Aktualności

 Licznik odwiedzin 

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E          05 - 13.04.2020 r.

 

N I E D Z I E L A - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej   /05.04.2020 r./

  7.30 Msza św. + Lucynę – 15 r. śm., Mieczysława -14 r. śm. Sikorów.

  9.30 Msza św. + Halinę Spyrka – 3 r. śm.

 

12.00 Msza św. 1/+ Andrzeja Krzemińskiego – int. od Administracji Firmy Marlibo.

                        2/ Dziękczynna - roczek Karolinki Wiktor , o zdrowie dziecka i rodziców.

Wielki Czwartek - 9 kwietnia

18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek - 10 kwietnia

18:00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota - 11 kwietnia

19:00 Wigilia Paschalna / Msza Św. za śp. Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od córek z rodz.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A   ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO           12.04.2020 r.

  6:00 Rezurekcja - ODWOŁANA

  9:30 1/ + Ewę – 13 r. śm., Alojzego Kulig. + Antoninę, Józefa, Aleksandra, Stanisława, Adama

                Filipowiczów . 2/ O zdrowie dla Józefa i rodziny.

12:00 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysławę, Władysława Kościelniak,

Stefanię Stanisławską.  

​PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY                 13.04.2020 r.

  7.30 Msza św. + Katarzynę i Stanisława Kulanty.

  9.30 Msza św. + Mariannę i Franciszka Grzybek – int. od córki Barbary i wnuczki Mirosławy z rodz.

 

12.00 Msza św. + Mariana Walczaka, Kazimierza i Mariana Filipek, Władysława i Kazimierę Podyma.

         Chrzest Leona     _______________________________________________________________________________

​1. Wszystkie zaplanowane Msze Święte intencyjne będą odprawione w niezmienionym terminie.

    Przypominam jednak, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia we Mszy Świętej nie może

    uczestniczyć więcej jak 5 osób (nie licząc prezbiterium).

2. Liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana w sposób ograniczony do minimum.

    W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00

    W Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00

    W Wielką Sobotę zabronione jest tradycyjne święcenie pokarmów. Zamiast tego przed śniadaniem

    wielkanocnym w gronie rodzinnym ojciec rodziny lub inna osoba może poprowadzić modlitwę

    według wzoru  poniżej » » »

3. W Święta Wielkanocne Msze Święte zostaną odprawione tak, jak zostały wcześniej zaplanowane

    z wyjątkiem Rezurekcji o 6.00 rano, którą odwołuję .

    Msze św. o 9:30 i o g. 12:00 będą odprawione.  W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte będą  

    odprawione tak jak były zaplanowane tj. o g. 7:30, 9:30, 12:00.

4. W tym szczególnym czasie nie zapominajmy o modlitwie, duchowo łączmy się z księdzem

    proboszczem, który nie przestaje służyć modlitwą i posługą duszpasterską.

    Wszystkim ofiarodawcom dziękuję za wsparcie i zapewniam o modlitwie. 

 

​​BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO    („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji   polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.  Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.   1 Tes 5, 16-18

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33:   Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.   Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.   Wszyscy: Amen.      

Tu wkrótce pojawi się nagranie z poświęcenia naszych pokarmów na stół wielkanocny...

5 Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020 r.

Zasłanianie krzyży. 

   Zasłanianie krzyży jest starą, ale wciąż żywą tradycją. Trzeba pamiętać, że dawne krzyże były wyrabiane z drogich materiałów i przyozdabiane cennymi kamieniami. W okresie rozważania Męki Pańskiej należało więc zasłonić wszelkie bogactwo i znaki tryumfu, gdyż jest to czas postu i umart- wienia. Dla nas zasłonięty krzyż niech   będzie symbolem żalu, pokuty,  chęci nawrócenia się do Boga.

"Zasłona" to w pewnym sensie nasze grzechy, które nie pozwalają nam podnieść oczu na Boski majestat. 

   Dzisiaj czytaliśmy Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. Chrystus zapewnił Martę, że jeśli uwierzy, ujrzy chwałę Bożą. My również wyznajmy wiarę w Chrystusa i popatrzmy na świat i nasze życie z tej nowej perspektywy.

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE  -   29.03. -  05.04.2020 r.

  1. Wszystkie zaplanowane Msze Święte intencyjne na ten tydzień będą odprawione w niezmienionym terminie. Przypominam jednak, że zgodnie z Rozpo - rządzeniem Ministra Zdrowia we Mszy Świętej nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (nie licząc prezbiterium).

​  2. Odwołana zostaje Droga Krzyżowa w piątek, zapraszam do przeżywania jej ze mną na stronie internetowej parafii lub na YT.

      W niedziele palmową nie będzie procesji z palmami, Msze Święte będą odprawione w  normalnym porządku.

  3. W Wielkim Tygodniu i w Święta Wielkanocne wszystkie zaplanowane Msze Święte i nabożeństwa zostaną odprawione tak, jak zostały wcześniej 

      zaplanowane.

      W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów.

         Jeśli Zarządzenie Ministra Zdrowia co do liczby 5 osób mogących uczestniczyć we Mszy Świętej nie zostanie wydłużone (obecnie obowiązuje do 11

      kwietnia włącznie, sobota), to w Święta Wielkanocne będzie mogło być na Mszy Świętej do 50 osób ( chyba, że zostaną  wprowadzone inne zasady).

      Na razie trudno przewidzieć, co będzie za tydzień. Sytuacja jest dynamiczna.

      W każdym razie w Święta Wielkanocne Msze Święte będą odprawione tak, jak zostały zaplanowane.

  4. W tym szczególnym czasie nie zapominajmy o modlitwie, duchowo łączmy się z księdzem  proboszczem, który nie przestaje służyć modlitwą i posługą

      duszpasterską. Razem prośmy Boga o oddalenie pandemii koronawirusa.

REKOLEKCJE                                                                                                                     23.03.2020 r.

 

   W tych dniach (23-25 marca) mieliśmy razem przeżywać rekolekcje w kościele. Zostały one odwołane ze względu na stan epidemii. Zachęcam jednak do rozważania wraz ze mną fragmentów Ewangelii czytanych w tych dniach podczas Eucharystii, które sprawuję codziennie o g. 17.00.

   Słowa Jezusa mają moc sprawczą  również dzisiaj, mają moc uzdrawiającą, umacniają naszą wiarę, wyzwalają z lęku i pomagają zwyciężyć zło.

    Codziennie polecam Was Bogu i proszę, aby oddalił od nas wszystkich epidemię koronawirusa.

Dzień 1: poniedziałek  23 marca     J 4, 43-54  Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Oto słowo Pańskie.

Dzień 2: wtorek 24 marca   J 5, 1-16   Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?» Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną». Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: «Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy». On im odpowiedział: «Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź». Pytali go więc: «Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?» Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.

Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło». Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.

Oto słowo Pańskie.

Dzień 3: środa 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Łk 1,26-38  Maryja pocznie i porodzi
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.  Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto słowo Pańskie.

​​    W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła może przebywać jednorazowo maksymalnie do 50 osób. W naszej parafii zwykle nie przekraczamy tej liczby, w ostatnią niedzielę tj. 15 marca wyglądało to następująco:

Na Mszy Świętej o g. 7.30 było 7 osób, o g. 9.30 - 6 osób, o 12.00 - 1 osoba (nie liczę mojej osoby

i p. kościelnego). Również w tygodniu na Mszach codziennych nie przekroczyliśmy tej liczby.

Wszystkich proszę o poświęcenie więcej czasu na modlitwę w domu, na lekturę Pisma Świętego, rozważanie Drogi Krzyżowej. W kościele po każdej Mszy Świętej prosimy Boga o oddalenie epidemii, śpiewając Suplikację:

Święty Boże, Święty mocny, Święty  a   Nieśmiertelny  Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny        Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci         Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy        Wysłuchaj nas Panie!

 

​MSZE  ŚWIĘTE w dn. 22 - 29.03.2020 r.

4 Niedziela Wielkiego Postu - 22 marca

   7:30 + Kazimierza, Zygmunta, Edwarda Sikorów.

   9:30 + Andrzeja Krzemińskiego - int. od szwagra Zbyszka z żoną, dziećmi i wnukami.

 12:00 + Jadwigę Weryńską - 15 r. śm.

PONIEDZIAŁEK - 23 marca

17:00 + Mariana Żmudę - int. od córki Wiesławy z rodziną.

WTOREK - 24 marca

17:00 + Lucjana Kasprzyka - 1 r. śm., int. od córki Władysławy z rodziną.

ŚRODA - 25 marca,  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia

17:00 + Marię i Edwarda Kania, Jadwigę Weryńską, Leszka Piszczka, Agnieszkę Tarnówka-Stec.

CZWARTEK - 26 marca

17:00 + Janinę Wójcicką - miesiąc po śmierci/pogrzebie, int. od uczestników.

PIĄTEK - 27 marca

  -

SOBOTA - 28 marca

  -

5 Niedziela Wielkiego Postu - 29 marca  / przejście na czas letni /

   7:30 + Janinę, Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

   9:30 + Stanisławę - 17 r. śm., Władysława Czyż, + Danutę i Andrzeja Skrzypiciel.

 12:00 + Władysława i Kazimierę Podyma.    

1/1

MSZE  ŚWIĘTE I REKOLEKCJE W CZASIE EPIDEMII

     W ostatnich dniach przeżywamy duże zamieszanie z powodu zagrożenia koronawirusem. Zostają zawieszone zajęcia w szkołach, a od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca wszystkie placówki oświatowe będą całkowicie zamknięte. W związku z tym powstaje pytanie: co z Mszami Świętymi i zaplanowanymi rekolekcjami ? 

