Aktualności

 Licznik odwiedzin 

ŻYCZENIA   WIELKANOCNE

​                                              O dniu radosny, pełen chwał 

                                              Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał,

                                              Nam z martwych wstania przykład dał. Alleluja !            

​Moi Drodzy,

już na początku Wielkiego Postu w obrzędzie posypania głów popiołem Bóg ukazał nam, czym jesteśmy bez Niego: popiołem, pyłem unoszonym i targanym przez powiew wiatru.

Teraz przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Bóg pokazuje nam jak bardzo nas kocha i troszczy się o nas, pokazuje nam, czym możemy być w Jego obecności, przyjmując Go i oddając się w Jego ręce stajemy się Jego dziećmi. 

Czas pandemii pokazuje nam jak kruche są nasze plany, życie, wszystko to, co posiadamy

i robimy. Jak słaba jest nasza wiara, jak wielki jest nasz lęk o zdrowie i życie.

Życzę wszystkim spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Niech Jego obecność opromienia wszystkie nasze dni i sprawy. Niech dodaje nam odwagi, pomnaża wiarę, niesie nadzieję i miłość. Życzę zdrowych, spokojnych, pogodnych, radosnych Świąt. 

                                                                                                                           Ks. L. K.

1/1

NAJNOWSZE:                          

                             Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbędzie się zgodnie z aktualnymi zasadami

                             i ograniczeniami.

                          -  W Bolesławiu przy kościele o g. 8.30, 9.00, 9.30 i 13.00.

                          -  Na Hutkach o g. 10.00,

                          -  na ul. Ponikowskiej (przy kapliczce) o 10.30

                          -  na Podlipiu o 11.00 przy krzyżu na posesji nr 48, o g.11.20 na posesji nr 183 ( przed

                             domem p. Taborek), o 11.40 przy krzyżu na posesji 308 (p. Poczęśni),

                          -  w Bukownie (ul. Sławkowska) o 12.00.

                     

               Uwaga ! Przy poświęceniu może być tylko 5 osób w maseczkach zachowując dystans 1,5 m.

                             Zatem przynosimy święconkę, zostawiamy, po poświęceniu odbieramy w dowolnym

                             czasie zachowując przepisy. 

W.Post.jpg

WIELKI   POST

   Popielcem rozpoczęliśmy Wielki Post. Ten święty czas ma posłużyć naszemu nawróceniu.    Wszyscy   go   potrzebujemy,   nawet     gdy     jesteśmy    ochrzczeni 

praktykujący, bo nawracanie się to nic innego, jak doskonalenie postępowania, usuwanie  wszystkiego,  co  utrudnia  nam  łączność  z  Chrystusem  czy też łączność

tę zrywa. Niech Wielki Post, jak modlimy się w prefacji na dzisiejszą niedzielę, będzie dla nas czasem przygotowującym nas do owocnego obchodzenia Świąt Wielkanocnych z czystym sercem tutaj na ziemi, a ostatecznie dojściem do Paschy wieczystej.

NIEDZIELA  SŁOWA  BOŻEGO                                                    24.01.2021 r.

 

   "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie." 1 Tes 5,19-21

Zgodnie z powyższą radą św. Pawła włączyliśmy się w inicjatywę papieża Franciszka, który ustanowił III Niedzielę Zwykłą jako poświęconą krzewieniu Słowa Bożego.

W  naszej  parafii  po  Mszy św. o g. 12.00 wierni  losowali  karteczki zawierające cytaty

z   dzisiejszych  czytań.  Było  ich  około  30  i  pochodziły  z  księgi  proroka  Jonasza,

z psalmu, Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian i Ewangelii św. Marka.

Mam  nadzieję, że  parafianie, rozważając wylosowane cytaty, podejmą dialog z Bogiem

i właściwie odczytają skierowane do nich Słowo.

Aha, sarenka ze zdjęcia nie otrzymała karteczki, ale wolność. Weszła na teren przy kościele i nie mogła znaleźć wyjścia. Przy mojej pomocy bezpiecznie powróciła do lasu.

Spełniam  obietnicę  daną  dzieciom  klas 2 i 3, że zamieszczę jej zdjęcie na tej stronie.

1/1

KOLĘDA  " DO  PROGU " dobiega końca .

 

   Odwiedziny duszpasterskie dobiegają końca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjmowali w swoich domach, „w progach”, przychodzili z kolędą do kościoła czy wpłacali ofiary na konto parafii. Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą hojność. Imiennie dziękuję wszystkim w niedzielę po Mszy św. o 9.30.  Za  Was  wszystkich  dziękuję Bogu i proszę w Nowennie do Najświętszego Serca Pana Jezusa o potrzebne dla Was łaski.

  Kolęda w tym roku przebiegała nieco inaczej. Jestem wdzięczny Bogu i Wam wszystkim za możliwość spotkania się i wspólnej modlitwy. To dobra okazja do poznania naszych wspólnych problemów, modlitwy o uzdrowienie, podzielenia się  troskami i radościami życia. 

   Modlitwa na zakończenie nowenny

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce,  oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które  prosiłem. Udziel mi także szczególnej łaski, o którą Cię przez te dni gorąco błagałem ( zdrowia i wszelkich łask dla moich parafian, którzy przyjmowali mnie w swoich domach, mieszkaniach, którzy składają ofiary i troszczą się o dobro parafii). A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu,  jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.

1/1

TRZECH   KRÓLI - Uroczystość Objawienia Pańskiego        6 stycznia 2021

 

    Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w dalszy ciąg radosnych obchodów Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus zaraz po urodzeniu objawił się nie tylko prostym pasterzom, ale również Mędrcom i całemu światu.

    Pospieszmy i my do Dzieciątka Jezus i oddajmy Mu pokłon. Szczególnie  zapraszamy na Mszę Świętą o g. 12.00,  podczas  której  kolędy  śpiewać  będą  siostry  Rózia, Mania i Ania z Krakowa.

      ----------------------------------------------------------------------------

​     O godzinie 13.30 pożegnamy naszą drogą parafiankę

                      śp. Bronisławę Pietrzyk                           

      -----------------------------------------------------------------------------

     Kolędę na Krążku i ul. Polnej rozpocznę po pogrzebie.      

     ----------------------------------------------------------

NOWY  ROK  2021    Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

   Mamy nadzieję, spodziewamy się, że Nowy Rok będzie lepszy, bez epidemii, chorób, niepokoju ...  Szukajmy nadziei i pomocy w pewnym źródle - w Bogu. Ludzkie obietnice często zawodzą. Kto pokłada nadzieję w ludziach może przeżyć rozczarowanie, dlatego my szukamy nadziei w innym źródle, to źródło pokazuje nam Święta Boża Rodzicielka Maryja, od starożytnych czasów  nazywana  Hodigitrią, czyli "wskazującą drogę".

Jest nią Jezus. Idźcie do Jezusa ! Dzisiaj przyszliśmy do Niego, znaleźliśmy Go  w Eucharystii. W Nim jest pełnia życia.

   Święta Boża Rodzicielko, na progu Nowego Roku zawierzamy Tobie nasze życie, nasze rodziny, parafię, Kościół. Niech nie mdleje Twoja ręka wciąż wskazująca na Jezusa.

   Wszystkim życzę na Nowy Rok opieki Maryi, błogosławieństwa Bożego, nadziei płynącej z Eucharystii, komunii z Chrystusem w Mistycznym Ciele Kościoła.

                                                        Ks. Leszek Kołodziejczyk

Kolędowanie Rózi, Mani i Ani
Kolędowanie: Rózia, Mania i Ania

BOŻE  NARODZENIE  2020

 

  "Widzę niebo otwarte ..."

  To słowa Szczepana z dzisiejszej liturgii. Szczepan nie umarł, tylko odszedł do nieba. Chrystus Pan przyszedł z nieba i do niego wstąpił. Przez swoje narodzenie, nauczanie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokazał nam jak żyć, byśmy i my byli w niebie. Dzisiaj widziałem niebo otwarte nad Arturem Adrianem, który przyjął chrzest, nad rodzicami Angeliką i Wojciechem, nad wszystkimi, którzy po spowiedzi przyjęli Chrystusa w Eucharystii. Pielęgnujmy skarb wiary. Szukając piękna w przyrodzie, sztuce, w drugim człowieku nie pozbawiajmy się piękna, które jest w nas, nie odrzucajmy Miłości, która przyszła na świat dla naszego zbawienia.

  Dziękuję wszystkim modlącym się ze mną w tych dniach. Dziękujemy Basi, Emilce i Wioli za śpiew kolęd.

  Święty Szczepanie, módl się za nami, byśmy wytrwali przy Chrystusie do końca.

                                                  Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

BOŻE  NARODZENIE  2020

 

   W tym trudnym dla nas wszystkich czasie przeżywamy - jak co roku - Tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Jezusa naszego Zbawiciela. Przede wszystkim podziękujmy za to, że "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami" (J 1,14).  Niech Słowo zamieszka w naszych sercach, rodzinach i domach. Jezus nadaje prawdziwy sens naszej egzystencji. Nikt z ludzi nie jest w stanie ofiarować nam więcej niż On. W nikim innym nie powinniśmy pokładać większej nadziei.

   Maski, obostrzenia, szczepionki, leki - tak wiele wysiłku wkłada się w zwalczenie koronawirusa. Podejmijmy wysiłek w usunięcie wszystkiego, co przeszkadza nam w przyjęciu Jezusa, w dobrym przeżyciu Świąt Bożego Narodzenia.  Otwórzmy  się  na  dar  radości płynący z bycia dzieckiem Bożym. Ludzkość lękająca się kolejnej fali zakażeń potrzebuje "światłości prawdziwej, co w ciemności świeci". Tej łaski oświecenia i spojrzenia na siebie w prawdzie życzę wszystkim.   Niech Wcielone Słowo da nam moc, abyśmy na nowo stali się dziećmi Bożymi.

KOLĘDA  " DO  PROGU ".

    Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wyprzedzają mnie z kolędą i już docierają  na plebanię z życzeniami świątecznymi i ofiarami kolędowymi. W związku ze szczególną sytuacją odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym roku będą inne niż dotychczas. Jeśli nie pojawią się kolejne przeszkody, to będę chciał pobłogosławić wiernych naszej parafii w progu ich domów. Zachowując środki ostrożności (maseczka, dystans) w progu domu, nie wchodząc do wewnątrz domu (mieszkania), wręczę przedstawicielowi rodziny obrazek kolędowy i odmówię modlitwę błogosławieństwa. Przedstawiciel rodziny będzie mógł wraz z pozostałymi domownikami w dowolnym czasie odmówić modlitwę kolędową z obrazka, kończąc ją wspólnym Ojcze nasz ... 

    Odwiedziny w tej formie będę realizował zgodnie z programem kolędy zawartym w gazetce "Nasza Parafia":
 

Kolęda 2020/2021

28 grudnia /Pon. / od g. 9.00 Laski i część Kolonii

29 grudnia /Wt./ od g. 9.00 Kolonia cd. + Poręba, Pleścińska

30 grudnia / Śr. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Wyzwolenia i Ponikowska

31 grudnia / Cztk / od g. 9.00 Bolesław, ul. Kluczewska

02 stycznia /Sob./ od g. 9.00 Bolesław, ul. Chmielna

03 stycznia /Ndla/ od g. 14.00 Małobądz, Krzykawa, Krzykawka, Krze

04 stycznia /Pon./ od g. 9.00 Podlipie

05 stycznia / Wt. / od g. 9.00 Podlipie c.d. / Międzygórze /

06 stycznia / Śr. / od g. 10.00 Krążek, Tłukienka, Bolesław, ul. Polna

07 stycznia /Cztk./ od g. 10.00 Bolesław, ul. Kopalniana, Laskowska, Browarna

08 stycznia /Ptk / od g. 9.00 Bolesław, ul. Głowna od trasy do ul. Zacisze

09 stycznia / Sob. / od g. 10.00 Bolesław, ul. Główna c.d.

10 stycznia / Ndla / od g. 14.00 Hutki

11 stycznia / Pon./ od. g. 9.00 Bukowno, ul. 1 Maja, ul. Wodąca , ul. Sławkowska, Przeń

12 stycznia / Wt. / od g. 10.00 Olkusz (Skalska, Floriańska, Żuradzka, Korczaka, Kazimierza W., Legionów, Strzelców)

13 stycznia /Śr. / od g. 10.00 Olkusz (Nałkowskiej, Orzeszkowej, Tuwima, Reja, Krasińskiego, Armii Kr., Batalionów, Makowa)

14 – 16 stycznia Pozostałe miejsca według ustaleń. 

     BARBÓRKA   2020                                                                                                                             06.12.2020 r.

     Barbórka jest cyklicznym ważnym wydarzeniem w życiu górników, ich rodzin, kopalń, w życiu naszej parafii. W roku pandemii szczególnie powinniśmy prosić Boga i świętą patronkę Barbarę o pomoc i opiekę. Dzisiaj zgromadziliśmy się w naszej świątyni z górnikami z kopalni rudy cynku i ołowiu Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A., aby dziękować za rok trudnej pracy, za wszelkie łaski, za opiekę i błogosławieństwo. Chcemy również prosić o dalszą opiekę, o oddalenie zagrożeń i wszelkiej zarazy. Pandemia nie ominęła górników i ich rodzin. Dotkliwe dla nas wszystkich są obostrzenia. Koronawirus zmienił nasze życie zawodowe, rodzinne, społeczne i religijne. Jest nas dzisiaj w świątyni mniej niż w poprzednich latach. Nie ma orkiestry, wielu górników, gości i wielu parafian. Za obecność dziękujemy p. Dariuszowi Binkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej. Są z nami górnicy z Zakładowym Sztandarem Górniczym, są górnicy czynni i emerytowani, są rodziny górnicze, parafianie. Są dzieci z 1 klasy Szkoły Podstawowej w Bolesławiu z p. katechetką Danutą Rzepką. Niech będzie z nami święta Barbara, niech oręduje za nami i wyprasza Boże błogosławieństwo. Wszystkich górników polecamy Bożej opiece. Życzymy im zdrowia, bezpiecznej pracy, nadziei na lepszą przyszłość. Szczęść Boże !

      Wszystkim bardzo dziękuję za obecność i dar wspólnej modlitwy. Pozdrawiamy i dziękujemy Dyrekcji i Zarządowi ZGH "Bolesław", dziękujemy p. Lucjanowi Wilkowi, który dzisiaj zastąpił świętego Mikołaja, obdarowując prezentami za występ dzieci. 

 

                                                                                                                                          Ks. Leszek Kołodziejczyk 

1/1

B A R B Ó R K A   2020

 

Drodzy Górnicy,

 

z  okazji  Waszego  święta życzę Wam

i   Waszym   rodzinom   dużo   zdrowia, wytrwałości, nadziei, że będziecie mieć pracę,  że  ten  trudny  czas  przeminie.

Życzę Bożego błogosławieństwa

i opieki św. Barbary - Waszej Patronki.

Szczęść Wam, Boże !

Zapraszam do wspólnej modlitwy

w niedzielę 6 grudnia o g. 12.00.

 

Ks. Leszek Kołodziejczyk 

Tak, to już Adwent !                                                                                   29.11.2020 r.

    Zakończyliśmy kolejny rok liturgiczny. Taki sobie "Sylwester", bez szampana i sztucznych ogni. Zapewne miniony rok zapamiętamy jako pandemiczny, trudny dla wielu rodzin i Kościoła. Nikt z nas nie przewidywał, że będą wprowadzane limity wiernych w kościołach. Z naszym udziałem w niedzielnej Eucharystii od wielu lat było źle, a teraz jest tragicznie. Przeżywamy kryzys wiary i to nie tylko z powodu koronawirusa. Dzisiaj nie potrafimy powiedzieć, co będzie w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Dlatego warto podjąć adwentowy duchowy wysiłek. Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Przyjście Jezusa może znów odmienić świat i ludzi. Miarą naszego Adwentu niech będzie postęp duchowy. Początek roku kościelnego niech nas zachęci do częstszej modlitwy, udziału we Mszy Świętej, budowania osobistych relacji z "Tym, który przychodzi". Wyjdźmy Mu na spotkanie !
 

Dekoracja adwentowa - Pol-kat Bolesław

Uroczystość Chrystusa Króla i chrzest Mai Amelii                                22.11.2020 r.

   Dzisiejsza  Uroczystość  była  dla  nas  szczególnie  radosna.  Moi  byli  uczniowie przynieśli kolejne dzieciątko do chrztu.  Gratuluję  Justynie  i  Sewerynowi  i życzę  kolejnych pociech. Życzenie licznego potomstwa jest życzeniem Bożego błogosławieństwa.  Abraham  w Bożym  błogosławieństwie usłyszał

i te słowa: "Będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku   na   wybrzeżu   morza;   potomkowie  twoi   zdobędą  warownie   swych   nieprzyjaciół.  Wszystkie   ludy   ziemi    będą   sobie   życzyć   szczęścia   [ takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu». Rdz 22,17-18

   Drodzy Rodzice, słuchajcie Pana tak jak Abraham, a będziecie mieć udział w tym błogosławieństwie.

Chrystus Król,  Sędzia  Sprawiedliwy  z  dzisiejszej  Ewangelii  jeszcze jest dla nas dobrym pasterzem sławionym przez  proroka  Ezechiela  w  pierwszym  czytaniu.  Niech uleczy oliwą swego przebaczenia nasze  grzechy,  niech  uzdrowi i opatrzy rany, abyśmy mogli z radością wołać: "Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego" Ps 23,1 

    Mai,   jej   starszej  siostrzyczce  Biance,  rodzicom, chrzestnym i wszystkim modlącym się z nami z serca błogosławię i zapewniam o modlitwie.

Chrzest przyjmuje się raz w życiu ...                                                                08.11.2020 r.

   Dzisiejsza niedziela była ważnym dniem dla małej Emmy, jej rodziców Lucie i Dariusza, dla chrzest- nych Agnieszki i Jana, dla mnie i wszystkich modlących się z nami w kościele. Przecież Jezus powie- dział:  „Jeśli  się  ktoś  nie  narodzi  z  wody  i  z  Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

  Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

Pan Bóg wszechmogący , który przez swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego ,niechaj błogosławi matce tego dziecka... Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcu tego dziecka...  Pan Bóg wszechmogący,  który  nas  odrodził  z  wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym, tu zebranym, udzieli obfitego błogosławieństwa ...

1/1

CMENTARZE   OTWARTE  !

Nierozważną decyzją rządu zostaliśmy pozbawieni możliwości odwiedzenia naszych bliskich zmarłych na cmentarzach w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych). Kulisów tej decyzji pewnie już nie poznamy, wiadomo jednak, że ta decyzja jeszcze bardziej zaszkodziła rządzącym.

W naszym kościele parafialnym zauważyliśmy, że we Mszach Świętych wzięło udział więcej wiernych  niż to miało miejsce w poprzednich latach. Może dlatego, że była to niedziela.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli we wspólnej modlitwie za zmarłych w kościele. Za wszystkich polecanych Kościołowi w wypominkach będziemy modlić się przez cały listopad. 

Późnym wieczorem w Uroczystość Wszystkich Świętych, jak i w Dzień Zaduszny, byliśmy pod bramą cmentarną. Widziałem parafian, którzy podjeżdżali  pod cmentarz samochodem, zatrzymywali się na chwilę, niektórzy wychodzili z auta, by spojrzeć w stronę grobu bliskich zmarłych, odmówić krótką modlitwę.

Ja przez dłuższą chwilę trwałem na modlitwie, zrobiłem kilka zdjęć. Smutny to był czas, ale tej wewnętrznej radości płynącej z wiary w życie pozagrobowe nikt nam nie może odebrać.

"Chryste, Ty dozwalasz, aby rozpadł się dom naszego doczesnego zamieszkania,
- daj nam zamieszkać na wieki w niebie, w domu nie ręką ludzką zbudowanym.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym."

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział:

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie” /J11,25/ Wierząc w życie  pozagrobowe  i  w  skuteczność modlitwy wsta-wienniczej  polecajmy  Miłosierdziu Bożemu zmarłych biskupów,   kapłanów,  siostry  zakonne,  zmarłych  z

naszych rodzin...

