wychowankom śp. Janiny.  

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy we wtorek 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych uczestniczyli we Mszy Świętej

    i procesji na cmentarzu. Dziękuję p. Władysławowi Filipkowi za niesienie krzyża, Mateuszkowi za podawanie kropidła i wody

    święconej, p. Ani za robienie zdjęć, p. kościelnemu za służbę.

​     Jeszcze raz dziękuję wiernym, którzy przygotowali kaplicę na cmentarzu na Uroczystość Wszystkich Świętych: p. Elżbiecie

    Wiktor, Teresie Poczęsnej, Stanisławie Porębskiej, Barbarze Czerniak, p. kościelnemu Marianowi Mystkowi.

3. Zapraszamy do sprzątania świątyni nowe rodziny, które jeszcze tego nie czyniły. Przy wyjściu z kościoła na stoliku leży 

   kartka z kalendarzem dyżurów sprzątania kościoła. Prosimy o pomoc przy sprzątaniu w soboty o g. 10.00

   

4. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii zaplanowaliśmy

    na 27 listopada (I Adwentu).

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E       30.10. - 06.11.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 31 Zwykła / przejście na czas zimowy / 30.10.2022 r.

 

  7.30 + Helenę Mitkę – od Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

 

  9.30 + Mariana Olesińskiego – 17 r. śm.

 

12.00 + Władysława Łaskawca – 3 r. śm., int. od mamy, +Halinę Łaskawiec.

________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Wtorek – 1 listopada

13.00 Cmentarz Msza św. 1/ +Marię Kopa – int.1/ od dr Agaty Knapik z rodziną,

                                                                     2/ od Doroty Bork z rodziną,

                                                                     3/ od Mieczysławy Piekoszewskiej z rodziną,

                                                                     4/ od Renaty Dylewskiej z rodziną.

                                      2/ za +zmarłych polecanych w wypominkach.

Środa – 2 listopada,  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

17.00 za +Barbarę, Eugeniusza, Mariannę, Jana Kołodziejczyk, +Antoninę, Antoniego Remesz, + Juliana Barańskiego,

             +biskupów i kapłanów, ss.fmm. Kazimierę Chodyczko, Wiktorię Kamińską , zmarłych polecanych w wypominkach ...

 

Sobota – 5 listopada

​16.00 + Helenę Mitkę – od koleżanek Waci i Marysi z pracy z Ośrodka Zdrowia.

​16.30 + Zofię Topolską – tydzień po pogrzebie, int. od małżonka, córek i syna z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła / 6 listopada 2022 r. /

 

  7.30 + Zmarłych rodziców: Stefanię, Jana i Jana Furman.

 

  9.30 + Barbarę, Mariana Siodłak – od syna Zbigniewa z małżonką, +Damiana Siodłaka – od rodziców.

 

12.00 + Przemysława, Czesława, Stefanię Marczewskich, +Władysławę, Władysława Kościelniak, +Stefanię Stanisławską.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy Wiesławie i Lucjanowi Wilk.  Zapraszamy do sprzątania świątyni nowe 

    rodziny, które jeszcze tego nie czyniły. Przy wyjściu z kościoła na stoliku leży kartka z kalendarzem dyżurów sprzątania

    kościoła. Prosimy o pomoc przy sprzątaniu w soboty o g. 10.00.

2. Wczoraj (29.X.) pożegnaliśmy śp. Zofię Topolską (61 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

3. Dziękuję ofiarodawcom minionego tygodnia: Halinie i Mirosławowi Tomczyk, Jolancie i Krzysztofowi Wadas.

4. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii zaplanowaliśmy na 27

    listopada (I Adwentu).

5. We wtorek w Uroczystość Wszystkich Świętych będzie odprawiona Msza Święta w kaplicy na cmentarzu o g. 13.00.

    Zapraszam do wspólnej modlitwy wszystkich wiernych oraz rodziny zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu.

    Bóg zapłać wiernym, którzy przygotowali już kaplicę na cmentarzu na Uroczystość Wszystkich Świętych: p. Elżbiecie  

    Wiktor, Teresie Poczęsnej, Stanisławie Porębskiej, Barbarze Czerniak, p. kościelnemu Marianowi Mystkowi.

    Msza św. żałobna w kaplicy na cmentarzu będzie odprawiona 1 listopada o g. 13.00

6. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    23 - 30.10.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła / 23 października 2022 r. /

 

  7.30 + Mieczysławę, Kazimierza Zygmunt, Edwarda Sikorę.

 

  9.30 + Zofię, Karola Godyń, Barbarę Grzywniak, Marka Kowalskiego.

 

12.00 + Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewiczów, +Władysławę i Władysława Leśniak.

_________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 29 października

 

16.00 + Marię Kopa – od Katarzyny i Mateusza Lisków - Wadowskich.

 

16.30 + Zygfryda Todora – r. śm., Grażynę Ślusarczyk.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 31 Zwykła / przejście na czas zimowy / 30.10.2022 r.

 

  7.30 + Helenę Mitkę – od Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

 

  9.30 + Mariana Olesińskiego – 17 r. śm.

 

12.00 + Władysława Łaskawca – 3 r. śm., int. od mamy, +Halinę Łaskawiec.

__________________________________________________________________________________

 

1. Przy wyjściu z kościoła na stoliku leży kartka z kalendarzem dyżurów sprzątania kościoła. Prosimy o pomoc przy sprzątaniu 

    w soboty o g. 10.00. Zapraszamy rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły pomóc w wyznaczonym czasie lub

    rodziny/osoby, które jeszcze nie pomagały a mogłyby pomóc.

 

2. Wczoraj (22.X.) pożegnaliśmy śp. Franciszka Sikorę (79 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

3. Dziękuję ofiarodawcom minionego tygodnia: Stanisławowi Spyrce, Rodzinie p. Gołąb: Janinie, Bożenie, Andrzejowi, Danucie

    Robertowi, Mirosławie i Józefowi Bargieł, Dorocie i Cezarowi Ostalak, Adriannie i Markowi Imielskim, Janinie Kajda, Teresie

    Czerniak, Klaudii i Michałowi Imielskim, Janinie i Edwardowi Łaskawcom.

 

4. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii zaplanowaliśmy na 27

    listopada (I Adwentu).

 

5. Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o zmarłych. Naszej troski nie ograniczmy tylko do uporządkowania grobów, pamiętajmy

    również o pomocy duchowej dla zmarłych – wypominkach i Mszy Świętej.

 

   Bóg zapłać wiernym, którzy przygotowali już kaplicę na cmentarzu na Uroczystość Wszystkich Świętych: p. Elżbiecie Wiktor,

   Teresie Poczęsnej, Stanisławie Porębskiej, Barbarze Czerniak, p. kościelnemu Marianowi Mystkowi.

 

   Msza św. żałobna w kaplicy na cmentarzu będzie odprawiona 1 listopada o g. 13.00

 

6. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, dary materialne, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    16- 23.10.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 29 Zwykła   / 16 października 2022 r. /

 

  7.30 + Teresę, Antoninę, Annę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

 

  9.30 + Jana, Marię Wilk + Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb.

 

12.00 + Józefa, Stefanię, Anastazję, zm. z rodz. Łaskawiec.

____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Środa – 19 października

17.00 + Kazimierę Urbanek – 1 r. śm., int. od syna i córki z rodzinami.

 

Piątek – 21 października

17.00 + Marię Kopa – tydzień po pogrzebie, od Doroty i Wojciecha Noworytów z dziećmi.

 

Sobota – 22 października

16.00 + Sabinę Mizerę – od córki Beaty z rodziną.

16.30 + Halinę Dudek – miesiąc po śmierci, od uczestników pogrzebu.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła / 23 października 2022 r. /

 

  7.30 + Mieczysławę, Kazimierza Zygmunt, Edwarda Sikorę.

 

  9.30 + Zofię, Karola Godyń, Barbarę Grzywniak, Marka Kowalskiego.

 

12.00 + Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewiczów, +Władysławę i Władysława Leśniak.

=====================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękujemy Joannie i Patrykowi Nasidłowskim.  Przy wyjściu z kościoła na stoliku leży

    kartka z kalendarzem dyżurów sprzątania kościoła. Prosimy o pomoc przy sprzątaniu  w soboty o g. 10.00. zapraszamy 

    rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły pomóc w wyznaczonym czasie lub  rodziny/osoby, które jeszcze nie pomagały   

    a  mogłyby pomóc.

2. Dziękuję ofiarodawcom minionego tygodnia: Adriannie i Markowi Imielskim, Janinie Kajda, Teresie Czerniak, Janinie i

    Edwardowi Łaskawcom, Klaudii i Michałowi Imielskim, Dorocie i Cezarowi Ostalakom.

3. Dzisiaj na Mszę Św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej. Podczas Mszy św.

   poświęcimy różańce komunijne i różańce wykonane przez dzieci. Na Msze św. zapraszam wszystkie dzieci z różańcami 

   wykonanymi z owoców, nasion lub innych naturalnych produktów. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi

   się do I Komunii Świętej w naszej parafii będzie 27 listopada (I Adwentu).

 

​4. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, katechetom oraz uczniom z okazji minionego Dnia Edukacji życzę wytrwałości,

    zdrowia, darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego.

5. Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o zmarłych. Naszej troski nie ograniczmy tylko do uporządkowania grobów, pamiętajmy

    również o pomocy duchowej dla zmarłych – wypominkach i Mszy Świętej.

6. W czwartek 13 października pożegnaliśmy śp. Marię Kopa (85 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

7. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, za dary materialne, wszystkim życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E      9 - 16.10.2022 r.

N  I E D Z I E L A  -   28  Zwykła                / 09 października 2022 r. /


   7.30  + Zdzisława  Daneckiego – od rodz. Gudzowskich i Madejskich.
                               
  9.30  + Helenę Mitkę – od Jerzego i Teresy Poczęsnych z rodziną.
       
12.00  + Jana, Franciszkę, Stefana, Lidię Tomsiów,  +Mariannę i Stanisława  Kolczyków.   
____________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:  

Piątek – 14 października,  Dzień  Edukacji

17.00 + Edwarda  Skubisa,  + Stanisława, Stanisławę Kozieł.

Sobota  – 15 października,  Św. Teresy od Jezusa, wspomnienie     
16.00 + Jana  Żertkę – 7 r. śm.

16.30 + Helenę  Mitkę – od kuzynki Steni Pichlak z rodziną.   
__________________________________________________________________________________


N  I E D Z I E L A  -   29  Zwykła                                           / 16 października 2022 r. /
 

  7.30 + Teresę, Antoninę, Annę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.
                               
  9.30 + Jana, Marię Wilk + Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb.
       
12.00 + Józefa, Stefanię, Anastazję, zm. z rodz.  Łaskawiec.              
      
___________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Elżbiecie i Henrykowi Wiktor, Stanisławie Porębskiej, Monice i Oli Kosno.

    Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza oraz za zakupione kwiaty.

  Do sprzątania kościoła w wybraną sobotę zapraszam rodziny, które z jakichś względów nam nie pomagały a chciałyby  pomóc.   

2. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Alicji i Jarosławowi Hejzner, Marii Furman, Wacławie Pieróg.

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii będzie w niedzielę 16 

    października na Mszy św. o 12.00.  Po Mszy św. poświęcimy różańce  komunijne.
    Na Mszę św. zapraszam wszystkie dzieci z różańcami wykonanymi z owoców, nasion lub innych naturalnych produktów.
 
4. Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o zmarłych. Naszej troski nie ograniczmy tylko do uporządkowania grobów, pamiętajmy 

    również o pomocy duchowej dla zmarłych – wypominkach i Mszy Świętej.   
   
5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg 

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.    

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    2 - 9.10.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 27 Zwykła       / 2 października 2022 r. /

 

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od sąsiadów Kosirowskiego i Libuda.

 

  9.30 + Janinę Rodasik – od sąsiadów Pogoda, Łaskawiec, Piórkowskich, Dąbek,  Kubańskich, Król.

 

12.00 1/+ Mieczysława Łaskawca – 10 r. śm.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Jubilatów p. Barbary i Piotra Strzałka z okazji

             40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

14.00 Pogrzeb śp. Haliny Dudek (73 l.) ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 3 października

17.00 + Helenę Mitkę – miesiąc po śmierci, od uczestników.

 

Piątek – 7 października, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie

17.00 + Helenę Mitkę 1/ od Koła Gospodyń Wiejskich, 2/ od Anny Lorek z rodziną.

 

Sobota – 8 października

16.00 + Sabinę Mizera 1/ od córki Ewy z mężem Wiesławem,

                                  2/ od wnuczki Tatiany z rodziną,

                                  3/ od wnuczki Rity z rodziną.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 28 Zwykła      / 09 października 2022 r. /

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od rodz. Gudzowskich i Madejskich.

 

  9.30 + Helenę Mitkę – od Jerzego i Teresy Poczęsnych z rodziną.

 

12.00 + Jana, Franciszkę, Stefana, Lidię Tomsiów, +Mariannę i Stanisława Kolczyków.

 

=====================================================================

1. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej w naszej parafii będzie w niedzielę

   16 października na Mszy św. o 12.00. Po Mszy św. poświęcimy różańce komunijne.

   Na Mszę św. zapraszam wszystkie dzieci z różańcami wykonanymi z owoców, nasion lub innych naturalnych produktów.

2. Do sprzątania kościoła w sobotę zapraszam rodziny, które z jakichś względów nam nie pomagały a chciałyby pomóc.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać  za dar wspólnej modlitwy, dary materialne, wszystkim życzę dobrej niedzieli.  

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E       25.09. - 02.10.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła            / 25 września 2022 r. /

 

  7.30 + Halinę – 2 r.śm., Jana Borówkę – 9 r.śm.

 

  9.30 1/+ Kamilę Moń – ur., Władysławę, Stefana, Andrzeja Wójcików.

         2/ Dziękczynna z okazji 14 urodzin Agatki Jędrzejewskiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej,

            o pomyślność i dary Ducha Świętego szczególnie w nauce i ukończeniu Szkoły Podstawowej - 8 klasy.

 

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyków. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 26 września

17.00 + Helenę Mitkę – od sąsiadów z ul. Chmielnej.

17.30 1/ +Marię Borysewicz – od Stanisławy Olesińskiej z małżonkiem i dziećmi,

         2/ +Janinę i Czesława Cebulę – od siostry ze szwagrem

 

Środa – 28 września

17.00 + Damiana Siodłaka – im., od babci i dziadka z Olkusza

 

Czwartek – 29 września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, święto

 

Piątek – 30 września, św. Hieronima, wspomnienie

17.00 + Adama Wójcika – 3 r. śm.

 

Sobota – 1 października, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wspomnienie

 

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 27 Zwykła               / 2 października  2022 r. /

 

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od sąsiadów Kosirowskiego i Libuda.

 

  9.30 + Janinę Rodasik – od sąsiadów Pogoda, Łaskawiec, Piórkowskich, Dąbek, Kubańskich, Król.

 

12.00 1/+ Mieczysława Łaskawca – 10 r. śm.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Jubilatów p. Barbary i Piotra Strzałka

             z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

___________________________________________________________________________________

 

1. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św. w naszej parafii

    w przyszłym roku.

 

2. Bóg zapłać rodzicom i dzieciom, które przyszły poświęcić plecaki i przybory szkolne w minioną niedzielę, te dzieci,

    które z jakichś przyczyn nie były w kościele mogą jeszcze przyjść i poprosić o modlitwę i błogosławieństwo.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    18 - 25.09.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 25 Zwykła          / 18 września 2022 r. /

 

  7.30 + Lidię i Czesława Mrówka – od dzieci.

 

  9.30 1/+ Zenobię Kika – 4 r. śm., - od córki Elżbiety i syna Krzysztofa z rodzinami, + Helenę i Henryka Kika.

         2/ +Barbarę i Bolesława Jedlińskich.

 

12.00 1/+ Janinę i Jerzego Lubaszka, +Martę i Stefana Wilk.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Oli Kosno z okazji 5 urodzin,

             o błogosławieństwo dla  rodziców.

We Mszy św. chrzest Alicji

Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych, błogosławieństwo pierwszoklasistów. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Piątek – 23 września, św. o. Pio z Pietrelciny, wspomnienie. Pierwszy dzień jesieni

17.00 + Bogusławę Perek – im.

17.30 + Sabinę Mizera – miesiąc po śmierci, od córki Eweliny z małżonkiem Irkiem i od męża Jerzego

 

Sobota – 24 września

17.00 + Wacława Lekstona – im., od małżonki i córek z rodzinami.

17.30 + Lidię Wilk – 3 r. śm., Mieczysława Wilka, + Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła                / 25 września 2022 r. /

 

  7.30 + Halinę – 2 r.śm., Jana Borówkę – 9 r.śm.

 

  9.30 1/+ Kamilę Moń – ur., Władysławę, Stefana, Andrzeja Wójcików.

         2/ Dziękczynna z okazji 14 urodzin Agatki Jędrzejewskiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej,

             o pomyślność i dary Ducha Świętego szczególnie w nauce i ukończeniu Szkoły Podstawowej - 8 klasy.

 

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyków.  

======================================================================================

 

 

1. We środę 14 września pożegnaliśmy śp. Marię Borysewicz ( z d. Cebula). Niech Pan obdarzy ją zbawieniem.

 

2. Dzisiaj podczas Mszy św. o 12.00 poświęcę plecaki i przybory szkolne pierwszoklasistom. Serdecznie zapraszam dzieci

    z rodzicami.

    Spotkanie z dziećmi i rodzicami w sprawie I Komunii św. w przyszłym roku będzie w niedzielę za tydzień - 25 września

    podczas Mszy św. o 12.00.

 

3. Młodzież szkół średnich zapraszam na lekcję religii w salce katechetycznej w piątki oraz w niedzielę po Mszy św. o 9.00 lub

    przed Mszą św. o 12.00.

   Bierzmowanie:  Młodzież klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież klas I Szkół Ponadpodstawowych rozpoczęła 

   przygotowanie do bierzmowania. Spotykamy się na Mszy św. niedzielnej o 12.00. Po Mszy krótkie spotkanie

   organizacyjne.

 

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, dary materialne, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     11 - 18.09.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła / 11 września 2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 1/+ Bronisławę – im. i ur., Kazimierza Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka – int. od córki Bogusi z rodz.

         2/+ Stanisława, Eleonorę, Antoniego Kopów.

 

12.00 + Helenę i Jana Figiel.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 12 września, Najświętszego Imienia Maryi

17.00 + Helenę Mitkę – tydzień po śmierci/pogrzebie, od córek i syna z rodzinami.

 

Środa – 14 września, Podwyższenie Krzyża Świętego, święto

Czwartek – 15 września, Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, wspomnienie

 

Sobota – 17 września

16.00 +Sabinę Mizerę – od kolegów i koleżanek z pracy córki Eweliny.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 25 Zwykła / 18 września 2022 r. /

 

  7.30 + Lidię i Czesława Mrówka – od dzieci.

 

  9.30 1/+ Zenobię Kika – 4 r. śm., - od córki Elżbiety i syna Krzysztofa z rodzinami, + Helenę i Henryka Kika.

         2/ +Barbarę i Bolesława Jedlińskich.

 

12.00 1/+ Janinę i Jerzego Lubaszka, +Martę i Stefana Wilk.

         2/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Oli z okazji 5 urodzin, o błogosławieństwo dla  

             rodziców.

We Mszy św. chrzest Alicji

Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych, błogosławieństwo pierwszoklasistów.

========================================================================================

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli bardzo dziękujemy Teresie Słupskiej, Małgorzacie i Lence Kowalskim.

    Ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Halina Krzemińska, Joanna Nasidłowska. Bóg zapłać.

2. We wtorek 6 września pożegnaliśmy śp. Helenę Mitkę (85 l.)  Niech "umarła dla świata, żyje dla Boga".

 

3. Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dla uczniów I klas będzie w niedzielę 18 września podczas

    Mszy św. o 12.00.

    Spotkanie z dziećmi i rodzicami w sprawie I Komunii św. w przyszłym roku będzie w niedzielę 25 września podczas 

    Mszy św. o 12.00.

4. Młodzież szkół średnich zapraszam na lekcję religii w salce katechetycznej w piątki oraz w niedzielę po Mszy św. o 9.00 lub

   przed Mszą św. o 12.00.

    Młodzież klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież klas I Szkół Ponadpodstawowych rozpoczyna przygotowanie do

    bierzmowania. Spotykamy się na Mszy św. niedzielnej o 12.00. Po Mszy krótkie spotkanie organizacyjne. Pierwsze  

    spotkanie w niedzielę za tydzień 11 września o 12.00.

 

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    04 - 11.09.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 23 Zwykła / 04 września 2022 r. /

 

  7.30 + Damiana Siodłaka – od sąs. r. Kaźmierczak i Olesińskich.

  9.30 + Stefanię i Bolesława Kika.

12.00 + Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich, Andrzeja Krzemińskiego. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

Czwartek – 8 września, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

18.00 + W Bogu znanej intencji.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła / 11 września 2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 1/+ Bronisławę – im. i ur., Kazimierza Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka – int. od córki Bogusi z rodz.

         2/+ Stanisława, Eleonorę, Antoniego Kopów.

 

12.00 + Helenę i Jana Figiel.

______________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli bardzo dziękujemy Agnieszce i Grzegorzowi Nurskim oraz Miłoszowi Stachowi.

2. W czwartek 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież, rodziców serdecznie zapraszam

    na Msze Świętą inaugurującą nowy rok nauki dzisiaj na Mszę św. o 12.00. Przed Mszą świętą będziemy mogli przystąpić do 

    spowiedzi świętej.

    Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dla uczniów I klas planujemy w niedzielę 18 września podczas

    Mszy św. o 12.00.

 

    Spotkanie z dziećmi i rodzicami w sprawie I Komunii św. w przyszłym roku będzie w niedzielę 25 września podczas  

    Mszy św. o 12.00.

 

3. Młodzież szkół średnich zapraszam na lekcję religii w salce katechetycznej w piątki oraz w niedzielę po Mszy św. o 9.00

    lub przed Mszą św. o 12.00.

    Młodzież klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież klas I Szkół Ponadpodstawowych rozpoczyna przygotowanie

    do bierzmowania.   Spotykamy się na Mszy św. niedzielnej o 12.00. Po Mszy krótkie  spotkanie organizacyjne. Pierwsze

    spotkanie w niedzielę za tydzień 11 września o 12.00.

 

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, dary materialne, wszystkim życzę dobrej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   28.08. - 04.09.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 22 Zwykła / 28 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Stefana, Marię, Stanisława Obarów + Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

 

12.00 + Martę i Stanisława Wcisło, + Stanisława Bargieła, Bogusławę, Mariana Perek. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 3 września

 

18.00 + Martę, Stanisława, Mariannę Wcisło.

 

18.30 + Janinę Rodasik, int. od Anicety Chojowskiej z rodziną.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 23 Zwykła / 04 września 2022 r. /

 

  7.30 + Damiana Siodłaka – od sąs. r. Kaźmierczak i Olesińskich.

 

  9.30 + Stefanię i Bolesława Kika.

 

12.00 + Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich, Andrzeja Krzemińskiego.

__________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli bardzo dziękujemy Marii Tarnówka, Magdalenie, Marii, Tymkowi Sowula. Bóg zapłać 

    za  złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

2. W czwartek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież, rodziców serdecznie zapraszam

    na Msze Świętą inaugurującą nowy rok nauki w niedzielę za tydzień o 12.00. Przed Mszą świętą będziemy mogli przystąpić  

    do spowiedzi świętej.

    Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dla uczniów I klas planujemy w niedzielę 18 września podczas

    Mszy św. o 12.00.

 

    Spotkanie z dziećmi i rodzicami w sprawie I Komunii św. w przyszłym roku będzie w niedzielę 25 września podczas

    Mszy św. o 12.00.

 

3. W środę 24 sierpnia pożegnaliśmy śp. Sabinę Mizerę (81 l.). Niech umarła dla świata żyje dla Boga.

 

4. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Barbarze Lipskiej i Janinie Pietrzyk z Podlipia, Mariannie Sowuli z Olkusza, 

    Bogu znanej rodzinie z Bolesławia oraz pozostałym darczyńcom.

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     21 - 28.08.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 21 Zwykła  / 21 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Damiana Siodłaka – od sąs. r. Czart i Glanowskich.

 

  9.30 + Witolda Lipskiego, Eugeniusza Pietrzyka.