OŚWIADCZAM, ŻE JEŚLI NIE WYSTĄPIĄ INNE OKOLICZNOŚCI,  MSZE ŚWIĘTE intencyjne codzienne, niedzielne i w czasie zaplanowanych rekolekcji będą odprawione tak, jak zostały zaplanowane. ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I ODWOŁANE ZAJĘCIA W SZKOŁACH NIE BĘDZIE REKOLEKCJI SZKOLNYCH. Ponieważ w naszej parafii miały to być rekolekcje również parafialne - rodzinne zachęcam do udziału w Eucharystii w tych dniach, tj. 23, 24, 25 marca na godz. 17.00. Będziemy w tym trudnym czasie prosić Pana Boga o oddalenie od nas pandemii. W Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r. czytamy m.in.: "Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych." We wtorek 10 marca ukazał się Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem Abpa Stanisława Gądeckiego, w którym m.in. czytamy:

„ W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych.”

W naszej parafii nie ma potrzeby zwiększania liczby Mszy Świętych, ponieważ na każdej z nich liczba wiernych nie przekracza 50 osób. Ale też nie ma potrzeby redukcji Mszy Świętych.

   Przewodniczący Episkopatu przypomniał również inną ważną prawdę: „W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.”

    Zatem i my  nie wywieszamy w Kościele białej flagi, nie poddajemy się !

Również Komunii Świętej będziemy udzielać do ust, tak jak dotychczas w sposób tradycyjny, z godnością i pobożnością. Nie odmówię Komunii Świętej tym, którzy będą chcieli ją przyjąć na rękę, ale wydaje się czymś nie logicznym mnożenie rąk w pośredniczeniu rozdzielania Ciała Chrystusa. Przecież wierni przed przyjęciem Komunii dotykają swoimi rękami klamek, ławek, ubrań, pieniędzy ofiarowanych na tacę. 

​We Mszy Świętej doświadczamy zbawiennej Ofiary Chrystusa na Krzyżu. Jest Bóg, do którego powinniśmy zwracać się i prosić o pomoc właśnie w kościołach i w takich chwilach. Zechciejmy w tym czasie więcej modlić się i częściej uczestniczyć w Eucharystii. Bez Niej nasze życie chrześcijańskie umrze. A o to chodzi naszym przeciwnikom.

Po każdej Mszy Świętej, również w czasie rekolekcji, będziemy śpiewać Suplikację.

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny  Zmiłuj się nad nami...

Od powietrza, głodu, ognia i wojny  Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci  Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy  Wysłuchaj nas Panie!

                                                                                            Ks. Leszek Kołodziejczyk

POPIELEC   2020

    "Nawróćcie  się  do  Mnie  całym  swym  sercem,  przez  post  i płacz,

i lament.  Rozdzierajcie  jednak  serca  wasze,  a  nie  szaty! Nawróćcie

się do Pana, Boga waszego!" ( Jl 2,12-13).

   Dzisiaj rozważaliśmy te słowa proroka Joela i zastanawialiśmy się, co możemy uczynić w naszym życiu, by Bóg okazał nam swoją łaskawość i miłosierdzie ?  To  początek  drogi.  Przed  nami  40  dni  Wielkiego   Postu.

Przez post, dobre uczynki, udział w rekolekcjach, w nabożeństwach wielkopostnych i niedzielnej Eucharystii będziemy podejmować próbę nawrócenia. Zacznijmy od dobrego rachunku sumienia, od dostrzeżenia w swoim życiu grzechu. Bez tego posypanie głowy popiołem może  okazać się  nic nieznaczącym zewnętrznym obrzędem. 

Poświęcenie i wręczenie

dzieciom świec pierwszokomunijnych                        02.02.2020 r.

     Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej było kolejną okazją do  spotkania  się  z  rodzicami  i  dziećmi  przygotowującymi się do Komunii św.

Tym  razem  poświęciliśmy  i wręczyliśmy dzieciom świece. Zapalona świeca ma im  uświadomić   ich  przynależność  do  Chrystusa  i  przypominać  o  potrzebie ciągłego pogłębiania z Nim więzi aż do pełnego spotkania w Eucharystii.

     Przygotowanie  dzieci  do  I Komunii odbywa się we wspólnocie parafialnej i w rodzinie. Rodzice niech będą świadkami wiary w domu i w kościele.

DSC00290.JPG

1/1

                      KOLĘDOWANIE  Z  NATALKĄ

      W niedzielę 19 stycznia podczas Mszy Świętej o  g. 12.00  modliliśmy się w kilku intencjach. Przede wszystkim dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski, jakie otrzymała nasza parafianka p. Helena Twardowska, która obchodziła 90 urodziny. Wraz z dziećmi, wnukami i całą rodziną prosiliśmy o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatki i  rodziny.

     W rozpoczętym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan pamiętaliśmy o wszystkich wierzących w Chrystusa, prosząc o jedność i wzajemną życzliwość zgodnie z tegorocznym hasłem:

" Życzliwymi  bądźmy" (Dz 28,2). Polecaliśmy też miłosiernemu Bogu śp. Jacentego Tykala, int. od siostry Zofii z rodziną.

     Podczas Eucharystii kolędy śpiewała Natalka Gomółka - uczennica klasy 3 Szkoły Podstawowej im. Stanisława  Staszica  w  Bolesławiu.  W repertuarze znalazły się kolędy: "Jadą kolędnicy, jadą", "Złota Jerozolima i biedne Betlejem", "Witaj gwiazdko złota", "Przy onej dolinie", "Dzisiaj w Betlejem".
Piękny czysty głos, zgrabne wdzięczne ruchy na zakończenie Mszy Świętej zostały nawet wynagrodzone brawami. Natalce bardzo dziękujemy za występ, życzymy sukcesów w szkole i na scenie. Rodzicom gratulujemy i dziękujemy za wspólną modlitwę.

Do następnego razu !   

                                                    Ks. L.K.

 

BOŻE NARODZENIE                                                         A.D.  2019 r.

    To  Uroczystość,  która  przypomina  nam   chrześcijanom  i  wszystkim ludziom

o Bogu, "który jest" w Jezusie Chrystusie dla nas.

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (J 3,16-17).  

Boże Narodzenie niech będzie szczególnym świętem rodziny, również tej parafialnej i kościelnej. Tak jak Maryja i Józef w ręce Boga oddajmy naszą wspólną przyszłość. Wszelkie obawy, które rodzą się w naszych sercach, zostaną rozwiane  z  chwilą  przyjęcia  Jezusa.  Niech  On  będzie  źródłem  nowego życia.

Wszystkim życzymy odwagi przyjęcia Dzieciątka Jezus pod dach swojego domu.   

Przyjdź Panie Jezu i zostań z nami !

                                                                        

Przypominam, że Pasterka w naszej parafii sprawowana będzie w Wigilię

(wtorek) o g. 22.00.  Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

Msze Święte w Święta:

Środa – 25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego

  7.30 Msza św. za śp. Lucję i Stefana Ostalak.

  9.30 Msza św. za śp. Adama Cabaja – im., Otylię i Franciszka Cabaj, Ignacego

                                    i Mariannę Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 Msza św. za śp. Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysławę

                                  i Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

We Mszy Świętej chrzest Alicji

Czwartek – 26 grudnia Świętego Szczepana, pierwszego męczennika

  7.30 Msza św. za śp. Władysława Łaskawca – int. od mamy i siostry.

  9.30 Msza św. za śp. Tomasza Kolczyka – int. od rodziców i sióstr.

12.00 Msza św. za śp. Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od wnuczka Alana z żoną  

                               Kasią i synem Marcelem.

1/1

1/1

 BARBÓRKA   2019                                                                                                                                                     08.12.2019 r.

 

    Kolejna Barbórka za nami ! 

    W niedzielę 8 grudnia w naszej parafii modliliśmy się w intencji górników z Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A.  Po uciechach cielesnych - karczmach piwnych - przyszedł  czas  na  pokarm  dla duszy.  We  Mszy Świętej uczestniczyli:  Bogusław Ochab - Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu,

Paweł Grzebinoga - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny, Dariusz Binkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Naczelny Inżynier Kopalni, Ryszard Sajkowski - Naczelny  Inżynier  Kopalni, sztygarzy,  kierownicy,  pracownicy,  górnicy, delegacje  Związków  Zawodowych  działających przy Zakładach.

Władze Powiatu Olkuskiego reprezentowała Wicestarosta p. Krystyna Kowalewska, Władze Gminy Bolesław p. Wójt Krzysztof Dudziński z małżonką oraz Zastępca Wójta p. Agata Borkiewicz. Obecnością zaszczycili nas również p. Tomasz Bargieł - radny powiatu, p. Stefania Pichlak - Sołtys Bolesławia.  Wierszyki i piosenkę dla górników wykonały dzieci z Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu pod opieką nauczycielek: Adrianny Imielskiej, Marceli Cieślik i katechetki Danuty Rzepki. Dzieci za występ otrzymały oklaski oraz okazałe torby ze słodyczami. Górnicy w procesji ofiarnej przynieśli do ołtarza chleb, wino, kosz pięknych biało - czerwonych kwiatów i rudę cynku. Orkiestra dęta pod batutą p. Jerzego Sojki wraz z prezesem Bogusławem Soleckim wykonywała stosowne utwory muzyczne. 

    Pod koniec Mszy Świętej głos zabrali: p. Wójt Gminy oraz Wicestarosta Krystyna Kowalewska. Pan Wójt nie tylko złożył górnikom życzenia, ale też podziękował Prezesowi Bogusławowi Ochabowi i Zarządowi Kopalni za to, że swoją wiedzą, doświadczeniem, ciężką pracą przyczyniają się do dobra całej gminy i powiatu. Zakłady Górniczo - Hutnicze Bolesław wraz z kopalnią i hutą to tysiące miejsc pracy, to możliwość rozwoju, awansu i działalności dla wielu mieszkańców naszej gminy. Kończąc przemowę, Pan Wójt wraz z Panią Wicestarostą Powiatu złożyli na moje ręce dar w postaci kosza upominkowego.  Ja, w imieniu własnym, parafian i Kościoła Polskokatolickiego podziękowałem wszystkim za kolejną Barbórkę w naszej parafii, za łaskę wspólnej modlitwy, za wszystkie dary i wszelką pomoc. Panu Prezesowi Zarządu, Członkom Zarządu, Dyrektorom dziękuję za utrzymanie tej tradycji Mszy Świętej w naszej parafii. Dla mnie to wielki zaszczyt gościć Was w naszej skromnej świątyni. Cieszę się Wami  wszystkimi i obiecuję pamięć w modlitwie, nie tylko podczas Barbórki.