WESPRZYJ    PARAFIĘ

 

      Drodzy  Parafianie i Sympatycy Kościoła. Nasza parafia utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych.  Z powodu epidemii i zapewne innych okoliczności

w niedzielnej Eucharystii uczestniczy mały procent wiernych.   Dlatego bardzo prosimy o regularne  wspieranie parafii ofiarami.   Wielu  czyni to  od  lat,

ale większość jakby całkowicie o tym zapomniała. Jeśli to możliwe, to pamiętajcie o parafii,  wpłacając ofiary na  konto  podane  niżej.  W  tytule  można

napisać: Pomoc dla parafii lub: Ofiara na kościół – taca, lub:  Darowizna na cele kultu religijnego.  Taką darowiznę – zgodnie z zasadami prawa

– można odpisać od podatku.  W  parafii  mamy  wielu  seniorów  mieszkających  w  dużej  odległości  od  kościoła  parafialnego,  często  nie  mają  jak

przyjechać na Msze święte, ponieważ w niedziele kursuje mało autobusów, zapewne jest jeszcze wiele innych przyczyn ?)

Wszystkich proszę o zrozumienie i z góry dziękuję za pomoc. Bóg zapłać !

Parafia Polskokatolicka pw. Bożego Ciała w Bolesławiu,  ul. Główna 5a, 32-329 Bolesław

 

Bank PKO S.A. w Olkuszu
95 1240 4940 1111 0010 3546 6339

Pomoc dla parafii

Matce Bożej przynieśliśmy róże                                            04.10.2020 r.

    W pierwszą niedzielę października przyszliśmy do kościoła z różańcami. Kościół zawsze przywiązywał dużą wagę do modlitwy różańcowej. Do odmawiania różańca wzywa  w  swoich  objawieniach  sama  Maryja.  W  Lourdes  czy  w  Fatimie ciągle powtarzała: "Odmawiajcie różaniec...".   Przyszliśmy do Niej z naszymi różami - różańcami - zrobionymi z różnych owoców, nasion, koralików...  Widziałem różańce z owoców dzikiej róży, z jarzębiny, fasoli, kasztanów... były i te różańce komunijne dla dzieci, które przygotowują się do pierwszego spotkania z Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkie je poświęciliśmy, pobłogosławiliśmy dzieci i rodziców. Naszym prezentem dla Jezusa i Jego Matki niech będzie szczera modlitwa na różańcu.

"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen."

    Dziękujemy dzieciom, rodzicom, p. katechetce Danucie za obecność i wspólną modlitwę. Niech wasze różańce nie będą tylko na dobrą ocenę z religii lub do ozdoby ale do modlitwy. Niech będzie w niej uwielbienie Boga i prośba o to, czego na co dzień potrzebujemy.

    Kolejne spotkanie z dziećmi klas 2 i 3 wyznaczyliśmy na niedzielę 15 listopada.

Oczywiście Pan Jezus czeka na was w każdą niedzielę. Zatem do zobaczenia !!!

                                                                                     Ks. L. K.

1/1

PIERWSZA  KOMUNIA  GRZESIA                                                     6.09.2020 r.

   Grzegorz jest uczniem Szkoły Podstawowej w Olkuszu, chodzi już do 4 klasy. Miał przyjąć Komunię Świętą razem z dziećmi z naszej parafii w maju, ale pandemia pokrzyżowała nam plany. Rodzice prosili o przeniesienie Uroczystości komunijnej na przyszły rok. Tak uczyniliśmy, bo większość z nich była w 2 klasie. Grzesio nie chciał czekać do przyszłego roku, tym bardziej, że jego rówieśnicy wczoraj przeżywali swą Uroczystość w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Olkuszu. Po pierwszej spowiedzi świętej przyszedł czas na Komunię. Dzisiaj wraz z rodzicami, rodzeństwem, całą rodziną, ze wspólnotą parafialną towarzyszyliśmy mu w tym ważnym spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii.

   Przygotowanie dziecka do pełnego uczestnictwa we Mszy św. zaczyna się w rodzinie. Dlatego dziękuję rodzicom za ich piękne świadectwo wiary i przywiązania do naszej parafii, dziękuję p. Katechetce, która na lekcjach religii dobrze przygotowała dziecko do sakramentu spowiedzi i Eucharystii, dziękuję naszej katechetce p. Danucie za obecność, wspólną modlitwę i pomoc w liturgii. Dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy. Niech to dzisiejsze wydarzenie umocni naszą wiarę i przybliży nas do Chrystusa.

                                                                                     Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

UROCZYSTOŚĆ   WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY         15.08.2020 r.

    Nasze życie na tym świecie jest ważne, również nasze plany życiowe są ważne: założyć rodzinę, zdobyć wykształcenie, kupić mieszkanie, zbudować dom, rozwijać karierę czy założyć swoją firmę. To wszystko jest potrzebne, ale przede wszystkim ma to nam pomóc,

a nie przeszkodzić w naszej życiowej drodze do nieba. Cóż z tego, że zdobędziemy sławę, majątek czy poważanie wśród ludzi, jeżeli stracimy to, co najważniejsze, czyli niebo.

 

    Do nieba zdąża się przez całe życie. Przykład tego ukazała nam Maryja. Ona swoją wędrówkę do nieba rozpoczęła w momencie zwiastowania w Nazarecie. Wyraziła wtedy zgodę na to, aby zostać Matką Zbawiciela. Wypowiedziana wtedy zgoda mówi nam o bezgranicznej ufności i posłuszeństwie Maryi wobec przychodzącego do Niej Boga.

    My, tak jak Maryja powiedzmy Bogu: Tak !  Przyjdźmy do Niego, by przez Maryję podziękować za wszystko, co otrzymaliśmy i prośmy o siły potrzebne do osiągnięcia nieba.

 

Sobota – 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

   7.30 Msza za + Bogusława Nidzińskiego, int. od wnuka Piotra z rodziną.

   9.30 Msza za 1/+ Annę i Romana Lekston.

                        2/ Dziękczynna za plony, z prośbą o błogosławieństwo dla rolników,   

                            sadowników, ogrodników, działkowców, pszczelarzy, o opiekę Matki Bożej 

                            nad naszymi polami, domami i rodzinami.

                            Poświęcenie chleba, wieńców żniwnych, bukietów z kwiatów, ziół, warzyw i 

                            owoców.

12.00 Msza św. + Rozalię – 2 r. śm., Jana Ziębów, int. od syna Edwarda.

1/1

Dziś chodziliśmy z Jezusem po wodzie !                                              09.08.2020 r.

   W każdym człowieku jest pragnienie „kroczenia po wodzie”, czyli przekraczania granic własnych niemożności i ograniczeń. My dzisiaj odważyliśmy się stąpać po wodzie z Piotrem i Jezusem. Najpierw po Jeziorze Galilejskim, słuchając Ewangelii św. Mateusza. Potem po wodzie chrzcielnej, towarzysząc rodzicom Laury Rity i Joanny, którzy przynieśli swe dzieci do chrztu.

   To kolejna niedziela, która przyniosła mi tak wiele radości z powodu bycia razem z Wami w tej niewielkiej i słabej łodzi Kościoła Polskokatolickiego.

Może w Niej nie opłyniemy Ziemi, ale też nie chcemy, by stała ona zacumowana przy przystani. Nie chodzi nam tylko o to, by było spokojnie i bezpiecznie, chcemy w niej płynąć, przeżywać piękne przygody. Ta łódź nie została zbudowana po to, by stać przy brzegu. Płyńmy zatem dalej, chodźmy nawet po wodzie, ale nie bez Jezusa, bo utoniemy.

 

   Panie, daj nam nowego sternika, który będzie wykonywał Twoje polecenia. Ty sam bądź kapitanem wyznaczającym rejs i kierującym  tymi, którzy jeszcze z tej łodzi nie uciekli.

Panie, każ nam przyjść do siebie, choćby po wodzie.

   Rodzicom: Iwonie i Norbertowi, Justynie i Krzysztofowi, chrzestnym i wszystkim modlącym się ze mną bardzo dziękuję i błogosławię.

                                                                               Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

W A K A C J E,      WAKACJE,      WAKACJE ... 

Jakie to piękne słowo !  Niesie ze sobą obietnicę wolności, przygody, poznania nowych miejsc

i ludzi, tym bardziej, że młodzież, dzieci, rodzice, nauczyciele mają za sobą trudny czas zdalnej nauki i pracy ...  Pandemia koronawirusa wywołała ogromne zmiany w edukacji, życiu religijnym, zawodowym, rodzinnym i osobistym Z trudem "dochodzimy do siebie", wciąż bojąc się przyszłości. Rozpoczynając wakacje, warto po raz kolejny złożyć wszystko w ręce Boga, zaufać Mu, prosić Go, by kierował łodzią naszego życia. Wprawdzie Bóg dał nam rozum, głowę i ręce,

talenty, zdolności, ale jeśli będziemy próbować "obejść się bez Niego", to możemy wylądować na

rafie.

Tej Bożej opieki życzę wszystkim rozpoczynającym wakacje i urlopy. Niech to będzie czas dobrego wypoczynku, pięknych i owocnych doświadczeń, spotkań, budujących przeżyć.

Zachowując Boże przykazania, weźcie również pod uwagę te wakacyjne wskazówki:

  „Dekalog Wakacji, czyli dziesięć wskazówek wakacyjnych”: 


  1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem.
  2. Nie zapomnij zabrać do plecaka medalika i książeczki do nabożeństwa.
  3. Zabierz wygodne buty, byś mógł dojść do kościoła.
  4. Kieruj się kompasem – sumieniem, modlitwą, a nigdy nie zbłądzisz.
  5. Noś w słońcu okulary, niech ci jednak nie zasłonią Boga.
  6. Dbaj o pokarm dla ciała i duszy, aby nie były głodne.
  7. Nie śmieć na postoju ani we własnej duszy.
  8. Chodząc po lasach, górach, nie zagub własnej drogi.
  9. Nie przeklinaj, a raczej uśmiechaj się.
10. Wróć z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko Boży.

Na wakacje polecam wam Kraków. Poszukajcie religijnych inskrypcji po łacinie, o których czasami mówiłem wam w kościele ...  

Np. ten: SI DEUS NOBISCUM QUIS CONTRA NOS (Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Rz 8,31) lub ten: CORPORA DORMIUNT, VIGILANT ANIMAE (Ciała śpią, dusze czuwają).

Na czas wakacji wszystkim z serca błogosławię

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

                                                                             Ks. Leszek Kołodziejczyk               

1/1

Niech Wam Bóg błogosławi .                                                          19.07.2020 r.

   Ostatnia,  trzecia  Msza  Święta zakończona.  Idźcie  w  pokoju Chrystusa. Wszyscy już wyszli

z kościoła. Klęczę sam przed ołtarzem. Dziękuję Bogu za tę niedzielę. Dziękuję za każdego brata i siostrę w wierze, za to, że mogłem służyć. Przychodzą mi na myśl słowa z II Modlitwy eucharystycznej: "dziękujemy,  że  nas  wybrałeś,  abyśmy  stali  przed Tobą i Tobie służyli".

Dzisiaj  miałem  wielką  radość w sercu,  ponieważ mogłem błogosławić  Jubilatom:  Mirosławie

i Józefowi, którzy przyszli do Jezusa, aby Mu podziękować za 35 lat miłości i trwałości związku - tego ludzkiego i tego z Chrystusem, który zawsze kocha, umacnia i daje dowody swojej obecności. Dziękuję Wam Drodzy Jubilaci. Dziękuję za to, że jesteście "żywymi kamieniami" naszego Kościoła. Niech Wam Bóg błogosławi.

   Powód do kolejnej radości to chrzty Leona i Poli. Ze względu na ogłoszoną w marcu epidemię wydłużył się czas oczekiwania na to wydarzenie. Dzieci podrosły i uważnie obserwowały wszystki czynności.  W  końcu  polane wodą chrzcielną  wydały donośny głos. Płacz jak przy narodzinach.

To są narodziny do nowego życia z wody i z Ducha. I znowu podziękowania: rodzicom Poli - Paulinie i  Łukaszowi,   rodzicom   Leona -  Katarzynie i  Łukaszowi,   chrzestnym,  babciom

i dziadkom, rodzinom, wszystkim modlącym się z nami. Niech Wam Bóg błogosławi.  „Błogosławiony” to taki człowiek, który niezależnie od sytuacji, w jakich się znajduje, zawsze jest szczęśliwy, wszystko mu sprzyja, jest obdarzony powodzeniem. Błogosławić (łac. „benedicto”, od „bene” – dobrze i „dicere” – mówić) "Benedicere" to mówić o kimś dobrze, życzyć dobra,  przyzywać  dla  niego  łaskawości  Bożej  i  ludzkiej.  Błogosławiąc,  wyrażamy wiarę w to,

że Pan Bóg czuwa nad nami. Błogosławię Was i proszę Boga, by On sam czuwał nad Wami.

                                                                                  Ks. Leszek Kołodziejczyk   
 

1/1

WYCINKA DRZEW przy kościele i plebanii

   Cieszyły oczy i uszy. Szumiały, były domem dla ptaków i miejscem ukrycia dla naszych wiewiórek. Niestety, "wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem" Koh 3,1

   Za wielki trud pracy przy usuwaniu uschniętych drzew bardzo dziękuję pilarzom p. Pawłowi Cabajowi, Robertowi Piątkowi i Mateuszowi Królowi. Dziękuję za pomoc przy wycince

i porządkowaniu terenu p. Lucjanowi Wilkowi, Marianowi Mystkowi i Gerardowi Bednarskiemu.

   Bóg zapłać za poświęcony czas i wysiłek. Błogosławię Was i proszę Boga o zdrowie dla Was

i inne potrzebne łaski.

                                Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E      (9 - 16 sierpnia  2020 r.)

 

N I E D Z I E L A – 19 Zwykła      / 09.08.2020 r./

 

  7.30 Msza św. + Józefa Łaskawca – int. od p. Marioli i Błażeja z rodziną.

  9.30 Msza św. 1/ + Kazimierę i Władysława Podyma.

                        2/ + Krystynę Filipek – miesiąc po śmierci.

 

12.00 Msza św. + Janinę i Franciszka Bartkowiak ( 8 i 17 r. śm.) - int. od córek z rodzinami.

We Mszy Świętej chrzty: Laury Rity i Joanny

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Piątek – 14 sierpnia, św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, wspomnienie.

18.00 Msza za + Grażynę Ślusarczyk, int. od rodz. Bargieł i Anioł.

 

Sobota – 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

  7.30 Msza za + Bogusława Nidzińskiego, int. od wnuka Piotra z rodziną.

  9.30 Msza za 1/+ Annę i Romana Lekston.

                       2/ Dziękczynna za plony, z prośbą o błogosławieństwo dla rolników, sadowników,

                           ogrodników, działkowców, pszczelarzy, o opiekę Matki Bożej nad naszymi polami,

                           domami i rodzinami.

                           Poświęcenie chleba, wieńców żniwnych, bukietów z kwiatów, ziół, warzyw i owoców.

12.00 Msza św. + Rozalię – 2 r. śm., Jana Ziębów, int. od syna Edwarda.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 20 Zwykła /16.08.2020 r./

 

  7.30 Msza św. + Janinę Wójcicką, int. od Wiesławy i Zbigniewa Szlęzak z rodziną.

  9.30 Msza św. Dziękczynna z prośbą i błogosławieństwo dla dziecka i rodziców, o opiekę Matki Bożej

                        i Anioła Stróża. Roczek Alicji Łaskawiec.

12.00 Msza św. + Zofię, Mariana, Marię, Władysława Sroków, + Stanisławę i Jana Kurowskich. _______________________________________________________________________________

1. W piątek 7 sierpnia pożegnaliśmy śp. Adama Ziębę (55 l.).  Niech Chrystus Pan wypełni wobec niego 

    obietnicę zbawienia, niech ulituje się nad łzami matki i rodziny zmarłego. Niech da im pokój serca i 

    nadzieję.

2. Serdecznie wszystkich zapraszam do udziału we Mszy Świętej w  sobotę 15 sierpnia w Uroczystość 

    Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Oddajmy cześć Maryi Wniebowziętej, która wstawia się za 

    nami u Boga, podziękujmy Stwórcy za plony, życie i wszelkie łaski. Prośmy o oddalenie wszelkiej 

    zarazy i zła. Będziemy modlić się za rolników, sadowników, ogrodników, działkowców.

    Procesja z wieńcami dożynkowymi będzie podczas Mszy Świętej o g. 9.30.

    Poświęcenie bukietów z kwiatów, zbóż, ziół, owoców i warzyw będzie w czasie każdej Mszy. 
   

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane

​    ofiary na potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa

    Bożego i opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.

Ewangelia z 19 Niedzieli Zwykłej A

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Mt 14, 22-33

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze.

Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E    (02 - 09 sierpnia 2020 r.)

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła /02.08.2020 r./

​  7.30 Msza św. 1/ + Waldemara Plizgę – 4 r. śm.

                        2/ + Barbarę Kula (90 urodziny ziemskie), + Jana Kula.

  9.30 Msza św. + Norberta Gołąb – 19 r. śm., +Andrzeja Gołąb, zm. z r. Owczarek i Gołąb.

12.00 Msza św. 1/ + Bogusławę Perek ( ziemskie urodziny) – int. od córki Ani z rodziną.

                        2/ Dziękczynna za dar życia z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki, o zdrowie

                            i błogosławieństwo dla Mai i Mikołajka.

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Czwartek – 6 sierpnia Przemienienie Pańskie, święto.

18.00 Msza za + Mariannę i Andrzeja Łukasiewicz (33 r. śm.) - int. od córki Krystyny.

Sobota – 8 sierpnia

16.30 Msza za + Krystynę Barańską – 15 r. śm., Wacława Barańskiego – 60 r. śm.

17.00 Msza za + Grażynę Ślusarczyk – od koleżanek i kolegów z KGW Bolesław - Hutki.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – 19 Zwykła / 09.08.2020 r./

  7.30 Msza św. + Józefa Łaskawca – int. od p. Marioli i Błażeja z rodziną.

  9.30 Msza św. 1/+ Kazimierę i Władysława Podyma.

                       2/ + Krystynę Filipek – miesiąc po śmierci.

 

12.00 Msza św. + Janinę i Franciszka Bartkowiak ( 8 i 17 r. śm.) - int. od córek z rodzinami.

We Mszy Świętej chrzty: Laury Rity i Joanny

_______________________________________________________________________________

 

1. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą zawsze obchodzimy 15 sierpnia w tym

    roku wypada w sobotę. W tym dniu również w naszej parafii oddajemy cześć Matce Bożej

    Wniebowziętej, dziękujemy Bogu za plony, modlimy się w intencji rolników, sadowników,

    ogrodników, działkowców. Poświęcamy płody ziemi: chleby, zboża, warzywa, owoce, kwiaty.

    Już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy.

    Procesja z wieńcami dożynkowymi będzie podczas Mszy Świętej o g. 9.30.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane

    ofiary na potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

3. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa

    Bożego i opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.

EWANGELIA   18 Niedzieli  zwykłej 

Mt 14, 13-21

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».
On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E   /26.07.  -  02.08.2020 r./

N I E D Z I E L A – 17 Zwykła / 26.07.2020 r./

 

  7:30 Msza św. + Józefa Łaskawca – int. od szwagierki Stanisławy z mężem i rodziną p. Warwas.

  9.30 Msza św. + Eugeniusza Jantę – 15 r. śm., zm. z r. Janta, + Zdzisława Warzechę i Jana Mrówkę.

 

12.00 Msza św. dziękczynna, z prośbą o zdrowie i pomyślność dla Klaudii i Jagody, zam. rodzice.

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Sobota – 1 sierpnia

16.30 Msza za + Grażynę Ślusarczyk – miesiąc po śmierci, int. od uczestników pogrzebu.

17.00 Msza za + Bogusława Nidzińskiego – int. od Urszuli i Tadeusza Fajfer z rodzina.

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 18 Zwykła /02.08.2020 r./

 

  7.30 Msza św. 1/ + Waldemara Plizgę – 4 r. śm.

                        2/ + Barbarę Kula (90 urodziny ziemskie), + Jana Kula.

  9.30 Msza św. + Norberta Gołąb – 19 r. śm., +Andrzeja Gołąb, zm. z r. Owczarek i Gołąb.

12.00 Msza św. 1/ + Bogusławę Perek ( ziemskie urodziny) – int. od córki Ani z rodziną.

                        2/ Dziękczynna za dar życia z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki, o zdrowie

                            i błogosławieństwo dla dzieci Mai i Mikołajka.

_______________________________________________________________________________

 

1. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli p. Annie Turskiej, Marii Łaskawiec i Krystynie

    Lorek. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu kościoła ofiarę do ołtarza 100 zł.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane

    ofiary na potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

3. Dzisiaj poświęcamy pojazdy mechaniczne (samochody, motocykle, rowery) i polecamy Bogu

    i świętemu Krzysztofowi wszystkich kierowców i podróżujących.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa

    Bożego i opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.

MODLITWA  KIEROWCY:

   O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

   Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Ewangelia z 17 niedzieli zwykłej  Mt 13, 44-52

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Koniec krótszej perykopy.