 

12.00 + Janinę Bartkowiak – 10 r. śm., Franciszka Bartkowiaka – 19 r. śm., od córek z rodzinami. ____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Piątek – 26 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, uroczystość

 

Sobota – 27 sierpnia, św. Moniki, wspomnienie

 

17.30 + Janinę Rodasik – miesiąc po śmierci, od wnuczki Ani z rodziną.

​18.00 + Norberta Gołębia – r. śm., Liliannę i Andrzeja Gołąb.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 22 Zwykła / 28 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Stefana, Marię, Stanisława Obarów + Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

 

12.00 + Martę i Stanisława Wcisło, + Stanisława Bargieła, Bogusławę, Mariana Perek.

========================================================================

 

​1. Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych parafialnych dożynkach w poniedziałek 15 sierpnia. Bardzo dziękuję 

    Wojtowi Gminy Bolesław p. Krzysztofowi Dudzińskiemu za obecność, ofiarowane nam chleby i wygłoszone słowo nadziei,

    dziękujemy p. Mirosławowi Ćwięczkowi, radnemu Gminy Bolesław oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Podlipia za udział

    i wieniec dożynkowy. Dziękujemy pozostałym członkiniom Kół Gospodyń, naszym parafiankom p. Elżbiecie Wiktor

    i Stanisławie Porębskiej za przygotowanie parafialnego wieńca dożynkowego, dziękuję wszystkim, którzy pomogli

    w przygotowaniu i przebiegu uroczystości, którzy modlili się z nami.

    Niech Maryja Królową nieba i ziemi wyprasza wszystkim potrzebne łaski.

2. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Iwonie i Marianowi Sroka, p. Mirosławie Porębskiej, Bogu znanej rodzinie

    z Bolesławia oraz pozostałym darczyńcom.

 

 

    P. Krystynie Piszczek dziękujemy za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli, Bóg zapłać.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

ZAPOWIEDZI

​Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz  Szlęzak l. 28, zam. w Podlipiu, kawaler z naszej parafii oraz Ewelina  Śliwka, l. 27, zam. w  Krakowie, panna z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Tylmanowej.

​O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 3    

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    14 - 21.08.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 20 Zwykła / 14.08.2022 r. /

 

  7.30 + Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyków, Zdzisławę Tarnówkę.

 

  9.30 + Annę i Romana Lekston.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława Sroków. + Stanisławę i Jana Kurowskich. ____________________________________________________________________________________

 

Poniedziałek - 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od sąs. Kalembków z rodziną.

 

  9.30 1/ Dziękczynna za plony, z prośbą o błogosławieństwo dla żniwiarzy, rolników, ogrodników, działkowców, bartników

         2/+ Jana Dołhania – 1 r. śm.

 

12.00 + Rozalię i Jana Ziębów – od synów Edwarda i Marka z rodzinami. __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 20 sierpnia

 

16.00 + Gizelę – 1 r. śm., Jana Puśkę, zm. z r. Conka.

 

16.30 + Zdzisława Daneckiego – int. od sąs. rodz. Kulawik i Bryzik.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 21 Zwykła / 21 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Damiana Siodłaka – od sąs. r. Czart i Glanowskich.

 

  9.30 + Witolda Lipskiego, Eugeniusza Pietrzyka.

 

12.00 + Janinę Bartkowiak – 10 r. śm., Franciszka Bartkowiaka – 19 r. śm., od córek z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

 

1. Jutro (poniedziałek 15 sierpnia) obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte w naszej 

    parafii będą odprawione w porządku niedzielnym (7.30, 9.30, 12.00). Podczas każdej Mszy świętej będzie poświęcenie

    bukietów z kwiatów, ziół, warzyw i owoców.

    Szczególnie zapraszam parafian do udziału we Mszy Świętej o g. 9.30. Swoją obecnością zaszczyci nas Wójt Gminy

    Bolesław p. Krzysztof Dudziński. Przed Mszą św. poświęcimy chleby ofiarowane nam przez Pana Wójta, wieńce dożynkowe

    oraz bukiety z kwiatów, ziół, warzyw i owoców. Do wspólnej modlitwy zapraszamy również Koła Gospodyń Wiejskich i Druhów

    Strażaków. Podziękujmy Bogu za tegoroczne plony i prośmy Go przez Królową nieba i ziemi, aby zachował nas

    od suszy, gradu, powodzi, głodu, wojny i wszelkiej szkody.

2. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Zenonie i Tadeuszowi Gdula, Genowefie Izdebskiej oraz pozostałym 

   darczyńcom.

 

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz  Szlęzak l. 28, zam. w Podlipiu, kawaler z naszej parafii oraz Ewelina  Śliwka, l. 27, zam. w  Krakowie, panna z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Tylmanowej.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 1

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E       7 -15.08.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 19 Zwykła / 7 sierpnia 2022 r. /

 

  7.30 + Janinę Rodasik – tydzień po pogrzebie – od córki Emilii z mężem i rodziną, + Mieczysława Rodasika. .

 

  9.30 + Eugenię i Eugeniusza Kołodziejczyk, Antoninę i Antoniego Remesz, +Mariannę i Jana Kołodziejczyk,

         +Juliana Barańskiego.

 

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma, + Henryka Jedrzejewskiego. __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 13 sierpnia

 

16.00 Msza Święta dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów

         p. Łucji i Benedykta Łaskawców z okazji Złotego Jubileuszu Małżeństwa, int. od dzieci z rodzinami.

 

16.30 + Janinę Rodasik – int. od wnuczki Gosi z rodziną.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 20 Zwykła    / 14.08.2022 r. /

 

  7.30 + Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyków, Zdzisławę Tarnówkę.

 

  9.30 + Annę i Romana Lekston.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława Sroków. + Stanisławę i Jana Kurowskich. ____________________________________________________________________________________

 

Poniedziałek - 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

  7.30 + Zdzisława Daneckiego – od sąs. Kalembków z rodziną.

 

  9.30 1/ Dziękczynna za plony, z prośbą o błogosławieństwo dla żniwiarzy, rolników, ogrodników, działkowców, bartników

         2/+ Jana Dołhania – 1 r. śm.

 

12.00 + Rozalię i Jana Ziębów – od synów Edwarda i Marka z rodzinami.

=======================================================================================

 

 

1. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali udział w remoncie i malowaniu drzwi kościelnych. Bóg zapłać za 

    trud  i poświęcony czas.

2. Za złożone ofiary na potrzeby parafii dziękuję p. Danucie i Ryszardowi Godyń, Wandzie i Józefowi Sośnierz, Janinie Sośnierz, 

    Janinie Gołąb i wszystkim anonimowym darczyńcom. Bóg zapłać.

3. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian, Koła Gospodyń Wiejskich, Druhów Strażaków do wspólnej 

    modlitwy w poniedziałek 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na g. 9.30.

    Zechciejmy razem podziękować Bogu za tegoroczne plony i prosić Go przez Królową nieba i ziemi, aby zachował nas od 

    suszy, gradu, powodzi, głodu i wszelkiej szkody.

    Przed Mszą św. poświęcimy wieńce dożynkowe, chleb oraz bukiety z kwiatów, ziół, warzyw i owoców.

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg  

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E        31.07. -07.08.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła / 31.07.2022 r. /

 

  7.30 + Eugeniusza Jantę, Helenę i Wilhelma Janta.

 

  9.30 + Waldemara Plizgę – od małżonki, szwagra i teściów. + Zdzisława Daneckiego.

 

12.00 + Damiana Siodłaka – od Agnieszki i Dariusza Liber z dziećmi.

 

14.00 Pogrzeb śp. Janiny Rodasik (89 l.) __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 6 sierpnia, Przemienienie Pańskie, święto.

 

14.00 Ślub Darii i Kamila.

 

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 19 Zwykła / 7 sierpnia 2022 r. /

  7.30 + Janinę Rodasik – tydzień po pogrzebie – od córki Emilii z mężem i rodziną, + Mieczysława Rodasika.

  9.30 + Eugenię i Eugeniusza Kołodziejczyk, Antoninę i Antoniego Remesz, +Mariannę i Jana Kołodziejczyk,

            +Juliana Barańskiego.

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma, + Henryka Jedrzejewskiego. ____________________________________________________________________________________

 

1. W sobotę 23 lipca zostały wyremontowane dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne w kościele: od dzwonnicy (najcięższe

    i największe), od strony drogi, od południa i od zakrystii. Razem siedem skrzydeł.  Prace te wykonał p. Marcin Kowalski,

    pomagał mu szwagier p. Adam Kowalski. Prace nadzorowała p. Teresa Słupska. W minionym tygodniu pomalowaliśmy drzwi

    od strony ul. Głównej i drzwi od dzwonnicy. Bóg zapłać za pomoc p. Lucjanowi Wilkowi i Marianowi Mystkowi.

    Wszystkim bardzo dziękujemy za trud i poświęcony czas. Bóg zapłać. Chętnych do pracy i pomocy przy malowaniu 

    kolejnych drzwi zapraszamy na najbliższą sobotę na g. 9.00, ewentualnie w innym wygodnym czasie.

 

2. Bożemu miłosierdziu polecamy nagle zmarłego księdza Mariusza Gajkowskiego, proboszcza parafii w Poznaniu. Pogrzeb 

    kapłana był wczoraj (30.08.2022 r.) w Olsztynie. „Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej

    ułomności, aby umarły dla świata żył dla Ciebie”.

 

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg 

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   24 - 31.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 17 Zwykła / 24 lipca 2022 r. /

 

​  7.30 + Lidię Tomsię – od rodziny Barczyków.

​  9.30 + Annę Lekston, Annę Sośnierz, Wiesławę Sochacką.

​12.00 + Marię, Jana Wilk, Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb.

 

            Chrzest Karoliny Nikoli __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 25 lipca, św. Jakuba, apostoła, św. Krzysztofa

Wtorek – 26 lipca, Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP, wspomnienie.

 

Sobota – 30 lipca

 

16.30 + Zdzisława Daneckiego – od rodziny Wilk i Szczerba.

 

17.00 + Lidię Tomsię – od Teresy i Krzysztofa Adamczyków

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła / 31.07.2022 r. /

 

  7.30 + Eugeniusza Jantę, Helenę i Wilhelma Janta.

  9.30 + Waldemara Plizgę – od małżonki, szwagra i teściów. + Zdzisława Daneckiego.

 

12.00 + Damiana Siodłaka – od Agnieszki i Dariusza Liber z dziećmi.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

1. W sobotę 23 lipca zostały wyremontowane dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne w kościele: od dzwonnicy (najcięższe

    i  największe), od strony drogi, od południa i od zakrystii. Razem siedem skrzydeł.  Prace te wykonał doskonały ślusarz

    i  spawacz p. Marcin Kowalski, pomagał mu szwagier p. Adam Kowalski. Prace nadzorowała p. Teresa Słupska.

    Wszystkim bardzo dziękujemy za trud i poświęcony czas. Bóg zapłać.

    Wszystkie drzwi chcielibyśmy pomalować nową farbą. Chętnych do pracy i pomocy zapraszamy na najbliższą sobotę

    na g. 9.00, ewentualnie w innym wygodnym czasie.

 

2. Bożemu miłosierdziu polecamy nagle zmarłego księdza Mariusza Gajkowskiego, proboszcza parafii w Poznaniu. Pogrzeb

    kapłana ma być w najbliższą sobotę w Olsztynie. Ks. Mariusz kilka razy gościł w naszej parafii, głosił również rekolekcje.

    Niech wolny od ludzkich ułomności wejdzie do Królestwa Bożego.   

3.  Dzisiaj szczególnie modlimy się w intencji kierowców i podróżujących, po Mszach świętych poświęcamy samochody i inne 

     pojazdy na parkingu.

4. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E   17 - 24.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła / 17.07.2022 r. /

 

  7.30 + Lidię Tomsię – int. od syna Włodzimierza z rodziną.

  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 + Jana, Stanisława Dreksa.

__________________________________________________________________________________

 

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 23 lipca, św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, święto.

 

16.00 + Henryka Kajdę, zm. z r. Kajda i Kaziród, + Franciszkę, Stanisława Pęgiel.

 

16.30 + Zdzisława Daneckiego – miesiąc po pogrzebie.

 

17.00 + Urszulę Dąbek – 1 r. śm., int. od małżonka, + Janinę, Władysława, Andrzeja Dąbek, Janinę Góra

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 17 Zwykła / 24 lipca 2022 r. /

 

  7.30 + Lidię Tomsię – od rodziny Barczyków.

  9.30 + Annę Lekston, Annę Sośnierz, Wiesławę Sochacką.

​12.00 + Marię, Jana Wilk, Romana, Bronisławę, Józefa Gołąb.

            Chrzest Karoliny Nikoli

____________________________________________________________________________________

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Wioli, Karolince, Mariuszowi Daneckim.

   W minionym tygodniu ofiary na potrzeby parafii złożyli: Kazimierz Wilk, Żelazny Marta, Gabrysia, Krzysztof. Bóg zapłać.

2. W niedzielę za tydzień po każdej Mszy Świętej będziemy modlić się za kierowców i podróżujących oraz poświęcimy 

    samochody i inne pojazdy. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   10 - 17.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 15 Zwykła          / 10 lipca 2022 r. /

 

​  7.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

​  9.30 + Józefa Łaskawca – 4 r. śm.

12.00 + Krystynę i Kazimierza Filipków, Jadwigę Gumółka, + Franciszka i Henryka Jędrzejewskich.

__________________________________________________________________________________

 

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Sobota – 16 lipca, Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, wspomnienie

 

16.30 + Zdzisława Daneckiego – od rodziny p. Godyń i Sośnierz.

 

17.00 + Mateusza Wizora – 34 ziemskie urodziny, int. od małżonki z córkami.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła / 17.07.2022 r. /

 

  7.30 + Lidię Tomsię – int. od syna Włodzimierza z rodziną.

  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 + Jana, Stanisława Dreksa.

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Katarzynie, Tadeuszowi i Michalince Cabaj. Bóg zapłać za złożoną przy

    sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

​2. Przeżywamy najpiękniejszy czas wakacji i urlopów. Niech czas wolny nie będzie czasem pozbawionym modlitwy,  

    kontemplacji stworzenia, niedzielnej Mszy Świętej. "W wakacyjne niedziele nie zapomnij o kościele.",  "Do kościoła

    chodzić trzeba, żeby potem pójść do nieba."

    Wszystkim życzę bezpiecznego i dobrego odpoczynku. Tym, którzy muszą pracować życzę nadziei, siły, zdrowia, zdolności.

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Bóg

    zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Daria Łaskawiec l. 25 , zam. w Podlipiu, panna z naszej parafii oraz Kamil Żuławiński l. 26, zam. w Olkuszu, kawaler z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Ap.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 3

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     3 - 10.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 14 Zwykła   / 03.07.2022 r. /

 

  7.30 + Janinę i Jerzego Lubaszka.

  9.30 + Mariana Olesińskiego – im.

 

12.00 + Władysława i Halinę Łaskawiec, + Stanisława Łaskawca, +Władysława i Zofię Babczyk.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

Sobota – 9 lipca

16.30 + Lidię Tomsię – od siostry Heleny.

17.00 + Mirosława, Mariana, Wiktorię Wójcik, + Władysława i Józefę Kulanty.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 15 Zwykła / 10 lipca 2022 r. /

​  7.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

​  9.30 + Józefa Łaskawca – 4 r. śm.

 

​12.00 + Krystynę i Kazimierza Filipków, Jadwigę Gumółka, + Franciszka i Henryka Jędrzejewskich.

____________________________________________________________________________________

 

 

​1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Zbigniewowi Pacuniowi oraz Januszowi Małeckiemu. Panowie złożyli  

    również ofiary do ołtarza. Pan Zbigniew Pacuń dodatkowo złożył ofiarę na Kościół. Bóg zapłać.

   Ofiary na potrzeby parafii złożyli: p. Daneccy Alina i Krzysztof, Plizga Marlena, p. Musiałek Maria, Zygmunt, Ewa – ofiara na

   Kościół i na sprzątanie. Agata i Piotr Domańscy, Euzebia Todor.  Bóg zapłać.

2. Przeżywamy najpiękniejszy czas wakacji i urlopów. Niech czas wolny nie będzie czasem pozbawionym modlitwy, 

    kontemplacji stworzenia, niedzielnej Mszy Świętej. W wakacyjne niedziele nie zapomnij o kościele. Do kościoła chodzić

    trzeba, żeby potem pójść do nieba.

    Wszystkim życzę bezpiecznego i dobrego odpoczynku. Tym, którzy muszą pracować życzę nadziei, siły, zdrowia, zdolności.

 

3. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa

    i opieki Matki Bożej. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

 

 

ZAPOWIEDZI

 

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Daria Łaskawiec l. 25 , zam. w Podlipiu, panna z naszej parafii oraz Kamil Żuławiński l. 26, zam. w Olkuszu, kawaler z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Ap.

 

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 2

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   26.06. - 03.07.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 13 Zwykła / 26 czerwca 2022 r. /

 

​  7.30 a/ + Janinę, Alfreda Sikora, Agatę, Stefana Żak.

         b/ Dziękczynna – 91 urodziny Janiny Żurek, int. od córek z rodzinami.

  9.30 a/ + Jana Szymczyka, Eleonorę i Antoniego Kopa, Andrzeja Szota.

         b/ + Jana Furmana – im.

12.00 a/ + Stefana Obarę – r. śm., Marię i Jana Dąbek, Marię i Stanisława Obarę.

         b/ + Mateusza Wizora – od córek Eriki i Julii z okazji Dnia Ojca, od małżonki.

         c/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów Barbary i Władysława Filipków

             z okazji 40 lecia małżeństwa.

         d/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Jubilatki p. Ireny Cebo z okazji 90 urodzin.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Środa – 29 czerwca, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

18.00 Msza Św. wł.

Sobota – 2 lipca

16.30 + Zdzisława Daneckiego – int. 1/ od małżonki i dzieci, 2/ od sąsiadów r.: Wójcik, Nitszke, Kopa.

17.00 + Lidię Tomsię – od rodziny Czerniaków i Piwowarskich.

17.30 + Grażynę Ślusarczyk – r. śm., +Zygfryda Todora.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 14 Zwykła / 03.07.2022 r. /

 

  7.30 + Janinę i Jerzego Lubaszka.

  9.30 + Mariana Olesińskiego – im.

 

12.00 + Władysława i Halinę Łaskawiec, + Stanisława Łaskawca, +Władysława i Zofię Babczyk. ____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Helenie, Konstantemu Sośnierz, Makuch Krystynie i Kindze. Do ofiary

    złożonej do ołtarza dołącza się również p. Pietras Krystyna. Bóg zapłać.

  

    Ofiarę na potrzeby parafii złożyli: p. Urszula J., p. Mastalerz Elżbieta, Ziętek Wiesława i Alfred, Stoleccy Sylwia i Karol.

    Rodziny te złożyły jeszcze osobną ofiarę na sprzątanie kościoła.  Bóg zapłać.

 

2. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Eucharystii i procesji w czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Jeszcze

    raz dziękuję wszystkim, przygotowali ołtarze. Trzeba było je odsłonić, odświeżyć, wymienić kwiaty i drzewka. Znowu

    poświęciliście swój czas, włożyliście pracę, wysiłek. Niech Najświętsze Serce Jezusa wynagrodzi wam ten trud. Bóg zapłać.

 

3. W piątek zakończyliśmy rok szkolny i katechetyczny. Dzieciom, młodzieży, nauczycielom życzę dobrego, bezpiecznego

    wypoczynku. Niech czas wolny nie będzie czasem pozbawionym modlitwy i niedzielnej Mszy Świętej. W wakacyjne   

    niedziele nie zapomnij o kościele. Do kościoła chodzić trzeba, żeby potem pójść do nieba.

 

4. Wczoraj pożegnaliśmy śp. Zdzisława Daneckiego (79 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

5. Solenizantom, jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg  zapłać za dar wspólnej modlitwy, wszystkim życzę dobrej niedzieli.

 

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Daria Łaskawiec l. 25 , zam. w Podlipiu, panna z naszej parafii oraz Kamil Żuławiński l. 26, zam. w Olkuszu, kawaler z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii. Zap. 1

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E        19 - 26.06.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła / 19.06.2022 r. /

 

  7.30 + Przemysława, Stefanię, Czesława Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

  9.30 + Rafała Liszkę – r. śm.

12.00 a/ + Marka Mastalerza, Stefanię, Józefa Kolczyk.

         b/ + Jana Pietrzaka – od wnuczka Dariusza z narzeczoną Angelą.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Czwartek – 23 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Dzień Ojca, Zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

18.00 + Lidię Tomsię – od wnuczki Kingi z mężem Marcinem i córką Oliwią.

            Procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy, błogosławieństwo dzieci.

Piątek – 24 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30 + Barbarę Olesińską – r. śm., zm. z r. Michalik + Zbigniewa Goleńca – od małżonki.

17.00 + Jana Żertkę – im., od dzieci z rodzinami i małżonki.

17.30 + Jana Pietrzaka – int. od siostry Heleny z rodziną.

 

Sobota – 25 czerwca

16.00 + Ewę Lewandowską – 1 r. śm., od córki Moniki i syna Rafała z rodzinami.

16.30 + Ewę Lewandowską – 1 r. śm., od małżonka, sąsiadów i dzieci z rodzinami.

17.00 + Władysława, Jana, Anastazję Krawczyk, +Andrzeja, Mariannę Wójcickich.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 13 Zwykła / 26 czerwca 2022 r. /

 

​  7.30 a/ + Janinę, Alfreda Sikora, Agatę, Stefana Żak.

         b/ Dziękczynna – 91 urodziny Janiny Żurek, int. od córek z rodzinami.

9.30 a/ + Jana Szymczyka, Eleonorę i Antoniego Kopa, Andrzeja Szota.

       b/ + Jana Furmana – im.

12.00 a/ + Stefana Obarę – r. śm., Marię i Jana Dąbek, Marię i Stanisława Obarę.

         b/ + Mateusza Wizora – od córek Eriki i Julii z okazji Dnia Ojca, od małżonki.

         c/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów Barbary i Władysława Filipków

             z okazji 40 lecia małżeństwa. ____________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Anecie, Grażynie i Krzysztofowi Kosno. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do

    ołtarza i na potrzeby parafii.

 

    Ofiarę na potrzeby parafii złożyli wierni od ołtarza z Podlipia – Bukowna, wierni od ołtarza z Hutek oraz: p. Teresa i Jerzy

    Poczęśni, Adrianna i Marek Imielscy, Janina Kajda, Aneta, Grażyna i Krzysztof Kosno. Bóg zapłać.

 

​2. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas, środki pieniężne, ofiarowali wysiłek przy budowie ołtarzy na Boże

    Ciało i porządkowanie terenu przy kościele.  Bóg zapłać.

 

3. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Eucharystii i procesji. 

    Zapraszamy dzieci komunijne i rocznicowe oraz te młodsze do sypania kwiatków w czasie procesji. Kończymy rok szkolny.  

    Mamy okazję do podziękowania Panu Bogu za mijający rok nauki. Rozpocznijmy wakacje z Bogiem, prosząc Go o pokój

    i bezpieczeństwo.  

4. Solenizantom, jubilatom  minionego i nadchodzącego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

    Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, niech Bóg da Wam dobry, spokojny dzień.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    12 - 19.06.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Najświętszej Trójcy, / 12 czerwca 2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – od Marii, Barbary i Anny z rodzinami.

  9.30 + Kamilę Moń – 5 r. śm., od mamy.

 

12.00 + Annę i Jana Sośnierz.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Czwartek – 16 czerwca, Boże Ciało, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

  7.30 + Jerzego i Jana Dołhania, + Stanisława, Anastazję i Stanisława Babczyk.

  9.30 + Danutę, Andrzeja i Mariannę Wójcickich, + Janinę i Eugeniusza Bigaj, + Zygmunta, Jadwigę i Ewę Mączka.

            Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.    

12.00 + Eugeniusza Ślusarczyka, Józefa Łaskawca.

 

Piątek – 17 czerwca, św. Brata Alberta Chmielowskiego, wspomnienie

18.00 + Annę Srokę – int. od córki Jadwigi z mężem Piotrem.

Sobota – 18 czerwca

16.00 + Leszka Piszczka – 3 r. śm., int. od małżonki z dziećmi.

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – od sąsiadów p. Janusów.