   Górnikom i ich rodzinom życzę dużo zdrowia, sił, chęci do pracy. Niech święta Barbara wyprasza Wam potrzebne łaski, a Boże błogosławieństwo niech Wam stale towarzyszy. Życzę Wam tyle wyjazdów, ile zjazdów. Szczęść Wam Boże !

                                                                                                                                                                  Ks. Leszek Kołodziejczyk 

1/1

ŚLUB  ALEKSANDRY   I   MIŁOSZA                                              26.10.2019 r.

    Pogoda była piękna. Bezchmurne niebo, słońce, ciepło ... Nowożeńcy też wyglądali   pięknie.  Młodzi,  zakochani,  zdecydowani  na  sakramentalne  "TAK". 

      Kościelna ceremonia ślubna jest pełna symboli i znaków. Ręce zawiązane stułą kapłańską, obrączki, słowa przysięgi - wszystko to do głębi porusza nie tylko narzeczonych, rodziców, czy gości. Ja też się bardzo wzruszyłem.

       Droga Olu i Miłoszu !  Niech wasza miłość nigdy nie wygaśnie. Zawsze niech będzie z wami Chrystus. Ten sam, który w Kanie Galilejskiej przemienił wodę w wino. Niech On ciągle otacza was swoją miłością i opieką, abyście w zdrowiu i pomyślności przeżyli dobre i przetrwali złe dni.

                                                         Ks. L.K.

​​​​​​​​​

1/1

EKUMENICZNY  MARATON  BIBLIJNY - KRAKÓW 20 - 21.10.2019 r.

    Mały kościółek p.w. św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie jest szczególnym miejscem. Według tradycji głosił tu Ewangelię święty Wojciech.

Zwykle tylko nieliczni turyści zatrzymują się przy budynku, najczęściej odpoczywają, siedząc  na  okalającym  go wygodnym  murku.  Rzadko  kto  próbuje  zajrzeć  do  środka.

    W niedzielę i poniedziałek (20 - 21 października 2019 r.) była ku temu wyjątkowa okazja.

Tu właśnie jeszcze trwa XI Ekumeniczny Maraton Biblijny. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego JPII, rada ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej. Hasłem Maratonu jak i tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblijnych, które trwają już od 8 października (do 24.X.) jest wezwanie z Ps 34,15: „(...) szukaj pokoju i dąż do niego”. Maraton polega na 24-godzinnym  publicznym  czytaniu  Pisma  Świętego.  (NT  w  przekładzie  ekumenicznym).

Lektorem  podczas  Maratonu  może być zarówno osoba świecka jak i duchowna, młodsza

i starsza, mężczyzna i kobieta.

    My, polskokatolicy, ci z Krakowa i ci z parafii leżących poza miastem, już od wielu lat włączamy się w tę akcję. Słuchając i czytając Pismo Święte, wchodzimy w niezwykłą relację z Bogiem. Dla mnie było to szczególne przeżycie.  Pogoda  piękna,  +23 stopnie C,

tłum turystów, stukot końskich kopyt ciągnących dorożki, rozmowy ludzi, śmiech, radość, co godzinę dźwięki hejnału mariackiego, wszystko to jakoś dziwnie "współgrało" ze Słowem Bożym odczytywanym w tym niezwykłym miejscu.

    Bóg zapłać wszystkim organizatorom, lektorom, gospodarzom miejsca, tym regularnym i przypadkowym słuchaczom. Niech ziarno Słowa Bożego wyda wielokrotny plon.

                                                                                Ks. Leszek Kołodziejczyk   

RÓŻANIEC - MY  TEŻ  CZCIMY  MARYJĘ TĄ  MODLITWĄ                   06.10.2019 r.

      W przeddzień Wspomnienia Matki Bożej Różańcowej przynieśliśmy do kościoła różańce wykonane z żołędzi, kasztanów, orzechów, makaronu i innych owoców, nasion i materiałów.

W prace zaangażowane były nieraz całe rodziny. Dziadek wiercił otwory, babcia nawlekała na sznurek, tatuś zrobił krzyżyk, a mama jeszcze wszystko przyozdobiła. 

     Mój różaniec był z ubiegłorocznych kasztanów zebranych przy szkole. Krzyżyk zrobiłem z wyschniętego patyka dębowego.  Filip  już pod koniec września zbierał żołędzie przy kościele.

Niewielki młody dąb wydał w tym roku wyjątkowo duże, zdrowe, dorodne owoce. Było ich tak dużo, że obdarowywaliśmy nimi ludzi idących na Mszę Świętą.

     Różańce poświęciliśmy podczas Eucharystii. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały też pierwsze pamiątki - różańce komunijne.

Były też obrazki z Matką Bożą Różańcową z opisem części i tajemnic różańca. Była też piosenka o różańcu i słodycze.

     Dziękuję rodzicom i dzieciom za obecność i wspólną modlitwę. Obiecuję, że mój różaniec nie będzie tylko przyozdabiał ściany, ale będę go odmawiał codziennie w Waszych i własnych intencjach.

     Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej zaplanowaliśmy na 10 listopada. Zapraszam wszystkich do udziału w coniedzielnej Eucharystii.

                                                                                       Ks. L. K.   

1/1

1/1

POLSKA  POD  KRZYŻEM                                                                       15.09.2019 r.

Poświęcenie krzyżyków i przyborów szkolnych.                                                               

    Sobota 14 września obfitowała w liczne wydarzenia. Przede wszystkim od rana w myślach, oczach i sercu miałem Krzyż i Chrystusa. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest mi szczególnie bliskie. W latach 1987 - 1989 byłem proboszczem parafii polskokatolickiej w Radomiu pod tym wezwaniem. Niestety, w krótkim czasie po przeniesieniu  mnie do Bażanówki parafia w Radomiu została zamknięta. Wielka szkoda, bo spotkałem tam niezwykle oddanych, ofiarnych i chętnych do współpracy ludzi. To nie pierwsza i pewnie nie ostatnia bolesna porażka Kościoła Polskokatolickiego.

    To tak na marginesie, sądzę, że warto byłoby zrobić listę parafii, które w ostatnich latach zamknęły swoją działalność i tych parafii, które do tego zmierzają, bo nie mają stałego duszpasterza, tylko dojeżdżającego, pomimo, że na miejscu jest plebania, możliwość podjęcia dodatkowej pracy, żeby nie obciążać wiernych dodatkowymi kosztami.

   Do południa byliśmy zajęci przygotowaniem kościoła do niedzieli. Dziękuję p. Ani, Bartkowi, p. Marii i Krystynie za wykonane prace i złożoną "ofiarę do ołtarza". Po południu uczestniczyliśmy w Dożynkach Gminnych w parku przydworskim w Krzykawce. Bóg zapłać Panu Wójtowi za zaproszenie i możliwość wspólnej modlitwy. Wieczorem sprawowałem Msze Święte intencyjne dziękując Chrystusowi za  za Jego śmierć na krzyżu, przez którą wciąż obdarza nas życiem i umacnia w wyznawaniu wiary.

     W sobotę na lotnisku w Kruszynie k. Włocławka rozpoczęła się akcja modlitewna "Polska pod krzyżem". Była ona odpowiedzią chrześcijan na ataki na Kościół, kapłanów, profanację krzyża, miejsc i wizerunków świętych. Dołączyliśmy do tej akcji na miarę naszych możliwości. W niedzielę 15 września dzieci przyniosły na Mszę Świętą wykonane przez siebie i rodziców krzyżyki z różnych materiałów. Zaśpiewaliśmy pieśń: "Rysuję krzyż...", poświęciliśmy krzyże i przybory szkolne pierwszoklasistom. Krzyż niech nadal będzie znakiem naszej wiary, znakiem naszego zjednoczenia z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Znakiem nadziei i zwycięstwa.  Bóg zapłać wszystkim za dar wspólnej modlitwy. 

       UWAGA ! Na kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej zapraszam w niedzielę 6 października na Mszę Świętą o g.12.00.  We Mszy Świętej poświęcimy pierwsze pamiątki - różańce.

                                                                                                       Ks. Leszek K. 

1/1

DOŻYNKI   PARAFIALNE                                                  15.08.2019 r.

 

    W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Bogu za dary natury, prosiliśmy, by nikomu nie zabrakło chleba, poświęciliśmy chleby (dar Wójta Gminy Bolesław), wieńce dożynkowe przygotowane przez parafian (2), Koła Gospodyń Wiejskich z Bolesławia i Podlipia (2), bukiety z kwiatów, warzyw i owoców. 

    Swoją obecnością zaszczycili nas p. Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław oraz p. Krystyna Kowalewska - Wicestarosta Powiatu Olkuskiego. Byli z nami radni gminy p. Iwona Skupińska oraz p. Mirosław Ćwięczek, druhowie strażacy, gospodynie z Kół w Bolesławiu, Podlipiu, Laskach. Na zakończenie Uroczystości zabrał głos Pan Wójt, który w ciepłych słowach pozdrowił wszystkich obecnych, złożył życzenia rolnikom, pszczelarzom, sadownikom, przypomniał o Święcie Wojska Polskiego, zwrócił uwagę na wartość pokoju, który jest warunkiem rozwoju i dobrobytu. Wraz z Panią Starostą poczęstowali nas chlebem z tegorocznych upraw.  

     Wszystkim modlącym się z nami bardzo dziękuję.  Niech wspólna modlitwa umocni naszą wiarę w niebo, niech nas zachęci do naśladowania Maryi Wniebowziętej.