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E     /19 - 26 lipca 2020 r./

 

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła /19.07.2020 r./

  7.30 Msza św. + Romana Gołąb, Marię i Jana Wilk, Bronisławę i Józefa Gołąb.

  9.30 Msza św. + Józefę i Andrzeja Wójcików.

12.00 Msza św. 1/ + Edwarda Czarnotę – int. od małżonki z rodziną.

                        2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów -

                            Mirosławy i Józefa Bargieł z okazji 35 rocznicy małżeństwa. 

 We Mszy św. chrzty: Poli i Leona

____________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

 

Sobota – 25 lipca, św. Jakuba, apostoła, święto. św. Krzysztofa – patrona kierowców.

17.00 Msza za + Grażynę Ślusarczyk – int. od mieszkańców ul. Chmielnej i Browarnej w Bolesławiu.

17.30 Msza za + Bogusława Nidzińskiego – int. od wnuka Artura z Pauliną.

18.00 Msza za + Annę Imielską – im., Piotra i Teresę Mitka, marka i Pawła Turskich, Helenę Rodak.

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – 17 Zwykła / 26.07.2020 r./

  7:30 Msza św. + Józefa Łaskawca – int. od szwagierki Stanisławy z mężem i rodziną p. Warwas.

  9.30 Msza św. + Eugeniusza Jantę – 15 r. śm., zm. z r. Janta, + Zdzisława Warzechę i Jana Mrówkę.

 

12.00 Msza św. dziękczynna, z prośbą o zdrowie i pomyślność dla Klaudii i Jagody, zam. rodzice.

_______________________________________________________________________________

 

1. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do niedzieli p. Annie i Jerzemu Opala oraz Andrzejowi

    i Tomaszowi Cebo. Tomaszowi dziękuję za ofiarę do ołtarza 100 zł.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane ofiary na 

    potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

3. Poświęcenie pojazdów w naszej parafii będzie w niedzielę za tydzień 26 lipca po każdej Mszy Świętej.

    Zapraszam wszystkich kierowców i podróżujących do wspólnej modlitwy.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa

    Bożego i opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.

Ewangelia z 16 niedzieli zwykłej /Mt 13, 24-43/

KRÓTSZA  Mt 13, 24-30

Przypowieść o chwaście wśród zboża

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Koniec krótszej perykopy.

Oto słowo Pańskie

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E     12 - 19 lipca 2020 r.

 

N I E D Z I E L A – 15 Zwykła / 12.07.2020 r./

​  7.30 Msza św. + Teresę Sikora – int. od Małgosi Stępniowskiej z rodziną.

  9.30 Msza św. + Józefa Łaskawca – 2 r. śm., int. od córki Barbary.

 

12.00 Msza św. + Jadwigę Gumółkę .

____________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Sobota – 18 lipca, św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

16.30 Msza za + Henryka Kajdę, Stefanię i Antoniego Kaziród, + Franciszkę i Stanisława Pęgiel,

                         zmarłych z rodz. Kajda i Kaziród.

17.00 Msza za + Grażynę Ślusarczyk – int. od brata Zbyszka z rodziną.

17.30 Msza za + Krystynę Filipek – od synowej Józefy z rodziną.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 16 Zwykła /19.07.2020 r./

  7.30 Msza św. + Romana Gołąb, Marię i Jana Wilk, Bronisławę i Józefa Gołąb.

  9.30 Msza św. + Józefę i Andrzeja Wójcików.

12.00 Msza św. 1/ + Edwarda Czarnotę – int. od małżonki z rodziną.

                        2/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów -

                            Mirosławy i Józefa Bargieł z okazji 35 rocznicy małżeństwa.

We Mszy św. chrzty: Poli i Leona _______________________________________________________________________________

 

1. Bóg zapłać p. Teresie Poczęsnej i Marysi Turskiej za przygotowanie kościoła do niedzieli oraz za

    złożoną ofiarę do ołtarza 50 zł.

2. W minionym tygodniu we wtorek pożegnaliśmy śp. Krystynę Filipek. Niech dobry Bóg da jej udział w

    chwale nieba.

3. Zgodnie z planem wykonaliśmy prace związane z usunięciem uschłych drzew na działce przy    

    kościele.  Bardzo dziękuję za fachową robotę pilarzom p. Pawłowi Cabajowi, Robertowi Piątkowi i 

    Mateuszowi Królowi. Dziękuję za pomoc przy wycince i porządkowaniu terenu p. Lucjanowi Wilkowi, 

    Marianowi Mystkowi i Gerardowi Bednarskiemu. Bóg zapłać za poświęcony czas i wysiłek. 

    Błogosławię Was i proszę Boga o zdrowie dla Was i wszelkie potrzebne łaski.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane

    ofiary na potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

5. Poświęcenie pojazdów w naszej parafii będzie w niedzielę 26 lipca po każdej Mszy Świętej.

    Już dzisiaj zapraszam wszystkich kierowców i podróżujących do wspólnej modlitwy.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa

    Bożego i opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.

Ewangelia z 15 niedzieli zwykłej

Mt 13, 1-23  KRÓTSZA  Mt 13, 1-9

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Koniec krótszej perykopy.

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?»

On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:

„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli...

​Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E     (05.07. - 12.07.2020 r.)

 

N I E D Z I E L A  -   14 Zwykła    /05.07.2020 r./

 

  7.30 Msza św. + Janinę i Jerzego Lubaszka.

  9.30 Msza św. + Mariana Olesińskiego – im.

 

12.00 Msza św. int. 1/ + Mirosława Mariana, Wiktorię Wójcik, Władysława i Józefę Kulanty.

                             2/ O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o dary Ducha Świętego dla   

                                 Weroniki Czopik z okazji 18 urodzin.

________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Wtorek - 7 lipca

14.00 Pogrzeb śp. Krystyny Filipek

Sobota – 11 lipca, św. Benedykta, opata, patrona Europy, święto

15.00 Msza dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o dary Ducha 

                                                     Świętego dla Ani Cabaj z okazji 18 urodzin. .

16.00 Msza za + Bogusława Nidzińskiego – int. od Marii i Adama Fajfer.

16.30 Msza za + Grażynę Ślusarczyk – int. od mamy Euzebii.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – 15 Zwykła / 12.07.2020 r./

​  7.30 Msza św. za + Teresę Sikora – int. od Małgosi Stępniowskiej z rodziną.

  9.30 Msza św. za + Józefa Łaskawca – 2 r. śm., int. od córki Barbary.

​12.00 Msza św. za + Jadwigę Gumółkę .

_______________________________________________________________________________

 

1. Bóg zapłać p. Eli Sioła i Joli Kolczyk za przygotowanie i dezynfekcję kościoła, za złożoną ofiarę do 

    ołtarza 50 zł.

    Monice Warzecha bardzo dziękuję za ufundowanie pięknego bukietu kwiatów do figury Matki Bożej.

    Niech Maryja wyprasza ci potrzebne łaski i zawsze otacza płaszczem swej opieki.

2. Otrzymaliśmy zgodę na usunięcie uschłych świerków (8). Bardzo proszę o pomoc przy wycince.

    Jeśli nic nam nie przeszkodzi to zapraszam do pracy w piątek i sobotę od g. 10.00.

3. Wszystkim, którzy korzystają z wakacji i urlopów życzę dobrej pogody i wypoczynku.

    W wolnym czasie nie zapominajmy o Jezusie i niedzielnej Eucharystii.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane

    ofiary na potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

5. W piątek pożegnaliśmy śp. Grażynę Ślusarczyk. Niech Bóg przyjmie ją do swojego Królestwa.

​6. Poświęcenie pojazdów w naszej parafii będzie w niedzielę 26 lipca po każdej Mszy Świętej.

    Już dzisiaj zapraszam wszystkich kierowców i podróżujących do wspólnej modlitwy.

​7. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa

    Bożego i opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.

Ewangelia z 14 niedzieli zwykłej  /Mt 11, 25-30/

Pan z wami ...

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że zakryłeś te  rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,

a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn

i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo,

a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A          P A R A F I A L N E       / 28.06.2020 r. - 05.07.2020 r./

N I E D Z I E L A – 13 Zwykła / 28.06.2020 r./

  7:30 Msza św. + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak, 

                                                                                                         Stefanię Stanisławską.

  9.30 Msza św. + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

12.00 Msza św. 1/ + Andrzeja Krzemińskiego – int. od pracowników firm: Marlibo Medica, FHPU Marlibo, 

                                                                                                                                            Trans Marlibo, Marlibo 2000.

                        2/ Roczek dziecka Jurka Górniaka - Msza dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

                                                                             Boże i opiekę Matki Bożej dla dziecka i rodziców.

========================================================================

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

Poniedziałek – 29 czerwca, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

18:00 Msza Święta (int. wł.)

Wtorek – 30 czerwca

18:00 Msza + Bogusława Nidzińskiego – miesiąc po śmierci, od uczestników pogrzebu.

Środa – 1 lipca

18.00 Msza + Halinę Lipską – im., int. od mamy.

 

Piątek – 3 lipca, św. Tomasza Apostoła, święto

18.00 Msza Święta (int. wł.)

Sobota – 4 lipca, św. Elżbiety Portugalskiej

17.00 Msza + Halinę Lipską – miesiąc po śmierci, od uczestników pogrzebu.

17.30 Msza + Bogusława Nidzińskiego – int. 1/ od Władysławy Kulig i rodz. Skubisów.

                                                         – int. 2/ od Emilii i Jana Fajfer z rodziną.

18.00 Msza + Annę Wandę Chojowską – int. od córki Mirosławy z mężem Wojciechem.

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 14 Zwykła /05.07.2020 r./

​  7.30 Msza św. + Janinę i Jerzego Lubaszka.

  9.30 Msza św. + Mariana Olesińskiego – im.

12.00 Msza św. int. 1/ + Mirosława Mariana, Wiktorię Wójcik, Władysława i Józefę Kulanty.

                             2/ O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o dary Ducha Świętego

                                 dla Weroniki z okazji 18 urodzin.

_______________________________________________________________________________

1. W piątek zakończyliśmy rok szkolny i katechetyczny. Dziękuję uczniom i rodzicom, którzy ciężko 

    pracowali w tym trudnym semestrze i systematycznie odsyłali wykonane zadania domowe.

    Życzę dobrych i radosnych wakacji oraz nadziei i pogody ducha płynącej z obecności Jezusa 

    Chrystusa w naszym życiu. Nie zapominajmy o Jezusie i niedzielnej Eucharystii.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane

    ofiary na potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

3. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa

    Bożego i opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.

Ewangelia z 13 niedzieli zwykłej / Mt 10, 37-42 /

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Oto słowo Pańskie.

1/1

Boże  Ciało                                                                                  11.06.2020 r.

   W maju jeszcze nie byliśmy pewni, czy będziemy mogli w roku epidemii wyjść z Chrystusem na zewnątrz świątyni, by pobłogosławić nasze domy, podwórka, miejsca pracy i codzienności. Po zniesieniu limitu wiernych natychmiast podjęliśmy decyzję o przygotowaniu ołtarzy i organizacji procesji. Jak zwykle nie zawiedli mnie parafianie, którzy już od wtorku pracowali przy kościele.

   Boże Ciało to Uroczystość Patronalna w naszej parafii, to ważne dla nas święto obecności Jezusa, który jest naszym Przewodnikiem, Królem, towarzyszy nam w drodze do Ojca. Pragnęliśmy tego wyjścia z Chrystusem na zewnątrz domu Bożego. Przekraczając próg kościoła i wchodząc w świat, chcieliśmy wykrzyczeć, że On umarł i zmartwychwstał dla wszystkich! Jego Ciało i Krew pozostawione pod postacią chleba i wina dotyczą wszystkich ludzi – dlatego właśnie wychodzimy na zewnątrz. Wiara nie może się zatrzymać na drzwiach kościelnych, ona powinna przenikać całe nasze życie rodzinne, naszą pracę, nasz czas wolny.

    Dzisiaj mieliśmy jeszcze jeden powód do radości. Na Mszy Świętej o g. 12.00 do Pierwszej Komunii przystąpiły trzy siostrzyczki: Anna, Marianna i Rozalia. Dziękujemy za wybór naszej parafii na tę Uroczystość. Dziewczynkom i rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w nauce, pracy, życiu rodzinnym i codziennym.

    Wszystkim dzieciom, rodzicom, parafianom, gościom dziękuję za pomoc, dar wspólnej modlitwy,

za dary serca (tort, kawę, kwiaty, ofiary).

     Niech Pan Jezus towarzyszy Waszemu życiu, niech was umacnia, uwalnia od chorób i wszelkiego zła.

     I ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

                                                                                                           Ks. Leszek Kołodziejczyk

O G Ł O S Z E N I A         P A R A F I A L N E

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła  /21.06.2020 r./

 

  7.30 Msza św. + Rafała Liszkę – 5 r. śm.

  9.30 Msza św. + Krzysztofa Kika – 30 r. śm., - int. od mamy i siostry.

 

12.00 Msza św. + Leszka Piszczka – 1 r. śm., int. od teścia Piotra oraz od żony z dziećmi.

_________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Wtorek – 23 czerwca, Dzień Ojca

18:00 Msza + Bogusława Nidzińskiego – w Dniu Ojca, int. od synów z rodzinami.

 

Środa   – 24 czerwca, Narodzenie Św. Jana Chrzciciela, uroczystość.

18:00 Msza + Andrzeja, Bronisławę, Stanisławę Wisła, Jana Łaskawca.

Czwartek – 25 czerwca

18:00 Msza + Lucjana Kasprzyka - ur., int. od córki z rodziną.

Piątek – 26 czerwca

17.30 Msza + Halinę Lipską – int. od siostry Grażyny z rodziną.

18.00 Msza + Piotra Mitkę – im., Teresę Mitka, Pawła – im., Marka Turskich, Annę Imielską,

                                                                                                                 Helenę Rodak.

Sobota – 27 czerwca

17.30 Msza + Władysława, Anastazję, Jana Krawczyk. + Andrzeja, Mariannę Wójcickich.

18.00 Msza + Stefana Obarę – r. śm., zmarłych z rodz. Dąbek i Obara.

18.03 Msza + Krystynę, Stanisława Pacuń, Franciszka i Zdzisławę Owczarek.

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – 13 Zwykła / 28.06.2020 r./

  7:30 Msza św. + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysława, Władysławę Kościelniak,

                                                                                                        Stefanię Stanisławską.

  9.30 Msza św. + Lucję i Stefana Ostalaków.

 

12.00 Msza św. 1/ + Andrzeja Krzemińskiego – int. od pracowników firm: Marlibo Medica, FHPU Marlibo,    

                                                                                                           Trans Marlibo, Marlibo 2000.

                       2/ Roczek dziecka Jurka Górniaka - Msza dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo

                           Boże i opiekę Matki Bożej dla dziecka i rodziców.                         _______________________________________________________________________________

1. Dziękuję p. Marii i Jackowi Nocoń za przygotowanie świątyni do niedzieli, Bóg zapłać za złożoną

    ofiarę do ołtarza 100 zł.

2. W czwartek zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała, w piątek uczciliśmy Najświętsze Serce Pana Jezusa.

    Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy budowali ołtarze, pomagali w organizacji procesji i modlili się

    z nami. Niech wszystkim błogosławi Bóg, który zna nasze potrzeby i pragnienia. Opatrzności Bożej

    i Najświętszemu Sercu Jezusa powierzam wszystkich wiernych.

3. W piątek kończymy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszam dzieci i młodzież na dowolną Mszę

    Świętą w niedzielę. Zechciejmy podziękować Bogu za dobre oceny, za to, że pomimo epidemii

    dotrwaliśmy do końca roku, za to, że Duch Święty prowadził nas i umacniał.

4. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane

    ofiary na potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

5. Wszystkim Ojcom z okazji ich Dnia, solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia 

    życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.     

EWANGELIA  z 12 Niedzieli Zwykłej

Mt 10, 26-33

Pan z wami ...

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E    14 - 21 czerwca 2020 r.

 

N I E D Z I E L A – 11 Zwykła     / 14.06.2020 r./

 

  7.30 Msza św. + Janinę i Alfreda Sikorę.

  9.30 Msza św. 1/ + Jana Szymczyka, Eleonorę, Antoniego Kopa, Andrzeja Szota.

                        2/ + Marka Mastalerza, Stefanię i Józefa Kolczyk.

​12.00 Msza św. + Kamilę Moń – 3 r. śm.

__________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

CZWARTEK – 18 czerwca, Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

18:00 Msza 1/ + Annę, Jana, Władysława Sośnierz

                  2/ W intencji dzieci i rodziców, błogosławieństwo dzieci, poświęcenie wianków.

Piątek – 19 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 Msza + Annę Wandę Chojowską – int. od wnuka Rafała z rodziną.

Sobota – 20 czerwca Niepokalanego Serca NMP, wspomnienie

17.00 Msza Święta dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla p. Urszuli Janta

                             z okazji 60 urodzin – zamawia córka Sybilla.

17.30 Msza + Wacława Lekstona – z okazji Dnia Ojca – int. od małżonki i córek z rodzinami.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 12 Zwykła                /21.06.2020 r./

​  7.30 Msza św. + Rafała Liszkę – 5 r. śm.

  9.30 Msza św. + Krzysztofa Kika – 30 r. śm., - int. od mamy i siostry.

​12.00 Msza św. + Leszka Piszczka – 1 r. śm., int. od teścia Piotra oraz od żony z dziećmi.

_______________________________________________________________________________

1. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w naszej parafii świętowali Boże Ciało. Pomysł z wyjściem na

    zewnątrz świątyni był dobry, służył pogłębieniu naszej wiary, wspólnocie wiernych zgromadzonych

    wokół Chrystusa.

    Imiennie dziękuje za przygotowanie ołtarzy: I/ p. Lucjanowi, Wiesławie Wilk, Barbarze i Piotrowi

    Strzałka. II/ p. Danucie i Ryszardowi Godyń, Alinie, Zdzisławowi, Krzysztofowi Daneckim, Marlenie

    Plizga, Janinie i Wandzie Sośnierz. III/ Bożenie Bondyra, Teresie Słupskiej, Halinie Starczynowskiej,

    Józefowi Kołkowskiemu. IV/ Marii, Henrykowi i Pawłowi Nidzińskim, Stanisławie Porębskiej,

    Elżbiecie Wiktor. Dziękuję Górniczemu Pocztowi Sztandarowemu, panom ze służby liturgicznej,

    kościelnemu p. Marianowi Mystkowi za wszelką pomoc, dziękuję dzieciom sypiącym kwiatki,

    rodzicom, za kwiaty. Bóg zapłać za ofiary z ołtarzy, kwiaty, tort, kawę.

    Podczas Mszy Świętej o g. 12.00 mieliśmy Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej Ani, Rózi i Mani.

    Dziękuję dziewczynkom i rodzicom - p. Siepetowskim z Krakowa za dobre przygotowanie się do

    spowiedzi świętej i Eucharystii, za dary i ofiary. Dziękuję wszystkim, którzy byli na Mszy Świętej

    i włączyli się we wspólną modlitwę.  Zapraszamy do obejrzenia relacji – filmiku i zdjęć z tej  

    uroczystości.

    Kasi i Ani dziękuję za zrobienie zdjęć.

2. W tym tygodniu zapraszam wszystkie dzieci z rodzicami na Mszę Świętą w czwartek na g. 18.00.

    Po procesji będzie w kościele błogosławieństwo dzieci i rodziców.

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane ofiary na 

    potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa

    Bożego i opieki Matki Bożej.

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli. 

     EWANGELIA  z  11 Niedzieli Zwykłej

                      Mt 9, 36 – 10, 8

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

 

N I E D Z I E L A – Najświętszej Trójcy, uroczystość / 07.06.2020 r./

 

  7:30 Msza św. + Władysława, Halinę, Stanisława Łaskawiec.

  9:30 Msza św. + Władysława Skubisa – 24 r. śm., Mariannę, Jana, Mieczysława Skubis. + Jana i Salomeę  Cieślik.

12:00 Msza św. + Stanisławę – im., Jana – r.śm. (ur. i im.) Dreksa.

 

______________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Poniedziałek – 8 czerwca, św. Jadwigi Królowej, wspomnienie

18.00 Msza + Stefanię, Stanisława, Józefa Wilczak

Wtorek – 9 czerwca

14.00 Pogrzeb śp. Haliny Lipskiej

Środa – 10 czerwca

18.00 Msza + Bogusława Nidzińskiego – int. od p. Ireny Perek z rodziną.

 

CZWARTEK – 11 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

  7:30 Msza św. + Teresę Sikora – int. od Ani Gil z rodziną.