17.00 + Elżbietę i Stanisława Czerniaków, + Włodzimierza, Bronisławę, Władysława Słupskich.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła              / 19.06.2022 r. /

 

  7.30 + Przemysława, Stefanię, Czesława Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

  9.30 + Rafała Liszkę – r. śm.

12.00 1/ + Marka Mastalerza, Stefanię, Józefa Kolczyk.

         2/ + Jana Pietrzaka – od wnuczka Dariusza z narzeczoną Angelą.

____________________________________________________________________________________

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Elżbiecie Kaźmierczak, Alicji .  Za porządkowanie terenu przy  

    kościele  dziękujemy p. Damianowi Filipkowi, Danucie i Ryszardowi Godyniom, kościelnemu p. Marianowi Mystkowi.

    Ofiarę na potrzeby parafii złożyli p. Teresa i Stanisław Todor, Barbara i Władysław Filipek.  Bóg zapłać.

2. W czwartek będziemy przeżywać Uroczystość Patronalna naszej parafii – Boże Ciało. Do wspólnej  modlitwy, adoracji Jezusa

    w Najświętszym Sakramencie, udziału w procesji zapraszam wszystkich parafian. Podczas Mszy św. o 9.30 będzie Rocznica

    I Komunii dla dzieci z ubiegłego roku. Serdecznie zapraszam do udziału w Eucharystii i procesji wszystkie dzieci, rodziców,

    młodzież i wszystkich wiernych.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   5 - 12.06.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość / 05.06.2022 r. /

 

  7.30 + Halinę Lipską – 2 r. śm.

  9.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jacka Trendy z okazji 1 urodzin,

                                                                                                             o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Milenki.

 

12.00 + Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak + Mariannę, Antoniego, Adama Sikora.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 6 czerwca, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, święto

18.00 W Bogu znanej intencji

 

Czwartek – 9 czerwca, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto

18.00 + Lidię Tomsię – od KGW Laski - Kolonia

 

Sobota – 11 czerwca

16.00 + Stanisławę Adamczyk – od wnuka Dawida z rodziną.

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – od kuzyna Zbyszka z żoną i dziećmi.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Najświętszej Trójcy, / 12 czerwca 2022 r. /

 

​  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – od Marii, Barbary i Anny z rodzinami.

​  9.30 + Kamilę Moń – 5 r. śm., od mamy.

 

12.00 + Annę i Jana Sośnierz.

____________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Dariuszowi Liber. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu ofiarę

    pieniężną do ołtarza.

2. Zbliża się Uroczystość Patronalna naszej parafii – Boże Ciało. Dobrze byłoby zadbać o teren przy kościele, uporządkować go,

    wykosić trawę, oczyścić chodnik wokół kościoła. Zapraszam wiernych do pomocy przy tych pracach w sobotę 11 czerwca na

    g. 10.00.

3. Rocznica I Komunii Świętej będzie 16 czerwca w Boże Ciało o g. 9.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w Eucharystii

    i procesji wszystkie dzieci, młodzież i wiernych.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    29.05.- 05.06.2022

 

N I E D Z I E L A - Wniebowstąpienie Pańskie / 29 maja 2022 r. /

  7.30 + Mariannę Cupryn – od wnuka Roberta z rodziną.

  9.30 1/+ Zofię i Leona Olesińskich.  2 /+ Kazimierza Wadasa – od żony i córki.

 

12.00 + Stanisławę i Tadeusza Probierz, +Sławomira Gadomskiego, Mieczysława Ślusarczyka.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Czwartek – 2 czerwca

18.00 + Bogusława Nidzińskiego – 2 r. śm., zm z rodziny Nidzińskich

 

Piątek – 3 czerwca

17.30 + Stefanię – 13 r. śm., Stanisława, Józefa Wilczaków

18.00 + Lidię Tomsię – od sąsiadów z Kolonii

 

Sobota – 4 czerwca

16.30 + Stanisławę Adamczyk – od Grzegorza i Katarzyny Łaskawiec z Lasek.

17.00 + Mariannę Cupryn, Halinę, Waldemara Siwek, Antoniego Kolczyka.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość        / 05.06.2022 r. /

 

  7.30 + Halinę Lipską – 2 r. śm.

 

  9.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jacka Trendy z okazji 1 urodzin,

                                                         o  zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Milenki.

 

12.00 + Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak + Mariannę, Antoniego, Adama Sikora.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Gabrieli Ozioro i Edwardzie Woźniczko. Bóg zapłać za złożoną przy 

    sprzątaniu ofiarę pieniężną do ołtarza.

 

2. Wszystkim dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzę, aby Duch Święty pomagał im rozwijać wrodzone dary

    i uzdolnienia, niech w pokoju osiągają ludzką i chrześcijańską dojrzałość, niech sam Pan Jezus obejmie je swoimi ramionami 

    i im błogosławi.

 

3. Rocznica I Komunii Świętej będzie 16 czerwca w Boże Ciało o g. 9.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w Eucharystii

    i procesji wszystkie dzieci, młodzież i wiernych.   

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    22 - 29.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocna / 22.05.2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

 

  9.30 + Mirosława Wójcika, Mariana, Wiktorię Wójcików, Andrzeja i Mariannę Wójcickich.

 

12.00 1/ Mariana Filipka, Janinę i Jana Jończyk.

         2/ O błogosławieństwo dla dziecka i rodziców – roczek Aleksandry Łaskawiec

         3/ Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Jubilatek.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Wtorek – 24 maja, Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, wspomnienie.

18.00 W pewnej intencji

 

Czwartek – 26 maja, św. Filipa Neri, prezbitera, wspomnienie. Dzień Matki

18.00 + Bogusławę Perek – od córki Ani z rodziną, w Dniu Matki

18.30 + Lidię Tomsię – od wnuka Wojciecha z żoną Karoliną i dziećmi Bartoszem i Emilią.

Piątek – 27 maja

18.00 + Stanisławę Adamczyk – od siostry Marii z rodziną.

Sobota – 28 maja

16.00 + Kazimierę Urbanek – od wnuka Radka z rodziną, + zm. z rodziny Urbanek

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – od kuzyna Grzegorza z żoną Urszulą i dziećmi.

17.00 + Adama Cabaja – 10 r. śm., Otylię i Franciszka Cabaj, Mariannę i Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Wniebowstąpienie Pańskie / 29 maja 2022 r. /

 

​  7.30 + Mariannę Cupryn – od wnuka Roberta z rodziną.

  9.30 1/+ Zofię i Leona Olesińskich.

         2/+ Kazimierza Wadasa – od żony i córki.

 

12.00 + Stanisławę i Tadeusza Probierz, +Sławomira Gadomskiego, Mieczysława Ślusarczyka.

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie Kościoła do niedzieli dziękujemy p. Anicie, Łukaszowi Łaskawiec, Włodzimierzowi Gomółce, Sebastianowi

    Domuratowi. Bóg zapłać.

 

2. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

    Zapraszam do udziału w Uroczystości również tegoroczne dzieci pierwszokomunijne.  Dziewczynki w strojach komunijnych  

    posypujcie kwiatkami drogę Panu Jezusowi, chłopcy w garniturach asystujcie dziewczynkom, prowadźcie Jezusa, do

    czterech ołtarzy.

 

3. Wszystkim Matkom z okazji ich święta życzę opieki Matki Bożej, miłości i wdzięczności od dzieci, Bożego

    błogosławieństwa.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    15 - 22.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocna / 15 maja 2022 r. /

 

​  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm z r. Sikora, +Kazimierza, Mariana, Mariannę, Feliksa i zm z r. Ozioro, +Zbigniewa 

                                                                        Stojewskiego, Teresę Młynek, zm. z r. Zykubków, Cieslików.

 

  9.30 1/+ Stanisławę i Tadeusza Ziębów. 2/+ Alfreda i Kazimierę Ziębów, zm. z r. Wójcik i Szyguła, + Alfredę i Pawła Lekston.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława Sroków +Stanisławę i Jana Kurowskich.

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Poniedziałek – 16 maja, św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona Polski.

18.00 W pewnej intencji

 

Czwartek – 19 maja

18.00 + Lidię Tomsię – miesiąc po śmierci

Piątek – 20 maja

17.30 + Stanisławę Adamczyk – od siostry Danuty z mężem i rodziną.

18.00 + Damiana Siodłaka – od rodziny Skorupów.

Sobota – 21 maja

16.30 + Jana Pietrzaka – od sąsiadów z klatki

17.00 + Stanisławę, Edwarda, Wiesława i Stanisława Kopa.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocna / 22.05.2022 r. /

 

  7.30 + Stefana, Martę i Wiesława Wilk.

 

  9.30 + Mirosława Wójcika, Mariana, Wiktorię Wójcików, Andrzeja i Mariannę Wójcickich.

 

12.00 1/ Mariana Filipka, Janinę i Jana Jończyk.

         2/ O błogosławieństwo dla dziecka i rodziców – roczek Aleksandry Łaskawiec

         3/ Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Jubilatek.

____________________________________________________________________________________

 

1. Rodzicom dzieci komunijnych jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc w przygotowaniu Uroczystości Pierwszej Komunii  

    Świętej, za aktywny udział w liturgii oraz w Mszach Świętych w Białym Tygodniu. Dzieciom życzymy, by Pan Jezus był  

    częstym Gościem w ich sercach. Wszystkim, którzy przeżywali z nami tę uroczystość dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

 

2. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

    Zapraszam do udziału w Uroczystości również tegoroczne dzieci pierwszokomunijne.  Dziewczynki w strojach komunijnych   

    posypujcie kwiatkami drogę Panu Jezusowi, chłopcy w garniturach asystujcie dziewczynkom, prowadźcie Jezusa, do

    czterech ołtarzy.

 

3. Za wsparcie finansowe parafii dziękuję p. Markowi Hapecie, rodzinie Krawczyk, Furmańskich , Sroka oraz pozostałym 

    ofiarodawcom. Bóg zapłać. 

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     8 - 15.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocna  / 08.05.2022 r. /

 

  7.30 + Stanisława – im., Stefana Bargieł, + Zofię, Władysława Sroka.

 

  9.30 + Stanisławę, Juliana Porębskich.

 

12.00 Pierwsza Komunia Święta, Msza Święta dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dzieci i rodziców, o godne 

         mieszkanie  w naszych sercach dla Jezusa, o to, by Pierwsza Komunia pogłębiła nasz związek i naszych rodziców z  

         Jezusem i pomnożyła wiarę, nadzieję i miłość .

__________________________________________________________________________________

Msze święte intencyjne w tygodniu : (Biały Tydzień)

 

Poniedziałek – 9 maja, św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski

18.00 + Damiana Siodłaka – od koleżanek i kolegów ze szkoły średniej "na Skałce" w Bukownie wraz z wychowawczynią

                                                                                                                                                        p. Katarzyną.

Wtorek – 10 maja,

18.00 + Stanisławę Adamczyk – od rodziny Słotów.

Środa – 11 maja

18.00 + Jarosława Dąbrowskiego – 57 ziemskie urodziny, od siostrzeńca Mirosława z rodziną.

Czwartek – 12 maja, św. Pankracego, męczennika

18.00 + Elżbietę Czerniak – 5 r. śm., +Stanisława Czerniaka – im.

Piątek – 13 maja, Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

18.00 + Ks. inf. Czesława Siepetowskiego – od rodziny.

Sobota – 14 maja, św. Bonifacego, św. Macieja apostoła

17.00 + Zdzisława Warzechę – 5 r. śm., od żony i córki.

17.30 + Damiana Siodłaka – od kolegów z klasy: Piotrka, Sebastiana i Daniela.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkanocna    / 15 maja 2022 r. /

 

​  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm z r. Sikora, +Kazimierza, Mariana, Feliksa i zm z r. Ozioro, +Zbigniewa Stojewskiego, 

                                                                                                Teresę Młynek, zm. z r. Ozioro, Zykubków, Cieslików.

​  9.30 1/+ Stanisławę i Tadeusza Ziębów.  2/+ Alfreda i Kazimierę Ziębów, zm. z r. Wójcik i Szyguła, + Alfredę i Pawła Lekston.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Mariannę, Władysława Sroków +Stanisławę i Jana Kurowskich.

____________________________________________________________________________________

 

1. Rodzicom, Dzieciom komunijnym, Katechetom, Nauczycielom, wszystkim modlącym się z nami dziękuję za wsparcie

    i wszelką pomoc w przygotowaniu dzisiejszej Uroczystości Pierwszej Komunii. Niech sam Pan Jezus wynagrodzi Wam trud 

    przygotowania dzieci, świątyni, uroczystości zdrowiem, pojednaniem, pokojem, radością życia, pomnożeniem wiary.

 

    W parafii będziemy przeżywać Biały Tydzień. Wraz z dziećmi komunijnymi, rodzicami, dziadkami będziemy codziennie 

    dziękować Jezusowi za to, że doczekaliśmy Pierwszej Komunii Świętej, że Pan Jezus przyszedł do naszych serc i dusz,

    że karmi nas swoim Ciałem. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej.

 

2. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

    Was Drogie Dzieci i Rodzice również zapraszam do udziału w Uroczystości Bożego Ciała. Dziewczynki w strojach

    komunijnych posypujcie kwiatkami drogę Panu Jezusowi, chłopcy w garniturach asystujcie dziewczynkom, prowadźcie

    Jezusa, do czterech ołtarzy.

 

3. Za wsparcie finansowe parafii dziękuję p. Mariannie Sowuli, Janinie Gołąb oraz pozostałym ofiarodawcom. Bóg zapłać.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     01 - 08.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkanocna / Święto Pracy /                 / 01 maja 2022 r. /

 

  7.30 + Helenę Szygułę – od siostry Edwardy i Andrzeja z rodziną.

 

  9.30 + Zygmunta Czerniaka, Konstantego, Stefanię, Zofię Czerniak, + Mariana i Genowefę Kocjan.

 

12.00 + Stefana Kepkę – 22 r. śm., int. od małżonki z rodziną. __________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu :

 

Wtorek – 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

 

  7.30 + Romana Gołębia, Bronisławę, Józefa Gołąb + Marię i Jana Wilk.

  9.30 + Janusza i Kazimierę Zięba w 8 i 5 r. śm.

12.00 1/+ Danutę i Lucjana Ulman, Janinę i Alfreda Cebo,

           2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla dzieci: Mai, Maksymiliana i Mikołaja oraz dla rodziców, babci 

               i dziadków.

           3/ + Bogusława, Walentynę Bilczyńskich, Benignę i Czesława Głąb.

______________________________________________________________________-

Czwartek – 5 maja

18.00 + Lidię Tomsię – od córki Haliny z mężem Henrykiem.

Piątek – 6 maja, Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

18.00 + Mieczysława Wilka – 36 r. śm., Lidię Wilk. + Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk.

Sobota – 7 maja

15.00 Spowiedź dzieci przed I Komunią

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od kuzyna Marka z żoną.

17.00 + Stanisława Żurka – im.

17.30 + Mieczysławę Banasik – 35 r. śm., int. od córki Joli z mężem, dziećmi i wnukami, + Marka Banasika

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocna / 08.05.2022 r. /

 

7.30 + Stanisława – im., Stefana Bargieł, + Zofię, Władysława Sroka.

 

9.30 + Stanisławę, Juliana Porębskich.

 

12.00 Pierwsza Komunia Święta, Msza Święta dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dzieci i rodziców, o godne mieszkanie

                                                 w naszych sercach dla Jezusa, o to, by Pierwsza Komunia pogłębiła nasz związek i naszych

                                                 rodziców z Jezusem i pomnożyła wiarę, nadzieję i miłość .

__________________________________________________________________________________

 

1. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami.  Po Mszy będzie    

    spotkanie i kolejna próba.

 

2. We wtorek 3 maja będziemy przeżywać święto NMP Królowej Polski, Msze Święte będą odprawiane w porządku

    niedzielnym, zechciejmy przyjść w tym dniu do świątyni i oddać cześć Matce Bożej, którą nazywamy naszą Królową.

 

3. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

 

4. Wciąż możemy dołączyć do pomagających uchodźcom wojennym i Ukrainie składając ofiarę do puszki "Pomoc Ukrainie".

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     24.04. - 01.05.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego / 24.04.2022 r. /

 

  7.30 + Jarosława Dąbrowskiego - int. od mamy Wandy.

  9.30 + Krystynę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków, Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś, Jana Czuła.

12.00 1/+ Edwarda Czarnotę – od małżonki z rodziną.

         2/+ Liliannę Gołąb – 1 r. śm., od syna z rodziną, +Andrzeja Gołąb.

__________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu :

 

Czwartek – 28 kwietnia

17.00 + Stanisławę Adamczyk – od wnuka Tomasza z Martą i Antosią.

Piątek – 29 kwietnia

16.30 + Damiana Siodłaka – int. od rodz. Jachimowiczów

17.00 + Kazimierza Kwiecińskiego – od brata Włodka z rodziną.

Sobota – 30 kwietnia

16.00 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od Grzegorza i Katarzyny Łaskawiec i rodziny Adamczyków.

16.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – int. od córki Sandry z mężem Patrykiem i wnuczkiem Nikodemem.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkanocna / Święto Pracy / / 01 maja 2022 r. /

 

  7.30 + Helenę Szygułę – od siostry Edwardy i Andrzeja z rodziną.

  9.30 + Zygmunta Czerniaka, Konstantego, Stefanię, Zofię Czerniak, + Mariana i Genowefę Kocjan.

12.00 + Stefana Kepkę – 22 r. śm., int. od małżonki z rodziną.

____________________________________________________________________________________

 

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy przeżywali Święta Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii, modlili się z nami w czasie 

    Triduum Paschalnego, pomagali podczas sprawowania liturgii. Dziękujemy Druhom Strażakom za trzymanie straży przy 

    Grobie Pańskim, udział w Rezurekcji.

    Jeszcze raz dziękuję za złożone ofiary na utrzymanie i potrzeby parafii. Do ofiarodawców dołączyli p. Elżbieta, Andrzej i

    Gniewko Dudzic, p. Wiesława, Włodzimierz, Dominika i Krzysztof Leś.

    Dziękuję ofiarodawcom Wielkiego Tygodnia : Danucie i Ryszardowi Godyniom, Janinie Sośnierz, Wandzie i Józefowi

    Sośnierz, Alfredzie Gadomskiej, Barbarze i Władysławowi Filipkom, Bogu znanej rodzinie z Hutek, Mirosławie Porębskiej,

    Markowi i Irenie Izdebskim, Edwardowi Dąbkowi, Zofii i Zdzisławowi Kubańskim, Oli i Marcinowi Nidzińskim, Zofii Dołhań,  

    Janinie i Edwardowi Łaskawcom oraz pozostałym.

2. Dziękujemy rodzinie p. Liszka Rozalii, Mariuszowi, Oliwce i Filipowi oraz rodzinie p. Nawara Anecie i Oliwierowi za sprzątanie

    kościoła i terenu przy kościele.  Rodzinie p. Walczyńskich Ewelinie, Grzegorzowi i Filipowi dziękujemy za odnowienie

    zewnętrznej tablicy ogłoszeń. Wszystkim dobroczyńcom niech wynagrodzi Chrystus Zmartwychwstały zdrowiem

    i pokojem.

3. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami. Po Mszy będzie

    spotkanie i próba.

4. W czwartek 21 kwietnia pożegnaliśmy śp. Lidię Tomsię (87 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

5. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało 16 czerwca na Mszy św. o g. 9.30.

6. Przy wyjściu z kościoła stoi puszka „Pomoc Ukrainie”. Wciąż możemy dołączyć do pomagających  uchodźcom wojennym i

    Ukrainie.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   17 -24.04.2022 r.

 

N I E D Z I E L A Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc / 17 kwietnia 2022 r. /

 

​  6.00 Rezurekcja, Msza św. w intencji parafian.

  9.30 + Przemysława, Stefanię, Czesława Marczewskich, +Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

 

12.00 + Sabinę, Mariana Walczak, Stefanię i Władysława Podyma, Henryka Jędrzejewskiego.

__________________________________________________________________________________

 

Poniedziałek Wielkanocny / 18 kwietnia 2022 r. /

 

  7.30 + Andrzeja Machnika – od siostry Elżbiety z rodz. +Marcina, Danielę, Stanisława Machnik, Mariannę, Juliana Wiktor.                                                                                                                                                           +Jerzego Kanię.

  9.30 + Lucynę – 17 r. śm., Mieczysława – 16 r. śm. Sikorów.

 

12.00 1/+ Apolonię i Mariana Żmuda, +Celinę i Stefana Leś

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Jasia Kozioł ( 3-cie urodziny).

____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu :

 

Piątek – 22 kwietnia

17.00 + Stanisławę Adamczyk – miesiąc po śmierci, od syna Janusza z małżonką Iwoną i rodziną.

Sobota – 23 kwietnia

17.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – int. od siostry Joli z mężem i dziećmi.

18.00 + Annę Srokę – int. od syna Adama z małżonką Beatą i rodziną.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego / 24.04.2022 r. /

 

  7.30 + Jarosława Dąbrowskiego - int. od mamy Wandy.

  9.30 + Krystynę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorków, Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś, Jana Czuła.

12.00 1/+ Edwarda Czarnotę – od małżonki z rodziną.

         2/+ Liliannę Gołąb – 1 r. śm., od syna z rodziną, +Andrzeja Gołąb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy przeżywają Święta Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii, modlili się z nami w czasie  

   Triduum Paschalnego, pomagali podczas sprawowania liturgii. Dziękujemy Druhom Strażakom z Podlipia za trzymanie straży 

   przy Grobie Pańskim.

   Dziękuję za składane ofiary na potrzeby parafii: p. Danucie i Ryszardowi Godyniom, Janinie Sośnierz, Wandzie i Józefowi 

   Sośnierz, Alfredzie Gadomskiej, Barbarze i Władysławowi Filipkom, Bogu znanej rodzinie z Hutek, Mirosławie Porębskiej,

   Markowi i Irenie Izdebskim, Edwardowi Dąbkowi, Zofii i Zdzisławowi Kubańskim, Oli i Marcinowi Nidzińskim, Zofii Dołhań,

   Janinie i Edwardowi Łaskawcom oraz pozostałym ofiarodawcom.

 

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej zapraszam z rodzicami za tydzień 24 kwietnia na Msze św. o 12.00. Po Mszy

    będzie spotkanie.

 

3. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z ubiegłego roku będzie w Boże Ciało na Mszy św. o g. 9.30.

 

4. Przy wyjściu z kościoła stoi puszka „Pomoc Ukrainie”. Wciąż możemy dołączyć do pomagających uchodźcom wojennym i 

    Ukrainie.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   10 - 18.04.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej / 10.04.2022 r. /

 

  7.30 + Annę Srokę, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

  9.30 + Lidię Mrówkę – int. od dzieci.

12.00 + Mariana Perka – 5 r. śm., Jana, Anielę Perek, Stanisława, Martę Wcisło, zm. z rodziny.

____________________________________________________________________________________

 

WIELKI TYDZIEŃ       Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Środa – 13 kwietnia

18.00 + Dorotę Probierz – 1 r. śm., ziemskie urodziny, +Krzysztofa Probierza – ur.

Wielki Czwartek – 14 kwietnia

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od siostry Urszuli z rodz.

Wielki Piątek – 15 kwietnia

18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota – 16 kwietnia      9.00 i 13.00 Poświęcenie pokarmów w kościele.

19.00 Liturgia Wielkiej Soboty Msza św. + Damiana Siodłaka – int. od r. Cupiał i Góralczyk.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc / 17 kwietnia 2022 r. /

 

  6.00 Rezurekcja, Msza św. w intencji parafian.

​  9.30 + Przemysława, Stefanię, Czesława Marczewskich, +Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

​12.00 + Sabinę, Mariana Walczak, Stefanię i Władysława Podyma, Henryka Jędrzejewskiego.

__________________________________________________________________________________

 

Poniedziałek Wielkanocny / 18 kwietnia 2022 r. /

 

  7.30 + Andrzeja Machnika – od siostry Elżbiety z rodz. +Marcina, Danielę, Stanisława Machnik, Mariannę, Juliana Wiktor.

  9.30 + Lucynę – 17 r. śm., Mieczysława – 16 r. śm. Sikorów.