                                                                    Ks. Leszek Kołodziejczyk

 

1/1

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów                                 21.07.2019 r.

     W czwartek 25 lipca wypada liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa - patrona m.in. kierowców i podróżujących. Z tej okazji już dzisiaj błogosławiłem kierowców i ich pojazdy. Po Mszy Świętej przed ołtarzem odmówiliśmy modlitwę, w której prosiliśmy Boga o opiekę i bezpieczeństwo w podróżach i codziennym posługiwaniu się naszymi pojazdami. Następnie na parkingu pokropiłem kierowców i pojazdy wodą święconą.

     "Niech te pojazdy nigdy nie oddalają nas od Boga, od chrześcijańskiego przeżywania dnia Pańskiego".

1/1

Ślub Joanny i Dariusza                                                                                      29.06.2019 r.

    W czerwcu przeżywaliśmy w naszej parafii wiele różnych wydarzeń: chwalebnych, bolesnych i radosnych. Do tych ostatnich zaliczyć należy zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego przez Joasię i Dariusza.

    Niech sam Chrystus błogosławi ich miłości, niech umacnia ich przez sakrament małżeństwa, aby byli sobie zawsze wierni i umieli podjąć i wypełnić obowiązki małżeńskie.

    Zapewniam was o mojej modlitwie w intencji całej waszej rodziny.

    „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

1/1

W tym Chlebie jest siła  -  Boże Ciało                                   20.06.2019 r.

    W uroczystość patronalną naszej parafii - w Boże Ciało, szliśmy za Świętym Chlebem w uroczystej procesji. Zatrzymywaliśmy się przy czterech ołtarzach, aby słuchać Jezusa. On jest tym Chlebem, który daje siłę do życia. Cud Eucharystii wciąż się dzieje na naszych oczach. Zechciejmy tylko w nim uczestniczyć.

   Bardzo dziękuję wszystkim za łaskę wspólnej modlitwy. Bóg zapłać za przygotowanie ołtarzy, za wasz czas, wysiłek, środki. Dziękuję druhom strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich z Bolesławia i Lasek - Kolonii, Górniczemu Pocztowi Sztandarowemu, wszystkim, którzy pomagali podczas procesji i brali w niej udział. Niech radość Bożego Ciała trwa w nas zawsze. Dzielmy się nią ze wszystkimi ludźmi.

 

   Panie Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający życie wieczne, + spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali * i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

1/1

RADOŚĆ  Z  CHRZTU                                                                  

                               Niektóre z chrztów zostały udokumentowane. Radość z każdego                                            ochrzczonego jest wielka. Tak w niebie jak i na ziemi !

                                         ***                                                 ***                                                    ***

                                                                                                                                          26.10.2019 r.

            W ostatnią niedzielę października sakrament chrztu przyjął Jerzy Jacek - syn Marzeny i Zdzisława. Każde nowe życie jest darem Bożym. Każdego człowieka Bóg powołuje do istnienia w sposób indywidualny i osobisty. Gratuluję rodzicom tego dziecka i życzę wiele radości, sił i cudownych przeżyć związanych z jego wychowaniem. 

                                                                                                                                         08.09.2019 r.​

            Dzisiaj do grona ochrzczonych w ostatnich tygodniach w naszej parafii dołączyła Klara - córka Andrzeja i Ani. Dziecko było wyjątkowo grzeczne i bardzo zaciekawione wszystkim, co się działo wokół. Ziarno życia wiecznego zasiane w serduszku dziecka niech wzrasta i przynosi owoce. Z serca błogosławię to dziecko i polecam całą rodzinę świętej Klarze. ( W ostatnich dniach odwiedziłem klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu). Niech dziewczynka wzrasta w atmosferze miłości i pobożności, niech zabłyśnie swym życiem jak Klara. ( Łacińskie "Clara" oznacza "jasna", "sławna", "czysta").  

                                                                                                                    28.07.2019 r.

           Chrzest Jana Krzysztofa sprawił mi szczególną radość. Bogu niech będą dzięki za to dziecko, modliliśmy się o jego poczęcie i szczęśliwe rozwiązanie. Ewie i Arturowi gratuluje, obiecuję pamięć w modlitwie. Dziękuję Małgorzacie i Waldemarowi za piękny wystrój kościoła oraz pyszny tort. Wszystkim uczestnikom tego radosnego wydarzenia Bóg zapłać za łaskę wspólnej modlitwy. Niech w nas wszystkich zostanie odnowiona łaska naszego chrztu.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                            20.07.2019 r.

          Kolejnym dzieckiem Bożym została Pola. Jej chrzest był okazją do wspólnej modlitwy z rodzicami Magdaleną i Mateuszem oraz ich rodzinami i przyjaciółmi. Bóg obdarzył Polę nowym życiem z wody i z Ducha. Niech też błogosławi jej rodzicom, chrzestnym i wszystkim uczestniczącym w tym doniosłym wydarzeniu.

     -----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                     30.06.2019 r.

      Franciszek Stanisław to kolejny sfotografowany bohater liturgii chrzcielnej. Gratuluję Marcie i Łukaszowi - rodzicom dziecka. Razem z wami dziękuję Bogu za wasze dzieci, dziękuję wam i waszym rodzinom za łaskę wspólnej modlitwy. Bóg, dawca życia i miłości  niechaj wejrzy na was i wam błogosławi. Niech was, wasze dzieci, wasze rodziny, krewnych i przyjaciół strzeże od złego i darzy obficie pokojem. Amen.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                           16.06.2019 r.

​     Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Najświętszej przez chrzest święty do wspólnoty Kościoła została przyjęta Jagoda Agata. To trzecie dziecko Marioli i Radosława.

Bogu niech będą dzięki za waszą miłość i potomstwo. Wam kochani rodzice również  dziękuję za to, że mogę na Was liczyć, za to, że trwacie w naszej wspólnocie. Całą Waszą rodzinę polecam Bogu w Trójcy Najświętszej. Niech łaska Boża nigdy Was nie opuści. 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     19.05.2019 r.

     Po  Pierwszej  Komunii  Świętej  na  zakończenie  Białego  Tygodnia w  niedzielę

19 maja Bóg dał nam powód do kolejnej radości. Tym razem był to chrzest Alana. Paulince i Grzegorzowi - rodzicom gratulujemy syna i polecamy całą rodzinę Jezusowi Chrystusowi i Matce Najświętszej.

     Przy  okazji  przypomnijmy,  że 23 stycznia 2000 r.  Kościół Polskokatolicki wraz

z Kościołami należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościołem Rzymsko- katolickim  podpisał Deklarację o uznaniu ważności chrztu udzielanego w tych Kościołach. Czytamy w niej między innymi takie słowa:

     1. Jezus  Chrystus,  nasz  Zbawiciel,  sam  ustanowił  sakrament  chrztu i polecił  go  udzielać  (Mt 28, 19; Mk 16, 16).  Chrzest  jest  wyjściem  z  niewoli

(1 Kor 10, 1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1 Kor 6, 11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5, 14), nowymi narodzinami (J 3, 5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3, 21), odnowieniem przez Ducha (Tt 3, 5), zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie (1 P 3, 21) i wyzwoleniem, które prowadzi "do jedności w Jezusie Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, rasę czy płeć (Ga 3, 27-28; 1 Kor 12, 13).

                                                   

Chrzest Klary
Franciszek Stanisław

Pierwsza Komunia Święta                                                                                                                                                                                      12.05.2019 r.

Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi...

 

   Po raz dwunasty w tej parafii z radością w sercu i z wielkim szczęściem sprawowałem pierwszokomunijną Eucharystię. Wszystkie dzieci zostały ochrzczone przeze mnie. Stałem więc dzisiaj przed wszystkimi jak kiedyś stał Anioł przed pasterzami, by ogłosić im wielką radość

o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Stałem więc i ja i również ogłaszałem wielką radość, że w czasie tej Mszy św. w serduszku Filipa, Jana, Leny, Marcelinki, Michalinki, Michała, Nadii, Natalii, Piotra i Szymona narodził się Pan Jezus.

   Od września spotykaliśmy się w kościele. Wspólnie z dziećmi i rodzicami staraliśmy się stworzyć odpowiedni klimat oczekiwania na ten dzień, aby był on pełen radości i wdzięczności.  Była jesień, zima, wiosna, już jest maj. Dzisiaj zaczynamy zimnych ogrodników, pogoda ma prawo się nieco załamać. To jeszcze nie do końca wyjaśnione zjawisko klimatyczne związane ze słabnącym wyżem barycznym (obszar wysokiego ciśnienia), w wyniku czego napływa do nas zimne powietrze z obszarów polarnych. "Zimni ogrodnicy" to święci Kościoła: św. Pankracy jako kilkunastoletni chłopiec poniósł śmierć męczeńską w Rzymie (304 r.) w czasie prześladowania chrześcijan za rządów cesarza Dioklecjana. Drugi „zimny ogrodnik” to św. Serwacy – był on pierwszym biskupem Belgii, zmarł 13 maja 384 r. Jego grób jest w Maastricht – najstarszym mieście Holandii. Tu został w 1992 podpisany przez Radę Europejską traktat tworzący Unię Europejską; wszedł w życie w listopadzie 1993 roku. Tam szczególnie św. Serwacy jest czczony. Za życia bronił bóstwa Chrystusa i ortodoksyjnej wiary w Trójcę Świętą.
Ostatnim „zimnym ogrodnikiem" jest św. Bonifacy – męczennik. Został ścięty 14 maja 290 r. za wyrzeczenie się Chrystusa, tak jak św. Pankracy za czasów cesarza Dioklecjana. Przed śmiercią powiedział do wszystkich męczenników, że wielki jest Bóg chrześcijan, że tutaj męczą was kaci, a tam aniołowie będą wam służyli. Po ogrodnikach jest „zimna Zośka”. Również święta rzymska męczennica z czasów Dioklecjana. Przysłowia mówią, że święta Zofija kwiaty i ciepło rozwija, że dla świętej Zosi kłos się podnosi, że każda Zosia to dobra gosposia. Miejmy nadzieję, że wkrótce będzie ciepło, że Pan Bóg da nam doczekać i przeżyć piękne lato.