  9:30 Msza św. + 1/ Marię Maj – 9 r. śm., 2/ W intencji parafian

12:00 Msza św. + 1/ Barbarę, Czesława, Bogumiłę Straszak, Mariannę, Antoniego, Adama Sikora .

                           2/ W intencji dzieci pierwszokomunijnych Ani, Rozalii i Marianny oraz rodziców

                               z okazji przyjęcia Jezusa do serc. O błogosławieństwo Boże, pokój i pomyślność

                               dla dzieci i całej rodziny.

Piątek – 12 czerwca

17.30 Msza + Halinę Lipską – int. od syna Mirosława w tydzień po śmierci.

18.00 Msza + Helenę Twardowską – int. od r. p. Tarnówka z Bukowna.

Sobota – 13 czerwca

17.00 Msza + Antoniego Pędrasa, Antoniego i Feliksę Cebo.

17.30 Msza + Wacława Lekstona – int. od sąs. p. Heleny Szymczyk i p. Frycz.

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - 11 Zwykła /14.06.2020 r./

  7.30 Msza św. + Janinę i Alfreda Sikora.

  9.30 Msza św. 1/ + Jana Szymczyka, Eleonorę, Antoniego Kopa, Andrzeja Szota.

                        2/ + Marka Mastalerza, Stefanię i Józefa Kolczyk.

 

12.00 Msza św. + Kamilę Moń – 3 r. śm.

_______________________________________________________________________________

1. Bardzo dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli rodzinom: p. Łaskawiec, Kopczyk, Domurat,

    Gomółka. Bóg zapłać za złożoną przy sprzątaniu ofiarę do ołtarza 100 zł.

2. Zostały zniesione limity wiernych w kościołach. Możemy bez przeszkód, zachowując przepisy  sanitarne

    ( zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości 2 m. od innych osób) zorganizować Uroczystość Bożego 

    Ciała i wyjść z kościoła z Chrystusem do czterech ołtarzy. Jak zwykle procesja Eucharystyczna będzie na 

    Mszy Świętej o 9.30. Bardzo proszę parafian o przygotowanie ołtarzy podobnie jak w ubiegłych latach.   

    Ołtarze mogą być skromniejsze, ale niech będą przygotowane, abyśmy mogli razem pomodlić się przy nich

    i przyjąć błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zachęcam wszystkich do udziału w Eucharystii

    i procesji w Uroczystość Patronalną naszej parafii.

    Podczas Mszy Świętej o g. 12.00 będzie rodzinna Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla Ani, Rozalii

    i Marianny. Kolejna rodzinna Uroczystość komunijna będzie we wrześniu (6 lub 13).

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane ofiary na 

    potrzeby parafii, za wpłaty na konto parafialne.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom minionego i nadchodzącego tygodnia życzę błogosławieństwa Bożego

    i opieki Matki Bożej.

    Dziękuję za pamięć, życzenia, modlitwę i dary serca z okazji moich imienin (3 czerwca).

    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.

Ewangelia na Niedzielę Trójcy Świętej

                    /J 3, 16-18/

Pan z wami

I z duchem twoim

Słowa Ewangelii według Świętego Jana +

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia na Uroczystość Bożego Ciała

                 J 6, 51-58

Pan z wami

I z duchem twoim

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata».

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A             P A R A F I A L N E

 

N I E D Z I E L A - Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość /31.05.2020 r./

 

  7.30 Msza św. + Stanisławę Probierz, + Sławomira Gadomskiego.

  9.30 Msza św. + Wiesława, Martę, Stefana Wilk.

 

12.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej z okazji 88 urodzin

                                                                                                                                                 p. Ireny Cebo.

 

_________________________________________________________________________________

 

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Poniedziałek – 1 czerwca, Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

18.00 Msza + Int. wł.

Piątek – 5 czerwca

17.30 Msza + Helenę Twardowską – int. od wnuka Piotra z rodziną.

18.00 Msza + Annę Wandę Chojowską – int. od wnuczki Agnieszki z rodziną.

 

Sobota – 6 czerwca

16.30 Msza + Danutę Wójcicką – 64 ziemskie urodziny, Marię, Andrzeja Wójcickich, + Eugeniusza, Janinę Bigaj.

17.00 Msza + Teresę Pędras, Józefa Łaskawca, Edmunda Przybylskiego.

17.30 Msza + Bogusława Nidzińskiego - tydzień po śmierci, int. od małżonki Bronisławy

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – Najświętszej Trójcy, uroczystość / 07.06.2020 r./

 

  7:30 Msza św. + Władysława, Halinę, Stanisława Łaskawiec.

  9:30 Msza św. + Władysława Skubisa – 24 r. śm., Mariannę, Jana, Mieczysława Skubis.+ Jana i Salomeę Cieślik.

12:00 Msza św. + Stanisławę – im., Jana – r.śm. (ur. i im.) Dreksa.

_______________________________________________________________________________

 

1. Od dzisiejszej niedzieli Rząd znosi limity wiernych w kościołach. Możemy bez przeszkód, zachowując sanitarną 

    ostrożność, wypełniać Boże przykazanie świętowania Dnia Pańskiego i uczestniczyć w Eucharystii.

2. W związku ze zmianą przepisów możemy bez przeszkód zorganizować Uroczystość Bożego Ciała

    i wyjść z kościoła z Chrystusem do czterech ołtarzy. Jak zwykle procesja Eucharystyczna będzie na Mszy 

    Świętej o 9.30. Bardzo proszę parafian o przygotowanie ołtarzy podobnie jak w ubiegłych latach. Ołtarze mogą 

    być skromniejsze, ale niech będą przygotowane, abyśmy mogli razem pomodlić się przy nich i przyjąć

    błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

    Zachęcam wszystkich do udziału w Eucharystii i procesji w Uroczystość Patronalną naszej parafii.

    Podczas Mszy Świętej o g. 12.00 będzie rodzinna Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla trójki dzieci.  

    Kolejna rodzinna Uroczystość komunijna będzie we wrześniu (6 lub 13).

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane ofiary na potrzeby

    parafii, za wpłaty na konto parafialne. Dzisiaj dziękuję kolejnym 5 rodzinom.

4. Dzieciom z okazji jutrzejszego Dnia Dziecka życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i świętych

    Aniołów Stróżów.

​    Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy, życzę dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli.

Ewangelia z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego J 20, 19-23

      Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,

są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E

 

N I E D Z I E L A – Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość / 24.05.2020 r./

 

  7:30 Msza św. + Zofię, Jakuba Molęda. + Marię, Adama, Marię Cebo. +Franciszkę i Stanisława Pęgiel.

  9:30 Msza św. + Andrzeja Krzemińskiego – int. od pracowników firm: Marlibo Medica, FHPU Marlibo, Trans

                                                                                                       Marlibo, Marlibo 2000.

12:00 Msza św. + Stanisławę i Juliana Porębskich.

________________________________________________________________________________

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Wtorek – 26 maja Dzień Matki

18.00 Msza + Bogusławę Perek - int. od dzieci z okazji Dnia Matki.

 

Sobota – 30 maja

16.00 Msza + Ignacego Sikorę – 35 r. śm., Teresę Sikora – int. od sąsiadki Marysi z rodziną.

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A - Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość /31.05.2020 r./

 

  7.30 Msza św. + Stanisławę Probierz, + Sławomira Gadomskiego.

  9.30 Msza św. + Wiesława, Martę, Stefana Wilk.

 

12.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej z okazji 88 urodzin

                                                                                                                                          p. Ireny Cebo. _______________________________________________________________________________

1. Dziękuję p. Magdalenie i Marysi za przygotowanie Kościoła do niedzieli oraz za złożoną ofiarę do ołtarza.

    Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane ofiary na potrzeby 

    parafii na moje ręce oraz za wpłaty na konto parafialne.

2. Z okazji Dnia Matki życzę wszystkim mamom dużo zdrowia, radości, miłości i wdzięczności od dzieci, opieki 

    Matki Bożej, błogosławieństwa Bożego.

3. Nowennę do Ducha Świętego odmawiamy codziennie o 17.45

​4. Od niedzieli 17 maja w naszym kościele może przebywać jednorazowo 36 osób. Zmieniono przepis określający 

    liczbę osób mogących uczestniczyć we Mszy Świętej w kościołach. Na 10 m2 może przebywać 1 osoba. 

    Wcześniej na 1 osobę potrzeba było 15 m2 co oznaczało, że  mogło nas być 24 osoby.

    Zachęcam do udziału w Eucharystii, do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej.

5. Nie wiemy jakie przepisy będą obowiązywały w Boże Ciało (11 czerwca). Msze Święte w Uroczystość Patronalną

   (odpustową) w naszej parafii będą odprawione tak jak co roku, czyli o g. 7.30, 9.30, i o 12.00.

   Jeśli przepisy dotyczące ilości wiernych w kościołach nie zostaną zmienione, to podczas Mszy

   Świętej o g. 9.30 zamiast procesji do 4 ołtarzy, w kościele będzie wystawienie Najświętszego

   Sakramentu przed którym pomodlimy się, zaśpiewamy „Ciebie, Boga, wysławiamy ... i przyjmiemy

   błogosławieństwo.

   Podczas Mszy Świętej o g. 12.00 będzie rodzinna Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla trójki dzieci.

   Kolejna rodzinna Uroczystość komunijna będzie we wrześniu (6 lub 13).

EWANGELIA  Mt 28,16-20
 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
 

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E    

 

N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocy /17.05.2020 r./

  7.30 Msza św. + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z r. Sikorów. + Kazimierza, Mariana, Feliksa i zm. z r. Oziorów.

                        + Zm. z r. Zykubków, Cieślików, + Zbigniewa Stojewskiego, + Teresę Młynek.

  9.30 Msza św. + Stanisławę i Tadeusza Ziębów.

 

12.00 Msza św. 1/ + Zofię, Mariana, Marię, Władysława Sroków, +Stanisławę i Jana Kurowskich .

                        2/ Rocznica I Komunii Świętej - W intencji dzieci i rodziców z prośbą o trwanie w nauce Chrystusa

                            i uczynienie Mu miłego mieszkania w sercu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSZE ŚWIĘTE INTENCYJNE W TYM TYGODNIU:

 

Piątek – 22 maja św. Rity z Cascii

18.00 Msza + Mariana, Mirosława, Wiktorię Wójcików, + Andrzeja i Mariannę Wójcickich.

18.30 Msza + Helenę Twardowską – miesiąc po śmierci, int. od córki Haliny z rodziną.

 

Sobota – 23 maja

16.00 Chrzty (3)

 

18.00 Msza + Adama Cabaja – 8 r. śm., Otylię, Franciszka Cabaj, + Mariannę – 5 r. śm., Ignacego Puz,

                  + Stefanię Stanisławską.

18.30 Msza + Annę Wandę Chojowską - int. od wnuka Mateusza z małżonką Aleksandrą i córką Tosią. ________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość / 24.05.2020 r./

  7:30 Msza św. + Zofię, Jakuba Molęda. + Marię, Adama, Marię Cebo. +Franciszkę i Stanisława Pęgiel.

  9:30 Msza św. + Andrzeja Krzemińskiego – int. od pracowników firm: Marlibo Medica, FHPU Marlibo, Trans    

                                                                                                       Marlibo, Marlibo 2000.

12:00 Msza św. + Stanisławę i Juliana Porębskich.

_______________________________________________________________________________

1. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają parafię duchowo i materialnie. Dziękuję za składane ofiary na potrzeby

    parafii, za wpłaty na konto parafialne.

​2. Od niedzieli 17 maja w naszym kościele może przebywać jednorazowo 36 osób. Zmieniono przepis określający 

    liczbę osób mogących uczestniczyć we Mszy Świętej w kościołach. Na 10 m2 może przebywać 1 osoba. 

    Wcześniej na 1 osobę potrzeba było 15 m2 co oznaczało, że mogło nas być 24 osoby.

    Zachęcam do udziału w Eucharystii, do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej.

3. Nie wiemy, jakie przepisy będą obowiązywały w Boże Ciało (11 czerwca). Msze Święte w Uroczystość 

    Patronalną  (odpustową) w naszej parafii będą odprawione tak jak co roku, czyli o g. 7.30, 9.30, i o 12.00.

    Jeśli przepisy dotyczące ilości wiernych w kościołach nie zostaną zmienione, to podczas Mszy

    Świętej o g. 9.30 zamiast procesji do 4 ołtarzy, w kościele będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu,

    przed którym pomodlimy się, zaśpiewamy „Ciebie, Boga, wysławiamy ... i przyjmiemy błogosławieństwo.

​    Podczas Mszy Świętej o g. 12.00 będzie rodzinna Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla trójki dzieci.

    Kolejna rodzinna Uroczystość komunijna będzie we wrześniu 6 lub 13 września).

Ewangelia z 6 Niedzieli Wielkanocy

J 14, 15-21

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E   10 - 17 maja 2020 r.

N I E D Z I E L A – 5 Wielkanocy /10.05.2020 r./

  7:30 Msza św. + Martę i Stefana Wilk.

  9:30 Msza św. + Zofię i Leona Olesińskich.

12:00 Msza św.  1/+ Wandę Chojowską – int. od wnuka Sebastiana z dziećmi Ulą i Piotrusiem.

                         2/ W intencji dzieci komunijnych i rodziców z prośbą o poznanie i ukochanie prawd religijnych,

                             o miłość do Jezusa, umocnienie wiary i dobre życie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek – 11 maja

17.30 Msza + Tadeusza Nurskiego – 21 r. śm.

18.00 Msza + Marka – 11 r. śm., Pawła, Stefana, Barbarę Turskich. +Piotra, Teresę Mitka, +Annę Imielską,

                                                + Zofię, Józefa Kopczyk.

Wtorek – 12 maja

18.00 Msza + Stanisławę – 25 r. śm., Feliksa Mikołajczak. + Jana Chojowskiego – 25 r. śm, Annę Wandę

                                                                                                                                      Chojowską.

Środa – 13 maja Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

18.00 Msza + Teresę Sikora – int. od rodziny

Czwartek – 14 maja św. Macieja, apostoła.

Piątek – 15maja św. Zofii

Sobota – 16 maja św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika

18.00 Msza + Stanisławę, Edwarda, Stanisława, Wiesława Kopów

________________________________________________________________________________

​N I E D Z I E L A - 6 Wielkanocy /17.05.2020 r./

  7.30 Msza św. + Zofię, Stefana, Barbarę i zm. z r. Sikorów. + Kazimierza, Mariana, Feliksa i zm. z r. Oziorów.

                      + Zm. z r. Zykubków, Cieślików, + Zbigniewa Stojewskiego, + Teresę Młynek.

  9.30 Msza św. + Stanisławę i Tadeusza Ziębów.

12.00 Msza św. 1/ + Zofię, Mariana, Marię, Władysława Sroków, +Stanisławę i Jana Kurowskich .

                        2/ Rocznica I Komunii Świętej - W intencji dzieci i rodziców z prośbą o trwanie w nauce Chrystusa

                            i uczynienie Mu miłego mieszkania w sercu.

_______________________________________________________________________________

1. Planowana na 10 maja Uroczystość I Komunii Świętej dla dzieci klas 2 zostaje przeniesiona na dzień 9 maja 

    2021 r. Dla dzieci klas wyższych Uroczystość Pierwszej Komunii świętej będzie mogła być przeprowadzona w 

    kilku terminach i grupach w czerwcu i we wrześniu. Pierwsza Uroczystość Komunijna dla 3 dzieci będzie w Boże 

    Ciało podczas Mszy Świętej o g. 12.00. Do tych uroczystości mogą dołączyć dzieci młodsze w zależności od

    woli rodziców.

2. Nabożeństwa majowe będziemy odprawiać w tygodniu po Mszach Świętych intencyjnych.

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pamiętają o potrzebach parafii, wpłacają ofiary na konto 

   parafii  czy bezpośrednio na moje ręce. 

4. Informuję, że zgodnie z przyjętą przez Rząd zasadą 15 m2 na 1 osobę od poniedziałku 20 kwietnia będzie mogło 

   uczestniczyć we Mszy św. w naszej świątyni 24 osoby. (Powierzchnia kościoła, nie wliczając chóru, prezbiterium 

   i krużganków = 360 m2). 

EWANGELIA z 5 Niedzieli Wielkanocy

J 14, 1-12

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

Oto słowo Pańskie.

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E         03 - 10 maja.2020 r.  

 

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocna - Dobrego Pasterza  /03.05.2020 r./

  7.30 Msza św. + Romana Gołąb – 2 r. śm.

  9.30 Msza św. + Zygmunta, Stefanię, Konstantego, Zofię Czerniak. + Mariana i Genowefę Kocjan.

​12.00 Msza św. + Janusza i Kazimierę Zięba – r. śm.

  _____________________________________________________________________________

Poniedziałek4 maja św. Floriana, męczennika, wspomnienie

18.00 Msza + / B.+E. K., J.B. /

Środa 6 maja Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, święto

18.00 Msza + Mieczysława – 34 r. śm., +Lidię Wilk, + Teofilę i Stanisława Kaczmarzyk – int. od syna Józefa z r.

Piątek – 8 maja św. Stanisława, biskupa i męczennika, uroczystość.

18.00 Msza + Stanisława Żurka – im.

18.30 Msza + Elżbietę – 3 r. śm., + Stanisława – im. Czerniak, int. od córek z rodzinami.

Sobota – 9 maja

18.00 Msza + Zdzisława Warzechę – 3 r. śm., int. od małżonki, córki i syna z rodziną.

________________________________________________________________________________

 

N I E D Z I E L A – 5 Wielkanocy                        /10.05.2020 r./

  7:30 Msza św. + Martę i Stefana Wilk.

  9:30 Msza św. + Zofię i Leona Olesińskich.

12:00 Msza św. 1/+ Wandę Chojowską – int. od wnuka Sebastiana z dziećmi Ulą i Piotrusiem.

                        2/ Rocznica I Komunii Świętej, w intencji dzieci i rodziców z prośbą o Boże błogosławieństwo

                            i opiekę Matki Najświętszej.

_______________________________________________________________________________

 

1. Planowana na 10 maja Uroczystość I Komunii Świętej dla dzieci klas 2 zostaje przeniesiona na dzień 9 maja 

    2021 r. Dla dzieci klas wyższych Uroczystość Pierwszej Komunii świętej będzie mogła być przeprowadzona w 

    kilku terminach i grupach w czerwcu i we wrześniu. Do tych uroczystości mogą dołączyć dzieci młodsze w

    zależności od woli rodziców.

2. Nabożeństwa majowe będziemy odprawiać w tygodniu po Mszach Świętych intencyjnych.

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pamiętają o potrzebach parafii, wpłacają ofiary na konto

    parafii  czy bezpośrednio na moje ręce. 

4. Informuję, że zgodnie z przyjętą przez Rząd zasadą 15 m2 na 1 osobę od poniedziałku 20 kwietnia będzie mogło

    uczestniczyć we Mszy św. w naszej świątyni 24 osoby. (Powierzchnia kościoła, nie wliczając chóru, prezbiterium

    i krużganków = 360 m2).

Ewangelia 4 Niedzieli Wielkanocnej

/J 10, 1-10/ Jezus jest bramą owiec

 

Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.  Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Oto słowo Pańskie.

UZDRAWIAJĄCA  MOC  SŁOWA  BOŻEGO                                              26.04.2020 r.

    Dzisiejszą 3 niedzielą wielkanocną rozpoczęto 12 Tydzień Biblijny i IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Korzystając z Ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu czytamy fragment Ewangelii Mateusza o uzdrowieniach, jakich dokonał Jezus. Wierzymy, że to, co Jezus czynił kiedyś może czynić i dziś przez Swoje Słowo. Jeśli chcesz, aby On uzdrowił cię, to zapraszam do obejrzenia filmiku.

W Księdze Mądrości czytamy: "Nie zioła ich uzdrowiły ani okłady, lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia." (Mdr 16,12).

 

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E       /26.04.2020 r. - 03.05.2020 r./

 

N I E D Z I E L A – 3 Wielkanocy /26.04.2020 r./

 

  7:30 Msza św. + Władysławę Straszak, Kazimierza Pietrzyka, Bolesława Chrostka – int. od córki  Bronisławy.

  9:30 Msza św. + Andrzeja Krzemińskiego – int. od pracowników firmy Marlibo Medica, Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowej Marlibo, Trans Marlibo,  

                                                                                                                                                                                                       Marlibo 2000.

12:00 Msza św. + Stanisława Kopę – im.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota - 2 maja Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Uroczystość.