​12.00 1/+ Apolonię i Mariana Żmuda, +Celinę i Stefana Leś

         2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Jasia Kozioł ( 3-cie urodziny).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dziękujemy p. Piotrowi Domańskiemu za sprzątanie kościoła przed niedzielą. Dziękuję również p. Wiesławie i Lucjanowi

    Wilk, którzy po raz drugi poświęcili kilka godzin na grabienie liści przy kościele.

2. Bóg zapłać za składane ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Bożego. Gazetkę parafialną możemy wziąć z kościoła.

    Dziękujemy parafianom, którzy przynosili Gazetkę do naszych domów i zbierali ofiary na kwiaty. Bóg zapłać p. Marii Turskiej,

    Helenie Sośnierz, Zbigniewowi Siodłakowi, Arturowi Januszkowi, Julii Wójcickiej, Katarzynie Cabaj i innym.

3. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę będzie tak jak przed pandemią:

    W kościele w Bolesławiu o g. 9.oo i 13.oo. Poza kościołem:  Hutki – g. 9.45. Ponikowska – g. 10.00.

    Podlipie od 10.30: 1/ początek przy krzyżu na posesji p. Zofii Januszek, 2/ u p. Taborek, 3/ przy krzyżu u p. 

    Poczęsnych/,   Bukowno / ul. Sławkowska / g. 11.45

4. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Liturgii Triduum Paschalnego, w Rezurekcji, w Eucharystii Wielkanocnej,

    zapraszam Druhów Strażaków, Koła Gospodyń, Poczty Sztandarowe. Wszyscy okażmy Jezusowi wdzięczność, 

    przyjmijmy Go do naszych dusz i serc jako Pokarm dający Życie.

5. Przy wyjściu z kościoła stoi puszka „Pomoc Ukrainie”. Wciąż możemy dołączyć do pomagających uchodźcom wojennym i

    Ukrainie.

​6. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    3 - 10.04.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu / 3 kwietnia 2022 r. /

 

​  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od cioci Gieni Piątek.

  9.30 1/ + Weronikę, Zygmunta Żurek + Stanisławę i Stanisława Liszka.

         2/ + Jana Pietrzaka – int. od małżonki Barbary i córki Edyty.

12.00 1/ Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów p. Danuty i Ryszarda 

             Godyń w 55 rocznicę małżeństwa, o zdrowie i pomyślność dla całej rodziny.

         2/ O błogosławieństwo dla dziecka i rodziców - Roczek Klary Dudek.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Środa – 6 kwietnia

17.00 + Stanisławę Adamczyk, int. od wnuczki Agnieszki z małżonkiem Pawłem.

Czwartek – 7 kwietnia

17.00 + Annę Srokę – int. od siostry Marii z rodziną.

17.30 + Damiana Siodłaka – int. od Dariusza Kępki i Haliny Kępki.

Piątek – 8 kwietnia

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Mariannę Cupryn – int. od rodziny Łaskawców z Okradzionowa.

17.30 + Jana Pietrzaka – int. od rodziny Jędrejów

Sobota – 9 kwietnia

16.00 + Marię Chojowską – 1 r. śm., Jana Chojowskiego, int. od córek z rodzinami.

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od Adama Łaskawca z rodziną.

17.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od mamy Heleny.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej       / 10.04.2022 r. /

 

7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

 

9.30 + Lidię Mrówkę – int. od dzieci.

 

12.00 + Mariana Perka – 5 r. śm., Jana, Anielę Perek, Stanisława, Martę Wcisło, zm. z rodziny.

__________________________________________________________________________________

 

1. Dziękujemy p. Halinie i Ilonie Kapitan za przygotowanie, sprzątanie kościoła przed niedzielą. Bóg zapłać za złożoną ofiarę 

    do ołtarza.

    Zmiana pogody, śnieg przeszkodził nam w porządkowaniu terenu przy kościele, może w najbliższą sobotę będą ku temu 

    sprzyjające warunki, zapraszam chętnych do pracy w sobotę o g. 10.00 lub w innym wolnym czasie.

    Dziękuję p. Wiesławie i Lucjanowi Wilk, którzy w środę przed załamaniem pogody poświęcili kilka godzin na grabienie liści 

    przy kościele i część terenu została już uporządkowana.

2. Trwają rekolekcje w formie niedzielnych spotkań z Jezusem. Dzisiaj zapraszam na g. 11.30 klasy 3 i 4, a na g. 12.00 klasy 

    1 i 2. Przestrzegajmy Bożych przykazań a trzecie przykazanie „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” niech nie będzie

    łamane z byle powodu.

3. Bóg zapłać za składane ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Bożego. Gazetkę parafialną możemy wziąć z kościoła.

    Dziękujemy parafianom, którzy przynosili Gazetkę do naszych domów i zbierali ofiary na kwiaty. Bóg zapłać p. Marii

    Turskiej, Helenie Sośnierz, Zbigniewowi Siodłakowi, Arturowi Januszkowi, Julii Wójcickiej, Katarzynie Cabaj i innym.

4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm będzie podczas każdej Mszy Świętej. Zapraszam do modlitwy dzieci,

    młodzież, rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich.

5. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę będzie w tych samych miejscach i godzinach tak jak przed pandemią.

​    W kościele w Bolesławiu o g. 9.oo i 13.oo.

    Poza kościołem:  Hutki – g. 9.45

    Ponikowska – g. 10.00

    Podlipie od 10.30: / początek na dole 1/ przy krzyżu, 2/ u p. Taborek, 3/ przy krzyżu u p. Poczęsnych/

    Bukowno / Sławkowska/ g. 11.45

6. Przy wyjściu z kościoła stoi puszka „Pomoc Ukrainie”. Wciąż możemy dołączyć do pomagających uchodźcom wojennym i

    Ukrainie.

7. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   27.03. - 03.04.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu / 27.III.2022 r. /

 

  7.30 + Zofię, Jakuba Molęda, + Adama, Marię, Marię Cebo. +Franciszkę, Stanisława Pęgiel.

  9.30 + Barbarę Kulę – 8 r. śm., Jana Kulę.

 

12.00 + Jana Pietrzaka – int. od syna Roberta z małżonką Małgorzatą.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Środa – 30 marca

17.00 + Stanisławę Adamczyk, tydzień po śmierci, int. od syna Andrzeja z żoną Dorotą

 

Czwartek – 31 marca

17.00 + Annę Srokę – int. od znajomych Michaliny i Jana Kowalików z Okrajnika.

17.30 + Antoniego Twardowskiego – 14 r. śm., Helenę Twardowską – 2 r. śm.

 

Piątek – 1 kwietnia

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Jana Pietrzaka – int. od małżonki Barbary i córki Edyty.

 

Sobota – 2 kwietnia

16.00 + Mateusza Wizora – int. od koleżanek i kolegów z pracy z firmy „InGremio - Peszel.”

16.30 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od sąsiadów Władka i Eli Lorków z rodziną.

17.00 + Damiana Siodłaka – miesiąc po śmierci.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 5 Wielkiego Postu / 3 kwietnia 2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od cioci Gieni Piątek.

  9.30 + Weronikę, Zygmunta Żurek + Stanisławę i Stanisława Liszka.

 

12.00 1/ Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów, p. Danuty i Ryszarda

             Godyń w 55 rocznicę małżeństwa, o zdrowie i pomyślność dla całej rodziny.

​         2/ O błogosławieństwo dla dziecka i rodziców - Roczek Klary Dudek.

__________________________________________________________________________________

 

1. Bardzo proszę o pomoc w porządkowaniu terenu przy kościele, w grabieniu liści, zamiataniu alei i parkingu. Chętnych   

    proszę o przyjście w sobotę o g. 10.00 lub w innym wolnym czasie.

 

2. Dziękuję wszystkim, którzy w piątek podczas Drogi Krzyżowej poprzez modlitwę włączyli się w Akt Zawierzenia

    i Poświęcenia nas samych, Kościoła, ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Kiedy zawodzi 

    dyplomacja a my mamy coraz większe poczucie bezsilności warto zwrócić się do samego Boga i Jego prosić

    o interwencję. Zrobiliśmy to przez Niepokalane Serce Maryi, zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej, w duchowej 

    łączności z całym Kościołem podczas piątkowej Drogi Krzyżowej. Czytając fragmenty Tekstu Poświęcenia przechodziliśmy

    od stacji do stacji. Tekst mówiący o zawierzeniu i poświęceniu Rosji i Ukrainy odmówiliśmy klęcząc przy 14 stacji.

    Czas Wielkiego Postu niech będzie okazją do pobudzenia naszego życia religijnego, ożywionego życia duchowego,

    budowania relacji z Jezusem i Jego Matką, zerwania z grzechem, nawrócenia do Boga, czasem modlitwy o pokój

    w Ukrainie, w Polsce i na świecie.

3. Trwają rekolekcje w formie niedzielnych spotkań z Jezusem. Dzisiaj zapraszam na g. 11.30 klasy 5 i 6, a za tydzień klasy 

    1,2,3,4. Niech trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” będzie przez nas przestrzegane w każdą

    niedzielę.

​4. Proszę o składanie ofiar na kwiaty i dekorację Grobu Bożego. Proszę o pomoc w rozniesieniu Gazetki parafialnej.

    Dziękuję parafianom, którzy w tym pomagają: p. Marii Turskiej, Teresie Słupskiej, Helenie Sośnierz, Zbigniewowi 

    Siodłakowi, Arturowi  Januszkowi, Julii Wójcickiej, Katarzynie Cabaj i innym. Bóg zapłać wszystkim za składane ofiary.

5. Wrzucając ofiarę do puszki „Pomoc Ukrainie” stojącej przy wyjściu z kościoła możemy dołączyć do pomagających

    uchodźcom wojennym i Ukrainie.

6. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   20 - 27.III.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Wielkiego Postu / 20 marca 2022 r. /

 

​  7.30 + Janinę, Alfreda Sikora, + Agatę i Stefana Żak.

  9.30 + Józefa i Kazimierę Urbanek – im., int. od dzieci z rodzinami.

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma, + Henryka Jędrzejewskiego.

____________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Środa – 23 marca

17.00 + Annę Srokę – miesiąc po pogrzebie

Czwartek – 24 marca

16.30 + Damiana Siodłaka – 30 ziemskie urodziny, int. od dziadków Wacławy i Stanisława Grabowskich.

17.00 + Mateusza Wizora – int. od siostry Pauliny z rodziną.

17.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – miesiąc po pogrzebie.

Piątek – 25 marca, Zwiastowanie Pańskie, Uroczystość

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Beniamina Wójcika, Helenę Dudek, Marię Stanek, Bogusławę Perek.

17.30 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od KGW Laski - Kolonia.

Sobota – 26 marca

16.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od kuzyna Marka Piątka z małżonką.

16.30 + Leona Starczynowskiego – r. śm.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 4 Wielkiego Postu / 27.III.2022 r. /

  7.30 + Zofię, Jakuba Molęda, + Adama, Marię, Marię Cebo. +Franciszkę, Stanisława Pęgiel.

  9.30 + Barbarę Kulę – 8 r. śm., Jana Kulę.

 

12.00 + Jana Pietrzaka – int. od syna Roberta z małżonką Małgorzatą.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Marzenie i Markowi Cebo oraz Ryszardzie Kępka. Bóg zapłać za złożoną ofiarę do 

    ołtarza. Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę Poczęsnych i Niezgoda z Podlipia.

2. Czas Wielkiego Postu niech będzie okazją do pobudzenia naszego życia religijnego, ożywionego życia duchowego,

    budowania relacji z Jezusem, zerwania z grzechem, nawrócenia do Boga, czasem modlitwy o pokój w Ukrainie, w Polsce i

    na świecie.

    W tym tygodniu w piątek 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek w łączności z biskupami

    całego świata ma poświęcić Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. O taki akt prosiła Maryja podczas objawień w

    Fatimie. Zechciejmy w tym dniu przyjść do kościoła i włączyć się w modlitwę o pokój i nawrócenie grzeszników. Weźmy

    udział w Drodze Krzyżowej, we Mszy Świętej, przyjmijmy Komunię Świętą.

3. Dziękuję za składane ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Bożego. Możemy to zrobić w kościele lub u osób roznoszących

    Gazetkę Parafialną.

 

4. Wrzucając ofiarę do puszki „Pomoc Ukrainie” stojącej przy wyjściu z kościoła możemy dołączyć do pomagających

    uchodźcom wojennym i Ukrainie.

 

5. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

REKOLEKCJE - w formie niedzielnych spotkań: „Niedziele pojednania” z Bogiem dzieci, rodziców, parafian. Zapraszam

                        młodzież, dzieci i rodziców:

Klasy 7 i 8 oraz młodzież - 20 marca,

klasy 5 i 6                         - 27 marca,

klasy 1, 2, 3 i 4                   - 3 kwietnia.

Proszę o włączenie się w liturgię, podejmując się czytań mszalnych i modlitwy wiernych. Spowiedź święta w konfesjonale przed Mszą Świętą. Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     13 - 20 marca 2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu / 13.III.2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od Elżbiety i Edwarda Machnik z rodziną.

 

  9.30 + Stanisławę i Władysława Czyż, + Danutę i Andrzeja Skrzypicieli.

 

12.00 + Halinę Spyrkę – 5 r. śm., + Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Czwartek – 17 marca

17.00 + Zbigniewa Goleńca – im., od małżonki z dziećmi.

17.30 + Jana Pietrzaka – int. od chrześnicy Hani z rodziną.

 

Piątek – 18 marca

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 1/+ Wiesława Żurka – 4 r. śm.

         2/+ Józefa – im., Irenę Kwiecińskich – od syna Irka z rodz., - od córki Grażyny z rodz.,

            + Kazimierza Kwiecińskiego – od brata i siostry z rodzinami.

17.30 + Mariannę Cupryn – od siostry Zofii.

Sobota – 19 marca, Św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość.

16.00 + Józefa Łaskawca – im.

16.30 + Jadwigę Kika – miesiąc po pogrzebie.

17.00 + Annę Srokę – od siostry Danuty z mężem i rodziną.

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 3 Wielkiego Postu / 20 marca 2022 r. /

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikora, + Agatę i Stefana Żak.

  9.30 + Józefa i Kazimierę Urbanek – im., int. od dzieci z rodzinami.

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma, + Henryka Jędrzejewskiego.

__________________________________________________________________________________

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Anecie, Grzegorzowi Kania. Halinie i Włodzimierzowi Słota. Bóg zapłać za złożoną 

   ofiarę do ołtarza. Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę Małeckich i Cebo z Podlipia.

2. Czas Wielkiego Postu niech będzie okazją do pobudzenia naszego życia religijnego, ożywionego życia duchowego, 

    budowania relacji z Jezusem, zerwania z grzechem, nawrócenia do Boga, czasem modlitwy o pokój w Ukrainie, w Polsce i

    na świecie.

3. Proszę o składanie ofiar na kwiaty i dekorację Grobu Bożego oraz o pomoc w rozniesieniu Gazetki parafialnej.

 

4. Wrzucając ofiarę do puszki „Pomoc Ukrainie” stojącej przy wyjściu z kościoła możemy dołączyć do pomagających

    uchodźcom wojennym i Ukrainie.

5. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.

 

REKOLEKCJE - w formie niedzielnych spotkań: „Niedziele pojednania” z Bogiem dzieci, rodziców, parafian.

Zapraszam młodzież, dzieci i rodziców:

Klasy 7 i 8 oraz młodzież 20 marca, klasy 5 i 6 - 27 marca, klasy 1, 2, 3 i 4 - 3 kwietnia.

Proszę o włączenie się w liturgię, podejmując się czytań mszalnych i modlitwy wiernych.

Spowiedź święta w konfesjonale przed Mszą Świętą. Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    06 - 13 marca 2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 1 Wielkiego Postu    / 6 marca 2022 r. /

 

​  7.30 + Kazimierza Wadasa – int. od Marcina Macka – Krajowego Delegata Sołtysów.

​  9.30 + 1/ Kazimierza – im., Bronisławę Pietrzyk – int. od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

         + 2/ Tomasza Jarońskiego – im. i ur., int. od rodziców

​12.00 + 1/ Jana Środulę – int. od Basi i Józka – przyjaciół rodziny.

         + 2/ Walentynę – 4 r. śm., Bogusława Bilczyńskich, Benignę i Czesława Głąb. ____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

 

Czwartek – 10 marca

17.00 + Annę Srokę, int. dla bratowej od szwagra Stanisława.

 

17.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – int. 1/ od bratanicy Eli Kuś z rodziną,

                                                           2/ od chrześniaka Michała z rodziną.

Piątek – 11 marca

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 + Jarosława Dąbrowskiego – int. od siostry Teresy i chrześniaka Michała z rodziną.

 

17.30 + Marię, Michalinę i zmarłych z rodziny Gomółka i Kopczyk.

 

Sobota – 12 marca

16.00 + Mateusza Wizora – int. od siostry Agnieszki z rodziną.

16.30 1/+ Mariannę Cupryn – int. od wnuków.

         2/+ Jadwigę Weryńską – 17 r. śm., int. od męża, córki i syna z rodzinami + Leszka Piszczka.

17.00 + Damiana Siodłaka – tydzień po pogrzebie, int. 1/ od rodziców, 2/ od wujka Krystiana z rodziną

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkiego Postu       / 13.III.2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od Elżbiety i Edwarda Machnik z rodziną.

  9.30 + Stanisławę i Władysława Czyż, + Danutę i Andrzeja Skrzypicieli.

 

12.00 + Halinę Spyrkę – 5 r. śm., + Władysławę, Mirosławę, Zdzisława, Jana Mrzygłód.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Joli i Dariuszowi Daneckim, Darii i Mariuszowi Muzyk z Podlipia. Bóg zapłać za 

    złożoną ofiarę do ołtarza. Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Kania i Słota z Podlipia.

 

2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Damiana Siodłaka (29 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

3. Rozpoczęliśmy Wielki Post - czas przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten czas będzie okazją 

    do  pobudzenia życia religijnego, intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, czasem 

    modlitwy o pokój na świecie.

 

REKOLEKCJE - w formie niedzielnych spotkań: „Niedziele pojednania” z Bogiem dzieci, rodziców, parafian.

                        Zapraszam młodzież, dzieci i rodziców w niedziele Wielkiego Postu na Msze Święte o 12.00:

                        III Niedziela Wielkiego Postu  - 20 marca: klasy 7 i 8 oraz młodzież,

                        IV Niedziela Wielkiego Postu - 27 marca: klasy 5 i 6,

                        V Niedziela Wielkiego Postu - 3 kwietnia: klasy 1, 2, 3 i 4. 

Proszę o włączenie się w liturgię, podejmując się czytań mszalnych i modlitwy wiernych.

Spowiedź święta w konfesjonale będzie w tych dniach przed Mszą Świętą.

Spowiedź ogólna dla dorosłych w Niedzielę Palmową i Wielkanoc.

 

4. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku.  

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     27.02. - 06.03.2022 r.     

N I E D Z I E L A - 8 Zwykła / 27.II.2022 r. /

 

  7.30 + Mieczysława Ślusarczyka – int. od Dyrekcji i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Olkuszu.

 

  9.30 + Władysława Sośnierza – r. śm.

 

12.00 + Stanisława i Stefana Bargieł. + Zofię i Władysława Sroka.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

 

Środa Popielcowa – 2 marca

17.00 Msza z posypaniem głów popiołem w intencji nawrócenia grzeszników, powrotu do Boga i kościoła tych, którzy odeszli, 

                                                                           o pokój na Ukrainie, w Polsce i na świecie. Zamawia grupa wiernych.

Czwartek – 3 marca

17.00 + Kazimierza Kwiecińskiego – im., tydzień po pogrzebie, int. 1/ od brata Irka z rodziną, 2/ od siostry Grażyny z rodziną.

 

Piątek – 4 marca, św. Kazimierza, królewicza, święto

​16.30 + Kazimierza Kwiecińskiego – im., int. od teściów Barbary i Marka

​17.00 + Jana Pietrzaka – miesiąc po śmierci/pogrzebie

​17.30 + Annę Srokę – int. od wnuków: 1/ Grzegorza z małżonką Iwoną i dziećmi Kacprem i Kingą,

                                                        2/ od wnuka Michała z małżonką Justyną.

 

Sobota – 5 marca

13.00  Pogrzeb śp. Damiana Siodłaka (29 l.)

 

16.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od Zarządu i Pracowników Zakładu Usług Przemysłowych Certus Sp. z o.o.

                                                                                                                                                            w Olkuszu.

16.30 + Władysława, Jana, Anastazję Krawczyk. + Andrzeja, Mariannę Wójcickich.

17.00 + Wacława Lekstona - 5 r.śm., int. od małżonki i córek z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 1 Wielkiego Postu / 6 marca 2022 r. /

 

  7.30 + Kazimierza Wadasa – int. od Marcina Macka – Krajowego Delegata Sołtysów.

 

  9.30 + 1/ Kazimierza – im., Bronisławę Pietrzyk – int. od córki Bogusi z rodziną, +Władysławę Straszak, Bolesława 

                                                                                                                                                                Chrostka.

          + 2/ Tomasza Jarońskiego – im. i ur., int. od rodziców

12.00 + 1/ Jana Środulę – int. od Basi i Józka – przyjaciół rodziny.

         + 2/ Walentynę – 4 r. śm., Bogusława Bilczyńskich, Benignę i Czesława Głąb.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Marioli i Tadeuszowi Szlęzak oraz Edycie i Klaudii Mielnik z Podlipia. Bóg zapłać za 

    złożoną ofiarę do ołtarza. Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Daneckich i Muzyk z Podlipia.

 

2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Srokę (84 l.) i Kazimierza Kwiecińskiego (51 l.). Niech odpoczywają

    w pokoju.

 

3. Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post - czas przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten 

    czas będzie okazją do pobudzenia życia religijnego, intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia

    do Boga, czasem modlitwy o pokój na świecie.

4. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę spokojnej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      20 - 27.II.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 7 Zwykła / 20 lutego 2022 r. /

 

​  7.30 + Janinę i Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

  9.30 + Marię Krawczyk – 5 r. śm.

12.00 + Kazimierza Wadasa – int. od brata Jana z rodziną.

____________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Tłusty Czwartek – 24 lutego

17.00 + Jana Pietrzyka – int. od bratowej Kazimiery z rodziną.

 

17.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od rodziny Koźbiał.

 

Piątek – 25 lutego

​17.00 1/+ Mieczysława Ślusarczyka – int. od Barbary i Jerzego Łaskawców.

         2/+ Tadeusza Probierza – 1 r. śm.

         3/+ Mieczysława Ślusarczyka – int. od małżonki i córki z rodziną.

17.30 + Mateusza Wizora – int. od przyjaciół z Lasek i Kolonii: Darka, Asi, Darka i Kamila.

Sobota – 26 lutego

​16.00 + Kazimierza Wadasa – int. od pracowników Zakładu Opiekuńczo Leczniczego o. Kamilianów w Hutkach.

 

16.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od Jolanty i Grzegorza Piątek z dziećmi.

 

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 8 Zwykła               / 27.II.2022 r. /

 

  7.30 + Mieczysława Ślusarczyka – int. od Dyrekcji i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

 

  9.30 + Władysława Sośnierza – r. śm.

 

12.00 + Stanisława i Stefana Bargieł. + Zofię i Władysława Sroka.

__________________________________________________________________________________

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Joannie Rejmer i Marii Nocoń z ul. Głównej w Bolesławiu. Bóg zapłać za złożoną  

    ofiarę do ołtarza.  Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Szlęzak i Mielnik z Podlipia.

 

2. W środę 16 lutego pożegnaliśmy śp. Jadwigę Kika (84 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

3. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    13 - 20.II.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła / 13.II.2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od rodziny Madejów z Bochni.

  9.30 + Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię i Stefana Sikorów.

 

12.00 + Jana Środulę – od rodziny Wilków i Ucinków.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Poniedziałek – 14 lutego, Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Dzień Zakochanych.

 

Czwartek – 17 lutego

17.00 + Lubomirę Jaros Wilk – 1 r. śm., int. od małżonka Jacka i syna Pawła.

 

Piątek – 18 lutego

​17.00 + Mieczysława Ślusarczyka – int. od Kasi Grzebinogi i Ani Miś z rodziną.

17.30 + Marię i Władysława Krawczyk – int. od wnuczki Bożeny.

Sobota – 19 lutego

​16.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od rodziny Koźbiał.

 

16.30 + Eugeniusza Ślusarczyka – int. od małżonki i dzieci.