   Powiedziałem dzieciom o tych świętych zimnych ogrodnikach i o św. Zofii dlatego, żeby miały świadomość przynależności do wspaniałej wspólnoty świętych i błogosławionych, którzy w ciągu licznych wieków odważnie szli za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Takich świętych nie brakuje i dzisiaj. Za nami jest dumna przeszłość, a przed nami zadania i wyzwania. Nie wszyscy chcą iść za Chrystusem. Wielu idzie własną drogą. Wielu występuje przeciwko Chrystusowi, Jego pasterzom, Kościołowi, przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej. Dobry Pasterz ciągle przypomina: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Podążajmy za Dobrym Pasterzem. Czasy, w których żyjemy nie są łatwe, coraz trudniej jest wierzyć, trudniej jest się przyznać do Chrystusa, dać o Nim świadectwo. Ale bywało gorzej.

   Uroczystość Pierwszej Komunii nie może być metą, końcem procesu wychowania, to tylko mały etap, meta - ten cel ostateczny jest dalej - jest nim NIEBO. Dobrym słowem, codzienną modlitwą, udziałem w coniedzielnej Eucharystii pomagajmy dzieciom i sobie wzajemnie w tej wędrówce do nieba. Im bardziej będzie atakowana wiara w Boga, sam Bóg, Kościół, wierzący, tym więcej potrzeba nam modlitwy, jednoczenia się z Chrystusem w Komunii św. , przeżywania Mszy św., które nas uświęcają.

   Bóg zapłać wszystkim obecnym na uroczystości za dar wspólnej modlitwy. Dziękuję dzieciom, rodzicom, katechetom, wychowawcom.

Niech Chrystus błogosławi wszystkim modlącym się z nami, niech podaruje im zdrowie, wynagrodzi trud i chroni od wszelkiego zła.

                                                                                                                                      Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.         27.04.2019 r.

 

    W Oktawie Wielkanocnej przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego obchodziliśmy  w naszej parafii wyjątkowe jubileusze małżeńskie: Diamentowy (60) Jubileusz Małżeństwa Państwa Wandy i Józefa Sośnierz oraz Rubinowy (40) Jubileusz Państwa Teresy i Mariana Mystek.  Podczas Mszy Świętej Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wyrazili wolę trwania w tym związku na dobre i na złe. Wraz z Jubilatami otoczonymi dziećmi, wnukami, prawnukami i rodziną dziękowaliśmy i uwielbialiśmy Boga za wielkie rzeczy, jakie im uczynił.

    Dobre małżeństwa, trwałe rodziny to skarb dla parafii, Kościoła i narodu.

Jeszcze raz gratuluję Wam, Kochani Jubilaci, życzę kolejnych pięknych jubileuszów, błogosławię Was i Waszych bliskich. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

Błogosławieństwo:

Wysławiamy Ciebie, Boże, Stwórco wszechrzeczy. Ty na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby stanowili wspólnotę życia i miłości. Dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś błogosławić rodzinnej wspólnocie, którą założyli Twoi słudzy Wanda i Józef, oraz Teresa i Marian, aby była obrazem jedności Chrystusa i Kościoła. Wejrzyj na nich dzisiaj łaskawie i skoro podtrzymywałeś ich wspólnotę w radościach i trudach życia, nadal umacniaj ich małżeńskie przymierze, pomnażaj ich miłość, utrwalaj między nimi więź pokoju, aby razem z gronem swoich bliskich, którzy ich otaczają, cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

                                           Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

WIELKANOC   2019                                                                                                                                      21.04.2019 r.

       Zmartwychwstał  Pan  i  żyje,  alleluja.   Wielkanoc  (Wielka Noc)  jest  największym  świętem  chrześcijan,  bo wspominamy i przeżywamy coś, co stanowi fundament naszej wiary i naszego życia. Pusty grób, do którego „idą i biegną” Apostołowie Jan i Piotr jest znakiem, że śmierć została pokonana, że Chrystus zmartwychwstał ! Na tym fundamencie należy oprzeć swoje życie.

      Radujmy  się zmartwychwstaniem  i obecnością Chrystusa nie tylko dzisiaj, ale codziennie. Chrystus jest z nami w Eucharystii. ON  JEST  żywy,  zwycięski,  uzdrawiający  i  uzdalniający  do przebaczenia,  pokoju, radości, wiary i miłości. Niech ON BĘDZIE odpowiedzią na nasze tęsknoty, pragnienia, potrzeby.

​     Bóg  zapłać  wszystkim,  którzy  przeżywali  z  nami  tę  tajemnicę  w  naszej świątyni i wspólnocie parafialnej. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, za wsparcie, wszelką pomoc.  Dziękuję  za  chrzty,  służbę  przy  ołtarzu, lektorom, druhom strażakom, paniom pomagającym przy dekoracji …

     Razem  podziękujmy  Bogu  za  wiarę, która uczyniła nas dziećmi Bożymi i dzięki której byliśmy uczestnikami tych wszystkich wydarzeń.

                                                                                                                                  Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

NIEDZIELA  PALMOWA                                                                            14.04.2019 r.

     Dzisiaj w niedzielę Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Poświęciliśmy palmy, szliśmy w procesji, wysłuchaliśmy opisu Męki Zbawiciela. Oczyma duszy widzieliśmy tłumy ludzi wołających radosne "Hosanna", ale też słyszeliśmy okrzyki nienawiści "Ukrzyżuj" ! Tacy jesteśmy. Kochamy i nienawidzimy, chwalimy i ganimy. Tamta niedziela Palmowa trwa także i dzisiaj. Widzimy to choćby i w strajku nauczycieli. Z jednej strony wsparcie młodzieży i rodziców,

a z drugiej strony pogarda i mowa nienawiści. Nie dajmy się podzielić. Uszanujmy prawo do wyboru według własnego sumienia. Nikim nie gardźmy, nikogo nie potępiajmy.  Módlmy się o pojednanie, o pomoc Ducha Świętego w zażegnaniu sporu. Ostateczne zwycięstwo jest po stronie prawdy. Szukajmy jej.  Wytrwajmy przy Chrystusie w radosnym "Hosanna". On wskaże nam tę jedyną właściwą drogę do zwycięstwa.

    Przyjdźmy do kościoła w Wielki Czwartek na g. 18.00, by doświadczyć niedostrzegalnego cudu przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa.  W Wielki Piątek o 18.00 rozpoczniemy Liturgię Męki. Ucałujemy krzyż na znak naszej wdzięczności za miłość, która nie zna miary ani granic. W Wielką Sobotę o 19.00 spalimy ciernie i poświęcimy ogień. Odnowimy przyrzeczenia chrztu i przyjmiemy krople poświęconej wody.  W poranek wielkanocny uderzymy w dzwony i obwieścimy światu radosną nowinę, że On zmartwychwstał. Pójdziemy za Chrystusem, który pozostaje z nami w Eucharystii. To Jego obecność  czyni nas zdolnymi  do przebaczania, pojednania i miłości.

 

    Życzę Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa, niech w Wasze serca wstąpi nadzieja, niech Chrystus Zmartwychwstały uzdrowi Wasze dusze i ciała. Niech da Wam wolność i radość.

 

                                                                                                             Ks. Leszek Kołodziejczyk                 

1/1

R E K O L E K C J E                                              01 - 03.04.2019 r.

   Jesteśmy słabi i grzeszni, ale przyjęliśmy zaproszenie Chrystusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." (Mt 11,28). Jesteśmy, bo mamy świadomość, że potrzebujemy pomocy od Boga. Czas rekolekcji jest dla nas czasem doświadczenia Bożego  miłosierdzia.  Dziękujemy  Bogu,  wielbimy  Go  i  prosimy. Codziennie  przychodzimy

z wieloma intencjami w sercach. Modlimy  się  za  dzieci,  młodzież,  rodziców, za chorych, uzależnionych, za wszystkich parafian,

za Kościół. Doświadczamy na co dzień bezsilności, ale On ma moc, by wszystko przemienić. On wie, co się kryje w naszych sercach. On chce nam pomagać. Więc razem jesteśmy przy Nim: rodzice, dzieci, chorzy i zdrowi, księża i świeccy, nauczyciele, katecheci ...  Bóg przychodzi do każdego i okazuje mu swą łaskę. Ocala, wyzwala, przebacza, uzdrawia za darmo. Wszystko jest Jego darem: "Łaską jesteście zbawieni (Ef 2,5)".  Wielbimy Ciebie Chryste i dziękujemy za to, że nas kochasz. Pomagaj nam i nie pozwól nam od Ciebie odejść.     

1/1

« Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!  »  Mk 1,15           10.03.2019 r.

    

    Wierzyć w Ewangelię, wierzyć Ewangelii ! Co to oznacza ?  Najprościej odpowiem tak: wierzyć Ewangelii to wierzyć samemu Chrystusowi. To On jest Ewangelią, Dobrą Nowiną. Wielki Post jest czasem, w którym po raz kolejny mamy przyjąć Dobrą Nowinę – Chrystusa. Już pewnie wielokrotnie Go przyjmowaliśmy, w sakramentach, w Słowie Bożym, ale teraz mamy przyjąć Jezusa sercem, umysłem. Mamy odnowić naszą przyjaźń z Nim. W tym świętym czasie postawmy Dobrą Nowinę o naszym zbawieniu na pierwszym miejscu w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym.

     Chrystus żyje i wciąż działa, jeśli Mu na to pozwalamy.  W dniach 1-3 kwietnia będziemy przeżywać rekolekcje szkolno - parafialne. Niech nikogo w tym czasie nie zabraknie w kościele. Udział w Eucharystii, wspólna modlitwa, spowiedź święta, Komunia niech pomogą nam w odnowieniu życia, w odnalezieniu Źródła prawdziwego szczęścia.    