17.00 Msza + Bogusława Bilczyńskiego – 16 r. śm. + Czesława Głąb.

17.30 Msza + Helenę Twardowską – tydzień po pogrzebie, od uczestników.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A - 4 Wielkanocy /03.05.2020 r./

  7.30 Msza św. + Romana Gołąb – 2 r. śm.

  9.30 Msza św. + Zygmunta, Stefanię, Konstantego, Zofię Czerniak. + Mariana i Genowefę Kocjan.

​12.00 Msza św. + Janusza i Kazimierę Zięba – r. śm.

_______________________________________________________________________________

1. W sobotę 25 kwietnia pożegnaliśmy śp. Helenę Twardowską. To kolejna parafianka z Olkusza, którą żegnamy w tym czasie z wielkim smutkiem,

    ale i z wdzięcznością za wszelkie dobro,  którego doświadczaliśmy przez jej ręce. Jeszcze w Niedzielę Miłosierdzia 19 kwietnia odwiedziłem ją z posługą 

    sakramentalną. Świadomie przyjęła sakrament chorych. Jestem przekonany, że Chrystus Pan, któremu służyła, da jej radość życia wiecznego w niebie.​

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pamiętają o potrzebach parafii, wpłacają  ofiary na konto parafii  czy bezpośrednio na moje ręce. 

3. Informuję, że zgodnie z przyjętą przez Rząd zasadą 15 m2 na 1 osobę od poniedziałku 20 kwietnia będzie mogło uczestniczyć we Mszy św. w naszej

   świątyni 24 osoby. (Powierzchnia   kościoła, nie wliczając chóru, prezbiterium i krużganków = 360 m2).

INTENCJE   MSZALNE   i   OGŁOSZENIA    PARAFIALNE     19 - 26 kwietnia 2020 r.

 

N I E D Z I E L A - 2 Wielkanocy, Miłosierdzia Bożego /19.04.2020 r./

  7.30 Msza św. + Antoninę, Teresę, Annę, Mieczysława, Piotra, Stefana, Czesława, Józefa Sroków.

  9.30 Msza św. + Andrzeja Gołębia – 11 r. śm., Norberta Gołąb, zm. z rodz. Owczarek i Gołąb.

​12.00 Msza św. 1/+ Stefana Kępka – 20 r. śm. – int. od małżonki z rodziną.

                        2/ Msza dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

                            dziecka, rodziców i dziadków. Roczek Jasia Krzysztofa.

Panie Jezu, Ty rodząc się z Maryi Dziewicy, uświęciłeś także lata dziecięce, spraw, aby Jaś, jego rodzice

i dziadkowie cieszyli się Twoją opieką i błogosławieństwem.

Maryjo, Matko naszego Pana, otocz tę rodzinę płaszczem swej opieki i wypraszaj jej łaskę zdrowia i pokoju .

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piątek - 24 kwietnia

17:00 Msza + Janinę Wójcicką – int. od prawnuków Mariusza, Kamili i Sebastiana

 

Sobota - 25 kwietnia św. Marka , ewangelisty

16.30 Msza + Teresę Sikora - int. od sąsiadów p. Chowaniec

17.00 Msza + Krystynę, Pawła, Janinę, Krzysztofa Lorek, Stanisławę, Władysława, Jerzego Leś.

17.30 Msza + Józefa Łaskawca – int. od bratowej Emilii Łaskawiec z rodziną.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A – 3 Wielkanocy /26.04.2020 r./

7:30 Msza św. + Władysławę Straszak, Kazimierza Pietrzyka, Bolesława Chrostka – int. od córki Bronisławy

9:30 Msza św. + Andrzeja Krzemińskiego – int. od pracowników firm: Marlibo Medica, Firmy Handlowo- 

                                                                Produkcyjno-Usługowej Marlibo, Trans Marlibo, Marlibo 2000.

12:00 Msza św. + Stanisława Kopę – im.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    OGŁOSZENIA

1. W minionym tygodniu (wtorek) pożegnaliśmy śp. Annę Wandę Chojowską. Pani Wandzia była dla mnie

    bardzo bliską osobą, troszczyła się o naszą wspólnotę parafialną i ofiarowała za nas swoje modlitwy. 

    Choć z Olkusza było jej coraz trudniej do nas dojeżdżać, to póki mogła, czyniła to z radością.

    Rodzinie składam kondolencje, dziękuję za wspólną modlitwę, Msze Święte za zmarłą i hojność. 

    Zapewniam o mojej pamięci w modlitwie.

​2. Bóg zapłać wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pamiętają o potrzebach parafii, wpłacają ofiary na

    konto parafii  czy bezpośrednio na moje ręce. 

3. Informuję, że zgodnie z przyjętą przez Rząd zasadą 15 m2 na 1 osobę, od poniedziałku 20 kwietnia

    będzie mogło uczestniczyć we Mszy św. jednorazowo w naszej świątyni 24 osoby. (Powierzchnia

    kościoła, nie wliczając chóru,  prezbiterium i krużganków = 360 m2).

WIELKANOC  W  ROKU  KORONAWIRUSA                                                12.04.2020 r.

   Moi Drodzy,

przede wszystkim pragnę podziękować za wszystkie telefony z życzeniami świątecznymi, dziękuję za wsparcie, za wasze spontaniczne ofiary wpłacane na konto naszej parafii. Bóg zapłać.

   Święta Wielkanocne w tym roku są wyjątkowe dla nas wszystkich. Nie możemy razem modlić się w naszej parafialnej świątyni. To próba naszej wiary, odpowiedzialności za Kościół i parafię. Mam wiele obaw, jedną z nich jest ta dotycząca naszego życia sakramentalnego. Boję się, że w naszej wspól- nocie jeszcze bardziej utrwali się postawa opuszczania niedzielnej Eucharystii. Obym się mylił ! Chcę Was zapewnić o mojej pamięci i modlitwie. Wy również nie przestawajcie modlić się. Ważne jest nasze zaufanie Bogu. On jednym słowem może wszystko odmienić, przywrócić zdrowie i porządek.

   Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam zdrowia, pokoju, radości, nadziei. Niech Chrystus - zwycięzca śmierci, piekła i szatana oddali od Was lęk i wszelką zarazę.

                                                                                           Ks. Leszek Kołodziejczyk

 

WIELKI   CZWARTEK                       09.04.2020 r.

    Moi Drodzy,

w naszej świątyni przygotowaliśmy symboliczny Grób Boży w roku koronawirusa. Przepisy sanitarne nadal nie pozwalają na udział w liturgii wiernym powyżej 5 osób. Łączę się z Wami wszystkimi w modlitwie. Dziękuję za wszystkie telefony z życzeniami z okazji Święta Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękuję za ofiary przelewane dobrowolnie na konto naszej parafii. Proszę, powstrzymajcie się od udziału w tzw. "mobilnym święceniu koszyczków". Przede wszystkim błogosławimy Was i pokarmy, a nie koszyczki. Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego na stronie: www.polskokatolicki.pl w oficjalnym komunikacie napisał m.in.: "Zamiast tradycyjnego poświęcenia pokarmów należy je pobłogosławić we własnych domach i mieszkaniach przed śniadaniem wielkanocnym". Wzór modlitwy znajdziecie poniżej lub na innych stronach religijnych czy parafialnych. Pomysł "mobilnego święcenia" poza własną parafią pochodzi od złego. Już widać gołym okiem, ile przyniósł fermentu i podziałów. Nie dajcie się nabrać, że to w trosce o Was. Widać, że jest w tym kolejna chęć "zaistnienia" i zwrócenia na siebie uwagi. Prawdziwy ekumenizm nie polega na odbijaniu wiernych innym parafiom, wchodzeniu bez zaproszenia w kompetencje innych proboszczów. To działanie antyekumeniczne i bardzo szkodliwe dla Kościoła Polskokatolickiego i jego wyznawców.

    Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam zdrowia i spokoju. Niech Chrystus - zwycięzca śmierci, piekła i szatana oddali od Was wszelką zarazę.       Ks. Leszek Kołodziejczyk   

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E          05 - 13.04.2020 r.

 

N I E D Z I E L A - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej   /05.04.2020 r./

  7.30 Msza św. + Lucynę – 15 r. śm., Mieczysława -14 r. śm. Sikorów.

  9.30 Msza św. + Halinę Spyrka – 3 r. śm.

 

12.00 Msza św. 1/+ Andrzeja Krzemińskiego – int. od Administracji Firmy Marlibo.

                        2/ Dziękczynna - roczek Karolinki Wiktor , o zdrowie dziecka i rodziców.

Wielki Czwartek - 9 kwietnia

18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek - 10 kwietnia

18:00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota - 11 kwietnia

19:00 Wigilia Paschalna / Msza Św. za śp. Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od córek z rodz.

________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A   ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO           12.04.2020 r.

  6:00 Rezurekcja - ODWOŁANA

  9:30 1/ + Ewę – 13 r. śm., Alojzego Kulig. + Antoninę, Józefa, Aleksandra, Stanisława, Adama

                Filipowiczów . 2/ O zdrowie dla Józefa i rodziny.

12:00 + Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysławę, Władysława Kościelniak,

Stefanię Stanisławską.  

​PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY                 13.04.2020 r.

  7.30 Msza św. + Katarzynę i Stanisława Kulanty.

  9.30 Msza św. + Mariannę i Franciszka Grzybek – int. od córki Barbary i wnuczki Mirosławy z rodz.

 

12.00 Msza św. + Mariana Walczaka, Kazimierza i Mariana Filipek, Władysława i Kazimierę Podyma.

         Chrzest Leona     _______________________________________________________________________________

​1. Wszystkie zaplanowane Msze Święte intencyjne będą odprawione w niezmienionym terminie.

    Przypominam jednak, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia we Mszy Świętej nie może

    uczestniczyć więcej jak 5 osób (nie licząc prezbiterium).

2. Liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana w sposób ograniczony do minimum.

    W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00

    W Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00

    W Wielką Sobotę zabronione jest tradycyjne święcenie pokarmów. Zamiast tego przed śniadaniem

    wielkanocnym w gronie rodzinnym ojciec rodziny lub inna osoba może poprowadzić modlitwę

    według wzoru  poniżej » » »

3. W Święta Wielkanocne Msze Święte zostaną odprawione tak, jak zostały wcześniej zaplanowane

    z wyjątkiem Rezurekcji o 6.00 rano, którą odwołuję .

    Msze św. o 9:30 i o g. 12:00 będą odprawione.  W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte będą  

    odprawione tak jak były zaplanowane tj. o g. 7:30, 9:30, 12:00.

4. W tym szczególnym czasie nie zapominajmy o modlitwie, duchowo łączmy się z księdzem

    proboszczem, który nie przestaje służyć modlitwą i posługą duszpasterską.

    Wszystkim ofiarodawcom dziękuję za wsparcie i zapewniam o modlitwie. 

 

​​BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO    („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji   polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.  Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.   1 Tes 5, 16-18

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33:   Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.   Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.   Wszyscy: Amen.      

DROGA   KRZYŻOWA                                                                            03.04.2020 r.

Zapraszam do wspólnej modlitwy, do rozważenia ze mną stacji Drogi Krzyżowej. Naszą modlitwę ofiarujmy za nas samych, naszych bliskich, za chorych, za wszystkich parafian, za ofiarodawców, wszystkich ludzi dobrej woli.  Prośmy  o oddalenie  strachu, pandemii koronawirusa, o pomnożenie wiary,

o nadzieję i miłość.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !

Panie Jezu, pragniemy iść za Tobą i patrzeć na Twoje Serce pełne miłości i miłosierdzia. Przebacz nam grzechy, pomnóż wiarę, naucz nas prawdziwej miłości i daj nadzieję.

Stacja I. - Jezus skazany na śmierć

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Panie, Ty świadomie wchodziłeś na tę drogę. Wiedziałeś, co Cię na niej spotka, jaki będzie jej koniec. Popatrz na nas, my nie znamy przyszłości, nie wiemy, co nas spotka, czy zwycięży w nas strach, czy miłość do Ciebie i Kościoła. Wesprzyj nas swoją łaską, okaż Miłosierdzie, niezależnie od tego co uczynimy.
Stacja II. - Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Wydaje się, że to jakaś pomyłka! Dlaczego Jezus nie buntuje się, dlaczego w milczeniu bierze krzyż ? My wolelibyśmy uniknąć krzyża. Jesteśmy przekonani, że my na niego nie zasłużyliśmy. Ale pamiętamy Jezu Twoje słowa :"Kto chce pójść za Mną ... niech weźmie krzyż..." (Mt 16,24) Nasza ludzka natura się wzdryga, ale kochamy Cię Jezu i dlatego jesteśmy tu dzisiaj przy Tobie.

Stacja III. - pierwszy upadek Jezusa

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Panie, już teraz brakuje Ci sił, a droga daleka... Jednak nie uruchamiasz nadludzkich sił, powstajesz. Pozostajesz wierny słowom: Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. Bądź obecny przy naszych upadkach. Bądź naszą mocą, abyśmy umieli powstawać.
Stacja IV. - Spotkanie z Matką

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Przejmujący widok – Matka przychodzi do Syna i choć w niczym nie może Mu pomóc, to sama obecność i bliskość kochanej Osoby dodaje siły. Naucz nas, Panie, być blisko tych, którzy nas potrzebują.
Stacja V. - Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Co za ulga, gdy ktoś przychodzi z pomocą... Nawet, jeśli czyni to z przymusu, bo nawet sama świadomość, że się komuś pomogło, że się zrobiło coś dobrego, może przemienić tego pomagającego. Tak było z Szymonem. Tradycja utrzymuje, że on i jego bliscy należeli do wspólnoty chrześcijan otaczających św. Piotra.
Stacja VI. - Weronika ociera twarz Jezusa

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Jaka odważna kobieta, nie bała się żołnierzy, przedarła się przez tłum. Zrobiła to z miłości, nie była przymuszana, wzięła krzyż Jezusa tak, jak umiała. Otarła Mu twarz, a On pozostawił jej pamiątkę - swoje boskie oblicze. Jakże wiele możemy nauczyć się na tej drodze. Od Ciebie Jezu, od Weroniki. Pozostań w naszych sercach na zawsze.
Stacja VII - Drugi upadek Jezusa

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Drugi upadek. I drugie powstanie. Ile było upadków, z których nam nie udało się powstać ? Czy ludzkość powstanie z tego upadku kłamstwa, z upadku człowieka w nic nie wierzącego, odsuwającego na bok Boga i Prawdę, żyjącego w strachu, klękającego przed telewizorem ?

W czym tkwi tajemnica Twojego, Panie, powstania ? Podnieś nas, byśmy mogli podnieść innych.

Stacja VIII. - Niewiasty

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

"Córki Jerozolimskie" - Ty Jezu zauważasz wszystkich dookoła, my skupiamy się na sobie.

Zauważ i nas, pomóż nam dostrzec niebezpieczeństwo banalizowania popełnianego przez nas zła.

Stacja IX. - Trzeci upadek Jezusa

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Już niedaleko mój Panie, miłość rozrywa Twoje Serce, bardzo cierpisz, ale dźwigając krzyż idziesz  na przód. Jezu, towarzyszenie Ci w tej trudnej chwili nie jest łatwe dla nas, ale niech nasza obecność będzie wyrazem naszej do Ciebie miłości.

Stacja X. - Odarcie z szat

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Podłość ludzka nie zna granic - Jezu, jaki jesteś dzielny, wszystkie upokorzenia znosisz z miłości do Ojca i do człowieka, nie sprzeciwiasz się niczemu - bo do samego dna chciałeś wypić kielich goryczy. Spraw by nasze usta były miłosierne, gdy to my w życiu przeżywać będziemy naszą dziesiątą stację.
Stacja XI. - Przybicie do Krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Oto kres doczesnego zmagania, wycieńczony jesteś Panie... Jednak resztkami sił rozchylasz ramiona, by dać światu znak, że czekasz na każdego człowieka z otwartymi ramionami...
Stacja XII. - Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Jezu, Pasterzu, co Cię spotkało za miłość, dobro, ciepło, prawdę? Kona, umiera Nieśmiertelny... Uszło z Ciebie życie, a z serca polały się jeszcze zdroje miłosierdzia... Do ostatniej chwili szukałeś usprawiedliwienia dla oprawców. Czy jesteśmy  pod krzyżem i trwamy ? Czy szukamy raczej drogi ucieczki, by nie patrzeć na zło?
Stacja XIII. - Zdjęcie z krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Zmrok okrył ziemię, martwe Twoje Ciało Panie z miłością przytula Maryja, współcierpi, boleje, ale nie traci nadziei. Matko, i my chcemy być blisko Ciebie...
Stacja XIV. - Złożenie do grobu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, ...

Złożono Twoje Ciało do grobu Jezu, a Ty po trzech dniach Zmartwychwstaniesz, by jeszcze hojniej wylewać na nas Twoje Miłosierdzie. Dziękujemy Ci Boże, że  wtedy gdy my  wątpiliśmy, Ty nie zwątpiłeś w nas.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !
Boże pełen miłości i miłosierdzia, prosimy nie opuszczaj nas nigdy, bo bez Twojej łaski nic dobrego nie uczynimy, ani dla Ciebie, ani dla siebie, ani dla innych.

1/1

5 Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020 r.

Zasłanianie krzyży. 

   Zasłanianie krzyży jest starą, ale wciąż żywą tradycją. Trzeba pamiętać, że dawne krzyże były wyrabiane z drogich materiałów i przyozdabiane cennymi kamieniami. W okresie rozważania Męki Pańskiej należało więc zasłonić wszelkie bogactwo i znaki tryumfu, gdyż jest to czas postu i umart- wienia. Dla nas zasłonięty krzyż niech   będzie symbolem żalu, pokuty,  chęci nawrócenia się do Boga.

"Zasłona" to w pewnym sensie nasze grzechy, które nie pozwalają nam podnieść oczu na Boski majestat. 

   Dzisiaj czytaliśmy Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. Chrystus zapewnił Martę, że jeśli uwierzy, ujrzy chwałę Bożą. My również wyznajmy wiarę w Chrystusa i popatrzmy na świat i nasze życie z tej nowej perspektywy.

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE  -   29.03. -  05.04.2020 r.

  1. Wszystkie zaplanowane Msze Święte intencyjne na ten tydzień będą odprawione w niezmienionym terminie. Przypominam jednak, że zgodnie z Rozpo - rządzeniem Ministra Zdrowia we Mszy Świętej nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (nie licząc prezbiterium).

​  2. Odwołana zostaje Droga Krzyżowa w piątek, zapraszam do przeżywania jej ze mną na stronie internetowej parafii lub na YT.

      W niedziele palmową nie będzie procesji z palmami, Msze Święte będą odprawione w  normalnym porządku.

  3. W Wielkim Tygodniu i w Święta Wielkanocne wszystkie zaplanowane Msze Święte i nabożeństwa zostaną odprawione tak, jak zostały wcześniej 

      zaplanowane.

      W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów.

         Jeśli Zarządzenie Ministra Zdrowia co do liczby 5 osób mogących uczestniczyć we Mszy Świętej nie zostanie wydłużone (obecnie obowiązuje do 11

      kwietnia włącznie, sobota), to w Święta Wielkanocne będzie mogło być na Mszy Świętej do 50 osób ( chyba, że zostaną  wprowadzone inne zasady).

      Na razie trudno przewidzieć, co będzie za tydzień. Sytuacja jest dynamiczna.

      W każdym razie w Święta Wielkanocne Msze Święte będą odprawione tak, jak zostały zaplanowane.

  4. W tym szczególnym czasie nie zapominajmy o modlitwie, duchowo łączmy się z księdzem  proboszczem, który nie przestaje służyć modlitwą i posługą

      duszpasterską. Razem prośmy Boga o oddalenie pandemii koronawirusa.

REKOLEKCJE                                                                                                                     23.03.2020 r.

 

   W tych dniach (23-25 marca) mieliśmy razem przeżywać rekolekcje w kościele. Zostały one odwołane ze względu na stan epidemii. Zachęcam jednak do rozważania wraz ze mną fragmentów Ewangelii czytanych w tych dniach podczas Eucharystii, które sprawuję codziennie o g. 17.00.

   Słowa Jezusa mają moc sprawczą  również dzisiaj, mają moc uzdrawiającą, umacniają naszą wiarę, wyzwalają z lęku i pomagają zwyciężyć zło.

    Codziennie polecam Was Bogu i proszę, aby oddalił od nas wszystkich epidemię koronawirusa.

Dzień 1: poniedziałek  23 marca     J 4, 43-54  Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Oto słowo Pańskie.

Dzień 2: wtorek 24 marca   J 5, 1-16   Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?» Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną». Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: «Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy». On im odpowiedział: «Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź». Pytali go więc: «Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?» Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.

Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło». Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.

Oto słowo Pańskie.