 

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 7 Zwykła              / 20 lutego 2022 r. /

  7.30 + Janinę i Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

​  9.30 + Marię Krawczyk – 5 r. śm.

​12.00 + Kazimierza Wadasa – int. od brata Jana z rodziną.

__________________________________________________________________________________

 

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. Oli i Milence Szałbińskim z Hutek.  Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

    Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Rejmer i Nocoń z ul. Głównej w Bolesławiu.

2. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   6 - 13.II.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 5 Zwykła / 6 lutego 2022 r. /

 

  7.30  1/+ Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od małżonki Joli, córki Marty i Moniki z rodziną.

          2/+ Piotra, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

 

  9.30 + Ryszarda Kopczyka – 1 r. śm., int. od małżonki, syna i córki z rodzinami.

 

12.00 + Bolesława Żmudę – r. śm.

____________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Piątek – 11 lutego, Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Dzień Chorego.

 

17.00 + Jarosława Dąbrowskiego – miesiąc po śmierci/pogrzebie.

 

17.30 + Mateusza Wizora – miesiąc po pogrzebie.

 

18.00 + Mariannę Cupryn – miesiąc po śmierci.

 

Sobota – 12 lutego

 

15.30 + Lidię Probierz, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś, +Jana, Amelię Fulbiszewskich.

 

16.00 + Kazimierza Wadasa – int. od szwagierki Marii z rodziną Piekoszewskich.

 

16.30 + Eugeniusza Ślusarczyka – int. od sąsiadów z Olkusza, z klatki w bloku.

 

17.00 Msza Św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii Małeckiej z okazji

                                                                                                                                  18 urodzin, zam. rodzice.

​__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 6 Zwykła            / 13.II.2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od rodziny Madejów z Bochni.

 

  9.30 + Mariannę, Jana, Zdzisława, Michała Woźniczko, +Zofię i Stefana Sikorów.

 

12.00 + Jana Środulę – od rodziny Wilków i Ucinków.

__________________________________________________________________________________

 

 

1. Za sprzątanie kościoła dziękujemy p. lidii Kamilowi i Arturowi Januszek oraz Beacie Frycz. Bóg zapłać.

    Do sprzątania w sobotę zapraszam rodzinę p. Szałbińskich z Hutek.

 

2. W piątek pożegnaliśmy w parafii śp. Jana Pietrzaka z Olkusza (79 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

3. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o 12.00. poświęcę świece komunijne. Zapraszam do wspólnej modlitwy rodziców i dzieci

    przygotowujące się do I Komunii.

4. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy i życzę dobrej niedzieli. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    30.I. - 06.II.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Zwykła / 30.I.2022 r. /

 

  7.30  1/ + Jana Środulę – int. od rodziny Krzystańskich.

          2/ + Stefana Srokę – 27 r. śm., od małżonki z rodziną.

  9.30 + Zbigniewa Goleńca – int. od rodziny Godyń i Sośnierz.

12.00 + Daniela i Krystynę Gołąb, + Zofię i Stanisława Kurzawa.

____________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w tygodniu:

Wtorek – 1 lutego

17.00 + Jana Żertkę – z okazji ziemskich urodzin zmarłego.

17.30 + Mateusza Wizora – int. od teściowej Grażyny z mężem Sławkiem.

 

Środa – 2 lutego, Matki Bożej Gromnicznej, Święto Ofiarowania Pańskiego

16.30 + Helenę Szygułę – miesiąc po śmierci.

​17.00 + Mieczysława Ślusarczyka – int. od sąsiadów z ul. Browarnej i Chmielnej.

 

Czwartek – 3 lutego, św. Błażeja, biskupa i męczennika

17.00 + Mariannę Cupryn – int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Lasek i Kolonii.

 

Piątek – 4 lutego

17.00 + Ludwika Skorusa – int. od małżonki.

 

17.30 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – od Marzeny Muszalskiej i Macieja Janika – pracowników Związku Komunalnego Gmin 

                                                                                                                        „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

Sobota – 5 lutego

16.00 + Kazimierza Wadasa – int. od p. Sołtys Steni Pichlak.

16.30 + Zbigniewa Goleńca – int. od pracowników i Zarządu Firmy „GĄSKA”.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 5 Zwykła / 6 lutego 2022 r. /

 

  7.30  + 1/ Zbigniewa Wyrzychowskiego – int. od małżonki Joli, córki Marty i Moniki z rodziną.

           + 2/ Piotra, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Stefana, Józefa, Czesława Sroków.

 

​  9.30 + Ryszarda Kopczyka – 1 r. śm., int. od małżonki, syna i córki z rodzinami.

​12.00 + Bolesława Żmudę – r. śm.

__________________________________________________________________________________

1. Bóg zapłać p. kościelnemu Marianowi Mystkowi oraz p. Lucjanowi Wilkowi za rozebranie i wyniesienie z kościoła szopki

    i choinek.

 

2. W sobotę zapraszam do sprzątania kościoła parafian z Podlipia – rodzinę p. Januszek, Piasny i Frycz.

3. W środę w Święto Matki Bożej Gromnicznej przyjdźmy do kościoła z gromnicami. Poświęcenie gromnic będzie o 16.30

    i o 17.00.

 

4. Poświęcenie świec komunijnych będzie w niedzielę za tydzień podczas Mszy Świętej o 12.00.  Zapraszam na Mszę św.

    rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii. Świece wraz ze stroikami są już zakupione.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     23 - 30.01.2022 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Zwykła - Słowa Bożego / 23 stycznia 2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Goleńca – int. od sąsiadów z ul. Chmielnej i Browarnej.

 

  9.30 1/+ Kazimierza Wadasa – int. od Doroty i Damiana Krygier.

         2/+ Tomasza Jarońskiego – 5 r. śm.

 

12.00 1/ + Małgorzatę i Józefa Sroków.

         2/ Z prośbą o łaskę uzdrowienia dla Damiana – zam. rodzice.

____________________________________________________________________________________

 

Msze święte intencyjne w tygodniu:

 

Piątek – 28 stycznia 2022 r., Św. Tomasza z Akwinu, wspomnienie

 

16.30 1/ Eugeniusza Ślusarczyka – int. od kolegów i koleżanek Oli z pracy.

         2/ Mieczysława Ślusarczyka – miesiąc po śmierci/pogrzebie

 

17.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – od Zarządu i Współpracowników Związku Komunalnego „Komunikacja

            Międzygminna”  w Olkuszu.

Sobota – 29 stycznia 2022 r.

 

16.00 + Stefana Czerniaka, zm. z r. Czerniak i Kaziród, +Franciszkę i Stanisława Pęgiel.

 

16.30 + Kazimierza Wadasa – od syna Krzysztofa z rodziną.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 4 Zwykła / 30.I.2022 r. /

 

  7.30  1/ + Jana Środulę – int. od rodziny Krzystańskich.

          2/ + Stefana Srokę – 27 r. śm., od małżonki z rodziną.

 

  9.30 + Zbigniewa Goleńca – int. od rodziny Godyń i Sośnierz.

 

12.00 + Daniela i Krystynę Gołąb, + Zofię i Stanisława Kurzawa.

__________________________________________________________________________________

 

 

1. Dobiegają końca odwiedziny duszpasterskie parafian. W tym tygodniu odwiedzę jeszcze wiernych w Olkuszu i innych

    miejscach, których nie mogłem odwiedzić wcześniej.

    Wszystkim, którzy mnie przyjęli ”po Kolędzie” lub prosili o modlitwę i błogosławieństwo w kościele składam serdeczne 

    Bóg   zapłać. Wszystkim życzę, aby błogosławieństwo Boże wypełniło Wasze serca, rodziny, domy, mieszkania.

2. Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzę dużo zdrowia, spokoju, sił, radości, cierpliwości, wdzięczności i miłości od wnuków

    i dzieci. Niech Wam Bóg błogosławi.

3. Kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne hasło brzmi:„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie

    i przyszliśmy oddać Mu pokłon”(Mt 2,2).

    Dzisiaj 23 stycznia w Krakowie o godzinie 19.00 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy

    ul. Kopernika 26  odbędzie się  nabożeństwo centralne pod przewodnictwem bpa Damiana Muskusa.

    Zachęcam do udziału w tym  nabożeństwie.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     16 - 23.01.2022 r.

N I E D Z I E L A - 2 Zwykła / 16.I.2022 r. /

 

  7.30 + Stanisławę Szlęzak – int. od Eweliny z rodziną.

  9.30 + Kazimierę Urbanek – int. od dzieci z rodzinami z okazji 88 ziemskich urodzin.

12.00 + Danutę Wójcicką – 5 r. śm., Andrzeja i Mariannę Wójcickich, +Janinę i Eugeniusza Bigaj.

____________________________________________________________________________________

Piątek – 21 stycznia 2022 r. Świętej Agnieszki, wspomnienie, Dzień Babci

 

16.00 + Zbigniewa Wyrzychowskiego – miesiąc po śmierci.

 

16.30 + Ludwika Skorusa – miesiąc po pogrzebie.

 

17.00 + Alinę i Lucjana Kasprzyk.

Sobota – 22 stycznia 2022 r., Dzień Dziadka

 

15.30 + Eugeniusza Ślusarczyka – miesiąc po śmierci.

 

16.00 + Henryka Jędrzejewskiego – int. od rodz. Sikorów, + Kazimierza Zygmunta, Edwarda Sikorę – 14 r. śm.

 

16.30 + Józefa Łaskawca – 2 r. śm.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 3 Zwykła - Słowa Bożego    / 23 stycznia 2022 r. /

 

  7.30 + Zbigniewa Goleńca – int. od sąsiadów z ul. Chmielnej i Browarnej.

  9.30 1/+ Kazimierza Wadasa – int. od Doroty i Damiana Krygier.

         2/+ Tomasza Jarońskiego – 5 r. śm.

 

12.00 + Małgorzatę i Józefa Sroków.

__________________________________________________________________________________

 

 

1. Wszystkim przyjmującym mnie ”po Kolędzie” składam serdeczne Bóg zapłać. Niech sam Bóg błogosławi Wasze domy i

    rodziny.  Wszystkim życzę, aby błogosławieństwo Boże wypełniło Wasze serca, rodziny, domy, mieszkania.

    Z wdzięcznością rozważajcie w sercach wielkie tajemnice wiary uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii i pamiętając

    o  codziennej modlitwie. Venite adoremus Dominum

 

2. Babciom i Dziadkom życzę dużo zdrowia, spokoju, sił, radości, cierpliwości, wdzięczności i miłości od wnuków i dzieci.

    Niech Wam Bóg błogosławi.

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy + Halinę Szygułę (78 l.), +Mateusza Wizora (33 l.), Jarosława Dąbrowskiego (58 l.), 

    Mariannę Cupryn (86 l.)

    Promienny Chryste, Boski Zbawicielu, bądź dla tych dusz wiecznym odpocznieniem ...

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    9 - 16.I.2022 r.

N I E D Z I E L A - Chrzest Pański / 9 stycznia 2022 r. /

 

​  7.30 + Kazimierza Wadasa – miesiąc po śmierci.

  9.30 + Rafała Liszkę – ur., int. od rodziców.

12.00 + Zdzisława Opalę – 6 r. śm., + Mariana i Walerię Kotwinowskich.

14.00 Pogrzeb śp. Heleny Szyguły

____________________________________________________________________________________

Sobota – 15 stycznia 2022 r.

 

14.30 Błogosławieństwo pary Iwony i Norberta.

 

16.00 + Jana Środulę – miesiąc po śmierci, od uczestników pogrzebu.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Zwykła / 16.I.2022 r. /

 

  7.30 + Stanisławę Szlęzak – int. od Eweliny z rodziną.

 

  9.30 + Kazimierę Urbanek – int. od dzieci z rodzinami z okazji 88 ziemskich urodzin.

 

12.00 + Danutę Wójcicką – 5 r. śm., Andrzeja i Mariannę Wójcickich, +Janinę i Eugeniusza Bigaj.

__________________________________________________________________________________

 

 

1. Wszystkim przyjmującym mnie ”po Kolędzie” składam serdeczne Bóg zapłać. Niech sam Bóg błogosławi Wasze domy i

    rodziny.

    W Nowym Roku życzę wszystkim by rozważali w sercu wielkie tajemnice wiary, by nie szli bezmyślnie przez życie, by

    dar wiary pielęgnowali uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii i pamiętali o codziennej modlitwie. Venite adoremus   

    Dominum

 

2. Dzisiaj pożegnamy + Halinę Szygułę (78 l.) Niech po trudach życia przejdzie do mieszkania w niebie.

KOLĘDA 2021/2022

    Podobnie jak w ubiegłym roku Kolęda może odbyć się w kilku wersjach: „do progu”, w domu, w kościele/zakrystii.

    Jeśli ktoś ma obawy związane z Pandemią może poprosić o błogosławieństwo rodziny i domu w kościele, można również  

    przyjąć księdza w progu domu, można w samym domu zachowując środki ostrożności.  Wszystkie aktualne informacje na 

    ten temat będą zamieszczane na stronie parafii.

Kolęda 2021/2022

27 grudnia /Pon. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

28 grudnia /Wt./ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

29 grudnia / Śr. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

30 grudnia / Cztk/ od g. 10.00 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

31 grudnia / Ptk / od g. 10.00 Bolesław, ul. Kluczewska

02 stycznia /Ndla/ od g. 14.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

03 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Podlipie

04 stycznia /Wt./ od g. 9.00 Podlipie c.d. / Międzygórze /

05 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Krążek, Tłukienka, Bolesław, ul. Polna

06 stycznia /Cztk/ od g. 14.00 Hutki

07 stycznia /Ptk / od g. 10.00 Bukowno, ul. 1 Maja, ul. Wodąca , ul. Sławkowska, Przeń

08 stycznia /Sob. / od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

10 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do ul. Zacisze

11 stycznia / Wt. / od g. 9.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

12 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka,  Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

13 stycznia / Cztk./ od. g. 16.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja, Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

14 stycznia / Ptk. / od g. 16.00 Olkusz / jak wyżej – miejsca nieodwiedzone/

15 – 16 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     02 - 09.I.2022 r.

N I E D Z I E L A - 2 po Narodzeniu Pańskim / 02.I.2022 r. /

 

  7.30 + Krzysztofa Nocenia – 3 r. śm., int. od małżonki, synów i córki z rodzinami

 

  9.30 + Jana Szymczyka – 25 r. śm., + Annę, Andrzeja Szymczyk, Artura i Henryka Frycz.

 

12.00 + Bronisławę – 1 r. śm., Kazimierza – 6 r. śm. Pietrzyków, int. od córki Bogusi z rodziną

                                                                           +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

____________________________________________________________________________________

CZWARTEK – 6 Stycznia 2022 r., TRZECH KRÓLI, Objawienie Pańskie

 

  7.30 + Stanisławę Szlęzak – miesiąc po śmierci.

 

  9.30 + Henryka Jędrzejewskiego – int. od brata z rodziną

 

12.00 + Emila Dąbka – miesiąc po śmierci, + Lucynę i Edwarda Dąbków.

Sobota – 8 stycznia 2022 r.

16.00 + Zbigniewa Goleńca – miesiąc po śmierci.

16.30 + Ludwika Skorusa – int. od syna Mirosława i Danuty Skorus.

__________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Chrzest Pański / 9 stycznia 2022 r. /

 

  7.30 + Kazimierza Wadasa – miesiąc po śmierci.

 

  9.30 + Rafała Liszkę – ur., int. od rodziców.

 

12.00 + Zdzisława Opalę – 6 r. śm., + Mariana i Walerię Kotwinowskich.

__________________________________________________________________________________

1. Wszystkim, którzy mnie przyjmują ”po Kolędzie” składam serdeczne Bóg zapłać. Niech sam Bóg błogosławi Wasze domy

    i rodziny.

    W Nowym Roku życzę wszystkim by rozważali w sercu wielkie tajemnice wiary, by nie szli bezmyślnie przez życie, by dar 

    wiary pielęgnowali uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii i pamiętali o codziennej modlitwie. Venite adoremus Dominum

2. W minionym tygodniu 29 grudnia pożegnaliśmy w parafii + Mieczysława Ślusarczyka (64 l.) Niech umarły dla świata żyje 

    dla Boga.

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Piątek – 24 grudnia WIGILIA

22.00 PASTERKA Msza Święta w nocy w intencji parafian.

 

 

SOBOTA – 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 

  7.30 + Kamilę, Aleksandra Moń, + Janinę Barczyk

 

​  9.30 + Adama – im., Otylię, Franciszka Cabaj. + Mariannę i Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i św. Józefa. / 26 grudnia 2021 r. /

​  7.30 + Gizelę i Jana Puśka.

  9.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

12.00 1/ + Kazimierę Urbanek – int. od wnuka Przemka z rodziną.

         2/ + Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od córek z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

Wtorek – 28 grudnia, Świętych Młodzianków, męczenników, święto

17.00 Msza Zbiorowa za zmarłych, których pożegnaliśmy w 2021 r.

SOBOTA – 1 Stycznia 2022 r., Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Dzień Pokoju

  9.30 1/+ Jana Czerniaka – int. od sąsiadów z ul. Chmielnej,

         2/+ Mieczysława Ślusarczyka – int. od małżonki Haliny i córki Eweliny z rodziną 

12.00 + Mieczysława Łaskawca – im., int. od córki Marioli, wnuczki Michael, małżonki z rodziną

__________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 2 po Narodzeniu Pańskim / 02.I.2022 r. /

  7.30 + Krzysztofa Nocenia – 3 r. śm., int. od małżonki, synów i córki z rodzinami

  9.30 + Jana Szymczyka – 25 r. śm., + Annę, Andrzeja Szymczyk, Artura i Henryka Frycz.

12.00 + Bronisławę – 1 r. śm., Kazimierza – 6 r. śm. Pietrzyków, int. od córki Bogusi z rodziną

                                                                            +Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

__________________________________________________________________________________

1. Wszystkim, którzy przeżywają Święta Bożego Narodzenia w naszej parafii bardzo dziękuję za dar wspólnej modlitwy i

    życzę Bożego błogosławieństwa, zdrowia, pokoju, radości, pomnożenia wiary, nadziei i miłości.

2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii + Jana Środulę (85 l.), +Ludwika Skorusa (87 l.), +Eugeniusza

    Ślusarczyka (69 l.), +Zbigniewa Wyrzychowskiego (61 l.). Niech Bóg Miłosierny przyjmie ich do Królestwa Światła i Pokoju.

3. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby parafii p. Annie Kozłowskiej, Joli Krawczyk, p. Stanisławowi Krawczykowi

    Magdalenie i Rafałowi Sowulom, Jadwidze i Ireneuszowi Dreksom.

4. KOLĘDA 2021/2022

    Podobnie jak w ubiegłym roku Kolęda może odbyć się w kilku wersjach: „do progu”, w domu, w kościele/zakrystii.

    Jeśli ktoś ma obawy związane z Pandemią może poprosić o błogosławieństwo rodziny i domu w kościele, można również  

    przyjąć księdza w progu domu, można w samym domu zachowując środki ostrożności.  Wszystkie aktualne informacje na 

    ten temat będą zamieszczane na stronie parafii.

Kolęda 2021/2022

27 grudnia /Pon. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

28 grudnia /Wt./ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

29 grudnia / Śr. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

30 grudnia / Cztk/ od g. 10.00 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

31 grudnia / Ptk / od g. 10.00 Bolesław, ul. Kluczewska

02 stycznia /Ndla/ od g. 14.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

03 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Podlipie

04 stycznia /Wt./ od g. 9.00 Podlipie c.d. / Międzygórze /

05 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Krążek, Tłukienka, Bolesław, ul. Polna

06 stycznia /Cztk/ od g. 14.00 Hutki

07 stycznia /Ptk / od g. 10.00 Bukowno, ul. 1 Maja, ul. Wodąca , ul. Sławkowska, Przeń

08 stycznia /Sob. / od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

10 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do ul. Zacisze

11 stycznia / Wt. / od g. 9.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

12 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka,  Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

13 stycznia / Cztk./ od. g. 16.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja, Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

14 stycznia / Ptk. / od g. 16.00 Olkusz / jak wyżej – miejsca nieodwiedzone/

15 – 16 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E  19 - 26.XII.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 4 Adwentu / 19.XII.2021 r. /

 

  7.30 + Lidię Probierz, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś + Jana, Amelię, Zofię, Witolda, Jana, Marię Fulbiszewskich +

          Stanisława, Otylię Sadowskich, Adelę Waszkiewicz.

  9.30 + Eugenię Mielnik – 1 r. śm., int. od syna Krzysztofa z rodz.

12.00 + Jana Dołhania – int. od córki Ewy z mężem Krzysztofem .

14.00 Pogrzeb śp. Jana Środuli

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Piątek – 24 grudnia WIGILIA

22.00 PASTERKA Msza Święta w nocy w intencji parafian.

 

SOBOTA – 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego

  7.30 + Kamilę, Aleksandra Moń, + Janinę Barczyk

​  9.30 + Adama – im., Otylię, Franciszka Cabaj. + Mariannę i Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich, + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i św. Józefa. / 26 grudnia 2021 r. /

 

  7.30 + Gizelę i Jana Puśka.

 

  9.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

12.00  1/ + Kazimierę Urbanek – int. od wnuka Przemka z rodziną.

          2/ + Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od córek z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

1. Ofiary na potrzeby parafii złożyli: p. Elżbieta i Ryszard Sioła oraz Mirosława Wadas, Bóg zapłać.

2. Za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli dziękuję p. Rozalii, Mariuszowi Liszka oraz Anecie i Oliwierowi Nawara.

    Dziękuję p. Robertowi Piątkowi za przywiezienie choinek, p. Lucjanowi Wilkowi i Marianowi Mystkowi za ich oprawienie i

    ustawienie.

3. Poświęcone opłatki możemy jeszcze nabywać w kościele. Jeśli to możliwe to proszę o dostarczenie Gazetki i opłatków do

    domów  parafian, szczególnie tych, którzy nie mogą przyjść do kościoła.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy opłatki dostarczali nam do domów: p. Marii Turskiej, Teresie Wilk, Grażynie Gołąb, Helenie

    Sośnierz, Arturowi Januszkowi, Katarzynie Cabaj.  Bóg zapłać wszystkim, którzy przyjęli opłatki i złożyli ofiary.

    Niech Wam się spełnią wszystkie dobre życzenia jakie będziecie słyszeć i wypowiadać dzieląc się opłatkami.

    Boże, obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, zdrowiem, pomnóż naszą wiarę, nadzieję i miłość. Spaw, abyśmy 

    wszyscy  mogli sławić Twą ojcowską dobroć.

5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii śp. Kazimierza Wadasa (77 l.) i śp. Zbigniewa Goleńca (69 l.). Dzisiaj o 14.00

    pożegnamy śp. Jana Środulę (85 l.). Zmarli niech odpoczywają w pokoju.

6. Dzisiaj podczas Mszy św. o 12.00 poświęcę szopki i figurki Pana Jezusa, serdecznie zapraszam na Msze św. dzieci i

    rodziców.

7. KOLĘDA 2021/2022

    Podobnie jak w ubiegłym roku Kolęda może odbyć się w kilku wersjach: „do progu”, w domu, w kościele/zakrystii.

    Jeśli ktoś ma obawy związane z Pandemią może poprosić o błogosławieństwo rodziny i domu w kościele, można również  

    przyjąć księdza w progu domu, można w samym domu zachowując środki ostrożności.  Wszystkie aktualne informacje na 

    ten temat będą zamieszczane na stronie parafii: www.boleslawparafia.pl

Kolęda 2021/2022

27 grudnia /Pon. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

28 grudnia /Wt./ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

29 grudnia / Śr. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

30 grudnia / Cztk/ od g. 10.00 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

31 grudnia / Ptk / od g. 10.00 Bolesław, ul. Kluczewska

02 stycznia /Ndla/ od g. 14.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

03 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Podlipie

04 stycznia /Wt./ od g. 9.00 Podlipie c.d. / Międzygórze /

05 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Krążek, Tłukienka, Bolesław, ul. Polna

06 stycznia /Cztk/ od g. 14.00 Hutki

07 stycznia /Ptk / od g. 10.00 Bukowno, ul. 1 Maja, ul. Wodąca , ul. Sławkowska, Przeń

08 stycznia /Sob. / od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

10 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do ul. Zacisze

11 stycznia / Wt. / od g. 9.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

12 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka,  Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

13 stycznia / Cztk./ od. g. 16.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja, Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

14 stycznia / Ptk. / od g. 16.00 Olkusz / jak wyżej – miejsca nieodwiedzone/

15 – 16 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    12 - 19.XII.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 3 Adwentu / 12 grudnia 2021 r. /

 

​  7.30 + Jana Dołhania – int. od Marka Chmiest z rodziną

  9.30 + Barbarę i Bolesława Jedlińskich.