Dekoracja przed ołtarzem

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – SZKOLNE I PARAFIALNE  /RODZINNE/

 

                         PONIEDZIAŁEK - 1 kwietnia 2019 r.

Uwierzyć słowu, które powiedział Jezus: „Idź, syn twój żyje”. (J 4,50)

17.00 Rozpoczęcie Rekolekcji - Msza Św. z nauką rekolekcyjną.

         1/ Za parafian, 2/ + Janinę Sikora, int. od Stanisława Sroki.

                          WTOREK - 2 kwietnia 2019 r.

Odnowić swoje życie po spotkaniu z Jezusem. „Oto wyzdrowiałeś . Nie grzesz już

więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. (J 5,14)

g. 16.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i młodzieży.

g. 17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.

            1/ Za parafian, 2/+ Waldemara Śledzickiego.

                          ŚRODA - 3 kwietnia 2019 r.

Oddać cześć Chrystusowi, uwierzyć w Niego i być ożywionym. „Albowiem jak

Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce.

Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał ”. ( J 5, 21-23)

g. 16.30 Spowiedź dzieci i młodzieży w kościele / konfesjonał /.

g. 17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.

            1/ Za parafian, 2/ + Zbigniewa i Krystynę Lipka , int. od synów Adama

                                          i Czesława z rodziną.

We Mszy św. spowiedź dla dorosłych – Zakończenie Rekolekcji.   

​​

Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej                   02.02.2019 r.

    Kończymy czas kolędowania, czas odwiedzin duszpasterskich i śpiewania kolęd. Dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjmowali w swoich domach, modlili się ze mną, gościli mnie. Dziękuję za życzliwość, serdeczność, zatroskanie. Bóg zapłać za składane ofiary dla księdza i na potrzeby Kościoła.

    Chcę, abyście wiedzieli, że jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny, że będę pamiętał o was w modlitwie, że w ciągu tego kolejnego roku wielokrotnie będę was polecał Bogu w różnych świętych miejscach, które będę odwiedzał. Ostatnio modliłem się za was przy grobie błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Znam wasze radości, troski i obawy. Niech dobry Bóg zaspokoi wszystkie wasze dobre pragnienia, niech Jego święci wypraszają wam potrzebne łaski. 

 

    Dzisiaj wraz z Maryją i świętym Józefem idziemy do naszej świątyni. Msze Święte są sprawowane o 9.30 i 17.00. Procesja ze świecami będzie na pierwszej Mszy, poświęcenie gromnic na pierwszej i wieczornej.

    W Ewangelii przeczytamy, że Święta Rodzina wypełniła wszystko według Prawa Pańskiego i, że Bóg  wypełnił obietnicę daną Symeonowi: jego oczy ujrzały zbawienie. Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice, gdy ludzie wypełniają Boże Prawo. Niech Chrystus i Jego Ewangelia będzie światłem na drogach naszego życia.  Przyjmijmy Chrystusa do naszych serc.

                                                                                                       Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli,                              06.01.2019 r.

   "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu   

     pokłon.   I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę".

    W niedzielę 6 stycznia podczas Mszy Świętej o 12.00 zamiast kazania słuchaliśmy dzieci, które śpiewały kolędy  i  recytowały  wiersze  o  tematyce  świątecznej.  Natalia zagrała nam na skrzypcach,

a na koniec dzieci ofiarowały Jezusowi w żłóbku serduszka ze swoimi imionami. Wiola, Emilka i Basia zaśpiewały "Kolędę dla nieobecnych".

     Dziękujemy p. katechetce Danucie za przygotowanie występu, dzieciom i rodzicom za przyjście do naszego "Betlejem". Dzisiaj droga do kościoła nie była łatwa, był lekki mróz i ślisko na drodze. Pokonaliśmy nie tylko złą pogodę, ale przede wszystkim lenistwo i wygodę. Podążajmy nadal za Gwiazdą, nie zrażając się różnymi przeciwnościami. Chrystus ciągle na nas czeka i daje nam siebie samego.  

                                                                                           Ks. L. K.

1/1

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,  Nowy Rok 2019                                01.01.2019 r.

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże"

 

    O północy,  stojąc  przed  kościołem  i  patrząc  w  niebo, żegnałem Stary i witałem Nowy Rok. Myślałem o tym, co już przeminęło i o tym, co może nadejść. Jak Maryja "zachowuje wszystkie te sprawy i rozważam je w swoim sercu". Cóż, trochę szkoda, że wszystko tak szybko przemija. Jeszcze nie rozumiem sensu tych wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce w moim życiu, w życiu parafii i Kościoła. Jestem wciąż w drodze, tak jak Wy wszyscy. Jeszcze idziemy. Niech to będzie nasza wspólna droga, droga wiary.

    Niech Bóg oświetla naszą drogę, niech podtrzymuje nasze życie ...

Z okazji Nowego Roku życzę Wam spełnienia wszystkich dobrych pragnień i błogosławię Was słowami z Biblii:

    „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

     niech cię  obdarzy swą łaską.   Niech  zwróci  ku  tobie oblicze swoje i niech cię

     obdarzy pokojem”.     Lb 6, 24-26

                                                                           Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

Święta, święta i po świętach ...                                                    26.12.2018 r.

    Często  powtarzamy  te  słowa  z  nostalgią,  bo  czas  tak szybko leci i wszystko tak szybko przemija. Przecież tyle pracy wykonaliśmy, by wszystko przygotować, zapiąć na ostatni guzik, a tu ni stąd ni zowąd trzeba wracać do pracy, do codziennych zajęć. W tych naszych powrotach pamiętajmy o tym, że Bóg stał się człowiekiem, aby mroczną rzeczywistość naszego ludzkiego życia rozświetlać niegasnącym światłem nadziei i wypełniać prawdziwym Bożym pokojem.

    Okres Bożego Narodzenia się jeszcze nie skończył. Nadal trwajmy w tej radości z Wcielonego Słowa. Niech Chrystus mieszka w naszych sercach, niech wypełni je miłością, pokojem, radością i przebaczeniem.

   W  najbliższą  niedzielę  będziemy  obchodzić  Uroczystość  Świętej  Rodziny.   Zapraszam wszystkich do udziału w Eucharystii. Przypominam, że na Mszy Świętej o 9.30 pożegnamy Stary Rok, a o g. 12.00 będziemy polecać Bogu wszystkich, których pożegnaliśmy w naszej parafii w mijającym roku.

    Niech Święty Szczepan będzie dla nas wzorem męstwa, a Matka Boża i Święty Józef pomagają nam kochać i odkrywać Jezusa, wzrastać w wierze i niech umacniają naszą nadzieję.

 

                                                                                                   Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

Witaj, Jezu ukochany ...                                                                    23.12.2018 r.

Moi Drodzy !

    Niewiele czasu zostało do Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowaniom do radosnego przeżywania pamiątki przyjścia Chrystusa - tajemnicy Wcielenia - towarzyszy wiele wydarzeń. Trzeba zadbać o kościół, być z tymi, którzy już przed świętami w różnych wspólnotach gromadzą się przy stole, aby złożyć sobie życzenia i połamać się opłatkiem. Wszystkim dziękuję za pamięć i zaproszenia.

    Praktycznie wszystko jest już gotowe. Ten ostatni moment wykorzystajmy na nasze duchowe przygotowanie. Niech łaska Boża pomoże nam otworzyć nasze serca Chrystusowi.

Przypominam, że Pasterka w naszej parafii odprawiana jest 24 grudnia ( poniedziałek) o godzinie 22.00.  W Święta Msze Święte są o 7.30, 9.30 i o 12.00.  Wszystkich serdecznie zapraszam do naszego Betlejem.

    Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wam, aby Chrystus narodził się w waszych sercach i napełnił je miłością. Życzę dużo zdrowia, radości, pokoju. Niech Pan Jezus błogosławi wam, waszym bliskim, całej wspólnocie parafialnej i Kościołowi.

                                                                                       Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

BARBÓRKA   2018                                                                                                     09.12.2018 r.

    Już od tygodnia Górnicy ZGH "Bolesław" S.A. obchodzą swoje święto. Dzisiaj zgromadziliśmy się w parafii polskokatolickiej w Bolesławiu, aby podziękować Bogu, wielbić Go i prosić o potrzebne łaski. Górnictwo to szczególny zawód. Człowiek pracujący pod ziemią nigdy nie jest pewny, czy ujrzy jeszcze dzienne światło. Wszelkie ludzkie zabezpieczenia mogą zawieść. Dlatego Górnik, narażony na nagłą i niespodziewaną śmierć, pamięta o swojej patronce świętej Barbarze. Niezwykła historia Barbary, jej niezłomność, wierność, godność, wewnętrzna wolność rzuca światło na życie każdego z nas. Na co dzień doświadczamy różnych ograniczeń, boimy się o pracę, lękamy się o przyszłość. Jednocześnie nie potrafimy tego wszystkiego złożyć w ręce kochającego nas Boga Ojca. Nie budujemy relacji z Chrystusem przez modlitwę, udział w Eucharystii. Zajęci ziemskimi sprawami zapominamy o naszym ostatecznym celu - niebie. Dzisiaj po raz kolejny powierzmy się Bogu. Święta Barbara niech będzie naszą przewodniczką, patronką, wzorem do naśladowania. To nie jej prześladowcy, a Ona ma koronę zwycięstwa na głowie.

    W imieniu własnym i wszystkich parafian życzę Górnikom dużo zdrowia, sił, pomyślności w pracy, w życiu osobistym i rodzinnym.

Szczęść Wam Boże !  Bóg zapłać za dary: chleb, wino, rudę cynku, piękne biało-czerwone kwiaty, paczki dla dzieci.