Dzień 3: środa 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Łk 1,26-38  Maryja pocznie i porodzi
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.  Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto słowo Pańskie.

​​    W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła może przebywać jednorazowo maksymalnie do 50 osób. W naszej parafii zwykle nie przekraczamy tej liczby, w ostatnią niedzielę tj. 15 marca wyglądało to następująco:

Na Mszy Świętej o g. 7.30 było 7 osób, o g. 9.30 - 6 osób, o 12.00 - 1 osoba (nie liczę mojej osoby

i p. kościelnego). Również w tygodniu na Mszach codziennych nie przekroczyliśmy tej liczby.

Wszystkich proszę o poświęcenie więcej czasu na modlitwę w domu, na lekturę Pisma Świętego, rozważanie Drogi Krzyżowej. W kościele po każdej Mszy Świętej prosimy Boga o oddalenie epidemii, śpiewając Suplikację:

Święty Boże, Święty mocny, Święty  a   Nieśmiertelny  Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny        Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci         Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy        Wysłuchaj nas Panie!

 

​MSZE  ŚWIĘTE w dn. 22 - 29.03.2020 r.

4 Niedziela Wielkiego Postu - 22 marca

   7:30 + Kazimierza, Zygmunta, Edwarda Sikorów.

   9:30 + Andrzeja Krzemińskiego - int. od szwagra Zbyszka z żoną, dziećmi i wnukami.

 12:00 + Jadwigę Weryńską - 15 r. śm.

PONIEDZIAŁEK - 23 marca

17:00 + Mariana Żmudę - int. od córki Wiesławy z rodziną.

WTOREK - 24 marca

17:00 + Lucjana Kasprzyka - 1 r. śm., int. od córki Władysławy z rodziną.

ŚRODA - 25 marca,  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia

17:00 + Marię i Edwarda Kania, Jadwigę Weryńską, Leszka Piszczka, Agnieszkę Tarnówka-Stec.

CZWARTEK - 26 marca

17:00 + Janinę Wójcicką - miesiąc po śmierci/pogrzebie, int. od uczestników.

PIĄTEK - 27 marca

  -

SOBOTA - 28 marca

  -

5 Niedziela Wielkiego Postu - 29 marca  / przejście na czas letni /

   7:30 + Janinę, Alfreda Sikorów, + Agatę i Stefana Żak.

   9:30 + Stanisławę - 17 r. śm., Władysława Czyż, + Danutę i Andrzeja Skrzypiciel.

 12:00 + Władysława i Kazimierę Podyma.    

1/1

MSZE  ŚWIĘTE I REKOLEKCJE W CZASIE EPIDEMII

     W ostatnich dniach przeżywamy duże zamieszanie z powodu zagrożenia koronawirusem. Zostają zawieszone zajęcia w szkołach, a od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca wszystkie placówki oświatowe będą całkowicie zamknięte. W związku z tym powstaje pytanie: co z Mszami Świętymi i zaplanowanymi rekolekcjami ? 

OŚWIADCZAM, ŻE JEŚLI NIE WYSTĄPIĄ INNE OKOLICZNOŚCI,  MSZE ŚWIĘTE intencyjne codzienne, niedzielne i w czasie zaplanowanych rekolekcji będą odprawione tak, jak zostały zaplanowane. ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I ODWOŁANE ZAJĘCIA W SZKOŁACH NIE BĘDZIE REKOLEKCJI SZKOLNYCH. Ponieważ w naszej parafii miały to być rekolekcje również parafialne - rodzinne zachęcam do udziału w Eucharystii w tych dniach, tj. 23, 24, 25 marca na godz. 17.00. Będziemy w tym trudnym czasie prosić Pana Boga o oddalenie od nas pandemii. W Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r. czytamy m.in.: "Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych." We wtorek 10 marca ukazał się Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem Abpa Stanisława Gądeckiego, w którym m.in. czytamy:

„ W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych.”

W naszej parafii nie ma potrzeby zwiększania liczby Mszy Świętych, ponieważ na każdej z nich liczba wiernych nie przekracza 50 osób. Ale też nie ma potrzeby redukcji Mszy Świętych.

   Przewodniczący Episkopatu przypomniał również inną ważną prawdę: „W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.”

    Zatem i my  nie wywieszamy w Kościele białej flagi, nie poddajemy się !

Również Komunii Świętej będziemy udzielać do ust, tak jak dotychczas w sposób tradycyjny, z godnością i pobożnością. Nie odmówię Komunii Świętej tym, którzy będą chcieli ją przyjąć na rękę, ale wydaje się czymś nie logicznym mnożenie rąk w pośredniczeniu rozdzielania Ciała Chrystusa. Przecież wierni przed przyjęciem Komunii dotykają swoimi rękami klamek, ławek, ubrań, pieniędzy ofiarowanych na tacę. 

​We Mszy Świętej doświadczamy zbawiennej Ofiary Chrystusa na Krzyżu. Jest Bóg, do którego powinniśmy zwracać się i prosić o pomoc właśnie w kościołach i w takich chwilach. Zechciejmy w tym czasie więcej modlić się i częściej uczestniczyć w Eucharystii. Bez Niej nasze życie chrześcijańskie umrze. A o to chodzi naszym przeciwnikom.

Po każdej Mszy Świętej, również w czasie rekolekcji, będziemy śpiewać Suplikację.

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny  Zmiłuj się nad nami...

Od powietrza, głodu, ognia i wojny  Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci  Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy  Wysłuchaj nas Panie!

                                                                                            Ks. Leszek Kołodziejczyk

POPIELEC   2020

    "Nawróćcie  się  do  Mnie  całym  swym  sercem,  przez  post  i płacz,

i lament.  Rozdzierajcie  jednak  serca  wasze,  a  nie  szaty! Nawróćcie

się do Pana, Boga waszego!" ( Jl 2,12-13).

   Dzisiaj rozważaliśmy te słowa proroka Joela i zastanawialiśmy się, co możemy uczynić w naszym życiu, by Bóg okazał nam swoją łaskawość i miłosierdzie ?  To  początek  drogi.  Przed  nami  40  dni  Wielkiego   Postu.

Przez post, dobre uczynki, udział w rekolekcjach, w nabożeństwach wielkopostnych i niedzielnej Eucharystii będziemy podejmować próbę nawrócenia. Zacznijmy od dobrego rachunku sumienia, od dostrzeżenia w swoim życiu grzechu. Bez tego posypanie głowy popiołem może  okazać się  nic nieznaczącym zewnętrznym obrzędem. 

DSC00290.JPG

Poświęcenie i wręczenie

dzieciom świec pierwszokomunijnych                        02.02.2020 r.

     Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej było kolejną okazją do  spotkania  się  z  rodzicami  i  dziećmi  przygotowującymi się do Komunii św.

Tym  razem  poświęciliśmy  i wręczyliśmy dzieciom świece. Zapalona świeca ma im  uświadomić   ich  przynależność  do  Chrystusa  i  przypominać  o  potrzebie ciągłego pogłębiania z Nim więzi aż do pełnego spotkania w Eucharystii.

     Przygotowanie  dzieci  do  I Komunii odbywa się we wspólnocie parafialnej i w rodzinie. Rodzice niech będą świadkami wiary w domu i w kościele.

1/1

                      KOLĘDOWANIE  Z  NATALKĄ

      W niedzielę 19 stycznia podczas Mszy Świętej o  g. 12.00  modliliśmy się w kilku intencjach. Przede wszystkim dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski, jakie otrzymała nasza parafianka p. Helena Twardowska, która obchodziła 90 urodziny. Wraz z dziećmi, wnukami i całą rodziną prosiliśmy o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatki i  rodziny.

     W rozpoczętym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan pamiętaliśmy o wszystkich wierzących w Chrystusa, prosząc o jedność i wzajemną życzliwość zgodnie z tegorocznym hasłem:

" Życzliwymi  bądźmy" (Dz 28,2). Polecaliśmy też miłosiernemu Bogu śp. Jacentego Tykala, int. od siostry Zofii z rodziną.

     Podczas Eucharystii kolędy śpiewała Natalka Gomółka - uczennica klasy 3 Szkoły Podstawowej im. Stanisława  Staszica  w  Bolesławiu.  W repertuarze znalazły się kolędy: "Jadą kolędnicy, jadą", "Złota Jerozolima i biedne Betlejem", "Witaj gwiazdko złota", "Przy onej dolinie", "Dzisiaj w Betlejem".
Piękny czysty głos, zgrabne wdzięczne ruchy na zakończenie Mszy Świętej zostały nawet wynagrodzone brawami. Natalce bardzo dziękujemy za występ, życzymy sukcesów w szkole i na scenie. Rodzicom gratulujemy i dziękujemy za wspólną modlitwę.

Do następnego razu !   

                                                    Ks. L.K.

 

1/1

BOŻE NARODZENIE                                                         A.D.  2019 r.

    To  Uroczystość,  która  przypomina  nam   chrześcijanom  i  wszystkim ludziom

o Bogu, "który jest" w Jezusie Chrystusie dla nas.

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (J 3,16-17).  

Boże Narodzenie niech będzie szczególnym świętem rodziny, również tej parafialnej i kościelnej. Tak jak Maryja i Józef w ręce Boga oddajmy naszą wspólną przyszłość. Wszelkie obawy, które rodzą się w naszych sercach, zostaną rozwiane  z  chwilą  przyjęcia  Jezusa.  Niech  On  będzie  źródłem  nowego życia.

Wszystkim życzymy odwagi przyjęcia Dzieciątka Jezus pod dach swojego domu.   

Przyjdź Panie Jezu i zostań z nami !

                                                                        

Przypominam, że Pasterka w naszej parafii sprawowana będzie w Wigilię

(wtorek) o g. 22.00.  Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

Msze Święte w Święta:

Środa – 25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego

  7.30 Msza św. za śp. Lucję i Stefana Ostalak.

  9.30 Msza św. za śp. Adama Cabaja – im., Otylię i Franciszka Cabaj, Ignacego

                                    i Mariannę Puz, Stefanię Stanisławską.

12.00 Msza św. za śp. Przemysława, Czesława Marczewskich, Władysławę

                                  i Władysława Kościelniak, Stefanię Stanisławską.

We Mszy Świętej chrzest Alicji

Czwartek – 26 grudnia Świętego Szczepana, pierwszego męczennika

  7.30 Msza św. za śp. Władysława Łaskawca – int. od mamy i siostry.

  9.30 Msza św. za śp. Tomasza Kolczyka – int. od rodziców i sióstr.

12.00 Msza św. za śp. Elżbietę i Stanisława Czerniak – int. od wnuczka Alana z żoną  

                               Kasią i synem Marcelem.

1/1

 BARBÓRKA   2019                                                                                                                                                     08.12.2019 r.

 

    Kolejna Barbórka za nami ! 

    W niedzielę 8 grudnia w naszej parafii modliliśmy się w intencji górników z Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A.  Po uciechach cielesnych - karczmach piwnych - przyszedł  czas  na  pokarm  dla duszy.  We  Mszy Świętej uczestniczyli:  Bogusław Ochab - Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu,

Paweł Grzebinoga - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny, Dariusz Binkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Naczelny Inżynier Kopalni, Ryszard Sajkowski - Naczelny  Inżynier  Kopalni, sztygarzy,  kierownicy,  pracownicy,  górnicy, delegacje  Związków  Zawodowych  działających przy Zakładach.

Władze Powiatu Olkuskiego reprezentowała Wicestarosta p. Krystyna Kowalewska, Władze Gminy Bolesław p. Wójt Krzysztof Dudziński z małżonką oraz Zastępca Wójta p. Agata Borkiewicz. Obecnością zaszczycili nas również p. Tomasz Bargieł - radny powiatu, p. Stefania Pichlak - Sołtys Bolesławia.  Wierszyki i piosenkę dla górników wykonały dzieci z Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu pod opieką nauczycielek: Adrianny Imielskiej, Marceli Cieślik i katechetki Danuty Rzepki. Dzieci za występ otrzymały oklaski oraz okazałe torby ze słodyczami. Górnicy w procesji ofiarnej przynieśli do ołtarza chleb, wino, kosz pięknych biało - czerwonych kwiatów i rudę cynku. Orkiestra dęta pod batutą p. Jerzego Sojki wraz z prezesem Bogusławem Soleckim wykonywała stosowne utwory muzyczne. 

    Pod koniec Mszy Świętej głos zabrali: p. Wójt Gminy oraz Wicestarosta Krystyna Kowalewska. Pan Wójt nie tylko złożył górnikom życzenia, ale też podziękował Prezesowi Bogusławowi Ochabowi i Zarządowi Kopalni za to, że swoją wiedzą, doświadczeniem, ciężką pracą przyczyniają się do dobra całej gminy i powiatu. Zakłady Górniczo - Hutnicze Bolesław wraz z kopalnią i hutą to tysiące miejsc pracy, to możliwość rozwoju, awansu i działalności dla wielu mieszkańców naszej gminy. Kończąc przemowę, Pan Wójt wraz z Panią Wicestarostą Powiatu złożyli na moje ręce dar w postaci kosza upominkowego.  Ja, w imieniu własnym, parafian i Kościoła Polskokatolickiego podziękowałem wszystkim za kolejną Barbórkę w naszej parafii, za łaskę wspólnej modlitwy, za wszystkie dary i wszelką pomoc. Panu Prezesowi Zarządu, Członkom Zarządu, Dyrektorom dziękuję za utrzymanie tej tradycji Mszy Świętej w naszej parafii. Dla mnie to wielki zaszczyt gościć Was w naszej skromnej świątyni. Cieszę się Wami  wszystkimi i obiecuję pamięć w modlitwie, nie tylko podczas Barbórki.

   Górnikom i ich rodzinom życzę dużo zdrowia, sił, chęci do pracy. Niech święta Barbara wyprasza Wam potrzebne łaski, a Boże błogosławieństwo niech Wam stale towarzyszy. Życzę Wam tyle wyjazdów, ile zjazdów. Szczęść Wam Boże !

                                                                                                                                                                  Ks. Leszek Kołodziejczyk 

1/1

ŚLUB  ALEKSANDRY   I   MIŁOSZA                                              26.10.2019 r.

    Pogoda była piękna. Bezchmurne niebo, słońce, ciepło ... Nowożeńcy też wyglądali   pięknie.  Młodzi,  zakochani,  zdecydowani  na  sakramentalne  "TAK". 

      Kościelna ceremonia ślubna jest pełna symboli i znaków. Ręce zawiązane stułą kapłańską, obrączki, słowa przysięgi - wszystko to do głębi porusza nie tylko narzeczonych, rodziców, czy gości. Ja też się bardzo wzruszyłem.

       Droga Olu i Miłoszu !  Niech wasza miłość nigdy nie wygaśnie. Zawsze niech będzie z wami Chrystus. Ten sam, który w Kanie Galilejskiej przemienił wodę w wino. Niech On ciągle otacza was swoją miłością i opieką, abyście w zdrowiu i pomyślności przeżyli dobre i przetrwali złe dni.

                                                         Ks. L.K.

​​​​​​​​​

1/1

EKUMENICZNY  MARATON  BIBLIJNY - KRAKÓW 20 - 21.10.2019 r.

    Mały kościółek p.w. św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie jest szczególnym miejscem. Według tradycji głosił tu Ewangelię święty Wojciech.

Zwykle tylko nieliczni turyści zatrzymują się przy budynku, najczęściej odpoczywają, siedząc  na  okalającym  go wygodnym  murku.  Rzadko  kto  próbuje  zajrzeć  do  środka.

    W niedzielę i poniedziałek (20 - 21 października 2019 r.) była ku temu wyjątkowa okazja.

Tu właśnie jeszcze trwa XI Ekumeniczny Maraton Biblijny. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego JPII, rada ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej. Hasłem Maratonu jak i tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblijnych, które trwają już od 8 października (do 24.X.) jest wezwanie z Ps 34,15: „(...) szukaj pokoju i dąż do niego”. Maraton polega na 24-godzinnym  publicznym  czytaniu  Pisma  Świętego.  (NT  w  przekładzie  ekumenicznym).

Lektorem  podczas  Maratonu  może być zarówno osoba świecka jak i duchowna, młodsza

i starsza, mężczyzna i kobieta.

    My, polskokatolicy, ci z Krakowa i ci z parafii leżących poza miastem, już od wielu lat włączamy się w tę akcję. Słuchając i czytając Pismo Święte, wchodzimy w niezwykłą relację z Bogiem. Dla mnie było to szczególne przeżycie.  Pogoda  piękna,  +23 stopnie C,

tłum turystów, stukot końskich kopyt ciągnących dorożki, rozmowy ludzi, śmiech, radość, co godzinę dźwięki hejnału mariackiego, wszystko to jakoś dziwnie "współgrało" ze Słowem Bożym odczytywanym w tym niezwykłym miejscu.

    Bóg zapłać wszystkim organizatorom, lektorom, gospodarzom miejsca, tym regularnym i przypadkowym słuchaczom. Niech ziarno Słowa Bożego wyda wielokrotny plon.

                                                                                Ks. Leszek Kołodziejczyk   

1/1

RÓŻANIEC - MY  TEŻ  CZCIMY  MARYJĘ TĄ  MODLITWĄ                   06.10.2019 r.

      W przeddzień Wspomnienia Matki Bożej Różańcowej przynieśliśmy do kościoła różańce wykonane z żołędzi, kasztanów, orzechów, makaronu i innych owoców, nasion i materiałów.

W prace zaangażowane były nieraz całe rodziny. Dziadek wiercił otwory, babcia nawlekała na sznurek, tatuś zrobił krzyżyk, a mama jeszcze wszystko przyozdobiła. 

     Mój różaniec był z ubiegłorocznych kasztanów zebranych przy szkole. Krzyżyk zrobiłem z wyschniętego patyka dębowego.  Filip  już pod koniec września zbierał żołędzie przy kościele.

Niewielki młody dąb wydał w tym roku wyjątkowo duże, zdrowe, dorodne owoce. Było ich tak dużo, że obdarowywaliśmy nimi ludzi idących na Mszę Świętą.

     Różańce poświęciliśmy podczas Eucharystii. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały też pierwsze pamiątki - różańce komunijne.

Były też obrazki z Matką Bożą Różańcową z opisem części i tajemnic różańca. Była też piosenka o różańcu i słodycze.

     Dziękuję rodzicom i dzieciom za obecność i wspólną modlitwę. Obiecuję, że mój różaniec nie będzie tylko przyozdabiał ściany, ale będę go odmawiał codziennie w Waszych i własnych intencjach.

     Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej zaplanowaliśmy na 10 listopada. Zapraszam wszystkich do udziału w coniedzielnej Eucharystii.

                                                                                       Ks. L. K.   

1/1

POLSKA  POD  KRZYŻEM                                                                       15.09.2019 r.

Poświęcenie krzyżyków i przyborów szkolnych.                                                               

    Sobota 14 września obfitowała w liczne wydarzenia. Przede wszystkim od rana w myślach, oczach i sercu miałem Krzyż i Chrystusa. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest mi szczególnie bliskie. W latach 1987 - 1989 byłem proboszczem parafii polskokatolickiej w Radomiu pod tym wezwaniem. Niestety, w krótkim czasie po przeniesieniu  mnie do Bażanówki parafia w Radomiu została zamknięta. Wielka szkoda, bo spotkałem tam niezwykle oddanych, ofiarnych i chętnych do współpracy ludzi. To nie pierwsza i pewnie nie ostatnia bolesna porażka Kościoła Polskokatolickiego.

    To tak na marginesie, sądzę, że warto byłoby zrobić listę parafii, które w ostatnich latach zamknęły swoją działalność i tych parafii, które do tego zmierzają, bo nie mają stałego duszpasterza, tylko dojeżdżającego, pomimo, że na miejscu jest plebania, możliwość podjęcia dodatkowej pracy, żeby nie obciążać wiernych dodatkowymi kosztami.

   Do południa byliśmy zajęci przygotowaniem kościoła do niedzieli. Dziękuję p. Ani, Bartkowi, p. Marii i Krystynie za wykonane prace i złożoną "ofiarę do ołtarza". Po południu uczestniczyliśmy w Dożynkach Gminnych w parku przydworskim w Krzykawce. Bóg zapłać Panu Wójtowi za zaproszenie i możliwość wspólnej modlitwy. Wieczorem sprawowałem Msze Święte intencyjne dziękując Chrystusowi za  za Jego śmierć na krzyżu, przez którą wciąż obdarza nas życiem i umacnia w wyznawaniu wiary.