12.00 + Jana, Kazimierza Ziębów, Ignacego, Marię, Jana i Stefana Poczęsnych.

14.00 Pogrzeb śp. Kazimierza Wadasa

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Poniedziałek – 13 grudnia, św. Łucji, wspomnienie

14.00 Pogrzeb śp. Zbigniewa Goleńca

Piątek – 17 grudnia

17.00 + Stanisławę Szlęzak – od syna Tadeusza z małżonką Mariolą i synami Mateuszem i Bartoszem.

 

Sobota – 18 grudnia

16.00 + Henryka Jędrzejewskiego – miesiąc po pogrzebie.

16.30 + Kazimierza Wadasa – int. od swatów Wiesławy i Zdzisława.

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 4 Adwentu / 19.XII.2021 r. /

  7.30 + Lidię Probierz, Tadeusza, Stanisława, Antoninę Banyś + Jana, Amelię, Zofię, Witolda, Jana, Marię Fulbiszewskich + 

            Stanisława, Otylię Sadowskich, Adelę Waszkiewicz.

  9.30 + Eugenię Mielnik – 1 r. śm., int. od syna Krzysztofa z rodz.

12.00 + Jana Dołhania – int. od córki Ewy z mężem Krzysztofem .

____________________________________________________________________________________

1. Poświęcone opłatki możemy nabywać w kościele. Jeśli to możliwe to proszę o dostarczenie Gazetki i opłatków do domów

    parafian, szczególnie tych, którzy nie mogą przyjść do kościoła.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy modlili się z nami za Górników z okazji Barbórki, Bóg zapłać Zarządowi ZGH Bolesław S.A,

    Pocztom Sztandarowym, Orkiestrze, p. Wójtowi Gminy Bolesław Krzysztofowi Dudzińskiemu i p. Krystynie Kowalewskiej

    reprezentującej Powiat Olkuski. Górnikom jeszcze raz życzymy wszelkiej pomyślności, Bożego błogosławieństwa, opieki

    św. Barbary. Szczęść Boże.

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii śp. Stanisławę Szlęzak (86 l.) i Emila Dąbka (68 l.). Dzisiaj pożegnamy

    śp. Kazimierza Wadasa (77 l.), jutro śp. Zbigniewa Goleńca (69 l.) Niech odpoczywają w pokoju.

 

4. W niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o 12.00 poświęcę szopki i figurki Pana Jezusa, serdecznie zapraszam na Msze 

    św. dzieci i rodziców.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E   5 - 12.XII.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Adwentu / 05.XII.2021 r. /

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z rodz. Sikorów. + Mariana, Kazimierza, Feliksa i zm. z r. Ozioro. + Zbigniewa 

          Stojewskiego, Teresę Młynek, zm. z rodz. Zykóbków i Cieślików.

  9.30 + Kazimierza Pietrzyka – ur., Bronisławę Pietrzyk, Władysławę Straszak, Bolesława Chrostka.

12.00 1/ Barbórka – Msza Święta Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Barbary dla Górników,

             Hutników i Pracowników ZGH "Bolesław" S.A.

         2/ + Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak, Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 6 grudnia, św. Mikołaja, biskupa

Środa – 8 grudnia, Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość

 

Czwartek – 9 grudnia

15.00 Pogrzeb śp. Stanisławy Szlęzak

17.00 + Kazimierę Urbanek – int. od sołtys Steni Pichlak

 

Sobota – 11 grudnia

16.00 + Stanisława Żurka – 4 r. śm.

16.30 + Henryka Jędrzejewskiego – int. od szwagra Emila z rodz.

17.00 + Sławomira Gadomskiego – 8 r. śm., int. od małżonki i dzieci, +Józefę i Edwarda Dreksa, +Janusza Ziębę

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 3 Adwentu / 12 grudnia 2021 r. /

 

​  7.30 + Jana Dołhania – int. od Marka Chmiest z rodziną

  9.30 + Barbarę i Bolesława Jedlińskich.

​12.00 + Jana, Kazimierza Ziębów, Ignacego, Marię, Jana i Stefana Poczęsnych.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Poświęcone opłatki możemy nabywać w kościele. Jeśli to możliwe to proszę o dostarczenie Gazetki i opłatków do domów

    parafian, szczególnie tych, którzy nie mogą przyjść do kościoła.

2. Dzisiaj na Mszy św. o 12.00 będziemy szczególnie polecać Bogu i świętej Barbarze górników i pracowników ZGH

    Bolesław.  Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Górnikom i Hutnikom życzymy wszelkiej 

    pomyślności,  Bożego błogosławieństwa, opieki św. Barbary. Szczęść Boże.

3. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję rodzinie p. Elżbiecie Mastalerz, Ziętek Alfredzie i Wiesławowi, Sylwi i Karolowi

    Stoleckim. Bóg zapłać.

4. W ostatnim tygodniu Kościół Polskokatolicki pożegnał dwóch kapłanów: Ks. inf. Aleksandra Bielca z Tarłowa (85 l.)

    i ks. Zygmunta Fedorczyka z Olsztyna (73 l.). Niech odpoczywają w pokoju.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, odpoczynku,   

    wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E      28.XI. - 05.XII.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 1 Adwentu  / 28 listopada 2021 r. /

 

  7.30 + Jana Dołhania – od małżonki.

 

  9.30 + Annę, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława Lekston, + Wiesławę i Antoniego Sochackich.

 

12.00 + Marka Mastalerza – 14 r. śm.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Piątek – 3 grudnia, św. Franciszka Ksawerego, wspomnienie

17.00 + Henryka Jędrzejewskiego – int. od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, pracowników obecnych i emerytowanych 

            Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Olkuszu.

 

Sobota – 4 grudnia, św. Barbary, dziewicy i męczennicy

16.00 + Kazimierę Urbanek – int. od sąsiadów (ul. Główna w Bolesławiu)

16.30 + Czesława Cebulę – int. od swatowej Janiny.

___________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 2 Adwentu / 05.XII.2021 r. /

 

  7.30 + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z rodz. Sikorów. + Mariana, Kazimierza, Feliksa i zm. z r. Ozioro. + Zbigniewa 

            Stojewskiego, Teresę Młynek, zm. z rodz. Zykóbków i Cieślików.

  9.30 + Kazimierza Pietrzyka – ur., Władysławę Straszak, Bronisławę Pietrzyk, Bolesława Chrostka.

12.00  1/ Barbórka – Msza Święta Dziękczynna w intencji Górników i Pracowników ZGH BolesławSA.

          2/ + Barbarę, Kazimierza, Bogumiłę, Czesława Straszak, Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

____________________________________________________________________________________

1. Za sprzątanie kościoła oraz złożoną ofiarę do ołtarza dziękuję Krystynie Makuch, Helenie i Konstantemu Sośnierz.

    Dzisiaj rano poświęciłem opłatki. Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu opłatków i Gazetki do domów parafian. Możemy

    je  również nabywać w kościele.

2. Dzisiaj na Msze św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

3. W niedziele 5 grudnia o g. 12.00 będzie odprawiona Msza Święta Barbórkowa w intencji górników i pracowników ZGH 

    Bolesław. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Już dzisiaj wszystkim górnikom życzymy Bożego 

    błogosławieństwa i opieki św. Barbary.

 

4. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję rodzinie p. Rzepków z Olkusza oraz p. Teresie Czerniak z Lasek. Bóg zapłać.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele

   radości.

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E      21 - 28.XI.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata / 21.XI.2021 r. /

 

  7.30 + Tadeusza i Helenę Gondek.

 

  9.30 + Józefa Gołębia – 1 r. śm., int. od małżonki Grażyny i dzieci z rodzinami.

12.00 + Andrzeja Krzemińskiego – 2 r. śm., int. małżonki i dzieci z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Środa – 24 listopada

16.30 + Krzysztofa Probierza – 1 r. śm., int. od dzieci z rodzinami.

17.00 + Stanisława Żurka – ur.

Piątek – 26 listopada

17.00 + Czesława Cebulę – int. od córki Bożeny z rodziną.

Sobota – 27 listopada

15.30 + Henryka Jędrzejewskiego – int. od małżonki i synów z rodzinami.

16.00 + Jana Dołhania – int. od sąsiadów Jana i Małgorzaty Furmanik z rodziną.

16.30 + Kazimierę Urbanek – int. od dzieci siostry Janiny Barczyk: Ewy, Oli, Olka i Wioletki z rodz.

___________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 1 Adwentu / 28 listopada 2021 r. /

 

  7.30 + Jana Dołhania – od małżonki.

  9.30 + Annę, Romana, Andrzeja, Eugeniusza, Wacława Lekston, + Wiesławę i Antoniego Sochackich.

 

12.00 + Marka Mastalerza – 14 r. śm.

____________________________________________________________________________________

1. Za tydzień poświęcę opłatki. Bardzo proszę o pomoc w dostarczeniu ich do domów parafian. Możemy je również nabywać

    w kościele.

2. Za tydzień na Msze św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

 

3. Za dwa tygodnie 5 grudnia o g. 12.00 będzie odprawiona Msza Święta Barbórkowa w intencji górników i pracowników ZGH

    Bolesław. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy.

4. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję p. Barbarze i Władysławowi Filipkom, Bogu znanej osobie z Kolonii i rodzinie

    z Hutek. Bóg zapłać.

5. W środę 17 listopada pożegnaliśmy w parafii śp. Henryka Jędrzejewskiego (67 l.) Niech Bóg przyjmie go do nieba.

 

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

   wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E     14 - 21.XI.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 33 Zwykła / 14 listopada 2021 r. /

 

​  7.30 + Tadeusza i Władysławę Cebo.

  9.30 + Kazimierę – 22 r. śm., Mariana Puz, int. od córek i syna z rodzinami.

12.00 + Elżbietę Czyż – 7 r. śm., int. od dzieci z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Piątek – 19 listopada

16.30 + Kazimierę Urbanek – miesiąc po śmierci.

17.00 + Jana Dołhania – int. od Barbary Banyś.

​​

Sobota – 20 listopada, wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.

16.00 + Włodzimierza Słupskiego – 26 r. śm., Bronisławę i Władysława Słupskich, zm. z rodz. Kuchta, Sosnowskich, 

            Jaroszek, + Elżbietę i Stanisława Czerniak.

16.30 + Czesława Cebulę – int. od syna Marcina z rodziną.

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata / 21.XI.2021 r. /

  7.30 + Tadeusza i Helenę Gondek.

  9.30 + Józefa Gołębia – 1 r. śm., int. od małżonki Grażyny i dzieci z rodzinami.

12.00 + Andrzeja Krzemińskiego – 2 r. śm., int. małżonki i dzieci z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

1. Dziękuję za  sprzątanie kościoła  p. Elżbiecie Kaźmierczak i Alinie Glanowskiej. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu

    ofiarę do ołtarza.

2. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję Bogu znanej rodzinie z Hutek. Bóg zapłać.

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zaplanowaliśmy na 28 listopada, będzie to

   1 niedziela Adwentu.

4. W sobotę 13 listopada pożegnaliśmy w parafii śp. Czesława Cebulę (84 l.) Niech odpoczywa w pokoju.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa  Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     7 - 14.XI.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła / 7 listopada 2021 r. /

 

  7.30 + Sabinę i Stanisława Wilk.

  9.30 + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, + Mariannę, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak,Stefanię Stanisławską.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 11 listopada, Święto Niepodległości

Piątek – 12 listopada

17.00 + Kazimierę Urbanek – int. od Eli Bednarz z małżonkiem.

Sobota – 13 listopada

16.00 + Jana Dołhania – int. od koleżanek z pracy córki Zofii z Firmy Gellwe

16.30 + Jana Czerniaka – int. od sąsiadów z ul. Chmielnej (1)

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 33 Zwykła / 14 listopada 2021 r. /

​  7.30 + Tadeusza i Władysławę Cebo.

  9.30 + Kazimierę – 22 r. śm., Mariana Puz, int. od córek i syna z rodzinami.

12.00 + Elżbietę Czyż – 7 r. śm., int. od dzieci z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i alei głównej Agnieszce i Dariuszowi Liber, Agnieszce i Zbyszkowi Siodłak, Dorotce

    i Elizie Jędrzejewskim

2. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej za zmarłych w kaplicy na cmentarzu w Uroczystość

    Wszystkich Świętych oraz szli w procesji do nowego krzyża, który poświęciliśmy i odprawiliśmy przy nim stację za

    wszystkich zmarłych.

​    Bóg zapłać p. Marianowi Mystkowi, Stanisławie Porębskiej i Barbarze Czerniak za przygotowanie kaplicy.

    Wypominki będziemy odmawiać przez cały listopad w niedziele przed Mszą św. o 9.30.

3. Za złożoną ofiarę na potrzeby parafii dziękuję Elizie i Jarosławowi Jędrzejewskim. Bóg zapłać.

4. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zaplanowaliśmy na 28 listopada, będzie to

   1 niedziela Adwentu.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele łask Bożych. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    31.X. - 07.XI.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 31 Zwykła /przejście na czas zimowy, 31 października 2021 r. /

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 + Mariana Olesińskiego – 16 r. śm.

 

12.00 + Władysława Łaskawca – 2 r. śm., int. od mamy, siostry i syna, + Halinę Łaskawiec.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

 

Kościół:  9.30 + Konstantego, Mariannę Bilczyńskich, Benignę i Czesława Głąb, + Walentynę i Bogusława Bilczyńskich.

 

Cmentarz: 13.00 + W intencji zmarłych polecanych Kościołowi w wypominkach.

 

Wtorek – 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Piątek – 5 listopada

17.00 + Kazimierę Urbanek – int. od córki Danuty z mężem Robertem i synem Szymonem.

Sobota – 6 listopada

16.00 + Jana Dołhania – int. od wnuka Michała z Magdą i prawnuczką Amelką.

16.30 + Jana Czerniaka – int. od syna Janusza z rodziną

___________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 32 Zwykła / 7 listopada 2021 r. /

  7.30 + Sabinę i Stanisława Wilk.

  9.30 + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, + Mariannę, Ignacego Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

____________________________________________________________________________________

 

1. Jutro obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza Święta w kościele będzie odprawiona o g. 9.30.

    Na cmentarzu  o g. 13.00. Po Mszy Świętej procesja żałobna do nowego krzyża, który zostanie poświęcony.

    Listopad to czas szczególnej troski i pamięci o zmarłych. Ofiarujmy im modlitwę Kościoła – wypominki, Msze święte.

    Wypominki będziemy odmawiać przez cały listopad w niedziele przed Mszą św. o 9.30.

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zaplanowaliśmy na 28 listopada,

    będzie to 1 niedziela Adwentu.

3. W piątek (29.X.) pożegnaliśmy śp. Janusza Galasa (74 l.). Pochówek odbył się na cmentarzu parafialnym w Żarnowcu.

    Niech Chrystus Pan przyjmie go do chwały nieba.

4. Imiennie dziękuję ofiarodawcom minionego tygodnia: p. Wacławie Pieróg, Marcie i Przemysławowi Mystek, Gabrieli i

    Zdzisławowi Ozioro, Janinie Kajda, Adriannie i Markowi Imielskim, Danucie i Ryszardowi Godyń, Halinie i Mirosławowi

    Tomczyk. Bóg zapłać.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

     wiele radości.  

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      24 - 31.X.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła / 24 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Alfreda Cebo

 

  9.30 + Zofię i Karola Godyń, + Barbarę Grzywniak.

 

12.00 + Rafała Liszkę – int. od brata Mariusza z małżonką Różą i dziećmi.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 28 października , świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, święto.

16.30 + Kazimierę Urbanek – tydzień po pogrzebie, int. od syna Mariana z żoną Teresą i rodziną.

17.00 + Tadeusza Probierza – im., od Sołtys Steni Pichlak z rodz.

 

Piątek – 29 października

17.00 + Zygfryda Todora, + Grażynę Ślusarczyk.

 

Sobota – 30 października

16.00 + Jana Dołhania – int. od syna Jana z małżonką Agnieszką i córką Klaudią.

16.30 + Zenonę Stępień – int. od rodz. Wenclów.

17.00 + Jana Czerniaka – int. od syna Ryszarda z rodz.

___________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 31 Zwykła / 31 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę, Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

 

  9.30 + Mariana Olesińskiego – 16 r. śm.

 

12.00 + Władysława Łaskawca – 2 r. śm., int. od mamy, siostry i syna, + Halinę Łaskawiec.

____________________________________________________________________________________

 

1. Wczoraj (sobota, 23 października ) przeżywaliśmy Eucharystię podczas której 16 uczniów szkół ponadpodstawowych

   przyjęło sakrament bierzmowania. Bardzo dziękuję księżom, którzy do nas przyjechali z Warszawy: Ks. inf. kanclerzowi 

   Marianowi Madziarowi oraz ks. Mariuszowi Łukaszewskiemu. Dziękuję młodzieży za aktywny i świadomy udział we Mszy

   św., rodzicom za współudział w przygotowaniu kandydatów do przyjęcia sakramentu, wszystkim, którzy modlili się z nami.

   Dzisiaj oraz w niedzielę za tydzień po Mszy Świętej o 12.00 młodzież, która przyjęła bierzmowanie będzie mogła odebrać

   dyplomiki – pamiątki bierzmowania.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zaplanowaliśmy na 28 listopada, będzie to

    1 niedziela Adwentu.

3. W miniony czwartek (21.X.) pożegnaliśmy w parafii śp. Kazimierę Urbanek (87 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

 

4. Wkrótce listopad – miesiąc szczególnej troski o groby bliskich i pamięci o zmarłych. Ofiarujmy im modlitwę Kościoła – 

   wypominki, Msze święte. Uroczystość Wszystkich Świętych wypada w tym roku w poniedziałek. Msze Święte

   będą odprawione w kościele o 9.30., na cmentarzu w kaplicy o 13.00, po Mszy św. krótka procesja żałobna do nowego 

   krzyża, który zostanie poświęcony.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

   wiele  radości.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    17 - 24.X.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 29 Zwykła / 17 października 2021 r. /

 

  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Andrzeja, Norberta Gołąb, dziadków Czerniaków, Owczarków, siostrę Krystynę i chrzestną Wandę.

            Rez. +Lilianna Gołąb.

 

12.00 + Stefanię, Anastazję, Józefa Łaskawiec, zm. z rodz. Łaskawiec.

 

            We Mszy Świętej chrzest Klary Hanny

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 21 października

16.00 + Piotra Mitkę – 10 r. śm., Teresę Mitka, Annę Imielską, Marka i Pawła Turskich.

16.30 + Stanisławę Lubaszkę – int. od Wiesławy i Henryka Walnik z Klucz

 

Piątek – 22 października, św. Jana Pawła 2, wspomnienie

16.30 – 16.55 Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.

17.00 + Jana Czerniaka – miesiąc po śmierci.

 

Sobota – 23 października

11.00 Msza św. koncelebrowana z udzieleniem sakramentu bierzmowania:

1/ w intencji młodzieży i ich rodzin

2/ + Zdzisława Daneckiego – 1 r. śm., int. od małżonki i synów z rodzinami,

3/ + Jana Dołhania – int. od wnuczki Sylwi z Radkiem oraz prawnuków Wiktorii i Kamila.

___________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 30 Zwykła / 24 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Alfreda Cebo

  9.30 + Zofię i Karola Godyń, + Barbarę Grzywniak.

12.00 + Rafała Liszkę – int. od brata Mariusza z małżonką Różą i dziećmi. ____________________________________________________________________________________

 

1. Dziękuję za pomoc przy sprzątaniu kościoła p. Krystynie Kopczyk, Jadwidze, Krzysztofowi Łaskawcom,

    Włodzimierzowi Gomółce. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

 

2. Zbliża się listopad – miesiąc szczególnej troski o groby bliskich i pamięci o zmarłych. Ofiarujmy im modlitwę Kościoła –

    wypominki, Msze święte.

    Uroczystość Wszystkich Świętych wypada w tym roku w poniedziałek. Msze Święte będą odprawione w kościele o 9.30., 

    na cmentarzu w kaplicy o 13.00, po Mszy św. krótka procesja żałobna do nowego krzyża, który zostanie poświęcony.

 

3. W piątek 22.X. na g. 16.00 zapraszam do spowiedzi młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

    W niedzielę za tydzień po Mszy Świętej o 12.00 młodzież, która przyjmie bierzmowanie w sobotę będzie mogła odebrać 

    dyplomiki – pamiątki bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

 

4. Dzisiaj na g. 12.00 zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami. Podczas Mszy Św. poświęcimy

    różańce komunijne. Zapraszam wszystkie dzieci z różańcami. Przynieśmy do kościoła różańce zrobione własnoręcznie

    z kasztanów, żołędzi, innych nasion, czy owoców.

 

5. Bóg zapłać ofiarodawcom minionego tygodnia: Stanisławowi Spyrka, Danucie Wójcik, Janinie Gołąb, Joli Łaskawiec,

    Wandzie Sośnierz, Anicie, Krzysztofowi i Kacperkowi Łaskawcom. Niech Pan Jezus wynagrodzi Wam hojnie Waszą

    dobroć.

 

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości. 

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E      10 - 17.X.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 28 Zwykła / 10 października 2021 r. /

 

  7.30 + Czesława Taborka, Antoninę i Jana Białas.

 

  9.30 + Jana – 33 r. śm., Marię Wilk. + Romana Gołębia, Bronisławę, Józefa Gołąb.

 

12.00 + Barbarę i Bolesława Jedlińskich, Tadeusza Siołę.

 

            We Mszy Świętej chrzest Nikoli Kai

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 14 października / Dzień Edukacji /

17.00 + Annę Hajdułę – 20 r. śm, + Stanisława Hajdułę.

 

Piątek – 15 października, św. Teresy od Jezusa, wspomnienie

17.00 + Zenonę Stępień – miesiąc po śmierci.

17.30 + Jana Czerniaka – int. od szwagra Stanisława Muchy z rodziną.

 

Sobota – 16 października, św. Jadwigi Śląskiej, wspomnienie

16.30 + Jana Dołhania – int. od wnuka Tomasza.

17.00 + Stanisławę Lubaszkę – int. od kolegów i koleżanek syna Piotra z Firmy INTERMAG Sp.z o.o.

17.30 + Edwarda Skubisa – ur., + Stanisława, Stanisławę Kozieł. _______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 29 Zwykła / 17 października 2021 r. /

 

​  7.30 + Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

  9.30 + Andrzeja, Norberta Gołąb, dziadków Czerniaków, Owczarków, siostrę Krystynę i chrzestną Wandę.

                                                                                                                            Zam. +Lilianna Gołąb.

​12.00 + Stefanię, Anastazję, Józefa Łaskawiec, zm. z rodz. Łaskawiec.

 

          We Mszy Świętej chrzest Klary Hanny

____________________________________________________________________________________

 

1. W październiku pamiętajmy o modlitwie różańcowej. We wspólnocie parafialnej będziemy go rozważać w niedzielę przed 

    Mszą Świętą o 9.30 oraz w tygodniu przed Mszami intencyjnymi.

2. Pamiętajmy również o naszych zmarłych. Można już zamawiać wypominki oraz Msze Święte. Przed Uroczystością 

    Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Zmarłych zadbajmy o groby bliskich i ofiarujmy im modlitwę Kościoła.

3. Za tydzień 17 października na Mszę św. o 12.00 zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami. 

    Podczas Mszy Św. poświęcimy różańce komunijne. Zapraszam wszystkie dzieci z różańcami. Przynieśmy do kościoła 

    różańce zrobione własnoręcznie z kasztanów, żołędzi, innych nasion, czy owoców.

4. W parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na 23.10.2021 r. g. 11.00.

    Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i starszą. Uczestniczymy we Mszy św.

    w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

 

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości. 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E        3 - 10.X.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 27 Zwykła / 3 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę, Stanisława Kępków, Elżbietę, Waldemara, Marcina, Annę, Lucjana Poczęsnych. + Marię, Władysława, 

                                                                                                            Zdzisława Sajdak, Jadwigę i Antoniego Skubis.