    Dziękuję za wspólną modlitwę i obecność Panu Bogusławowi Ochabowi - Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A., Panu Pawłowi Grzebinodze - Członkowi Zarządu, Dyrektorowi Technicznemu Kopalni, Panu Ryszardowi Sajkowskiemu - Naczelnemu Inżynierowi Kopalni, Panu Dariuszowi Binkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej. Dziękuję Delegacjom  Związków Zawodowych działających przy ZGH "Bolesław", Pocztom Sztandarowym, Orkiestrze, KGW Bolesław.

    Swoją obecnością zaszczycili nas również: Pan Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław, któremu gratulujemy zwycięstwa w wyborach i życzymy zdrowia i sił do dalszej pracy i służby. Pan Wójt złożył Górnikom życzenia oraz przypomniał jak ważną rolę pełnią Zakłady Górniczo-Hutnicze w życiu wielu rodzin i samej Gminy. Na moje ręce Pan Wójt złożył z okazji Barbórki dar w postaci koszyka wypełnionego winem, miodem, kawą, słodyczami. Bóg zapłać. Panu Wójtowi towarzyszyła Pani Krystyna Kowalewska - Zastępca Wójta w poprzedniej kadencji, a obecnie Radna Powiatu Olkuskiego. Za dar wspólnej modlitwy dziękuję również Pani Ewie Dychtoń - Przewodniczącej Rady Gminy Bolesław, Pani Iwonie Skupińskiej i Panu Mirosławowi Ćwięczkowi - Radnym naszej Gminy. Dziękuję Pani Ewie Biergunow - Dyrektorce Przedszkola im. Barbórka w Bolesławiu oraz  Paniom Anecie Nawarze i Adriannie Imielskiej - Nauczycielkom, które przygotowały dzieci do występu przed Górnikami.

    Bardzo dziękuję moim kochanym parafiankom za upieczone ciasta, za bigos, za organizację poczęstunku: Pani Teresie Słupskiej, Anicie Kowalskiej, Elżbiecie Wiktor, Wiesławie Wilk, Stanisławie Porębskiej, Stefanii Cabaj, Marii Nidzińskiej, Annie Turskiej, Katarzynie Cabaj, Małgorzacie Kowalskiej. Dziękuję Lucjanowi Wilkowi za koordynację, Robertowi Fryczowi - krucyferariuszowi, Julii Chorzępa za odczytanie Słowa Bożego, Natali Cabaj za zdjęcia.  Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli.

 

    "O święta Barbaro, zlituj się nade mną,

      żebym się nie został pod tą ziemią ciemną.

      Żona by płakała, dzieci by płakały,

      boby ojca swego więcej nie widziały".

                                                                                 Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

KRÓLUJ  NAM  CHRYSTE   !                                                 25.11.2018 r.

     Dwa lata temu 20 listopada 2016 r. jako wspólnota parafialna włączyliśmy się w Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Intronizowaliśmy Chrystusa na Króla naszych serc i całego życia. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, którą dzisiaj obchodzimy niech będzie okazją do ponownego otwarcia drzwi Jezusowi, oddania Mu swego życia. Po raz kolejny uznajmy Jego panowanie nad nami, dobrowolnie poddajmy się Prawu Bożemu. Chrystus przyszedł, aby  dać świadectwo prawdzie, świadectwo o prawdziwym życiu. O tym, że ono w ogóle istnieje i że można je osiągnąć przez wyznanie wiary. "Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie."  (Rz 10,9 )

     Zatem   powiedzmy   Jezusowi:  Króluj  nam  Chryste !   Zawsze  i  wszędzie !

                                                                                                            Ks. Leszek Kołodziejczyk

"Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć ..."    01.11.2018 r.

   W Uroczystość Wszystkich Świętych po południu w kaplicy na cmentarzu sprawowaliśmy Eucharystię w intencji zmarłych polecanych Kościołowi w modlitwie wypominkowej.  Po Mszy Świętej, idąc w procesji żałobnej, modliliśmy się za zmarłych z naszych rodzin i za wszystkich zmarłych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu.

   Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to wyjątkowe dni w roku. Przypominają nam o niebie, o Bogu, do którego zmierzamy. On pragnie mieć nas wszystkich u siebie. W tych dniach myślimy o świętych znanych z obrazów, litanii i różnych modlitw. Myślimy również o naszych bliskich, o rodzicach, dzieciach, babciach, dziadkach, żonach, mężach, braciach, siostrach … , myślimy o tych, którym Bóg pozwala na oczyszczenie się przed wejściem do Domu Ojca. Właśnie w tym mają im pomóc nasze modlitwy i ofiary. One są wyrazem naszej miłości i pamięci, naszej wdzięczności i troski.

    Niech Bóg Miłosierny przyjmie naszych zmarłych do swojego Królestwa, niech obdarzy ich pokojem i da pełnię życia. A w nas niech pomnoży wiarę, nadzieję i miłość.

                                                                                    Ks. Leszek Kołodziejczyk.

​​

Chrystus__Król.jpg

1/1

NOWY  ROK  SZKOLNY i KATECHETYCZNY                     03.09.2018 r.

​​   W  naszych szkołach zabrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek. Rozpoczynając nowy rok nauki, prośmy Boga, by obdarzył nas mocą Ducha Świętego, który jest źródłem wszelkiej prawdy i mądrości. Niech dzieci i młodzież naszej parafii cieszą się Bożym błogosławieństwem. Niech wszyscy wzrastają w łasce i mądrości dla dobra swoich rodzin, dla Ojczyzny i Kościoła.

         Nowy  rok szkolny  i katechetyczny  zainaugurujmy  wspólną modlitwą.

Serdecznie zapraszam rodziców, dzieci i młodzież na Mszę Świętą w niedzielę 9 września o g. 12.00.

     

        Przed Mszą Świętą będę na was czekał w konfesjonale.

      Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych oraz błogosławieństwo pierwszoklasistów   będzie  w  niedzielę  17  września  na  Mszy  Świętej

o g.12.00.

                                                              Ks. L.K.

DOŻYNKI  GMINNE - ŚWIĘTO  CHLEBA                           02.09.2018 r.

      W  ostatni  dzień  wakacji w bolesławskim  parku  obok  zabytkowego dworku świętowaliśmy  kolejne  dożynki - tym  razem  gminne.  Pan  Wójt  Krzysztof Dudziński zaprosił wszystkich mieszkańców gminy do udziału w święcie chleba. Rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy prowadzonej przez proboszczów parafii położonych na terenie gminy.

    W programie był konkurs Wieńców, koncert Orkiestry Dętej ZGH Bolesław,

występ uczniów Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Krzykawie, koncert Danuty Wiśniewskiej, występ Bieruńskich Bajerów i Zespołu Zbóje.

    Przez uchylone okno dobiega do moich uszu muzyka. Mam nadzieję, że dobra pogoda dopisze do końca, że wszyscy będą się dobrze bawić, że szczęśliwie powrócą do domów, wyśpią się, bo jutro rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny.

    Wśród wielu Zacnych Gości, o których zapewne jutro napisze prasa, była z nami Pani Poseł Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15). Dziękuję za możliwość bycia razem z Wami wszystkimi.  

                                                              Ks. L.K. 

 

1/1

DOŻYNKI PARAFIALNE                                              15.08.2018 r.

 

     Sierpień – miesiąc  Maryjny, miesiąc pielgrzymek, abstynencji alkoholowej, żniw, dożynek - dziękczynienia  za pierwsze dojrzałe ziarno, owoce i warzywa.

    Jak  co  roku  15  sierpnia  w  Uroczystość  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  dziękowaliśmy Bogu  za wszelkie dobro, za owoce ziemi i pracy naszych rąk.  Poświęciliśmy chleby, dar Gospodarza Gminy Bolesław p. Wójta Krzysztofa Dudzińskiego. Jak co roku, poświęcaliśmy wieńce dożynkowe Kół Gospodyń z Bolesławia, Podlipia, Parafialny z Bolesławia, Podlipia i Bukowna.  Poświęciliśmy warzywa,  owoce  i  kwiaty ...

  Po  Mszy Świętej p. Wójt w pięknych słowach pozdrowił wszystkich obecnych, złożył życzenia wszystkim rolnikom, działkowiczom, pszczelarzom, zapewnił o solidarności wobec wszystkich potrzebujących.

Obecni w świątyni podziękowali p. Wójtowi spontanicznymi oklaskami. Panu Wójtowi towarzyszyła małżonka, p. z-ca Krystyna Kowalewska, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Dychtoń, Radni Iwona Skupińska, Mirosław Ćwięczek, sołtysi: Elżbieta Machnik, Andrzej Krzemiński. 

  Bardzo dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy. Dziękuję KGW z Bolesławia, Podlipia, Paniom z KGW Laski - Kolonia. Dziękuję Druhom Strażakom i wszystkim parafianom. Imiennie dziękuję p. Elżbiecie Wiktor, Stanisławie Porębskiej, Ryszardowi i Danucie Godyń, Wandzie i Janinie Sośnierz, Alinie Daneckiej, Marlenie Plizga, Robertowi i Beacie Frycz oraz wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przebiegu uroczystości.

  Niech czujne oczy Maryi Wniebowziętej dostrzegą potrzeby wszystkich, którzy się z nami modlili, potrzeby naszej parafii, Kościoła i wszystkich parafian.

                                                      Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

1/1

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów                       22.07.2018 r.

       W 16 niedzielę zwykłą odczytaliśmy Ewangelię, w której Jezus zwraca się do Apostołów słowami:  Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco.

Odpoczynek jest nie tylko przywilejem, ale obowiązkiem. Przeżywamy czas urlopów. Rzadko odpoczywamy "na pustkowiu". Najczęściej odwiedzamy miejsca zaludnione. Przemieszczamy się z punktu do punktu własnymi samochodami. Dzisiaj modliliśmy się za wszystkich podróżujących, a kierowców i ich pojazdy błogosławiłem. Niech w drodze towarzyszy nam zawsze Chrystus, a święty Krzysztof - patron wszystkich podróżujących - niech wyprasza nam łaskę roztropności i bezpieczeństwa.

Bóg zapłać wszystkim za obecność  i dar wspólnej modlitwy.              