     W sobotę na lotnisku w Kruszynie k. Włocławka rozpoczęła się akcja modlitewna "Polska pod krzyżem". Była ona odpowiedzią chrześcijan na ataki na Kościół, kapłanów, profanację krzyża, miejsc i wizerunków świętych. Dołączyliśmy do tej akcji na miarę naszych możliwości. W niedzielę 15 września dzieci przyniosły na Mszę Świętą wykonane przez siebie i rodziców krzyżyki z różnych materiałów. Zaśpiewaliśmy pieśń: "Rysuję krzyż...", poświęciliśmy krzyże i przybory szkolne pierwszoklasistom. Krzyż niech nadal będzie znakiem naszej wiary, znakiem naszego zjednoczenia z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Znakiem nadziei i zwycięstwa.  Bóg zapłać wszystkim za dar wspólnej modlitwy. 

       UWAGA ! Na kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej zapraszam w niedzielę 6 października na Mszę Świętą o g.12.00.  We Mszy Świętej poświęcimy pierwsze pamiątki - różańce.

                                                                                                       Ks. Leszek K. 

1/1

DOŻYNKI   PARAFIALNE                                                  15.08.2019 r.

 

    W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Bogu za dary natury, prosiliśmy, by nikomu nie zabrakło chleba, poświęciliśmy chleby (dar Wójta Gminy Bolesław), wieńce dożynkowe przygotowane przez parafian (2), Koła Gospodyń Wiejskich z Bolesławia i Podlipia (2), bukiety z kwiatów, warzyw i owoców. 

    Swoją obecnością zaszczycili nas p. Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław oraz p. Krystyna Kowalewska - Wicestarosta Powiatu Olkuskiego. Byli z nami radni gminy p. Iwona Skupińska oraz p. Mirosław Ćwięczek, druhowie strażacy, gospodynie z Kół w Bolesławiu, Podlipiu, Laskach. Na zakończenie Uroczystości zabrał głos Pan Wójt, który w ciepłych słowach pozdrowił wszystkich obecnych, złożył życzenia rolnikom, pszczelarzom, sadownikom, przypomniał o Święcie Wojska Polskiego, zwrócił uwagę na wartość pokoju, który jest warunkiem rozwoju i dobrobytu. Wraz z Panią Starostą poczęstowali nas chlebem z tegorocznych upraw.  

     Wszystkim modlącym się z nami bardzo dziękuję.  Niech wspólna modlitwa umocni naszą wiarę w niebo, niech nas zachęci do naśladowania Maryi Wniebowziętej.

                                                                    Ks. Leszek Kołodziejczyk

 

1/1

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów                                 21.07.2019 r.

     W czwartek 25 lipca wypada liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa - patrona m.in. kierowców i podróżujących. Z tej okazji już dzisiaj błogosławiłem kierowców i ich pojazdy. Po Mszy Świętej przed ołtarzem odmówiliśmy modlitwę, w której prosiliśmy Boga o opiekę i bezpieczeństwo w podróżach i codziennym posługiwaniu się naszymi pojazdami. Następnie na parkingu pokropiłem kierowców i pojazdy wodą święconą.

     "Niech te pojazdy nigdy nie oddalają nas od Boga, od chrześcijańskiego przeżywania dnia Pańskiego".

1/1

Ślub Joanny i Dariusza                                                                                      29.06.2019 r.

    W czerwcu przeżywaliśmy w naszej parafii wiele różnych wydarzeń: chwalebnych, bolesnych i radosnych. Do tych ostatnich zaliczyć należy zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego przez Joasię i Dariusza.

    Niech sam Chrystus błogosławi ich miłości, niech umacnia ich przez sakrament małżeństwa, aby byli sobie zawsze wierni i umieli podjąć i wypełnić obowiązki małżeńskie.

    Zapewniam was o mojej modlitwie w intencji całej waszej rodziny.

    „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

1/1

W tym Chlebie jest siła  -  Boże Ciało                                   20.06.2019 r.

    W uroczystość patronalną naszej parafii - w Boże Ciało, szliśmy za Świętym Chlebem w uroczystej procesji. Zatrzymywaliśmy się przy czterech ołtarzach, aby słuchać Jezusa. On jest tym Chlebem, który daje siłę do życia. Cud Eucharystii wciąż się dzieje na naszych oczach. Zechciejmy tylko w nim uczestniczyć.

   Bardzo dziękuję wszystkim za łaskę wspólnej modlitwy. Bóg zapłać za przygotowanie ołtarzy, za wasz czas, wysiłek, środki. Dziękuję druhom strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich z Bolesławia i Lasek - Kolonii, Górniczemu Pocztowi Sztandarowemu, wszystkim, którzy pomagali podczas procesji i brali w niej udział. Niech radość Bożego Ciała trwa w nas zawsze. Dzielmy się nią ze wszystkimi ludźmi.

 

   Panie Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający życie wieczne, + spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali * i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

1/1

RADOŚĆ  Z  CHRZTU                                                                  

                               Niektóre z chrztów zostały udokumentowane. Radość z każdego                                            ochrzczonego jest wielka. Tak w niebie jak i na ziemi !

                                         ***                                                 ***                                                    ***

                                                                                                                                          26.10.2019 r.

            W ostatnią niedzielę października sakrament chrztu przyjął Jerzy Jacek - syn Marzeny i Zdzisława. Każde nowe życie jest darem Bożym. Każdego człowieka Bóg powołuje do istnienia w sposób indywidualny i osobisty. Gratuluję rodzicom tego dziecka i życzę wiele radości, sił i cudownych przeżyć związanych z jego wychowaniem. 

                                                                                                                                         08.09.2019 r.​

            Dzisiaj do grona ochrzczonych w ostatnich tygodniach w naszej parafii dołączyła Klara - córka Andrzeja i Ani. Dziecko było wyjątkowo grzeczne i bardzo zaciekawione wszystkim, co się działo wokół. Ziarno życia wiecznego zasiane w serduszku dziecka niech wzrasta i przynosi owoce. Z serca błogosławię to dziecko i polecam całą rodzinę świętej Klarze. ( W ostatnich dniach odwiedziłem klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu). Niech dziewczynka wzrasta w atmosferze miłości i pobożności, niech zabłyśnie swym życiem jak Klara. ( Łacińskie "Clara" oznacza "jasna", "sławna", "czysta").  

                                                                                                                    28.07.2019 r.

           Chrzest Jana Krzysztofa sprawił mi szczególną radość. Bogu niech będą dzięki za to dziecko, modliliśmy się o jego poczęcie i szczęśliwe rozwiązanie. Ewie i Arturowi gratuluje, obiecuję pamięć w modlitwie. Dziękuję Małgorzacie i Waldemarowi za piękny wystrój kościoła oraz pyszny tort. Wszystkim uczestnikom tego radosnego wydarzenia Bóg zapłać za łaskę wspólnej modlitwy. Niech w nas wszystkich zostanie odnowiona łaska naszego chrztu.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                            20.07.2019 r.

          Kolejnym dzieckiem Bożym została Pola. Jej chrzest był okazją do wspólnej modlitwy z rodzicami Magdaleną i Mateuszem oraz ich rodzinami i przyjaciółmi. Bóg obdarzył Polę nowym życiem z wody i z Ducha. Niech też błogosławi jej rodzicom, chrzestnym i wszystkim uczestniczącym w tym doniosłym wydarzeniu.

     -----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                     30.06.2019 r.

      Franciszek Stanisław to kolejny sfotografowany bohater liturgii chrzcielnej. Gratuluję Marcie i Łukaszowi - rodzicom dziecka. Razem z wami dziękuję Bogu za wasze dzieci, dziękuję wam i waszym rodzinom za łaskę wspólnej modlitwy. Bóg, dawca życia i miłości  niechaj wejrzy na was i wam błogosławi. Niech was, wasze dzieci, wasze rodziny, krewnych i przyjaciół strzeże od złego i darzy obficie pokojem. Amen.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                           16.06.2019 r.

​     Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Najświętszej przez chrzest święty do wspólnoty Kościoła została przyjęta Jagoda Agata. To trzecie dziecko Marioli i Radosława.

Bogu niech będą dzięki za waszą miłość i potomstwo. Wam kochani rodzice również  dziękuję za to, że mogę na Was liczyć, za to, że trwacie w naszej wspólnocie. Całą Waszą rodzinę polecam Bogu w Trójcy Najświętszej. Niech łaska Boża nigdy Was nie opuści. 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     19.05.2019 r.

     Po  Pierwszej  Komunii  Świętej  na  zakończenie  Białego  Tygodnia w  niedzielę

19 maja Bóg dał nam powód do kolejnej radości. Tym razem był to chrzest Alana. Paulince i Grzegorzowi - rodzicom gratulujemy syna i polecamy całą rodzinę Jezusowi Chrystusowi i Matce Najświętszej.

     Przy  okazji  przypomnijmy,  że 23 stycznia 2000 r.  Kościół Polskokatolicki wraz

z Kościołami należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościołem Rzymsko- katolickim  podpisał Deklarację o uznaniu ważności chrztu udzielanego w tych Kościołach. Czytamy w niej między innymi takie słowa:

     1. Jezus  Chrystus,  nasz  Zbawiciel,  sam  ustanowił  sakrament  chrztu i polecił  go  udzielać  (Mt 28, 19; Mk 16, 16).  Chrzest  jest  wyjściem  z  niewoli

(1 Kor 10, 1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1 Kor 6, 11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5, 14), nowymi narodzinami (J 3, 5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3, 21), odnowieniem przez Ducha (Tt 3, 5), zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie (1 P 3, 21) i wyzwoleniem, które prowadzi "do jedności w Jezusie Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, rasę czy płeć (Ga 3, 27-28; 1 Kor 12, 13).

                                                   

Chrzest Klary
Franciszek Stanisław

Pierwsza Komunia Święta                                                                                                                                                                                      12.05.2019 r.

Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi...

 

   Po raz dwunasty w tej parafii z radością w sercu i z wielkim szczęściem sprawowałem pierwszokomunijną Eucharystię. Wszystkie dzieci zostały ochrzczone przeze mnie. Stałem więc dzisiaj przed wszystkimi jak kiedyś stał Anioł przed pasterzami, by ogłosić im wielką radość

o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Stałem więc i ja i również ogłaszałem wielką radość, że w czasie tej Mszy św. w serduszku Filipa, Jana, Leny, Marcelinki, Michalinki, Michała, Nadii, Natalii, Piotra i Szymona narodził się Pan Jezus.

   Od września spotykaliśmy się w kościele. Wspólnie z dziećmi i rodzicami staraliśmy się stworzyć odpowiedni klimat oczekiwania na ten dzień, aby był on pełen radości i wdzięczności.  Była jesień, zima, wiosna, już jest maj. Dzisiaj zaczynamy zimnych ogrodników, pogoda ma prawo się nieco załamać. To jeszcze nie do końca wyjaśnione zjawisko klimatyczne związane ze słabnącym wyżem barycznym (obszar wysokiego ciśnienia), w wyniku czego napływa do nas zimne powietrze z obszarów polarnych. "Zimni ogrodnicy" to święci Kościoła: św. Pankracy jako kilkunastoletni chłopiec poniósł śmierć męczeńską w Rzymie (304 r.) w czasie prześladowania chrześcijan za rządów cesarza Dioklecjana. Drugi „zimny ogrodnik” to św. Serwacy – był on pierwszym biskupem Belgii, zmarł 13 maja 384 r. Jego grób jest w Maastricht – najstarszym mieście Holandii. Tu został w 1992 podpisany przez Radę Europejską traktat tworzący Unię Europejską; wszedł w życie w listopadzie 1993 roku. Tam szczególnie św. Serwacy jest czczony. Za życia bronił bóstwa Chrystusa i ortodoksyjnej wiary w Trójcę Świętą.
Ostatnim „zimnym ogrodnikiem" jest św. Bonifacy – męczennik. Został ścięty 14 maja 290 r. za wyrzeczenie się Chrystusa, tak jak św. Pankracy za czasów cesarza Dioklecjana. Przed śmiercią powiedział do wszystkich męczenników, że wielki jest Bóg chrześcijan, że tutaj męczą was kaci, a tam aniołowie będą wam służyli. Po ogrodnikach jest „zimna Zośka”. Również święta rzymska męczennica z czasów Dioklecjana. Przysłowia mówią, że święta Zofija kwiaty i ciepło rozwija, że dla świętej Zosi kłos się podnosi, że każda Zosia to dobra gosposia. Miejmy nadzieję, że wkrótce będzie ciepło, że Pan Bóg da nam doczekać i przeżyć piękne lato.

   Powiedziałem dzieciom o tych świętych zimnych ogrodnikach i o św. Zofii dlatego, żeby miały świadomość przynależności do wspaniałej wspólnoty świętych i błogosławionych, którzy w ciągu licznych wieków odważnie szli za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Takich świętych nie brakuje i dzisiaj. Za nami jest dumna przeszłość, a przed nami zadania i wyzwania. Nie wszyscy chcą iść za Chrystusem. Wielu idzie własną drogą. Wielu występuje przeciwko Chrystusowi, Jego pasterzom, Kościołowi, przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej. Dobry Pasterz ciągle przypomina: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Podążajmy za Dobrym Pasterzem. Czasy, w których żyjemy nie są łatwe, coraz trudniej jest wierzyć, trudniej jest się przyznać do Chrystusa, dać o Nim świadectwo. Ale bywało gorzej.

   Uroczystość Pierwszej Komunii nie może być metą, końcem procesu wychowania, to tylko mały etap, meta - ten cel ostateczny jest dalej - jest nim NIEBO. Dobrym słowem, codzienną modlitwą, udziałem w coniedzielnej Eucharystii pomagajmy dzieciom i sobie wzajemnie w tej wędrówce do nieba. Im bardziej będzie atakowana wiara w Boga, sam Bóg, Kościół, wierzący, tym więcej potrzeba nam modlitwy, jednoczenia się z Chrystusem w Komunii św. , przeżywania Mszy św., które nas uświęcają.

   Bóg zapłać wszystkim obecnym na uroczystości za dar wspólnej modlitwy. Dziękuję dzieciom, rodzicom, katechetom, wychowawcom.

Niech Chrystus błogosławi wszystkim modlącym się z nami, niech podaruje im zdrowie, wynagrodzi trud i chroni od wszelkiego zła.

                                                                                                                                      Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.         27.04.2019 r.

 

    W Oktawie Wielkanocnej przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego obchodziliśmy  w naszej parafii wyjątkowe jubileusze małżeńskie: Diamentowy (60) Jubileusz Małżeństwa Państwa Wandy i Józefa Sośnierz oraz Rubinowy (40) Jubileusz Państwa Teresy i Mariana Mystek.  Podczas Mszy Świętej Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wyrazili wolę trwania w tym związku na dobre i na złe. Wraz z Jubilatami otoczonymi dziećmi, wnukami, prawnukami i rodziną dziękowaliśmy i uwielbialiśmy Boga za wielkie rzeczy, jakie im uczynił.

    Dobre małżeństwa, trwałe rodziny to skarb dla parafii, Kościoła i narodu.

Jeszcze raz gratuluję Wam, Kochani Jubilaci, życzę kolejnych pięknych jubileuszów, błogosławię Was i Waszych bliskich. Wszystkim dziękuję za dar wspólnej modlitwy.

Błogosławieństwo:

Wysławiamy Ciebie, Boże, Stwórco wszechrzeczy. Ty na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby stanowili wspólnotę życia i miłości. Dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś błogosławić rodzinnej wspólnocie, którą założyli Twoi słudzy Wanda i Józef, oraz Teresa i Marian, aby była obrazem jedności Chrystusa i Kościoła. Wejrzyj na nich dzisiaj łaskawie i skoro podtrzymywałeś ich wspólnotę w radościach i trudach życia, nadal umacniaj ich małżeńskie przymierze, pomnażaj ich miłość, utrwalaj między nimi więź pokoju, aby razem z gronem swoich bliskich, którzy ich otaczają, cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

                                           Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

WIELKANOC   2019                                                                                                                                      21.04.2019 r.

       Zmartwychwstał  Pan  i  żyje,  alleluja.   Wielkanoc  (Wielka Noc)  jest  największym  świętem  chrześcijan,  bo wspominamy i przeżywamy coś, co stanowi fundament naszej wiary i naszego życia. Pusty grób, do którego „idą i biegną” Apostołowie Jan i Piotr jest znakiem, że śmierć została pokonana, że Chrystus zmartwychwstał ! Na tym fundamencie należy oprzeć swoje życie.

      Radujmy  się zmartwychwstaniem  i obecnością Chrystusa nie tylko dzisiaj, ale codziennie. Chrystus jest z nami w Eucharystii. ON  JEST  żywy,  zwycięski,  uzdrawiający  i  uzdalniający  do przebaczenia,  pokoju, radości, wiary i miłości. Niech ON BĘDZIE odpowiedzią na nasze tęsknoty, pragnienia, potrzeby.

​     Bóg  zapłać  wszystkim,  którzy  przeżywali  z  nami  tę  tajemnicę  w  naszej świątyni i wspólnocie parafialnej. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, za wsparcie, wszelką pomoc.  Dziękuję  za  chrzty,  służbę  przy  ołtarzu, lektorom, druhom strażakom, paniom pomagającym przy dekoracji …

     Razem  podziękujmy  Bogu  za  wiarę, która uczyniła nas dziećmi Bożymi i dzięki której byliśmy uczestnikami tych wszystkich wydarzeń.

                                                                                                                                  Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

NIEDZIELA  PALMOWA                                                                            14.04.2019 r.

     Dzisiaj w niedzielę Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Poświęciliśmy palmy, szliśmy w procesji, wysłuchaliśmy opisu Męki Zbawiciela. Oczyma duszy widzieliśmy tłumy ludzi wołających radosne "Hosanna", ale też słyszeliśmy okrzyki nienawiści "Ukrzyżuj" ! Tacy jesteśmy. Kochamy i nienawidzimy, chwalimy i ganimy. Tamta niedziela Palmowa trwa także i dzisiaj. Widzimy to choćby i w strajku nauczycieli. Z jednej strony wsparcie młodzieży i rodziców,

a z drugiej strony pogarda i mowa nienawiści. Nie dajmy się podzielić. Uszanujmy prawo do wyboru według własnego sumienia. Nikim nie gardźmy, nikogo nie potępiajmy.  Módlmy się o pojednanie, o pomoc Ducha Świętego w zażegnaniu sporu. Ostateczne zwycięstwo jest po stronie prawdy. Szukajmy jej.  Wytrwajmy przy Chrystusie w radosnym "Hosanna". On wskaże nam tę jedyną właściwą drogę do zwycięstwa.

    Przyjdźmy do kościoła w Wielki Czwartek na g. 18.00, by doświadczyć niedostrzegalnego cudu przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa.  W Wielki Piątek o 18.00 rozpoczniemy Liturgię Męki. Ucałujemy krzyż na znak naszej wdzięczności za miłość, która nie zna miary ani granic. W Wielką Sobotę o 19.00 spalimy ciernie i poświęcimy ogień. Odnowimy przyrzeczenia chrztu i przyjmiemy krople poświęconej wody.  W poranek wielkanocny uderzymy w dzwony i obwieścimy światu radosną nowinę, że On zmartwychwstał. Pójdziemy za Chrystusem, który pozostaje z nami w Eucharystii. To Jego obecność  czyni nas zdolnymi  do przebaczania, pojednania i miłości.

 

    Życzę Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa, niech w Wasze serca wstąpi nadzieja, niech Chrystus Zmartwychwstały uzdrowi Wasze dusze i ciała. Niech da Wam wolność i radość.

 

                                                                                                             Ks. Leszek Kołodziejczyk                 

1/1

R E K O L E K C J E                                              01 - 03.04.2019 r.

   Jesteśmy słabi i grzeszni, ale przyjęliśmy zaproszenie Chrystusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." (Mt 11,28). Jesteśmy, bo mamy świadomość, że potrzebujemy pomocy od Boga. Czas rekolekcji jest dla nas czasem doświadczenia Bożego  miłosierdzia.  Dziękujemy  Bogu,  wielbimy  Go  i  prosimy. Codziennie  przychodzimy

z wieloma intencjami w sercach. Modlimy  się  za  dzieci,  młodzież,  rodziców, za chorych, uzależnionych, za wszystkich parafian,

za Kościół. Doświadczamy na co dzień bezsilności, ale On ma moc, by wszystko przemienić. On wie, co się kryje w naszych sercach. On chce nam pomagać. Więc razem jesteśmy przy Nim: rodzice, dzieci, chorzy i zdrowi, księża i świeccy, nauczyciele, katecheci ...  Bóg przychodzi do każdego i okazuje mu swą łaskę. Ocala, wyzwala, przebacza, uzdrawia za darmo. Wszystko jest Jego darem: "Łaską jesteście zbawieni (Ef 2,5)".  Wielbimy Ciebie Chryste i dziękujemy za to, że nas kochasz. Pomagaj nam i nie pozwól nam od Ciebie odejść.     