​  9.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od rodz. Biesikirskich.

12.00  1/ + Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewicz, Władysławę, Władysława Leśniak.

          2/ + Krystynę Nasidłowską - 4 r. śm.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 4 października, św. Franciszka z Asyżu, wspomnienie

Wtorek – 5 października, św. Faustyny Kowalskiej, wspomnienie

Czwartek – 7 października, NMP Różańcowej, wspomnienie

 

Piątek – 8 października

17.00 + Jana Dołhania – int. od Ireny Perek z rodziną, dla przyjaciela rodziny.

17.30 + Zenonę Stępień – int. od córki Mirosławy z mężem i dziećmi.

 

Sobota – 9 października

16.30 + Jana Czerniaka – int. od córki Barbary z rodz.

17.00 + Jana Żertkę – 6 r. śm., int. od małżonki, synów i córek.

17.30 + Stanisławę Lubaszkę – int. od sąsiadów z ul. Środkowej w Kluczach. _______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 28 Zwykła / 10 października 2021 r. /

 

  7.30 + Czesława Taborka, Antoninę i Jana Białas.

  9.30 + Jana – 33 r. śm., Marię Wilk. + Romana Gołębia, Bronisławę, Józefa Gołąb.

 

12.00 + Barbarę i Bolesława Jedlińskich, Tadeusza Siołę.

 

            We Mszy Świętej chrzest Nikoli Kai

____________________________________________________________________________________

 

1. W sobotę 25 września został zamontowany nowy krzyż na cmentarzu. Stary krzyż był drewniany i uległ zniszczeniu. 

    Nowy  jest wykonany ze stali. Ofiarodawcy i wykonawcy firmie HENMAR serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

2. W październiku pamiętajmy o modlitwie różańcowej. We wspólnocie parafialnej będziemy go rozważać w niedzielę przed 

    Mszą Świętą o 9.30 oraz w tygodniu przed Mszami intencyjnymi.

3. Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej zaplanowaliśmy na 17 października na

    g. 12.00. Podczas Mszy Św. poświęcimy różańce komunijne.

 

4. W parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na 23.10.2021 r. g. 11.00.

    Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i starszą. Uczestniczymy we Mszy św.

    w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

 

5. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj dziękuję imiennie p. Euzebi Todor, Mirosławie

    Porębskiej, Dorocie i Cezarowi Ostalakom, Wiesławie i Włodzimierzowi Lesiom, Janinie Sośnierz.

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E           26.09. - 03.10.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła  / 26 września 2021 r. /

 

  7.30 + Jana Borówkę – 8 r. śm.

 

  9.30 + Kamilę Moń – ur., + Władysławę, Stefana i Andrzeja Wójcików.

 

12.00 + Zenobię Kika – 3 r. śm., int. od córki Eli i syna Krzysztofa z rodzinami.

------------

14.00  Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla dzieci: Fabiana (roczek)

                                                                                                                   i Emilki (5 urodziny) oraz rodziców.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Wtorek – 28 września, św. Wacława, męczennika, wspomnienie.

17.00 + Wacława Lekstona – im., int. od małżonki i córek z rodzinami.

 

Środa – 29 września, Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, święto.

 

Czwartek – 30 września, św. Hieronima, wspomnienie.

17.00 + Adama Wójcika – 2 r. śm.

17.30 + Zenonę Stępień, int. od chrześnika Kazimierza z rodziną.

 

Piątek – 1 października, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wspomnienie.

 

Sobota – 2 października, Świętych Aniołów Stróżów, wspomnienie.

16.30 + Jana Czerniaka – int. od córki Stanisławy z rodz.

17.00 + Jana Dołhania – int. od syna Andrzeja z małżonką Marią.

17.30 + Stanisławę Lubaszkę – int. od Mateusza Kwietnia z rodziną. _______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 27 Zwykła / 3 października 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę, Stanisława Kępków, Elżbietę, Waldemara, Marcina, Annę, Lucjana Poczęsnych.

         + Marię, Władysława, Zdzisława Sajdak, Jadwigę i Antoniego Skubis.

  9.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od rodz. Biesikirskich.

12.00 + Bonifacego, Anielę, Teofila Binkiewicz, Władysławę, Władysława Leśniak.

____________________________________________________________________________________

1. W sobotę 25 września został zamontowany nowy krzyż na cmentarzu. Stary krzyż był drewniany i uległ zniszczeniu.

    Nowy jest wykonany ze stali. Ofiarodawcy i wykonawcy firmie HENMAR serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

 

2. Kolejne spotkanie z rodzicami dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej zaplanowaliśmy na 17 października

    na g. 12.00. Podczas Mszy Św. poświęcimy różańce komunijne.

3. Trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą połowę października (sobota,

    23.10.2021 r. g. 11.00). Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i starszą.

    Uczestniczymy we Mszy św. w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj dziękuję 'Bogu znanej rodzinie' z Krzykawki Nowej.

                                                                     

5. W piątek 24 września pożegnaliśmy w parafii śp. Jana Czerniaka (94 l.) Niech odpoczywa w pokoju.

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej.

​    Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości.  

O G Ł O S Z E N I A           P A R A F I A L N E                       19 - 26.09.2021 r.

 

N I E D Z I E L A -  25 Zwykła  / 19 września 2021 r. /

 

​  7.30 + Halinę Borówka – 1 r. śm.

 

  9.30 + Michalinę i Henryka Sowula.

 

12.00 1/+ Helenę i Jana Figiel.

         2/ W intencji narzeczonych Oli i Artura. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

         3/ O błogosławieństwo dla Milenki z okazji 3 urodzin.

We Mszy Świętej chrzest Jacka

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 23 września, św. Pio z Pietrelciny, wspomnienie, pierwszy dzień jesieni.

17.00 + Bogusławę Perek – im., int. od mamy Danuty i dzieci z rodzinami.

17.30 + Wandę Kowalewską , int. od rodziny Łaskawców z Bukowna.

 

Piątek – 24 września

17.00 + Jana Dołhania – int. od rodziny Skubisów

17.30 + Stanisławę Lubaszkę – int. od Edyty Madej z rodziną.

 

Sobota – 25 września

15.00 Ślub Oli Gawąd i Artura Januszka

 

17.00 + Mieczysława Łaskawca – 9 r. śm., int. od małżonki.

17.30 + Lidię Wilk – 2 r. śm., Mieczysława Wilka – int. od syna Józefa z dziećmi, + Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 26 Zwykła / 26 września 2021 r. /

 

  7.30 + Jana Borówkę – 8 r. śm.

  9.30 + Kamilę Moń – ur., + Władysławę, Stefana i Andrzeja Wójcików.

12.00 + Zenobię Kika – 3 r. śm., int. od córki Eli i syna Krzysztofa z rodzinami.

14.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla dzieci: Fabiana (roczek) i Emilki

                                                                                                                                            (5 urodziny) oraz rodziców.

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli, kwiaty, ofiary złożone do ołtarza dziękuję p. Małgorzacie i Arturowi Kozioł.

    Bóg zapłać !

2. Dzisiaj na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się w naszej parafii do I Komunii Świętej.

    Po Mszy będzie krótkie spotkanie organizacyjne.

3. W naszej parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą połowę

    października (sobota, 23.10.2021 r. g. 11.00).  Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych

    i starszą.

    Uczestniczymy we Mszy św. w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Teresie Słupskiej, Rodzinie

    p. Krzemińskich i Bogu znanej rodzinie, p. Małgorzacie i Waldemarowi Kozioł, Arturowi, Ewie i Jasiowi Kozioł, Janinie

    i Edwardowi Łaskawcom (PKO).

 

5. We wtorek 14 września pożegnaliśmy w parafii śp. Zenonę Stępień (85 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

6. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E     12 - 19.09.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła / 12 września 2021 r. /

 

  7.30 + Stefana, Marię i Stanisława Obara. + Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

 

  9.30 1/+ Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich, Andrzeja Krzemińskiego.

         2/+ Juliana Barańskiego – 6 r. śm.

 

12.00 + Józefa Urbanka – 16 r. śm.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Wtorek – 14 września, Podwyższenie Krzyża Świętego, święto

17.00 + Jadwigę Gosek - 3 r. śm., int. od małżonka Wiesława.

 

Środa – 15 września, Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, wspomnienie

17.30 + Stanisławę Lubaszka – int. od teściów Janiny i Stanisława Kwiecień

18.00 + Bronisławę Pietrzyk – ur., int. od córki Bogusi z mężem i dziećmi, + Kazimierza Pietrzyka, Władysławę Straszak, 

                                                                                                                Bolesława Chrostka.

Piątek – 17 września

17.00 + Jana Dołhania – int. od Dyrekcji, koleżanek córki Ireny z Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu

Sobota – 18 września, św. Stanisława Kostki, patrona Polski, święto

16.00 + Urszulę Dąbek – int. od Janiny Kapustka z rodziną .

16.30 + Jana Dołhania – int. od córki Ireny z synem Łukaszem.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 25 Zwykła / 19 września 2021 r. /

 

​  7.30 + Halinę Borówka – 1 r. śm.

  9.30  1/+ Michalinę i Henryka Sowula.

          2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oleńki Kosno z okazji 4 urodzin oraz dla 

              rodziców.

12.00 1/+ Helenę i Jana Figiel.

         2/ W intencji narzeczonych Oli i Artura. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

         3/ O błogosławieństwo dla Milenki z okazji 3 urodzin.

We Mszy Świętej chrzest Jacka

____________________________________________________________________________________

1. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o g. 12.00 poświęcę plecaki i przybory szkolne pierwszoklasistom. Serdecznie zapraszamy

    dzieci wraz z rodzicami do udziału we wspólnej modlitwie.

2. W niedzielę za tydzień na Mszę św. o 12.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujące się w naszej parafii do I Komunii 

    Świętej. Po Mszy będzie krótkie spotkanie organizacyjne.

3. W naszej parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą połowę 

    października (sobota, 2310.2021 r. g. 11.00). Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych

    i starszą.  Uczestniczymy we Mszy św. w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej.  Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.  

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E      5 - 12 września 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 23 Zwykła   / 5 września 2021 r. /

 

​  7.30 + Lidię i Czesława Mrówka – int. od dzieci z rodzinami.

 

  9.30 + Stefanię i Bolesława Kika.

 

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyk.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Środa – 8 września, Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, święto

 

Czwartek – 9 września

17.00 + Barbarę Karoń z okazji ziemskich urodzin – int. od wnuczki Edyty

17.30 + Stanisławę Lubaszka – int. od syna Wojciecha z rodziną

 

Sobota – 11 września

16.30 + Urszulę Dąbek – int. od brata Jacka z rodziną .

17.00 + Wandę Kowalewską – int. od Zarządu i Rady Powiatu w Olkuszu.

17.30 + Jana Dołhania – miesiąc po śmierci.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 24 Zwykła / 12 września 2021 r. /

 

  7.30 + Stefana, Marię i Stanisława Obara. + Marię, Jana, Kazimierza, Jadwigę, Mariana Dąbków.

 

  9.30 1/+ Józefę, Kazimierza, Małgorzatę Osowskich, Andrzeja Krzemińskiego.

         2/+ Juliana Barańskiego – 6 r. śm.

12.00 + Józefa Urbanka – 16 r. śm.

____________________________________________________________________________________

 

1. Zakończyliśmy wakacje. Zapraszam wszystkie dzieci i młodzież do udziału we Mszy Świętej dzisiaj o 12.00 inaugurującej 

    nowy rok nauki. Przystąpmy do spowiedzi świętej. Będę dyżurował w konfesjonale przed Mszą św. Pamiętajmy o

    spotkaniu  z Jezusem – naszą drogą, prawdą i życiem w każdą niedzielę.

2. W niedzielę za tydzień podczas Mszy Świętej o g. 12.00 poświęcę plecaki i przybory szkolne pierwszoklasistom.

    Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału we wspólnej modlitwie.

3. W naszej parafii trwa przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą połowę

    października (sobota, 2310.2021 r. g. 11.00). Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i

    starszą. Uczestniczymy we Mszy św. w każdą niedzielę o 12.00. Po Mszy św. odbywają się krótkie spotkania

    organizacyjne.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Mieczysławie i Leszkowi

    Skrzypiciel, Barbarze Banyś.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, 

    wiele radości. 

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     29.08. - 05.09.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 22 Zwykła / 29 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię Sroków + Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

 

  9.30 + Mariannę – ur., Ignacego Puz, + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, Stefanię Stanisławską.

 

12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Środa – 1 września

17.00 + Stanisławę Lubaszka – miesiąc po śmierci

 

Piątek – 3 września

17.00 + Jana Dołhania – int. od córki Zofii z synem Arturem

Sobota – 4 września

16.30 + Mariana Perka, Stanisława i Martę Wcisło, +Stanisława Bargieł, + Bogusławę Perek.

17.00 + Wandę Kowalewską – int. od rodz. Lekstonów.

17.30 + Urszulę Dąbek – int. od chrzestnej Janiny Dąbek.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 23 Zwykła               / 5 września 2021 r. /

  7.30 + Lidię i Czesława Mrówka – int. od dzieci z rodzinami.

  9.30 + Stefanię i Bolesława Kika.

12.00 + Stefanię i Józefa Kolczyk. ____________________________________________________________________________________

 

1. Kończą się wakacje. Rozpoczynamy w tym tygodniu nowy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszam wszystkie dzieci i 

    młodzież do udziału we Mszy Świętej inaugurującej nowy rok nauki w niedzielę za tydzień o 12.00. Przystąpmy do 

    spowiedzi świętej. Będę dyżurował w konfesjonale przed Mszą św.

    Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach naszej gminy odbywać się będzie w środę 1 września według informacji 

    zamieszczonych na stronach internetowych szkół. W Szkole Podstawowej w Bolesławiu nie planuje się wspólnego

    spotkania dla wszystkich uczniów. Jedynie klasy 1 mają wspólne spotkanie w dużej sali gimnastycznej o 9.00 oraz klasy 4

    o 8.30 w małej sali gimnastycznej

2. W naszej parafii rozpoczynamy przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą

    połowę października (sobota, 2310.2021 r. g. 11.00). Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół

    ponadpodstawowych i starszą. Na pierwsze spotkanie zapraszam dzisiaj na Mszę św. o g. 12.00.

 

​3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Barbarze Lipskiej.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele

   radości.

   ZAPOWIEDZI

   Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Ola Katarzyna Gawąd l. 27 , panna wyznania

   rzymskokatolickiego  z Parafii pw. Macierzyństwa N.M.P. i św. Michała Archanioła w Bolesławiu, zam. w Bolesławiu

   oraz Artur Andrzej Januszek l. 27, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Podlipiu.

   O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E          22 - 29.08.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 21 Zwykła / 22 sierpnia 2021 r. /

  7.30 + Witolda Lipskiego – 8 r. śm., Eugeniusza Pietrzyka.

​  9.30 + 1/ Norberta Gołębia – 20 r. śm., Andrzeja Gołębia i zm. rodziców.

         + 2/ Liliannę Gołąb – z okazji 68 urodzin zmarłej, int. od Beaty z rodz.

​12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Piątek – 27 sierpnia, św. Moniki, wspomnienie

17.00 + Ewę Lewandowską – ur., int. od męża i dzieci z rodzinami

17.30 + Urszulę Dąbek – int. od sąsiadów z ul. Ponikowskiej i Wyzwolenia (Górki) (4).

18.00 + Wandę Kowalewską – int. od Starosty Olkuskiego p. Bogumiła Sobczyka

 

Sobota – 28 sierpnia, św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie

16.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla p. Marka Imielskiego z okazji 50

         urodzin oraz dla Jubilatów Adrianny i Marka z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

17.00 + Beniamina Wójcika – 1 r. śm., int. od małżonki.

17.30 + Jana Dołhania – int. od rodziny Kulig.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 22 Zwykła / 29 sierpnia 2021 r. /

  7.30 + Stefana, Antoninę, Annę, Teresę, Mieczysławę, Marię Sroków + Piotra, Czesława, Józefa Sroków.

​  9.30 + Mariannę – ur., Ignacego Puz, + Adama, Otylię, Franciszka Cabaj, Stefanię Stanisławską.

​12.00 + Przemysława, Czesława Marczewskich + Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

____________________________________________________________________________________

1. Dziękuję wszystkim, którzy w minioną niedzielę w naszej parafii uczcili Maryję Wniebowziętą, modlili się z nami,

    dziękowali  Bogu za wszelkie dary i prosili o obfite plony.

    Bóg zapłać wszystkim, którzy włożyli swoją pracę w przygotowanie świątyni, chleba i wieńców dożynkowych. Niech 

    Maryja  Wniebowzięta wstawia się za nami u Boga i wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski.

2. W naszej parafii rozpoczynamy przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość planujemy na drugą

    połowę października (sobota, 2310.2021 r. g. 11.00).

    Do udziału w przygotowaniu zapraszam młodzież szkół ponadpodstawowych i starszą. Warunkiem dopuszczenia do

    przyjęcia sakramentu jest udział w lekcjach religii polskokatolickiej, w niedzielnej Eucharystii i spotkaniach

    przygotowujących. Na pierwsze spotkanie zapraszam w niedzielę za tydzień na Mszę św. o g. 12.00.

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie pragnę podziękować p. Lidii Tomsia,

    Wandzie i Józefowi Sośnierz, Janinie Sośnierz, Iwonie i Marianowi Sroka.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

   świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

   wiele radości.

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Ola Katarzyna Gawąd l. 27 , panna wyznania rzymskokatolickiego z Parafii pw. Macierzyństwa N.M.P. i św. Michała Archanioła w Bolesławiu, zam. w Bolesławiu

oraz Artur Andrzej Januszek l. 27, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Podlipiu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.     

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E          15 - 22.08.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny / 15 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Rozalię i Jana Ziębów.

  9.30 + Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyk, Zdzisławę Tarnówkę.

12.00 + Zofię, Mariana, Marię, Władysława Sroków, +Stanisławę, Jana Kurowskich.

            We Mszy Świętej chrzest Aleksandry

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Piątek – 20 sierpnia

16.30 + Jana Dołhania – int. od małżonki w tydzień po śmierci / pogrzebie. (1)

17.00 + Urszulę Dąbek – miesiąc po śmierci, int. od uczestników.

17.30 + Stanisławę Lubaszka – int. od rodz. Turlejów.

Sobota – 21 sierpnia

16.30 + Mariana Kawskiego – int. od rodz. Kowalewskich.

17.00 + Ewę Lewandowską – int. od cioci Gorochow z dziećmi.

17.30 + Jana Dołhania – int. od kolegów i koleżanek syna Jana z firmy Handlowej Drewex z Olkusza.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 21 Zwykła / 22 sierpnia 2021 r. /

 

​  7.30 + Witolda Lipskiego – 8 r. śm., Eugeniusza Pietrzyka.

 

  9.30 + 1/ Norberta Gołębia – 20 r. śm., Andrzeja Gołębia i zm. rodziców.

         + 2/ Liliannę Gołąb – z okazji 68 urodzin zmarłej, int. od Beaty z rodz.

 

12.00 + Kazimierę i Władysława Podyma.

____________________________________________________________________________________

1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Jana Dołhania (80 l.). Niech Chrystus Pan przyjmie go do chwały 

    nieba.

2. Dzisiaj przez ręce Maryi dziękujemy Bogu za wszelkie dary i prosimy obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba.

    W naszej parafii obchodzimy przy tej okazji dożynki parafialne. Bóg zapłać wszystkim, którzy włożyli swoją pracę

    w przygotowanie świątyni, chleba i wieńców dożynkowych. Niech Maryja Wniebowzięta wstawia się za nami u Boga

    i wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski.

3. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dziękuję za wpłaty na konto parafii i ofiary składane

    w kościele. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Beacie i Robertowi Frycz, Janinie Sośnierz, Sowuli Mariannie z Olkusza oraz

    Bogu  znanym ofiarodawcom.

4. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości. 

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Ola Katarzyna Gawąd l. 27 , panna wyznania rzymskokatolickiego z Parafii pw. Macierzyństwa N.M.P. i św. Michała Archanioła w Bolesławiu, zam. w Bolesławiu  oraz

Artur Andrzej Januszek l. 27, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Podlipiu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.   Zap. 1

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    08 - 15 sierpnia 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 19 Zwykła    / 08 sierpnia 2021 r. /

 

​  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od brata Henryka z rodziną.

  9.30 + Annę i Romana Lekston.

 

12.00 1/ + Katarzynę, Władysława, Władysławę, Janinę, Kazimierza Zimnych.

         2/ + Dorotę Probierz – im., int. od córek i syna z rodzinami.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Piątek – 13 sierpnia

17.00 + Urszulę Dąbek – int. od sąsiadów z ul. Ponikowskiej i Wyzwolenia – Górki (3).

17.30 + Stanisławę Lubaszka – int. 1/ od Anny Piłka z córkami i rodziną,

                                                    2/ od Basi Piłka z synami i rodziną.

 

Sobota – 14 sierpnia Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

16.30 + Wandę Kowalewską – int. od p. Sołtys Bolesławia.

17.00 + Janinę Łaskawiec – int. od sąsiadów.

17.30 + Ewę Lewandowską – int. od wnuczki Marty z narzeczonym Mateuszem.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny / 15 sierpnia 2021 r. /

 

7.30 + Rozalię i Jana Ziębów.

 

9.30 + Mariannę, Stanisława, Józefa Kolczyk, Zdzisławę Tarnówkę.

 

12.00 + Zofię, Mariana, Marię, Władysława Sroków, +Stanisławę, Jana Kurowskich.

 

           We Mszy Świętej chrzest Aleksandry

______________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie świątyni do niedzieli dziękuję p. Marii Turskiej. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu kościoła ofiarę do

   ołtarza.

2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Stanisławę Lubaszka (74 l.). Niech Chrystus Pan przyjmie ją do 

    chwały nieba.

3. W niedzielę za tydzień będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie 

    wszystkich zapraszam do udziału w wybranej Mszy Świętej. Święcenie bukietów z kwiatów, zbóż, warzyw i owoców będzie

    podczas każdej Mszy św. Poświęcenie chleba, wieńców dożynkowych i procesja będzie na Mszy Świętej o 9.30.

    Bardzo proszę o przygotowanie wieńców podobnie jak w ubiegłych latach. Oddajmy cześć Maryi Wniebowziętej, która

    wstawia się za  nami u Boga, podziękujmy Stwórcy za plony, życie i wszelkie łaski. Prośmy o oddalenie wszelkiej zarazy

    i zła. Będziemy modlić się za rolników, sadowników, ogrodników, działkowców.

4. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dziękuję za wpłaty na konto parafii i ofiary składane

    w kościele. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Magdalenie i Rafałowi Sowula, Ani i Bartoszowi Łaskawiec oraz Bogu znanym

    ofiarodawcom.

5. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki

    świętych Patronów i Matki Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku,

    wiele radości.

6. Parafia Polskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce ( powiat Sanok) obchodzi Jubileusz 100 – 

    lecia. Księdzu Dziekanowi Andrzejowi Pastuszkowi – Proboszczowi Parafii, Komitetowi Obchodów, Wiernym i wszystkim

    mieszkańcom Bażanówki życzę Bożego błogosławieństwa, wszelkich łask od Serca Jezusa. Uświęcajcie się i wzrastajcie

    w miłości do Boga, do Kościoła i do ludzi.

   Zapewniam o mojej pamięci i modlitwie za Was wszystkich. Szczęść Boże.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     1- 8 sierpnia 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła / 1 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od sąsiadów z ul. Bolesławskiej.

  9.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od rodziny Jarosów

12.00 + Martę i Stefana Wilk, Janinę i Jerzego Lubaszka – int. od wnuczki Edyty z rodz.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

Piątek – 6 sierpnia, Przemienienie Pańskie, święto

Sobota – 7 sierpnia

16.30 + Wandę Kowalewską – int. od wnuków Artura i Sebastiana z rodzinami.

17.00 + Urszulę Dąbek – int. od sąsiadów z ul. Ponikowskiej i Wyzwolenia – Górki (2).

17.30 + Ewę Lewandowską – int. od męża Janusza.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 19 Zwykła     / 08 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od brata Henryka z rodziną.

​  9.30 + Annę i Romana Lekston.

​12.00  1/ + Katarzynę, Władysława, Władysławę, Janinę, Kazimierza Zimnych.