                                                                                        Ks. Leszek Kołodziejczyk 

1/1

Wakacje !                                                                                       22.06.2018 r.

 

     Dziś  w  szkołach  przeżywaliśmy  uroczystości  zakończenia  roku  nauki.

W najbliższą niedzielę spotkamy się w kościele. Dzieci i młodzież zapraszam na Mszę Świętą o g. 12.00. Wcześniej będziecie mogli przystąpić do spowiedzi świętej, będę czekał na was w konfesjonale.

    Wakacje to czas zasłużonego wypoczynku. Nie możemy jednak zapomnieć, że od Boga i Jego przykazań, od Mszy Świętej nie ma wakacji. Każda niedziela niech będzie dla nas okazją do wsłuchania się w to, co Pan ma nam do powiedzenia. Niech Jego Słowo będzie ważnym drogowskazem na wakacyjnej drodze.

Wszystko, co będzie nam dane zobaczyć, usłyszeć, przeżyć, niech buduje nasze relacje z Bogiem, który o nas nie zapomina, nie robi sobie wakacji od troski o każdego z nas. On będzie czekał na nas z cennymi darami, z pokarmem, który nasyca szczęściem i radością tak, jak żadna wakacyjna przygoda.

     Wszystkim  rozpoczynającym  wakacje,  urlopy,  życzę  dobrego  wypoczynku.

Niech Bóg błogosławi waszym podróżom, wędrówkom czy po prostu odpoczynkowi we własnym domu.

                                                                  Ks. Leszek Kołodziejczyk

BOŻE  CIAŁO                                                                                                                                             31.05.2018 r.

   Słowo Boże Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ukazało nam najpierw Mojżesza, który wrócił z góry Synaj i przedstawił ludowi słowa Boga - Dekalog, będący podstawą Przymierza. Lud oświadczył, że będzie postępował według tych słów. Mojżesz na znak zawartego Przymierza nakazał złożyć ofiarę z cielców, a ich krwią pokropił lud, mówiąc: "Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami ...". Krew symbolizowała życie. Słowa Boga - Dekalog miały być dla ludu źródłem życia.

   Drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków wskazuje na wyższość krwi Chrystusa. Jego ofiara z samego siebie, Jego krew oczyszcza sumienia. Życie Chrystusa oddane za nas usprawiedliwia nas, uświęca, jedna nas z Bogiem.

   W Ewangelii Marka usłyszeliśmy samego Chrystusa, który przekonuje, że chleb staje się Jego Ciałem, a wino Jego Krwią. Słowa i gesty Chrystusa zapowiadają ofiarę krzyżową i jej ekspiacyjny charakter. 

   Boże Ciało to szczególne święto dla naszej parafii, bo patronalne. Pojednani z Bogiem przez spowiedź świętą tłumnie przystąpiliśmy do Komunii Świętej. Wierzymy, że zamieszkał w nas sam Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Po Mszy Świętej ruszyliśmy z Jezusem do czterech ołtarzy, by karmić się Jego Słowem i wielbić Boga pieśnią eucharystyczną. 

   Wszystkim modlącym się z nami składam serdeczne Bóg zapłać i życzę dobrego odpoczynku. Rodziców, dzieci i wszystkich parafian zapraszam na zakończenie oktawy Bożego Ciała, w czwartek 7 czerwca na g. 18.00. w czasie Mszy Świętej poświęcimy wianki, a po procesji będzie błogosławieństwo dzieci.

                                                                                                                                     Ks. Leszek Kołodziejczyk

                                     

Rocznica I Komunii Świętej                                     20.05.2018 r.

 

     W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Mszy Świętej o g. 12.00. przeżywaliśmy w naszej parafii Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Podziękowaliśmy Jezusowi za to, że pomimo naszych zaniedbań, On zawsze jest blisko nas, że czeka na nas, że nie gardzi nami, kiedy do Niego powracamy. 

     Prosiliśmy też Ducha Świętego, aby zawsze umacniał naszą wiarę, by był obecny w życiu naszym, naszych rodziców i całej parafii.  Bez pomocy Ducha Świętego nic nie możemy uczynić.

     "Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;  różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;  różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich." (1Kor 12,3-6).

Niech słowa świętego Pawła Apostoła zachęcą nas do codziennej pamięci o Duchu Świętym.              

                                                                   Ks. L.K.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Uroczystość  I  Komunii  Świętej                                                                                                                 13.05.2018 r.

    Przyjęliśmy   w   naszej   parafii   zasadę,  że  Uroczystość  Pierwszej   Komunii  Świętej   będziemy   zawsze   obchodzić

w 2 niedzielę maja. To rozwiązanie okazało się bardzo dobre z wielu względów. Po pierwsze rodzice mogę już na długo wcześniej zarezerwować lokal na przyjęcie komunijne, a po drugie właśnie w tym terminie nie odbywały się uroczystości komunijne w sąsiednich parafiach, a więc nie było "kolizji" i obawy, że ktoś zaproszony na kilka komunii musiał wybierać, gdzie ma iść.

    W tym roku komunia wypadła 13 maja. Przeżywaliśmy w tym dniu Uroczystość Wniebowstąpienia i 101 rocznicę objawień  w  fatimskich.  Święte  dzieci  fatimskie - Franciszek i Hiacynta - są już w niebie. Niech wypraszają naszym dzieciom i ich rodzinom silną wiarę i miłość do Jezusa. On sam, odchodząc do nieba, zapewniał, że będzie z nami aż do skończenia świata,  nie  zostawił  nas  sierotami.   W  sposób  tajemniczy  i  wyjątkowy  jest  obecny  w  Eucharystii. Można powiedzieć, że Komunia jest kluczem do nieba. Obyśmy tego klucza nie zagubili, nie włożyli gdzieś do szuflady i zapomnieli o nim. Niech Chrystus będzie naszą codziennością, najważniejszym celem i wartością w naszym życiu.

    Jak w rodzinie, w domu,  tak i w parafii, w Kościele,  raz są tłuste, a raz chude lata. W tym roku mieliśmy pod względem ilości dzieci rok chudy. Do Komunii przystąpiło czworo dzieci:  Erika, Wiktor, Zosia i Zuzia. Uroczystość była bardzo piękna, atmosfera radosna i wzniosła.  Pogoda idealna.  Rodzice,  babcie,  dziadkowie,  chrzestni  i  inni  goście  bardzo wzruszeni.

    Dziękuję za odwagę czytania Słowa Bożego mamom dzieci: Marcie i Anicie. Pani katechetce Danucie za Modlitwę Wiernych i czuwanie nad całą uroczystością. Wszystkim rodzicom za współpracę, za przygotowanie kościoła i piękną dekorację.   Niech  ten  dzień  pozostanie  na  zawsze  w  naszej  pamięci. Niech Chrystus błogosławi wszystkim, którzy się

z nami modlili.

                                                                                                                                                                                                         Ks. Leszek Kołodziejczyk.      

ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE        01.04.2018 r.

     Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego zachęca nas do zastanowienia się nad stanem naszej wiary.

Z Ewangelii Jana dowiedzieliśmy się, że Maria Magdalena powiadomiła Apostołów Piotra i Jana o pustym grobie.

Ci natychmiast się tam udali, aby zobaczyć, co się stało. Kiedy weszli do grobu, zobaczyli leżące płótna oraz chustę. "Ujrzał i uwierzył" - tak napisał Ewangelista o sobie samym. Czy my wierzymy ? Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest mitem ani wymysłem, jest faktem historycznym, czy tego chcemy, czy nie. Jezus żyje i będzie ze swoimi wyznawcami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzisiaj i my stanęliśmy przed pustym grobem. Nasza chrześcijańska religia jest religią radości. 

Chrystus daje nam nowe życie. Bierze na siebie nasze grzechy i choroby. Wszystko to czyni z miłości do nas. Czy my mamy miłość do Niego ?  Niech te święta odnowią w nas miłość do Jezusa i naszych bliźnich, niech uczą nas wiary i nadziei. Niech Zmartwychwstanie naszego Pana wprowadzi nas w "nową jakość życia".

    Wszystkim bardzo dziękuję za dar wspólnej modlitwy, za to, że przeżywaliście ze mną Triduum Paschalne

i Święta. Niech Jezus błogosławi Wam wszystkim

i udzieli wszelkich potrzebnych łask. 

                                                Ks. Leszek Kołodziejczyk

   

NIEDZIELA  PALMOWA           25.03.2018 r.

   Jak co roku w Niedzielę Palmową przyszliśmy do naszej parafialnej świątyni, aby rozważać Mękę Pańską. Oblicze Boga ukrzyżowanego nie przeraża nas, bo promieniuje miłością i miłosierdziem.  

On przyszedł, aby „przyjść z pomocą strudzonemu” i szukającemu zbawienia człowiekowi, „aby nikt, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Dlatego z palmami w rękach z głębi serca wołaliśmy: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!” (Łk 19,36; Mt 21,9).

Modlitwa poświęcenia palm:

Wszechmogący wieczny Boże,
uświęć te gałązki swoim błogosławień-stwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem.

                                           Ks. L.K.

REKOLEKCJE                      15.03.2018 r.

    W dniach 12,13,14 marca 2018 r. przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne szkolno - parafialne.  W pierwszym dniu naukę głosił ks. Piotr Własinowicz z Krakowa, drugiego dnia rozważaliśmy z najmłodszymi dziećmi stacje Drogi Krzyżowej a w czasie Mszy Świętej dzieci pomagały mi wyjaśnić fragment Ewangelii o uzdrowionym przy sadzawce Betesda. Trzeciego dnia zostaliśmy pojednani z Bogiem w sakramencie pokuty. Słowo Boże wygłosił ks. Adam Stelmach z Sosnowca.

   Wszystkim bardzo dziękuję za dar wspólnej modlitwy.  Trwajmy przy Jezusie, który tak wiele dla nas uczynił.                                                                      Ks. L.K.