1/1

« Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!  »  Mk 1,15           10.03.2019 r.

    

    Wierzyć w Ewangelię, wierzyć Ewangelii ! Co to oznacza ?  Najprościej odpowiem tak: wierzyć Ewangelii to wierzyć samemu Chrystusowi. To On jest Ewangelią, Dobrą Nowiną. Wielki Post jest czasem, w którym po raz kolejny mamy przyjąć Dobrą Nowinę – Chrystusa. Już pewnie wielokrotnie Go przyjmowaliśmy, w sakramentach, w Słowie Bożym, ale teraz mamy przyjąć Jezusa sercem, umysłem. Mamy odnowić naszą przyjaźń z Nim. W tym świętym czasie postawmy Dobrą Nowinę o naszym zbawieniu na pierwszym miejscu w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym.

     Chrystus żyje i wciąż działa, jeśli Mu na to pozwalamy.  W dniach 1-3 kwietnia będziemy przeżywać rekolekcje szkolno - parafialne. Niech nikogo w tym czasie nie zabraknie w kościele. Udział w Eucharystii, wspólna modlitwa, spowiedź święta, Komunia niech pomogą nam w odnowieniu życia, w odnalezieniu Źródła prawdziwego szczęścia.    

Dekoracja przed ołtarzem

Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej                   02.02.2019 r.

    Kończymy czas kolędowania, czas odwiedzin duszpasterskich i śpiewania kolęd. Dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjmowali w swoich domach, modlili się ze mną, gościli mnie. Dziękuję za życzliwość, serdeczność, zatroskanie. Bóg zapłać za składane ofiary dla księdza i na potrzeby Kościoła.

    Chcę, abyście wiedzieli, że jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny, że będę pamiętał o was w modlitwie, że w ciągu tego kolejnego roku wielokrotnie będę was polecał Bogu w różnych świętych miejscach, które będę odwiedzał. Ostatnio modliłem się za was przy grobie błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Znam wasze radości, troski i obawy. Niech dobry Bóg zaspokoi wszystkie wasze dobre pragnienia, niech Jego święci wypraszają wam potrzebne łaski. 

 

    Dzisiaj wraz z Maryją i świętym Józefem idziemy do naszej świątyni. Msze Święte są sprawowane o 9.30 i 17.00. Procesja ze świecami będzie na pierwszej Mszy, poświęcenie gromnic na pierwszej i wieczornej.

    W Ewangelii przeczytamy, że Święta Rodzina wypełniła wszystko według Prawa Pańskiego i, że Bóg  wypełnił obietnicę daną Symeonowi: jego oczy ujrzały zbawienie. Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice, gdy ludzie wypełniają Boże Prawo. Niech Chrystus i Jego Ewangelia będzie światłem na drogach naszego życia.  Przyjmijmy Chrystusa do naszych serc.

                                                                                                       Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli,                              06.01.2019 r.

   "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu   

     pokłon.   I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę".

    W niedzielę 6 stycznia podczas Mszy Świętej o 12.00 zamiast kazania słuchaliśmy dzieci, które śpiewały kolędy  i  recytowały  wiersze  o  tematyce  świątecznej.  Natalia zagrała nam na skrzypcach,

a na koniec dzieci ofiarowały Jezusowi w żłóbku serduszka ze swoimi imionami. Wiola, Emilka i Basia zaśpiewały "Kolędę dla nieobecnych".

     Dziękujemy p. katechetce Danucie za przygotowanie występu, dzieciom i rodzicom za przyjście do naszego "Betlejem". Dzisiaj droga do kościoła nie była łatwa, był lekki mróz i ślisko na drodze. Pokonaliśmy nie tylko złą pogodę, ale przede wszystkim lenistwo i wygodę. Podążajmy nadal za Gwiazdą, nie zrażając się różnymi przeciwnościami. Chrystus ciągle na nas czeka i daje nam siebie samego.  

                                                                                           Ks. L. K.

1/1

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,  Nowy Rok 2019                                01.01.2019 r.

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże"

 

    O północy,  stojąc  przed  kościołem  i  patrząc  w  niebo, żegnałem Stary i witałem Nowy Rok. Myślałem o tym, co już przeminęło i o tym, co może nadejść. Jak Maryja "zachowuje wszystkie te sprawy i rozważam je w swoim sercu". Cóż, trochę szkoda, że wszystko tak szybko przemija. Jeszcze nie rozumiem sensu tych wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce w moim życiu, w życiu parafii i Kościoła. Jestem wciąż w drodze, tak jak Wy wszyscy. Jeszcze idziemy. Niech to będzie nasza wspólna droga, droga wiary.

    Niech Bóg oświetla naszą drogę, niech podtrzymuje nasze życie ...

Z okazji Nowego Roku życzę Wam spełnienia wszystkich dobrych pragnień i błogosławię Was słowami z Biblii:

    „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

     niech cię  obdarzy swą łaską.   Niech  zwróci  ku  tobie oblicze swoje i niech cię

     obdarzy pokojem”.     Lb 6, 24-26

                                                                           Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

Święta, święta i po świętach ...                                                    26.12.2018 r.

    Często  powtarzamy  te  słowa  z  nostalgią,  bo  czas  tak szybko leci i wszystko tak szybko przemija. Przecież tyle pracy wykonaliśmy, by wszystko przygotować, zapiąć na ostatni guzik, a tu ni stąd ni zowąd trzeba wracać do pracy, do codziennych zajęć. W tych naszych powrotach pamiętajmy o tym, że Bóg stał się człowiekiem, aby mroczną rzeczywistość naszego ludzkiego życia rozświetlać niegasnącym światłem nadziei i wypełniać prawdziwym Bożym pokojem.

    Okres Bożego Narodzenia się jeszcze nie skończył. Nadal trwajmy w tej radości z Wcielonego Słowa. Niech Chrystus mieszka w naszych sercach, niech wypełni je miłością, pokojem, radością i przebaczeniem.

   W  najbliższą  niedzielę  będziemy  obchodzić  Uroczystość  Świętej  Rodziny.   Zapraszam wszystkich do udziału w Eucharystii. Przypominam, że na Mszy Świętej o 9.30 pożegnamy Stary Rok, a o g. 12.00 będziemy polecać Bogu wszystkich, których pożegnaliśmy w naszej parafii w mijającym roku.

    Niech Święty Szczepan będzie dla nas wzorem męstwa, a Matka Boża i Święty Józef pomagają nam kochać i odkrywać Jezusa, wzrastać w wierze i niech umacniają naszą nadzieję.

 

                                                                                                   Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

Witaj, Jezu ukochany ...                                                                    23.12.2018 r.

Moi Drodzy !

    Niewiele czasu zostało do Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowaniom do radosnego przeżywania pamiątki przyjścia Chrystusa - tajemnicy Wcielenia - towarzyszy wiele wydarzeń. Trzeba zadbać o kościół, być z tymi, którzy już przed świętami w różnych wspólnotach gromadzą się przy stole, aby złożyć sobie życzenia i połamać się opłatkiem. Wszystkim dziękuję za pamięć i zaproszenia.

    Praktycznie wszystko jest już gotowe. Ten ostatni moment wykorzystajmy na nasze duchowe przygotowanie. Niech łaska Boża pomoże nam otworzyć nasze serca Chrystusowi.

Przypominam, że Pasterka w naszej parafii odprawiana jest 24 grudnia ( poniedziałek) o godzinie 22.00.  W Święta Msze Święte są o 7.30, 9.30 i o 12.00.  Wszystkich serdecznie zapraszam do naszego Betlejem.

    Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wam, aby Chrystus narodził się w waszych sercach i napełnił je miłością. Życzę dużo zdrowia, radości, pokoju. Niech Pan Jezus błogosławi wam, waszym bliskim, całej wspólnocie parafialnej i Kościołowi.

                                                                                       Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

BARBÓRKA   2018                                                                                                     09.12.2018 r.

    Już od tygodnia Górnicy ZGH "Bolesław" S.A. obchodzą swoje święto. Dzisiaj zgromadziliśmy się w parafii polskokatolickiej w Bolesławiu, aby podziękować Bogu, wielbić Go i prosić o potrzebne łaski. Górnictwo to szczególny zawód. Człowiek pracujący pod ziemią nigdy nie jest pewny, czy ujrzy jeszcze dzienne światło. Wszelkie ludzkie zabezpieczenia mogą zawieść. Dlatego Górnik, narażony na nagłą i niespodziewaną śmierć, pamięta o swojej patronce świętej Barbarze. Niezwykła historia Barbary, jej niezłomność, wierność, godność, wewnętrzna wolność rzuca światło na życie każdego z nas. Na co dzień doświadczamy różnych ograniczeń, boimy się o pracę, lękamy się o przyszłość. Jednocześnie nie potrafimy tego wszystkiego złożyć w ręce kochającego nas Boga Ojca. Nie budujemy relacji z Chrystusem przez modlitwę, udział w Eucharystii. Zajęci ziemskimi sprawami zapominamy o naszym ostatecznym celu - niebie. Dzisiaj po raz kolejny powierzmy się Bogu. Święta Barbara niech będzie naszą przewodniczką, patronką, wzorem do naśladowania. To nie jej prześladowcy, a Ona ma koronę zwycięstwa na głowie.

    W imieniu własnym i wszystkich parafian życzę Górnikom dużo zdrowia, sił, pomyślności w pracy, w życiu osobistym i rodzinnym.

Szczęść Wam Boże !  Bóg zapłać za dary: chleb, wino, rudę cynku, piękne biało-czerwone kwiaty, paczki dla dzieci.

    Dziękuję za wspólną modlitwę i obecność Panu Bogusławowi Ochabowi - Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A., Panu Pawłowi Grzebinodze - Członkowi Zarządu, Dyrektorowi Technicznemu Kopalni, Panu Ryszardowi Sajkowskiemu - Naczelnemu Inżynierowi Kopalni, Panu Dariuszowi Binkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej. Dziękuję Delegacjom  Związków Zawodowych działających przy ZGH "Bolesław", Pocztom Sztandarowym, Orkiestrze, KGW Bolesław.

    Swoją obecnością zaszczycili nas również: Pan Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław, któremu gratulujemy zwycięstwa w wyborach i życzymy zdrowia i sił do dalszej pracy i służby. Pan Wójt złożył Górnikom życzenia oraz przypomniał jak ważną rolę pełnią Zakłady Górniczo-Hutnicze w życiu wielu rodzin i samej Gminy. Na moje ręce Pan Wójt złożył z okazji Barbórki dar w postaci koszyka wypełnionego winem, miodem, kawą, słodyczami. Bóg zapłać. Panu Wójtowi towarzyszyła Pani Krystyna Kowalewska - Zastępca Wójta w poprzedniej kadencji, a obecnie Radna Powiatu Olkuskiego. Za dar wspólnej modlitwy dziękuję również Pani Ewie Dychtoń - Przewodniczącej Rady Gminy Bolesław, Pani Iwonie Skupińskiej i Panu Mirosławowi Ćwięczkowi - Radnym naszej Gminy. Dziękuję Pani Ewie Biergunow - Dyrektorce Przedszkola im. Barbórka w Bolesławiu oraz  Paniom Anecie Nawarze i Adriannie Imielskiej - Nauczycielkom, które przygotowały dzieci do występu przed Górnikami.

    Bardzo dziękuję moim kochanym parafiankom za upieczone ciasta, za bigos, za organizację poczęstunku: Pani Teresie Słupskiej, Anicie Kowalskiej, Elżbiecie Wiktor, Wiesławie Wilk, Stanisławie Porębskiej, Stefanii Cabaj, Marii Nidzińskiej, Annie Turskiej, Katarzynie Cabaj, Małgorzacie Kowalskiej. Dziękuję Lucjanowi Wilkowi za koordynację, Robertowi Fryczowi - krucyferariuszowi, Julii Chorzępa za odczytanie Słowa Bożego, Natali Cabaj za zdjęcia.  Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli.

 

    "O święta Barbaro, zlituj się nade mną,

      żebym się nie został pod tą ziemią ciemną.

      Żona by płakała, dzieci by płakały,

      boby ojca swego więcej nie widziały".

                                                                                 Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

KRÓLUJ  NAM  CHRYSTE   !                                                 25.11.2018 r.

     Dwa lata temu 20 listopada 2016 r. jako wspólnota parafialna włączyliśmy się w Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Intronizowaliśmy Chrystusa na Króla naszych serc i całego życia. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, którą dzisiaj obchodzimy niech będzie okazją do ponownego otwarcia drzwi Jezusowi, oddania Mu swego życia. Po raz kolejny uznajmy Jego panowanie nad nami, dobrowolnie poddajmy się Prawu Bożemu. Chrystus przyszedł, aby  dać świadectwo prawdzie, świadectwo o prawdziwym życiu. O tym, że ono w ogóle istnieje i że można je osiągnąć przez wyznanie wiary. "Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie."  (Rz 10,9 )

     Zatem   powiedzmy   Jezusowi:  Króluj  nam  Chryste !   Zawsze  i  wszędzie !

                                                                                                            Ks. Leszek Kołodziejczyk

"Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć ..."    01.11.2018 r.

   W Uroczystość Wszystkich Świętych po południu w kaplicy na cmentarzu sprawowaliśmy Eucharystię w intencji zmarłych polecanych Kościołowi w modlitwie wypominkowej.  Po Mszy Świętej, idąc w procesji żałobnej, modliliśmy się za zmarłych z naszych rodzin i za wszystkich zmarłych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu.

   Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to wyjątkowe dni w roku. Przypominają nam o niebie, o Bogu, do którego zmierzamy. On pragnie mieć nas wszystkich u siebie. W tych dniach myślimy o świętych znanych z obrazów, litanii i różnych modlitw. Myślimy również o naszych bliskich, o rodzicach, dzieciach, babciach, dziadkach, żonach, mężach, braciach, siostrach … , myślimy o tych, którym Bóg pozwala na oczyszczenie się przed wejściem do Domu Ojca. Właśnie w tym mają im pomóc nasze modlitwy i ofiary. One są wyrazem naszej miłości i pamięci, naszej wdzięczności i troski.

    Niech Bóg Miłosierny przyjmie naszych zmarłych do swojego Królestwa, niech obdarzy ich pokojem i da pełnię życia. A w nas niech pomnoży wiarę, nadzieję i miłość.

                                                                                    Ks. Leszek Kołodziejczyk.

​​

Chrystus__Król.jpg

1/1

DOŻYNKI  GMINNE - ŚWIĘTO  CHLEBA                           02.09.2018 r.

      W  ostatni  dzień  wakacji w bolesławskim  parku  obok  zabytkowego dworku świętowaliśmy  kolejne  dożynki - tym  razem  gminne.  Pan  Wójt  Krzysztof Dudziński zaprosił wszystkich mieszkańców gminy do udziału w święcie chleba. Rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy prowadzonej przez proboszczów parafii położonych na terenie gminy.

    W programie był konkurs Wieńców, koncert Orkiestry Dętej ZGH Bolesław,

występ uczniów Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Krzykawie, koncert Danuty Wiśniewskiej, występ Bieruńskich Bajerów i Zespołu Zbóje.

    Przez uchylone okno dobiega do moich uszu muzyka. Mam nadzieję, że dobra pogoda dopisze do końca, że wszyscy będą się dobrze bawić, że szczęśliwie powrócą do domów, wyśpią się, bo jutro rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny.

    Wśród wielu Zacnych Gości, o których zapewne jutro napisze prasa, była z nami Pani Poseł Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15). Dziękuję za możliwość bycia razem z Wami wszystkimi.  

                                                              Ks. L.K. 

 

1/1

DOŻYNKI PARAFIALNE                                              15.08.2018 r.

 

     Sierpień – miesiąc  Maryjny, miesiąc pielgrzymek, abstynencji alkoholowej, żniw, dożynek - dziękczynienia  za pierwsze dojrzałe ziarno, owoce i warzywa.

    Jak  co  roku  15  sierpnia  w  Uroczystość  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  dziękowaliśmy Bogu  za wszelkie dobro, za owoce ziemi i pracy naszych rąk.  Poświęciliśmy chleby, dar Gospodarza Gminy Bolesław p. Wójta Krzysztofa Dudzińskiego. Jak co roku, poświęcaliśmy wieńce dożynkowe Kół Gospodyń z Bolesławia, Podlipia, Parafialny z Bolesławia, Podlipia i Bukowna.  Poświęciliśmy warzywa,  owoce  i  kwiaty ...

  Po  Mszy Świętej p. Wójt w pięknych słowach pozdrowił wszystkich obecnych, złożył życzenia wszystkim rolnikom, działkowiczom, pszczelarzom, zapewnił o solidarności wobec wszystkich potrzebujących.

Obecni w świątyni podziękowali p. Wójtowi spontanicznymi oklaskami. Panu Wójtowi towarzyszyła małżonka, p. z-ca Krystyna Kowalewska, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Dychtoń, Radni Iwona Skupińska, Mirosław Ćwięczek, sołtysi: Elżbieta Machnik, Andrzej Krzemiński. 

  Bardzo dziękuję wszystkim za dar wspólnej modlitwy. Dziękuję KGW z Bolesławia, Podlipia, Paniom z KGW Laski - Kolonia. Dziękuję Druhom Strażakom i wszystkim parafianom. Imiennie dziękuję p. Elżbiecie Wiktor, Stanisławie Porębskiej, Ryszardowi i Danucie Godyń, Wandzie i Janinie Sośnierz, Alinie Daneckiej, Marlenie Plizga, Robertowi i Beacie Frycz oraz wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przebiegu uroczystości.

  Niech czujne oczy Maryi Wniebowziętej dostrzegą potrzeby wszystkich, którzy się z nami modlili, potrzeby naszej parafii, Kościoła i wszystkich parafian.

                                                      Ks. Leszek Kołodziejczyk

1/1

1/1

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów                       22.07.2018 r.

       W 16 niedzielę zwykłą odczytaliśmy Ewangelię, w której Jezus zwraca się do Apostołów słowami:  Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco.

Odpoczynek jest nie tylko przywilejem, ale obowiązkiem. Przeżywamy czas urlopów. Rzadko odpoczywamy "na pustkowiu". Najczęściej odwiedzamy miejsca zaludnione. Przemieszczamy się z punktu do punktu własnymi samochodami. Dzisiaj modliliśmy się za wszystkich podróżujących, a kierowców i ich pojazdy błogosławiłem. Niech w drodze towarzyszy nam zawsze Chrystus, a święty Krzysztof - patron wszystkich podróżujących - niech wyprasza nam łaskę roztropności i bezpieczeństwa.

Bóg zapłać wszystkim za obecność  i dar wspólnej modlitwy.              

                                                                                        Ks. Leszek Kołodziejczyk 

BOŻE  CIAŁO                                                                                                                                             31.05.2018 r.

   Słowo Boże Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ukazało nam najpierw Mojżesza, który wrócił z góry Synaj i przedstawił ludowi słowa Boga - Dekalog, będący podstawą Przymierza. Lud oświadczył, że będzie postępował według tych słów. Mojżesz na znak zawartego Przymierza nakazał złożyć ofiarę z cielców, a ich krwią pokropił lud, mówiąc: "Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami ...". Krew symbolizowała życie. Słowa Boga - Dekalog miały być dla ludu źródłem życia.

   Drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków wskazuje na wyższość krwi Chrystusa. Jego ofiara z samego siebie, Jego krew oczyszcza sumienia. Życie Chrystusa oddane za nas usprawiedliwia nas, uświęca, jedna nas z Bogiem.

   W Ewangelii Marka usłyszeliśmy samego Chrystusa, który przekonuje, że chleb staje się Jego Ciałem, a wino Jego Krwią. Słowa i gesty Chrystusa zapowiadają ofiarę krzyżową i jej ekspiacyjny charakter. 

   Boże Ciało to szczególne święto dla naszej parafii, bo patronalne. Pojednani z Bogiem przez spowiedź świętą tłumnie przystąpiliśmy do Komunii Świętej. Wierzymy, że zamieszkał w nas sam Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Po Mszy Świętej ruszyliśmy z Jezusem do czterech ołtarzy, by karmić się Jego Słowem i wielbić Boga pieśnią eucharystyczną. 

   Wszystkim modlącym się z nami składam serdeczne Bóg zapłać i życzę dobrego odpoczynku. Rodziców, dzieci i wszystkich parafian zapraszam na zakończenie oktawy Bożego Ciała, w czwartek 7 czerwca na g. 18.00. w czasie Mszy Świętej poświęcimy wianki, a po procesji będzie błogosławieństwo dzieci.

                                                                                                                                     Ks. Leszek Kołodziejczyk