          2/ + Dorotę Probierz – im., int. od córek i syna z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie świątyni do niedzieli dziękuję p. Adriannie i Markowi Imielskim oraz Irenie Dołhań. Bóg zapłać za złożone 

    przy sprzątaniu kościoła ofiary do ołtarza, dziękuję za przyniesione środki czystości.

 

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dziękuję za wpłaty na konto parafii i ofiary składane w

    kościele. Imiennie dziękuję p. Elizie i Jarosławowi Jędrzejewskim, Urszuli i Tadeuszowi Fajfer, Janinie Gołąb, Edycie

    i Krzysztofowi Mielnik, Alinie i Zdzisławowi Daneckim, Zofii, Irenie, Janowi Dołhań, Adriannie i Markowi Imielskim.

    Bogu znanym ofiarodawcom.

3. Wszystkim Solenizantom, Jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki 

    świętych Patronów i Matki Bożej.

    Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości.

4. Parafia Polskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce ( powiat Sanok) obchodzi Jubileusz

    100 – lecia. Księdzu Dziekanowi Andrzejowi Pastuszkowi – Proboszczowi Parafii, Komitetowi Obchodów, Wiernym

    i wszystkim mieszkańcom Bażanówki życzę Bożego błogosławieństwa, wszelkich łask od Serca Jezusa. Uświęcajcie się,

    wzrastajcie w miłości do Boga, do Kościoła i do ludzi. Niech Najświętsze Serce Boże będzie zawsze otwarte na Wasze

    potrzeby.

    Zapewniam o mojej pamięci i modlitwie za Was wszystkich. Szczęść Boże.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   25 lipca - 01 sierpnia 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 17 Zwykła / 25 lipca 2021 r. /

 

​  7.30 + Waldemara Plizgę – int. od małżonki, teściów i szwagra.

​  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

12.00 + Marię i Jana Wilk, + Romana, Bronisławę i Józefa Gołąb.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 26 lipca, świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, wspomn.

 

Piątek – 30 lipca

17.00 + Urszulę Dąbek – int. od sąsiadów z ul. Ponikowskiej i Wyzwolenia – Górki (1)

 

Sobota – 31 lipca

16.30 + Ewę Lewandowską – miesiąc po pogrzebie.

17.00 + Janinę Łaskawiec – miesiąc po pogrzebie.

17.30 + Wandę Kowalewską – miesiąc po pogrzebie.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła / 1 sierpnia 2021 r. /

 

  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od sąsiadów z ul. Bolesławskiej.

  9.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od rodziny Jarosów

12.00 + Martę i Stefana Wilk, Janinę i Jerzego Lubaszka – int. od wnuczki Edyty z rodz.

____________________________________________________________________________________

 

1. Dzisiaj szczególnie polecamy Bogu wszystkich podróżujących i kierowców. Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa - patrona

   prośmy o bezpieczne poruszanie się po drogach i szczęśliwe powroty do domów. Za chwilę po wspólnej modlitwie

   wyjdziemy na zewnątrz poświęcić nasze pojazdy.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dziękuję za wpłaty na konto parafii i ofiary składane

   w kościele. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Kazimierzowi Wilkowi, Gabrieli i Zdzisławowi Ozioro oraz anonimowym

   ofiarodawcom.

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Urszulę Dąbek (65 l.). Niech odpoczywa w pokoju.

4. Solenizantom, Jubilatom nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki świętych Patronów i Matki

    Bożej.  Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E   18 - 25 lipca 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła / 18 lipca 2021 r. /

 

  7.30 + Aleksandra – 5 r. śm., Józefę – 25 r. śm. Sadowskich.

  9.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od szwagra Włodzimierza z rodziną.

12.00 + Jana – ur., Stanisławę – r. śm., Dreksa.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Piątek – 23 lipca, św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, święto

​18.00 + Wandę Kowalewską – int. od Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu Olkuskiego

 

Sobota – 24 lipca, św. Kingi, dziewicy, wspomnienie

16.30 + Henryka Kajdę, zm. z rodz. Kajda i Kaziród, + Franciszkę i Stanisława Pęgiel.

17.00 + Annę Imielską – im., Piotra i Teresę Mitka, Marka i Pawła Turskich.

17.30 + Krzysztofa Probierza – im., + Ryszarda Probierza – 5 r. śm.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 17 Zwykła / 25 lipca 2021 r. /   Św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących

 

​  7.30 + Waldemara Plizgę – int. od małżonki, teściów i szwagra.

​  9.30 + Józefę i Andrzeja Wójcików.

12.00 + Marię i Jana Wilk, + Romana, Bronisławę i Józefa Gołąb.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

1. W niedzielę za tydzień do udziału we Mszy św. i wspólnej modlitwie szczególnie zapraszam właścicieli pojazdów

    mechanicznych i wszystkich podróżujących. Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa - patrona będziemy prosić Boga

    o bezpieczne poruszanie się po drogach i szczęśliwe powroty do domów.

    Po każdej Mszy św. będzie poświęcenie pojazdów.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Dzisiaj imiennie dziękuję p. Danucie i Ryszardowi Godyń, 

    Alinie i Zbigniewowi Zięba, Bogu znanej rodzinie z Olkusza.

    Pamiętajmy o swojej wspólnocie parafialnej, o jej potrzebach. Jest nas wciąż mało w kościele i tylko dzięki waszej

    życzliwości i wsparciu możemy nadal funkcjonować. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w tą materialną troskę o nasz kościół

    to z łatwością znajdziemy numer konta bankowego naszej parafii na stronie internetowej lub w gazetce „Nasza Parafia”.

3. Solenizantom, Jubilatom nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki świętych Patronów i Matki

    Bożej.

    Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości.

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E   11 - 18 lipca 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 15 Zwykła / 11 lipca 2021 r. /

  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Lasek.

​  9.30 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Krystynę Filipek, Jadwigę Gumółkę.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Sobota – 17 lipca

16.30 + Wandę Kowalewską – int. od syna Jerzego z małżonką Danutą.

17.00 + Ewę Lewandowską – int. od córki Moniki z mężem Dariuszem i dziećmi Martusią, Izą i Alinką.

17.30 + Janinę Łaskawiec – int. od wnuczki Moniki, wnuków Łukasza, Rafała, Damiana, Piotra z rodzinami.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła / 18 lipca 2021 r. /

 

  7.30 + Aleksandra – 5 r. śm., Józefę – 25 r. śm. Sadowskich.

  9.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od szwagra Włodzimierza z rodziną.

12.00 + Jana – ur., Stanisławę – r. śm., Dreksa.

____________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Barbarze, Władysławowi i Damianowi Filipek. Bóg zapłać za złożoną 

    przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza.

 

2. Ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Gdula Zenobia i Tadeusz, Alicja i Jarosław Hejzner.  Wszystkim wspierającym naszą

    parafię składam serdeczne Bóg zapłać.

    Pamiętajmy o swojej wspólnocie parafialnej, o jej potrzebach. Jest nas wciąż mało w kościele i tylko dzięki waszej

    życzliwości i wsparciu możemy nadal funkcjonować. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w tą materialną troskę o nasz kościół

    to z łatwością znajdziemy numer konta bankowego naszej parafii na stronie internetowej lub w gazetce „Nasza Parafia”.

3. Solenizantom, Jubilatom nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego, opieki świętych Patronów i Matki

    Bożej. Wszystkim modlącym się dzisiaj z nami życzę dobrej niedzieli, miłego odpoczynku, wiele radości. 

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    04 - 11.07.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 14 Zwykła / 4 lipca 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Jerzego Lubaszków.

  9.30 1/ + Mariana Olesińskiego – im.

          2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci Mikołaja, Mai, 

              Maksymiliana, rodziców i dziadków.

12.00 + Mirosława, Mariana, Wiktorię Wójcik, Władysława, Józefę Kulanty.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Sobota – 3 lipca

16.30 + Wandę Kowalewską – int. pracowników Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

17.00 + Ewę Lewandowską – int. od syna Rafała z małżonką Justyną, córką Wiktorią i synem Emilem.

17.30 + Janinę Łaskawiec – int. rodziny Staszewskich z Bukowna.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 15 Zwykła / 11 lipca 2021 r. /

 

​  7.30 + Ryszarda Kopczyka – int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Lasek.

  9.30 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

12.00 + Krystynę Filipek, Jadwigę Gumółkę.

____________________________________________________________________________________

 

 

1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy parafian: śp. Janinę Łaskawiec (89 l.), śp. Ewę Lewandowską (64 l.), Wandę

    Kowalewską (95 l.).

    Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

2. Przeżywamy wakacje, czas wolny dany nam przez Boga. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej

    Eucharystii. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, dobrego odpoczynku.

3. W ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Wacława Pieróg, Stolecka Sylwia i Karol, Lorek Małgorzata

    i Zygmunt. Wszystkim wspierającym naszą parafię składam serdeczne Bóg zapłać. 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E      27.06. - 04.07.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 13 Zwykła / 27 czerwca 2021 r. /

 

 

  7.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

  9.30 + Władysława, Stanisława Łaskawiec. + Władysława, Zofię Babczyk.

12.00 + Barbarę, Kazimierza Straszak. Bogumiłę, Czesława Straszak. + Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

 

Podczas Mszy świętej do wspólnoty kościoła przez sakrament chrztu przyjęty zostanie Franciszek

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Wtorek – 29 czerwca, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

17.00 + Piotra Mitkę – im., Pawła Turskiego – im., + Teresę Mitka, Annę Imielską, Marka Turskiego.

Środa – 30 czerwca

16.00 + Grażynę Ślusarczyk – 1 r. śm., int. od mamy, męża, córek i syna z rodzinami.

Sobota – 3 lipca

17.00 + Liliannę Gołąb – int. od mieszkańców ul. Błędowskiej w Laskach (2)

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 14 Zwykła / 4 lipca 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Jerzego Lubaszków.

  9.30 + Mariana Olesińskiego – im.

12.00  1/+ Mirosława, Mariana, Wiktorię Wójcik, Władysława, Józefę Kulanty.

          2/ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla dzieci Mikołajka, Mai

              i Maksymiliana.

____________________________________________________________________________________

 

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Monice Probierz oraz Katarzynie i Tadeuszowi Cabaj. Bóg zapłać za

    złożoną przy sprzątaniu kościoła ofiarę do ołtarza.

 

2. W piątek zakończyliśmy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkich uczniów zapraszam dzisiaj do kościoła na Msze św. na

    godzinę 12.00. Razem podziękujmy Panu Jezusowi za ten rok pracy i nauki. Poprośmy też o dobry i bezpieczny

    wypoczynek. Niech w wolnym czasie danym nam przez Boga nie zabraknie miejsca na niedzielne i świąteczne Msze

    święte, modlitwę.

 

3. Ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Filipowicz Ryszarda i Józef, Kajda Janina, Imielscy Adrianna i Marek, Bargieł Mirosława

    i Józef. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.    

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E        20 - 27 czerwca 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła / 20 czerwca 2021 r. /

  7.30 + Janinę i Alfreda Sikorów.

  9.30 + 1/ Jana Szymczyka, Eleonorę, Antoniego Kopów, Andrzeja Szota.

            2/ Rafała Liszkę – 6 r. śm.

            3/ Elżbietę, Zofię i Tadeusza Domoń.

12.00 + Krzysztofa Kikę – 31 r. śm.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Czwartek – 24 czerwca, Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość

17.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od rodziny p. Adamczyków ze Sławkowa.

18.00 + Jana Żertkę – im., int. od żony, synów i córek.

Piątek – 25 czerwca

17.30 + Barbarę Kołodziejczyk - 13 r. śm., Eugeniusza Kołodziejczyka.

            Antoninę, Antoniego Remesz, Mariannę i Jana Kołodziejczyk.

18.00 + Liliannę Gołąb – int. od mieszkańców ul. Błędowskiej w Laskach.

Sobota – 26 czerwca

16.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie i długie lata życia dla p. Janiny Żurek z okazji 90 urodzin.

16.30 + Stefana Obarę – r. śm., Marię i Jana Dąbek, Marię i Stanisława Obarę.

17.00 + Władysława, Jana, Anastazję Krawczyk. + Andrzeja, Mariannę Wójcickich.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 13 Zwykła     / 27 czerwca 2021 r. /

 

  7.30 + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

  9.30 + Władysława, Stanisława Łaskawiec. + Władysława, Zofię Babczyk.

12.00 + Barbarę, Kazimierza Straszak. Bogumiłę, Czesława Straszak.

         + Mariannę, Antoniego, Adama Sikorów.

Podczas Mszy świętej do wspólnoty kościoła przez sakrament chrztu przyjęty zostanie Franciszek

____________________________________________________________________________________

 

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Ewie Todor, Katarzynie i Wiktorii Puch.

 

2. W piątek zakończymy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkich uczniów zapraszam do kościoła na Msze św.

w najbliższą niedzielę na godzinę 12.00. Przed Mszą św. będę czekał w konfesjonale na chętnych do spowiedzi.

 

3. Ofiary na potrzeby parafii złożyli p. Mirosława i Kazimierz Wadas, Janina i Edward Łaskawiec.

Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.

 

 

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Monika Skipiała l. 29 , panna wyznania rzymskokatolickiego z Parafii św. Andrzeja Apostoła  w Olkuszu, zam. w Sienicznie

oraz Tomasz Bargieł l. 34, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Bolesławiu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    13 - 20.06.2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 11 Zwykła / 13 czerwca 2021 r. /

 

 

  7.30 + Danutę – ur. , Marię, Andrzeja Wójcickich. Eugeniusza i Janinę Bigaj.

 

  9.30 + Kamilę Moń – 4 r. śm.

12.00 + Józefa, Stefanię Kolczyk, Marka Mastalerza.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Sobota – 19 czerwca

17.30 + Liliannę Gołąb – 1/ od Eli z mężem i rodziną, 2/ od Basi z mężem i rodziną.

18.00 + Leszka Piszczka – 2 r. śm., int. od małżonki Krystyny z dziećmi, i teścia Piotra.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła / 20 czerwca 2021 r. /

 

  7.30 + Janinę i Alfreda Sikorów.

  9.30 + 1/ Jana Szymczyka, Eleonorę, Antoniego Kopów, Andrzeja Szota.

            2/ Rafała Liszkę – 6 r. śm.

            3/ Elżbietę, Zofię i Tadeusza Domoń.

12.00 + Krzysztofa Kikę – 31 r. śm.

____________________________________________________________________________________

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Ewelinie i Grzegorzowi Walczyńskim, Marcie i Przemysławowi Mystkom

   oraz towarzyszącym im dzieciom: Zosi, Filipowi, Mateuszowi, Julii.

 

2. Bardzo dziękuję dzieciom, rodzicom i wszystkim, którzy wzięli udział we Mszy Świętej i procesji eucharystycznej na

    zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

    Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali ołtarze. Niech Chrystus wynagrodzi Wam trud, poświęcony czas i

    środki.

 

3. Za złożone ofiary na potrzeby parafii dziękuję p. Iwonie Skupińskiej, rodzinie p. Siepetowskich z Krakowa, Bogu znanej

    rodzinie z Hutek, parafianom z Podlipia i Bukowna przygotowującym 2 ołtarz na Boże Ciało i wszystkim pozostałym. Bóg 

    zapłać.               

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Monika Skipiała l. 29 , panna wyznania rzymskokatolickiego z Parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, zam. w Sienicznie

oraz Tomasz Bargieł l. 34, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Bolesławiu.

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych należy powiadomić proboszcza parafii.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E    6 - 13 czerwca 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - 10 Zwykła / 6 czerwca 2021 r. /

 

  7.30 + Halinę Lipską – 1 r. śm.

  9.30 + Annę, Jana, Władysława, Krzysztofa Sośnierz.

 

12.00 + Alfreda i Kazimierę Ziębów, zm. z r. Szyguła i Wójcików, Alfredę i Pawła Lekston.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 7 czerwca

18.00 + Stefanię Wilczak – 12 r. śm., + Stanisława i Józefa Wilczak.

Wtorek – 8 czerwca, św. Jadwigi Królowej, wspomnienie

18.00 + Stefanię Gomółka – miesiąc po śmierci / pogrzebie

Środa – 9 czerwca

18.00 + Stanisława i Elżbietę Czerniak w 12 i 4 r. śm.

Czwartek – 10 czerwca, Zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

18.00. 1/+ Krystynę – 13 r. śm., Stanisława Pacuń, + Zdzisławę, Franciszka Owczarek.

          2/+Liliannę i Andrzeja Gołąb – od szwagra Zbigniewa z córką Klaudią.

 

Piątek – 11 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.00 + Liliannę Gołąb – int. od sąsiadów mieszkańców Kolonii.

Sobota – 12 czerwca, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie.

16.00 Msza dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Młodej Pary Doroty i Tomasza.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 11 Zwykła / 13 czerwca 2021 r. /

 

  7.30 + Danutę – ur. , Marię, Andrzeja Wójcickich. Eugeniusza i Janinę Bigaj.

 

  9.30 + Kamilę Moń – 4 r. śm.

12.00 + Józefa, Stefanię Kolczyk, Marka Mastalerza. ____________________________________________________________________________________

1. Za przygotowanie kościoła do niedzieli dziękuję p. Marii Łaskawiec, Krystynie Lorek, Bartkowi Turskiemu.

    Bóg zapłać za złożoną ofiarę do ołtarza.

2. Kończymy Biały Tydzień. Rodzicom i dzieciom dziękuję za udział w codziennej Mszy Świętej, dziękuję wszystkim 

    bielankom, dzieciom i dorosłym za udział w procesji eucharystycznej w Boże Ciało.

    Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali ołtarze. Niech Chrystus wynagrodzi Wam trud, poświęcony 

    czas i środki. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę na kwiaty do ołtarzy oraz z okazji moich imienin. Bóg zapłać za 

    pamięć, prezent i modlitwę.

 

    W czwartek kończymy Oktawę Bożego Ciała. Podczas Mszy Świętej poświęcę wianki z polnych ziół. Zapraszam dzieci

    z rodzicami na Msze Świętą o g. 18.00 i procesję eucharystyczną. Na zakończenie liturgii będzie błogosławieństwo dzieci.

3. Bóg zapłać wszystkim składającym ofiary na utrzymanie parafii.       

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     23.05. - 06.06.2021 r.

N I E D Z I E L A - Trójcy Najświętszej / 30 maja 2021 r. /

 

  7.30 1/ + Józefa Gołębia – int. od mieszkańców Lasek z ul. Błędowskiej.

         2/ + Liliannę Gołąb – int. od szwagierki Grażyny z rodziną.

 

  9.30   + Adama Cabaja – 9 r. śm., Mariannę – 6 r. śm., Ignacego Puz, + Otylię, Franciszka Cabaj, Stefanię Stanisławską.

12.00 1/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i ich rodzin, aby przyjaźń

             z Panem Jezusem przynosiła święte owoce.

         2/+ Bogusława Nidzińskiego – 1 r. śm., int. od małżonki i synów z rodzinami.

_________________________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 31 maja, Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, święto

18.00 Msza Święta w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.

 

Wtorek – 1 czerwca Dzień Dziecka, św. Justyna, męczennika, wspomnienie

18.00 + Stefanię Gomółka – int. od swatów Drzewieckich

 

Środa – 2 czerwca

18.00 + Barbarę Karoń – miesiąc po śmierci, int. od córki Grażyny z rodz.

 

Czwartek – 3 czerwca, Boże Ciało, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość.

  7.30 + Lubomirę Jaros Wilk – int. od Heni Wikarek i Grażyny Dworzeckiej

  9.30 + Mariana Straszaka, Rudolfa i Pelagię Nocoń.  Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.

12.00 + Leszka Piszczka – im., int. od brata Zbigniewa z rodziną.

Piątek – 4 czerwca

18.00 + Liliannę Gołąb – int. od sąsiadów r. Śpiewaków i Sobczyków.

 

Sobota – 5 czerwca

13.00 Chrzest Fabiana Jakuba.

17.00 + Ryszarda Kopczyka – int. od mamy Józefy.

_______________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 10 Zwykła / 6 czerwca 2021 r. /

  7.30 + Halinę Lipską – 1 r. śm.

  9.30 + Annę, Jana, Władysława, Krzysztofa Sośnierz.

12.00 + Alfreda i Kazimierę Ziębów, zm. z r. Szyguła i Wójcików, Alfredę i Pawła Lekston.

____________________________________________________________________________________

1. W tym tygodniu w naszej parafii będziemy przeżywać kolejny Biały Tydzień. Zapraszam dzieci z rodzicami na    

    codzienną   Eucharystię na g. 18.00.

    Wyjątkowo w czwartek w Boże Ciało wszystkie dzieci zapraszam na Mszę Świętą i procesję o g. 9.30. Boże Ciało jest

    Uroczystością Patronalną w naszej parafii. Zechciejmy wszyscy okazać wdzięczność Jezusowi  za Jego obecność w

    Eucharystii, uwielbiajmy Go i prośmy o wszelkie łaski dla nas, naszych rodzin, dla parafii i Kościoła.

    Bardzo proszę o pomoc w przygotowaniu ołtarzy oraz podczas procesji.

2. Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych i wszystkim, którzy w minionym tygodniu porządkowali teren przy kościele

    i sprzątali świątynię.

3. Wszystkim ofiarodawcom dziękuję za składane ofiary na tacę, w zakrystii lub na konto parafialne. Dzisiaj serdeczne Bóg

   zapłać składam dwóm Bogu znanym rodzinom z Kolonii.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     23 - 30 maja 2021 r.

 

N I E D Z I E L A - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego / 23 maja 2021 r. /

 

  7.30 + Zdzisława Warzechę – 4 r. śm., zm. z r. Janta.

  9.30 + Zofię i Leona Olesińskich.

12.00 + Stanisławę i Juliana Porębskich.

__________________________________________________________________________________

 

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek – 24 maja, Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, święto

18.00 + Liliannę Gołąb – miesiąc po śmierci.

Środa – 26 maja, Dzień Matki

18.00 + Bogusławę Perek – w Dniu Matki, int. od dzieci z rodzinami.

Czwartek – 27 maja, Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto.

18.00 Int. wł.

Sobota – 29 maja

15.00 Spowiedź dzieci przed I Komunią Świętą.

_______________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Trójcy Najświętszej / 30 maja 2021 r. /

 

 

  7.30 1/ + Józefa Gołębia – int. od mieszkańców Lasek z ul. Błędowskiej.

         2/ + Liliannę Gołąb – int. od szwagierki Grażyny z rodziną.

 

  9.30 + Adama Cabaja – 9 r. śm., Mariannę – 6 r. śm., Ignacego Puz, + Otylię, Franciszka Cabaj, Stefanię Stanisławską.

12.00 1/ Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i ich rodzin, aby przyjaźń

                                                                                                                      z Panem Jezusem przynosiła święte owoce.

         2/+ Bogusława Nidzińskiego – 1 r. śm., int. od małżonki i synów z rodzinami.

____________________________________________________________________________________

1. Za pomoc w przygotowaniu kościoła do niedzieli dziękuję p. Annie Opala i Andrzejowi Cebo.

2. W niedzielę za tydzień podczas Mszy Świętej o 12.00 druga grupa dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii Św.

3. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami. Imiennie dzisiaj pragnę podziękować p. Józefie Poczęsnej, 

    Alicji i Jarosławowi Hejzner, Teresie Słupskiej, Tomaszowi Bargieł. Bóg zapłać.

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Dorota Cupiał, panna z naszej parafii zamieszkała w Laskach

oraz Tomasz Noceń, kawaler z tutejszej parafii, zam. w Bolesławiu.   Ślub odbędzie się 12 czerwca

Zap. 3

O ewentualnych przeszkodach kanonicznych do zawarcia małżeństwa należy powiadomić proboszcza parafii.             

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E     16 - 23 maja 2021 r.

N I E D Z I E L A - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego        / 16 maja 2021 r. /

 

​7.30 + Stefana Wilka – 20 r. śm., Martę i Wiesława Wilk.

9.30 + Stanisławę i Tadeusza Ziębów.

12.00 + Kazimierę i Janusza Ziębów.

__________________________________________________________________________________

Msze Święte intencyjne w nadchodzącym tygodniu:

 

Poniedziałek - 17 maja,  św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

18.00 Msza św. wł.

Piątek – 21 maja

17.30 + Liliannę Gołąb – od chrześnicy Dominiki z rodziną

18.00 + Dorotę Probierz – od bratowej Antoniny i Jarka